oru.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 43506
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Abedian Sanandaji, Foad
  Örebro University, Swedish Business School at Örebro University.
  Imageskapande och marknadsföringskommunikation: En deskriptiv studie om Örebro Bostäders arbete i Vivalla och Markbacken2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The conclusion made after finishing this essay is that Örebro Bostäder AB desires to communicate an image of Vivalla as an area with a unique and personal environment with small individual neighborhoods where there is something for everyone. In Markbacken Öbo wants to retain and reinforce the image of variety, where everything from children's families is attracted to those looking for a little more exclusive accommodations. Further investigation has shown that these desirable images mainly are communicated through mouth to mouth method,media, community activities and events.

 • 102.
  Abelson, Elin
  Örebro University, Swedish Business School at Örebro University.
  Getting through the Glass Ceiling: A minor field study of obstacles for businesswomen pursuing a career in Thailand2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 103.
  Abelson, Per
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  Dom vill ju spela så då spelar vi!: En belysande studie av faktorer som påverkar läraren vid planeringen av unervisningen i estetisk verksamhet2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här undersökningen är att belysa faktorer som påverkar läraren när den planerar sin undervisning i kursen Estetisk verksamhet med inriktning musik. Av särskilt intresse är vilken påverkan lärarens intressen, utbildning och erfarenhet samt elevernas intressen och färdigheter har. Undersökningen har genomförts genom att fyra stycken verksamma lärare på olika skolor i olika städer intervjuats. Resultatet visar att lärarna till stor del låter eleverna vara med och planera innehållet i kursen och att innehållet mestadels utgörs av praktiskt musicerande. Det som har allra störst påverkan på att kursen utformas åt detta håll är den syn som läraren har på eleven och på ämnet samt elevernas färdigheter och intressen. Resultatet överrensstämmer därmed med tidigare forskning.

 • 104.
  Abelt, Adam
  et al.
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Jonsson, Niklas
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Artificiell intelligens och dess potential i beslutsprocessen: Ett illustrativt exempel utifrån en inkluderad AI2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 105.
  Abic, Leyla
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Caliskan, Shilan
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  En studie om kurdiska bröders relation till sina systrar: -"Kanske vara en broder som hon kan prata med och inte ses som en beskyddare..."2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 106.
  Abid, Ahmed
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Mårtensson, Ida
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Unga vuxnas erfarenhet av vårdnadstvist i barndomen: En kvalitativ studie kring separationens och vårdnadstvistens inverkan på samlevnadsfrågor2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the essay is to examine whether, and if so how, young adults' experiences of separation and contested custody between parents during childhood influenced their attitudes to coexistence issues. Further, the intention is to seek answers to questions regarding: the best interests of the child, attitudes towards relationships, separation and marriage, as well as the current relationship to the parents. The interpretative framework adopted to interpret and understand the empirical material is based on the initial provisions under chapter 6, some risks with the social workers' approach, the children's sense of responsibility, loyalty and concealment, the child’s survival strategies as well as cognitive dissonance theory.  These are considered effective to highlight young adults' experiences in childhood and their attitudes to coexistence issues. A qualitative method was applied to obtain the empirical material. Five female respondents were interviewed using a semi-structured interview guide. The essay’s findings indicate that the principle of the child’s best interests is not always applicable for the young adults during childhood. Their attitude towards relationships, separation and marriage is characterized by an open attitude to different family constellations with good qualities, positive and negative consequences of their parents' separation and a desire to get married in the future. The relationship today remains good with one parent, while the relationship with the other parent differs.

 • 107.
  Ablouh, Nawal
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Chowdhury, Nadia
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Att mötas någonstans mellan maktutövande och maktlöshet: En kartläggning av behandlingsmodeller, teoretiska antaganden samt behandlingseffekter för våldsutövande män i nära relationer.2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to identify which treatment models that are available for men who use violence against women in intimate relationships and the effects of the most commonly used treatment interventions. The further aim is to examine the theoretical assumptions and processing content of treatment models. The present study was conducted as a literature review where knowledge about treatment models for violent men in intimate relationships are compiled. Our results demonstrate that the treatment models that are most commonly used are Emerge, The Duluth Model, Change and ATV (Alternatives to Violence). Evaluations show that most treatment models exhibit small but significant effects and recurrence of violent crime decreases in the short term. Research highlights, however problems about the difficulties associated with evaluating treatment programs.

 • 108.
  Abou El Khair, Ahmad
  Örebro University, School of Medical Sciences.
  Jämförelse mellan prognostiska markörer vid intensivvårdskrävandesepsis på universitetssjukhuset Örebro2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sepsis är ett allvarligt tillstånd som är vanligt förekommande och medför en hög riskför mortalitet. Trots den vanliga förekomsten råder en stor okunnighet om tillståndet. I många århar olika markörer på akutmottagningen studerats, för att ta reda på vilka markörer som äreffektivast på att förutsäga en patients sjukdomsutveckling och utfall. Det finns än idag en storoenighet bland forskare om vilka markörer som är bäst. Laktat, andningsfrekvens (RR;respiratory rate) och base excess (BE) har använts som prognostiska markörer tidigare, menvilken av dem som är bäst är okänt. För behandling av sepsis finns det riktlinjer som säger attantibiotika bör administreras inom en timme efter ankomst till akutmottagningen. Det har visatsig vara avgörande för prognosen hur snabbt antibiotika sätts in.

  Syfte: Att jämföra det prognostiska värdet hos laktat med respirationsfrekvens (RR) med Baseexcess(BE) i blodet, samt att undersöka hur väl de nationella riktlinjerna för initial behandling avsepsis har följts och vilken inverkan på patientutfall detta har.

  Metod: En retrospektiv journalgranskningsstudie gjordes på alla patienter som har vårdats försepsis på IVA på Universitetssjukhuset Örebro under perioden juli 2017 – juli 2018. Utav totalt 62patienter som selekterades ur ett sepsisregister kunde 50 stycken inkluderas i undersökningen.Studiepopulationen indelades i två grupper: mortalitet inom 30 dagar eller ej.

  Resultat: Av de inkluderade 50 patienterna avled 12 stycken (24%) och 38 stycken (76%)utvecklade septisk chock, 42 stycken (88 %) fick vätska administrerat inom 1 h och 26 stycken (52%) fick antibiotika inom 1 h. Mann Whitney U-test visade att fördelningen av laktatvärden (p =0,166), andningsfrekvensvärden (p = 0,059) och base excess-nivåer (p = 0,077) hos gruppen meddödsfall inom 30 dagar jämfört med gruppen utan dödsfall inom 30 dagar inte var statistisktsignifikanta. Log rank test visade: laktat > 4 mmol/l (p = 0,136), RR ≥ 30/min (p = 0,037), BE < -3mmol/l (p = 0,802), antibiotika administrerat inom 1 h (p = 0,636).

  Slutsats: Andningsfrekvens var en bättre prognostisk markör på akutmottagningen än laktat ochbase excess. En otillfredsställande låg andel av patienterna fick antibiotika inom en timme efterankomst till akutmottagningen. Administrering av antibiotika inom en timme efter ankomst tillakutmottagning visade sig inte vara avgörande för prognosen.

 • 109.
  Aboujaefari Annersten, Mirjam
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Kontradiktion med modifikation: En juridisk konsekvensanalys av användandet av anonyma vittnen vidbrott kopplade till organiserad brottslighet2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 110.
  Abrache, Cassandra
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Crisis Communication Management: -A Case Study of Oxfam’s 2018 Credibility Crisis2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The growth of social media has set demands on organizations to be online and interact with

  stakeholders, especially during a crisis. The public are no longer seen as passive receivers of

  marketing messages. Previous studies have shown that the need for information increases

  during a crisis. Social media can be a powerful tool if is used strategically. This case study

  looks deeper into Oxfam’s 2018 Haiti sexual exploitation scandal, as an attempt to understand

  how organizations communicate on social media during a crisis. By co-applying multimodal

  critical discourse analysis (MCDA) and the social-mediated crisis communication (SMCC)

  model, a broader understanding of how the crisis was handled can be developed. The data

  consists of four Instagram posts that will be analyzed, drawing upon four multimodal

  frameworks from Machin (2017): Iconography: the ‘hidden meanings’ of images; The meaning

  of color in visual design; The meaning of typography; and Representation of social actors in

  images. In order to obtain a broader picture of the strategies, key public and relationships, the

  components of the SMCC model will be identified and presented for this case. The result of

  this study shows that multiple response strategies have been used to communicate both tailored

  messages and unified organizational messages. It is apparent that Oxfam did not have a clear

  strategy and altered between apologizing, “blaming” individuals within the organization and

  distancing themselves from the crisis.

 • 111.
  Abrache, Cassandra
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Keffel, Christine
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Storytelling- en kosmetisk gest eller reell delaktighet?: – En studie i användningen av strategiskt berättande hos två organisationersom arbetar för omställning.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här är fallstudien har vi valt att undersöka hur två organisationer som arbetar med klimatomställning använder storytelling. Den ena organisationen, EU, har drivit projektet Leader sedan 1990-talet, den andra är Svenska Naturskyddsföreningen som 2013 skapade en julkalender för sin hemsida. I studien undersöks sambandet mellan organisationernas bild av engagemang och berättelsernas struktur. Studien utgår från två teoretiska perspektiv Governmentality och narrativ teori. Sökningen av berättelserna har skett genom ett målstyrt urval och två kvalitativa metoder har tillämpats: text- och narrationsanalys.

 • 112.
  Abraha, Genet
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Patienters upplevda livskvalitet efter en överviktsoperation: En litteraturstudie2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 113. Abraham-Nordling, Mirna
  et al.
  Byström, Kristina
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Torring, Ove
  Lantz, Mikael
  Berg, Gertrud
  Calissendorff, Jan
  Filipsson Nyström, Helena
  Jansson, Svante
  Jorneskog, Gun
  Karlsson, F. Anders
  Nyström, Ernst
  Ohrling, Hans
  Orn, Thomas
  Hallengren, Bengt
  Wallin, Göran
  Incidence of hyperthyroidism in Sweden2011In: European Journal of Endocrinology, ISSN 0804-4643, E-ISSN 1479-683X, Vol. 165, no 6, p. 899-905Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction: The incidence of hyperthyroidism has been reported in various countries to be 23-93/100000 inhabitants per year. This extended study has evaluated the incidence for similar to 40% of the Swedish population of 9 million inhabitants. Sweden is considered to be iodine sufficient country. Methods:All patients including children, who were newly diagnosed with overt hyperthyroidism in the years 2003-2005, were prospectively registered in a multicenter study. The inclusion criteria are as follows:clinical symptoms and/or signs of hyperthyroidism with plasma TSH concentration below 0.2 mIE/l and increased plasma levels of free/total triiodothyronine and/or free/total thyroxine. Patients with relapse of hyperthyroidism or thyroiditis were not included. The diagnosis of Graves' disease (GD), toxic multinodular goiter (TMNG) and solitary toxic adenoma (STA), smoking, initial treatment, occurrence of thyroid-associated eye symptoms/signs, and demographic data were registered. Results:A total of 2916 patients were diagnosed with de novo hyperthyroidism showing the total incidence of 27.6/100 000 inhabitants per year. The incidence of GD was 21.0/100 000 and toxic nodular goiter (TNG=STA+TMNG) occurred in 692 patients, corresponding to an annual incidence of 6.5/100 000. The incidence was higher in women compared with men (4.2:1). Seventy-five percent of the patients were diagnosed with GD, in whom thyroid-associated eye symptoms/signs occurred during diagnosis in every fifth patient. Geographical differences were observed. Conclusion:The incidence of hyperthyroidism in Sweden is in a lower range compared with international reports. Seventy-five percent of patients with hyperthyroidism had GD and 20% of them had thyroid-associated eye symptoms/signs during diagnosis. The observed geographical differences require further studies.

 • 114.
  Abrahamsen, Malin
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Melin, Kajsa
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  “Det är inte så lätt, men man får tänka så”: En empirisk studie om förskollärares uppfattning kring gränsdragningen av barn i behov av särskilt stöd2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förskolan är en verksamhet som enligt förskolans läroplan ska utformas efter varje barns behov. Det innebär att mängden stöd olika barn behöver kan variera, och vissa barn kan behöva särskilt stöd för att utifrån sina förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt. Forskning visar dock att det finns en brist på kunskap om vilka som ska definieras som i behov av särskilt stöd. Det är heller inte känt vilka kriterier pedagogerna använder för att ett barn ska få särskilt stöd. Samtidigt kan vilket stöd ett barn ges komma att bli en avgörande faktor för barnets både utveckling och lärande, vilket belyser en problematik. Utifrån detta är studiens syfte att undersöka pedagogers uppfattning av gränsdragningen mellan barn som behöver och inte behöver särskilt stöd. Detta gjordes genom kvalitativa intervjuer med pedagoger i förskolans verksamhet. Resultaten som framträdde var hur gränsdragningen är en komplex praktik med påverkan från ett flertal olika faktorer, och därför svår för pedagogerna att handskas med. Detta har vi sedan försökt förstå genom teorin socialkonstruktivism, vilket medfört att gränsdragningen då uppfattas som en social konstruktion påverkade av andra sociala konstruktion och något “rätt” kring gränsdragningen blir svår att nå.

 • 115.
  Abrahamson, Peter
  et al.
  Örebro University, Swedish Business School at Örebro University.
  Bodin, Daniel
  Örebro University, Swedish Business School at Örebro University.
  Behov av stödundervisning i grundskolan: En designbaserad analys av longitudinella data2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 116.
  Abrahamsson, Amanda
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Lindberg, Olivia
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Att identifiera barn som far illa: Förskollärares kunskap och förmåga att uppmärksamma utsatta barn och upprätta orosanmälan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 117.
  Abrahamsson, Anna
  et al.
  Örebro University, School of Health Sciences.
  Aldegren, Sandra
  Örebro University, School of Health Sciences.
  Kan musik pre- och intraoperativt lindra patientens postoperativa smärta? -en litteraturstudie2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 118.
  Abrahamsson, Axel
  et al.
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Nordén, Fredrik
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Värdering till verkligt värde - En kvantitativ studie om företags efterlevnad av upplysningskraven i IFRS 132018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 119.
  Abrahamsson, Axel
  et al.
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Nordén, Fredrik
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Odenå, Oscar
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Efterlevnadsgraden av IAS 36 p. 134 - Utifrån ett isomorfistiskt perspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 120.
  Abrahamsson, Catrin
  et al.
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Atterfors, Sofia
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Erlandsson, Sofia
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Från ideell förening till hybridorganisation - En kvalitativ studie i elitidrottsföreningar2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 121.
  Abrahamsson, Catrin
  et al.
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Blixt, Elizabeth
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Lean - effektivitet och minskning av slöseri till priset av stress?: En kvalitativ studie av teamworks och kommunikationens påverkan på anställdas upplevda stress2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 122. Abrahamsson, Christian
  et al.
  Palm, FredrikWide, SverreDalarna University, Falun, Sweden.
  Sociologik: Tio essäer om socialitet och tänkande2011Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [sv]

  "Det sociala" tillhör de begrepp som samhällsvetenskapen utgår från men sällan känner något behov av att förklara. Ofta är socialiteten den samhällsvetenskapliga praktikens utgångspunkt och mål, men dess innebörd kan inte fastställas utan att överskrida gränserna till t.ex. filosofi, historia och religion. Kanske är avsaknaden av en kontinuerlig reflektion över det socialas innebörd rent av ett försvar av det samhällsvetenskapliga fältet. I denna bok diskuterar tio samhällsvetare och humanister det socialas betydelse från Immanuel Kant till Slavoj Zizek. Det handlar om tio sätt att tänka kring det sociala, om tio sociologiker. Detta skulle kunna tolkas som att det sociala är det objekt bokens olika bidrag behandlar ur respektive perspektiv. Men det kan också ges en snävare tolkning. Det verkliga objektet för undersökningarna blir då själva relationen mellan det sociala och vetandet. Med detta synsätt kan det sociala inte uppfattas som ett neutralt eller autonomt faktum utanför tänkandet. Snarare blir socialiteten något som framträder först i vetandets konkreta gränsdragningar och skillnadsskapanden. Denna bok är ett mångbottnat bidrag till diskussionen om vad samhället är och om möjligheterna att förändra det.

  Medverkande författare: Christian Abrahamsson, Magnus Fiskesjö, Maria Johansen, Per Magnus Johansson, Vessela Misheva, Gunnar Olsson, Fredrik Palm, Olli Pyyhtinen, Anders Ramsay och Sverre Wide

 • 123.
  Abrahamsson, Ebba
  et al.
  Örebro University, School of Health Sciences.
  Nyman, Emma
  Örebro University, School of Health Sciences.
  Den hjälpande handen i arbetet: En intervjustudie om hörseltekniska hjälpmedel: konferenshjälpmedel2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 124.
  Abrahamsson, Emelie
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Lauri, Ingela
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Barn i behov av särskilt stöd: en studie om arbetet i förskolan2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 125.
  Abrahamsson, Gun
  et al.
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Englund, Hans
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Gerdin, Jonas
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  On the (re)construction of numbers and operational reality: A study of face-to-face interactions2016In: Qualitative Research in Accounting & Management/Emerald, ISSN 1176-6093, E-ISSN 1758-7654, Vol. 13, no 2, p. 159-188Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: This paper aims to examine the mobilization of management accounting (MA) numbers and metrics in social interactions. The purpose is to develop a model of how and why managers perceive and mobilize (new) MA numbers/metrics in a changing way over time in situated face-to-face interactions.

  Design/methodology/approach: An observation-based qualitative field study of a change project in a large manufacturing company is used as the basis for our analysis.

  Findings: The empirical study shows that MA numbers and metrics are essential when semi-distant managers strive to solve problems and achieve radical improvement targets, but that the ways in which existing and new metrics are perceived and mobilized during face-to-face interactions change over time. The study provides both a detailed account of the emergent nature of the transformation process and a number of mechanisms as to why managers (inter-)act the way they do to produce such change.

  Originality/value: The paper problematizes the generally held view that MA numbers and metrics primarily work as a structuring device in face-to-face interactions, and also, how the processes are constituted through which MA is transformed into such a structuring device. The paper also adds new insights to our understandings of why managers (inter-)act the way they do to produce MA change.

 • 126.
  Abrahamsson, Gun
  et al.
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Englund, Hans
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Gerdin, Jonas
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Organizational identity and management accounting change2011In: Accounting, Auditing & Accountability Journal, ISSN 1368-0668, E-ISSN 1758-4205, Vol. 24, no 3, p. 345-376Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – This paper aims to examine how and why management accounting practices are linked to an organization's identity and identity discrepancies.

  Design/methodology/approach – A qualitative field study of a one-year change project in a large manufacturing company is used as the basis for the analysis.

  Findings – The empirical study reveals how discrepancies between organizational members' perceived identity and their construed external (and desired future) image both influence and are influenced by emergent accounting practices. Empirical evidence suggests such a reciprocal relationship between accounting and identity, since accounting practices are an important means of (de)legitimizing an organization's current self-perception.

  Research limitations/implications – The uncovered reciprocal relationship between management accounting practices and organizational identity (discrepancies) have implications for a broader literature, including the works on how different forms of control interact as a “control package” and the discourse on potential sources of organizational identity change.

  Originality/value – Although it has previously been suggested that management accounting may be an important means for, as well as an outcome of, processes of identity (re)constructions in organizations, this study suggests a more complex interplay than has previously been noted in the literature. Specifically, it was found that organizational identity may for a considerable time work as a highly influential and largely unquestioned categorical imperative, signifying the boundaries of appropriate organizational action. At times, however, accounting practices may spark (re)constructions of identity discrepancies through: providing identity-inconsistent evidence; and using (new) measures in a “feed-forward” manner to explore possible ways to close such perceived discrepancies.

 • 127.
  Abrahamsson, Gun
  et al.
  Örebro University, Department of Business, Economics, Statistics and Informatics.
  Gerdin, Jonas
  Örebro University, Department of Business, Economics, Statistics and Informatics.
  Exploiting institutional contradictions: the role of management accounting in continuous improvement implementation2006In: Qualitative Research in Accounting & Management/Emerald, ISSN 1176-6093, E-ISSN 1758-7654, Vol. 3, no 2, p. 126-144Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: Based on an institutional perspective, this study explores the role of management accounting (MA) in promoting or impeding changes in the employees’ conceptions of shopfloor worker responsibility in a company trying to implement a Continuous Improvement (CI) working practice.

  Methodology/approach: We use an ethnographically inspired research method where weekly CI meetings in two workgroups were observed over a period of eight months and in-depth interviews with managers and operators were conducted regularly.

  Findings: The study reveals that active and skilful exploiters of inconsistencies within social arrangements may use MA as one important way of transforming a traditional vertical view of worker responsibility into a more horizontally-oriented view by: creating collective reflection and reasoned analysis of the limits of the present order; and, by visualizing and justifying an alternative model(s) of social behaviour. However, the study also shows that MA may contribute to the reinforcement of a vertical view by the use of group-level measures strictly as a one-way performance monitoring device.

  Research limitations/implications: Arguably, it is worthwhile to explore the existence of ‘institutional heterogeneity’ because our study highlights that ‘contradictions’ between social orders may not only nurture institutional stability, but may also be a necessary (although not sufficient) condition for institutional change.

 • 128.
  Abrahamsson, Gun
  et al.
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Gerdin, Jonas
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Helin, Sven
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Management accounting and organizational change - an institutional perspective2005Conference paper (Refereed)
 • 129.
  Abrahamsson, Gun
  et al.
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Helin, SvenÖrebro University, Örebro University School of Business.
  Accounting and Continuous Improvements: some notes on how accounting can support or hinder establishment of Continuous Improvements1998Conference proceedings (editor) (Refereed)
 • 130.
  Abrahamsson, Gun
  et al.
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Helin, Sven
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Continuous Improvement-work under Ambiguity: the role of Management Accounting Control2000Conference paper (Refereed)
 • 131.
  Abrahamsson, Gun
  et al.
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Helin, Sven
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Ekonomistyrning och förbättringsarbete: En fallstudie om hur ekonomistyrning kan stödja respektive hindra förbättringsarbete2000Licentiate thesis, monograph (Other academic)
 • 132.
  Abrahamsson, Gun
  et al.
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Helin, Sven
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Hur kan ekonomistyrningen stödja eller hindra ett kontinuerligt och systematiskt förändringsarbete?1999Conference paper (Refereed)
 • 133.
  Abrahamsson, Gun
  et al.
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Helin, Sven
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  'It's the singer not the song'- how Management Accounting Influence Problem Solving Activities on Shop Floor Level: a Case Study2001Conference paper (Refereed)
 • 134.
  Abrahamsson, Gun
  et al.
  Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies;Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Helin, Sven
  Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies;Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Problemlösningsarbete på låg organisatorisk nivå - två studier om implementering och konkretisering av idéer om kundorderstyrd tillverkning2004Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The two studies reported in this thesis are about problem solving at a low organisational level in an organisational unit in a Swedish manufacturing company, which has adopted ideas of World Class Manufacturing. In the first study, we analyse, from an organisational learning perspective, the implementation of the well-known concept Continuous Improvement at shop-floor level and how management accounting may facilitate or impede improvement work. A case study was conducted in two workgroups in one production unit for about seven months. In one of the groups, management accounting facilitated improvement work with high organisational scope and, in the other group, impeded the organisational scope. Our conclusion is that management accounting may facilitate a high organisational scope by supporting the leadership style, stressing co-operation, dialog and participation, or, by the way the manager uses management accounting, make boundaries distinct between groups of employees and between departments, and therefore impede improvements with high organisational scope. In the second study, we analyse, from a rule-based behavioural perspective, how ideas of World Class Manufacturing are institutionalised in cross-functional problem solving at a low organisational level. A case study was carried out in two cross-functional weekly group meetings for about nine months. Problems raised and solutions decided followed a repeated pattern. The actors draw on instrumental rules, which can be described as technical as well as economic. We concluded that ideas of World Class Manufacturing were institutionalised as different variants of World Class Manufacturing in the different functions at a low organisational level. At the meetings, contradictory instrumental rules were activated by the functions and treated according to interaction rules. Two overall patterns of action, articulated the two main interaction rules guiding actors in how to treat contradictory ideas of World Class Manufacturing.

 • 135.
  Abrahamsson, Gun
  et al.
  Örebro University, Swedish Business School at Örebro University.
  Helin, Sven
  Örebro University, Swedish Business School at Örebro University.
  Problemlösningsarbete på låg organisatorisk nivå: två studier om implementering respektive konkretisering av idéer om kundorderstyrd tillverkning2004Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 136.
  Abrahamsson, Gun
  et al.
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Johansson, Tobias
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Ekonomiska ansvarsenheter2013In: Perspektiv på ekonomistyrning / [ed] Erik Jannesson, Matti Skoog, Stockholm: Liber, 2013, 1, p. 14-35Chapter in book (Other academic)
 • 137.
  Abrahamsson Gyris, Kajsa
  et al.
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Gunnarsson, Lisa
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Kan ansvarstagande för ej sålda varor, bidra till företagets legitimitet och även den ekonomiska vinsten?: En undersökning av konsumenters attityder till CSR för ej sålda varor i klädbranschen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 138.
  Abrahamsson, Hanna
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Mobbning: - en jämförelsemellan två arenor2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 139.
  Abrahamsson, Jenny
  et al.
  Örebro University, School of Health Sciences.
  Gustafsson, Madelene
  Örebro University, School of Health Sciences.
  Smärtlindrande metoder vid nålrelaterade procedurer på barn –en litteraturstudie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 140.
  Abrahamsson, Kristin
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Ett åldrande Sverige: En studie om konsekvenser och åtgärder på nationell och kommunal nivå.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om den åldrande befolkningen som är ett internationellt fenomen och en viktig samhällsutmaning. Fokus i uppsatsen ligger på nationell och framför allt kommunal nivå. Syftet är att redogöra för konsekvenserna av en åldrande befolkning och att redogöra för de åtgärder som finns på nationell nivå och framför allt på kommunal nivå genom att undersöka fyra utvalda kommuner (Örebro, Kumla, Hällefors och Ljusnarsberg). Syftet är även att kartlägga andelen äldre i svenska kommuner. Både kvantitativ och kvalitativ metod har använts. Det kvantitativa materialet utgörs av offentlig statistik och det kvalitativa materialet utgörs av åtta intervjuer, två intervjuer för varje kommun. 

 • 141.
  Abrahamsson, Linda
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Ramström, Linnéa
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Normer och värderingar inom vänskap2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  What kind of norms and values determine a good friendship? In aqualitative study three men and three women aged 20-30 years oldwere interviewed. The respondents who were recruited through aconvenience sampling were asked to answer questions concerningtheir view about friendship. After analyzing the interview protocol,three common themes were identified: trust acceptance and intimacy.Friendship showed to be a significant part when it came to people andtheir wellbeing. The study also showed that men and women haddifferent expectations for what that friendship will entail and thesedifferences were based on norms and values. It seems that norms andvalues are developed through the existing culture in society and inover time.

 • 142.
  Abrahamsson, Linda
  et al.
  Örebro University, School of Health Sciences.
  Redlund, Victoria
  Örebro University, School of Health Sciences.
  Sjuksköterskans upplevelse av treskiftarbete utifrån ett biopsykosocialt perspektiv. En intervjustudie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 143.
  Abrahamsson, Max
  et al.
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Olsson, Richard
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Hot och våld inom den somatiska akutsjukvården2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 144.
  Abrahamsson, Nathalie
  et al.
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Altun, Sultan
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Kundlojalitet En studie om hur en fysisk telefonbutik kan bevara och stärka kundlojalitet 2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 145.
  Abrahamsson, Nathalie
  et al.
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Celik, Evelin
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Mati, Mikaela
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Motstånd och bristande engagemang vid en organisationsförändring2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 146.
  Abrahamsson, Pernilla
  et al.
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Liljemark, Sandra
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Socialt arbete i skolan: En kvalitativ enkätstudie utifrån ungdomars upplevelser och behov2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  ÖREBRO UNIVERSITY

  Department of Behavioural, Social and Legal Sciences Programme in social care oriented towards social pedagogy C-essay, Social Work, 41-60 p

  Autumn term 2005 Social Work in School A qualitative study influenced by youths experiences and needs.

  Authors: Pernilla Abrahamsson & Sandra Liljemark

  Tutor: Marianne Freyne-Lindhagen

  Abstract

  The aim with this study is to investigate young adult´s experiences and need of social work in school, and a qualitative method was used to take part of their experiences. Groupquestionnaires with open questions was formed and three year one classes in uppersecondary school participated. In the process of making the questions a testquestionnaire was tested with one of the three classes as particpants. Information has also been collected throug an interview over the phone with the school´s welfare officer, and the school´s policy dokuments have been read. Social work in schools is mentioned in the study as preventive measures with youths when it comes to bullying, alcohol, drugs, sex and coexistance and tobacco. The concept youths include individuals born in 1989 and the year they was born was chosen in the study instead of a specific age to include youths who are not yet sixteen and to exclude the ones who are born earlier. The main questions are: What kind of experiences do yoths have of social work in school? What kind of need do youths have of social work in school? The result show the respondents experiences and needs of social work in school throug quotation and the answers. The result is also illustrated throug two diagrams which show the questionnaires frequence of answer. There is a need of social work in the uppersecondary school, and the need of it is not more then what the school today can offer. The respondents had the oppotunity to freely be able to express their opinion of social work in school, but the result shows that the youths who participated do not have the interest to give their opinion in the subject. This emerge throug answers with few words and a high frequence of “don´t know”-answers in many of the questions in the questionnaire. The analysis and discussion in this study opens up for new questions that can be used as further research. Key words: social work in school, youths

 • 147.
  Abrahamsson, Pär
  et al.
  Örebro University, Department of Business, Economics, Statistics and Informatics.
  Eklund, Alexander
  Örebro University, Department of Business, Economics, Statistics and Informatics.
  Nyföretagarservice: Rådgivningen och utbildningens roll vid nyföretagande2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 148.
  Abrahamsson, T. R.
  et al.
  Dept Clin & Expt Med, Div Pediat, Linköping Univ, Linköping, Sweden.
  Jakobsson, H. E.
  Dept Microbiol Tumor & Cell Biol, Karolinska Inst, Stockholm, Sweden.
  Andersson, A. F.
  Sch Biotechnol, Div Gene Technol, Sci Life Lab, Royal Inst Technol (KTH ), Stockholm, Sweden.
  Björkstén, Bengt
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Sweden.
  Engstrand, L.
  Dept Microbiol Tumor & Cell Biol, Karolinska Inst, Stockholm, Sweden; Div Gene Technol, Sci Life Lab, KTH Royal Inst Technol, Sch Biotechnol, Stockholm, Sweden.
  Jenmalm, M. C.
  Dept Clin & Expt Med, Div Pediat, Linköping Univ, Linköping, Sweden; Dept Clin & Expt Med, Div Clin Immunol, Unit Autoimmun & Immune Regulat, Linköping Univ, Linköping, Sweden.
  Low gut microbiota diversity in early infancy precedes asthma at school age2014In: Clinical and Experimental Allergy, ISSN 0954-7894, E-ISSN 1365-2222, Vol. 44, no 6, p. 842-850Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background Low total diversity of the gut microbiota during the first year of life is associated with allergic diseases in infancy, but little is known how early microbial diversity is related to allergic disease later in school age. Objective To assess microbial diversity and characterize the dominant bacteria in stool during the first year of life in relation to the prevalence of different allergic diseases in school age, such as asthma, allergic rhinoconjunctivitis (ARC) and eczema. Methods The microbial diversity and composition was analysed with barcoded 16S rDNA 454 pyrosequencing in stool samples at 1week, 1month and 12months of age in 47 infants which were subsequently assessed for allergic disease and skin prick test reactivity at 7years of age (ClinicalTrials.gov ID NCT01285830). Results Children developing asthma (n=8) had a lower diversity of the total microbiota than non-asthmatic children at 1week (P=0.04) and 1month (P=0.003) of age, whereas allergic rhinoconjunctivitis (n=13), eczema (n=12) and positive skin prick reactivity (n=14) at 7years of age did not associate with the gut microbiota diversity. Neither was asthma associated with the microbiota composition later in infancy (at 12months). Children having IgE-associated eczema in infancy and subsequently developing asthma had lower microbial diversity than those that did not. There were no significant differences, however, in relative abundance of bacterial phyla and genera between children with or without allergic disease. Conclusion and Clinical Relevance Low total diversity of the gut microbiota during the first month of life was associated with asthma but not ARC in children at 7years of age. Measures affecting microbial colonization of the infant during the first month of life may impact asthma development in childhood.

 • 149.
  Abrahamsson, Thomas R.
  et al.
  Dept Clin & Expt Med, Div Pediat, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Jakobsson, Hedvig E.
  Dept Microbiol Tumor & Cell Biol, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.
  Andersson, Anders F.
  Sch Biotechnol, Sci Life Lab, KTH Royal Inst Technol, Stockholm, Sweden.
  Björksten, Bengt
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Sweden. Inst Environm Med, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.
  Engstrand, Lars
  Sch Biotechnol, Sci Life Lab, KTH Royal Inst Technol, Stockholm, Sweden.
  Jenmalm, Maria C.
  Dept Clin & Expt Med, Div Pediat, Linköping University, Linköping, Sweden.; Unit Autoimmun & Immune Regulat, Dept Clin & Expt Med, Div Clin Immunol, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Gut microbiota diversity and atopic disease: Does breast-feeding play a role? Reply2013In: Journal of Allergy and Clinical Immunology, ISSN 0091-6749, E-ISSN 1097-6825, Vol. 131, no 1, p. 248-249Article in journal (Refereed)
 • 150.
  Abrahamsson, Thomas R.
  et al.
  Department of Clinical and Experimental Medicine, Division of Pediatrics, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Jakobsson, Hedvig E.
  Department of Preparedness, Swedish Institute for Communicable Disease Control, Solna, Sweden; Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Andersson, Anders F.
  Science for Life Laboratory, School of Biotechnology, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden .
  Björkstén, Bengt
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Sweden. Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden; .
  Engstrand, Lars
  Department of Preparedness, Swedish Institute for Communicable Disease Control, Solna, Sweden; Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Jenmalm, Maria C.
  Department of Clinical and Experimental Medicine, Division of Pediatrics, Linköping University, Linköping, Sweden; Department of Clinical and Experimental Medicine, Unit of Autoimmunity and Immune Regulation, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Low diversity of the gut microbiota in infants with atopic eczema2012In: Journal of Allergy and Clinical Immunology, ISSN 0091-6749, E-ISSN 1097-6825, Vol. 129, no 2, p. 434-440.e2Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: It is debated whether a low total diversity of the gut microbiota in early childhood is more important than an altered prevalence of particular bacterial species for the increasing incidence of allergic disease. The advent of powerful, cultivation-free molecular methods makes it possible to characterize the total microbiome down to the genus level in large cohorts.

  Objective: We sought to assess microbial diversity and characterize the dominant bacteria in stool during the first year of life in relation to atopic eczema development.

  Methods: Microbial diversity and composition were analyzed with barcoded 16S rDNA 454-pyrosequencing in stool samples at 1 week, 1 month, and 12 months of age in 20 infants with IgE-associated eczema and 20 infants without any allergic manifestation until 2 years of age (ClinicalTrials.gov ID NCT01285830).

  Results: Infants with IgE-associated eczema had a lower diversity of the total microbiota at 1 month (P = .004) and a lower diversity of the bacterial phylum Bacteroidetes and the genus Bacteroides at 1 month (P = .02 and P = .01) and the phylum Proteobacteria at 12 months of age (P = .02). The microbiota was less uniform at 1 month than at 12 months of age, with a high interindividual variability. At 12 months, when the microbiota had stabilized, Proteobacteria, comprising gram-negative organisms, were more abundant in infants without allergic manifestation (Empirical Analysis of Digital Gene Expression in R [edgeR] test: P = .008, q = 0.02).

  Conclusion: Low intestinal microbial diversity during the first month of life was associated with subsequent atopic eczema.

1234567 101 - 150 of 43506
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf