Till Örebro universitet

oru.seÖrebro universitets publikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
234567 201 - 250 av 326
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Leidenhag, Johanna
  et al.
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Niva, Evelina
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  "Om man har roligt och är engagerad så lär de sig": - En studie kring undervisning i naturorienterande ämnen2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur lärare i skolår 4-6 undervisar inom naturorienterande ämnen och vilka undervisningsmetoder de använder. Därefter vill vi relatera undervisningsmetoderna till behavioristiskt, konstruktivistiskt och sociokulturellt synsätt på lärande. För att uppnå vårt syfte har vi använt oss av följande frågeställningar: Vilka undervisningsmetoder använder lärare?, Hur varierar lärarna sina undervisningsmetoder?, Hur förhåller sig dessa metoder till de olika synsätten på lärande: Behaviorism, konstruktivism och sociokulturell teori? För att kunna besvara dessa frågor har vi först studerat litteratur som behandlat området. Därefter har vi genomfört en intervjuundersökning med fyra lärare för att ta reda på hur de undervisar sina elever i olika arbetsområden och delmoment i arbetsområdena. Resultatet av undersökningen visar att lärare varierar sin undervisning genom att använda olika undervisningsmetoder som bygger på de olika synsätten på lärande. Lärarna använder liknande strategier, den största skillnaden mellan lärarna är hur de genomför en kunskapskontroll av eleverna.

 • 202.
  Leo, Lena
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Elevassistenten i skolan som ett särskilt stöd En etnografisk fältstudie2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Elevassistenten i skolan är ett kompensatoriskt stöd och skall ges inom ramen för det särskilda stödet. Elevassistenten arbetar nära eleverna och är en del av de anpassningar som skolan gör för att elever med särskilda behov ska få det stöd de behöver för att nå kunskapsmålen i skolan. Denna studie är intresserad att studera hur elevassistenten påverkar elevers samspel. Det sociokulturella lärandeperspektivet är studiens teoretiska bakgrund och den etnografiska forskningsansatsen har använts för att beskriva elevers samspel utifrån elevassistenten som en del av lärmiljöns utformning. Det samspel som denna studie beskriver har visat vikten av hur framträdande elevassistentens roll och funktion är, både som ett praktiskt stöd och att elevassistenten även har en pedagogisk genomföranderoll. Vidare är ett tydligt resultat hur samspelet mellan elever som har en assistentförstärkande insats brister i möjligheten att samspel med lärare och klasskamrater.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 203.
  Lernéus, Cecilia
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Westberg, Mattias
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Fysisk aktivitet på fritidshemmet: - En kvalitativ intervjustudie om fritidslärares uppfattningar om vad som begränsar ochmöjliggör arbetet med fysisk aktivitet på fritidshemmet.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 204.
  Levlin, Maria
  et al.
  Department of Language Studies, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Nakeva von Mentzer, Cecilia
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  An evaluation of systematized phonics on reading proficiency in Swedish second grade poor readers: Effects on pseudoword and sight word reading skills2020Ingår i: Dyslexia, ISSN 1076-9242, E-ISSN 1099-0909, Vol. 26, nr 4, s. 427-441Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of the present study was to evaluate the effect of systematized phonics on word reading in Swedish second grade poor readers. Forty-nine children who performed at or below the 25th percentile on pseudoword reading and/or sight word reading at the beginning of second grade participated in the study. The study had a cross-over design exploring within-and between-group effects of two different conditions: systematized phonics and classroom instruction. Overall, systematized phonics proved more effective than classroom instruction. At pre-intervention, no child performed above the 30th percentile in pseudoword reading or sight word reading. At post-intervention, corresponding numbers were 69% for pseudoword reading and 35% for sight word reading. Implications for a policy change in Sweden towards mandatory systematized phonics in primary school are discussed.

 • 205.
  Liljebjörn, Frida
  et al.
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Leppimaa, Kosti
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Lärares uppfattningar om läxor.: Läxornas utformning och effekt2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Läxor är ett dagligt inslag i arbetet för de flesta lärare och något som ständigt återkommer i debatten, bland annat i media. Då lärarna är de som ger läxor har vi valt att i vår uppsats belysa deras tankar kring läxor. Syftet med vår uppsats är att undersöka vilka uppfattningar lärarna har om läxor och deras tankar kring läxornas utformning och effekt.

  I uppsatsen redogör vi för den tidigare forskningen kring läxor, forskningen har främst bedrivits i USA och det finns inte mycket svensk forskning på området. Amerikanen Harris Cooper är den som forskat mest kring fenomenet läxor, det han främst undersökt är hur läxor påverkar elevernas resultat. Det har dock framförts mycket kritik mot Cooper och hans forskning, bland annat pekar forskaren Alfie Kohn på att det ofta finns stora metodologiska brister i undersökningarna som Cooper baserar sin forskning på. Trots att tonvikten inom forskningen ligger på kopplingen mellan läxor och elevernas resultat så finns det även viss forskning som riktar in sig på de två andra aspekterna av läxor som vi intresserat oss för, nämligen läxornas utformning och lärarnas avsikter med varför de ger läxor.

  Våra resultat bygger på kvalitativa intervjuer med sex lärare två från 7-9 skolor i Mellansverige. Av de lärare vi intervjuat är det bara en som inte regelbundet använder sig av läxor. Lärarna har en gemensam syn på att läxan ska vara meningsfull för eleverna och att läxa inte ska ges för läxans skull. Lärarna ser även läxorna som en hjälp och ett stöd för eleverna att nå målen.

  Utifrån de svar vi fått i våra intervjuer har vi sett att lärarna har ett kluvet förhållande till läxor och att de inte sällan gör motstridiga uttalanden. Lärarna har många tankar kring läxor men dessa tankar lyfts sällan upp till diskussion lärare emellan. Lärarna på en och samma skola har olika tankar kring läxor och skilda läxrutiner. Bristen på diskussion kring läxor är inte bara ett problem ute på de enskilda skolorna. Läxan är så gott som osynlig i den pedagogiska diskursen, något som även tagits upp i forskningen. Att läxan inte diskuterats beror nog i mångt och mycket på den bristande forskningen på området. Vi anser att både blivande och redan verksamma lärare skulle gynnas av mer forskning som kan ge dem något att stödja sig på när de ger läxor.

  Nyckelord: läxor, hemuppgift, hemarbete, läxpolicy

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 206.
  Lindahl, Katrin
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling åk 1: Lärares beskrivningar av analys och uppföljning2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 207.
  Lindeman, Jenny
  et al.
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Carlsson, Susanne
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Att vara nyfiken på barns tankar: Ett sätt att främja språkutveckling2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Dagens informationssamhälle ställer allt högre krav på oss som individer när det gäller vår förmåga att kunna kommunicera i såväl skrift som tal. Många elever lämnar idag skolan utan att ha de läs- och skrivfärdigheter som vårt informationssamhälle kräver. Vilka insatser är det då som behövs för att minska förekomsten av barns läs- och skrivsvårigheter? Vi anser att förskolan har ett stort ansvar i detta arbete.

  Den utvecklingspedagogiska teorin, ligger till grund för och har fungerat som inspirationskälla till denna studie. Att använda sig av detta förhållningssätt, med en nyfikenhet på barnets tankar, erfarenheter och kunskap, anser vi kan vara ett förebyggande arbetssätt när man vill minska läs- och skrivsvårigheter Syftet med vår studie var att, med ett utvecklingspedagogiskt perspektiv undersöka på vilket sätt pedagoger tar tillvara barns språk d.v.s. barns olika sätt att uttrycka sig, och gör det till ett meningsfullt innehåll. Vi valde att, genom observation som metod, studera pedagogernas förhållningssätt på tre förskolor, där man arbetar med att främja barns språkutveckling.

  Resultatet i vår undersökning visar få situationer som vi liknar vid det utvecklingspedagogiska förhållningssättet. Situationerna vi redovisar i vår resultatdel innehåller till viss del ett förhållningssätt där barnets språk tas tillvara, men vi anser dock att ett annat dominerande förhållningssätt träder fram, nämligen ett traditionellt förhållningssätt.

  I vår kommande roll som specialpedagog, ser vi det som vår uppgift att göra personalen medveten om sin roll som språkutvecklare, att synliggöra det pedagogerna inte ser hos sig själva och varandra.

 • 208.
  Linder, Johan
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Digitala verktyg i bildundervisningen: - en undersökning om bildlärares attityder och användning av digitala verktyg i bildundervisningen2008Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle möts vi av ett stort antal bilder och en allt större andel av dessa är framställda med hjälp av digitala verktyg. Ett kritiskt förhållningssätt och kunskaper om hur bilder kan framställas och förändras med hjälp av digitala verktyg blir därför av stor vikt. En bildundervisning där digitala verktyg har en central position krävs för att eleverna ska kunna tillskansa sig dessa kunskaper. I den här uppsatsen undersöks bildlärares attityder till digitala verktyg, i vilken utsträckning digitala verktyg används samt hur deras attityder påverkar användningen av digitala verktyg i bildundervisningen. För att besvara dessa frågor har en enkätundersökning genomförts där arton bildlärare medverkade. Sex av lärarna arbetar på grundskolan, tolv på gymnasiet. Resultatet visade att en majoritet av lärarna var positivt inställda till digitala verktyg. Dessa användes dock i de flesta fall relativt sällan i bildundervisningen. Det finns ett samband mellan lärarnas attityd och användandet av digitala verktyg bland gymnasielärarna. Lärarna med mest negativ attityd använde digitala verktyg minst av gymnasielärarna och de mest positiva var de med högst användningsfrekvens. De som varken uttrycker sig negativt eller positiv visar en användningsfrekvens av digitala verktyg som placerar dem mellan de mest positiva och negativa. Bland grundskolelärarna påverkar inte lärarnas attityder användningen av digitala verktyg. De avgörande faktorerna för dessa lärares användande av digitala verktyg var tillgången till utrustning och skolans ekonomiska situation.

 • 209.
  Lindgren, Caroline
  et al.
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Bergljung, Erik
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Kunskapsuppdraget i den mål och resultatstyrda skolan: En analys av läroböcker2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att förstå innebörder av kunskapsuppdraget i den mål- och resultatstyrda skolan. För att uppnå detta syfte utgick vi från forskningsfrågan; Vilka aspekter av kunskapsuppdraget går att finna i läroböcker för gymnasieskolans a-kurs i religonskunskap? Först förankrade vi oss i aktuell forskning på området och sedan genomförde vi en syftesrelaterad analys av tre läroböcker i religionskunskap. Vi analyserade tre olika delar av läroböckerna - förord, brödtext och arbetsuppgifter. i dessa tre delar undersökte vi vilka intentioner författarna hade med boken samt vilka aspekter av kunskapsuppdraget vi kunde finna i brödtexten och arbetsuppgifterna. Några av de aspekter vi fann uttryck för i läroböckerna var t.ex. en tydlig relativistisk kunskapssyn som bl.a. framträdde genom jämförelser mellan olika religioner och livsåskådningar, att eleverna gavs en grund för att utveckla kompetenser och redskap för att söka, hntera och värdera information från olika källor samt att framförallt arbetsuppgifterna på olika sätt utgjorde sammanhang för kunskapande verksamhet och kunskapsproduktion.

 • 210.
  Lindgren, Susanne
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Samverkan i fokus: - en möjlighet till skolframgång för barn i skolsvårigheteroch med sammansatta behov2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Skolframgång ses som en av de viktigaste faktorerna för att barn och ungdomar ska ha goda framtidsutsikter. En fungerande skolgång är då av vikt för barn och ungdomar i skolsvårigheter och med sammansatta behov och samverkan över organisationsgränserna är ett sätt att arbeta för att nå önskad skolframgång. Syftet med studien är att på organisationsnivå, i det här fallet mellan skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri, bidra med uppfattningar kring samverkan för att nå skolframgång för barn i skolsvårigheter och med sammansatta behov. I denna kvalitativa studie med grundad teori som teoretisk utgångspunkt har pedagoger, personal från barn- och ungdomspsykiatrin och representanter från socialtjänsten deltagit i fokusgruppintervjuer. Analysarbetet resulterade i kategorierna Styrning, Förutsättningar, Professionalitet, Mötesstruktur, Delaktighet och Insatser, vilka speglar de intervjuades uppfattning av samverkan som en möjlighet att nå skolframgång.Resultatet visar att samverkan på organisationsnivå är komplext för de inblandade och styrs av både möjligheter och hinder som står i relation till varandra. Möjligheter som bland annat lyfts fram är att se helheten, gemensamt arbete med uppsatta mål, kompetens och erfarenhet och samordning. Som hinder framkom bland annat regelverk, gränssättningar, ekonomi, tid och språkbruk. I diskussionen problematiseras delar av resultaten som behöver lyftas för att samverkan ska kunna bidra med det som studien syftar till. Bland annat diskuteras tolkningen av begreppet samverkan, skyldigheten att samverka, gränssättningar mellan organisationer och barnets behov av att synliggöras.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 211.
  Lindh, Kersti
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  En innehållsanalys av pedagogiska utredningar med särskilt fokus på matematiksvårigheter: En innehållsanalys av pedagogiska utredningar med särskilt fokus på matematiksvårigheter2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 212.
  Lindkvist, Ramona
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Nilsson, Jasmine
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  ”Ögonen släcks”: - En studie om pedagogers uppfattningar kring samverkan med socialtjänsten, gällande barn som far illa.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 213.
  Lindqvist, Maria
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Magnell, Elisabeth
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Elever med språkstörning: En etnografiskt inspirerad studie av en skolas arbete med stöd till elever med språkstörning2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 214.
  Lindström, Heléne
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Att ta emot nyanlända elever med hörselnedsättning: - en fallstudie om vägen från mottagande motmåluppfyllelse2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur mottagningsprocessen av nyanlända elever med hörselnedsättning stödjer möjlighet till måluppfyllelse. Fallstudien är avgränsad att undersöka mottagningsprocessen i en kommun och en av dess skolor. Med intervjuer och stöddokument som utgångspunkt undersöks dilemman och framgångsfaktorer kring organisation och rutiner. Resultatet visar faktorer som kan påverka i vilken utsträckning behov av extra anpassningar och särskilt stöd uppmärksammas och erbjuds och därmed möjliggör måluppfyllelse för nyanlända  elever med hörselnedsättning. Dessa faktorer är implementering av dokument och skriftliga rutiner, kompetens hos personal, samverkan och möjlighet till samverkan mellan olika kompetenser samt ansvaret att rutiner genomförs. Slutsatsen av studien är att rutiner påverkar berörd personals möjlighet att erbjuda nyanlända elever med hörselnedsättning extra anpassningar och särskilt stöd, vilket i sin tur skapar möjlighet till måluppfyllelse. Studien drar även slutsatsen att kommunens och skolans  organisation av mottagningsprocessen påverkar i vilken utsträckning behov av extra anpassningar och särskilt stöd tillgodoses och därmed skapar möjlighet att nå måluppfyllelse för nyanlända elever med hörselnedsättning.

 • 215.
  Lundberg, Anna
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Att skapa en inkluderande miljö för barn med hörselnedsättning i förskolan: - en kvalitativ intervjustudie av pedagogers uppfattningar2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 216.
  Lundvall, Gabriella
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Sandberg, Sofie
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Ämnesintegrering i en målstyrd skola: En kvalitativ intervjustudie av lärare i grundskolans senare år2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 217.
  Lundvall, Maria
  et al.
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Karlsson, Jessica
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Grundskollärares arbetssituation: Ur ett lärarperspektiv2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att få en ökad kunskap om hur grundskollärares arbete framstår ur ett lärarperspektiv. I vår bakgrund presenterar vi olika forskares sätt att se på lärares arbetssituation och de konsekvenser det fört med sig. Utifrån denna bakgrund har vi formulerat tre forskningsfrågor där svaren var och en på sitt sätt kan belysa lärares arbetssituation. Dessa tre forskningsfrågor ligger sedan till grund för intervjuer riktade till lärare i skolår 4-6. Forskningsfrågorna handlar om hur planering och undervisning ser ut för att uppnå målen i läroplanen, vad som bör ingå i lärarnas kompetens, samt hur lärarna upplever sin roll i skolan. För att få svar på dessa frågor har vi intervjuat lärare om hur de ser på sin arbetssituation. Resultaten vi redogör för visar, utifrån intervjupersonernas svar, att grundskollärares arbetssituation inte bara är att förmedla kunskap utan att lärarnas uppgift innefattar mycket mer.

 • 218.
  Luth, Anna
  et al.
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Hellman, Elisabeth
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Förskolans roll i barns läs- och skrivlärande2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie var att diskutera innebörder av de olika utgångspunkter som tidig läs- och skrivlärande ger för barnens fortsatta läs- och skrivutveckling. För att få en förståelse för detta, intervjuade vi ett antal förskollärare och en specialpedagog som alla var verksamma i förskolan. Fokus låg vid deras beskrivning av hur de arbetar samt hur de motiverar sitt arbete med barns tidiga läs- och skrivlärande.

  Resultatet visade att de arbetade med språkljudslekar, rim, ramsor och högläsning. Resultatet visade också hur viktigt det vardagliga samtalet är för barnens tidiga läs- och skrivlärande.

  Motivationen grundade sig på den utveckling de kunde se hos barnen och att barnen tyckte att aktiviteterna var roliga. Deras arbete gav barnen en förförståelse och ett intresse för det skrivna språket.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 219.
  Löf, Annica
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Elever med problematisk frånvaro: - En innehållsanalys av pedagogiska utredningar2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie kretsar kring elever med problematisk frånvaro. Syftet med studien är att

  bidra med en ökad kunskap om elever med problematisk frånvaro genom att granska och

  analysera pedagogiska utredningar. Studiens empiri består av 12 pedagogiska utredningar

  gjorda på elever med problematisk frånvaro i grundskolan. Metoden som används är

  kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys. Studiens frågeställningar berör hinder och

  möjligheter i de pedagogiska utredningarna, orsakerna till problematisk frånvaro, samt

  specialpedagogiska perspektiv som urskiljs i de pedagogiska utredningarna. Resultatet

  visar att orsakerna till elevers problematiska frånvaro är komplexa och beror i hög grad på

  skolrelaterade faktorer. Orsakerna beskrivs på olika sätt av elever, vårdnadshavare och

  skola. Resultatet visar också att de pedagogiska utredningarna kartlägger elevers situation

  brett vilket visar på ett dilemmaperspektiv men föreslår insatser på individnivå vilket visar

  på ett kategoriskt perspektiv. I diskussionen lyfts resultatet och problematiseras ytterligare.

  Resultatet ligger i linje med tidigare forskning och talar för att framgångsrika insatser för

  elever med problematisk frånvaro är goda relationer, motverka mobbing, mentorskap,

  anpassningar i lärmiljön.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 220.
  Malm, Susanne
  et al.
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Andersson, Malin
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Naturorienterad undervisning i grundskolans tidigare år: - En studie av ämnets förekomst och betydelse ur ett lärarperspektiv2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Naturorienterad undervisning i grundskolans tidigare år – En studie av ämnets förekomst och betydelse ur ett lärarperspektiv

  Syftet med vår studie, inom Pedagogik med didaktisk inriktning C, är att få insikt och ökad förståelse för NO-undervisning i grundskolans tidigare år ur ett lärarperspektiv. Vårt syfte är inspirerat av våra VFU erfarenheter, vilket vi förankrat i relevant litteratur. Detta inleder även uppsatsen.

  Vi har använt oss av enkäter som forskningsmetod för att besvara vårt syfte och våra frågeställningar. Enkäten delades ut till 57 respondenter på totalt tio skolor, i tre olika kommuner, det är även nämnvärt att undersökningen genomfördes i tre olika län. I resultatet jämför vi de olika kommunerna och undersöker även samband mellan olika variabler av studien. Respondenterna från enkätundersökningen uttryckte att NO-ämnet fått en mindre prioriterad roll i grundskolans tidigare år. Samtidigt visade resultatet att ämnet har stor betydelse för elever och deras kunskapsutveckling på så vis att eleverna förbereds för ett liv utanför skolans värld. Resultatet av studien gav också en bild av hur lärarna bedriver sin NO-undervisning.

  Vi avslutar vår studie genom att koppla samman resultatet med litteraturen i en reflekterande diskussion.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 221.
  Maxedius, Lina
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Sjöberg, Petra
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Pedagogers uppfattning om flerspråkighet för elever med hörselnedsättning2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att fördjupa kunskap om flerspråkighet i kombination med hörselnedsättning, utifrån hur pedagogers förväntningar skapar förutsättningar för elever, inom specialverksamheter, att utveckla sin flerspråkighet. För att kunna svara på syftet ställde vi tre frågeställningar: Hur uppfattar pedagoger, som arbetar med målgruppen elever med hörselnedsättning, flerspråkighet? Hur beskriver pedagogerna att de arbetar stödjande för flerspråkiga elever med hörselnedsättning? Hur ser pedagogerna på digitala verktyg som stöd i undervisning för flerspråkiga elever med hörselnedsättning? Utifrån dessa frågor genomförde vi en kvalitativ intervjustudie med nio pedagoger verksamma inom specialverksamheter för döva och hörselskadade elever. Som utgångspunkt genomförde vi litteraturstudier på forskning som belyser flerspråkighet både som ett samhällsfenomen och specifikt för gruppen elever med hörselnedsättning samt forskning kring betydelsen av stöd i både analog och digital form. För att kunna svara på våra forskarfrågor har vi valt att dela upp våra frågor och analysera dem utifrån två olika teoretiska utgångspunkter. Till den första forskningsfrågan har vår teoretiska analysmodell varit inspirerad av fenomenografi i syfte att fånga pedagogernas uppfattning. Till de övriga två forskningsfrågorna har vi använt oss av sociokulturella teorier för att undersöka pedagogernas syn på medierande redskap för att främja flerspråkigheten hos elever med hörselnedsättning. I vår studies resultat uppmärksammar vi att flerspråkighet som begrepp har olika betydelser beroende på pedagogernas uppdrag men att likheten är att fokus ligger på hörselnedsättningen och språktillägnande av ett gemensamt språk. Pedagogerna beskriver sitt mål som att eleverna ska tillägna sig ett språk och då gärna ett gemensamt för gruppen. Generellt ger pedagogerna uttryck för en positiv uppfattning av flerspråkighet även om de upplever att de har låga kunskaper i hur man arbetar med det. Hörselnedsättningen uppges utgöra ett hinder för språktillägnande och flerspråkighet i kombination med hörselnedsättning upplevs som en försvårande omständighet. Få stödjande funktioner kopplade till flerspråkig utveckling, varken analoga eller digitala, beskrivs, däremot beskrivs många stödfunktioner kopplade till hörselnedsättningen. Pedagogerna ger uttryck för låga förväntningar på elevernas språkliga förutsättningar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 222.
  Mickelsson, Annelie
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Myhrman, Linda
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Digitala verktyg vid läsning: Elevers och lärares uppfattning av hur digitala verktyg påverkar läsförmågan och lusten att läsa2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka lärares och elevers uppfattning av hur

  läsförmågan, lusten och motivationen att läsa påverkas av digitala verktyg. Tolkningar,

  jämförelser och analyser av resultaten som omger den här studien förklaras med hjälp av en

  mixed method som består av genomförda elev- och lärarenkäter samt lärarintervjuer som

  analyserats ur ett sociokulturellt perspektiv. Elevers och lärares inställning till att använda

  digitala verktyg i skolarbetet och hur de upplever att verktygen hjälper dem i läsningen har

  undersökts. Webb- baserade enkäter med elever och lärare och intervjuer med lärare i form av

  gruppintervjuer har genomförts för att nå en djupare förståelse av enkätsvaren. Resultaten

  indikerar att en mer aktiv bearbetning av olika lässtrategier är något som krävs för att elever

  ska motiveras i sin läsning, men visar också att digitala verktyg påverkar förmågan och lusten

  att läsa främst inom området motivation och lust. Från resultaten i elevenkäten kan utläsas att

  digitaliseringen i skolan till trots så väljer de flesta elever fortfarande att läsa en fysisk bok

  framför att lyssna eller läsa digitalt. En tydlig uppmaning från eleverna till skolan är att de

  önskar att det ges tid för läsning under skoltid.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 223.
  Mikkelsen, Bent Egberg
  et al.
  Health Faculty, Aalborg University, Aalborg, Denmark.
  Justesen, L.
  Department of Nutrition and Midwifery, Metropolitan University College, Copenhagen, Denmark.
  Wendin, Karin
  The Research Group MEAL - Food and Meal for Everyday Life, Food and Meal Science, Kristianstad University, Kristianstad, Sweden.
  Olsson, V.
  The Research Group MEAL - Food and Meal for Everyday Life, Food and Meal Science, Kristianstad University, Kristianstad, Sweden.
  Yngve, Agneta
  Örebro universitet, Restaurang- och hotellhögskolan.
  Scander, Henrik
  Örebro universitet, Restaurang- och hotellhögskolan.
  Tellström, Richard
  Örebro universitet, Restaurang- och hotellhögskolan.
  Junttila, M.
  School of Business, JAMK University of Applied Sciences, Jyväskylä, Finland.
  Mertanen, Enni
  School of Business, JAMK University of Applied Sciences, Jyväskylä, Finland.
  Research based educations for future foodscapes: the New NordicFood4Many experience2015Ingår i: Culinary Arts and Sciences IX, 2015, Vol. IX, s. 56-68Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 224.
  Mikkola, Elin
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Sandblom, Emma
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Pedagogers strategier för och erfarenheter av anknytning inom förskolans verksamhet: - En kvalitativ intervju- och observationsstudie2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In this thesis, semi structured interviews and observations have been performed in order to

  offer and acknowledge pedagogical strategies and in which situations these become visible.

  Attachment patterns and foremost how educators relate and handle these patterns to reach an

  affectionate behavior has been the aim for this study. Six educators within the Early

  Childhood Education were interviewed. The observations were placed at three different

  preschools, monitoring children between the ages of three and six. The focus however, has

  been on the preschool teachers. The observation was narrated back to the educators, using the

  method stimulated recall, encouraging the teachers to reflect around their motives. In this

  study, we have shown the importance of making the silent knowledge that the educators

  possess more conscious. Through the observations some patterns where attachment is of

  importance has been made visible in this thesis and among these are adopting other

  perspectives.We have also acknowledged the importance of educators being flexible, having a

  close relation to the children and being available for them.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 225.
  Morad, Valeriya
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Den enspråkiga normen i en mångkulturell förskola2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 226.
  Moreno Herrera, Lázaro
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Öberg-Tuleus, Marianne
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Working life education as an activity system: On experiences and challenges from a cultural historical activity perspective2010Ingår i: Bulletin of Institute of Technology, Nagoya University, ISSN 0918-595X, nr 7, s. 41-48Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The current changes in society and working life demands pose considerable challenges to curricular responses from all educational levels including higher education. This article focuses in the development of the university subject working life education at Örebro University, Sweden. Contextualizing aspects of this work are the ongoing process of globalization of the work forces, the emergence of a knowledge base society and the transition in the occupational sector from manufacturing to service oriented economies. In this context competences such as multi-skilling, technological literacy and social and intercultural competence are considered key aspects.

   

  In the specific case of Sweden there has been for about two decades a growing demand for higher education to offer courses in areas with relevance for working life. This new courses are expected to have learning outcomes different to what skill oriented or managerial oriented courses offers. This article analyses the development of the subject working life education at Örebro University using activity theory. In more specific terms the cycle of expansive development research first developed by Yrjö Engeström is used as theoretical and methodological framework. The overall intention is to gain a deeper understanding of the subject’s constituency which is expected to serve as springboard for the expected developments.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 227.
  Myrin, Sara
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Medier och skola - en enkätundersökning om lärares användning av medier i undervisningen2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med denna uppsats har varit att utveckla kunskap om mediers roll i skolans undervisning samt att undersöka hur ett antal lärare använder medier i undervisningen i de yngre skolåren. Metoden som använts för att nå detta syfte är en enkätundersökning som genomfördes på tre skolor. Respondenterna i undersökningen svarade bland annat på frågor angående deras sätt att arbeta med medier samt deras sätt att förhålla sig till medier i undervisningen. Resultatet visade att lärarna undervisar med medier men inte i så stor utsträckning om medier. Deras förhållningssätt till medier, för och mot medier, varierade emellertid och det gick inte att se någon tydlig tendens bland respondenterna.

 • 228. Mähler, Roger
  et al.
  Steinvall, Anders
  Svensson, Jon
  Lindvall-Östling, Mattias
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Deutschmann, Mats
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  “See me! Not my gender, race, or social class”: Combating Stereotyping and prejudice mixing digitally manipulated experience with classroom debriefing2018Ingår i: DHN Helsinki 2018: Book of Abstracts / [ed] Eetu Mäkelä, Mikko Tolonen, Jouni Tuominen, 2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 229.
  Mårtensson, Camilla
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Lässvårigheter: En studie om hur lärare och bibliotekarie kan samarbeta för att stödja elever med lässvårigheter2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  En kvalitativ studie gällande hur lärare och bibliotekarie kan samarbeta för att med bibliotekets hjälp stödja elever med lässvårigheter.

 • 230.
  Nabil, Esra
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Zerom, Semhar
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  "Matematik som ett ämne i förskolan": – En intervjustudie av sex förskollärares föreställningar kring matematik- lärande i förskolan2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Förskolläraren har i uppdrag att främja matematikinlärande i förskolan, genom att ge barn i förskolan förutsättningar för att deras matematiska lärande ska bli tillgodosedd. Tidigare forskning har dock påvisat att det råder en osäkerhet kring undervisningen i matematik i för- skolan. Därför är denna studies syfte att skapa en ökad förståelse för förskollärares föreställ- ningar och arbetssätt för matematik som ett ämne i förskolan. Genom att ta reda på förskollä- rares egna föreställningar och beskrivningar kring matematik och det matematiska arbetssättet vill vi bidra till ökade kunskaper inom ämnesområdet matematikdidaktik i förskolan.

  För att besvara studiens frågeställningar har kvalitativa semistrukturerade intervjuer genom- förts med sex förskollärare från två olika förskolor. Intervjupersonerna har i enskilda samtal tagit ställning till och resonerat kring olika händelser kopplade till deras arbetssätt, uppfatt- ning och planering inom matematik.

  Denna studie har funnit likheter och skillnader mellan de olika respondenterna. Förskollärar- nas individuella beskrivningar varierade och deras arbetssätt skiljde sig åt. Två centrala be- grepp, utifrån Maria Reis (2011) har använts för att beskriva förskollärarnas olika syn på ma- tematik, synlig matematik och osynlig matematik. Begreppen användes i studien för att kate- gorisera respondenternas utsagor. Studien kan därför sägas utforska respondenternas vyer och åsikter kring temat matematikinlärning i förskolan. Studien tyder också på det varierande ar- betssättet som respondenterna använder i förhållning till matematikinlärningen där vissa av respondenterna använder sig av planerade aktiviteter och vissa spontant vävde in matematiken i verksamhetens vardag.

 • 231.
  Nguyen, Tina
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Johanna Stackefält, Johanna Stackefält
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Inomhusmiljön i förskolan och förskoleklassen: Likheter och skillnader i utformningen av förskolans och förskoleklassens inomhusmiljö2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study is first and foremost about the similarities and differences between the preschool and kindergarten physical environment indoors. Our focus is the environment surrounding the children of these institutions. We have therefore researched how the institutions established their environment, what kind of toys and materials they have accessible for the children and what kind of thoughts the teachers have on the forms and shapes of the environment indoors to support the children in their constant growth and development.

  We have decided to conduct a walk-along interview in these institutions, where the teachers answered questions while showing us the indoor environment. The research showed that both preschools and kindergartens have similarities in range of availability and variety of toys, whereas the environment indoors had some divergences.

  We found this subject of great importance due to the fact that children go through major changes starting from preschools, then progressing to kindergarten and eventually to school. We want to shed some light on this subject through this study to create some guidance for students and teachers on how the environment indoor could help and promote a better surrounding  for children to thrive in.

 • 232.
  Nilsson, Anna
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Dokumentation i förskolan Förskollärares syn på dokumentation och deras arbete med den2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 233.
  Nilsson, Hans
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  SO-lärares didaktiska val när det gäller undervisning i hållbar utveckling2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Uppsatsens syfte var att undersöka hur lärare i grundskolans senare år förhåller sig till undervisningen i hållbar utveckling med fokus på de didaktiska val som lärarna behöver göra inför undervisningen i hållbar utveckling. Utifrån en kvalitativ metod intervjuades 5 SO-lärare verksamma i grundskolans senare år. Innehållet i intervjumaterialet sammanställdes i 6 huvudgrupper och innehållet i dessa grupper koncentrerades sedan i olika innehållsområden som presenteras i resultatrapporten.

  Arbetets resultat visar att lärarna låter undervisningen i hållbar utveckling genomsyra mycket av undervisningen i SO-ämnena. Det är ingen av lärarna som enbart ser undervisningen i hållbar utveckling som ett avgränsat område i SO-ämnena. När det gäller arbetssätt och innehåll försöker lärarna att se det som en helhet. Faktakunskapen och vägarna till att nå syftet och målet med undervisningen ser olika ut för lärarna men målet är detsamma. Eleverna ska ta till sig kunskap genom att diskutera och reflektera, kunskapen ska förstås och reflekteras i förhållande till elevernas egen livsstil, för att eleverna också ska kunna agera i samhället, där skolan ingår.

  I lärarnas resonemang framgår det att de förhåller sig lite olika till kursplanerna (2000). En del ser undervisningen i hållbar utveckling som ett tydligare övergripande perspektiv och andra mer ämnesorienterat. När det gäller bedömning och betygssättning i undervisningen i hållbar utveckling framkommer det att lärarna har använt bedömningen på olika sätt. Allt ifrån att läraren har sett det som en självklarhet att göra en bedömning, till att den enskilde läraren inte direkt har använt sig av bedömning och betygssättning i undervisningen i hållbar utveckling. De svårigheter som lärarna tar upp är att det lätt blir en klyfta och avstånd mellan den kunskap som lärarna vill att eleverna tar del av och elevernas livsstil. Samtidigt betonar lärarna i undersökningen att styrkan och möjligheten i undervisningen i hållbar utveckling är att etiska moraliska frågor berör och de praktiska arbetsmomenten som ger närhet mellan ämne och elev fungerar bra.

 • 234.
  Nilsson, Jakob
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Tvärdisciplinär kritik och kognitiv kartläggning: Bildning och ekologisk hållbarhet inom MKV och filmvetenskap2020Ingår i: Humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på bildning och hållbar utveckling / [ed] Magnus Boström, Christian Lundahl, Johan Öhman, Örebro: Örebro Universitet , 2020, s. 97-108Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 235.
  Norberg, Jatta
  et al.
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Fredriksson, Linda
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Berggren, Linda
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Några pedagogers didaktiska val i läs- och skrivundervisning: -utifrån ett socialinteraktionistiskt perspektiv och med fokus på utveckling av didaktisk kompetens2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Ett av skolans viktigaste uppdrag är att skapa goda möjligheter för barnens läs- och skrivutveckling, därav är det av största vikt för pedagoger att besitta en bred kompetens inom detta område. Syftet med denna uppsats är att diskutera några pedagogers didaktiska val i arbetet med barns tidiga läs- och skrivutveckling mot bakgrund av deras utbildning och arbetslivserfarenheter. Den empiriska studien belyser hur några pedagoger motiverar sina didaktiska val beträffande undervisningsinnehåll och arbetsformer samt vad som påverkat dessa val. Studien omfattar både kvalitativa intervjuer och observationer. Analysen sker utifrån det socialinteraktionistiska perspektivet vilket dominerar forskningen idag samt genomsyrar gällande styrdokument. De studerade pedagogerna arbetar i linje med det socialinteraktionistiska perspektivet när de i undervisningen tar hänsyn till barnens individuella skapande och använder sig av betydelsefulla arbetsuppgifter. Pedagogerna följer inte perspektivet fullt ut eftersom det kommunikativa samspelet inte erbjuds den framträdande platsen i undervisningen som det socialinteraktionistiska perspektivet förordar. Det som pedagogerna lyfter fram som varit avgörande för deras professionsutveckling är en kombination av både utbildning och arbetslivserfarenheter men arbetslivserfarenheter är det som motiverat mest till utveckling av didaktisk kompetens.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 236.
  Nord, Linda
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Specialpedagogik för ökad inkludering i ordinarie klassrumsundervisning: Speciallärares och specialpedagogers uppfattningar om framgångsrik läs- och skrivinlärning för elever i grundskolan2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 237.
  Nordin, Elin
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Stenman, Sara
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Integritetens rockring: En kvalitativ intervjustudie om integritet i förskolan2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Med denna studie vill vi fördjupa förståelsen och kunskapen för förskolans arbete med barns integritet. Syftet är beskriva hur verksamma pedagoger i förskolan uppfattar begreppet integritet samt redogöra för på vilka sätt förskolor kan arbeta med barns integritet i sina verksamheter. Fokus är därför att ta reda på hur verksamma pedagoger ser på och arbetar med integritet i förskolan. Studien har en kvalitativ ansats och datainsamlingsmetoden är semistrukturerade intervjuer som genomförts med sex verksamma pedagoger från olika förskolor i två kommuner. Kortfattat visar resultatet att pedagogerna definierar integritet på olika sätt men ändå visar stor förståelse för innebörden av ett komplext begrepp. Pedagoger lägger olika betydelser i begreppet och denna studie har identifierat några av de aspekter som framkommit som centrala för barns integritet och arbetet med det i förskolan. Integritet är något som samtliga intervjuade pedagoger funderar kring och som de aktivt arbetar med i den dagliga verksamheten genom olika sätt. Slutsatsen är att pedagoger har en stor medvetenhet kring begreppet integritet och vad det kan innebära för det praktiska arbetet i förskolan samt att barns integritet får en allt större vikt för arbetet i verksamheterna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 238.
  Nordqvist, Lisa
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Den nyanlända eleven som objekt: En kritisk diskursanalys av mediedebatten om nyanländas lärande2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilka olika diskurser inom mediedebatten om undervisning av nyanlända som konstrueras, samt vilka olika identiteter av den nyanlände eleven som framträder.Den teoretiska utgångspunkten är socialkonstruktionism och metoden är utformad utifrån Faircloughs kritiska diskursanalys. Det är den första dimensionen i hans metod – textanalysen, som används i studien. Det empiriska materialet består av 34 debattartiklar och ledare i fyra svenska dags- och kvällstidningar: Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Sydsvenska Dagbladet samt Aftonbladet, publicerade under åren 2014 till 2016.Analysen utförs i tre steg. Det första steget syftar till att undersöka vilka problem och förslag på lösningar som etableras. I det andra steget undersöks vilka diskurser som kan identifieras och i det tredje hur identiteten av den nyanlända eleven konstrueras i mediedebatten.Resultatet visar att det finns tydliga sätt att betrakta den nyanlända. De identifierade diskurserna är en problemdiskurs, en mångfaldsdiskurs och en trygghetsdiskurs där problemdiskursen är den dominerande. Inom både problemdiskursen och trygghetsdiskursen framträder en objektifiering av den nyanlända eleven och ett ”vi och dom-perspektiv”. Inom mångfaldsdiskursen framställs de nyanlända, som individer och inte som en homogen grupp, och inom den diskursen lyfts även positiva effekter av en mångkulturell skola fram. I det empiriska materialet, oftare än inom forskningen, förespråkas undervisning i förberedelseklass framför undervisning i ordinarie klass. Huruvida modersmålet bör ses som en resurs eller som ett hinder i undervisningen debatteras också, och inom mediedebatten kan man se motsatta ståndpunkter som båda refererar till forskning inom området.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 239.
  Olofsson, Angelica
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Framgångsrik undervisning i engelska: En intervjustudie om lärares upplevelser om hur man bör bemöta elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i årskurs 7-92018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur lärare upplever att man bör bemöta elever i läs- och

  skrivsvårigheter/dyslexi i undervisningen i ämnet engelska, för en framgångsrik undervisning

  där alla elever har möjlighet att nå kunskapskraven. I dagens globala samhälle är goda

  kunskaper i engelska betydelsefulla. Kunskaper i engelska värderas högt. Engelska är ett av

  tre kärnämnen som elever behöver vara godkända i när de lämnar årskurs 9 för att ha

  möjlighet att studera vidare på gymnasienivå. Elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

  upplever ofta att undervisningen i engelska är utmanande på grund av sina svårigheter att läsa

  och skriva. För att få en bakgrund och förståelse för problemet ges en redogörelse för vad läsoch

  skrivsvårigheter och dyslexi är. Utifrån tidigare forskning fokuseras på vilka

  framgångsfaktorer som tidigare forskning visar på för elever i läs-och skrivsvårigheter/dyslexi

  i undervisningen i engelska. Slutligen beskrivs vilka hinder och möjligheter dessa elever kan

  möta i undervisningen i engelska.

  I den kvalitativa undersökningen intervjuas lärare som undervisar elever i engelska i årskurs

  7-9. Utifrån lärarperspektivet beskriver lärarna sina upplevelser om bemötandets betydelse,

  vad de upplever är framgångsrik undervisning i engelska samt vilka svårigheter de upplever

  att de har att undervisa elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i engelska. I den

  fenomenologiska analysen framkommer ett antal fenomen inom varje område. I

  resultatdiskussionen diskuteras essenserna, tillit som skapar trygghet samt meningsfull

  undervisning, som framkommit genom den fenomenologiska analysen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 240.
  Olofsson, Jonas
  et al.
  Umeå universitet, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå, Sweden.
  Panican, Alexandru
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap. Socialhögskolan, Lunds universitet, Lund, Sweden.
  Pettersson, Lars
  Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet, Lund, Sweden.
  Righard, Erica
  Socialhögskolan, Lunds universitet, Lund, Sweden.
  Ungdomars övergång från skola till arbetsliv: aktuella utmaningar och lokala erfarenheter2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Föreliggande rapport är ett resultat av studier som har utförts inom ramen för ett forskningsprojekt vid Lunds universitet.1 Studierna har haft en väldigt konkret och handfast inriktning och syftat till att belysa hur förutsättningarna för ungdomspolitiken har förändrats på en rad centrala områden under senare år. Vi har valt att fokusera på förändringar inom arbetsmarknadspolitiken liksom gymnasieutbildningen. Hur har förändringarna påverkat förutsättningarna för samverkan mellan skola, arbetsförmedling och socialtjänst på kommunal nivå? Har förändringarna underlättat eller försvårat strävandena efter mer av samord-ning över sektors- och verksamhetsgränser?

  Mycket talar enligt vår uppfattning för att förändringarna bidragit till tilltagande målkonflikter och försämrade förutsättningar för samverkan. Dessutom har förändringarna bidragit till minskad likvärdighet mellan kommunerna när det gäller insatser för att stödja ungdomars etablering, något som måste betraktas som mycket otillfredsställande. Allt detta är allvarligt, inte minst mot bakgrund av de tilltagande etableringsproblemen för unga på svensk arbetsmarknad generellt sett.

  Det är vår förhoppning att rapporten ska kunna befrukta samhällsdebatten och politikutvecklingen rörande ungas etableringsvillkor och ungdomspolitiken i bredare bemärkelse.

 • 241.
  Olsson, Ann-Christin
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete på gymnasiet -    Specialpedagoger och rektorers uppfattning av uppdraget2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I den senaste skollagen är det tydligt att skolors elevhälsoarbete främst ska vara hälsofrämjande och förebyggande. Skolverket, skolinspektionen och aktuell forskning visar att skolor, nu sju år efter att lagen trätt i kraft, fortfarande är kvar i det åtgärdande arbetet.Syftet med denna studie är att genom specialpedagogs och rektorers uppfattning av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, öka kunskaper om faktorer som möjliggör och/eller försvårar uppdraget. Skolnivån i studien är gymnasiet.Studiens teoretiska utgångspunkt är socialkonstruktionism och metodansaten är hermeneutik. Studiens empiriska underlag består av sju semistrukturerade intervjuer med rektorer/ biträdande rektorer och specialpedagoger. Resultatet visar på elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete till stor del är kvar i det förebyggande arbetet men att processer är i gång för en förändring. Processen tar tid och är svår i vissa lägen vilket leder till att personalen upplever frustration. Resultatet visar också på att specialpedagoger och rektorer/biträdande rektorer uppfattar uppdraget relativt samstämmigt men skillnader finns, där orsaken bottnar i maktstrukturer. Vidare framkommer det att en konkurrerande situation uppstår mellan specialpedagog och försteläraruppdrag när försteläraruppdrag kopplas till skolutveckling och specialpedagog inte var inbjuden att delta.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 242.
  Orrvad, Sandra
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Ställföreträdare, tillrättaläggare och lärare: Om elevassistenters roll på högstadiet2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att utifrån en hermeneutisk ansats öka kunskapen om elevassistenters och lärares uppfattning om vilken roll elevassistenter på högstadiet har, och på vilka sätt elevassistans som särskilt stöd kan förstås. Tidigare forskning har visat att såväl elevassistenters roll som ansvarsfördelningen mellan elevassistenter och lärare är otydlig och att elevassistenter inte sällan har arbetsuppgifter av pedagogisk karaktär. I uppsatsen sätts elevassistenter in i ett organisatoriskt ramverk med hjälp av Gunnar Bergs teori om skolan som institution och organisation, och deras arbetsuppgifter analyseras utifrån Claes Nilholms tre specialpedagogiska perspektiv.

  Studiens empiriska material är insamlat med hjälp av semistrukturerade intervjuer med elevassistenter och lärare. Att ansatsen är hermeneutisk innebär att det är informanternas uppfattningar om elevassistenters roll och elevassistans som särskilt stöd som är i fokus.

  Resultatet visar att elevassistenter utför en mängd olika arbetsuppgifter, från enkla och okvalificerade till avancerade och komplexa. I arbetet med den elev assistenten är särskilt stöd för kan elevassistenten fungera som ställföreträdande elev, som tillrättaläggare och/eller som lärare. Stödets utformning är framför allt kompensatoriskt och åtgärdande på individnivå. Elevassistans som särskilt stöd, så som det framstår i studien, kan även förstås som ett sätt för den enskilda skolan att utnyttja sitt organisatoriska frirum och stödets utformning blir då ett sätt att hantera till exempel dilemmat att alla elever ska uppnå samma kunskapskrav på en given tid samtidigt som undervisningen ska anpassas till elevernas olika förutsättningar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 243.
  Ottander, Christina
  et al.
  Department of Science and Mathematics Education, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Due, Karin
  Department of Science and Mathematics Education, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Areljung, Sofie
  Department of Science and Mathematics Education, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Sundberg, Bodil
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Tellgren, Britt
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. örebro universitet.
  Understanding Preschool Emergent Science in a Cultural Historical Context through Activity Theory2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 244.
  Otterborn, Anna
  Linköpings universitet, Avdelningen för lärande, estetik och naturvetenskap.
  Datorplattor i en förskolekontext: med fokus på teknikundervisning inklusive programmering2020Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Society has undergone major and revolutionary changes in a relatively short time, where the individual is surrounded by and has become increasingly dependent on digital technology and programmed objects. The availability of digital tools such as digital tablets (e.g. iPads) has increased significantly in the Swedish preschool, even though research in this area is limited.

  It is therefore of utmost importance to examine how teachers use digital tablets to support children's learning, both in general but also in relation to technology education, where the latter also includes computer programming. This thesis intends to contribute to such an examination in the form of two studies.

  In study 1, an online survey was used that consisted of 26 questions that were sent across Sweden and in which 327 respondents participated. Questions were posed about how teachers work with digital tablets together with preschool children. Specifically, the following research questions were raised: What educational activities with digital tablets do teachers engage in Swedish preschools? What are teachers’ views of the educational benefits and disadvantages of using digital tablets in teaching? and, What are teachers’ recommendations for using digital tablets in their teaching practice?

  In study 2, another online survey was developed based on the findings from study 1 and contained 16 questions that resulted in 199 responses from across Sweden. In study 1, teacher responses around programming proved prominent, which study 2 aimed to explore more deeply. Therefore, the survey questions adopted in the second study probed how preschool teachers implemented programming activities during preschool teaching.

  Results from the two studies showed that despite a lack of competence, equipment and support from school leadership, numerous teachers often develop and use their own initiative to integrate digital tablet and programming activities in preschool. Teachers communicated several advantages of programming activities with respect to children's learning, aspects that were linked to the notions of 21st century skills and computational thinking. When it comes to methods for designing and implementing activities in practice, several connections to Papert's constructionism were seen as meaningful for the children, where activities contained a large degree of project based work with room for promoting children's agency. The results of the research clearly indicates that solid teacher-initiated work with digital tools as pedagogical resources is underway in earnest across Swedish preschools.

  In order to realize the advantages of teachers’ development of digital tablet activities for learning, teachers must be provided with prerequisite support necessary for an optimal integration of digitization tools into preschool education. In this regard, teachers should be offered competence development, as well as time for effective implementation, planning and follow-up. Access to appropriate digital tools is also a proviso for realizing this mandate. Increased collaboration between school managers and teachers would also further steer such initiatives in a positive pedagogical direction.

 • 245.
  Palfelt, Elaine
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Likvärdig utbildning för vuxna: -    skolledares beskrivning av likvärdighet inom vuxenutbildningen2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie inriktar sig mot vuxna elevers rätt till likvärdig utbildning. Studiens syfte är att få en fördjupad bild av hur skolledare inom vuxenutbildningen anser sig säkerställa att deras elever får en likvärdig utbildning. Uppsatsens metodansats grundar sig på en kvalitativ studie där valet av insamlingsmetod blev kvalitativa intervjuer för att få fram informanternas uppfattningar av arbetet med att säkerställa en likvärdig utbildning. Det teoretiska perspektivet som används i studien är frirumsteori. Valet av informanter till min studie blev sex skolledare som är verksamma hos olika utbildningsanordnare inom vuxenutbildningen.Dessa skolledare verkar inom olika kommuner i Sverige. I uppsatsen beskrivs vuxenutbildning, individanpassad undervisning, behov av specialpedagogisk kompetens och likvärdig utbildning. Resultatet i studien visar på att individanpassningar sker genom kompensatoriskt material, samtal och att ge eleverna mer tid på sin utbildning. Det här leder till att skolledarna säkerställer i viss omfattning att ge eleverna en likvärdig utbildning, men att det behövs specialpedagogisk kompetens för att helt kunna säkerställa detta. I resultatet framkommer att det finns en brist när det gäller specialpedagogik hos nästan alla utbildningsanordnare i studien. Skolledarna anser att de har ett behov av både specialpedagogik och elevhälsa inom sina verksamheter. I studien framkommer att det enbart är en av de fem skolledarna som har specialpedagogisk personal anställd.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 246.
  Paulsson, Malin Charlotta
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Att nå eller inte nå målen i grundskolan för elever med autism: -det är frågan2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Flera studier (Skolverket, 2009, Skolinspektionen, 2012) har indikerat en låg måluppfyllelse för elever med autism-diagnoser i grundskolan. Denna undersökning vill bidra med kunskap till detta område och fokuserar på måluppfyllelsen i kärnämnena svenska, engelska och matematik på högstadiet för denna elevgrupp. Tre gruppintervjuer och en mindre enkätundersökning med lärare som undervisar elever med autism-diagnoser i svenska, engelska och matematik i olika typer av verksamhet har genomförts, både elever inkluderade i reguljär undervisning och i kommungemensamma specifika undervisningsgrupper för elever med autism-diagnoser i årskurs 7-9.

  I denna studie var måluppfyllelsen god, 89 %, för elever med autism-diagnoser i kommungemensam särskild ASD-verksamhet som undervisades huvudsakligen i liten grupp. Måluppfyllelsen var väsentligt lägre för de elever i denna studie som var helt inkluderade i reguljär undervisning, 52 %. Den höga måluppfyllelsen i särskild ASD-verksamhet visar att det går att lyckas med undervisningen för denna elevgrupp och att måluppfyllelsen kan vara i paritet med övriga elevers.

  Det största hindret som lärarna i intervjustudien kunde se för elevernas måluppfyllelse var skolfrånvaro. Ett annat stort hinder för att nå målen på högstadiet var tidigare skolmisslyckanden, som även kan ha lett till hög frånvaro. En annan vanlig svårighet var en kombination av olika diagnoser, till exempel ADHD eller språkstörning i kombination med autism, som orsakade stora skolsvårigheter för eleverna. Flera av lärarna upplevde också utmaningar i att bedöma vad ASD-eleverna verkligen kan utifrån de rådande kunskapskriterierna, till följd av elevernas svårigheter när det gäller exempelvis koncentration och fokus, exekutiva svårigheter som orsakar problem med att till exempel påbörja och färdigställa uppgifter samt svårigheter med skrivandet som är en viktig del av bedömningen i flera skolämnen, framför allt i svenska och engelska.

  Ytterligare studier av måluppfyllelsen för elever med ASD och de faktorer som kan påverka denna i positiv riktning behövs, är den viktigaste slutsatsen i studien.

 • 247.
  PE4212, PE4212
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Erfarenheter av samarbete mellan lärare specialpedagog och logoped i arbetet med elever med språkstörning: En kvalitativ intervjustudie2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 248.
  Persson, Johanna
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Thingberg, Amanda
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Matsituationen i förskolan: – möjlighet eller begränsning för barns inflytande?2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 249.
  Persson, Krister
  Örebro universitet, Samhällsvetenskapliga institutionen.
  Studentbedömning och självvärdering ur ett färdighetsbaserat perspektiv: en metod att utveckla studenters lärandeprocess2008Ingår i: Om examination och lärande / [ed] Urban Ljungquist, Martin Stigmar, Eva Thorin, Växjö: Universitetspedagogiskt centrum, Växjö universitet , 2008, s. 113-126Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 250.
  Persson, Malin
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Jansson, Jessika
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Integrering: - ur två olika perspektiv2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Begreppet integrering är något man ständigt kommer i kontakt med i skolans värld. Men vad innebär integrering? Och vad är skillnaden mellan integrering och inkludering?

  När man behandlar dessa begrepp hamnar man ständigt inom det specialpedagogiska fältet. I den specialpedagogiska forskningen finns det två perspektiv som är framträdande, dessa är det kategoriska perspektivet samt det relationella perspektivet. Det är det senare som just nu lyfts i den specialpedagogiska forskningen. Det relationella perspektivet fokuserar mycket på samspel mellan eleverna, och är något som även Lev Vygotskijs texter handlar om. Hans verk är fortfarande högaktuella inom det pedagogiska området. Uppsatsen behandlar integrering och inkludering ur ett historiskt perspektiv, tolkningar av vad läroplanerna från Lgr 62 fram till och med Lpo 94 säger om integrering samt en fältstudie i form av observationer av en klassrumssituation där samspelet mellan elever är i fokus. Syftet med uppsatsen var att undersöka samspelet mellan eleverna i ett klassrum, men något resultat är svårt att utläsa. Det som gick att utläsa var att samspelet mellan eleverna inte existerade i så stor utsträckning v i trodde.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
234567 201 - 250 av 326
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf