To Örebro University

oru.seÖrebro universitets publikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234567 1 - 50 of 4582
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Aarskog, Eirik
  et al.
  Department of Physical Education, Norwegian School of Sport Sciences, Oslo, Norway.
  Barker, Dean
  Department of Food and Nutrition, and Sport Science, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Spord Borgen, Jorunn
  Department of Physical Education, Norwegian School of Sport Sciences, Oslo, Norway.
  What were you thinking? A methodological approach for exploring decision-making and learning in physical education2019Inngår i: Sport, Education and Society, ISSN 1357-3322, E-ISSN 1470-1243, Vol. 24, nr 8, s. 828-840Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The broad purpose of this paper is to consider the relationship betweendecision-making and learning. Specifically, our aim is to propose amethodology that provides a theoretical framing along with proceduresfor investigating this relationship in Physical Education (PE). By utilizingselected parts of John Dewey’s educational theories, the paper presentsa theoretical exposition of decision-making as an individual processcontaining both ‘practical’ and ‘cognitive’ aspects. By combining thistheoretical conceptualization with a description of concrete researchmethods, the paper proposes a methodological approach enablingresearchers to get empirically closer to the phenomenon of individualdecision-making within PE learning. We argue that by doing so,researchers in the field of PE can study certain aspects of learning notexplicitly emphasized within existing methodological approaches.

 • 2.
  Aarskog, Eirik
  et al.
  Department of Teacher Education and Outdoor Life Studies, Norwegian School of Sport Sciences, Oslo, Norway.
  Barker, Dean
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Spord Borgen, Jorunn
  Department of Sports, Physical Education and Outdoor Studies, University of South-Eastern Norway, Notodden, Norway.
  'When it's something that you want to do.': Exploring curriculum negotiation in Norwegian PE2022Inngår i: Physical Education and Sport Pedagogy, ISSN 1740-8989, E-ISSN 1742-5786, Vol. 27, nr 6, s. 640-653Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Student participation in curriculum negotiation has been widely regarded as beneficial for student engagement, motivation, and learning. Within the physical education (PE) context however, several scholars claim that these benefits are seldom realized. Interestingly, most investigations into curriculum negotiation in PE focus on teacher actions and behavior. Investigations of students' actions in curriculum negotiation are rare. Further, while much of the literature claims curriculum negotiation is potentially beneficial for student learning, few of the conceptual and analytical frameworks utilized within previous PE literature are based on explicit learning theories.

  Purpose: The purpose of this paper is to explore student participation in curriculum negotiation in Norwegian PE through the lens of an explicit learning theoretical perspective.

  Method: A 10th grade class with 23 students (age 15-16) and an 8th grade class with 30 students (age 13-14) from 2 different schools, and their respective teachers were recruited for the project. Within these classes, participatory observation, video observations, and stimulated recall interviews were conducted to produce empirical material related to curriculum negotiation. The material then underwent qualitative thematic analysis where select parts of John Dewey's educational philosophy were used as the analytical framework.

  Results and discussion: With a basis in the analytical framework developed from Deweyan educational philosophy, the results show that students within the two contexts participate in both explicit and implicit forms of curriculum negotiation. Explicit curriculum negotiations to a large degree appear to be governed by the teachers and are deemed by teachers to be part of strategies for upholding Norwegian legislations and recommendations for including students in curricular decision-making. While not as easily noticeable, implicit forms of negotiations were more prominent within the explored contexts. The analysis also suggests that from a Deweyan perspective, possibilities to increase learning through curriculum negotiations occur when teachers notice, help, and guide students in their own reflective processes surrounding how to act in PE. Such pedagogical action makes implicit negotiations occurring more explicit, and explicit negotiations more intelligent.

 • 3.
  Abdullatif, Zina
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Klassrumspraktikens lärandesituationer och elevers psykiska hälsa/ohälsa: En intervjustudie om elevhälsans roll i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie har i sitt syfte att skapa kunskap om vilka utmaningar och möjligheter skolorna har i att etablera ett förebyggande och hälsofrämjande lärande. Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan kommer att undersökas och diskuteras utifrån tre olika perspektiv som påverkar och förutsätter varandra: det organisatoriska perspektivet, det pedagogiska och barns perspektiv. Studien har en induktiv forskningsinsats som är inspirerad av fenomenografi som forskningsmetoden. Empirin för denna studie samlades genom halvstrukturerade intervjuer till pedagoger, personal i elevhälsoteamet och rektorer på högstadiet. De halvstrukturerade intervjuerna har i sitt syfte att undersöka hur skolpersonal beskriver utmaningar och möjligheter i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan. Teorin som låg till grund för denna studie är känslan av sammanhang (KASAM) och variationsteori. Valet av KASAM vilar på att denna teori har i sitt centrala fokus att diskutera hur man bevarar och främjar hälsa. Variationsteori å andra sidan fokuserar på hur man främjar lärande. Både KASAM och variationsteori undersöker psykisk hälsa och lärande utifrån ett salutogent perspektiv vilket stämmer överens med forskningens utgångspunkt för denna studie. Resultatet i denna studie visade att eleverna upplever ”positivstress” i sitt lärande vilket kan glida till att vara ”negativstress” p.g.a. olika anledningar och skapa ohälsa. För att kunna jobba förebyggande och hälsofrämjande behöver huvudmannen/rektorn bygga på utvecklingsplaner inom sin organisation. Dessa utvecklingsplaner bör inrama strukturella och organisatoriska förbättringar i att förverkliga och effektivisera elevhälsoteamets roll. Utvecklingsplaner bör även inrama pedagogiska förbättringar speciellt inom klassrumspraktikens lärandesituationer. Ett förebyggande och hälsofrämjande pedagogiskt klimat i klassrummet bör kretsa kring att få eleven att uppleva en känsla av sammanhang i sitt lärande. Eleven uppnår en känsla av sammanhang när hen vet vad hen kommer att jobba med, hur hen kommer att jobba och varför. Studiens resultat upplyste även om att implementering av elevens perspektiv inom skolans utvecklingsplaner är en essentiell grund för ett fruktbart förebyggande och hälsofrämjande arbete på skolan.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Abdullayeva, Lamiya
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Klemedtsson, Ebba
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Hur pedagoger arbetar med emergent literacy i förskolan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker vi hur pedagoger arbetar för att väcka barns intresse för emergent literacy på en förskola och hur de tar till vara på barnens egna emergent literacyuttryck. Syftet med studien är att få en fördjupande kunskap i hur pedagogerna praktiskt arbetar med emergent literacy i förskolan. Metoden för studien är kvalitativ genom deltagande observation och samtalsintervju med pedagoger. Studiens empiri består av mikroetnografiska observationer och samtalsintervjuer under två dagar på en storbarnsavdelning med barn i åldrarna 3-6 år. Resultatet har kategoriserats utifrån barnens och pedagogers olika aktiviteter. Vid flertalet tillfällen var det barnen som initierade aktiviteter men pedagogerna uppmuntrade på olika sätt både genom fysisk närvaro, tillåtande av aktivitet och genom skapande av en literacykultur på avdelningen.

 • 5.
  Abelson, Per
  Örebro universitet, Musikhögskolan.
  Dom vill ju spela så då spelar vi!: En belysande studie av faktorer som påverkar läraren vid planeringen av unervisningen i estetisk verksamhet2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här undersökningen är att belysa faktorer som påverkar läraren när den planerar sin undervisning i kursen Estetisk verksamhet med inriktning musik. Av särskilt intresse är vilken påverkan lärarens intressen, utbildning och erfarenhet samt elevernas intressen och färdigheter har. Undersökningen har genomförts genom att fyra stycken verksamma lärare på olika skolor i olika städer intervjuats. Resultatet visar att lärarna till stor del låter eleverna vara med och planera innehållet i kursen och att innehållet mestadels utgörs av praktiskt musicerande. Det som har allra störst påverkan på att kursen utformas åt detta håll är den syn som läraren har på eleven och på ämnet samt elevernas färdigheter och intressen. Resultatet överrensstämmer därmed med tidigare forskning.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6.
  Abelsson, Jens
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Extensive reading in English 6Teachers’ perspective on extensive reading and students’ readingmotivation2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 7.
  Abi Sheffa, Khairat
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Yossef, Nuha
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Kooperativt lärande: Ett förhållningssättför språkutvecklande lärande: – En komparativ analysstudie av kooperativt lärande i två läromedel i svenskamed koppling till olika läroplaner2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 8.
  Abouryya, Manal
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Backey, Midya
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  De flerspråkiga barnen: En intervjustudie om förskollärares förhållningssätt till flerspråkiga barns språkutveckling2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka vilket förhållningssätt förskollärare har till flerspråkiga barns språkutveckling. Studien är inspirerad av ett interkulturellt perspektiv, och de analysbegrepp som använts är monokulturalitet och interkulturalitet. En annan teoretisk utgångspunkt är den utvidgade didaktiska triangeln. Utifrån detta har vi gjort en kvalitativ undersökning, där vi har intervjuat nio förskollärare i två olika kommuner i Sverige. Vi ville undersöka deras inställning till flerspråkighet, strategier de använder för att stimulera flerspråkiga barns språkutveckling samt vilka utmaningar de upplever i arbetet med dessa barn. Resultaten visar på att det finns spår av både monokulturellt och interkulturellt tankesätt i de intervjuade förskollärarnas förhållningssätt till flerspråkiga barns språkutveckling. Minoriteten av de intervjuade förskollärarna hade ett monokulturellt tankesätt vilket visar på en uppdelning mellan ”vi och dem”. Majoriteten av de intervjuade förskollärarna visar dock att de har börjat anamma ett interkulturellt tankessätt. Men även om de intervjuade förskollärarna uttrycker ambition med att arbeta interkulturellt så kan det vara svårt att genomföra i praktiken. Dessutom upplever de flera utmaningar som påverkar förskolans arbetssätt och därmed också förutsättningarna för barns språkutveckling.

 • 9.
  Abrahamsen, Malin
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Melin, Kajsa
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  “Det är inte så lätt, men man får tänka så”: En empirisk studie om förskollärares uppfattning kring gränsdragningen av barn i behov av särskilt stöd2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Förskolan är en verksamhet som enligt förskolans läroplan ska utformas efter varje barns behov. Det innebär att mängden stöd olika barn behöver kan variera, och vissa barn kan behöva särskilt stöd för att utifrån sina förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt. Forskning visar dock att det finns en brist på kunskap om vilka som ska definieras som i behov av särskilt stöd. Det är heller inte känt vilka kriterier pedagogerna använder för att ett barn ska få särskilt stöd. Samtidigt kan vilket stöd ett barn ges komma att bli en avgörande faktor för barnets både utveckling och lärande, vilket belyser en problematik. Utifrån detta är studiens syfte att undersöka pedagogers uppfattning av gränsdragningen mellan barn som behöver och inte behöver särskilt stöd. Detta gjordes genom kvalitativa intervjuer med pedagoger i förskolans verksamhet. Resultaten som framträdde var hur gränsdragningen är en komplex praktik med påverkan från ett flertal olika faktorer, och därför svår för pedagogerna att handskas med. Detta har vi sedan försökt förstå genom teorin socialkonstruktivism, vilket medfört att gränsdragningen då uppfattas som en social konstruktion påverkade av andra sociala konstruktion och något “rätt” kring gränsdragningen blir svår att nå.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Abrahamsson, Emelie
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Lauri, Ingela
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Barn i behov av särskilt stöd: en studie om arbetet i förskolan2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11.
  Abrahamsson, Magnus
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Genberg, Jim
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Ett förtroendefullt samarbete mellan förskola och hem.: Hur förskollärare förstår och förverkligar uppdraget2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna uppsats försöker vi visa på hur förskollärare förstår och arbetar med att förverkliga ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen, genom hur de bygger upp relationer med vårdnadshavare. Studiens resultat utgår ifrån åtta kvalitativa, halvstrukturerade, intervjuer med förskollärare från en och samma kommun i Sverige. Resultatet visar på att förskollärare lägger stor vikt vid att försöka utveckla en nära relation med vårdnadshavare för att skapa förutsättningar för ett samarbete som bygger på gemensamt engagemang, inte bara för det enskilda barnet utan även för det övergripande pedagogiska syftet med verksamheten i förskolan. Relationsbyggande pågår hela tiden och leds av förskollärarna. I vår studie kan vi urskilja en form av systematik som förskollärarna tillämpar vilken vi benämner som en trestegsraket där förskollärarna först bjuder in och öppnar upp genom att delge information. Genom olika former för informationsspridning och fysiska möten ser förskollärarna till att upprätthålla en kontinuerlig kontakt med respektive vårdnadshavare för att bibehålla trygghet och tillit. Förskollärarna beskriver detta som avgörande för att vårdnadshavarna i sin tur ska öppna upp och delge kunskap om sitt barn. Övervägande beskrivs vikten av att man har ett stort intresse av vårdnadshavarnas, tankar och idéer kring barnet och dess utveckling. Att initialt skapa en sådan trygg relation för förskolan uppfattas av förskollärarna som avgörande för att få till ett mer ömsesidigt informationsutbyte rörande utbildningens övergripande syfte och inriktning. I vår studie såg vi hur förskollärarna var uppfinningsrika kring vilka informationskanaler, kontaktytor och mötesformer man utvecklade i syfte att komma nära och därmed få till ett gott samarbete med vårdnadshavarna,

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Abrahamsson, Vilhelm
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  ”Så det blir ju en del av ens identitet, liksom sättet man pratar”: – En kvalitativ studie i attityder till och användning av ungdomsspråk i två fokusgrupper2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen undersöker med hjälp av två fokusgrupper attityder hos killar och tjejer på gymnasiet till ungdomsspråk och deras användande av ungdomsspråk samt likheter och skillnader i attityderna mellan könen, men även på vilka olika sätt gymnasieungdomarna betraktar sitt språkbruk som en identitetsmarkör. Fokusgruppernas är uppdelade i grupper om fem killar och fem tjejer. Uppsatsen utgår från teorier om attityder, sexolekt och identitet. Analysen visar att ungdomar har många konnativa och evaluativa attityder gentemot ungdomsspråk. Deras attityder grundar sig antingen i egna erfarenheter eller som ett resultat av varierande socialisationsprocesser. Fokusgrupperna visar skiftande attityder till språklig skillnad mellan könen. Vissa av de kvinnliga deltagarna anser att killars språkbruk är mer vulgärt i den bemärkelsen att tonfallet är hårdare eller att explicita ord används i större utsträckning, medan andra kvinnliga samt manliga deltagare anser att det inte längre finns någon signifikant skillnad i språkbruket mellan könen. Båda fokusgrupperna uttrycker explicit och implicit att ungdomsspråket fungerar som en identitetsmarkör. Språkbruket signalerar vad du har för bakgrund, intressen eller vängrupper. Studien visar hur deltagarna brukar ungdomsspråk i fokusgrupperna. Studien visar även hur ungdomsspråket är till stor del situationsbundet, men att gränsen för när språkbruket är acceptabelt har förflyttats. Studien ger implikationer för hur ungdomsspråket kan användas i undervisningssyfte och hur deras språkbruk fungerar som ett verktyg i syfte att markera identitet.

  Fulltekst (pdf)
  ”Så det blir ju en del av ens identitet, liksom sättet man pratar”: – En kvalitativ studie i attityder till och användning av ungdomsspråk i två fokusgrupper
 • 13.
  Abrandt Dahlgren, Madeleine
  et al.
  Department of Medicine, Health and Caring Sciences, Medical Education, Linköping University, Linköping, SE, Sweden.
  Valeskog, Karin
  Department of Medicine, Health and Caring Sciences, Division of Physiotherapy Linköping University, Linköping, SE, Sweden.
  Johansson, Kajsa
  Department of Medicine, Health and Caring Sciences, Division of Physiotherapy Linköping University, Linköping, SE, Sweden.
  Edelbring, Samuel
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Understanding clinical reasoning: A phenomenographic study with entry-level physiotherapy students2022Inngår i: Physiotherapy Theory and Practice, ISSN 0959-3985, E-ISSN 1532-5040, Vol. 38, nr 13, s. 2817-2826Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  INTRODUCTION: Entry-level students' conceptualizations of clinical reasoning can provide a starting point for program planning related to clinical reasoning development with a focus on patient-centered care.

  OBJECTIVE: The aim of the study is to explore how physiotherapy students understand clinical reasoning midway through their education. Nine physiotherapy students were interviewed at the end of their third semester.

  METHODS: Semi-structured individual interviews were conducted, recorded and transcribed verbatim. A phenomenographic approach to qualitative data analysis, seeking to explore variations in students' conceptions was applied.

  RESULTS: The students' ways of understanding clinical reasoning could be described as: 1) the cognitive process of the physiotherapist; and 2) the relational process of the collaborative partnership between the physiotherapist and the patient. A contrastive analysis shows how the cognitive and relational perspectives are developed through the relationships among three dimensions of clinical reasoning: 1) problem-solving; 2) context of working; and 3) own learning.

  CONCLUSION: By identifying the critical variation in students' conceptions of clinical reasoning, focus can be placed on pedagogical arrangements to facilitate students' progression toward a person-centered approach.

 • 14.
  Adam, Eva
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Malek, Michelle
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Stödinsatser: En kvalitativ studie om hur pedagoger upplever sitt arbete i skolan med elever med läs- och skrivsvårigheter2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 15.
  Adeboye, Temitope Ruth
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Mtata, Clara
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Digitala verktyg och barns lärande i förskolan: En systematisk litteraturstudie2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 16.
  Adinolfi, Lina
  et al.
  The Open University, UK.
  Link, HollyUniversity of Pennsylvania, Philadelphia Pennsylvania, USA.St John, OliverÖrebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Translanguaging - researchers and practitioners in dialogue2018Collection/Antologi (Fagfellevurdert)
 • 17.
  Adolfsson, Linus
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Communication During a Pandemic -An interview study of the listening and the speaking skill in the online classroom2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 18.
  Agder, Isabella
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Undervisningens innehåll och elevers lärande - i en skola för alla2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Agder, Isabella
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Undervisningens innehåll och elevers lärande: I en skola för alla2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Agelii Genlott, Annika
  et al.
  Sollentuna Stad, Sollentuna, Sverige.
  Grönlund, Åke
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Improving literacy skills through learning reading by writing: The iWTR method presented and tested2013Inngår i: Computers and education, ISSN 0360-1315, E-ISSN 1873-782X, Vol. 67, s. 98-104Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Learning to read and write is a basic skill that unfortunately not everybody acquires sufficiently. Lack of teachers and time in school are some of the reasons, but in addition the enormous rise in informational activities due to the Internet and other information technology-enabled opportunities has made literacy skills increasingly important to ever more people. This means literacy education must be improved so more children in the world get better chances. In order to contribute to developing better methods for learning to read and write in early years this study tests a new method developed to improve reading and writing learning in early ages. The ICT (Information and communication technologies) supported “Integrated Write to Learn” (iWTR) method lets children in 1st grade use computers and other ICT tools to write texts and subsequently discuss and refine them together with class mates and teachers. Handwriting is postponed to 2nd grade. While the traditional method requires students to go through two development processes in parallel, a cognitive (learning to read and) a motor (learning to write with a pencil), iWTR works with one process at a time, first cognitive development, then (from grade 2) motor skills training. iWTR extends previous WTR methods by more social work methods using a web site and peer comment for providing social meaning and feedback.

  The method was tested using two test groups and two control groups (total n = 87) by systematically measuring performance in reading and writing using standard tests in combination with observations and student evaluation to assess social and individual effects of work methods.

  The results show that while reading skills were improved considerably the biggest improvement concerned writing skills. Students in the test group wrote longer texts with better structure, clearer content, and a more elaborate language.

 • 21.
  Aggerholm, Kenneth
  et al.
  Norwegian School of Sport Sciences, Oslo, Norway.
  Standal, Øyvind
  Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Oslo, Norway.
  Barker, Dean
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper. Department of Food and Nutrition, and Sport Science, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Larsson, Håkan
  The Swedish School of Sport and Health Sciences (GIH), Stockholm, Sweden.
  On Practising in Physical Education: Outline for a pedagogical model2018Inngår i: Physical Education and Sport Pedagogy, ISSN 1740-8989, E-ISSN 1742-5786, Vol. 23, nr 2, s. 197-208Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Models-based approaches to physical education have inrecent years developed as a way for teachers and students toconcentrate on a manageable number of learning objectives, and alignpedagogical approaches with learning subject matter and context. Thispaper draws on Hannah Arendt’s account of vita activa to map existingapproaches to physical education as oriented towards: (a) health andexercise, (b) sport and games, and (c) experience and exploration.Purpose: The aim of the paper is to outline a new pedagogical model forphysical education: a practising model. We argue that the form of humanactivity related to practising is not well represented in existingorientations and models. To sustain this argument, we highlight themost central aspects of practising, and at the same time describe centralfeatures of the model.Relevance and implications: The paper addresses pedagogicalimplications the practising model has for physical education teachers.Central learning outcomes and teaching strategies related to fouressential and ‘non-negotiable’ features of the practising model arediscussed. These strategies are: (1) acknowledging subjectivity andproviding meaningful challenges, (2) focusing on content and the aimsof practising, (3) specifying and negotiating standards of excellence and(4) providing adequate time to practising.Conclusion: The practising model has the potential to inform newperspectives on pedagogical approaches, and renew and improveworking methods and learning practices, in physical education.

 • 22.
  Agnesdotter, Malin
  et al.
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Söderlind, Anette
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Utomhuspedagogik: pedagogers syn på utomhuspedagogik2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med föreliggande uppsats är att belysa vilken betydelse pedagoger inom förskola och skola anser att utomhuspedagogik har för barns lärande och utveckling.

  Vidare är syftet att orientera om hur och varför pedagoger inom förskola och skola använder utomhuspedagogik. Två olika frågeställningar ligger som till grund för vår uppsats.

  Dessa är:

  Vad anser pedagoger inom förskola och skola om betydelsen av utomhuspedagogik för barns lärande och utveckling?

  Hur använder pedagoger inom förskola och skola utomhuspedagogik och varför?

  För att nå syftet har vi valt att genomföra en kvalitativ intervjustudie. Vi har intervjuat fem olika pedagoger på två olika skolor och två olika förskolor. Dessa förskolor/skolor ligger i Mellansverige och närheten till naturen ser olika ut vid dessa förskolor och skolor.

  Efter genomförda intervjuer kan vi se att pedagogernas syn på utomhuspedagogik är mycket positiv och att de flesta pedagoger använder sig av utomhuspedagogik i någon utsträckning. Pedagogerna anser att utomhuspedagogiken ger barnet en större möjlighet att uppleva med flera sinnen samt att det kan vara bra för barn som är lite oroliga inomhus och behöver röra på sig för att lära. Vi kan även se att förskolorna använder sig av utomhuspedagogik i större utsträckning än vad man gör i skolan.

 • 23.
  Agélii Genlott, Annika
  et al.
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Grönlund, Åke
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Closing the gaps: Improving literacy and mathematics by ict-enhanced collaboration2016Inngår i: Computers and education, ISSN 0360-1315, E-ISSN 1873-782X, Vol. 99, s. 68-80Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Literacy and mathematics are necessary skills that for different reasons unfortunately not everybody acquires sufficiently. In OECD countries there is also a gender gap; boys lag behind girls in literacy but often outperform girls in mathematics (OECD, 2012). ICT (Information and communication technologies) may contribute useful tools to address both these problems but in order to effectively create better educational conditions there is yet a need to develop effective methods that combine ICT with key factors for learning. This research contributes to this by measuring effects of the “Write to Learn” (WTL) method. WTL lets children from 1st grade use several ICT tools to write texts and subsequently discuss and refine them together with classmates and teachers using digital real-time formative feedback and assessment. The central learning factor addressed, in mathematics as well as in literacy, is the written communication allowing the learners to interact with peers and teachers. WTL draws on methods from socio-cultural theory, including continuous social interaction and written real-time formative feedback among peers, using shared electronic forums for collaboration, thereby providing social meaning and increased learning of literacy and mathematics, among both boys and girls.

  The study uses quantitative methods and two control groups, one using traditional method (no ICT) and one using technology individually (without integrated social interaction and formative feedback), to compare results from 502 students in grade 3 national tests in mathematics and literacy. WTL yields by far best results; higher average score both in literacy and mathematics, smaller gender gap, and significantly better results for the under-achievers. The ITU method performs worst, which shows that ICT use must be well integrated into the pedagogy to be useful.

 • 24.
  Agélii Genlott, Annika
  et al.
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Grönlund, Åke
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Viberg, Olga
  KTH, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  Disseminating digital innovation in school: leading second-order educational change2019Inngår i: Education and Information Technologies: Official Journal of the IFIP technical committee on Education, ISSN 1360-2357, E-ISSN 1573-7608, Vol. 24, nr 5, s. 3021-3039Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Using digital technology effectively in schools requires profound changes in traditional teaching and learning activities. Pedagogical innovations often start small-scale and developing good ideas into shared practice across schools is challenging in many ways, especially if the innovation requires second-order change, i.e. challenges to fundamental beliefs about teaching and learning. This study investigates how a validated pedagogical method requiring integrated Information and Communication Technology (ICT) use and second-order change can be disseminated and sustained over time. We surveyed 92 primary school teachers who at different times over a 5-year period participated in a training course designed to implement an innovative technology-supported teaching method, Write To Learn, across an entire city. We found that organized teacher development programs can drive second-order change, but this requires considerable, active, and sustained effort from leaders at both school and district level. Additional factors include immediate and extended social systems and handling diversity among teachers. The results are useful for both practitioners and researchers since they contribute to a deeper understanding of the opportunities and challenges involved in disseminating effective ICT-based methods that requires profound changes of thinking about teaching and learning to guide the transformation of teaching practice.

 • 25.
  Agélii Genlott, Annika
  et al.
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet. Orebro Univ, Sch Business, Informat, Orebro, Sweden..
  Grönlund, Åke
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Viberg, Olga
  Royal Institute of Technology in Stockholm (KTH), Stockholm, Sweden.
  Andersson, Annika
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Leading dissemination of digital, science-based innovation in school - a case study2023Inngår i: Interactive Learning Environments, ISSN 1049-4820, E-ISSN 1744-5191, Vol. 31, nr 7, s. 4171-4181Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Digitalizing school is a process that comes with challenges. It requires strategic leadership and transformational change to work processes. Nevertheless, some succeed, and it is useful to understand what makes for success. This paper studies the challenges of leading digitalization of education in a city which decided to implement an IT-supported method for teaching literacy in primary schools. The method required transformational change; teachers not only had to learn to use technologies, they also had to review their pedagogy. This study is guided by the Diffusion of Innovation theory and draws on interviews with school principals. We find that the critical factors relate to the communication channel, the social system within and across schools, and the time perspective.

 • 26.
  Ahinko, Jenny
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Forsling, Charlotta
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Medie- och informationskunnighet i specialskolan En kvalitativ intervjustudie kring pedagogers upplevelser av arbetet med digitalisering och källkritik i arbetet med döva och hörselskadade elever2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 27.
  Ahl, Emma
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Konstruktion av könsmönster: -En kvalitativ studie om pedagogers förhållningssätt till barn i förskolan.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här studien är en kvalitativ studie med syfte att undersöka och analysera pedagogernas förhållningssätt i samspelet med barnen och vilken betydelse det kan ha för hur kön konstrueras i förskolans praktik. Metoderna som har använts är deltagande observationer tillsammans med fältanteckningar. Den teoretiska bakgrunden består av det feministiska poststrukturalistiska perspektivet, där dess centrala begrepp sedan används  som analysverktyg.Resultatet pekar på att pedagogernas förhållningssätt skapar diskurser som bidrar till konstruktionen av stereotypa könsmönster. När pedagogerna antar att diskurserna om pojkar och flickor ser olika ut bidrar det även till att pedagogerna bemöter dem på olika sätt. Under dessa observationer uttrycke sig de flesta pedagoger på ett sätt som visar på att de bemötte barnen på olika sätt beroende på om det var en flicka eller pojke.

 • 28.
  Ahl, Rita
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Dalit, Aldwin
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Flerspråkiga barns språkutveckling genompedagogiskt drama: En kvalitativ studie med sex verksamma förskollärare2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna studie har vi undersökt hur pedagoger i två förskolor använder pedagogisk dramalek i språkutbildning av barn med svenska som andraspråk. Vi har intervjuat sex förskollärare om hur de arbetar, vilka metoder de använder samt hur de reflekterar över sin planering och övriga didaktiska frågor runt undervisningen. Vi har formulerat två forskningsfrågor och använt dem som utgångspunkt för våra intervjufrågor som vi ställt när vi träffat lärarna: Hur planerar förskollärare ett innehåll och reflekterar över didaktiska frågor kring ökad användning av drama i sin undervisning av barn med svenska som andraspråk? och Hur kan förskollärare arbeta med att utveckla drama som en del av språkutbildningen för barn med svenska som andraspråk? De intervjuade har på ett engagerat sätt beskrivit sitt arbete med barnens språkutbildning. Resultatet visar att användning av pedagogisk dramalek i språkutbildningen, oavsett om barnen har svenska som modersmål eller som andraspråk, är en bra metod. Genom rollspel, gestaltning, teater och kroppsrörelser med mera engagerar sig barnen samtidigt som de hör och uttalar ord och fraser. Då lär de sig svenska. Drama visar sig också främja barnens personlighetsutveckling. De förbättrar också sin kommunikationsförmåga och empatiförmåga. Genom våra insamlade data kan vi också konstatera att pedagoger i förskolorna arbetar med blandade språkgrupper där barnen lär sig av varandra. Förskollärarna ger även barnen stöd och guidning i leken och säkerställer att barn som har det lite svårare kan få extra stöttning i språkundervisningen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Ahlberg, Linn
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Att etablera en relation under inskolning: En studie av pedagogers föreställningar om deras arbete med relationsskapande och anknytning under inskolning i förskolan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This exam is about how preschool teachers establish a relationship with children in age one to five years old, in their reception to Swedish preschool. To limit the area the exam illustrates how preschool teachers describe their work in how to create a meaningful relationship in reception throughout the attachment theory. It also focuses on how their work influence the adjustment with the children into the preschool environment. The main aim with the study is to reach knowledge on how preschool teachers view their work with children in their reception, and its importance to children’s attachment and establishing a relationship with the preschool teacher. With a qualitative method three interviews with preschool teachers have been done to answer the main question of the study. The result of the study shows that preschools teachers value children to feel safe before they establish a relationship. It also demonstrates that parents have to feel secure in leaving their children in the preschool for the child to feel safe, and be able to develop a relationship with the preschool teachers and other children. The study gives us knowledge that preschool teachers have the full responsibility to establish - and keep to establish - a relationship to the children throughout their whole visit in preschool. Through the attachment theory the described work in reception confirms how safeness with the child is important to be able to establish a relationship before and during the reception.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Ahlin, Sandra
  et al.
  Örebro universitet.
  Gidlöf, Zandra
  Örebro universitet.
  "Vill du leka?": En intervjustudie om barns sociala lek i förskolan2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Syftet med denna uppsats är att belysa hur pedagoger i förskolan värderar och använder social lek i sin vardagliga verksamhet. Vidare är syftet att undersöka hur pedagoger i förskolan hanterar barn som inte klarar av de strategier som krävs för att delta i lek.

  Uppsatsens forskningsfrågor lyder:

  1a) Vilken betydelse har barns sociala lek, enligt pedagoger i förskolan?

  1b). Vilken roll har den sociala leken för barns utveckling, enligt pedagoger i förskolan?

  1c). Hur förankrar pedagoger i förskolan värdet av social lek i teorier om barns utveckling?

  2. Hur hanterar pedagoger i förskolan barn som blir exkluderade i lek?

  Vår empiriska studie utfördes som kvalitativa intervjuer med fem olika pedagoger på två olika förskolor i Mellansverige. Resultatredovisningen består av en sammanställning av

  intervjusvar från förskolepedagogerna, samt citat från dem.

  Utifrån våra resultat för vi en diskussion där vi jämför pedagogernas intervjusvar med forskning om barns sociala lek i förskolan.

  Av vår studie kan vi dra slutsatsen att social lek i förskolan är av stor betydelse för barns utveckling, både gällande socialt samspel och kunskapande utveckling. Pedagogerna i vår intervjustudie förankrar till viss del värdet av social lek i utvecklingspsykologiska teorier. Pedagogerna har även god kunskap om hur de arbetar med barn som blir exkluderade i lek.

 • 31.
  Ahlin, Susanne
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Specialpedagogens otydliga roll vid krisarbete i skolan: -berättelser om förväntningar, elevhälsan och att vara resurs2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Ahlm, Sandra
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Carlman, Amanda
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Lärar- och elevrelationen: Förskollärares och lärares perspektiv på relationen till barn och elever2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 33.
  Ahlros, Kicki
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Datorn i skolan: En kvalitativ studie om lärares attityder2010Independent thesis Basic level (professional degree), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [en]

  I mediarapportering och av egen erfarenhet från verksamhetsförlagd utbildning anser forskaren i denna uppsats att en negativ bild av lärares attityder till att använda datorer i sitt arbete framträder. Även forskning inom området visar att lärare har förhållit sig kritiska till införandet av teknik på skolorna. Dock visar undersökningar att lärare ställer sig alltmer positiva till användandet av datorer samtidigt som lärares kompetens inom området ökar. Syftet med föreliggande undersökning är därför att undersöka lärares attityder till datoranvändning i skolan, såväl administrativt som i undervisning. Lärares attityder angående kunskapsutveckling, möjligheter/hinder samt relationen mellan lärare och datorer har undersökts och jämförts med forskning inom området. Undersökningen har bestått av kvalitativa intervjuer i samtalsform med ett antal lärare som undervisar i år 4-6 i en medelstor stad i Sverige. Resultatet är att lärarna i stort är positiva och ser stora möjligheter med datoranvändning i skolan, framför allt som motivationshöjare för eleverna vilket främjar kunskapsutvecklingen. Som hinder till datoranvändning i skolan ser respondenterna främst lärarnas brist på kompetens men även tillgänglighet. Respondenterna anser att lärarrollen har förändrats under de senaste åren till viss del beroende på datoranvändandet.

  Fulltekst (pdf)
  Datorn i Skolan
 • 34.
  Ahlström, Glenn
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Lindkvist, Sofie
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Lärandets akt och objekt under musikstunder i förskolan: Lärandets akt och objekt under musikstunder i förskolan2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 35.
  Ahltun, Marcus
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Tillhörighet – en mångfaldens skatt i lärandet: En fenomenologisk intervjustudie om nyanlända och flerspråkiga elevers upplevelser av sitt lärande2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Ahmad Bouzan, Jehan
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Förskollärares förhållningssätt och arbetssätt för att stödja språkutvecklingen hos flerspråkiga barn: En kvalitativ intervjustudie med fyra förskollärare2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att få kunskap om hur pedagoger arbetar för att främja och utveckla svenska språket hos barn som har svenska som andraspråk. För att uppnå studiens syfte genomfördes halvstrukturerade intervjuer med fyra förskollärare från två olika flerspråkiga och mångkulturella förskolor. Det sociokulturella perspektivet har använts för att diskutera studiens resultat. Resultatet av studien visade att förskollärarna använder sig av liknande arbetsmetoder för att främja och stödja flerspråkiga barns språkutvecklingar. Dessa arbetsmetoder är kroppsspråk, bildstod, TAKK (teckenstöd), aktiviteter vid samling (såsom Polyglutt, bilder, böcker, rim och ramsor och konkret material) samt lek och högläsning. Studiens resultat visar att förskollärarnas förhållningsätt i förskolans verksamhet ses som en central del i språkutvecklingen hos barn som har svenska som andraspråk. Pedagogerna inkluderar föräldrarna i verksamheten genom att uppmuntra dem att vara delaktiga i sina barns språkutveckling. Studiens resultat visar även att trygghet är en förutsättning för att utveckla språket hos barn. Därför att det är viktigt att barn får känna trygghet i sin omgivning genom att pedagogen skapar möjligheter och situationer i vardagen där barnet kan utöva både sitt modersmål och det svenska språket. Detta kan ske genom att skapa små grupper och genom att visa barn intresse för deras modersmål.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Ahmeti, Alberta
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Dahlberg, Linnea
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Förskolans mångkulturella uppdrag: En enkätstudie2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att studera hur förskollärare i svensk förskola arbetar för att främja förskolans som en kulturell mötesplats, genom att kartlägga olika aktiviteter och material de använder sig av i förskolan. Utöver det undersöks även hur förskolor som anses vara mångkulturella och de som inte anser sig vara mångkulturella, skiljer sig åt inom området. Studien utgår ifrån kvantitativ metod, med enkäter som datainsamlingsmetod. Enkäterna var internetbaserade och publicerades på internetforumet Facebook i två stycken grupper avsedda för förskollärare och lärare, där 88 personer valde att delta i studien. Det insamlade materialet analyserades i SPSS Statistics och utifrån ett interkulturellt perspektiv. Resultatet visar att det finns främst är digitala verktyg, såsom iPad, dator och filmer som används i arbetet med att uppnå förskolans mångkulturella uppdrag. Tätt följt av böcker, eller annan digital litteratur såsom ljudböcker. Kartläggningen visar att de två olika kategorierna inte skiljer sig åt speciellt mycket i vilka material de använder sig av, utan skillnaden finns i hur de arbetar med planeringen av aktiviteter.

 • 38.
  Ahn, Song-ee
  et al.
  Department of Behavioural Sciences and Learning, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Edelbring, Samuel
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Designing a virtual patient as an interprofessional enactment: lessons learnt from the process2020Inngår i: International Journal of Learning Technology, ISSN 1477-8386, E-ISSN 1741-8119, Vol. 15, nr 3, s. 204-218Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study is based on observations of the design process of a virtual patient (VP), which aimed to facilitate interprofessional learning. By following the design process of this particular VP, this study aimed to trace how different practices and the knowledge within these practices were enacted as a VP and to understand the design team's difficulties and challenges. Drawing upon actor-network theory (ANT), the study demonstrates how technology and various practices in healthcare and education were enrolled to build the VP and the different translations that took place during the process. We discuss the results by reflecting on the intertwined relationship among the different enactments of a patient in the different professional practices, the enactment of pedagogical intentions and the role of technology in the design process.

 • 39.
  Ahnberg, Melissa
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Hagström, Olga
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Mobbning i förskolan En kvalitativ intervjustudie om förskollärares definitioner kring mobbning, lekens koppling, samt arbetet med att motverka mobbning2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 40.
  Aho, Arja
  et al.
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Pettersson, Therese
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Hellsberg-Storm, Annica
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Inkludering-ett sätt att se på den specialpedagogiska verksamheten2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inkludering är ett begrepp som har diskuterats politiskt, ute i skolverksamheterna och även på lärarutbildningarna. Med inkludering menas att ingen elev ska särskiljas från den grupp eleven tillhör, utan eleven ska ha rätt till att få sin utbildning inom klassens ram. Specialpedagoger är den profession som tillsammans med rektor och lärare ansvarar för att elever i behov av särskilt stöd får anpassad undervisning, som utgår från elevens förutsättningar och behov. Syftet med vår studie var att behandla innebörder av en inkluderande lärandemiljö inom den specialpedagogiska verksamheten. För att få svar på vårt syfte anväde vi oss utav en kvalitativ forskningsmetod och reflexiva intervjuer. I studien har fem specialpedagoger från tre kommuner ingått. Resultatet av vår studie visade på att arbetet med inkludering har kommit olika långt på skolorna men att alla informanterna hade en strävan mot att arbeta inkluderat och de arbetade alla med inkludering i någon form. Gemensamt för alla informanterna var att de betonade vikten av en anpassad lärandemiljö för elever i behov utav särskilt stöd. Alla informanter ansåg vidare att en helt inkluderad verksamhet och tanken om en skola för alla inte är genomförbar i sin helhet. Informanterna menade att alla pedagoer så långt det går ska anpassa den ordinarie skolan så att det fungerar för så många elever som möjligt. Det är ett mål att sträva mot.

 • 41.
  Aho Tarkka, Aila
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Arbetslagets samarbete för barn i behov av särskilt stöd: faktorer som påverkar2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 42.
  Ahokangas, Mathilda
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Olsson, Felicia
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Digitala verktyg i förskolan. Med inriktning mot språkutveckling2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att, genom intervjuer, ta del av pedagogers uppfattningar och erfarenheter kring digitala verktyg i förskolan med inriktning mot språkutveckling. Sex intervjuer har gjorts, både med enskilda förskollärare och barnskötare samt i par från förskolor i olika kommuner, för att få ta del av deras uppfattningar och erfarenheter kring det aktuella ämnet. Materialet som samlades in under intervjuerna sorterades utifrån liknande mönster och teman. Ordet pedagoger är ett samlingsord när det gäller både förskollärare och barnskötare, vilket kommer vara ett återkommande ord i studien. Likaså ordet paddan är en av flera benämningar av en iPad som kommer återkomma genom studien, då pedagogerna använde sig av det ordet i intervjuerna och är en benämning som är bekant för många inom förskolans verksamhet. Resultatet visar på att det finns en variation av digitala verktyg i förskolan med olika användningsområden kring språkutveckling. Det visar också på hur dessa verktyg används i verksamheten och pedagogernas kunskap kring verktygen. Det kan vara ett sätt att förlänga den befintliga undervisningen genom att använda exempelvis paddan som ett komplement. Den är ett enkelt verktyg att ha med sig överallt. Det är viktigt att pedagogerna är delaktiga i vad barnen gör med verktyget. Dels för att vara närvarande men också kunna lära ut tillsammans med ett eller fler barn så att det blir en stund av lärande och utveckling.  I och med att utvecklingen går framåt i både förskolan och samhället när det kommer till digitala verktyg, behöver det finnas mer utbildning för pedagoger att ta del av för att ge den bästa lämpliga undervisningen till barnen när det kommer till digitala verktyg. Kunskapen behövs för att veta vilka program/appar som är bra för att utveckla språket hos barnen och kunna skapa nyfikenhet för barnen som vill lära sig mer.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Aiderfors, Emily
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Kilenius, Stina
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Röst och engagemang i läromedel: – En utvidgad textanalys som kartlägger de relationsskapande resurserna i ett SO-läromedel för lågstadiet2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I en värld där olika kommunikationsverktyg används för att nå och tradera kunskap, spelar läromedel en stor roll för elevernas kunskapsinhämtning. Denna studie utforskar hur multimodala läromedel skapar relationer till sina tänkta läsare och diskuterar huruvida sådant multimodalt relationsskapande kan fungera som resurs för elevers potentiella lärande. Den studie som presenteras har utförts på ett läromedel inom de samhällsorienterade ämnena, där fokus är en jämförande analys av bokuppslag ur läromedel riktade till årskurs 1 och årskurs 3. Denna kvalitativa studie utförs med sociosemiotik som teoretisk infallsvinkel, där läromedlets relationsskapandepotential undersöks genom en kartläggning av hur de semiotiska modaliteterna skrift och bild ger uttryck för engagemang och röst. Studiens resultat visar att läromedlet tenderar att använda fler engagemangsskapande resurser och röst i de textpartierna riktade till årskurs 1, jämfört med årskurs 3. Läromedlets minskning av engagemang och röst medför högre krav på eleven att själv skapa intresse för innehållet. Det motiveras också genom tidigare forskning och påverkar därmed det potentiella lärandet för de elever som är mottagare för det aktuella läromedlet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Ajmea, Soulafa
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Mokbel, Rawaa
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Elevers svårigheter i problemlösning medekvationer: En kvalitativ studie av elevers lösningari att lösa problem med ekvation i årskurs åtta2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att identifiera de svårigheter elever har och de misstag de gör när de individuellt löser ett ekvationsproblem i matematik. Totalt deltog åtta elever i årskurs åtta, samt åtta matematiklärare. Alla elever fick göra en uppgift, som handlade om att lösa en ekvation, sedan intervjuade vi eleverna. Vi intervjuade också åtta matematiklärare. Tidigare forskning identifierade 16 faktorer som påverkar problemlösning i grundskolans matematik, och sex typer av svårigheter relaterade till begreppsfel som påverkar ekvationslösning i grundskolor. Sex av de 16 faktorerna och fyra begreppsfel i ekvationslösning och problemlösning valdes ut och diskuterades i denna artikel som ett ramverk för studien. Vi använde oss av tre olika typer av data: elevernas skriftliga lösningar, intervjuer med eleverna, intervjuer med lärare. Faktorer som påverkar problemlösning klassificerades och visades i en tabell. Våra resultat visar att flera svårigheter som eleverna upplevt dök upp. En del av svårigheterna i problemlösning var gemensamma för alla elever som deltog i studien såsom svårigheter relaterade till bristerna i textförståelse, talförståelse, räkneförmåga och noggrannhet, och de hade flera andra svårigheter relaterade till bristerna i logik och matematiska begrepp. Eleverna som deltog i studien började lösa givna problemet, men de skilde sig åt när det gällde att lösa ekvationen och de hade svårt i förståelse av några begrepp variabel, negativt tecken och likhetstecken, de upplevde svårigheter med räkneoperationen. Fynden som identifierade svårigheter att lösa problem med ekvationer stämmer överens med tidigare forskningsresultat både när det gäller elevernas svårigheter att lösa problem och lösa ekvationer.

  Fulltekst (pdf)
  Elevers svårigheter i problemlösning medekvationer: En kvalitativ studie av elevers lösningari att lösa problem med ekvation i årskurs åtta
 • 45.
  Akbari, Latifa
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Engelskans intåg i skolan -Fritidsengelskan i skolundervisningen2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this research survey is to investigate how the extramural English that primary-school pupils, grades 4-6, devote their leisure time to - playing games, listening to music, surfing the web and watching TV – may affect their performance of English in school. The study also investigates research about the teachers’ role in the pupils’ development of English proficiency. The research that I review in this essay shows that extramural English has positive effects on the pupils’ learning in school. The results also show that it is important for teachers to base their teaching on the pupils’ prior knowledge of, and interest in, English. In this way, teachers can help increase the pupils’ motivation to learn more English. How teachers encourage pupils to learn is also examined, to a limited extent, in this study, particularly how they make pupils take responsibility for their own language learning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Akbari, Latifa
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Flerspråkighet i skolan -En kvalitativ intervjustudie av lärare i grundskolan2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 47.
  Akfidan, Filis
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Toma, Rasha
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Mångkulturell pedagogisk verksamhet: Klassrum i fokus2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Akner Koler, Cheryl
  Örebro universitet, Restaurang- och hotellhögskolan.
  Nanoformgivning genom haptiska, estetiska laborationer2012Inngår i: Dokumentation och presentation av konstnärlig forskning / [ed] Torbjörn Lind, Stockholm: Vetenskapsrådet , 2012, s. 113-125Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Nano design through haptic and aestethic laboratory experiments.

 • 49.
  Akner-Koler, Cheryl
  Örebro universitet, Restaurang- och hotellhögskolan.
  Expanding the boundaries of form theory and practice: developing the model evolution of form2012Inngår i: Shaping design teaching: explorations into the teaching of form / [ed] Nicolai Steinø, Mine Özkar, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, 2012, 1Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 50.
  Akpan, Grace-Toyin
  et al.
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Birgersson, Anette
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Andersson, Jimmy
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Lek: En studie om pedagogernas roll och deras uppfattningar om lärandet i leken2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
1234567 1 - 50 of 4582
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf