oru.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 2053
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Andersson, Ida
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Grandin, Marita
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Läkemedelsmissbruk- och beroende: - samverkan och ansvarsfördelning i Örebro län2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 102.
  Andersson, Ida
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Hagsten, Sofie
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Det finns alltid två sidor av samma mynt: - En kvalitativ studie om kontroll, stöd och makt i övervakningshandläggarens arbete.2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Probation Services, which is part of the Swedish Prison and Probation Services, is responsible for supervising the conditionally released and probation sentences. The purpose of this Essay in Social Work is to study probation officers dual role as a control and support function and studied from a power perspective. Previous research and literature has shown no universal definition of support, control and power, when these concepts are interpreted differently. Probation officers have a dual mission as both support and control their clients. We have conducted a qualitative study in which we performed six semi-structured interviews with three female and three male probation officers. Respondents in the study describe that control can be considered as several different things in their work, the same as support. Respondents have capacity, resources, knowledge and laws to use when they control and support their clients. Respondents argue that it is not possible to separate control and support in their work, which also revealed by the analysis. Depending on what perspective you take, an act seen as help may in a different perspective be seen as control. The concepts of control and support are defined differently by different authors, this makes it difficult to separate them. The conclusion of this study is that control and support ever-present probation officers work. It´s unable to separate these concepts and therefore can´t a definition of control and support be made, of the probation officers work. We also find that the probation officer has power. Power takes the expression in the probation officers resources and capacity, knowledge, laws and regulations and sanctions ability.

 • 103.
  Andersson, Jennie
  et al.
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Davidsson, Pernilla
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Larsson, Maria
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Hur utvecklas familjehemsvården vidare?: sikta mot något nytt och okänt eller använda gamla rutiner?2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to research how social workers manage to follow up cases with children placed in foster homes, their guardians and the foster homes. To meet this purpose a qualitative method has been used. The study is founded upon eight different interviews. Four with social workers who deal with children exclusively and four with social workers who deal with foster homes, within eight different districts/municipalities. Earlier research has shown shortcomings in the way social welfare follow up cases with children placed in foster homes, the guardians and the foster home. The government has introduced regulations in chapter 5, first section of the Swedish security law to stress the responsibilities that the social welfare committee has during an ongoing foster care placement. The background literature included in this study describes what possibilities social workers have in their work situation, and helps to gain a deeper understanding of the context within the organization. It also includes the ongoing discussion about social workers’ knowledge of how to follow up cases in a correct way. The interviews that this study is founded upon shows that the social workers meet the regulations, that the law prescribes for this area, of varying degree. To follow up cases in a correct way is not prioritized in the organization of the social welfare administrations. The respondents in this study do not believe that they have enough knowledge and have difficulties seeing what possibilities their work situation gives them when it comes to following up cases.

 • 104.
  Andersson, Jenny
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Eriksson, Maria
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Med en tung börda på sina axlar - en litteraturöversikt om unga mäns utsatthet inom hederskontexten.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie syftar till att undersöka forskningsläget och skapa förståelse för hur hedersrelaterat våld och förtryck påverkar unga mäns utsatthet i de familjer där detta förekommer. Detta för att tydliggöra hur den unge mannen kan ses som ett offer när han av samhället ses som en förövare. En integrativ litteraturöversikt har genomförts med totalt 17 inkluderade studier. Resultatet visar att hedersproblematiken är starkt knuten till den unga kvinnans beteende och sexualitet samt patriarkala strukturer. Pojkar och unga män socialiseras in i djupt rotade familjestrukturer, där de befinner sig i både en maktposition samt en maktlöshet då deras främsta uppgift är att kontrollera kvinnorna i familjen. Vidare framkommer att han har dubbla roller eftersom han av sin familj ses som “hjälte”, men av samhället som förövare av hedersbrott. Synen på vem som är offer och förövare av hedersfenomenet är starkt förankrad i samhället vilket kan ses vara bidragande till upprättande av hedersproblematiken. Hedersrelaterat våld och förtryck är ett komplext fenomen med avgörande faktorer på flera nivåer, vilket samhället behöver ta itu med för att ha en möjlighet att komma till bukt med problemet. Föreliggande studie lyfter vikten av att se pojkarna/de unga männens utsatthet inom det sociala arbetet för att undvika att hedersrelaterat våld och förtryck upprätthålls.

 • 105.
  Andersson, Joakim
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Onlinespel: En kvalitativ studie om dataspelandets sociala konsekvenser2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 106.
  Andersson, Johanna
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Hansen-Larsdotter, Petra
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Magnusson, Stefan
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  "Det dubbla beroendet": Missbruk och försörjningsstöd2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 107.
  Andersson, Johanna
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Linder, Ebba
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Stöd till familjehem vid ett barns placering: - En kvalitativ studie kring socialtjänstens arbte2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 108.
  Andersson, Josefin
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  En könsstereotyp frivård: Frivårdsinspektörers beskrivningar av kvinnliga klienter2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Previous research suggests that there are gaps in knowledge about and stereotypes of female clients in correctional treatment, which also affects how they work with female clients. In this study will, therefore, probation officers descriptions of female clients' problems, needs and resources examined. In the study it will also examine whether these descriptions can be considered as gender-stereotyped. To determine this, semi structured interviews were made with probation officers in one specific probation office in Sweden. The respondents’ answers have been thematically analyzed based on gender theory and previous research to see how gender is constructed in the work with female clients, and if gender stereotypes are present. The results show that some gender stereotyped views of female clients are to be found within the probation service, however, we can find more tendency to question and discuss this among the respondents compared to what previous research has shown.

  Keywords: Gender stereotypes, Gender ideal, Probation, Correctional treatment, Gender, Construction of gender, Female clients 

 • 109.
  Andersson, Julia
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Östberg, Ida
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  "Fjärilar i magen och kaos i huvudet" En kvalitativ studie om kärlek, sex och autismspektrumtillstånd2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 110.
  Andersson, Karin
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Ekström, Amanda
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Wilhelmsson, Emma
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Hur tolkar och tillvaratar socialsekreterare barnperspektivet genom BBIC utredngar?2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 111.
  Andersson, Karin
  et al.
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Hansson, Carina
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Hejub, Indira
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Asylsökande barn med uppgivenhetssymtom: Socialsekreterares erfarenheter av arbetet med barnen och deras familjer2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 112.
  Andersson, Kjerstin
  Linköping University, Linköping, Sweden.
  Att be om ursäkt: interpersonell färdighetsträning och ART i praktiken2007In: Socionomens forskningssupplement, no 22, p. 36-49Article in journal (Refereed)
 • 113.
  Andersson, Kristina
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Karlsson, Lisa
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  "They were like ‘it’s only ten crowns’, but I still couldn’t afford it": En integrativ forskningsöversikt om barns ekonomiska och sociala utsatthet i ett konsumtionssamhälle2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Föreliggande studie sammanfattar det befintliga kunskapsläget om barn som lever i ekonomisk utsatthet i dagens konsumtionssamhälle. Studien fokuserar huvudsakligen på barns möjlighet att delta samt hur denna möjlighet påverkar barns syn på sig själva, sin omgivning och sin framtid. Studiens syfte besvaras med utgångspunkt i aktuell forskning och med hjälp av följande frågeställningar: 1) Vilken betydelse har hushållets ekonomiska utsatthet för barns möjlighet att delta i dagens konsumtionssamhälle? 2) Hur påverkas barns syn på sig själva, sin omgivning och sin framtid av att leva i ekonomisk utsatthet i dagens konsumtionssamhälle? Studien är en integrativ forskningsöversikt där arton vetenskapligt granskade artiklar sammanfattas, tematiseras och analyseras med stöd av sociologiska och socialpsykologiska teorier av Pierre Bourdieu, Zygmunt Bauman, George Herbert Mead samt Erving Goffman. Av studiens resultat och slutsatser framgår att barns möjlighet till att delta begränsas i flera avseenden av att leva i ekonomisk utsatthet, bland annat genom begränsad tillgång till organiserade fritidsaktiviteter och möjlighet att konsumera ting som har betydelse i konsumtionssamhället. Ekonomisk utsatthet medför skam-, oroskänslor och ansvarstagande, samt påverkar barns syn på sig själva, sin omgivning, framtidstro och förväntningar kring att bli lycklig.

 • 114.
  Andersson, Kristina
  et al.
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Pettersson, Lina
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Öppenvård för ungdomar: Studie av en öppenvårdsverksamhet utifrån viktiga faktorer för behandlingseffektivitet2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tusentals barn och ungdomar är årligen inskrivna i någon form av öppenvårdsinsats under den kommunala socialtjänstens regi. Kunskapen om denna del av socialtjänstens verksamhet är otillräcklig, och mer kunskap behövs om såväl omfattning, innehåll och resultat. Denna studies syfte är att undersöka och belysa öppenvårdsverksamheten Y:s innehåll, det vill säga hur behandlingen vid denna är utformad och bedrivs, utifrån personalens och ungdomarnas perspektiv. Studien är av kvalitativ karaktär, och resultaten bygger på intervjuer som fokuserar på de teorier, metoder och behandlingsprinciper som enligt personalens berättelser vägleder arbetet, samt ungdomarnas upplevelser av den behandling som bedrivs. Studiens tolkningsram belyser förutsättningar vilka ligger till grund för framgångsrik behandling. Viktiga principer för att matcha ungdomen till rätt behandlingsform, behandlingsintegritet, faktorer för varaktiga beteendeförändringar, behandlaregenskaper samt evidens och utvärdering är centrala teman i tolkningsramen. Utifrån tolkningsramen, vilken utgår ifrån ett kognitivt-behavioristiskt perspektiv, undersöks även vilka förutsättningar, positiva såväl som negativa, som framträder när det gäller att kunna upprätthålla en professionell behandling på Y. Resultatet antyder att verksamheten skulle vinna på att upprätta och tydliggöra struktur och rutiner över verksamheten och innehållet i den behandling som bedrivs. Tydligare formulering av uppdrag och mål skulle bidra till effektivare behandling och kortare behandlingstider, vilket personalen uttrycker en önskan om. Behandlingen fokuserar mycket på att stärka ungdomens sociala relationer och att mobilisera dess privata och professionella nätverk. Resultatet visar att Y har en bred behandlingsinriktning med strävan efter att skapa skyddande faktorer, vilka fokuseras på många riskområden i ungdomens sociala problematik. Den terapeutiska alliansen mellan personal och ungdomar framstår som exceptionellt god, och ungdomarna är nöjda med, och känner sig tillräckligt delaktiga i sin behandlingsplanering. Ungdomarna anser sig få hjälp och stöd av personalen på Y och tycker sig må bättre än innan inskrivningen.

 • 115.
  Andersson, Lina
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Lorenzon, Malin
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Livet bakom skärmen: En kvantitativ studie om nätmobbning och nätkränkningar bland unga vuxna2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Numera utgör Internet en självklar del i svenskarnas dagliga rutiner. Användandet av sociala medier och annan digital interaktionsteknik kan föranleda negativa konsekvenser för individen. Till följd av Internetanvändandet har en ny arena för kränkningar och mobbning uppstått. Tidi-gare forskning har i huvudsak studerat nätmobbning och nätkränkningar bland barn och ungdo-mar varpå föreliggande studie studerar fenomenet bland unga vuxna. Studien syftar i huvudsak till att undersöka förekomsten av nätkränkningar och/eller nätmobbning, via digital interaktions-teknik, bland unga vuxna, detta både ur ett förövar- och offerperspektiv. Vidare syftar studien till att studera hur offren reagerar emotionellt. För att erhålla data genomfördes en kvantitativ studie med webbaserade enkäter vilka skickades till samtliga socionomstudenter vid ett medelstort uni-versitet i Sverige. 210 av 570 studenter besvarade enkäten. Resultatet analyserades mot bakgrund av relevanta teorier och begrepp; ritualer, fasad, främre och bakre region, genusperspektiv samt teorier som specifikt belyser traditionell/a mobbning och kränkningar, nätmobbning och nät-kränkningar. Resultatet visade att en man (4,8 % av 21 män) och åtta kvinnor (4,3 procent av 184 kvinnor), under de senaste sex månaderna, blivit utsatta för nätkränkning. Resultatet visade även att en rad olika emotionella konsekvenser uppstått till följd av nätkränkningarna. Förövarnas vanligaste uppsåt med handlingen var att skoja. Avslutningsvis förs en diskussion om slutsatser-na som också jämförs med tidigare studiers resultat.

 • 116.
  Andersson, Louise
  et al.
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Karabas, Petra
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  "Att vara Syrian är en livstil": En kvalitativ studie av fem syrianska ungdomars upplevelse av sin kultur och identitet i Sverige.2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 117.
  Andersson, Maria
  Världen i dag.
  Socialjänstens utredningar är ett stinkande träsk [kritik från Bo Edvardsson, Örebro universitet]2007Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Kritik i reportageform - av socialtjänstens utredningar, publicerad i tidningen "Världen idag" den 15 jan 2007.

 • 118.
  Andersson, Marie
  et al.
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Nilsson, Johanna
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Drogmissbruk och kriminalitet: Hönan eller ägget?2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study concerns the relationship between drug use and criminal behaviour among drug using male youths that are in treatment, or have been treated for drug use and/or criminal behaviour, in an institution in Sweden. The purpose was to examine their life story concerning drug use and criminal behaviour. Within a qualitative research approach, interviews have been performed with four male youths between 16 and 20 years old. Four models have been used as theoretical reference points; 1) drug use causes crime, 2) crime causes drug use, 3) the reciprocal model and 4) the common cause model. The result shows that none of these models can exclusively explain the relation between drug use and criminal behaviour among the youths in this study. We have found the strongest support for the fourth model; the common cause model, by the material provided by the youths. The result also agrees with some of the previous research on the relationship between drug use and criminal behaviour.

 • 119.
  Andersson, Matilda
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Berglund, Julia
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Brukarinflytande i praktiken En kvalitativ studie grundad på erfarenheter från brukare med missbruksproblematik2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 120.
  Andersson, Paulina
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  För- och nackdelar med en neuropsykiatrisk diagnos2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Diagnose is a way for society to describe and limit what is normal and socially acceptable. Diagnosis is also a social construction that often has a negative impact. People put labels on those with a diagnose and it is usually in a negative way and does not accept the deviant behavior that explains the diagnose. The purpose of this essay is to find out how adults with a diagnose experience benefits and cons of their diagnose. With the qualitative method has a semi-structured interviews been done. Three people have participated in the study and shared their experience about their neuropsychiatric diagnose. All three have a ADHD problem, one person have also been diagnose with Asperger. The result demonstrate how they feel about their diagnose and show that the belive it is better to be diagnose, than to live in uncertainty about what it is that make them behave in a certain way. One of the interviewed said "I know many who are ashamed that they have their diagnose and I also know who take advantage of their situation too, and that I don’t like. For a diagnose is a diagnose. It is a disability bit it’s about what you make of it"’

 • 121.
  Andersson, Petra
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Broström, Katarina
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Forslund, Sara
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Psykosociala omständigheter för problematiskt användande av onlinedataspel2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 122.
  Andersson, Rosmarie
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Delaktighet för personer med Asperger syndrom: -Problem och möjligheter2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  University of Örebro

  The Department of Behavioural, Social and Legal Sciences

  Social Work

  Essay 41-60 p

  Participation for people with Asperger syndrome

  Problems and possibilitys

  Author: Rosmarie Andersson

  Supervisor: Sivert Antonson

  Abstract

  The pupose of this essay is to describe different significations of living, leisure-time and occupation/work. Towards the intention of society to ensure individuals with Asperger syndrome participation. Through people from field of action and people with diagnosis Asperger syndrome inform. To illuminate the selected works of problems in a relevant way, qualitative approach was chosen. Four interviews were made with respondents, two interviews with people from field of action and two people with diagnosis Asperger syndrome who all had known from knowledge and experience about the area of problem. The result showed different aspects to illustrate people with Asperger syndrome and their participation. People with diagnosis Asperger syndrome hade great difficulties in social interaktion with other people who influence by and bounds to reach full participation in their lives. In part of the enviroment other people understood, that this individuals had their rights to live like everybody else in the community with other people. Ambition to live up to this seemed to lead with difficulties for the society to undergo participation and that leeds to consequently segregrations. Result points out variations of participation concering circumstances. People with Asperger syndrome who have a common living have major possibility to participation in the society. But those who had a special living, where the staff aranged things for them, they become more protected from the society, that is, they become less participated.

  Key words: Disability, Autism, Asperger syndrome, Participation

 • 123.
  Andersson, Sara
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Karlsson, Sofia
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Rosvall, Sanna
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Sfi-utbildningens påverkan på integrationsprocessen: Utifrån både ett elev-och lärarperspektiv2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 124.
  Andersson, Sarah
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Leuchovius, Therese
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  HVB som placeringsform för ensamkommande flyktingbarn: En kvalitativ studie om hur ett HVB är utformat för att främja de ensamkommande flyktingbarnens utveckling och integration i samhället2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In recent years, there has been a sharp increase in the number of unaccompanied refugee children seeking asylum in Sweden. The majority of the unaccompanied youths are placed in group-homes, since the Swedish municipalities have the same responsibilities to care for these children as those born in Sweden. The present study aims to investigate, through a casestudy, if a specific group-home for unaccompanied refugee children is designed to promote the unaccompanied refugee childrens development and integration into society. Furthermore, the study aims to identify opportunities and barriers in the work with the residents development and integration into society. The study is based on a qualitative approach where eleven semi-structured interviews were conducted with staff, coordinator and head of unit at a group home for unaccompanied refugee children. The results show that the unaccompanied refugee children who mostly come from war-torn countries have very individual and extensive needs regarding crisis, integration, security and care. To make the group-home stay meaningful for the unaccompanied children, it requires that the organization and staff-group are able to meet the children's needs. Based on previous research and the theoretical framework of interpretation used in the study, the results show that staff employed within group-homes for unaccompanied refugee children should have expertise in crisis management, culture and are able to understand the importance of not generalizing needs of help and support of the children. The staff at the studied group-home have different work experience which has led to a lack of consensus within the staff. Furthermore, the results of the study show that there are difficulties related to the work at the group-home due to its localization and the varying individual conditions among the children. Also, the staff's knowledge is something that affect how these unaccompanied children's needs are met at a group-home.

 • 125.
  Andersson, Sofia
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Ebbesen, Cecilia
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Förvärvarbetande anhörigvårdare i Sverige ur ett genusperspektiv: - en systematisk litteraturstudie2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 126.
  Andersson, Sofie
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Lilja, Josefine
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  "Det är ju vår skyldighet att de får det stöd de behöver": - En kvalitativ studie om familjehems och familjesekreterares upplevelser av socialtjänstens stöd till familjehem2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 127.
  Andersson, Solveig
  et al.
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Ullefors, Elisabeth
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Edvardsson, Bo
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Barns rolltillstånd i polisförhör2000Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose is to study how police interrogators and children go into different role states during the interrogations. Both interrogatiors and children go into different role states and influence each other to go into role states. 

 • 128.
  Andersson, Therese
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Gustavsson, Maria
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Barn som upplever våld och deras sociala relationer - syskon och kamrater2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 129.
  Anderzen-Carlsson, Agneta
  et al.
  Örebro University, School of Health Sciences. Örebro University Hospital.
  Almqvist, Kjerstin
  Källström, Åsa
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Appell, Petra
  Gillå, Cristina
  Lind, Maria
  Lindgren Fändriks, Anna
  Child Health Care: A Place for Asking about Domestic Violence2018Conference paper (Other academic)
 • 130.
  Andresen, Jessica
  et al.
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Hokkanen, Anneli
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Anorexia Nervosa. orsaksfaktorer och behandlingsmetoder: en kvalitativ studie2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 131.
  André, Malin
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Sjösten, Josefin
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  "jag är ingen maskin utan jag släpper det ibland och flamsar och tramsar med dem":   En kvalitativ studie om upplevelsen att gå från sjuksköterska till avdelningschef2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 132.
  Andrén, Susanna
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Ketonen, Camilla
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Det svåra samtalet: - En sociologisk studie om chefers strategier med avseende på kommunikation och känsloarbete2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 133.
  Anell, Lovisa
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Christiansson, Åsa
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Lindroos, Jennie
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  VFU- en väg in i arbetslivet?: En kvalitativ studie som behandlar arbetsgivares värderingar av erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning.2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate whether the employability of newly graduated social workers is affected by the Supervised Practical Work Experience performed during the educational program. Four main questions were developed in order to establish an educated and concise theory: Does the newly graduated social worker’s choice of a specific Supervised Practical Work Experience affect their employability? Does the structure of the Supervised Practical Work Experience affect newly graduated social worker’s employability? What specific skills do employers within social work consider important for their organization? Is there a difference in how the representatives of various organizations within social work answer the aforementioned questions? The study was conducted through six qualitative semi-structured interviews. The people being interviewed work either as employers or recruiters in organizations from different areas within social work. Theories concerning organization and symbolic interactions were used during the analysis of the results. The results show that there is no direct link between newly graduated social worker’s employability and the Supervised Practical Work Experience performed during the educational program. However, there are indications that show that if the applicant has done their Supervised Practical Work Experience at the specific department that is advertising vacancies, then it can have a positive impact on employment opportunities at the given agency. There are differences between the participants in the study when it comes to what skills and experiences that are being highly valued.

 • 134.
  Ansari, Diana
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Al-Janabi, Nadia
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Samhällets ansvar för kriminella ungdomar En kvalitativ studie om socialtjänstens arbete med ungdomskriminalitet2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 135.
  Antonson, Sivert
  et al.
  Örebro University, Department of Health Sciences.
  Danermark, Berth
  Örebro University, Department of Health Sciences.
  Lundström, Inger
  Importance of social support for hard-of-hearing students in pursuing their "educational careers"2006In: Scandinavian Journal of Disability Research, ISSN 1501-7419, E-ISSN 1745-3011, Vol. 8, no 4, p. 298-316Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim was to describe different processes in what is termed the “educational career” of hard-of-hearing students. The data comprises narratives from 30 hard-of-hearing former students representing four groups: students from a special school who continued to university education or to employment; students from ordinary schools who continued to university education or to employment. The results indicate that support within the educational experience is of great importance and the social support provided by parents is of crucial importance for a student's educational trajectory or career. This support, in combination with an adjusted school environment, seems to greatly diminish the importance of the hearing impairment. The conclusion is that hard-of-hearing students should not necessarily choose a special school just because of the impairment itself. When the needs of these students are met, there seem to be more accentuated mechanisms in ordinary educational settings than in special schools that promote post-secondary education.

 • 136.
  Appelbring, Amanda
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Severin, Elina
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  "Barnets intresse går före föräldrarnas" Konstruktionen av barnets bästa vid vårdnadstvist2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Denna studie syftar till att belysa familjerättssekreterares konstruktion av barn, och därigenom konstruktionen av barnets bästa, samt undersöka vilka normer och vilken moral denna konstruktion bygger på. Studien har relevans för socialt arbete då begreppet barnets bästa saknar tydlig definition varpå begreppet kräver att yrkesprofessionella definierar barnets bästa i varje enskilt fall. Studien bygger på en socialkonstruktivistisk grund och har en kvalitativ ansats där en diskursanalytisk metod har använts. Därutöver har ett barndomssociologiskt teoretiskt perspektiv applicerats där utgångspunkt har tagits i att språket är konstruerat men också konstruerande. Studiens resultat visar hur familjerättssekreterarnas val att tillskriva barn värden och handlingar återspeglar den samhälleliga föreställningen om barn och barndom samt i vilken utsträckning barn tillåts komma till tals i vårdnadstvister. Vidare visar studiens resultat att begreppet barnets bästa erhåller olika innebörd på det sätt som familjerättssekreterare väljer att förhålla sig till och tolka yttre, såväl inre, påverkansfaktorer.

 • 137.
  Ardesjö, Lillemor
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Lazarevic, Monika
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Sjögren, Åsa
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Bedömningsinstrument: En studie om hur bedömningsinstrument används inom socialtjänstens arbete med missbruk- och beroendevård2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 138.
  Ardesjö, Lillemor
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Lazarevic, Monika
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Sjögren, Åsa
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Bedömningsinstrument: En studie om hur bedömningsinstrument används inom socialtjänstens arbete med missbruks- och beroendevård2009Independent thesis Basic level (professional degree), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  What assessment instruments used in drug and dependent care, and the extent to which the Swedish municipalities are using these instruments is an unexplored area. Socialstyrelsen published in 2007, national guidelines for drug and dependent care which advocates the use of assessment instruments. The study aim is to examine the extent to which, for what purpose and how conditions look for the use of assessment instruments in the social service work with drug and dependent care. How frequent is the use of assessment instruments and the advantages and disadvantages apparent in the use of these? The essay has a rate of quantitative and qualitative elements based on telephone interviews with ten respondents. Those working as administrators in the drug and dependent care for adults and have access to assessment instruments. The results showed that eight out of ten sites (80%) use different assessment instruments. Main purpose is to clarify the client's problem, see the effort need, have a global perspective and to create the active participation of the client. The conditions for the use of assessment instruments are in the form of training and support from the organization, but the absence still time, knowledge and equipment to use them fully. The government intends to evidence-based practice is to create an evidence-based knowledge. Although this study shows that the evaluation and statistics are two areas in the existing management of the assessment instrument.

   

 • 139.
  Ari, Nurhan
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Att möjliggöra integration i lokalsamhället: en studie om kurdiska föräldrars delaktighet och inflytande i demokratiska processer i Brickebacken2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 140.
  Armandt, Cecilia
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Welin, Hanna
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  "Jag är mitt eget offer och förövare": En kvalitativ studie om sexuellt självskadebeteende2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 141.
  Arnfjell, Emelie
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Öhman, Fanny
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Under Ytan En kvantitativ fallstudie om personliga assistenters arbetsmiljö2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 142.
  Arnold, Johan
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Jonsson, Niklas
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Sandberg, Jonas
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Kritisk  granskning av Vivalla näridrottsplats: -Ur ett samhällsarbetets- , spontanitet- och genusperspektiv2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 143.
  Arnout -Biberic, Sedina
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Mariann, Bitar
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  TENSTA- ÄLSKADE, HATADE FÖRORT: En kvalitativ studie om ungdomars identitetsskapande utifrån sitt bostadsområde2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 144.
  Aronsson, Jenny
  et al.
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Bäckström, Katarina
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Att fylla ett tomrum2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 145.
  Aronsson, Pia
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Demokrati som praktik: om brukardeltagande inom socialtjänsten2006In: Om demoratins villkor: 2 / [ed] Mats Ekström ..., Örebro: Örebro universitet , 2006, p. 111-150Chapter in book (Other academic)
 • 146.
  Aronsson, Pia
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Från fattigvårdskvinnor till moderna socialarbetare2008In: Villkorandets politik: fattigdomens premisser och samhällets åtgärder - då och nu / [ed] Hans Swärd, Marie-Anne Egerö, Malmö: Égalité , 2008, p. 217-230Chapter in book (Other academic)
 • 147.
  Aronsson, Pia
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  På spaning efter ett mönsterbildande inslag i socialt arbete2007In: Socionomutbildning i omvandling 1967 till 2007: en jubileumsskrift / [ed] Elinor Brunnberg, Örebro: Örebro universitet , 2007, p. 81-118Chapter in book (Other academic)
 • 148.
  Arrhenius, Karolina
  et al.
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Andersson, Eva
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Nykänen- Westlund, Camilla
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  LÄTTARE FÖLJA LAGEN: MED BRA UTBILDNING2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  ÖREBROUNIVERSITET

  Institutet för Beteende, Socialt och rättvetenskap

  Socialt arbete C 10 p

  Uppsats 10p HT - 2005-12-26

  Titel: Den otydliga lagen LSS, en kvalitativ studie.

  Författare: Eva Andersson, Karolina Arrhenius och Camilla Nykänen, Westlund.

  Handledare: Sivert Antonson

  Summary

  The purpose of this paper was to understand and describe the experience of working writhe handicapped people of two different accentual groups.

  We have searched our information through intervjues. We have talked to one LSS- responsible and one responsible for special aid and two personal assistants. The intervjues have been semi structured.

  The result is presented in four different areas: education – knowledge, cooperation – networks, organisation and work situation.

  The results show a clear relation between the education of the informens and their knowledge about work. The personal assistants need more specific education about the need of assistant of the caretaker.

  Keywords of the paper are: personal assistant, handicap, self determination and avancability.

 • 149.
  Arvberger, Sophie
  et al.
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Movérare, Caroline
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Barn som bevittnat våld i nära relation och dess behov av stödjande insatser2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 150.
  Arvidson, Markus
  et al.
  Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Johansson, Sara
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Hur stereotyper kan påverka relationsarbetet - exemplet våldsbejakande miljöer2018In: Relationer i socialt arbete: I gränslandet mellan profession och person / [ed] Anders Bruhn och Åsa Källström, Stockholm: Liber, 2018, p. 123-137Chapter in book (Refereed)
1234567 101 - 150 of 2053
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf