Till Örebro universitet

oru.seÖrebro universitets publikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 151 - 200 av 326
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151.
  Herdenstam, Anders P. F.
  et al.
  Örebro universitet, Restaurang- och hotellhögskolan.
  Nilsen, Asgeir Nikolai
  Örebro universitet, Restaurang- och hotellhögskolan.
  Öström, Åsa
  Örebro universitet, Restaurang- och hotellhögskolan.
  Harrington, Robert J.
  School of Hospitality Business Management, Washington State University, Pullman, United States.
  Sommelier training: Dialogue seminars and repertory grid method in combination as a pedagogical tool2018Ingår i: International Journal of Gastronomy and Food Science, ISSN 1878-450X, E-ISSN 1878-4518, Vol. 13, s. 78-89Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Learning how to evaluate and communicate sensory experiences is crucial in the training of sommeliers and other restaurant personnel. Established sensory training methods are focused on analytical training when evaluating sensory experiences. Analogical methods, however, use analogies, metaphors and practical examples to describe and evaluate sensory experiences. This study aim to investigate whether practical analogical training in Dialogue seminars, involving reflection, verbalization and the exploration of concepts, could be used as an educational complement to analytical training. The result, when evaluating Dialogue seminar (DS) with the repertory grid method (RGM), was an increased consistency in the assessments of wine within a group of sommeliers. The content analysis also showed an increased use of familiar concepts and multi-sensational at- tributes after analogical training. It is therefore concluded that analogical training with DS, followed by ana- lytical evaluation with RGM, can be successfully combined when training sommeliers.

  Practical applications: This empirical framework introduces a new pedagogical tool when training restaurant personnel. Using contextual reflective tasting exercises in groups stimulates the awareness of personal references that can be helpful in developing a vocabulary of common definitions for sensory attributes. In addition to being a pedagogical tool, these exercises offer a counterpart to the well-established consensus technique when training sensory panels or performing sensory profile evaluation. It is, therefore, also concluded that this methodological approach can be used to better evaluate and communicate complex sensory experiences within a tasting group.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Sommelier training: Dialogue seminars and repertory grid method in combination as a pedagogical tool
 • 152.
  Hermvik, Elin
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Lärarnas tankar kring läxor i specialskolan: - en kvalitativ intervjustudie2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 153.
  Hilleby, Maria
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Larsson, Anna
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  För var och en, men även för alla: – Specialpedagogers uppfattning om elevers delaktighet ochinflytande som hälsofrämjande faktorer2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Specialpedagogen har som uppdrag att arbeta främjande i skolan. I relation till det hälsofrämjande arbetet visar forskning att elevers delaktighet och inflytande främjar elevers kunskapsutveckling och upplevelse av hälsa. Syftet med denna studie är tvådelat; dels handlar det om att öka kunskapen om hur specialpedagoger uppfattar elevers möjlighet till delaktighet och inflytande över sitt lärande och sin skolsituation, dels handlar det om att bidra med kunskap om hur specialpedagoger uppfattar sin roll i det hälsofrämjande arbetet med elevers delaktighet och inflytande. Studiens teoretiska utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet från vilket begreppet scaffolding hämtats. Vår valda metodansats är hermeneutiken, där sex semistrukturerade intervjuer med specialpedagoger har använts som metod för datainsamling. Resultatet visar på uppfattningar som understryker sambandet mellan tillgänglighet, tillhörighet, delaktighet och inflytande som aspekter vilka förutsätter varandra, och som gemensamt uppfattas som det hälsofrämjande arbetets hörnstenar. Elevers delaktighet och inflytande belyses i resultatet utifrån ett antal teman, vilka visar på uppfattningar om elevers delaktighet och inflytande som hälsofrämjande faktorer både på en individuell och på en organisatorisk nivå. I diskussionen betonas det specialpedagogiska uppdragets betydelse för att både på elev- och organisationsnivå understödja arbetet med elevers delaktighet och inflytande som hälsofrämjande faktorer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 154.
  Hillerdal, Tina
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Norling, Malin
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Kamratbedömning: – en kvalitativ studie om hur elever och lärare på en skola inom SPSM uppfattar dess möjligheter och begränsningar2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 155.
  Holm, Ingela
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Linda Flodén, Linda Flodén
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Matematiklärares upplevelser om elevers lässvårigheter i matematiken på högstadiet och på gymnasiet2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Enligt olika PISA-undersökningar under flera år har elevers matematikkunskaper fortsatt att

  sjunka. Enligt undersökningarna finns det ett högt samband mellan läsning och matematik.

  Matematik finns överallt och är viktigt i dagens skola. Det är av stor betydelse att eleverna får

  det lässtöd de behöver i matematiken. Elever som har lässvårigheter kan även ha svårigheter i

  matematik. Många elever som börjar gymnasiet saknar grundläggande kunskaper i matematik

  enligt Madeleine Löwing (2004).

  Syftet med vår undersökning är att genom intervjuer med åtta matematiklärare ta reda på

  deras upplevelser om hur svårigheter med läsförståelse märks i matematiken. I den här studien

  har vi använt oss av fenomenologisk forskningsansats för att försöka ta reda på

  matematiklärares upplevelser om hur, och om, elevers läsförståelse framträder i matematiken.

  När en fenomenologisk ansats används innebär det att sätta sig in i och att försöka förstå den

  livsvärld och de erfarenheter intervjupersonerna upplever att de har.

  Vårt empiriska material är inspelade intervjuer med åtta matematiklärare. Våra

  frågeställningar har varit följande:

  Hur upplever matematiklärare att elevers lässvårigheter framträder i matematiken?

  Hur upplever matematiklärare att de anpassar undervisningen för elever som är i

  lässvårigheter?

  Resultatet visar att de intervjuade matematiklärarna upplever att elevers lässvårigheter

  upptäcks i matematiken genom att de ofta vänder på siffror, har svårt att avkoda texter, vill ha

  uppgifter upplästa, blir passiva i det självständiga arbetet och vill ha längre tid på prov.

  Samtliga respondenter lyfter att de behöver prova sig fram för att hitta anpassningar som

  passar eleven, då olika anpassningar passar olika bra till olika elever. De anpassningar som

  majoriteten av matematiklärarna lyfter under våra intervjuer är exempelvis olika

  presentationssätt i undervisningen, förklara ord och begrepp, diskutera matematik och skapa

  egna matematiska texter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 156.
  Holmbäck, Ida
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Zandén, Caroline
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Förskollärares syn på barns relationsskapande på en begränsad förskolegård2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att beskriva förskollärares syn på barns relationsskapande på en begränsad förskolegård. För att undersöka detta valde vi att fokusera på förskollärares uppfattningar kring barns relationsskapande på en begränsad förskolegård, samt förskollärares strategier för att utveckla förskolegården i förhållande till barns relationsskapande. Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med två förskollärare på tre olika förskolor. Resultatet visade att förskollärarna hade två olika uppfattningar gällande om den begränsade förskolegården påverkar barns relationsskapande. Både förskollärares förhållningssätt och förskolegårdens storlek ansågs vara av betydelse. Det framkom även att förskollärarnas strategier för att utveckla den begränsade förskolegården varierade. De olika kategorier som sammanfattar de strategier förskollärarna beskrev för att utveckla förskolegården var miljö och material, stöd utifrån och kompletterande miljöer. Resultatet diskuteras sedan i relation till inledningen, bakgrund och tidigare forskning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 157.
  Hovbjer, Hanna
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Ohlzon, Marina
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Medforskande pedagog: En intervjustudie om pedagogers uppfattningar om sin roll vid barns utforskande av naturvetenskapliga fenomen i förskolan.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 158.
  Hultgren, Linn
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  En kvalitativ forskningsstudie som lyfter fram tre olika pedagogers berättelser om flerspråkighet i förskolans verksamhet.: Förskolepedagogik V, Självständigt arbete Linn Hultgren2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 159.
  Häll, Emma
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Kön är inte något som är utan något som skapas – en kvalitativ studie om barns konstruktion av kön i förskolan 2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 160.
  Hällzon, Lars
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Det deliberativa samtalet = politisk jämlikhet?: En kritisk analys av det deliberativa samtalets möjligheter till likvärdig inkludering av elever med religiösa omvärldsuppfattningar2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  I denna uppsats så undersöks kritiskt det deliberativa samtalets möjligheter att kunna uppfylla den deliberativa demokratins grundläggande utgångspunkt – rätten för alla individer till politisk jämlikhet och deltagande i politisk gemenskap i den svenska skolan. Rätten att inte bara få manifestera olikhet (diversity) utan också skillnad (difference). Dessutom det deliberativa samtalets grundsats att alla jämlikt ska få pröva giltigheten hos andras argument och framföra sina egna argument till giltighetsprövning. Begrepp som tolerans, värdegrund, och dikotomin offentligt – privat bildar en klangbotten för undersökningen tillsammans med beskrivningarna av de tre mest framträdande ontologierna i det västerländska samhället. Dessa är den materialistiska (biologistiska) världsbilden, den humanistiska världsbilden och de religiösa världsbilder som menar att det finns ett ändamål ett objektivt syfte med livet och världen – en teleologisk förklaring.

  Den grupp av elever som är i särskilt fokus är de elever som har religiösa uppfattningar och världsbilder, eller ontologier och dessa elevers rätt till politisk jämlikhet. Denna elevproblematik har jag konkretiserat genom att förankra det teoretiskt grundade huvudsyftet, detta som är att problematisera det deliberativa samtalet, i en specifik fråga i ett delsyfte. Detta delsyftes fråga är problematiken rörande relevansen om kreationism och teorier om Intelligent design (ID) ska kunna få finnas med i skolans undervisning jämsides med evolutionsläran.

  Fem centrala texter om det deliberativa samtalet av Tomas Englund och Klas Roth har undersökts med avseende på huvudsyftet och jämförts med Jürgen Habermas deliberativa demokratimodell. Samma frågor utifrån tolkningsföreträden, kommunikativ rationalitet och offentligt-privat, som ställts till dessa texter har även ställts i delsyftet till en rapport från Europarådet som behandlar farorna med kreationism i utbildningen.

  Resultaten av denna undersökning visar dels att det deliberativa samtalets centrala punkt är allas rätt till giltighetsprövning av det som var och en finner lämpligt samt att denna giltighets-prövning ska ske i skolan som ett offentligt rum och att detta teoretiskt kan öppna upp den politiska gemenskapen för elever med religiösa uppfattningar typ kreationism. Men under premissen att alla sekulära och scientistiska (= vetenskapstroende) tolkningsföreträden då bör undvikas. Dels så visar också undersökningen att rapporten från Europarådet inte överensstämmer med detta krav på giltighetsprövning när det gäller sakfrågan evolution visavi kreationism/ID. Men att det deliberativa samtalet som teoretisk idé och den vetenskapstroende åskådning som genomsyrar Europarådsrapporten har en gemensam utgångspunkt – dikotomin offentligt-privat. Ett förhållande som leder till att det sekulära i hög grad skulle kunna förbli oproblematiserat. Undersökningen visar också utifrån refererad forskning att denna dikotomi teoretiskt skulle kunna relativiseras från ett deliberativt perspektiv och öppnas för elevers privata sfär och på det sättet kunna ge dem en jämlik plats i skolans offentliga rum.

  Utifrån dessa resultat har en teoretisk modell konstruerats med avsikt att bryta upp denna dikotomi och ge elever med religiösa perspektiv samma politiska rätt som elever med sekulära perspektiv till att giltighetspröva sina och andras argument och uppfattningar. Genom detta skulle det deliberativa samtalet teoretiskt kunna ge en lika politiskt jämlikhet för alla under premissen att inga uppfattningar får skyddas av några uppställda reservatsgränser av religiösa eller sekulära skäl. Detta innebär att inga fundamentalistiska tolkningsprivilegier från något håll får förekomma.

  Som alternativ gräns till dikotomin offentligt-privat så formulerades ett demokratiskt minimikriterie för deliberativt godkänd difference. Kriterier som på människovärdets grund och utifrån tolerant anda, skillnadens solidaritet, öppnar för både mångfald i diversity och difference.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 161.
  Högberg, Josefin
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Bland alla hörande elever finns jag, som bara hör med ett öra: - elevstrategier för delaktighet i lärmiljön2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 162.
  Höijer, Sara
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Cakmak, Martina
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Från förskola till förskoleklass: En studie om hur samarbetet utformas i övergången mellan två verksamheter2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har vi uppmärksammat förskollärares samarbete mellan förskola och förskoleklass. Syftet med studien är att belysa hur samverkan tar form i övergången mellan förskola och förskoleklass. Vi behandlar hur förskolor kan arbeta skolförberedande, hur arbetet i förskoleklass startas upp samt vad ett samarbete mellan verksamheterna går ut på. Vi har läst in oss på texter och relevant pedagogisk forskning på området och utifrån detta gjort intervjuer med förskollärare i både förskolan och förskoleklassen. Det resultat vi kommit fram till är att det huvudsakliga samarbete som finns mellan verksamheterna är det som förekommer när barnen ska byta verksamhet. Syftet med detta samarbete är att främja barnens övergång mellan förskola och förskoleklass. Det framkommer att förskollärarna har begränsad insyn i den andra verksamheten och att det inte finns någon ”röd tråd” i pedagogiken dem emellan. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv menar vi att kommunikationen mellan förskollärarna i de båda verksamheterna är ett centralt verktyg för att åstadkomma en bra relation och ett samarbete som gynnar både barnen samt förskollärarnas pedagogiska arbetssätt. Som vi tolkat informanternas svar finns det mycket att utveckla men det största hindret anses vara att tiden inte räcker till. Samtidigt anser flertalet av förskollärarna att de är nöjda med det samarbete som finns och att detta är tillräckligt för att barnen ska känna sig trygga. Vi menar att förskollärarna behöver inse att de kan gynnas av samarbetet och det inte enbart är för barnens skull. Detta tror vi skulle kunna utvecklas med fler kontinuerliga möten och gemensam fortbildning som inte bara berör övergången mellan verksamheterna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 163.
  Israelsson, Matilda
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Landin Johnson, Ann Sofie
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Skolors syn på samverkan med föräldrar: - en kvalitativ textanalys2009Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

   

  Denna uppsats handlar om synen på arbetet med skola och hem såsom det uttrycks i relevanta studier samt i kvalitetsredovisningar från skolor i Örebro kommun. Syftet med vår studie är att undersöka hur arbetet med föräldrar och skola karaktäriseras och värderas. Metoden vi använt oss av i vår undersökning är kvalitativ textanalys med inslag av diskursanalys. För att få svar på våra frågeställningar har vi granskat olika studier samt forskning inom kunskapsområdet Föräldrar och skola för att se hur relationen mellan skola och hem karaktäriseras. Därefter har vi analyserat kvalitetsredovisningar från 12 kommunala grundskolor i Örebro kommun för att se hur diskursen om föräldrar kommer till uttryck. I vår granskning av kunskapsöversikten har vi funnit att tre perspektiv har särskild inverkan på relationen mellan skola och hem. Dessa perspektiv är samverkan som partnerskap, samverkans baksida (naturliga fiender) samt kulturellt kapital och socioekonomiska faktorer. I vår analys av kvalitetsredovisningarna har vi använt oss av de tre perspektiven för att kategorisera hur arbetet med skola och hem beskrivs.

   

  Resultatet av undersökningen visar att relationen mellan skola och hem är komplex och bör betraktas ur olika perspektiv. Forskning visar att samverkan mellan föräldrar och skola ofta kommer barnet till godo och att föräldrars utbildningsnivå står i relation till barns framgång i skolan. Samtidigt framkommer att det finns en baksida med samverkan och att resursstarka och välutbildade föräldrar kan söka påverka skolan utifrån egna intressen. Dessutom kan föräldrars höga förväntningar på sina barns akademiska framgång påverka barnen negativt i form av stress. Vår granskning av kvalitetsredovisningarna visar att de undersökta skolorna är övervägande positiva till samverkan med föräldrar, och att de lägger in olika innebörder av begreppet samverkan. Vår undersökning visar att skolors ekonomiska förutsättningar har stor betydelse för hur samverkan kan bedrivas, i synnerhet där det föreligger språkliga svårigheter. Vi kan också se hur föräldrars utbildningsnivå i många fall kan relateras till barns måluppfyllelse, även om detta förhållande inte alltid kan betraktas som självklart. Enligt vår tolkning av kvalitetsredovisningarna kan skolors medvetna arbetssätt mot en ökad måluppfyllelse ge goda resultat. Samtidigt har vi sett att en hög utbildningsnivå hos föräldrar inte är en garanti för deras barns framgång i skolan.

   

  Nyckelord: skola, hem, föräldrar, relation, samverkan, information, kvalitet

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 164.
  Janson, Staffan
  et al.
  Örebro universitet, Hälsoakademin.
  Långberg, Bodil
  Svensson, Birgitta
  Sweden: A 30-year ban on physical punishment of children2011Ingår i: Global pathways to abolishing physical punishment: realizing children’s rights / [ed] Joan E. Durrant, Anne B. Smith, London: Routledge, 2011, Vol. 51, s. 241-255Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 165.
  Jansson, Hanna
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Bergwall, Doris
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  För vem och varför har förskolan samlingar?: En kvalitativ studie om den pedagogiska samlingen på två förskolor2011Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Samlingar är en stor del av verksamheten i förskolan och det här examensarbetets syfte var att få kunskap om vad pedagogers syfte var med samlingen i förskolan samt observerat hur barnagerade i den. Samspelet i samlingarna har diskuterats, likaså barns delaktighet och inflytandei samlingen samt hur samlingar kan bli meningsfulla för alla barn. I läroplanen för förskolan,Lpfö 98, nämns inte samlingen som ett delmoment på förskolan, trots att de flesta förskolor har detta som en central del i sin verksamhet. I våra forskningsfrågor undersökte vi vad fenomenet samling är, vilket inflytande barnen får samt för vem och varför förskolan har samlingar. Examensarbetet inledde med en litteraturbakgrund där vi beskrev tidigare forskning kring samlingar i förskolan. En beskrivning om vad samling är, vad den innebär, form och strukturmen även barns inflytande i samlingen har också presenterats. Till sist presenterade vi vårteoretiska utgångspunkt i undersökningen, som var det sociokulturella perspektivet.För att få svar på våra forskningsfrågor har vi intervjuat sex förskolepedagoger som varverksamma på två olika förskolor inom samma kommun. Vi har också utfört fem observationerunder olika samlingar på dessa förskolor. Intervjuresultatet visade att pedagogerna hadeolika syften med samlingsmomentet beroende på vad de ville göra och vad de ville att barnenskulle träna på. Gemensamt för samtliga intervjuer var att barnen skulle tycka att samlingen var en rolig stund. Synen på barns inflytande i samlingen var olika bland intervjuerna. Vissa pedagoger ansåg att barnen hade ett stort inflytande och vissa menade att barnen inte hade det just för tillfället. I våra observationer såg vi likheter och olikheter mellan samlingarna somvisade sig i samlingens form, innehåll och utförande. Samlingen var en pedagogstyrd aktivitet som ofta innehöll upprop, sång, samtal, sagor och matematik. Barns inflytande visade sig under vissa sekvenser men barnen fick aldrig själva vara med och bestämma innehållet under samlingen. Barnen fick också olika möjligheter att komma till tals under samlingen.

 • 166.
  Jansson, Josefina
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Ngo Thi Hong, Cam
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Odlingsaktiviteter – ett sätt att konkretisera utbildning för hållbar utveckling i förskolan Kvalitativ intervju- och observationsstudie2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie har vi valt att fördjupa oss i förskolans konkreta arbete med utbildning för

  hållbar utveckling och hur den kan kopplas till teoretiska aspekter. Studien fokuserar på

  odlingsaktiviteter i förskolan. Syftet är att analysera och diskutera hur olika synsätt på hållbar

  utveckling kan komma till uttryck i odlingsaktiviteter med förskolebarn. I denna studie

  användes kvalitativa datainsamlingsmetoder i form av semistrukturerade intervjuer,

  deltagande observationer och informella intervjuer med barn. Vi har intervjuat fem pedagoger

  och ungefär femton barn på två olika förskolor. I resultatet framkommer att pedagogerna

  uttrycker att deras avsikt med odlingsaktiviteter är att barnen får möjlighet att lära sig var

  maten kommer ifrån, att utveckla en lustfylld naturrelation, att ta hand om naturen, att förstå

  ekologiska sammanhang och att utveckla odlingskompetens. Det visade sig i samtalen med

  barnen, att de har tillägnat sig kunskaper om växters namn och utseende samt hur man gör när

  man odlar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 167.
  Jansson, Magdalena
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Tvåspråkighet och lärande inom de samhällsorienterade ämnena2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Den svenska skolan består idag av en mångfald av elever från flera olika länder. Många elever har inte svenska som modersmål utan är tvåspråkiga. Detta innebär att de måste tillägna sig kunskaper i skolan på ett annat språk än sitt förstaspråk. De tvåspråkiga eleverna står inför en dubbel uppgift således, dels att lära sig ett nytt språk och dels att förvärva nya kunskaper på det språket. Detta gör att många av dessa elever får problem att nå målen när det ställs högre språkliga krav i grundskolans senare år. SO-ämnet har visat sig vara ett av det svåraste ämnet för tvåspråkiga elever.

  Syftet med den här uppsatsen är att belysa tvåspråkiga elevers lärandesituation i SO-ämnet genom att undersöka lärares arbete utifrån ett didaktiskt perspektiv. Utifrån detta fokuserar studien på två områden. Det första är lärares uppfattningar om hur tvåspråkiga elevers lärande ser ut i SO-ämnet. Det andra som undersöks är hur SO-undervisningen anpassas till dessa elevers förutsättningar, om arbetssätt och arbetsformer.

  I studien har kvalitativa forskningsintervjuer genomförts med 4 SO-lärare som arbetar i grundskolans senare år på mångkulturella skolor. Resultat av studien visar att lärandesituationen är problematisk för tvåspråkiga elever i SO-ämnet. De har svårigheter med att förstå alla begrepp. Det visar sig också att de formulerade målen i kursplanen för SO-ämnet kräver just de språkliga färdigheter som de tvåspråkiga eleverna i studien saknade. Resultatet visar att alla de intervjuade lärarna gör didaktiska överväganden i arbetssätt och arbetsformer med hänsyn till tvåspråkiga elevers behov. Studien visar exempel på samarbete med läraren i svenska som andraspråk. Dock var de vanligaste sätten att anpassa undervisningen att ge de tvåspråkiga eleverna extra tid och förklaringar samt att lärarna arbetade mycket med tydliga strukturer.

 • 168.
  Jenny Alkelöv, Jenny Alkelöv
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Larsson, Malin
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  ”Vart är den glittriga klänningen?”: En fallstudie om pedagogers positioneringar av barn inom olikajämställdhetspedagogiska strategier i förskolan.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka pedagogers kroppsliga och verbala handlingar i förskolan ur ett poststrukturalistiskt feministiskt perspektiv. Fokus ligger på pedagogernas jämställdhetspedagogiska strategier samt deras positioneringar av barnen ur ett genusperspektiv. En fallstudie genomfördes på en avdelning i en Reggio Emilia-inspirerad förskola. Empiriinsamlingen pågick under två veckors tid och bestod av deltagande observationer samt informella och formella intervjuer med de tre verksamma pedagogerna på avdelningen. I resultatet framkommer att pedagogerna växlade mellan olika, ibland motsägelsefulla jämställdhetspedagogiska strategier. Detta medförde dels att olika strategier kunde ta ut varandra och få minskat effekt, exempelvis genom växlingen mellan könsneutralitet och kompensatorisk pedagogik. Dels att strategiernas svagheter kunde kompenseras genom växlingen till en annan strategi. Resultatet visar även att positioneringar användes som en del av det jämställdhetspedagogiska arbetet, exempelvis genom att pedagogerna positionerade barnen könsöverskridande. Slutligen framkommer att pedagogerna inte var konsekventa i genusarbetet då de i vissa situationer arbetade med att utveckla jämställdhetsarbetet men i andra situationer kunde positionera barn på sätt som riskerar att förstärka traditionella könsnormer. Studien bidrar med kunskap om hur pedagoger kan utveckla jämställdhetsarbetet genom ett medvetet användande av positioneringar och strategier i kombination med varandra.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 169.
  Jerhammar, Sofia
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Sandvik, Elinor
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Studiemotivation ur ett elevperspektiv: - En intervjustudie med grundskoleelever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att, utifrån ett elevperspektiv, nå fördjupad kunskap och ökad förståelse

  om studiemotivation hos elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

  I denna studie är motivation det centrala med fokus på elevers studiemotivation. Elevers

  motivation till det egna skolarbetet kan vara högst varierande. I studien ställs även

  motivation i relation till elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. I dag finns begränsad

  forskning utifrån ett elevperspektiv och vi eftersträvar med denna studie att kunna bidra

  med ytterligare kunskap om hur elever beskriver motivation som en del i det egna lärandet.

  Genom semistrukturerade intervjuer fick åtta stycken mellanstadieelever i läs- och

  skrivsvårigheter eller dyslexi, möjlighet att berätta om sina egna erfarenheter och

  upplevelser av sin undervisning och lärmiljö.

  Studiens resultat visar att flera faktorer påverkar elevernas studiemotivation, vilka

  framförallt kan kopplas till lärarens roll och undervisningens utformning. Resultatet visar

  också att relationer, både mellan lärare och elev men också elever emellan, påverkar

  studiemotivation positivt och negativt. Det förekommer olika drivkrafter som eleverna

  använder sig av för att motiveras i skolarbetet, drivkrafterna visar sig genom prestationsmål

  och lärandemål. Studiens slutsats är att lärmiljön i allra högsta grad påverkar elevernas

  studiemotivation. Till stor del påverkas studiemotivationen av undervisningens utformning,

  vilket innebär att läraren får en betydande roll.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 170.
  Jerlinder, Kajsa
  et al.
  Örebro universitet, Hälsoakademin.
  Danermark, Berth
  Örebro universitet, Hälsoakademin.
  Gill, Peter
  Swedish primary-school teachers' attitudes to inclusion: the case of PE and pupils with physical disabilities2010Ingår i: European Journal of Special Needs Education, ISSN 0885-6257, E-ISSN 1469-591X, Vol. 25, nr 1, s. 45-57Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Teachers play a decisive role in making inclusive education a reality. The particular case of inclusion in physical education (PE) poses a specific challenge to teaching practice. How PE teachers view inclusion may provide special insights into teachers' general attitudes toward inclusion and inclusive practices in the general school curriculum. The aim of this study is to investigate Swedish PE teachers' attitudes to inclusion of pupils with physical disabilities in mainstream PE classes at primary school. The sampling frame was members of the Swedish Teachers' Union who had registered themselves as PE teachers and who indicated a current e-mail address (n = 560). Respondents were invited to complete an e-mail questionnaire with questions covering demographics, general attitudes, support from school management and staff, possible hindrances and personal experiences of inclusion. A total of 221 teachers (39%) responded, equal numbers of males and females with a bimodal age distribution (means of 28 and 44) with an average of eight years of service. On average, Swedish PE teachers are very positive to inclusion of pupils with physical disabilities into general PE. Gender, age, years of service and work satisfaction had no impact on general opinions of inclusive PE. PE teachers with actual previous experience of teaching pupils with physical disabilities were slightly more positive to inclusive PE. Stepwise multiple regressions were used to establish a predictive model of positive attitudes to inclusion based on: (1) having adequate training; (2) having general school support (from management and staff); and (3) demands on resources. This yielded an adjusted R2 that explained 33% of variation in attitudes.

 • 171.
  Johansson, Anette
  et al.
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Pedersen, Lisa
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Samhällskunskapslärares syn på grupparbete: -en intervjustudie2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  ABSTRAKT

  I vår strävan att nå bättre förståelse och vara mer insatta i vår kommande professions förutsättningar som samhällskunskapslärare på högstadiet och på gymnasiet, var vi nyfikna att ta reda på vilken uppfattning aktiva samhällslärare har om grupparbete. Detta har vi gjort genom att intervjua lärare i grundskolans senare år och på gymnasiet. Svenska skolans läroplaner har, från att under 60-talet lyfta fram grupparbeten som en viktig del i undervisningen, gått till att inte lyfta frågan över huvud taget. Denna förskjutning kommer sig också av de individualistiska strömningar som under några decennier kommit att färga samhällets utveckling. Syftet med studien var att belysa samhällskunskapslärares syn på grupparbete. Förutom datamaterial i form av intervjuerna arbetade vi med texter av olika slag för att få en överblick på den forskning som fanns i nära anknytning till studiens syften och frågeställningar. Studiens huvudsakliga frågeställningar var: Hur ser samhällskunskapslärare på grupparbete? Varför ser de på grupparbete på ett visst sätt? Flera av de använda texterna har varit någon form av studie eller rapport, andra har varit antologier eller forskningsöversikter. Resultatet visar att lärare uttrycker vissa problem med grupparbete som arbetsform. Det är inte alltid övertygelsen om grupparbete som en bra arbetsform som gör att de i visst mått ändå använder den. Studien visar också på stora tveksamheter i inhämtande av faktakunskaper hos elever i samband med grupparbete.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 172.
  Johansson, Björn
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Flygare, Erik
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Integritetshotande handlingar som äventyrar elevers utveckling och lärande2019Ingår i: Skolans konflikter: Vad varje lärare bör veta / [ed] Ann S. Pihlgren, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 1, s. 55-74Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 173.
  Johansson, Björn
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Thornberg, RobertLinköping university, Linköping, Sweden.
  Always take action: Researchers on their results and children’s voices on the journey from bullied to acknowledged2021Samlingsverk (redaktörskap) (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Always take action: Researchers on their results and children’s voices on the journey from bullied to acknowledged
 • 174.
  Johansson, Björn
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Thornberg, Robert
  Linköping University, Linköping, Sweden.
  Introduction from the editors2021Ingår i: Always take action: Researchers on their results and children’s voices on the journey from bullied to acknowledged / [ed] Björn Johansson; Robert Thornberg, Stockholm: Friends, World Anti-Bullying Forum , 2021, s. 13-29Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 175.
  Johansson, Camilla
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Ett språkutvecklande arbetssätt för barn med dövhet och hörselnedsättning i förskolan: - En kvalitativ intervjustudie av pedagogers uppfattningar2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet i denna kvalitativa studie är att undersöka och beskriva pedagogers uppfattning om

  arbetet med språkutveckling i förskolan för barn med dövhet och hörselnedsättning samt

  faktorer som främjar och försvårar detta arbete. Kvalitativa intervjuer används som metod för

  att svara mot syftet. Resultatet visar att pedagogernas uppfattning om ett språkutvecklande

  arbetssätt för barn med dövhet och hörselnedsättning i förskolan inte skiljer sig från

  uppfattningen om ett språkutvecklande arbetssätt för hörande barn. Däremot framkommer att

  organisationen och omgivningen kring barnet med dövhet och hörselnedsättning blir desto

  mer betydelsefulla. Tecken som stöd beskrivs som en framgångsrik faktor i det

  språkutvecklande arbetet. Resultatet visar också att pedagogen har en avgörande roll i arbetet.

  Organisatoriska faktorer, verksamhetens struktur och pedagogernas kunskap framträder som

  centrala faktorer som främjar ett språkutvecklande arbetssätt i förskolan för barn med dövhet

  och hörselnedsättning, likväl som brister i ovanstående försvårar. Slutsatsen dras att en

  fungerande organisation och en strukturerad verksamhet är förutsättningar för ett

  språkutvecklande arbetssätt för barn med dövhet och hörselnedsättning. Vidare dras slutsatsen

  att pedagogernas kunskap, strategier och förhållningssätt blir avgörande faktorer för att

  säkerställa barnets tillgång till språk och språkutveckling.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 176.
  Johansson, Christher
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Cornels, Sandra
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  En kvalitativ studie av elevers och lärarens uppfattningar av den "Lilla gruppen" i skolan2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  I vår uppsats undersöker vi en särskild undervisningsgrupp (Lilla gruppen) med syftet att ta reda på elevernas, lärarnas och specialpedagogernas/speciallärarnas uppfattningar av den specialpedagogiska verksamheten och hur dessa eventuellt skiljer sig åt. Med hjälp av det socialkonstruktionismiska perspektivet vill vi försöka förstå hur dessa uppfattningar har skapats. Tidigare forskning visar delvis olika sätt att utforma den specialpedagogiska verksamheten och med skiftande resultat. Gemensamt är att de inte har undersökt elevernas uppfattningar av verksamheten, något som vi därför vill göra. Den kvalitativa forskningsintervjun som vi använder oss av som metod ger oss möjlighet att tränga in på djupet av respondenternas uppfattningar. Resultatet visar en stor samstämighet mellan elevernas uppfattningar av verksamheten medan elevernas och lärarens uppfattning delvis skiljer sig åt. Utifrån resultatet går det inte att säga med bestämdhet hur den specialpedagogiska verksamheten ska utformas, det vi kan konstatera är att i den Lilla grupp som vi undersökte så stärktes eleverna på flera plan. I analysen och diskussionen problematiserar vi kring hur vårt resultat förhåller sig till tidigare forskning och lagar, förordningar, råd och direktiv från myndigheterna.

  Nyckelord:

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 177.
  Johansson, Sofi
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Nyman, Josefin
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Förskollärares resonemang om lekens didaktiska betydelse i förskolan2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om att synliggöra pedagogerna resonemang och dominerande sätt att tala om lek. Syftet blir att uppnå kunskap om förskollärarnas diskursiva föreställningar om lekens didaktiska betydelse i förskolan För att uppnå detta har fem stycken semistrukturerade intervjuer genomförts med förskollärare för att skapat ett empiriskt underlag. För att nå syftet med studien har vi använt kvalitativ metodansats att utföra en diskursanalys av den insamlade empirin.

  Resultatet har givit oss kunskaper om förskollärares diskursiva föreställningar om lek och lärande samt att fenomenen beskrivs sammanlänkade och grundläggande för barns utveckling. Vi har i denna studie identifierat fyra rådande föreställningar som kopplar pedagogernas resonemang om lek till hur barn gynnas av lek och lekfulla aktiviteter. De diskursiva föreställningarna belyser att lek för barn kan innebära nöje, lärande, social träning och bearbetning. Slutsatsen vi kommit fram till i denna studie, är att lek och lekfulla aktiviteter har en didaktisk betydelse för förskolebarns utveckling enligt förskollärarnas föreställningar

 • 178. Johansson, Viktor
  Unserious but Serious Pilgrimages: What Educational Philosophy Can Learn about Fiction and Reality from Children's Artful Play2017Ingår i: Educational Theory, ISSN 0013-2004, E-ISSN 1741-5446, Vol. 67, nr 3, s. 309-326Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  What happens if we think of children's play as a form of great art that we turn to and return to for inspiration, for education? If we can see play as art, then what and how can we learn from children's play or from playing with them? What can philosophy, or philosophers, learn from children's play? In this essay Viktor Johansson gives examples of what and when children can teach philosophers through play or, more specifically, how children's play can teach philosophers about the relation between fiction and reality. It begins by exploring the educational relation between fiction and reality in recent revivals of literary humanism. Johansson gives examples from a preschool project of how children use fiction picture books and create new fiction in their play, and how they do so in ways that relate to previous philosophical considerations of literary fiction. To explore this, the essay enters into conversation with the work of Iris Murdoch on the playfulness of art. Through, and in contrast to, Murdoch's work, Johansson establishes that play can be great art through its nonpurposefulness and its use of skill and imagination. Moreover, turning to children's play becomes a method for attending to what Ludwig Wittgenstein calls philosophy's natural history, that is, a historicization of philosophical thinking that enables philosophers to learn from children. Johansson concludes by showing that encounters between fiction and play, and with children playing, can be an educational embroilment, not only between teacher and child, but between teacher, child, the visual, the material, and the philosophical in which all learn from one another.

 • 179.
  Johnsen, Nathalie
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Barns demokratiska rättigheter i förskolans utomhusverksamhet: En observationsstudie gällande barns utövande av sina rättigheter2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur barn utövar sina demokratiska rättigheter i förskolans utomhusverksamhet. De frågeställningar som ställs är: I vilka sammanhang utövar barn sina demokratiska rättigheter? På vilka sätt utövar barn sina demokratiska rättigheter.Studien genomfördes på förskolan Galaxen och har haft fokus på barn i 1–4 års ålder samt pedagoger. Syftet har undersökts genom deltagande observationer och miniintervjuer under fem dagar. De observationer som transkriberats har fokus på barns demokratiska rättigheter. Analysen av data kategoriserades in i två större teman vilka är återkopplade till de frågeställningar som är länkade till studiens syfte. Temana är, i vilka sammanhang barn utövar sina demokratiska rättigheter samt på vilka sätt barn utövar sina rättigheter. Dessa teman redogörs för i resultatet.Resultatet klargör hur barn utövar sina demokratiska rättigheter i förskolans utomhusverksamhet. Barn utövar sina demokratiska rättigheter i olika sammanhang, i både styrda aktiviteter samt inom den fria leken. Utövandet kunde urskiljas då barnen sökte inflytande eller delaktighet på olika sätt samt när de utövade sina rättigheter genom delaktighet och inflytande i olika sammanhang. Utövandet av barnens demokratiska rättigheter genomfördes på olika sätt, genom sökandet av uppmärksamhet samt genom brytandet av regler. Sökandet av uppmärksamhet skedde genom verbalt och ickeverbalt språk, dvs. kroppsspråk. Slutsatsen av denna studie är att är att barn utövar sina demokratiska rättigheter i förskole-sammanhang som styrda aktiviteter samt fri lek. Barnen utövar dessa demokratiska rättigheter genom verbalt språk men även genom ickeverbalt språk, dvs. kroppsspråk.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 180.
  Jonsson, Sirkka
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Fors, Malin
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Språkutvecklande arbetssätt för nyanlända elever i ämnet geografi: En etnografisk studie2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 181.
  Juntunen, Pia
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Engelskaundervisningen i den svenska skolan-kunskapssyn i läro- och kursplaner samt elevers attityd till och motivation för att lära2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med mitt examensarbete är att belysa ämnet engelskas utveckling i relation till en förändrad vardagskunskap hos elever. Då läro- och kursplaner påverkar undervisningens utformning och dess innehåll ingår en fördjupning av dem med fokus på vad som betonas i de olika dokumenten som jag tagit del av. Förövrigt har jag i mitt examensarbete tagit del av tidigare forskning som berör ämnet elevers attityd till engelska språket och vad som motiverar dem att lära sig. Mitt examensarbete baseras således på textanalyser av olika dokument samt tidigare forskning.

  Resultatet av mitt examensarbete tyder på att läro- och kursplaner till stora delar speglar samtidens kunskapssyn men att revideringarna som skett under årens lopp ändå inte i det stora hela påverkat språkundervisningens innehåll och utformning nämnvärt. Än idag är det i första den muntliga förmågan inom språkfärdigheten som betonas i språkundervisningen.

  Elevernas positiva attityd till och motivation för att lära sig det engelska språket grundar sig till stora delar på att de inser att det är viktigt att ha goda språkkunskaper för att kunna ta del av det utbud som de ställs inför i fråga om arbete, studier samt i fritidslivet med tanke på det engelska språkets dominans som världsledande kommunikationsspråk.

 • 182.
  Jussén, Anders
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Eriksson, Sören
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Lärares och elevers syn på elevinflytande: en kvalitativ intervjustudie2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 183.
  Jörnegren Levin, Josephine
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Pettersson, Angelica
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  En förskola för alla- en fråga om kompetens?2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 184.
  Kangasmäki, Susanna
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Lindén, Susanne
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Fenomenet språkstörning En kvalitativ studie om speciallärares och specialpedagogers uppfattningar2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 185.
  Karlsson, Eva
  et al.
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Axelsson, Marcus
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Berge-Kleber, Malin
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Äter alla fransmän baguette?: Realia i lärobokstexter från tre decennier i språken engelska, franska och ryska2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Som blivande språklärare inom gymnasieskolan har vi i vårt examensarbete valt att studera hur realia och kultur skildras och tas upp i språkläroböcker. Vi menar att kulturella aspekter inom språkundervisningen ytterst handlar om demokrati och att det därför är betydelsefullt hur skolan undervisar om detta. Skolan har dessutom enligt gällande läroplan (Lpf 94) uppdraget att vara en social och kulturell mötesplats. Vidare har forskare under senare år diskuterat kultur och dess allt vidare betydelse i språkundervisningen. Därför har vi i vår undersökning valt att studera realiatexter i engelska, franska och ryska. Vårt syfte har varit att studera hur texterna tar upp hur andra länder och folk skildras i texterna, vilken sorts fakta som tas upp och vilka länder som finns representerade i texterna samt vilka möjliga konsekvenser de valda texterna kan ge för elevernas förmåga att utvecklas till solidariska och toleranta samhällsmedborgare. Vi har studerat texter från tre decennier för att också kunna urskilja vissa förändringar gällande vårt syfte i dessa.

  Metoden vi använt i vår undersökning är textanalys. Den har gjorts utifrån två perspektiv, ett pragmatistiskt och ett retoriskt. Den pragmatistiska analysen har använts övergripande för att studera tänkbara konsekvenser av de valda texterna och den retoriska analysen har kopplats till som ett instrument för att kunna studera texternas struktur och uppbyggnad.

  Det vi funnit i vår undersökning är att de engelska texterna, med undantag för den senaste, har mer varierande realiatexter med möjlighet till kulturmöten och reflektioner. De behandlar också flera olika engelska språkområden. De franska och ryska realiatexterna däremot, är mer direkt informativa, där vissa fakta tas upp som varande ”typiska” för landet och få språkområden är representerade. Några större förändringar över tid har vi inte upptäckt gällande realiatexternas innehåll. Tvärtom måste vi konstatera när det gäller de engelska texterna i synnerhet att de äldre texterna är av bättre kvalitet än den nyaste, enligt vår mening. Detta inger oss viss oro över utvecklingen, även om vi är medvetna om att våra valda texter inte representerar läroböckerna som helhet.

 • 186.
  Karlsson, Mia
  et al.
  University of Skövde, Skövde, Sweden.
  Alnervik, Karin
  Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  The meaningfulness of Reggio Emilia-inspired pedagogical documentation for preschool development: a community of practice perspective2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 187.
  Karlsson, Susanna
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Durdevic, Melisa
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Att välja en fristående skola: – några föräldrars tankar2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här studien har som syfte att belysa valet av skola utifrån ett föräldraperspektiv. Genom fyra intervjuer med föräldrar till barn som bytt skola vill vi belysa hur de har tänkt angående valet.

  Studien är genomförd med kvalitativa samtalsintervjuer på en fristående skola. Valet av skola bygger på att denna skola är nystartad och därmed har alla nyligen gjort ett val till denna. Vi valde även skolan eftersom den inte har någon religiös profil. En sådan profil skulle inte vara relevant för vår studie på grund av att det då ligger religiösa värderingar som grund för skolvalet vilket vi inte önskade undersöka.

  Resultatet visar att en av de viktigaste anledningar till valet var pedagogiken och arbetssättet på skolan. Man vill gärna ha ett alternativ till den konventionella kommunala skolan. På den undersökta skolan arbetar man på ett individuellt sätt som skiljer sig från den traditionella undervisningen. Andra viktiga faktorer var att skolan hade möjligheter att utveckla eleverna socialt. I den skola där studien är utförd får man lära sig att ta ansvar för sina studier. Dessutom kommer eleverna från olika ställen i staden och runt omkring vilket gör att eleverna kommer från olika sociala sammanhang. Av detta resultat kan man inte generalisera utan resultatet är endast från de fyra informanterna som deltagit i undersökningen. Allt fler placerar sina barn i fristående skolor och den här undersökningen visar på några tankar som föräldrar kan ha angående valet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 188.
  Katana, Yvonne
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Persson, Josefine
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  ”Du är så stor, så det här ska du klara av”: -En kvalitativ intervjustudie om förskollärares förhållningssätt till problemskapande beteende.2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi har genom denna studie undersökt hur förskollärare kan stödja barn med problemskapande

  beteende. Skolinspektionens kvalitetsrapport från november 2017 visar att förskolepersonal

  saknar ett gemensamt förhållningssätt och kunskaper gällande stödinsatser för barn i behov av

  särskilt stöd. Samtidigt lyfter läroplanen för förskolan fram att förskollärare ska möta varje

  barn utifrån deras individuella behov. Det är därför viktigt att förskollärare och annan

  personal i förskolans verksamhet har ett gemensamt förhållningssätt och kunskap om olika

  strategier som kan stödja barn med problemskapande beteende. För att besvara

  frågeställningen har kvalitativa intervjuer gjorts med sju förskollärare. I resultatet definieras

  problemskapande beteende, strategier som används redovisas samt vikten av förskollärares

  gemensamma förhållningssätt. Resultatet visar att förskollärare definierar problemskapande

  beteende på olika sätt och är situationsbundet. Det finns många olika strategier i

  verksamheten och dessa anpassas efter individens behov samt situationer. I arbetslaget är det

  viktigt att det finns en samsyn om hur stöd ska formas till de barn som har ett

  problemskapande beteende. I slutdiskussionen behandlades de tankar som uppkommit under

  studiens gång samt hur vi tror att den fortsatta forskningen inom området kan utvecklas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 189.
  Kaukonen, Johanna
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Blyckert, Cathrine
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  En studie om hur läs- och skrivsvårigheter/dyslexi konstrueras inom två dominerande diskurser på läs- och skrivområdet: - samt hur dessa diskurser kommer till uttryck på lärarutbildningen.2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har vi analyserat hur begreppet läs- och skrivsvårigheter/dyslexi konstrueras inom två dominerande diskurser på läs- och skrivområdet. Vi har även undersökt hur dessa dominerande diskurser ges utrymme på lärarutbildningen. Undersökningen är en kvalitativ textanalys med ett diskursanalytiskt angreppssätt som utgår ifrån Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursteori.

   

  Resultatet av undersökningen visar att de två dominerande diskurserna, som vi utifrån vårt diskursanalytiska angreppssätt förstår som den syntetiskt inriktade diskursen och den analytiskt inriktade diskursen, konstruerar läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på olika sätt. Den syntetiskt inriktade diskursen konstruerar läs- och skrivsvårigheter/dyslexi som en ihållande störning i det fonologiska systemet. Det är en medicinsk förståelse av problemet som uppstår hos individen, oftast biologiskt betingat. Den analytiskt inriktade diskursen konstruerar begreppet som något som uppstår utifrån miljön. Där lärandesituationen inte har varit meningsfull för individen och den har därmed inte förstått vad den skall lära, vilket lett till problem.

   

  Vårt texturval till undersökningen var läromedel på kurser i läs-och skrivinlärning på pedagogiska institutioner från tre olika universitet. I urvalet ingick även kurser som specifikt har behandlat läs- och skrivsvårigheter. Vi har även tagit med kurser i svenska för lärare mot yngre åldrar som har svenska som inriktning. Det vi såg i vårt urval av texter var att den syntetiskt inriktade diskursen gavs mest utrymme inom de kurser som specifikt behandlar läs-och skrivsvårigheter medan de båda diskurserna gavs nästan lika stort utrymme inom de kurser som behandlar läs- och skrivinlärning. På kurser i svenska, för de studenter som har svenska mot yngre åldrar som inriktning, var den analytiskt inriktade diskursen mest förekommande.

 • 190.
  Kaya, Kenan
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Vuolo, Kadri
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  "Jag sprang omkring som en skållad råtta för att försöka hålla ordning i kaoset när föräldrarna hämtade sina barn" En kvalitativ studie om faktorer som påverkar pedagogernas kommunikationsmöjligheter med föräldrar2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 191.
  Khattab, Johara
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Digitala artefakter och mediering för lärande ur teckenspråkiga elevers perspektiv: Digitala artefakter och mediering för lärande ur teckenspråkiga elevers perspektiv2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 192.
  Kihlman, Sabina
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  ”Det här är jag och det är ingenting du kan ändra på.”: -Om att gå emot det heteronormativa antagandet om allas heterosexualitetTre hbt-ungdomars berättelser2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 193.
  Klippel-Berglöf, Elisabeth
  et al.
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Lindberg, Pia
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  LTG en revolution för sin tid2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Vårt syfte är att utifrån olika lärandeteorier studera läroplaner över tid med särskilt fokus på läs- och skrivinlärning. Syftet är att utveckla kunskap om LTG, dels genom att studera källan, dels genom att intervjua några lärare som arbetar under inspiration från LTG idag. Vårt syfte är också att sätta LTG i ett historiskt perspektiv för att klargöra det revolutionerande i det förhållningssättet. Vi har genomfört två intervjuer, samt gjort en textanalys av läroplanerna, Lgr 69, Lgr 80 samt Lpo 94 utifrån de olika lärandeteorierna, den behavioristiska-, den konstruktivistiska- och den sociokullturella teorin.

  Vi har kommit fram till att lärare som idag är inspirerade av LTG arbetar efter samma grundtankar som Leimar gjorde när hon startade upp sitt alternativ, där barnet är aktivt och skapande samt står i fokus för undervisningen. Vi kan även mot bakgrund av den behavioristiska teorin, som var rådande under Lgr 69, förstå motståndet till LTG och varför LTG var så revolutionerande för sin tid.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 194.
  Korsgren, Marina
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Jörgensen, Isabella
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Samverkan och Åtgärdsprogram: En studie om pedagogers samverkan kring åtgärsdprogram2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 195.
  Kronvall, Isabella
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Quick, Ann-Sofie
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Relationell pedagogik: - ett kreativt verktyg för specialpedagogen i mötet med elever i behov av särskilt stöd2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 196.
  Lagergren, Therese
  et al.
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Nieminen, Anna-Maria
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Motivation i undervisningssituationen: en kvalitativ studie med elever i år 72006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att ur ett elevperspektiv undersöka vad som kan påverka elevers intresse och skapa motivation till lärande i undervisningssituationen. Vi valde att använda oss av kvalitativ forskningsansats. Vi observerade och intervjuade elever ur år sju på grundskolan och fick deras perspektiv på våra frågor.

  Vi kom fram till ett antal faktorer som påverkar motivationen hos eleverna. Dessa var läraren, miljön, arbetssättet, delaktighet i undervisningen och intresset för ämnet. Utöver dessa faktorer så har vi även upptäckt att det som är av störst betydelse när det gäller motivation till skolan är kompisarna. Det vi menar är det att alla dessa faktorer är länkar i en lång kedja när vi talar om att skapa motivation som enligt oss är en förutsättning för lärande.

  En annan aspekt är det faktum att kunskaper i samhället idag delas in i informella och formella och det gör att skolkunskaper och vardagskunskaper enligt oss blir två skilda saker. En åtskillnad som vi menar inte ska finnas. Det framgick från intervjuresultaten att eleverna förstår vikten av skolkunskaperna men inte ser på vilket sätt de kommer få användning för dem. Det visade sig alltså att skolan inte tydliggör sambandet tillräckligt väl för eleverna.

 • 197.
  Larsson, Cecilia
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Elevers erfarenheter av särskilt stöd: En fenomenologiskt inspirerad studie om elevers erfarenheter av särskilt stöd vid läs- och skrivsvårigheter2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 198.
  Larsson, Lina
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Svensson, Lisa
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  "DET FINNS JU EXEMPELVIS INTE VAPEN I EN LEKOLAR-KATALOG": En intervjustudie med förskollärare om deras intentioner kring leksaker och jämställdhet i förskolan2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen berör leksaker och jämställdhetsarbete i förskolan. Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse kring förskollärares intentioner kring val av leksaker och hur detta kan påverka förskolans jämställdhetsarbete. De forskningsfrågor som uppsatsen besvarar är; Vilka yrkesrelaterade överväganden gör förskollärare vid val av leksaker samt vilken betydelse ges leksaker i förskolans jämställdhetsarbete. Detta har undersökts genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare på tre olika förskolor. Resultatet visar att förskollärarna främst utgår från barnens intressen, ålder och mognad när de väljer leksaker till barngruppen. De leksaker som köps in säljs av företag som kommunen har avtal med och därmed anses dessa leksaker vara godkända. De intervjuade förskollärarna är överens om att leksaker har en betydelsefull roll i förskolans jämställdhetsarbete men ändå värderas inte genusperspektivet lika högt som exempelvis barnens intresse när leksaker köps in till förskolan. Därmed förekommer även könskodade leksaker på förskolorna. Vi kunde även se att många av förskollärarna strävade efter att ha könsneutrala leksaker, men att de könsneutrala leksakerna oftast är mer maskulint kodade.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 199.
  Larsson, Mattias
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Läraryrket nu & framåt: - En studie av några berörda lärare2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Detta arbete har som titel ”Läraryrket nu & framåt” och glimtar om ett syfte att se vilka åsikter/uppfattningar som existerar bland yrkesverksamma lärare om deras arbetsmiljö samt utvecklingsmöjligheter. Den första av frågorna ämnar låta läraren ge sina uppfattningar och åsikter kring hans/hennes yrkesuppgift. Den andra frågan behandlar deras syn på vad som krävs för yrkets utveckling.

  Metoden som använts i denna undersökning är av en kvalitativ art. Detta är ett sätt att försöka förstå hur olika företeelser och innebörder hänger ihop. Metoden som används inom denna uppsats är intervjun. Eftersom det handlar om lärare har sammanlagt tre personer som arbetar med undervisning intervjuats enskilt. De lärare som deltagit i undersökningen arbetar på gymnasial och eftergymnasial nivå. Inriktningen inom intervjun som används är den semistrukturerade som består av öppna frågor utan att ha en given ordning som de ställs.

  Resultatet visar på en verklighet inom skolan som är komplext och väldigt dynamisk i sin natur. De lärare som intervjuats har alla en klar uppfattning av sitt yrke och deras yrkesuppgift som allt annat än undervisare. Det visas även prov på medvetenhet om att de bör utvecklas för att underlätta sin arbetssituation. Hur det ska ske är lite mer diffust då de använder sig av olika vägar som kompetensutveckling och professionella ansatser.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 200.
  Lecerof, Sofi
  et al.
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Elste, Linda
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Skillnader och likheter i läs- och skrivundervisning mellan specialpedagoger och klasslärare2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Denna studie ger ett exempel på hur skillnader och likheter i läs- och skrivundervisning kan se ut mellan specialpedagoger och klasslärare. Då vi båda finner arbetet med elever som har det svårare i skolan intressant, har vi funderat på vad specialpedagogens arbete innebär och vad som skiljer det mot en klasslärares. Vår forskningsfråga är: Hur arbetar specialpedagoger respektive klasslärare med läsning och skrivning? Studien är baserad på intervjuer och observationer enligt en etnografisk metod. Vi har intervjuat och samtalat med en klasslärare och en specialpedagog på två skolor, samt observerat deras undervisning.

  Vi har relaterat pedagogernas undervisning till olika läs- och skrivtraditioner samt den specialpedagogiska debatten. Vårt resultat visar att pedagogerna ligger nära ett individualpsykologiskt perspektiv i sin undervisning med betoning på fonologisk medvetenhet. Inslag av den kommunikativa sidan av språket har förekommit. Den har dock varit underordnad de isolerade övningarna. Vi har sett stora likheter mellan klasslärarnas undervisning gentemot de specialpedagoger de samarbetar med. Specialpedagogernas arbetssätt följer enligt oss det segregerande integreringsperspektivet.

1234567 151 - 200 av 326
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf