oru.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 322
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Lehto, Elviira
  et al.
  Folkhälsan Research Center, Helsinki, Finland.
  Ray, Carola
  Folkhälsan Research Center, Helsinki, Finland.
  Yngve, Agneta
  Örebro University, School of Hospitality, Culinary Arts & Meal Science.
  Thorsdottir, Inga
  Unit for Nutrition Research, Landspitali-University Hospital, University of Iceland, Reykjavik, Iceland; Faculty of Food Science and Human Nutrition, School of Health Sciences, University of Iceland, Reykjavik, Iceland.
  Roos, Eva
  Folkhälsan Research Center, Helsinki, Finland.
  The ones with lowest fruit and vegetable intake benefitted of the intervention only moderately2015In: Annals of Nutrition and Metabolism, ISSN 0250-6807, E-ISSN 1421-9697, Vol. 67, no Suppl. 1, p. 360-361Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Introduction: Infrequent fruit and vegetable (FV) intake is especially common among children with low parental educational level (PEL) and among boys.

  Objectives: Our aim was to examine whether a school-based intervention was efficient in increasing children’s FV intake especially among those whose FV intake is the lowest and which factors could explain the the group differences in the associations.

  Method / Design: In Finland 11-year-old (at baseline) children participated in the PRO GREENS intervention in winter 2009. In control schools were 424 and in intervention schools 386 children (response rate 77%). Children filled in validated food frequency questionnaire assessing FV intake (times/day) and a validated questionnaire about factors influencing FV intake (availability of FV, liking for FV, preferences, self-efficacy to eat FV, attitudes towards FV and knowledge of the recommendations) both at baseline May 2009 and follow-up May 2010. Parental educational level (low, middle, high) was reported by the parents. Associations were examined with linear regression and mediation analyses.

  Results: The intervention increased fruit intake among girls but not among boys. Intervention increased also children’s knowledge of the recommendations. Since knowledge had no impact on boys’ fruit intake, the increase in knowledge mediated only intervention’s effect on girls’ fruit intake. Intervention increased children’s fruit intake similarly in all PEL groups.Intervention increased vegetable intake only in the middle PEL group but no intervention effect was noted among children with low or high PEL. Knowledge, the only factor which mediated the intervention’s effect on children’s vegetable intake, could not explain PEL differences in the effectivity of the intervention.

  Conclusions: Increase in knowledge was not a sufficient prerequisite to increase FV intake among boys or the lowest PEL group. More in depth analyses are needed to find out which factors to target in interventions to reach an effect in the target groups.

 • 152.
  Li, Jing
  et al.
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Sweden.
  Ericsson, Christer
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Sweden.
  Quennerstedt, Mikael
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Sweden.
  The meaning of the Chinese cultural keyword xin2013In: Journal of Languages and Culture, ISSN 2141-6540, Vol. 4, no 5, p. 75-89Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In China, the word, xin 心  (often translated as ‘heart’) is frequently used and its concept is central to Chinese culture. However, its meaning is not exactly the same as ‘heart’ in English. Using qigong as the context, this article aims to explore the meaning of xin as a cultural keyword in order to gain an in-depth understanding of Chinese culture and knowledge within that cultural system. Qigong is a Chinese health maintenance system and healing tradition which integrates physical activity with training of the mind and self-cultivation. One of qigong’s basic components is xin adjustment. It is impossible to convey the full meaning of this concept without understanding the meaning of xin. In Chinese culture, xin is the root of physical and mental life. It is the seat of all emotions, and embodies the inherent goodness of human nature and wisdom. Xin helps to guide the individual’s way of life and attitude, and can lead one to deep contentment.

 • 153.
  Lidskog, Rolf
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Pripp, Oscar
  Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Westvall, Maria
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  Kulturproduktion i föreningar med etnisk anknytning2018In: Migration – Musik – Mötesplatser: Föreningsliv och kulturproduktion i ett föränderligt samhälle / [ed] M. Westvall, R. Lidskog & O. Pripp, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, p. 231-246Chapter in book (Refereed)
 • 154.
  Lidskog, Rolf
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Pripp, Oscar
  Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Westvall, Maria
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  Musik, organisation och sammanhang2018In: Migration – Musik – Mötesplatser: Föreningsliv och kulturproduktion i ett föränderligt samhälle, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, p. 15-41Chapter in book (Refereed)
 • 155.
  Lindersson, Michaela
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Ridderheed, Sara
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Följ ingen mall, bli som jag: En kritisk diskursanalys av konstruktionen av den kvinnliga identiteten på Egoboost Magazines ledarsida2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vår uppsats är gjord utifrån kritisk diskursanalys (CDA) och syftar till att undersöka hur den kvinnliga identiteten skapas genom det språkbruk och de diskursiva praktiker som används av tidningen Egoboost Magazine. Det empiriska material som uppsatsen bygger på är ledarsidorna ur åtta nummer av tidningen. I uppsatsen så granskar vi hur tidningen på ledarsidan, via språkbruk och bilder, gestaltar kvinnan och hur de genom denna gestaltning bygger upp en kvinnlig identitet. Studien är grundad i Yvonne Hirdmans (2003) genuskontrakt och identitetssynen som vi funnit finns inom både diskursteori och genusteori.

 • 156.
  Lorinius, Linnéa
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Jämställd stad: – ett genusperspektiv i samhällsplaneringen2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om hur jämställdhet påverkar och implementeras i samhällsplaneringensamt hur kvinnors upplevelse av staden ser ut. Genom att ställa frågor om kvinnliga medborgares tankar och önskemål om stadens utformning samt hur stadens fysiska form påverkar dessa kvinnliga medborgares vardagsliv har en kvalitativ ansats valts. Mina frågeställningar har behandlat på vilket sätt samhällsplaneringen präglas av jämställdhet och på vilket sätt samhällsplaneringen kan bidra till ett jämställt samhälle.

  För att besvara frågeställningarna har semistrukturerade intervjuer genomförts med en politiker, tre samhällsplanerare och tre kvinnliga medborgare. De kvinnliga medborgarna har selektivts valts ut med anledning för deras förkunskap inom området genus och jämställdhet. Samhällsplanerarna och politikern är också utvalda i studien på grund av deras expertis i ämnet och genom att de är verksamma inom samhällsplaneringen. Intervjuerna kompletteras av tidigare forskning där ämnet jämställdhet i samhällsplaneringen, i ett samhälleligt, historiskt perspektiv samt kvinnors upplevelser av staden studeras. Det geografiska urvalet för intervjuerna sträcker sig till Örebro och Kumla kommun.

  Bakgrunden till studien framställer jämställdhet som ett ämne som oftast implementeras i samhällsplaneringen utan en specifik tolkningsram, en företeelse som innebär att jämställdhet blir ett diffust begrepp. I förlängningen innebär det att olika projekt med jämställdhet som mål tenderar att handla om traditionella trygghetsinsatser för samtliga medborgare istället för specifikt kvinnor. Problematiken betyder också att jämställdhet blir svårt att implementera i planeringen eftersom ingen exakt vet innebörden av jämställdhet. En utmaning för samhällsplaneringen är även att öka kvinnors deltagande vid samråd eftersom majoriteten vid samråd oftast är manliga medborgare. Vissa forskare menar att en samhällsplanering med ett genusperspektiv inte bara kan bidra till att kvinnors erfarenheter tas tillvara på men också bidrar till deras ökade deltagande i samhällsplaneringens planprocesser.

  Resultatet i studien visar att även om kvinnor upplever staden som tillgänglig och funktionell sett till deras vardagliga rörelse så finns det en inneboende rädsla som är tidsbunden. Den tidsbundna rädslan begränsar dem att röra sig i det offentliga rummet kväll-och nattetid och förstärks när de är ensamma. Hotet om det sexuella våldet var en företeelse som bidrog till att de kvinnliga medborgarna undvek vissa platser och även utvecklade strategier för att undfly att bli utsatt för sexuellt våld. För de kvinnliga medborgarna som deltog i studien ansågs närhet mellan platser och hög närvaro som viktiga delar i en framtida stadsplanering.Segregationen i samhället upplevdes i sin tur som ett problem för att uppnå en sådan stadsplanering. Att undersöka manlighet och dess sociala mekanismer förefaller sig även viktigt i strävan efter ett jämställt samhälle.

  Resultatet visar också att samhällsplaneringen inkluderar jämställdhet i konsekvensbedömningar och checklistor, vilket ska säkerställa att det inte glöms bort. Dock finns det inga specifika strategier för att inkludera fler kvinnliga medborgare vid samråd eller för att nå ut till specifikt kvinnliga medborgare i planprocessen. En planering för alla medborgare var snarare en strategi som samhällsplaneringen tillämpar där inga grupper identifieras. Jag diskuterar fördelen med att införa ett genusperspektiv inom samhällsplaneringen för att synliggöra rådande normer i samhället och identifiera kvinnor och andra grupper i samhället. För att skapa en samhällsplanering som är verkar för alla kan ett alternativt tillvägagångssätt innebära att delarna i helheten först utforskas.

 • 157.
  Lundh, Sofia
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Mårtensson, Evelina
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Anknytning - ett livsviktigt samspel: En studie om klinikers erfarenhet av arbete med blivande föräldrar2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The attachment between parent and child is an essential part of a child´s development. Professionals within family care meet parents who are in need of extra support in their parenting. It’s important to observe and assess possible factors that may have bad influence in the parenting skills. This to offer these parents extra support and interventions during their parenting in order to prevent adverse development of their child. The purpose of the study was gained through eight interviews, held with professionals within family care, and it illustrates the meaning that professionals in family care attributes attachments influence in a child’s first period of life. The purpose of the study also aims to illustrate knowledge and experience related to attachment that the professionals possess. The results of the study indicate that the respondents are aware of the importance of attachment in the first period of a child’s life and they use their knowledge about attachment by, for example, informing parents who are expecting a baby about the importance to develop good attachment. The respondents get information through conversations with the parents that helps them to identify and assess factors that explicit and implicit can affect the parent’s ability to bond with their child. The respondents total assess of parenting ability are based on personal experience, professional knowledge and information revealed in the meeting with the parents. The respondents showed variety in the effects of using assessment tools during assessment of parenting ability. 

 • 158.
  Lydrup, Amanda
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Odlingson, Stina
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Handlar det om kärlek eller är det propaganda?: En jämförande framing- och identifikationsanalys av hur svenska och ryska medier framställer HBT-samhället. C-2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 159.
  Löfström, Totte
  Örebro University, Department of Humanities.
  Vi och dem: En studie av vad en fördom är, samt hur de yttrar sig i svensk politik2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 160.
  Marshall, Matilda
  Umeå universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
  Hållbarhet till middag: En etnologisk studie om hur miljövänligt ätande praktiseras i vardagslivet2016Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Sustainability has become a conspicuous term in the public and political debate, as well as in the landscapes of consumption. This study focuses on how people understand and practice sustainability through food in their everyday life. The aim is to describe and analyse sustainability as a collection of meaning-making practices by studying households that in some sense actively aim for an environmentally friendly and sustainable food consumption. The ethnographic fieldwork, mainly interviews and participant observations, included fifteen households in a municipality in northern Sweden during 2012-15. The dissertation centres around reoccurring themes: organic food, local food, food as culture and materiality, morality and distinction. Through these themes it became evident that the participants related sustainable food practices to more than environmental issues. Socioeconomic relations within the locality and the global world, as well as cultural norms, traditions and values related to food, were important aspects of a perceived sustainable society. Although occasionally seeming inconsistent and contradictory in their meaning-making of and commitment to practices revolving around ideals of (ecological) sustainability, the participants balanced multiple sustainabilities simultaneously. Besides the ecological aspect, they also wished for sustainable localities, household economy, social relations and personal wellbeing.

  Influenced by social practice theory the study pays attention to the competences, meanings and materials a practice is dependent on. The participants developed individual repertoires, or practice bundles, of sustainable food related practices that were meaningful in their everyday life. The development and expansion of such a bundle could be understood as a form of acquiring and maintaining green capital; a symbolic capital based upon shared green values which unite the possessors and distinguish them from those lacking such values. Green capital is expressed through green distinction, that is, using taste to differentiate between holders and non-holders of the symbolic capital. The participants separated themselves from both the large majority who did not yet understand or practise sustainability, and from “fanatics” who they perceived took sustainability in an extreme and unsound manner. A balanced approach to sustainability was favoured as the participants to a great extent valued a lifestyle adjustable to the preconditions of the contemporary Swedish society, such as social norms. The study shows how sustainability is constantly renegotiated and filled with new cultural meaning.

 • 161.
  Marshall, Matilda
  Restauranghögskolan, Umeå universitet, Umeå, Sweden.
  Kylskåp i beredskap: Matförråd för vardag och kris2018In: Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, ISSN 1102-7908, no 3-4, p. 2-12Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Fridge on standby: Food storage for everyday life and crises

  What can we learn about everyday sustainability through the refrigerator and kitchen cupboards? This explorative article explores challenges and possibilities evolving from the materiality of food storage. Using ethnographic fieldwork from Swedish households and archive material, practices relating to food storage are discussed in the perspective of societal change and issues of sustainability. Food storage, I argue, is dynamic and reveals through its development and contents norms and perceptions about food consumption and everyday life. Modern domestic food storage, such as refrigerators and freezers, have facilitated a relocation of time between different domestic practices and enabled new and safer ways to store food. However, they are also perceived to complicate aspects of sustainable living, e.g. stocking up on food and vegetable gardening.

 • 162.
  Marshall, Matilda
  Umeå University, Umeå, Sweden.
  Matens kulturella död och återuppståndelse2013In: Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, ISSN 1102-7908, Vol. 22, no 2, p. 34-38Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Using metaphors of death, the article explores food’s different phases of edibility in terms of perceptions and habits. Perceptions of dirt and expiry dates are cultural factors which may influence the disposal as well as ideas about potentially harmful decay, such as mould. Wasted food can be resurrected by dumpster divers performing attempts of resuscitation in supermarkets’ containers. Additionally, composting and transformation into biofuel can turn food waste into new and useful matter. The waste is thus is in a constant flux and incorporated into the aspiration for a sustainable society.

 • 163.
  Marshall, Matilda
  et al.
  Örebro University, School of Hospitality, Culinary Arts & Meal Science. Restauranghögskolan, Umeå universitet, Umeå.
  Hagström, Charlotte
  Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, Lund.
  ”Zone taken!”: Kunskap, förändring och kulturell gemenskap i mobilspelet Turf2018In: Idrott, historia & samhälle, ISSN 0280-2775, p. 72-91Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  How does a mobile game become a sport related community with its own cultural expressions and norms? This explorative article examines Turf, a mobile game where the players use the GPS function to navigate both a digital map and the physical landscape. By locating digital zones in the landscape, similar to the sport ori- enteering, the player gains points. Around the game various social activities, relations and norms have evolved. The purpose of this article is to empirically explore the phenomenon and its develop- ment and to discuss how cultural connections are created and es- tablished. We depart from the assumption that the digital game does not exclude a relation with the physical environment; instead there is an interaction between the digital and physical landscape that create new meanings and relations. Since the introduction in 2010, the game has created its own set of language, patterns of movement, objects and norms. Further, as the game is constantly evolving, so is the players’ use of Turf, which is a prerequisite for the survival of cultural phenomena.

 • 164.
  Martinez-Alvarez, Lucio
  et al.
  University of Valladolid, Valladolid, Spain.
  Varea, Valeria
  School of Education, University of New England, Armidale, NSW, Australia.
  Gonzalez-Calvo, Gustavo
  University of Valladolid, Valladolid, Spain.
  Exploring touch in Primary Physical Education practicum2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Physical Education (PE) is a profession in which physical contact is often considered ‘normal’ or embedded in the profession. Touching has been questioned lately and studies suggest that PE teachers are confused and worried about how to act in particular situations. The decrease of touch in the last few years has recently been explored, particularly in Anglo-Saxon and Scandinavian contexts in relation to child protection discourses and current no touch policies. However, there is little research about physical contact in PE classes in Latin contexts where physical contact has usually been taken-for-granted.

  The aim of this paper is to explore how pre-service PE teachers in Spain identify and negotiate touch with primary school students during their practicum. Embodied teaching journals were used to collect data among a total cohort of 40 pre-service male and female PE teachers from a university in Spain. Participants had two practicum experiences during their degree and data presented in this paper refer only to the second practicum, which is mainly focused on PE.

  The findings reveal that participants attach different meaning to different touches according to physical space, age and sex of their students, or to their pedagogical practices. However, these meanings tended to change throughout the practicum. Participants considered physical contact as ‘normal’ for the profession, yet they noticed some surveillance while touching their students.

  Results show that PE teachers may be more distant with their students and may try to minimise physical contact with their students. Also, this may lead to consider that all physical contact is sexualised and PE teachers may have conflicting and contradictory professional subjectivities. Finally, this topic may need to be included in Physical Education Teacher Education programmes, particularly during the practicum.

 • 165.
  Mattisson, Klara
  Örebro University, Department of Humanities.
  Med retoriska (sol)glasögon på global uppvärmning: visuell argumentation i Aftonbladets kampanj2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka hur en tidning som Aftonbladet handskas med frågan om det globala miljöhotet; vilka känslor de appellerar till genom sin kampanj i både text och bild. Material som analyseras i uppsatsen är Aftonbladets serie om det globala miljöhotet. Den innehåller artiklar om såväl obefintliga snögubbar i framtiden och ett översvämmat Stockholm som skövlad regnskog och den förre amerikanske vicepresidenten Al Gore´s egna miljötips. Kampanjens ständiga maning var att skriva på ett upprop på Aftonbladets hemsida och på så vis avge fem löften för att bli en bättre miljövän. Den visuella argumentationen analyseras och kommer bland annat att visa på en stark tonvikt på känsloargument.

 • 166.
  Meidani, Mahdiyeh
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Visual and rhetorical analysis of the Holocaust cartoons2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 167.
  Mral, Brigitte
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  A womanization of public discourse?: Reflections on rhetorical strategies used by Swedish female politicians2009In: Women's rhetoric: argumentative strategies of women in public life : Sweden & South Africa / [ed] Brigitte Mral, Nicole Borg, Philippe-Joseph Salazar, Åstorp: Retorikförlaget , 2009, p. 11-30Chapter in book (Other academic)
 • 168.
  Mral, Brigitte
  Örebro University, Department of Humanities. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
  Att ta ordet: Litteraturforstran och självbildning i tidig arbetarrörelse1995In: Arbetarhistoria : Meddelande från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, ISSN 0281-7446, no 1-2, p. 27-30Article in journal (Other academic)
 • 169.
  Mral, Brigitte
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Attitude matters: attitydyttringar som retoriska medel2010In: Rhetorica Scandinavica, ISSN 1397-0534, no 56, p. 4-30Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Rhetorical criticism refers primarily to studying and critically analyzing explicit expressions of actors in rhetorical situations: arguments, stylistic approaches, visual messages, etc. It can also refer to additionally mapping a more implicit, unspoken and elusive level of implications, for instance, as well as underlying values and premises. This article presents a discussion on yet another elusive but often decisive communication level that has received little attention within the study of rhetoric, namely communication attitudesand how they manifest themselves, verbally as well as non-verbally. When controversial issues are discussed, a personal engagement often colors the exchange. The attitude individuals or groups have developed regarding a certain issue greatly determines what is said and negotiated. Within a rhetoric context, Kenneth Burke discusses the concept of attitude and in interesting but undeveloped lines of reasoning suggests that his own model of dramatism, the pentad (Act, Scene, Agent, Agency, Purpose), be complemented with attitude as a sixth element. Burke seems to even see attitudes as the core of rhetorical, symbolic action. In this article, in relation to Burke but also to Michael Billig, a line of thought is developed regarding attitudes and attitude expressions as rhetorical tools, that is communicative factors that can certainly be unconscious but can also be chosen just like other rhetorical strategies can.

 • 170.
  Mral, Brigitte
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Demagogens röst: Hitler som radiotalare2009In: Rhetorica Scandinavica, ISSN 1397-0534, no 51, p. 25-51Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  How did Adolf Hitler’s demagogy manage to influence so many people for so long? This question has occupied both researchers and laymen ever since Hitler started to dominate the political scene during the early twenties. His success seems almost paradoxical for us today, now that in posterity we see him as a very dangerous, although in many ways quite ridiculous politician, whom was still able to gather the masses behind him when relying to a large extent on just the spoken word. How can we explain that such a person can lead a fairly sophisticated country from a budding, if chaotic democracy, to an extreme dictatorship in just a few short years?.

 • 171.
  Mral, Brigitte
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Demonstrative rhetoric in crisis situations: based on Germany's response to the tsunami2011In: Transnational and national media in global crisis: the Indian Ocean Tsunami / [ed] Kristina Riegert, Maria Hellman, Alexa Robertson, Brigitte Mral, Cresskill, N.J.: Hampton Press , 2011, p. 63-83Chapter in book (Refereed)
 • 172.
  Mral, Brigitte
  Örebro University, Department of Humanities. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
  "Den nya kvinnan": Alva Myrdal och medierna på 30-talet1996In: Makten, medierna och myterna: socialdemokratiska ledare från Branting till Carlsson / [ed] Erik Åsard, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 1996, p. 175-215Chapter in book (Other academic)
 • 173.
  Mral, Brigitte
  Örebro University, Department of Humanities. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
  Den offentliga kvinnan: kvinnliga talare vid sekelskiftet i Sverige1997In: Rhetorica Scandinavica, ISSN 1397-0534, no 2, p. 28-35Article in journal (Refereed)
 • 174.
  Mral, Brigitte
  Örebro University, Department of Humanities. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
  Emilie Rathou och tidningen Dalmasen/Svenska Medborgaren1999In: Presshistorisk årsbok: 1999, Stockholm: Föreningen Pressarkivets vänner , 1999, p. 59-75Chapter in book (Other academic)
 • 175.
  Mral, Brigitte
  Örebro University, Department of Humanities. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
  "En liten entusiastisk skara jämnstrukna ynglingar": Gruppen kring Örebro-Kuriren 19051996In: Arbetarna tar ordet: språk och kommunikation i tidig arbetarrörelse / [ed] Olle Josephson, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 1996, p. 198-228Chapter in book (Other academic)
 • 176.
  Mral, Brigitte
  Örebro University, Department of Humanities. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
  En vanlig agitationskampanj i Bergslagen 1895-961996In: Agitatorerna / [ed] Kurt Johannesson, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 1996, p. 50-90Chapter in book (Other academic)
 • 177.
  Mral, Brigitte
  Örebro University, Department of Humanities.
  Gelassenheit, Humor und Engagement: Actio-Strategien moderner schwedischer Politikerinnen2003In: Weibliche Rede - Rhetorik der Weiblichkeit: Studien zum Verhältnis von Rhetorik und Geschlechterdifferenz / [ed] Dörte Bischoff & Martina Wagner-Egelhaaf, Freiburg im Breisgau: Rombach , 2003, p. 321-352Chapter in book (Other academic)
 • 178.
  Mral, Brigitte
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  "Gerade wir Deutschen wissen, was Solidarität vermag": Tsunamikrisen som epidiktisk situation2008In: Rhetorica Scandinavica, ISSN 1397-0534, no 46, p. 36-55Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The tsunami disaster of Christmas 2004 struck without warning and many countries were faced with totally unforeseen problems. One of these was how the citizens in the tourists' home countries should be informed and how the political leaders should act in order to create as much trust as possible for the crisis management and for the actions taken in response to the catastrophe. This task was, as known, dealt with in different ways in the countries that were affected and among others Sweden received extensive critic for failure to act and for lacking in communicative ability. In this study on of the positive examples shall be in focus, more precisely the German government's communicative actions taken the days after the catastrophe.

 • 179.
  Mral, Brigitte
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Karlstad, Sverige.
  Inledning2016In: Tal / [ed] Petra Söderlund, Stockholm: Svenska vitterhetssamfundet, 2016Chapter in book (Other academic)
 • 180.
  Mral, Brigitte
  Örebro University, Department of Humanities. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
  Kata Dalström i talarstolen1996In: Agitatorerna / [ed] Kurt Johannesson, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 1996, p. 210-244Chapter in book (Other academic)
 • 181.
  Mral, Brigitte
  Örebro University, Department of Humanities. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
  Kvinnors retorik: Konsten att välja rätt mask1995In: Retoriska frågor: texter om tal och talare från Quintilianus till Clinton tillägnade Kurt Johannesson / [ed] Christer Åsberg, Stockholm: Norstedts Förlag, 1995, p. 98-111Chapter in book (Other academic)
 • 182.
  Mral, Brigitte
  Örebro University, Department of Humanities.
  Maktens språk - om Göran Perssons retorik2005In: Makten framför allt: en antologi om statsminister Göran Persson / [ed] Mats Ögren, Stockholm: Wahlström & Widstrand , 2005, p. 43-51Chapter in book (Other academic)
 • 183.
  Mral, Brigitte
  Örebro University, Department of Humanities. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
  Malmö kvinnliga diskussionsklubb: ett forum för kollektiva läroprocesser vid sekelskiftet 19001994In: Dagsverken: 13 essäer i arbetets historia / [ed] Alf O. Johansson, Susanne Lundin, Lars Olsson, Lund: Historiska media , 1994, p. 110-135Chapter in book (Other academic)
 • 184.
  Mral, Brigitte
  Örebro University, Department of Humanities.
  "Medborgarrätten heter icke allenast pengar utan också byxor!": ironier, metaforer och analogier i kvinnornas rösträttsargumentation2001In: Rösträtten 80 år: en forskarantologi / [ed] Christer Jönsson, Stockholm: Justitiedepartementet , 2001, p. 43-53Chapter in book (Other academic)
 • 185.
  Mral, Brigitte
  Örebro University, Department of Humanities. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
  "My husband and our NATO allies ...": Hillary Clintons stödpropaganda under Kosovokriget2003In: Hur Kosovokonflikten kommunicerades: tre skrifter / [ed] Peter Berglez, Brigitte Mral, Thomas Listerman, Örebro: Örebro universitet , 2003, p. 15-34Chapter in book (Other academic)
 • 186.
  Mral, Brigitte
  Örebro University, Department of Humanities. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
  "Någon annan än oss sjelva ha vi inte att lita på": Malmö kvinnliga diskussionsklubb 1900-19041996In: Arbetarna tar ordet: språk och kommunikation i tidig arbetarrörelse / [ed] Olle Josephson, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 1996, p. 160-197Chapter in book (Other academic)
 • 187.
  Mral, Brigitte
  Örebro University, Department of Humanities.
  Olof Palme och retorikens paradoxer2002In: Politikern Olof Palme / [ed] Erik Åsard, Stockholm: Hjalmarson & Högberg , 2002, p. 160-167Chapter in book (Other academic)
 • 188.
  Mral, Brigitte
  Örebro University, Department of Humanities.
  Retorik - demokratins förutsättning eller fiende?2006In: Om demokratins villkor: 2 / [ed] Mats Ekström ..., Örebro: Örebro universitet , 2006, p. 231-251Chapter in book (Other academic)
 • 189.
  Mral, Brigitte
  Örebro University, Department of Humanities.
  Retorik i Sverige: en lägesbeskrivning1999In: Rhetorica Scandinavica, ISSN 1397-0534, no 12, p. 44-50Article in journal (Refereed)
 • 190.
  Mral, Brigitte
  Örebro University, Department of Humanities.
  Retorik i valrörelser2000In: Politikens rum och tomrum: valrörelsen 1998 / [ed] Ulla Moberg & Cathrin Andersson, Örebro: Örebro universitet , 2000, p. 23-29Chapter in book (Other academic)
 • 191.
  Mral, Brigitte
  Örebro University, Department of Humanities.
  Retorik på nätet2000In: RetorikMagasinet, ISSN 1403-9052, Vol. 7, p. 20-25Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 192.
  Mral, Brigitte
  Örebro University, Department of Humanities.
  Retorikanalys2000In: Metoder i kommunikationsvetenskap / [ed] Mats Ekström & Larsåke Larsson, Lund: Studentlitteratur AB, 2000, p. 151-165Chapter in book (Other academic)
 • 193.
  Mral, Brigitte
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Retorikanalys av medietexter2008In: Mediernas språk / [ed] Mats Ekström, Malmö: Liber , 2008, 1, p. 61-88Chapter in book (Other academic)
 • 194.
  Mral, Brigitte
  Örebro University, Department of Humanities.
  Talande kvinnor: kvinnliga retoriker från Aspasia till Ellen Key1999 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 195.
  Mral, Brigitte
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Talande kvinnor: kvinnliga retoriker från Aspasia till Ellen Key2011 (ed. 2)Book (Other academic)
 • 196.
  Mral, Brigitte
  Örebro University, Department of Humanities. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
  The Public Woman: Women Speakers Around the Turn of the Century in Sweden1999In: The changing tradition: women in the history of rhetoric / [ed] Christine Mason Sutherland & Rebecca J. Sutcliffe, Calgary: University of Calgary Press, 1999, p. 161-172Chapter in book (Other academic)
 • 197.
  Mral, Brigitte
  Örebro University, Department of Humanities. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
  "Utbilda hvarandra till mera tänkande män och kvinnor": kommunikativt handlande i Domnarfvets arbetareförbund 1890-911996In: Arbetarna tar ordet: språk och kommunikation i tidig arbetarrörelse / [ed] Olle Josephson, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 1996, p. 89-112Chapter in book (Other academic)
 • 198.
  Mral, Brigitte
  Örebro University, Department of Humanities.
  Vetenskap online: retorisk utmaning eller argumentationens död?2001In: Rhetorica Scandinavica, ISSN 1397-0534, no 19, p. 38-51Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Det ställs numera allt större krav och förväntningar på forskare och lärare att utnyttja Internets möjligheter för akademisk kommunikation, i form av till exempel distansundervisning, diskussion och presentation av vetenskapliga resultat via nätet. Men vad händer med den argumentativa, akademiska diskursen och traditionen när den ska föras vidare i det icke-linjära mediet ”hypertext”? Brigitte Mral undersöker i denna artikel mediets starka och svaga sidor med avseende på den veten­skapliga och demokratiska dialogen – med exempel från hypertidskriften Kairos.

 • 199.
  Mral, Brigitte
  Örebro University, Department of Humanities.
  "Wer'e a peaceful nation": krigsretorik efter 11 september2004Book (Other academic)
 • 200.
  Mral, Brigitte
  Örebro University, Department of Humanities.
  "We're a peaceful nation": war rhetoric after September 112004Book (Other academic)
1234567 151 - 200 of 322
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf