oru.sePublications
Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 1175
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Borgström, Maria
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Högläsning för läslust: – En systematisk litteraturstudie om högläsningens effekt på elevers läslust2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta självständiga arbete sammanställer elva vetenskapliga artiklar som behandlar vilka effekter lärares högläsning har på elevers läslust. Vissa av artiklarna grundar sig på studier av mer kvantitativ art och andra är mer kvalitativa. De bakomliggande studierna i artiklarna har också haft olika informanter: vissa har enbart antagit lärares perspektiv och vissa har enbart utgått ifrån eleverna, medan några har grundat sig på både lärar- och elevperspektiv. Innehållet har analyserats systematiskt i syfte att ta reda på vilka komponenter som lärarens högläsning behöver för att den ska bidra till att elevers läslust ökar. Arbetet har utförts som en systematisk litteraturstudie där innehållet i artiklar har kodats, kategoriserats och tematiserats. Enligt analysen framstår det som att det finns fyra komponenter som bör ackompanjera högläsningen för att den ska påverka elevernas läslust positivt: strategier och struktur, genuint intresse , intressant material och valfrihet samt social kontext. Lärare bör planera sin undervisning för att inkludera dessa fyra komponenter i högläsningssituationen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 202.
  Borin, Ida
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Vi arbetar mycket med förståelsen: En kvalitativ textanalys av veckobrev2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 203.
  Borrestad, Evelina
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Åström, Annika
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Interaktionen mellan skrift och bild i läromedel för svenskämnet –en undersökning av två läroböcker som är avsedda för svenskämnet i årskurs 12019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I två multimodala läromedel för svenska i grundskolans tidigare år har resultatet av studien visat på en tydlig interaktion mellan textelementen bild och skrift. Studien är baserad på en sociosemiotisk teori och frågeställningarna; hur skrift och bild integrerar med varandra och hur skiljer sig/liknar de två läromedlen varandra. Studien har nått sitt syfte med hjälp av olika verktyg som i sig har gett en förståelse för hur bild och skrift, även kallad textelement, kan skapa en samhörighet. Verktygen som används i undersökningen av de två utvalda läromedel är; inramning, överlappning, visuellt rim, dekorativ och avstånd/närhet. I studien används även begreppen förankringsrelation och avbytesrelation, dessa används för att tydliggöra hur bild och skrift kan förhålla sig till varandra och på vilka sätt de skapar en samhörighet. Bild och skrift kan visa på samma information, de kan komplettera varandra och de kan även visa olika information. Genom att få en förståelse för hur bild- och skriftelement samspelar eller inte samspelar med varandra kan detta bidra med ytterligare perspektiv när läromedel ska väljas ut. Många av dagens läromedel är multimodala, vilket innebär att det är viktigt för människor att kunna läsa olika texter. Det är av betydelse att kunna läsa en skrift men det är minst lika viktigt att idag även kunna läsa en bild och en skrift tillsammans.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 204.
  Boström, Maria
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Velander, Eleonor
  Örebro University, Department of Education.
  Om pedagogers möte med elever som har annat modersmål än svenska: -En intervjustudie2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 205.
  Brage, Per
  Örebro University, Department of Humanities.
  Va sa du?: En analys av alterinitierade reparationer i ett samtal mellan två hörselskadade personer2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats tar upp en kvantitativ jämförelse mellan två material. I det ena materialet är de två deltagarna hörselskadade och i det andra materialet är de två deltagarna hörande. Jämförelsen visade att alterinitierade reparationer förekom mer frekvent i samtalet mellan två hörselskadade. I jämförelsen med självinitierade reparationer kunde ingen skillnad utvisas mellan materialen. Djupanalysen av alterinitierade reparationer i materialet med de hörselskadade deltagarna visar att samtalet får högre progressivitet ju starkare reparationer som används. Det visar sig att humor och betoningar ibland försvinner mellan problemkällan och reparationen. Det är sällan problemkällan och reparationer är grammatiskt identiska men när de är identiska försvinner det som nämnts ovan.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 206.
  Bronsberg, Erling
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Poesi för ekonomer -Hur Karl Marx använder skönlitteratur i Kapitalet2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 207.
  Brundin, Lisa
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Flerspråkighet i svenska skolor: -En systematisk litteraturstudie om synsätt på flerspråkighet och lämpliga arbetsmetoder i skolan för elever med ett annat modersmål än svenska2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In recent years, Sweden has become more multicultural than before. This is due, among other things, to the fact that an increasing number of refugees have applied here. The increased flow of immigrants has caused a lot of prejudice in society, which has also entered the school. The purpose of this paper is to illustrate how these prejudices appear in society and schools and also how they may have arisen through relevant research and literature, based on an identity perspective. Since I address problems, I also want to introduce solutions, therefore, are also methods that teachers can use in second language education suggested. In order to answer these questions, research and literature on multilingualism at school have been studied. The result shows that the prejudices are various, for example it is a common idea that pupils who are multilingual are disorderly and monolinguistic students are not. One reason why people think like that is because of the media. Media has a big role in spreading preconceptions that becomes self-fulfilling prophecy. Thus, thoughts and ideas are built upon each other in society onto the incorrect truths published in the media. It is also common that it exists a “us and them feeling”, where Swedes and immigrants separately stick together. In order to challenge these prejudices in school, working methods that include all can be used. In this essay, translanguaging and genre pedagogy, using the circular model, is recommended as favorable teaching methods.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 208.
  Brundin, Lisa
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Poesins roll i svenskundervisningen: -En systematisk litteraturstudie om poesin som resurs med fokus på svenskämnet under årskurs f-32016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 209.
  Brunnberg, Elinor
  et al.
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Fredriksson, Jennie
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Kattungen - en ´förskola för alla` med teckenspråket som grund: utvärdering efter att hörande barn inkluderats i verksamheten hösten 2006 : ett uppdrag från Örebro kommun2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den tvåspråkiga förskolan Kattungen i Örebro är en förskola där verksamheten bygger på svenskt teckenspråk och svenska. Men det har inte alltid varit så. Kattungen startade 1990 och var då en förskola för döva och gravt hörselskadade barn där miljön var enbart teckenspråkig. År 1998 etablerades för första gången en talspråkig grupp som förskoleklass. Hösten 2006 fick förskolan ett förändrat uppdrag och började ta emot även hörande barn. Våren 2007 när utvärderingen genomfördes fanns sammanlagt 27 barn på Kattungen och av dem var det 17 barn döva/hörselskadade och 10 hörande. Syftet med utvärderingen är att beskriva och analysera förändringen som skett på Kattungen hösten 2006 utifrån föräldrars och pedagogers perspektiv. Studien granskar en verksamhet där barn utan funktionshinder integrerats i en grupp av barn med funktionshinder, alltså det omvända mot vad som brukar förekomma. Underlaget till utvärderingen är dels en enkätstudie med föräldrar och dels fokusgrupper med pedagoger respektive föräldrar. Resultatet visar att Kattungen är en komplex verksamhet där de kommunikativa och språkliga behoven kan vara mycket olika för olika barn men också för olika föräldrar. Att hörande barn inkluderats i förskolans verksamhet uppfattas som positivt av alla grupper. Det har lett till ökade möjligheter för barnen till samspel med jämnåriga samtidigt menar framförallt döva föräldrar att den teckenspråkiga miljön försvagats något. De hörande barnen som Vt 2007 fanns på Kattungen var barn med döva eller hörselskadade föräldrar, syskon eller andra släktingar. De hörande barnen hade alltså en anknytning till teckenspråket i sin hemmiljö även om det inte finns ett sådant krav för att få börja på förskolan.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 210.
  Brunnberg, Elinor
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Lindén Boström, Margareta
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Berglund, Mats
  Lund university.
  Self-rated mental health, school adjustment, and substance use in hard-of-hearing adolescents2008In: Journal of Deaf Studies and Deaf Education, ISSN 1081-4159, E-ISSN 1465-7325, Vol. 13, no 3, p. 324-335Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This survey, "Life and Health—Young People 2005," included all 15/16-year-old adolescents in mainstream schools in the county of Örebro, Sweden. Just students with a slight/mild or moderate hearing loss were included. There were 56 (1.9%) "hard-of-hearing (HH) students with multiple disabilities," 93 (3.1%) students who were "just HH," 282 (9.7%) students with some "other disability than HH," and 2,488 (85.2%) students with "no disability." "HH with multiple disabilities" reported considerably higher scores for mental symptoms, substance use, and school problems than the "no disability" group. Those with "just HH" and those with "other disability than HH" had more mental symptoms and school problems than the "no disability" group but no significant differences in substance use. In conclusion, the combination of a hearing loss and some other disability strongly increases the risk for mental symptoms, school problems, and substance use. This group, thus, is an important target for preventive measures.

 • 211.
  Brunnberg, Elinor
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Lindén Boström, Margareta
  Persson, Carina
  Att höra eller nästan inte höra: Liv & hälsa ung 2005 och 2007 i Örebro län2009Report (Other academic)
  Abstract [en]

  I linje med FN:s barnkonvention och Konventionen om rättigheter förpersoner med funktionshinder ska ungdomars röst göras hörd. Den härrapporten bygger helt på ungdomars uppgifter om sin verklighet.Studierna Liv & hälsa ung 2005 och 2007 visar att i den reguljära skolanupplever drygt fem procent av eleverna att de har ett funktionshinder närdet gäller hörseln och de rapporterar ofta en utsatt situation. Det finns även hörselskadade ungdomar på specialskolan/riksgymnasiet för döva och hörselskadade. De hörselskadade ungdomarna är en grupp som rapporterar en mängd hälsorelaterade problem, många känner sig mobbade av kamrater eller kränkta av vuxna i skolan. Det är också en grupp som förhållandevis ofta rapporterar bruk av alkohol, tobak och narkotika. De kan även ha andra funktionsnedsättningar eller tinnitus. De hörselskadade ungdomarna är en högriskgrupp som behöver uppmärksammas och få ett bättre anpassat stöd. Det behövs fördjupade studier hur stödet kan utformas på ett relevant sätt, speciellt gäller det dem med flera funktionshinder. För att göra detta är det viktigt att ungdomarna själva involveras i arbetet. Fördjupade studier behövs också om hur hörselskadade ungdomars delaktighet i den reguljära skolan kan förbättras samt om vad som skapar exempelvis stress, trötthet och olyckor. Det behövs åtgärder för att minska den mobbning som sker och inte minst minska det ungdomar rapporterar om kränkning från vuxna. Det behövs riktade insatser för att öka de hörselskadade ungdomarnas simkunnighet och fysiska aktivitet. Det är också av stor betydelse för de hörselskadade och döva ungdomarna att det finns kompetent tvåspråkig (svenska och teckenspråk) personal på ungdomsmottagningar och barnahus.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 212.
  Bruus, Katja
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Jansson, Rebecca
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Kalle och chokladfabriken: – En adaptionsstudie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vad som skett i överföringen av Roald Dahls bok Kalle och chokladfabriken (1984) till filmatiseringen med samma namn regisserad av Tim Burton (2005). Det som mer specifikt fokuseras på i analysen är vad som skett med karaktärerna, om genren har påverkats och vad som har lagts till och tagits bort. Vidare diskuterar denna studie, med utgångspunkt i läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshem (2011), de värden och normer som framkommer i verken. För att se hur dessa skulle kunna ligga till grund för värdegrundskopplad undervisning i mellanstadiet. Detta har undersökts genom en komparativ analys av de båda verken. Det vi har kommit fram till är att en av karaktärerna i överföringen till film har fått en mer fördjupad funktion. Detta är något som påverkar filmens genre och därigenom också hela filmens budskap. Filmen har en tydlig psykologisk vinkel som inte finns med i boken. De andra karaktärerna är förhållandevis lika i adaptionen. De normbrytande och säregna karaktärsdragen gör detta till ett bra underlag för diskussion med elever i mellanstadiet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 213.
  Busch, Brigitta
  et al.
  Klagenfurt University, Austria.
  Krzyzanowski, Michal
  Department of Linguistics and English Language, Lancaster University, UK.
  Inside/outside the European Union: enlargement, migration policy and the search for Europe’s identity2007In: Geopolitics of European Union enlargement: the fortress empire / [ed] W. Armstrong & J. Anderson, London: Routledge, 2007, p. 107-124Chapter in book (Refereed)
 • 214.
  Bäck, Mia
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Ordförståelse på ett andraspråk: – vad läromedel möjliggör i utvecklingen av andraspråkselevers ordförståelse2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 215.
  Båge, Jenny
  Örebro University, Department of Humanities.
  Att utvecklas som läsare med hjälp av The Better Reading Partnership2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 216.
  Cabadak, Berit
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Mångkultur & interkulturalitet: -En studie om rektorers och lärares förhållningssätt till mångkultur och interkulturell pedagogik2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 217.
  Cabadak, Berit
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt: – hos lärare i svenska som andraspråk och modersmålslärare2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 218.
  Canovic, Melisa
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Yodsuwan, Pranpriya
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Undervisningsmetoder för andraspråkselever: – en systematisk litteraturstudie om andraspråksinlärning2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen innehåller en systematisk litteraturstudie där grunden för undersökningen utgörs av nationella och internationella vetenskapliga artiklar. Syftet med litteraturstudien är att undersöka vilka metoder som läraren kan tillämpa för att stödja elever i sin andraspråksinlärning och om användningen av modersmålet kan främja respektive hämma inlärningen. Resultatet i vår studie visar på att det finns ett flertal användbara metoder som läraren kan tillämpa i undervisningen för andraspråkselever. Modersmålet har också visat sig vara betydelsefullt främst för kunskapsutvecklingen och identitetsskapandet. Uppsatsen är riktad mot elever i tidigare skolår, mer specifikt årskurserna 4–6.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 219.
  Carlberg, Linda
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Kärnfamilj eller stjärnfamilj? - En analys av Nina Ljungbergs Mina föräldrar skall skiljas och Eva Staafs Pang Poff Pavlo och hur de kan stotta barn som ar med om skilsmassor2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Varje ar drabbas cirka 50000 barn av att deras foraldrar skiljer sig. Tillsammans med det

  uppfostringsuppdrag vi har i skolan bar vi pa ansvar att ge eleverna de kompetenser och det

  stod de behover vid eventuella kriser. I uppsatsen analyseras Nina Ljungbergs Mina föräldrar

  skall skiljas samt Eva Staafs Pang Poff Pavlo. Syftet med uppsatsen ar att ta reda pa hur tva

  valda barnbocker framstaller skilsmassor samt hur de inom ramen for amnet svenska kan

  stotta barn som gar igenom en sadan handelse. For att uppna syftet har en kvalitativ textanalys

  av de valda barnbockerna anvants som metod. Forskning visar att elever som gar igenom

  skilsmassor riskerar att prestera samre i skolan om de inte far den stottning som de behover.

  Det medfor att relationen mellan larare och elev ar av stor vikt for att vi som larare ska kunna

  ge den stottning som berorda elever behover. Resultatet av analysen visar att de bada

  barnbockerna tar upp flera kanslor som kan uppkomma i samband med en skilsmassa. De

  kanslor som uppkommer ar bade negativa och positiva vilket gor att det kan hjalpa eleverna

  att forsta att det till slut kommer att bli battre. Resultatet visar aven att det ar valdigt

  individuellt hur en skilsmassa paverkar barnet dar ingen skilsmassa ar den andra lik.

  Variationen gor att elever har en mojlighet att kunna relatera till barnen i bockerna och inse

  att de inte ar ensamma. Slutsatsen som gar att dra efter analysen ar att det gar att anvanda

  barnbocker for att stotta elever vars foraldrar valjer att skilja sig.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 220.
  Carlberg, Linda
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Frank, Evelina
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Våga vara medmänniska! - hur barnböcker kan användas för svåra samtal med barn inom ramen för ämnet svenska2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett av lärarens viktiga uppdrag är att finnas som den trygga punkten i ett barns liv när det värsta händer. Utifrån handböcker samt stödmaterial från Skolverket vill vi ta upp hur barnböcker kan användas inom ramen för ämnet svenska med syftet att underlätta sorg hos barn men också att hjälpa barnen att själva kunna skapa sig en förståelse av sin egen sorg. Det finns begränsad forskning kring ämnet men efter Estoniaolyckan 1994, minibussolyckan med de sju barnen och två lärarna som omkom i Mellansverige 1999 samt flodvågskatastrofen 2004 har sorg i klassrummet varit ett ämne som behövt tas upp mer. Vi vill belysa att detta är ett relevant och viktigt ämne eftersom alla lärare någon gång kommer att möta barn i sorg. I och med våra egna bristande kunskaper ville vi ta reda på mer om vad som krävs av oss lärare samt vilket stöd vi kan tänkas få av andra myndigheter. Metoden som används i denna uppsats är en kvalitativ textanalys av utvalda barnböcker samt handböcker för att belysa hur den valda litteraturen kan användas i ämnet svenska för att underlätta svåra samtal med barn. Resultatet visar på att den valda litteraturen kan underlätta för svåra samtal med barn. Barnböckerna tar upp döden på ett förskönat sätt för att inte göra det till något hemskt som barnen blir rädda för. De utvalda barnböckerna kan användas i flera syften för att hjälpa barn samt få dem att uppnå mål och riktlinjer som läroplanen lyfter fram. Slutsatsen av denna analys är att barnlitteratur kan användas inom ramen för ämnet svenska för att hjälpa barnen att förstå budskapet i och med att text och bild tydliggör detta.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 221.
  Carlqvist, Anders
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  American Psycho – En analys av Patrick Bateman som berättare2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 222.
  Carlsson, Anita
  Örebro University, Department of Humanities.
  Skriftspråket en utmaning: En jämförande studie av lexikal täthet och lexikal variation i uppsatser skrivna på svenska av invandrare med låg- respektive hög utbildning i sitt hemland2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 223.
  Carlsson, Caroline
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Vad innebär det egentligen att läsa högt?: En kvalitativ studie om lärares uppfattningar kring högläsning2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 224.
  Carlsson, Ronja
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Harry Potter och fången från Azkaban: – en komparativ studie2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Harry Potter-serien har kommit att bli en väldigt populär serie både hos barn och vuxna över hela världen. I både böckernas originalform och de adapterade filmerna har människor förälskat sig i berättelserna om Harry Potter och hans magiska värld. Det har gjorts flertalet studier om Harry Potter, där olika perspektiv behandlas utefter böckerna och/eller filmerna. I denna studie är syftet att jämföra den tredje boken respektive filmen i serien, Harry Potter och fången från Azkaban (2001; 2004), för att se vilka likheter och skillnader som finns mellan boken och den adapterade filmen.Studien tar hjälp av två analysmetoder: narrativanalys och komparativ analys. Med hjälp av dessa analysmetoder har en resumé skrivits som behandlar både boken och filmen i sin helhet. Analysmetoderna har även använts till att redogöra för och jämföra bokens respektive filmens uppbyggnad och genre, men också tre av de viktigare karaktärerna i de olika medierna.Analysen visar att karaktärernas viktigare egenskaper inte påverkas i adaptionen, detsamma gäller för berättelsens handling och genre. Vissa händelser och egenskaper som finns med i boken finns inte med i den adapterade filmen, vilket kan förklaras av att filmskaparna var tvungna att göra flera val i produceringen av filmen för att behålla kärnan i berättelsen.Uppbyggnaden påverkas i adaptionen genom att de olika medierna för berättelsen vidare genom skilda sätt, men berättelsens kärna hålls intakt. I undervisningssyfte går det att dra slutsatsen att denna berättelse, både som bok och film, går att arbeta med i undervisningen i årskurs 1-3.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 225. Chen, Ariel
  Self-help genres in the changing Chinese magazine market2012Conference paper (Refereed)
 • 226. Clary, Françoise
  et al.
  Giesenkirchen Sawyer, Michaela
  Puglisi, Floriana
  Ærvold Bjerre, Thomas
  Bonnevier, Jenny
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Habegger-Conti, Jena
  Nyman, Jopi
  Cohn, Deborah
  International Scholarship2015In: American Literary Scholarship, ISSN 0065-9142, E-ISSN 1527-2125, Vol. 2013, no 1, p. 427-496Article, review/survey (Other academic)
 • 227.
  Collén, Kristina
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Havets skatt2018In: Skrivglädje: Texter från Linnéuniversitetets kurs Att skriva barnlitteratur 2017-2018 / [ed] Helene Ehriander, Växjö: Linnaeus University Press , 2018, 1, p. 44-49Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 228.
  Cosic, Ivan
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Attityder till flerspråkighet: - en intervjustudie av döva elever på gymnasiet2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine bilingualism, multilingualism and language attitude of deaf students in gymnasium. The study will also investigate the similarities and differences between student’s attitudes regarding their multilingualism. The questions asked are: Do they feel bilingual or multilingual? What’s their attitude to their languages? Do they feel proud having known several languages? The methods used are qualitative interviews as data gathering method, specifically focused on phenomenology. The seven deaf individuals from gymnasium were interviewed for this study. Because the method of phenomenography was used, the focus was on the empirics rather than theories. The analysis will be mainly focused on phenomes rather than the students themselves. The main results from this study includes that the students did not pride in their bilingualism or multilingualism but instead they believed they learned because of their environment. In addition, they highlighted judgements they received for being deaf such as not believing they had the capacity of learning several languages. Deaf people are often stereotyped by hearing people as being dumb and not being able to write or read. Other areas found are communication, opportunities and code shifts are greatly of importance for their multilingualism. They find multilingualism overall positive and it may give them opportunities that other might not have. My hope is that my study can outline what are the attitudes of bilingualism, multilingualism and languages among deaf people.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 229.
  Craven-Bartle Peltola, Cecilia
  Örebro University, Department of Humanities.
  Changes in the Syntactic Structure in Translations from English into Swedish2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to study how the major syntactic structure is affected when a literary text is translated from English into Swedish. That is, to study what operations take place and the frequency of the different operations in a translation. The purpose is also to see how much the freedom of translation varies between different translators.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 230.
  Dahl, Izabela A.
  Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany.
  Rezension von: Corinne Susanek: Neue Heimat Schweden. Cordelia Edvardsons und Ebba Sörboms Autobiografik zur Shoah. Köln, Weimar, Wien: Böhlau 2008 (= Jüdische Moderne; 5), 285 S.2011In: Nordeuropa-Forum, ISSN 1863-639X, E-ISSN 1863-639X, no 2, p. 90-93Article, book review (Refereed)
 • 231.
  Dalstad, Linnea
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Maloku, Edona
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Hederskultur i ungdomslitteratur: – en analys av fyra skönlitterära böcker om hedersproblematik och hur de kan användas i skolundervisning2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen analyserar Christina Wahldéns bok Fallen flicka (2009), Arkan Asaads bok Stjärnlösa nätter (2011) och Mats Berggrens två böcker Det finns inga skridskor i öknen (2003) och Din syster måste dö (2017). Böckerna behandlar hederskultur och dess problematik. Syftet med analysen är att undersöka hur hedersproblematik framställs i ungdomslitteratur och hur skönlitteratur kan användas i undervisningen för att upplysa elever om hederskultur och olika levnadsvillkor. Uppsatsen analyserar de roller som framställs i den valda litteraturen ur olika perspektiv. Det finns delade meningar huruvida hedersvåld som begrepp bör användas eller inte och det finns flera teorier om begreppet hederskultur och dess innebörd. Den analyserade litteraturen kopplas samman med Läroplanen för grundskolan, fritidshemmet och förskoleklassen 2011 som tydligt visar att eleverna ska utveckla förståelse för olika människor och kulturer. Analysen visar att det finns ungdomslitteratur som handlar om hedersproblematik men att det främst fokuseras på flickors livssituation samtidigt som pojkars perspektiv ej synliggörs i samma utsträckning. Analysen problematiserar också hur författarna framställer de olika karaktärerna och vad det kan få för konsekvenser.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 232.
  Danielsson, Linda
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Arbete med texttypen berättande text2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Eleverna i svensk skola ska få undervisning i olika texttyper. De ska utveckla läs- och

  skrivstrategier för att kunna tolka och förstå samt urskilja och skriva berättande texter. Genom

  att utveckla goda läs-och skrivstrategier får de också möjlighet att utveckla sin läs-och

  skrivförmåga. Syftet med den här uppsatsen är flerdelat och ett syfte är att undersöka vad

  eleverna ska få kunskap om när det kommer till berättande texter. Det visar sig att de ska

  kunna urskilja en berättande texts budskap, få kunskap om berättande texter som innehåller

  budskap, parallellhandling, tillbakablickar, person- och miljöbeskrivningar samt dialoger och

  kunna skriva berättande texter med handlingsstruktur och gestaltande beskrivningar. Ett annat

  syfte är att undersöka vilka strategier eleverna kan använda sig av när det kommer till

  berättande texter. Där ger Gibbons (2016) och Stensson (2006) förslag på strategier eleverna

  kan använda sig av när de tar sig an olika texter. Ytterligare ett syfte är att analysera ett

  kapitel ur Astrid Lindgrens Pippi Långstrump (2003) och undersöka hur det kapitlet kan

  användas för att utveckla elevers läs- och skrivstrategier när det gäller den specifika texttypen

  berättande text. Kapitlet innehåller gestaltande beskrivningar av karaktärer och miljö,

  dialoger, tillbakablickar samt parallellhandlingar och var i sig ett tydligt exempel på en

  inledning som är en första del i en vanlig handlingsstruktur inom berättande texter. Kapitlet

  innehåller inte ett tydligt budskap men kan dock tänkas fungera som utgångspunkt i

  diskussioner kring texters budskap. Slutligen är också syftet med denna uppsats att diskutera

  kring hur det analyserade kapitlet ur Pippi Långstrump kan användas i undervisningen för att

  utveckla elevernas läs- och skrivstrategier. Kapitlet innehåller flera av de delar som eleverna

  ska få kunskap om när det kommer till berättande texter. Därför kan kapitlet fungera som en

  del i ett undervisningsmaterial för att utveckla elevers läs-och skrivstrategier när det kommer

  till berättande texter.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 233.
  de Cillia, Rudolf
  et al.
  University of Vienna, Vienna, Austria.
  Gruber, HelmutUniversity of Vienna, Vienna, Austria.Krzyzanowski, MichalDepartment of Linguistics and English Language, Lancaster University, Lancaster, UK.Menz, FlorianUniversity of Vienna, Vienna, Austria.
  Diskurs, Politik, Identität / Discourse, Politics, Identity: Festschrift für Ruth Wodak2010Collection (editor) (Refereed)
 • 234.
  de Cillia, Rudolf
  et al.
  University of Vienna, Vienna, Austria.
  Gruber, Helmut
  University of Vienna, Vienna, Austria.
  Krzyzanowski, Michal
  Department of Linguistics and English Language, Lancaster University, Lancaster, UK.
  Menz, Florian
  University of Vienna, Vienna, Austria.
  Introduction2010In: Diskurs, Politik, Identität / Discourse, Politics, Identity: Festschrift für Ruth Wodak / [ed] R. de Cillia, H. Gruber, M. Krzyzanowski & F. Menz, Tübingen: Stauffenburg Verlag, 2010, p. 5-8Chapter in book (Refereed)
 • 235.
  de Silva, Ronny
  Örebro University, Department of Humanities.
  Läsförståelse i svenskundervisningen för döva2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar läsförståelse i svenskundervisningen för döva. Syftet har varit att få en uppfattning om lärares syn på läsförståelse, deras erfarenheter kring döva läsare och deras arbete med läsförståelse i svenskundervisningen för döva. Mina informanter är lärare och de undervisar på riksgymnasiet för döva. Metoden har varit kvalitativa intervjuer. Jag har varit intresserad av lärarnas kunskaper och erfarenheter samt åsikter och därför har jag valt denna metod.

  Läsförståelse innebär enligt informanterna utvunna upplevelser utifrån texten kopplade till läsarens tidigare erfarenheter. Enligt merparten av informanterna är det inte så stora skillnader mellan vana döva läsare och vana hörande läsare. När det gäller ovana döva läsare kan element i texten som fraser, homonymer, synonymer, referensbindningar och verbpartiklar vålla problem. De har ofta svårt att uppfatta kontexten i texten. I fråga om undervisningen handlar mycket om elevernas redan förvärvade kunskaper och erfarenheter samt intressen, enligt informanterna. Det gäller för läraren att börja där eleven befinner sig. Informanterna betonar bland annat texter med rimlig nivå. En stor del av texten skall eleverna kunna känna till och resten skall vara nytt. På så sätt blir läsningen träning. Annat som informanterna betonar är samtal mellan lärare och elev kring texten. Sålunda kan mycket bli klargörande för eleven. Högläsning, vilken sker på svenskt teckenspråk, kan ge förståelse av textens innebörd men fungerar framförallt som ett redskap för att framkalla läsintresse och nyfikenhet hos eleverna.

  När det gäller lärarens förkunskaper betonar informanterna kunskaper i och om svenskt teckenspråk och svenska språket. Kunskaper om andraspråksinlärning och om svenskundervisningen för hörande kan vara viktiga.

  Nyckelord: Läsning, Läsförståelse, Svenskt teckenspråk, Svenska som andraspråk, Döva

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 236.
  Dennhag, Inga
  et al.
  Department of Clinical Science, Child and Adolescent Psychiatry, Umeå University, Sweden.
  Steinvall, Anders
  Department of Language Studies, Umeå University, Sweden.
  Hakelind, Camilla
  Department of Psychology, Umeå University, Sweden.
  Deutschmann, Mats
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Exploring gender stereotypes about interpersonal behavior and personality factors using digital matched-guise techniques2019In: Social behavior and personality, ISSN 0301-2212, E-ISSN 1179-6391, Vol. 47, no 8, p. 1-13, article id e8150Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The current study explores gender stereotypes among Swedish university students (n=101) studying a course in psychology, using a matched-guise experimental design. The gender identity of a speaker in a dialogue, manifested by voice, was digitally manipulated to sound male or female. Responses to the recordings indicated that an actor with a male voice was rated significantly less conscientious, agreeable, extraverted, and open to experience than the same actor with a female voice. On social behavior, there was a tendency for the actor with a male voice to be rated as more hostile than the same actor with a female voice. The study suggests that stereotype effects rather than real behavioral differences may have an impact on perceived gender differences.

  Download full text (pdf)
  Exploring gender stereotypes about interpersonal behavior and personality factors using digital matched-guise techniques
 • 237.
  Dernvall, Sara
  Örebro University, Department of Education.
  Att övervinna hinder i form av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Detta är en uppsats som handlar om hur några studenter i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi hanterar olika läs- och skrivsituationer och hur de kämpar vidare trots sitt funktionshinder.

  Att ha dyslexi är som att köra bil med handbromsen i, det går men det går åt mycket mer energi och är inte bra i längden.

  Syftet är att studera de faktorer som kan göra att studenter i läs- och skrivsvårigheter kan övervinna skriftspråkliga hinder och väja att studera vidare.

  Uppsatsen är skriven ur ett studentperspektiv och beskriver hur tre informanter i kvalitativa interjuver beskriver att de upplevt och upplever olika situationer i relation läs- och skrivsvårigheter, men framför allt handlar uppsatsen om hur informanterna övervunnit och övervinner de skriftspråkliga svårigheterna på olika sätt. Denna kunskap tror jag är mycket värdefull för elever, föräldrar, lärare och till viss del även skolledning för att kunna höja läs- och skrivkunnigheten. Dagens samhälle förutsätter att vi kan ta till oss och förmedla oss via skriftspråket för att kunna delta i samhället som aktiva och demokratiska medborgare.

  I uppsatsen presenteras en mängd faktorer som förebygger läs- och skrivsvårigheter eller fungerar som hjälpmedel att ta sig över de hinder som läs- och skrivsvårigheterna medför. Individens föreställningar om sig själv, individens vilja och envishet att ta kontroll över sitt liv är de viktigaste faktorerna för i vilken grad individen i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi utvecklar positiva drivkrafter.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 238.
  Dervisic, Edvin
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Våld som underhållning – en paradox?2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay is what could be referred to as a literary analysis, if motion pictures would be considered an equivalent to literature. It discusses entertainment violence as a paradox, and a possible didactic tool in Upper-secondary education. The entertainment violence is also discussed in context with war, action and horror movies. It also discusses how different genres use entertainment violence differently in fiction movies, and that the violent content should be observed as imaginary and fictive work of art. Those other genres, including literature, are used for comparing how the violence distinguishes itself uniquely. The motion pictures presented in this essay, in general, are considered products of art.

 • 239.
  Detlofsson Svensson, Rasmus
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Extramural English in the Global ESL Classroom: - A study of motivation, collaboration and learning in ESL2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose with this essay is to research the correlation between students’ motivation in activities and their English language learning. Since there are growing demands on young learners in Sweden to learn languages and a growing need from the global society of a shared means of communication, there is also a need to revaluate the ESL classroom activities. This essay is written as an argumentative text with support of recent studies and concludes with some suggestions for classroom activities for the ESL classroom, with the goal to create a more authentic learning environment for the students. The most important argument in this essay is that the teachers need up-to-date knowledge of the subject and of the different activities students use in their spare time to be able to create more authentic learning environment. Another argument is that there is a correlation between students’ motivation, their learning, and the students’ collaboration in the learning process.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 240.
  Deutschmann, Mats
  Umeå universitet, Moderna språk.
  Apologising in British English2003Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The thesis explores the form, function and sociolinguistic distribution of explicit apologies in the spoken part of the British National Corpus. The sub-corpus used for the study comprises a spoken text mass of about five million words and represents dialogue produced by more than 1700 speakers, acting in a number of different conversational settings. More than 3000 examples of apologising are included in the analysis.

  Primarily, the form and function of the apologies are examined in relation to the type of offence leading up to the speech act. Aspects such as the sincerity of the apologies and the use of additional remedial strategies other than explicit apologising are also considered. Variations in the distributions of the different types of apologies found are subsequently investigated for the two independent variables speaker social identity (gender, social class and age) and conversational setting (genre, formality and group size). The effect of the speaker-addressee relationship on the apology rate and the types of apologies produced is also examined.

  In this study, the prototypical apology, a speech act used to remedy a real or perceived offence, is only one of a number of uses of the apology form in the corpus. Other common functions of the form include discourse-managing devices such as request cues for repetition and markers of hesitation, as well as disarming devices uttered before expressing disagreement and controversial opinions.

  Among the speaker social variables investigated, age and social class are particularly important in affecting apologetic behaviour. Young and middle-class speakers favour the use of the apology form. No substantial gender differences in apologising are apparent in the corpus. I have also been able to show that large conversational groups result in frequent use of the form. Finally, analysis of the effects of the speaker-addressee relationship on the use of the speech act shows that, contrary to expectations based on Brown & Levinson’s theory of politeness, it is the powerful who tend to apologise to the powerless rather than vice versa.

  The study implies that formulaic politeness is an important linguistic marker of social class and that its use often involves control of the addressee.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 241.
  Deutschmann, Mats
  Department of Language Studies, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Debating Across Borders2011In: Informed Design of Educational Technologies in Higher Education: Enhanced Learning and Teaching / [ed] Anders D. Olofsson och J. Ola Lindberg, Hershey PA: Information Science Reference , 2011, 1, p. 241-269Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Internationally, virtual world environments such as Second Life® (SL) have become accepted as platforms for innovative educational activities at many universities in recent years. One such activity includes innovative ways of students coming in contact with other students in so-called telecollaborations. The present case study explores the initial stages in an Action Research process, namely the design and initial implementation of a telecollaborative language learning activity between four universities in Second Life under the EU-funded Avalon project. The chapter describes how theoretical frameworks including the Ecology of Language Learning (van Lier, 2004), the Five Stage Model of Computer Supported Collaborative Learning (Salmon, 2004) and Activity Theory (Leont’ev, 1978) were used in order to address different aspects of the design of the course. Based on questionnaire responses from students and observations, the chapter then goes on to evaluate the relative success/failure of the first course trial. Finally, the chapter discusses the implications of the lessons learnt from this pilot project on further developments of the course concept in the action research process, and goes on to discuss implications of the findings for the use of virtual worlds in more mainstream educational settings.

 • 242.
  Deutschmann, Mats
  Mid Sweden University, Sundsvall, Sweden.
  Social variation in the use of apology formulae in the British National Corpus2006In: The changing face of corpus linguistics / [ed] Antoinette Renouf & Andrew Kehoe, Amsterdam: Rodopi , 2006, 1, p. 205-221Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper explores sociolinguistic variation in the frequency of apologising in the spoken part of the British National Corpus. The starting point for the investigation is the apology formula, represented by the lexemes afraid, apologise, apology, excuse, forgive, pardon, regret and sorry. The sub-corpus used for the study comprises a spoken text mass of about five million words and represents dialogue produced by more than 1700 speakers acting in a number of different conversational settings. More than 3000 examples of apologising form the basis for the analysis. In the BNC, young and middle-class speakers favoured the use of the apology form. Only minor gender differences in apologising were apparent. The study implies that formulaic politeness is an important linguistic marker of social class and also shows that corpus linguistic methodology can successfully be used in socio-pragmatic research.

 • 243.
  Deutschmann, Mats
  et al.
  Department of Humanities, Mid Sweden University, Sundsvall, Sweden.
  Carita, Lundmark
  Department of Humanities and Social Sciences, Kristianstad University College, Kristianstad, Sweden.
  “Let’s Keep it Informal, Guys”: a Study of the Effects of Teacher Communicative Strategies on Student Activity and Collaborative Learning in Internet-based English Courses2008In: Tidskrift för lärarutbildning och forskning, ISSN 1404-7659, Vol. 15, no 2, p. 36-58Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The paper explores the quantity and quality of communication produced by teachers in Internet courses of academic English, particularly during the initial stages of course activity. The courses are entirely conducted in virtual learning environments without physical meetings, and are part of the Bachelor programme (A–C level) of English at Mid Sweden University. The pedagogic design of the courses is based on collaborative learning, which presupposes a communicative environment with positive interdependence and interaction, where knowledge is shared by students questioning and challenging each other. Consequently, the teacher’s role in setting communicative norms which encourage an environment of high acceptance, where students feel that they can express their opinions freely, is of utmost importance. The results suggest that there are two important factors that affect student activity in the initial stages of an online course: how much the teacher communicates with the class and the manner in which he or she does so.

 • 244.
  Deutschmann, Mats
  et al.
  Mid Sweden University, Sundsvall, Sweden.
  Dyrvold, Kristian
  Umeå university, Umeå, Sweden.
  Gregersdotter, Katarina
  Umeå university, Umeå, Sweden.
  Sheppard, Nicholas
  Mid Sweden University, Sundsvall, Sweden.
  McIntyre, David
  Mid Sweden University, Sundsvall, Sweden.
  Kollaborativ inlärning som startpunkt för utveckling av internetkurser inom ämnet engelska2006In: Från vision till praktik: språkutbildning och informationsteknik / [ed] Patrik Svensson, Härnösand: Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning , 2006, 1, p. 215-240Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Kapitlet granskar design för kollaborativ inlärning i engelska online-kurser

 • 245.
  Deutschmann, Mats
  et al.
  Umeå university, Umeå, Sweden.
  Lindgren, Eva
  Umeå university, Umeå, Sweden.
  Steinvall, Anders
  Umeå university, Umeå, Sweden.
  Sullivan, Kirk
  Umeå university, Umeå, Sweden.
  Peer-based intervention och key-stroke logging som hjälpmedel för att stimulera språkinlärning i översättningsundervisningen2005In: Forskning om undervisning i främmande språk: rapport från workshop i Växjö 10-11 juni 2004 / [ed] E. Larsson Ringqvist & I. Valfridsson, Växjö universitet: Växjö university press , 2005, 1, p. 65-75Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Kapitlet undersöker 'Key-stroke logging' samt 'peer-based intervention' som vertyg för att utveckla översättning som utbildningsmoment

 • 246.
  Deutschmann, Mats
  et al.
  Department of Language Studies, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Molka-Danielsen, Judith
  Molde University, Molde, Norway.
  Panichi, Luisa
  Pisa University, Pisa, Italy.
  Analyzing the Design of Telecollaboration in Second Life Using Activity Theory2011In: Teaching and Learning in 3D Immersive Worlds: Pedagogical Models and Constructivist Approaches / [ed] Cheney, A. & R. L. Sanders, Hershey: Information Science Reference, 2011, 1, p. 151-168Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Internationally, Second Life (SL) has in recent years become accepted as a platform for innovative educational activities at many universities. One such activity includes ways of enabling students coming in contact with other students in so-called telecollaboration. Using an Activity Theoretical model, the present case study describes the design and initial implementation of a telecollaborative learning activity between four universities in Second Life. The four student groups were all attending quite different programs and the main challenges encountered were that of accommodating the different needs taking the diverse motivational objectives of each group into account, and making use of affordances the tool (SL) in this pursuit.

 • 247.
  Deutschmann, Mats
  et al.
  Department of Humanities, Mid Sweden University, Härnösand, Sweden.
  Nykvist, Bengt
  Department of Humanities, Mid Sweden University, Härnösand, Sweden.
  M-learning to empower the learner and to facilitate informal study groups2010In: eLearning Africa 2010, 5th International Conference on ICT for Development, Education and Training / [ed] Rebecca Stromeyer, Berlin: ICWE GmbH , 2010, p. 356-359Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper we present the findings from a m-learning project with teacher trainess at the Open University of Tanzania.

 • 248.
  Deutschmann, Mats
  et al.
  Department of Humanities, Mid Sweden University, Härnösand, Sweden.
  Outakoski, Hanna
  Umeå University, Umeå, Sweden.
  Panichi, Luisa
  University of Pisa, Pisa, Italy.
  Schneider, Christel
  ICC International Language Network, Bochum, Germany.
  Virtual Learning, Real Heritage Benefits and Challenges of Virtual Worlds for the Learning of Indigenous Minority Languages2010Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper will present the Island of Avalon Learning in the virtual world of Second Life® (SL). Avalon Learning has been created under the ongoing European project AVALON for the design, testing and implementation of language teaching and learning in virtual worlds. Avalon (Access to Virtual and Action Learning live ONline) is a 2 year multilateral project funded under the EU EACEA Life Long Learning Programme (LLP) and runs until December 2010. The 10 participating European partners include 5 state funded universities (University of Manchester, University of Vienna, University of Pisa, Molde University College and Mid Sweden University) and 5 other public and private organisations (Verein Grenzenlos — Interkultureller Austausch, Verein Offenes Lernen — Sektion ‘TALKADEMY’, ICC International Language Network (International Certificate Conference e. V.), LANCELOT School GmbH and the British Council) operating in the following areas: language education, teacher training, intercultural training, language testing and certification, online education, publishing, business communication and networking, design of 3D environments and language learning in virtual worlds.The project is also associated with 5 other universities and 11 smaller educational institutions. The project is a transversal programme which targets language learners from the Leonardo da Vinci, Erasmus and Grundtvig communities. Not only does the project aim to create a platform in which these diverse learning communities can come together but it also has a particular interest in providing access to technology and language learning to learners in remote locations. The ultimate aim of the project is to create both a virtual environment and a sustainable community of practitioners and users which will outlive the project itself.

  Recent literature in the field endorses virtual worlds as a particularly appropriate platform for the development of oral language proficiency in distance education, collaborative and intercultural learning contexts and vocational training. The free client programme of Second Life®, for example, is a 3D virtual world accessible via the Internet and which enables its users to interact with each other through ‘Avatars’. An ‘avatar’ is the graphical representation of a computer user representing himself/herself or alter ego and communication with others is possible via both voice and text chat.

  Examples of learning scenarios from the Beginners Course of North Sami carried out in conjunction with the Avalon project will help to illustrate some of the benefits and challenges of using virtual worlds for the teaching and learning of languages in general and for indigenous minority languages in particular. Some of the benefits include the provision of online synchronous communication for linguistic communities which are dispersed over vast geographical areas, the co/re-construction of cultural and linguistic identity, opportunities for authentic language contact between native, heritage and L2 learners, the unparalleled creative dimension of the platform in particular in terms of individual and collaborative building and learner movement and freedom within the environment. This paper will conclude with a discussion of some of the challenges of using virtual worlds as a distance education platform in different language education contexts and how they may be overcome.

 • 249.
  Deutschmann, Mats
  et al.
  Department of Humanities, Mid Sweden University, Härnösand, Sweden.
  Panichi, Luisa
  Centro Linguistico Interdipartimentale, Università di Pisa, Pisa, Italy.
  Talking into empty space?: signalling involvement in a virtual language classroom in Second Life2009In: Language Awareness, ISSN 0965-8416, E-ISSN 1747-7565, Vol. 18, no 3-4, p. 310-328Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this study, we compare the first and the last sessions from an online oral proficiencycourse aimed at doctoral students conducted in the virtual world Second Life. The study attempts to identify how supportive moves made by the teacher encourage learners to engage with language, and what type of linguistic behaviour in the learners leads to engagement in others. We compare overall differences in terms of floor space and turn-taking patterns, and also conduct a more in-depth discourse analysis of parts of the sessions focusing on supportive moves such as back-channelling and elicitors. There are indications that the supportive linguistic behaviour of teachers is important in increasing learner engagement. In our studywe are also able to observe a change in student linguistic behaviour between the first and the last sessions with students becoming more active in signalling involvement as the course progresses. Finally, by illustrating some of the language awareness issues that arise in online environments, we hope to contribute to the understanding of the dynamics of online communication.

 • 250.
  Deutschmann, Mats
  et al.
  Department of Language Studies, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Panichi, Luisa
  Interdepartmental Language Centre, Università di Pisa, Pisa, Italy; Department of Modern Languages, University of Hull, Hull, United Kingdom.
  Towards Models for Designing Language Learning in Virtual Worlds2013In: International Journal of Virtual and Personal Learning Environments, ISSN 1947-8518, E-ISSN 1947-8526, Vol. 4, no 2, p. 65-84Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents some of the overall frameworks and models for language learning that were used under Avalon (Access to Virtual and Action Learning live ONline), an EU co-funded project aimed at developing language-learning scenarios in virtual worlds. The introduction and background summarize some of the theories that constitute the starting points for the designs and are followed by a discussion of how the affordances of virtual worlds support the communicative language-learning model used in the project. The authors’ main focus then turns to pedagogic design, where the authors present the methods used during the project and some generic aspects of course designs that were developed. The article ends with a more specific look at examples of task design from the courses given under the project framework.

2345678 201 - 250 of 1175
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf