oru.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234567 101 - 150 of 1937
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Andersson, Kajsa
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Lindgren och Holmberg slår två flugor i en smäll: En studie om hur genrer kombineras i Kati i Amerika och Skuggornas Hus2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här studien syftar till att visa hur Åke Holmberg och Astrid Lindgren gör för att ackommodera läsarens uppmärksamhet från en genre till en annan genom en genreanalys av Kati i Amerika och Skuggornas Hus. Genom en berättarteknisk analys avser jag även att undersöka hur ett genreinslag kan användas för att kompositionellt motivera övergången till ett inslag inom den andra genren. Båda romanerna har en berättarperson som också deltar i handlingen men frågan är om de båda romanerna ger samma intryck av äkta sceniskhet?

  Analysen av Kati i Amerika och Skuggornas Hus visar att Holmberg och Lindgren kombinerar två olika genrer var, som går parallellt i romanernas handlingar. I studien kommer jag fram till att författarna använder den ena genren för att kompositionellt motivera den andra genren och tvärtom. Detta fenomen är något tydligare i Skuggornas Hus än i Kati i Amerika. Resultatet bekräftar även min tes om att intrycket av ett berättande jag är starkare i en reseroman än i en äventyrsberättelse med inslag av thriller. Skuggornas Hus ger därför ett kraftigare intryck av äkta sceniskhet i förhållande till Kati i Amerika.

 • 102.
  Andersson, Kajsa
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Janosevic, Tamara
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Samhällskunskapslärarens demokratiuppdrag: samspelet mellan fakta- och färdighetskunskaper i samhällskunskap A2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Ambitionen med denna uppsats är att låta samhällskunskapslärares röster bli hörda och bidra med ett inlägg i diskussionen om demokratiuppdragets innebörd för ämnet samhällskunskap. Studiens syfte är att undersöka hur lärare på gymnasial nivå förhåller sig till och resonerar kring demokratimålen i samhällskunskap A. Studien undersöker även hur lärare i sin undervisning kombinerar faktakunskaper respektive färdighetskunskaper i syfte att uppnå demokratiuppdraget. Ett nära samband mellan fakta- och färdighetskunskaper kan utläsas i pragmatismens grundtankar, vilket bidragit till valet av teoretisk ansats. Det empiriska materialet har samlats in med hjälp av kvalitativa forskningsintervjuer med fyra yrkesverksamma lärare.

   

  Av resultatet framgår att elevinflytande, medborgarfostran och en god klassrumsmiljö som kännetecknas av deliberativ demokrati utgör viktiga delar i arbetet med demokratiuppdraget i samhällskunskap A. Vidare framgår att faktakunskaper utgör grunden i kunskapsinhämtningen och dessa anses vara lättare att bedöma. I föreliggande studie uppmärksammas att utrymmet inte är jämt fördelat mellan fakta- och färdighetskunskaper, vilket är problematiskt utifrån pragmatismens syn på lärande.   

 • 103.
  Andersson, Karin
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Holz, Jessica
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  "Om någon säger eller gör något så kanske man smockar till": -en studie om lärares och elevers strategier vid konflikthantering2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 104.
  Andersson, Linda
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Åhlund, My
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Bloggen och dess potential i gymnasieelevers lärande2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 105.
  Andersson, Lisette
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Lundin, Kajsa
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Katastrofal rapportering: En kritisk diskursanalys av svenska dagstidningars rapportering om jordbävningen i Haiti respektive översvämningen i Pakistan 20102011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study deals with the distinct difference in media attention the earthquake-disaster in Haiti and the flood-disaster in Pakistan got in 2010. There may be many reasons to this divergence, but this study focuses on how news articles can create compassion.

     This study, with its critical perspective, examines how two daily papers in Sweden portray the suffering of the victims of the catastrophes in Haiti and Pakistan, and create compassion for them. Furthermore it asks the question who benefits from the newspaper’s description of human suffering in the third world.

     The result shows that the manner of which Swedish daily newspapers report from the catastrophe in Haiti creates an emotional involvement, which most likely leads to compassion. Furthermore it shows potential to lead the readers to identify with the suffering people in Haiti.

     The Swedish daily newspapers report of the catastrophe in Pakistan on the other hand, does not involve the reader on an emotional level, but gives them the role of a spectator. However the result also indicates that the distance between the victim and the reader is reducing. In that remark the report have potential to create compassion for the victims in Pakistan, although it is more likely that this does not occur.

     In conclusion the study shows that the Swedish daily newspapers report of the catastrophes in Haiti and Pakistan is embedded in an ideology, which reproduces a global hierarchy of suffering by reproducing the construction of an Us and Them. In addition this study reveals a social conception of the West as more worthy compassion than the third world, and therefore the Swedish daily newspapers report of the catastrophes reproduces the West’s dominance and power in the society.

 • 106.
  Andersson, Magnus
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  I den bästa av världar: Hur gymnasielärare uppfattar betygens inverkan på verksamheten2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 107.
  Andersson, Margareta
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Kognitivt stöd till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: - En kvalitativ intervjustudie2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med studien är att belysa vad kognitivt stöd kan innebära för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Jag har i min undersökning valt att göra en kvalitativ intervjustudie, med två arbetsterapeuter och två specialpedagoger. Arbetet har ett vuxenperspektiv där avsikten med urvalet av informanter var att jag ville redogöra för olika yrkesprofessioner sätt att se på området kognition och på min målgrupp, barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Jag utgick ifrån en och samma frågeguide till alla tre intervjuerna. Resultatet visar att samtliga informanter tycker att kognitionsområdet är enormt stort. Det är heller inte lätt att särskilja begreppen kognitivt stöd och kognitiva hjälpmedel. Många gånger används det också andra benämningar för samma hjälpmedel exempelvis kommunikationshjälpmedel och AKK stöd. Min studie visar också för att en elev inte ska känna sig exkluderad och för att ett kognitivt stöd ska leda till ett positivt användande är det en fördel om stödet introduceras i tidig ålder. Det är också en fördel om fler kan använda samma hjälpmedel, exempel på ett sådant hjälpmedel är hörlurar för direktkommunikation. I studien framgår det att enklare kognitiva hjälpmedel som ett bildschema kan man efter att fått in en rutin hos användaren så småningom plocka bort. Min studie visar att kognitivt stöd även är betydelsefullt för äldre barn och ungdomar men här anses tekniska hjälpmedel ha större betydelse. Klockor för påminnelse är exempel på kognitiva hjälpmedel som ungdomarna kan programmera själva. Vid introducerandet av ett nytt hjälpmedel tycker specialpedagogerna att det är betydelsefullt att skapa mening hos användaren. Ser individen ingen mening kommer stödet troligtvis inte att användas. Arbetsterapeuten i Primärvården ser användandet av hjälpmedel som en möjlighet till självständighet och en ökad delaktighet i samhället. 

 • 108.
  Andersson, Marie
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Thunell, Margitha
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Hela dagen lång?: -Innebörden av etiska värden och normer för förskolepedagoger samt deras uppfattning av barns lärande av dessa2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Pedagoger har ett uppdrag som innebär att de ska arbeta med etiska värden och normer i förskolan. I detta arbete spelar pedagogers förhållningssätt och uppfattning av barns lärande en stor roll.

      Vårt syfte med denna c-uppsats är att ta reda på innebörden av etiska värden och normer för förskolepedagoger samt hur de uppfattar att barn lär sig dessa. Forskningsfrågorna är: Vad innebär etiska värden och normer för pedagoger i förskolan? Hur lär barn etiska värden och normer enligt förskolepedagogerna och finns det speciella pedagogiska arbetsmetoder för detta arbete?

      Vår undersökning grundar sig på en kvalitativ intervjustudie, som har genomförts med tio pedagoger på fem olika förskolor.

      Av resultatet framkommer det att forskningsfrågan om innebörden av etiska värden och normer var en väldigt svår och komplex fråga för pedagogerna att besvara då etiska värden och normer består av så oerhört mycket som kan delas in i många olika begrepp och synsätt. Samspel och kommunikation är dock av stor betydelse för pedagogernas syn på etiska värden och normer samt hur barn lär dessa.

     Speciella pedagogiska arbetsmetoder i barns lärande av etiska värden och normer förekom i två av förskolorna men användes inte alltid, de fanns dock med i deras förhållningssätt. I arbetet med barns lärande av etiska värden och normer delas läroplanen upp i mindre delar för att konkretiseras och göra barns lärande av värden och normer meningsfullt. Detta var den arbetsmetod alla var överens om.

 • 109.
  Andersson, Marie-Louise
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Korell, Gunilla
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Läsa-skriva-räknegaranti inom Västerås stad2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 110.
  Andersson, Patrik
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Framställningen av katolska kyrkan och den katolska religionen: Fascismens hantlangare eller bara en främmande religion? En studie av Örebro lokalpress under mellankrigstiden2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen har varit att studera framställningen av katolska kyrkan och den katolska religionen. Forskningsläget uppvisar ett resultat där katolska kyrkan under många århundraden var en marginell och misstrodd kyrka, och att en tydlig antikatolsk propaganda spreds från olika delar av samhället. Under 1800 och 1900-talet utvecklades begreppet nationalkyrka, en företeelse som kom att knyta starka band mellan luthersk kristendom ochsvensk nationalitet.

  I undersökningen har 3 dagstidningar och en veckotidning studerats vid åren 1928, 29 samt 1933, 34. Resultatet och efterföljande analys har i fallet med 1929 års artiklar och innehåll visat att katolska kyrkans och påvens relation till Mussolini tenderar att ge en reaktion av en fascismens hantlangare, men att material av dess motsats även förekommer. Liknande uttryck och resultat går också att se i år 1933 och 34 års relation mellan katolska kyrkan och Hitler då uppgörelsen mellan påven och Hitler skapar reaktioner och skarp kritik, men också bilden av en kyrka i opposition mot den i Tyskland expanderande nationalsocialismen.

  Framställningen av katolska kyrkan och den katolska religionen, har visat sig starkt tendera påståendet om att vara en främmande religion. Resultatet av undersökningen och resultatet från forskningsläget, visar att katolska kyrkan och allt förknippat med den har ansetts som ett främmande inslag under en stor del av Sveriges historia.

 • 111.
  Andersson, Pernilla
  et al.
  Södertörns högskola, Stockholm, Sweden.
  Öhman, Johan
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Östman, Leif
  Uppsala universitet, Uppsala, Sweden.
  A business to change the world: moral responsibility in textbooks for international economics2011Inngår i: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 20, nr 1, s. 79-96Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 112.
  Andersson, Petra
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Kihlander, Jenny
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  En arbetsmarknad för alla?2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 113.
  Andersson, Pär-Yngve
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Att bli Aurell2008Inngår i: Nya Argus, ISSN 0027-7126, Vol. 101, nr 9-10, s. 174-176Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 114.
  Andersson, Pär-Yngve
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Från Hoppers Western Motel till irländskt julfirande i augusti: om ekfrasens töjbarhet och eventuella gränser2011Inngår i: Översättning - adaption, interpretation, transformation: IASS 2010 proceedings / [ed] Claes-Göran Holmberg, Per Erik Ljung, Lund: Lund University Open Access , 2011, s. 1-10Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 115.
  Andersson, Pär-Yngve
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Paradoxernas konst: tankar om lyriska romaner2009Inngår i: Borderliners: searching the boundaries of narrativity and narratology / [ed] Per Krogh Hansen, Copenhagen: Medusa , 2009, s. 157-171Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 116.
  Andersson, Pär-Yngve
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Tid för litteraturdidaktiskt paradigmskifte?2010Inngår i: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, E-ISSN 2001-094X, Vol. 40, nr 3-4, s. 91-106Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Time for a Paradigmatic Shift in Literature Didactics?

  An increasing number of literary scholars are involved in the didactic education of university students studying to become teachers. In this article I discuss the difficulties and possibilities of the task in a changing media landscape where reading fiction seems to be losing popularity. I argue that the paradigm in literature didactics has hitherto been rather one-sided, dominated by reader response-theory and pedagogy based on the high valuation of individual experience, but neglecting the learning of literary skills and strategies. However, several researchers have pointed to the fact that Swedish pupils seem to interpret texts in rather subjective ways, in a kind of private readings. They have difficulties in understanding fictional texts, especially when the aesthetic forms are unfamiliar.

  The study of literature didactics cannot be restricted to the reader response-paradigm, but must make use of other perspectives in literary theory. In my opinion, the future teachers have to provide a widening of their pupils’ horizons. They must read a great variety of literature together, talk and write about it, and discuss relevant interpretations. Teachers cannot neglect teaching aesthetics, and they must, beginning in the early years of schooling, explain to their pupils the value of literary reading. Learning literary strategies is important for anyone, but especially for low performing readers. I argue that literature has a potential for increasing the sense of individual freedom and cultivating one’s mind, but also that literary studies can provide argumentative skills and raise a critical consciousness. In the visual and interactive culture of our days, the study of literature can be an alternative opportunity where slowness and critical reflection is honoured.

 • 117.
  Andersson, Renée
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Hedlund, Gun
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Jämställdhetsintegrering och lokal demokrati: vem styr och vem prioriterar?2011Inngår i: Jämställdhet i verksamhetsutveckling / [ed] Kristina Lindholm, Lund: Studentlitteratur AB, 2011, 1, s. 165-192Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 118. Andersson, Rickard
  et al.
  Arvidsson, MalinBartonek, AndersBengtsson, BeatriceCarleheden, MikaelÖrebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.Eriksson, MikaelGundenäs, HenrikGustafsson, NilsHagen, NiclasKnaggård, ÅsaLindgren, JohanMukhtar-Landgren, DaliaNiklasson, BirgittaSchenk, Anett
  Demokrati och expertstyre:  2009Collection/Antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 119.
  Andersson, Sandra
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Upplevelser i stora och små städer: En studie av upplevelseturism och platsmarknadsföring i Örebro och Säffle2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 120.
  Andersson, Sandra
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Pettersson, Malin
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Flest vänner på webben vinner inte valet. En kvalitativ studie över hur framväxten av sociala medier påverkar den politiska kommunikationen på lokalnivå2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 121.
  Andersson, Sara
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Att vara ett skilsmässobarn: En studie om fyra unga kvinnors upplevelser av skilsmässa2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 122.
  Andersson, Sofia
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Ustamujic, Aida
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Kultur i kursplanerna för modersmål2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 123.
  Andersson, Sofie
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Gustafsson, Erika
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Samlingens betydelse i förskolan: -Ett forum för kommunikation, lärande, samspel och inflytande?2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 124.
  Andersson, Tony
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Johansson, Tobias
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Mobbning inom skolämnet idrott och hälsa: -om lärares förebyggande insatser och åtgärder2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 125.
  Andréasson, Anna
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Identitet som spegelmosaik.: En kritisk diskursanalys av identitetsskapande i sex länders nyhetsrapportering om Nobels fredspris 2009.2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 126.
  Anfält, Simon
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Begovic, Alem
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Åtgärdsprogrammens utformning och innehåll: - en kvalitativ dokumentanalys2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 127.
  Ardell, Jenny
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Wahlberg, Jessica
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  "Jag jan inte skylla på dig - du kan inte skylla på mig": en kvalitativ studie om fem professionella organisationskonsulters syn på arbetsplatskonflikter och konflikthantering2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 128.
  Arensmeier, Cecilia
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  The democratic common sense: Young Swedes' understanding of democracy – theoretical features and educational incentives2010Inngår i: Young - Nordic Journal of Youth Research, ISSN 1103-3088, E-ISSN 1741-3222, Vol. 18, nr 2, s. 197-222Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article highlights ordinary young citizens’ understanding of democracy. In a system based on rule of the people, it is surprising how little attention scholars have paid to common-sense views of democracy. The article is based on focusgroup interviews with young Swedes. Their views of democracy are analyzed in the context of democratic theory. The results show that there is massive support among the youths for the democratic idea, that they see elite democracy as as self-evident form of democracy and that they consider democracy to be a problematic good, emphasizing their doubts about human capacity, limited ruling opportunities and problems around inequality and risky principles. References to research on Swedish education show that the conceptualizations in several respects reflect how democracy and citizenship are framed in Swedish schools. It is suggested that the results of the study can influence both the form and contentof civic education.

 • 129.
  Arfaoui Bent Hedi, Sara
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Att leva som man lär: en attitydstudie om goda miljökunskaper påverkar på människors bilvanor2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 130. Armstrong, Jo
  et al.
  Walby, Sylvia
  Strid, Sofia
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  The gendered division of labour: how can we assess the quality of employment and care policy from a gender equality perspective?2009Inngår i: Benefits: a Journal of Social Security Research, Policy And Practice, ISSN 0962-7898, E-ISSN 1741-7325, Vol. 17, nr 3, s. 263-275Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Evaluating the quality of employment and care policy in relation to gender equality is important given the continuing inequalities between men and women in paid and unpaid work. However, assessment raises dilemmas: quality according to what criteria; quality for whom; and quality of what? It is proposed here that good quality means transformation in gender relations towards an equal distribution of paid and unpaid work, equal pay and de-segregation; that sensitivity to differences between women is required, but not the adoption of different quality standards; and that working towards the goal of transformation demands consideration of several interconnected policy arenas. Assessing quality is difficult; but it is possible - and it is crucial to achieving gender equality.

 • 131.
  Arnör, Martin
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Woody Allen- En komisk auteur: En neoformalistisk filmanalys2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 132.
  Aronsson, Magdalena
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Frosthagen, Maria
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Tre professioners tal om begreppet språkstörning2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 133.
  Arvidsson [Alsarve], Daniel
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Fältbegrepp som kritik över källkritiken2009Inngår i: Historier: arton- och nittonhundratalens skönlitteratur som historisk källa / [ed] Christer Ahlberger, Göteborg: Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet , 2009, s. 24-32Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 134.
  Arvidsson, Daniel
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Fältbegrepp som historisk metod2008Inngår i: Skönlitteratur som historisk källa 1800-2000, Historiska institutionen, Göteborgs universitet, 2008, s. 6-Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 135.
  Arvidsson, Malin
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Ett mörkt kapitel i vår historia?2011Inngår i: Locus, ISSN 1100-3197, Vol. 23, nr 2, s. 25-38Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Sedan kalla krigets slut kan man tala om en internationell trend att göra upp med det förflutna. Det är lätt att sympatisera med sådana initiativ. Sanningskommissioner kan ge röst åt grupper som tidigare tystats. Offentliga ursäkter innebär ett erkännande av deras erfarenheter, och ekonomisk ersättning signalerar att det finns allvar bakom orden. Samtidigt väcker upprättelseprocesser en mängd frågor. Viljan att utifrån dagens värderingar ta avstånd från missförhållanden i det förflutna verkar bygga på en åtskillnad mellan den mörka historien och vår upplysta samtid. Går det verkligen att dra en sådan gräns? Och när vi ska ta lärdom av historien, vad är det då vi lär oss? Det finns anledning att fundera över vilken historisk sanning som etableras i sådana processer.

 • 136.
  Arvidsson, Malin
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Historikers röster behövs – men vilken röst ska vi tala med?2011Inngår i: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 131, nr 4, s. 780-785Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Debattartikel om historiska sanningskommissioner, och historikers roll i förhållande till dessa utifrån den andra delrapporten från "Utredningen om vanvård i den sociala barnavården".

 • 137.
  Arvidsson, Sanna
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Elevers åsikter om mobbnig2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie fokuserar på ett av skolans återkommande problem, nämligen mobbning. Studiens syfte är att undersöka förutsättningar för att förebygga mobbning bland flickor respektive pojkar. Frågeställningen är vad eleverna anser är mobbning, om det var någon skillnad mellan flickor och pojkar och utifrån det undersöka förutsättningar för det förebyggande arbetet. Resultatet är från en kvantitativ studie där en enkät utformades och delades ut till tre klasser i årskurs 4-6.

  Resultatet av enkäten visade att elever, både flickor och pojkar, i stort sett har samma åsikter om mobbning. Den skillnad som fanns var när det gällde mobbning i form av utfrysning.  Jag relaterade resultatet från enkäten till tidigare forskning och diskuterade olika möjligheter för personal, elever och vårdnadshavare att tillsammans förebygga mobbning.

   

  Nyckelord: mobbning, maktrelation, förebyggande.

 • 138.
  Askeblad-Ruth, Ewa
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Namngivningsprocessen som en social företeelse: En fallstudie om namn och namngivningsprocessen ur ett sociologiskt perspektiv2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 139.
  Aspenberg, Anna
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Ljungberg, Paulina
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Elever och betyg: -Gymnasieelevers uppfattningar om betygssättning2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 140.
  Asplund, Christina
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Hem och skola i styrdokumenten: En textanalys av relationen mellan föräldrar och gymnasieskola2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 141.
  Asplund, Magnus
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Livsfrågor och livstolkning: -religionskunskapslärares uppfattningar2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 142.
  Atterling, Lena
  Örebro universitet. Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Turistattraktioner & placemarketing: - En fallstudie av turismen i Örebro län2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Turismnäringen betraktas idag som världens största näringsgren och World Tourism Organisation förutspår att näringen kommer att fortsätta växa i framtiden. Turismnäringens omsättning är betydelsefull då den bidrar med sysselsättning och arbetstillfällen. Den svenska turismpolitiken har till mål att skapa en hög attraktionskraft för Sverige som turistland samt en turistnäring med långsiktig konkurrenskraft.

   

  Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som skapar en turistattraktion, samt på vilket sätt det går att varugöra den och sälja den till turister. Uppsatsen syftar ytterligare till att ta reda på hur kommunerna i Örebro län arbetar med turismutveckling i syfte att skapa och utveckla turistattraktioner. Jag har försökt hitta samband mellan tidigare forskning och enkät- och intervjusvaren för att uppsatsens syfte ska uppfyllas. I enkätundersökningen deltog sju av Örebro läns kommuner och intervjuerna genomfördes med tre av dessa som har regionalgeografisk skillnad.

   

  En turistattraktion bör vara en unik och lättillgänglig aktivitet som stimulerar till besök och resulterar i tillfredställda turister. Attraktionen kan ha karaktär av kultur, natur eller nöje. Det är viktigt att varugöra attraktionen för att nå ut till turister och det finns många olika marknadsföringsmetoder inom placemarketing. De populäraste i Örebro län är samarbete, turistbroschyrer och marknadsföring genom Internet. Det är viktigt att arbeta med en hållbar turismutveckling utifrån det ekologiska, ekonomiska och sociala perspektivet för att skapa en långsiktig lönsam näring.

 • 143.
  Atterstig, Elin
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Att höra genre: Vad i ljudet i filmens inledning berättar om genre2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 144.
  Atterstig, Elin
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Att höra genre: Vad ljudet i filmens inledning berättar om genre2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study deals with a research on what the opening sounds in movies tell us about the story that we are about to follow. The purpose is to examine if and how the sound in the first five minutes of the movie contribute in giving information about the film’s genre. The theoretical base includes both genre theory and Michel Chion’s theory on film sound. Six different movies representing different genres, countries and year of production are analyzed in an audiovisual way.

  The result shows that the sound in the opening sequence could describe the genre which the movie belongs to, but it doesn’t always work like this. The analysis also shows examples on movies where the sound in the beginning of the movie focus on other things, like describing place or ethnicity. In some of the movies, especially the ones that represent adventure and action, you can hear the genre very clearly. In others, for example the comedy, there is a bit harder to decide if the sound alone could tell us about which genre the movie belongs to, and if the sound is typical for that specific genre or if it could be about almost everything. Furthermore, in some movies it was quite clear that the sound concentrates on describing something else instead, for example the place where the story is set.

 • 145.
  ATTERSTIG, SOFIA
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Etanol från sockerrör, en hållbar utveckling?: En studie om för- och motargumenten i Brasilien.2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 146.
  Attås, Daniel
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Trulsson, Linus
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  ”En väl utarbetad matematikbok, det ska eleverna ha!”: En studie av gymnasielärares användande av läroböcker i matematikundervisningen2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Aktuell forskning kring den matematikundervisning som bedrivs i dagens gymnasieskola visar på stora brister och ett behov av förändring (Skolinspektionen 2010). Ett problem som påtalas starkt är den läroboksbaserade mekaniska räkning som forskningen visar att undervisningen i matematik i huvudsak består av (Johansson 2006, Kling Sackerud 2009, Lundin 2008). Enligt forskningen skulle elever därigenom missa att reflektera över vad de gör och koppla det till verkligheten. Den här studien syftar därför till att undersöka några gymnasielärares synsätt gällande lärobokens roll i matematikundervisningen, på vilket sätt läroboken används, vad som avgör valet av bok samt vilka för- och nackdelar lärarna ser med läroböcker. För att uppfylla studiens syfte har kvalitativa intervjuer genomförts. Fyra gymnasielärare i matematik med olika antal år i yrket har intervjuats. Resultatet visar att läroboken har en central plats i såväl planeringen som i genomförandet av undervisningen, även om omfattningen skiljer sig åt mellan lärarna. Läroboken visar sig vara ett stöd för lärarna, i första hand eftersom det finns många olika räkneuppgifter att använda. Valet av lärobok är inte heller något som bekymrar lärarna, utan de tar istället den bok som finns i bokhyllan. Fördelar som nämns med läroboken är att den skapar struktur och trygghet för eleverna samt hjälper lärarna att tolka kursplanen. Nackdelarna är att eleverna kan få för sig att boken är kursen och att de inte lär sig tänka matematiskt. Resultatet stämmer å ena sidan väl överens med forskningen angående lärobokens roll. Å andra sida nämner lärarna fler fördelar med att använda lärobok än vad forskningen gör.

 • 147.
  Avedahl, Martin
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Enjoy The Ride!: En analys om film som drivkraft i ett Tv-spel.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 148.
  Avelino de Lima, Cathrine
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Reflection in School Considering the concepts of experience, reflection-in-action and reflection-on-action2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 149.
  Avenbrand, Liselotte
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Wester Janson, Karin
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Åtgärdsprogram, vad är det?: En kvalitativ intervjustudie2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

   

  Elever i behov av särskilt stöd ska få det stöd som krävs för att de ska ha möjlighet att nå skolans mål. Som ett verktyg i den processen finns åtgärdsprogram, där åtgärder och resultat skall synliggöras. Elever och föräldrars delaktighet i arbetet är en förutsättning för framgång. Hur ser elever på sin delaktighet i arbetet med svårigheter?

  I vårt arbete har det varit viktigt att föra fram elevernas röster om sina uppfattningar. Vi har ambitionen att upptäcka och förstå elevernas egna perspektiv och att utifrån undersökningens resultat beskriva en elevdiskurs.

   

  Undersökningen är en semistrukturerad intervju med elever på gymnasiet om deras erfarenheter och uppfattningar av hur arbetet med åtgärdsprogram och särskilt stöd utformades i grundskolan. Vilka bilder ger oss eleverna? Vad väljer de att berätta om och hur gestaltar de sina skolerfarenheter? I vår studie har fem elever som bedömts vara i behov av särskilt stöd fått komma till tals och berätta om sina erfarenheter. Vissa teman återkommer i flera intervjuer. Det är teman som berör initiativ och förståelse, att bli tagen på allvar, vikten av föräldrars stöd och att få den hjälp man behöver.

   

  Resultatet av vår undersökning visar att eleverna uppfattar tiden i skolan innan stödinsatserna sattes in som besvärlig och problematisk. Mamman har haft en viktig roll i att utöva påtryckningar på skolan så att ett arbete med åtgärder startade. Tiden med särskilt stöd, i liten grupp, uppfattar eleverna som tillfredsställande och de uppger att de inte skulle klarat av att nå skolans mål utan detta stöd. Vår undersöknings resultat, en elevdiskurs där eleverna beskriver hur de uppfattar sig delaktiga och engagerade i sin skolsituation medan de saknar pedagogernas delaktighet i form av engagemang och ansvar i elevernas problematik. Elevdiskursen visar oss på nya pedagogiska möjligheter och intressant fortsatt forskning.

 • 150.
  Axell, Johan
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Inner fears: - Pyramid Head och den manliga blicken -2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
1234567 101 - 150 of 1937
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf