Till Örebro universitet

oru.seÖrebro universitets publikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
21222324 1151 - 1163 av 1163
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1151.
  Åberg, Berit
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Könsaktörer och könsmaktstrukturer hos ordningspolisen2008Ingår i: Socialistisk debatt, ISSN 0346-1491, nr 2, s. 159-192Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 1152.
  Åberg, Berit
  Örebro universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Könsidentitet och arbetsdelning bland akutsjuksköterskor och ordningspoliser2004Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 1153.
  Åberg, Berit
  Örebro universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Professionella akutsjuksköterskor, riktiga ordningspoliser och poliskvinnor2008Ingår i: Loop. Tidskriften om ledarskap, organisation och personal, ISSN 1653-073X, Vol. 4, nr 3, s. 53-56Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 1154.
  Åberg, Magnus
  et al.
  Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Strid, Sofia
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Holth, Line
  Genusvetenskapliga gränser2014Ingår i: Tidskrift för Genusvetenskap, ISSN 1654-5443, E-ISSN 2001-1377, Vol. 35, nr 1, s. 3-5Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 1155.
  Åkerholm, Fatima
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Boman, Siri
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Genusmedvetenhet : En studie om pedagogers förhållningssätt och bemötande av flickor och pojkar i förskolan2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att motverka stereotypa könsroller är ett av flera uppdrag som förskolan har. Studiens syfte är att utifrån ett genusperspektiv undersöka hur pedagogerna bemöter flickor och pojkar i förskolans vuxenstyrda situationer men även att ta reda på hur pedagogerna ser på genus. Arbetet bygger på en empirisk undersökning med kvalitativa metoder där vi utfört observationer följt av intervjuer med pedagogerna. Detta för att få en djupare syn på hur synen på genusmedvetenhet kan se ut i förskolan. Med hjälp av pedagogernas tankar och reflektioner rörande genus bildar vi oss en uppfattning om hur detta kan ta sig uttryck i verksamheten och i bemötandet av flickor och pojkar.

  Studiens resultat visar att pedagogerna på den aktuella förskolan över lag visade en medvetenhet rörande genus dock mer i tanke än i handling. Detta var de alla överens om men efterfrågade yttre stöd och ökad kunskap inom ämnet. Vad vi kunde se var att pojkar är de som i större utsträckning får ta del av den negativa uppmärksamheten, framförallt under samlingen. Flickor uppmuntrades oftare till längre samtal och deltog på ett aktivt sätt i både samling och under måltider. Tidigare forskning har visat att detta ämne (genus) är i behov av större kunskap och vidare forskning. Även om pedagogerna är till viss del medvetna och försöker bemöta flickor och pojkar på ett jämställt sätt är det tydligt att detta är ett långsiktigt och krävande arbete. Det fordras av pedagogerna att de är insatta i vad det kan innebära att vara och agera genusmedvetet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 1156.
  Åström, Joachim
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. Department of Political Science.
  Karlsson, Martin
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. Department of Political Science.
  The feminine style, the male influence, and the paradox of gendered political blogspace2016Ingår i: Information, Communication and Society, ISSN 1369-118X, E-ISSN 1468-4462, Vol. 19, nr 11, s. 1636-1652Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article explores gender differences in politic al communication among blogging politicians. The article sets out to explore two ba seline questions: (1) Are distinct gendered ‘blogstyles’ to be found among political representa tives? and (2) How do gender and gendered blogstyles interplay and affect the impact of political blogs? The empirical study draws on a survey targeting blogging politicians in Sweden (N=523). The analysis identifies substantial differences in how female and male poli ticians communicate in the blogosphere as well as the outcomes in terms of feedback and impac t. Female politicians, to a greater degree than their male counterparts, utilize blogging for the purpose of fostering a stronger connection with their readers as well as to enquire about ideas and policy perspectives. This strategy seems to be successful for fostering quali tative feedback from readers yet female bloggers have far less impact than their male colle ges. We discuss two potential understandings of these results; relating to gender stereotypes and the network power structure of the blogosphere.

 • 1157.
  Ólafsdóttir, Katrín
  et al.
  University of Iceland, Iceland.
  Hearn, Jeff
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. Hanken School of Economics, Helsinki, Finland; University of Huddersfield, Huddersfield, UK.
  ‘How Did This Happen?’: Making Retrospective, Present and Prospective Sense of Intimate Relationships Where Men Have Been Violent2023Ingår i: Feminist Encounters: A Journal of Critical Studies in Culture and Politics, E-ISSN 2468-4414, Vol. 7, nr 1, s. 1-13Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In seeking to explain intimate partner violence (IPV), feminist research has shifted its focus from individual explanations to the social contexts of such violence. Adopting such a perspective, we explore the narratives of three men who identify as perpetrators of violence and three women who identify as victims/survivors of IPV. Our analyses focus on how the participants present their relationships, employing the notion of affective–discursive practices as informing, at times constituting, the participants’ experiences. Their stories are characterised by a chronological line – retrospective, present, and prospective. Their understandings change in framing their experiences, with the relationships themselves becoming affective–discursive practices, albeit figuring differently in the participants’ stories across time. Our findings also underline the significance of shame as a regulatory mechanism sustaining heteronormative practices. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  ‘How Did This Happen?’: Making Retrospective, Present and Prospective Sense of Intimate Relationships Where Men Have Been Violent
 • 1158.
  Öberg, Christina
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet. The Ratio Institute, Stockholm, Sweden.
  Women on board: the disregarded issue of board interlocks2019Ingår i: Gender in Management, ISSN 1754-2413, E-ISSN 1754-2421, Vol. 34, nr 5, s. 1093-1105Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: Gender diversity is extensively debated and researched in relation to corporate boards. The focus on the gender composition on single boards neglects an important issue: that of how the power of board members is impacted by their representation on other boards. Board interlocks refer to how a board member is also represented on other companies' boards, and such representation expectedly makes the individual board member more influential in the boardroom than non-connected board members. The purpose of this paper is to investigate whether and how female board interlocks are considered in previous research on gender diversity on boards.

  Design/methodology/approach: A systematic literature review was conducted. It comprised 71 highly cited articles. The articles were analyzed to grasp their content, and specifically, female influence in the boardroom related to power.

  Findings: The literature review reveals that the interlock perspective is rare in studies on women's board representation. This is so, even while evidence is provided that females often need companions to get their meanings across on the boards, despite how interlocks would create one link of such power, and although the literature points to how female board representation plays a part to explain performance, social responsibilities and overall strategic directions of firms.

  Originality/value: Contributions are made to previous research by indicating the potential of further research in a largely neglected area of research while also summarizing the previous reporting on women on boards.

 • 1159.
  Öhman, May-Britt
  et al.
  Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Mulinari, Diana
  Lund University, Lund, Sweden.
  Strid, Sofia
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Sveriges genusforskarförbund uppmärksammar urfolksperspektiv och urfolksrättigheter2020Ingår i: Tidskrift för Genusvetenskap, ISSN 1654-5443, E-ISSN 2001-1377, Vol. 41, nr 1-2, s. 177-181Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 1160.
  Örnefur, Carolina
  et al.
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Skoglund, Rasmus
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka ämnet idrott och hälsa ur ett heteronormativt perspektiv. Heteronormativitet kommer till uttryck genom ett antagande om att alla är heterosexuella och beteenden förstås utifrån detta. Antagandet medför att vissa normer och förväntningar infinner sig för hur en ’normal’ pojke och flicka ska bete sig. Det som utifrån uppsatsen syfte är intressant, är att se hur detta kommer till uttryck i idrotten och då framförallt inom skolämnet idrott och hälsa. Hur beskriver lärare sin undervisning och eleverna i denna samt hur kan detta förstås ur ett heteronormativt perspektiv?

  För att uppfylla syftet har intervjuer med tre manliga och tre kvinnliga lärare i idrott och hälsa genomförts. Fokus har legat på undervisning i grundskolans senare år.

  Resultatet av studien stämmer till stora delar överens med tidigare forskning inom området. Pojkar beskrivs ta mer plats i ämnet och då framförallt under lektioner med bollspel i lag. Det är också under dessa lektioner som flertalet flickor beskrivs som mer tillbakadragna. Då det är dans eller gymnastik beskrivs inte pojkar ta plats på samma sätt som i lagbollspel. Fler flickor blir framträdande under dessa lektioner. Flickorna beskrivs göra det de ska, eller vara mer passiva. Ingen lärare tar upp att det finns flickor som likt en del pojkar larvar sig och tar plats genom ett sådant beteende.

  Den generella bild som lärarna i intervjuerna målar upp tyder på att det finns tydliga normer för hur pojkar och flickor ska bete sig även om det blir mer eller mindre tydligt från klass till klass. Viktigt att påpeka är dock att det just är en generell bild och att det även finns skillnader inom könen.

 • 1161.
  Olivius, E.
  Umeå University, Umeå, Sweden.
  Hedström, Jenny (Upphovsman)
  Gender in the transition: Feminist Politics, Resistance and Intersectionality in Myanmar2019Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
 • 1162.
  Strid, Sofia (Medarbetare/bidragsgivare, Upphovsman)
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Mergeart, Lut (Medarbetare/bidragsgivare, Upphovsman)
  Arnaut, Catarina (Medarbetare/bidragsgivare, Upphovsman)
  O'Brien, Sioban (Medarbetare/bidragsgivare, Upphovsman)
  Leye, Els (Medarbetare/bidragsgivare, Upphovsman)
  Exterkate, Marja (Medarbetare/bidragsgivare, Upphovsman)
  Step-by-step guide: Estimation of girls at risk of female genital mutilation in the European Union2015Rapport (Refereegranskat)
 • 1163.
  de Cheveigné, Suzanne (Upphovsman)
  CNRS – Sociologie, Histoire et Anthropologie des Dynamiques Culturelles, France.
  Husu, Liisa (Upphovsman)
  University of Helsinki; Hanken School of Economics, Finland.
  The Gender Challenge in Research Funding: Assessing European National Scenes2009Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Gender challenge in research funding
21222324 1151 - 1163 av 1163
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf