oru.sePublications
Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 885
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Eriksson, Annika
  Örebro University, Department of Education.
  Organisation av specialpedagogisk verksamhet: -utgångspunkter för grundskolans senare år2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att belysa utifrån vilka utgångspunkter specialpedagogisk verksamhet i grundskolans senare år organiseras. Organisationen av den specialpedagogiska verksamheten skiljer sig åt mellan grundskolor på senare år genom att den ser olika ut till innehåll och utformning. I styrdokument framställs vad som skall ges till elever i behov av särskilt stöd, men inte hur arbetet skall gestaltas. I denna undersökning har tre lärare intervjuats om den specialpedagogiska verksamheten som de är verksamma i. Lärarnas beskrivningar har framställts i kvalitativt skiljda beskrivningskategorier. Undersökningen visade att centrala resursenheter på skolorna samordnade och organiserade till stora delar den specialpedagogiska verksamheten. Särskolan som anses vara en del av den specialpedagogiska verksamheten, finns fortfarande till stor del utanför skolans ordinarie verksamhet. Det visade sig vara en utmaning för lärare i grundskolans senare år att arbeta mot inkluderande arbetsformer. Undersökningen visade att permanenta segregerande elevgrupper fortfarande finns kvar inom grundskolans senare år. De segregerande arbetsgrupperna som identifieras i studien liknar det resonemang som Persson (2003) för kring ett kategoriskt förhållningssätt inom specialpedagogiken. Stödet till eleverna i de undersökta skolorna gavs företrädesvis i små arbetsgrupper men också under inkluderande arbetsformer genom att speciallärarna deltog i undervisningen på olika sätt. Specialpedagoger och speciallärare spelade en viktig roll i den specialpedagogiska verksamheten, eftersom de bidrog med kunskaper kring elever i behov av särskilt stöd. Kunskaper om elever i behov av särskilt stöd påstods vara bristfällig hos vanliga ämneslärare i grundskolans senare år.

 • 252.
  Eriksson, Annika
  Örebro University, Department of Education.
  Samverkan förskola och skola: En intervjustudie av organisation och tankar om övergången mellan förskola och skola.2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I samband med övergången från förskola till skola sker ett samarbete av förskollärare och lärare för att skapa grunden till det livslånga lärandet och den röda tråden i enlighet med tankar från förskolans och skolans läroplaner. I många fall kan det ställa till problem av den anledningen att förskolan och skolan står för olika traditioner. Dessa traditioner är skapade utifrån förskolans framväxt och skolans utveckling under 1900-talet och det har präglat dagens förskollärare och lärare till att se på barn och elevers utveckling och lärande på olika sätt. Det här arbetet ger en bild av hur det kan se ut i fyra olika områden i samband med övergången, den ger förskollärare och lärares bild av hur den är organiserad, vad som upplevs som olika i synsätt på barnen och eleverna samt samarbete yrkeskategorierna emellan.

  Denna uppsats är en intervjustudie gjord i fyra skolområden där det i varje område intervjuades en förskollärare och lärare enligt en halvstrukturerad intervjuform.

  Under rubriken Resultat sker en redovisning av data som samlades in utifrån de olika områden vilket främst resulterade i skillnader i synsätt och arbetssätt och att i många fall upplevde förskollärarna att det var lärarna och skolan som tog intiativet till övergången.

  I diskussionen sker en diskussion om det som kommit fram av undersökningen, vilket främst var att det inte finns någon gemensam tanke om övergången från förskollärare och lärare. Det finns stora skillnader i sätt att se på kunskap och lärande. Det finns mycket som hindrar det gemensamma arbete och för att en förbättring skall ske måste naturliga möten skapas och det måste ges tid till att se verksamheterna och de likheter som faktiskt finns.

 • 253.
  Eriksson, Charli
  et al.
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Gustavsson, Kjell
  Örebro University, Department of Education.
  Johansson, Therese
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Mustell, Jan
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Quennerstedt, Mikael
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Rudsberg, Karin
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Sundberg, Marie
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Svensson, Lena
  Örebro University, Department of Education.
  Skolämnet idrott och hälsa hösten 2002: uppläggning och huvudresultat från en nationell utvärdering2003In: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, no 3, p. 30-34Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 254.
  Eriksson, Charli
  et al.
  Örebro University, Department of Health Sciences.
  Gustavsson, Kjell
  Örebro University, Department of Education.
  Quennerstedt, Mikael
  Örebro University, Department of Health Sciences.
  Rudsberg, Karin
  Örebro University, Department of Health Sciences.
  Öhman, Marie
  Örebro University, Department of Health Sciences.
  Öijen, Lena
  Örebro University, Department of Education.
  A national evaluation of the school subject physical education and health: I. methodological approaches and challenges2003Conference paper (Other academic)
 • 255.
  Eriksson, Charli
  et al.
  Örebro University, Department of Health Sciences.
  Gustavsson, Kjell
  Örebro University, Department of Education.
  Quennerstedt, Mikael
  Örebro University, Department of Health Sciences.
  Rudsberg, Karin
  Örebro University, Department of Health Sciences.
  Öhman, Marie
  Örebro University, Department of Health Sciences.
  Öijen, Lena
  Örebro University, Department of Education.
  A national evaluation of the school subject physical education and health: II. on the importance of subject content and focus2003Conference paper (Other academic)
 • 256.
  Eriksson, Charli
  et al.
  Örebro University, Department of Health Sciences.
  Gustavsson, Kjell
  Örebro University, Department of Education.
  Quennerstedt, Mikael
  Örebro University, Department of Health Sciences.
  Rudsberg, Karin
  Örebro University, Department of Health Sciences.
  Öhman, Marie
  Örebro University, Department of Health Sciences.
  Öijen, Lena
  Örebro University, Department of Education.
  A national evaluation of the school subject physical education and health: III. ”More for boys than girls?”2003Conference paper (Other academic)
 • 257.
  Eriksson, Charli
  et al.
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Gustavsson, Kjell
  Örebro University, Department of Education.
  Quennerstedt, Mikael
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Rudsberg, Karin
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Öhman, Marie
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Öijen, Lena
  Örebro University, Department of Education.
  Idrott och hälsa – ämnesrapport NU-03.2005Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 258.
  Eriksson, Elin
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Nilsson, Andréa
  Örebro University, Department of Education.
  Friluftslivets meningserbjudanden: En fallstudie på en gymnasieskola2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 259.
  Eriksson, Eva-Karin
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Johansson, Bo
  Örebro University, Department of Education.
  Larsson, Lena
  Örebro University, Department of Education.
  Ren reflektion: en studie om reflektion och lärande under en arbetsplatsträff2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen grundar sig på en studie som genomförts på ett företag i lokalvårdsbranschen. Syftet med uppsatsen är att belysa vilka förutsättningar för lärande som kan finnas under arbetsplatsträffar. Vi frågar oss hur utformningen av arbetsplatsträffen påverkar möjligheten till reflektion, hur reflektion uttrycks under en arbetsplatsträff samt vilken betydelse arbetsplatsträffar har för gemensam reflektion. Studien är avgränsad till att gälla fenomenet reflektion som är en viktig faktor för lärande.

  Vi har använt oss av en kvalitativ metod med observation som huvudsaklig datainsamlingsmetod. Vi har observerat två arbetsplatsträffar i företaget.

  Observationerna visar att det finns flera faktorer i utformningen av mötena som kan påverka möjligheten till reflektion för deltagarna. Dessa är mötesansvarigas förhållningssätt, antalet deltagare, tiden, mängden ärenden, gruppindelningen och ägandeformen. Vår studie visar att reflektion uttrycks på många sätt. Det finns exempel på hur man i reflekterande diskussioner utbyter erfarenheter, problematiserar vardagen och ifrågasätter ramarna för arbetet men också att några förhåller sig tysta och inte deltar i diskussionerna. Vår tolkning, utifrån vår studie, är att arbetsplatsträffarna har stor betydelse för den gemensamma reflektionen då de är tillfällen för möten, samtal, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 260.
  Eriksson, Helena
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Hallin, Eva
  Örebro University, Department of Education.
  Läxan- traditionellt eller didaktiskt genomtänkt moment2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  I dagens skola har lärare stort inflytande över sin egen undervisning, vilket medför att kraven på lärarna blir större. Det är därför viktigt att lärarna får reflektera och utveckla sin kompetens för att kunna möta dessa krav. Våra erfarenheter av hur lärare arbetar med momentet läxor är växlande och vi kan även genom media och forskning se att läxor är ett aktuellt ämne. Vårt syfte med denna uppsats blir därför att problematisera hur lärare tänker kring didaktiska förhållningssätt. Detta gör vi genom att fokusera oss på hur lärare arbetar och tänker om momentet läxa. Vi har, i vår uppsats, använt oss av fokusgruppsintervjuer där vi samtalat med lärare kring momentet läxa för att få svar på våra frågor. Lärarna är verksamma i årskurserna 1-6.

  Vidare beskrivs bl.a. didaktikens historia från 1600- talet fram tills i dag, olika teorier på lärande samt läxans komplexitet. Användandet av läxor har förekommit under en lång tid och haft olika innebörder, och lärarna i vår undersökning menar att läxor främst ges för att eleverna ska bli ansvarstagande och att de genom upprepning ges tillfälle att befästa kunskap. Lärarna nämner även att både föräldrar och elever, främst i de lägre åren, vill ha läxor. Det blir också ett skäl till varför läxor ges.

  Människan lär hela livet, hela tiden, inte bara i skolan. Hur ska då momentet läxa behandlas? I vår uppsats ställs de didaktiska förhållningssätten i relation till momentet läxa. En slutsats har kunna dragits men frågor kvarstår att diskutera ute i skolorna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 261.
  Eriksson, Ilona
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Holgersson, Anna-Karin
  Örebro University, Department of Education.
  Läsundervisning: - en studie av läroplanens anvisningar och lärares arbete med läslärande2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie undersöker läroplanen samt lärares arbete med läslärande med barn i tidig skolålder och syftet är att belysa lärares arbete med läsinlärning i de lägre skolåren samt att studera Lpo 94 med hjälp av det sociokulturella perspektivet.

  Elbro (2004) säger att när läraren besitter kunskap underlättas dennes arbete av den orsaken att läraren smidigare kan bemöta och lösa eventuella problem barnen kan stöta på under sin resa mot läsandet. Lärarna har fått ange skäl till sina val av arbetssätt och metoder vid läsundervisningen, på så vis finns reflekterandet runt undervisningen med i studien.

  Både litteratur som ligger till grund för studien och de lärare som deltagit anser det viktigt med läslärande och det anses viktigt att barnen tillägnar sig erfarenhet av läsande under såväl skoldag som i hemmet. Litteratur och lärare påvisar samstämmighet av vikten av föräldrars medverkan och uppmuntran av barnen i deras läslärande.

  Faktorer som anses bilda goda förutsättningar för läslärande har utkristalliserat sig. Dessa är förförståelse, självförtroende, samarbete med vuxna samt meningsfullhet och motivation.

  Undersökningen har visat att läslärande utifrån Lpo 94 är förenligt med ett sociokulturellt perspektiv. Angående lärares arbetssätt har framkommit att lärarna utgår från en för barnen gemensam bas där bokstavsinlärningen är central och utöver det individualiseras undervisningen.

 • 262.
  Eriksson, Johanna
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Johansson, Hanna
  Örebro University, Department of Education.
  Diagnosens värde: En studie om lärares uppfattningar och erfarenheter kring diagnosen autismspektrumsyndrom2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande uppsats är att problematisera värdet av en diagnos beträffande autismspektrumsyndrom utifrån lärares uppfattningar och erfarenheter. Vidare riktar sig uppsatsen till att studera hur lärare ser på diagnosen autism och hur lärare och föräldrar till elever med autism samarbetar utifrån lärares perspektiv. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med sju stycken yrkesverksamma lärare i särskolan. Intervjuerna belyser tre stycken avdelningar: Lärarnas kompetens, Diagnosen autism i skolan och Lärarnas samarbete med föräldrar.

  Resultat visar att majoriteten av deltagarna i studien inte ser diagnosen autismspektrumsyndrom som avgörande i deras pedagogiska arbete. Detta resultat ligger i linje med den forskning som finns kring diagnosen autism. Vidare visar studiens resultat att lärare anser sig ha ett tätt samarbete med föräldrar till elever med autism. Utöver det framkom det tydligt att individens behov sätts i fokus av lärare. Forskning inom det specialpedagogiska fältet betonar även de individers behov.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 263.
  Eriksson, Johny
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Kurtovic, Dijana
  Örebro University, Department of Education.
  Elevers olika förutsättningar och Howard Gardners teori om de multipla intelligenserna.2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Lpo-94 står det att "undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov" (Lpo-94, s6). Syftet med den här uppsatsen är därför att uveckla kunskap om huruvida elevers olika förutsättningar skulle kunna förstås utifrån Howard Gardners teori om de multipla intelligenserna och vad detta för för betydelse för lärares möjlighet att anpassa undervisningen till elevers olika förutsättningar. Mot bakgrund av detta har vi genom textanalys undersökt Lpo-94 med MI-teorin som utgångspunkt. Teorin baseras på att människor har olika intelligenser som de hanterar sin omgivning utifrån och att de därmed även utgör olika förutsättningar för individers lärande. Gardner presenterar; Språklig intelligens, visuell- rumslig intelligens, logisk- matematisk intelligens, kroppslig- kinestetisk intelligens, musikalisk intelligens, intrapersonell intelligens, interpersonell inntelligens.

  Vår frågeställning är:

  - Vad kan MI-teorin få för betydelse för lärares möjlighet till att ta hänsyn till elevers olika förutsättningar?

  Ett delsyfte är att utveckla kunskaper om MI-teorin och för att uppnå vårt syfte och delsyfte har vi tagit hjälp av frågor som är vägledande för delarna i vår teoretiska bakgrund som i sin tur utgör ugångspunkten för vår textanalys. De frågor som vi stödjer oss emot är:

  - Vad menas med MI-teorin?

  - Vilka synsätt på intelligens finns det?

  Det som vi har kommit fram till i uppsatsen är att MI-teorin utgör en rimlig utgångspunkt för pedagoger och deras arbete då det gäller att ta hänsyn till elevers olika förutsättningar. Den fungerar som ett bra stöd för lärare i arbetet med att uppfylla vad som fordras av Lpo-94.

 • 264.
  Eriksson, Jonas
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Callmyr, Linda
  Örebro University, Department of Education.
  Runesson, Mikael
  Örebro University, Department of Education.
  Det dubbla uppdragets dilemma: en diskursanalys av skolans kunskaps- och värdegrundsuppdrag2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The main objective of the essay is to analyse the two texts Skola för bildning SOU 1992:94 and Värdegrundsboken (2001) and the central query is whether there are different ways of referring to knowledge and fundamental values and how this can be interpreted. This is obtained by adapting a Critical Discourse Analysis according to Faircloug’s analysing model.

  The transferrals of fundamental values and knowledge are the main tasks for the school system. In 1994 National Compulsory School Curriculum (Lpo 94) it is clearly stated that the school’s main directive is to promote learning. This indicates a dichotomy between the two different assignments. Given the fact that there are no unambiguous directives on how to combine the two tasks in the educational situation there is an apparent risk that the dichotomisation is reinforced.

 • 265.
  Eriksson, Louise
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Berglund, Martina
  Örebro University, Department of Education.
  Mångkulturalitet i skolan: - identitet och kommunikation för barn med annat modersmål än svenska2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 266.
  Eriksson, Sandra
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Leandersson, Ebba
  Örebro University, Department of Education.
  Inkludering på det individuella programmet2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Den här C-uppsatsen handlar om inkluderingsbegreppet och visionen ”en skola för alla”. Vi ville få en inblick i hur inkludering kommer till uttryck på en mellansvensk gymnasieskolas individuella program. Forskningen kring begreppet inkludering är mångtydig, vilket innebär att inkludering kan betyda olika saker för olika personer. Vi hade tre forskningsfrågor, dessa var följande; Vad har de intervjuade pedagogerna för uppfattningar av inkludering och ”en skola för alla”? Hur går de intervjuade pedagogerna tillväga i undervisningen för att skapa ett inkluderande klassrum? Vad har de intervjuade pedagogerna för uppfattningar om elevernas utbildningssituation på det individuella programmet? Med hjälp av en intervjuguide utfördes kvalitativt halvstrukturerade intervjuer med fem pedagoger och en specialpedagog som alla arbetar med elever på det individuella programmet. Informanterna hade möjlighet att berätta relativt fritt om sina erfarenheter, uppfattningar samt ge exempel från sin egen undervisning. Vi satte informanternas svar i relation till den litteratur och de styrdokument som vi använde oss av i uppsatsens bakgrund.

  Informanterna ansåg att begreppet inkludering innebär att alla elever ska kunna gå tillsammans i en klass oavsett om de är i behov av särskilt stöd eller inte. Dock påpekade flera informanter att specialskolor kan vara nödvändigt för att alla ska få sina behov uppfyllda. Om ”en skola för alla” ska kunna bli verklighet fullt ut så behövs mer resurser. Informanterna beskriver att de anpassar undervisningen efter varje elevs enskilda behov och de tycker att det är viktigt med en nära kontakt. Till viss del så menar informanterna att individualisering leder till inkludering. Alla informanter anser att inlärningssvårigheter alltid har två sidor, och kallar eleverna på individuella programmet för skolutvecklare. Detta kan ses som att de har ett relationellt perspektiv trots att de arbetar på ett program som i många avseenden anses som kompensatoriskt.

 • 267.
  Eriksson Tali, Najah
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Folkesson, Magnus
  Örebro University, Department of Education.
  Kommunikation som redskap för lärande: En studie om kommunikationens betydelse för undervisning i ämnena matematik och främmande språk2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 268.
  Eriksson, Theresé
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Fröling, Filippa
  Örebro University, Department of Education.
  Persson, Sanna
  Örebro University, Department of Education.
  Kommunikationsmönster i samlingen2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  I den här C-uppsatsen behandlas kommunikationsmönstret i samlingen.

  Studien har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer med förskolelärare och observationer i tre förskoleklasser. Vårt syfte har varit att undersöka om pedagogerna ser samlingen som ett tillfälle att utveckla elevernas kommunikativa förmåga och hur kommunikationsmönstret kan se ut i samlingen i förskoleklasser.

  I litteraturgenomgången belyses det sociokulturella perspektivet, Lpo 94, pedagogens roll, samtal som arbetsform och samlingen som pedagogisk aktivitet.

  Därefter redogör vi för resultatet av vår undersökning där vi bland annat kom fram till att ett vanligt förekommande kommunikationsmönster i samlingen är att pedagogen är den som styr dialogen och gör eleverna delaktiga via frågor. Frågornas karaktär varierade beroende på ämne. Det visade sig också att kommunikation mellan elever var ovanligt förekommande. Slutligen avslutar vi vår C-uppsats med en diskussion där vi kopplar samman bakgrund och resultatet från vår underökning.

 • 269.
  Eriksson-Sköld, Maria
  Örebro University, Department of Education.
  Talen om grammatik i läroböcker för svenska år 9: En diskursanalys2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 270.
  Erlandsson, Johanna
  Örebro University, Department of Education.
  Den medborgarfostrande skolan : En textanalytisk studie av medborgarfostrande målsättningar för den svenska skolan i statliga utredningar 1946-19922007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar målsättningarna för skolans fostrande av vad som menats vara goda medborgare utifrån fyra statliga utredningar mellan åren 1946 och 1992. Det undersöks vilka egenskaper en god medborgare bör fostras till, vilken vikt och mening som läggs i demokratiska värderingar i detta fostrande samt vilken betydelse samhällskunskapen och historieämnet ges i medborgarfostrandet. Nyckelbegrepp för uppsatsen är medborgarskap, medborgarfostran och demokrati.

 • 271.
  Erlandsson, Karolina
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Widman, Emelie
  Örebro University, Department of Education.
  Lärares metoder för lärande i den individualiserade skolan2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar hur skolan gått från att vara kollektivistisk till att bli individanpassad. En historisk redogörelse ges över styrningsskiftet, för att sedan gå in på vad som sker i klassrummet; lärandet. Som grund för studien ligger en kvalitativ undersökning i form av intervjuer, där redovisas sex verksamma lärares arbetssätt i vad som idag skall vara en individualiserad skola.

 • 272.
  Fabres, Zoia
  Örebro University, Department of Education.
  Kommunikation och lärande på jobbet: En studie om samtal och pedagogik i arbetslivet2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka på vilket sätt det ostrukturerade samtalet och dialog under omsorgsarbetet inom äldreomsorgen påverkar lärande i arbetsgruppen. Teoretisk utgångspunkt för studien har varit olika teorier som rör frågor om människans förmåga till att kommunicera i samtal och dialog och till att lära genom att vara i interaktion med andra i arbetet. Studiens teoretiska ansats är ett sociokulturellt perspektiv på lärande i en riktad kontext. Studien är en fallstudie där öppen deltagande observation samt kvalitativ gruppintervju användes som datainsamlingsmetoder. I studien deltog två arbetslag från ett äldreboende i kommunal regi i Mellansverige. Studiens resultat har visat att erfarenhetsbaserat – och reproduktivt lärande är de lärandeformer som är mest framträdande i verksamheten. Lärandet visar också negativa innebörder av lärandet som till exempel anpassningsbart lärande.

 • 273.
  Fahlström, Robert
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Örvill, Camilla
  Örebro University, Department of Education.
  Internet i skolan: Verktyg eller otyg?2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt examensarbete belyser hur lärare och elever arbetar med Internet i skolan idag. Syftet är att undersöka om Internet kan vara ett verktyg för meningsfullt lärande. Det är det sociokulturella perspektivet enligt Lev Vygotskij (1896-1934), som ligger till grund för vår syn på lärande där den sociala interaktionen och omgivningen är viktiga delar i lärandet. Tidigare forskning visar att Internet som verktyg i undervisningen medför både för – och nackdelar. Den visar att Internet ses som ett kompetent hjälpmedel men att det inte används i så stor utsträckning inom skolan. En orsak är bristen på teknisk utrustning och en oro för innehållet på Internet. I vår studie har vi använt oss av en kvalitativ intervjustudie som innefattade två lärare och tio elever. Resultatet av vår intervjustudie visar att Internet inte har en självklar plats i undervisningen utan används i mån av tid och mest som en informationskälla. Detta trots att intervjustudien visar att flera elever använder sig av Internet dagligen i hemmiljö. Vi finner att den energi och kunskap som eleverna besitter inom nyttjandet av Internet inte utnyttjas i undervisningen. Orsakerna är främst brist på konkreta undervisningsförslag och även här, brist på teknisk utrustning. Det är också tydligt att elever och lärare har olika erfarenheter och intressen när det gäller Internet. Vi menar att skolan bör ta mer ansvar när det gäller Internet för att undervisa eleverna om det enorma informationsflöde som hela tiden omger dem.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 274.
  Falk, Christina
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Flodmark, Anita
  Örebro University, Department of Education.
  Språklig medvetenhet: Hur tolkar förskollärare begreppet och vilken stimulans erbjuds barnen2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 275.
  Falk, Kristin
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Larsson, Hanna
  Örebro University, Department of Education.
  Hur det talas om introduktionsarbetet inom arbetsförmedlingen: En kvalitativ intervjustudie och dokumentanalys2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En anställning innebär en ny situation för den nyanställde och för att kunna behärska allt nytt krävs en tid präglat av lärande. En väl genomförd introduktion kan vara till nytta för såväl medarbetare som organisation och introduktionsarbetet kan ses som en plattform för att sätta igång lärande.

  Syftet med studien är att nå en förståelse av hur ett målrationellt och ett reflexivt perspektiv påverkar introduktionsarbetet vid arbetsförmedlingen. För att nå en sådan förståelse görs en analys av interna dokument rörande introduktionsarbetet samt intervjuer med några anställda inom organisationen om deras syn på introduktionsarbetet. Utifrån syftet formuleras en frågeställning: Hur talar några anställda vid arbetsförmedlingen om introduktionsarbetet inom arbetsförmedlingen?

  I den teoretiska bakgrunden presenteras pedagogiska perspektiv som kan vara grundläggande för introduktionsarbetet. Litteratur kring introduktioner för nyanställda tolkas till stor del utgå från ett målrationellt perspektiv. Utifrån detta presenteras målrationalitet och reflexiv rationalitet som sätt att se på och planera för kompetensutveckling och utbildning där introduktionen kan ses som en del. De båda rationaliteterna ger olika pedagogiska konsekvenser och speglar olika syner på lärande. Detta ger i sin tur konsekvenser för planeringen av introduktionsarbetet. Vidare, utifrån den reflexiva rationaliteten, presenteras ett miljöpedagogiskt perspektiv där såväl det kontextuella och sociala som det individuella lärandet betonas. Med utgångspunkt i miljöpedagogiken belyses det erfarenhetsbaserade lärandet som en viktig pedagogisk aspekt av introduktionsarbetet.

  I metoden redovisas vetenskapssyn, metodologisk ansats och använd metod samt den kritik som kan riktas mot desamma. Därefter redovisas studiens resultat, som består av såväl dokument som intervjuer. Avsnitten efterföljs av en kortare analys och reflektion angående det innehåll som presenterats. Resultatet visar att det finns en differens i talet om introduktionsarbetet mellan några anställda samt mellan talet och innehållet i dokumenten. Introduktionen präglas av en tydlig planering och uppsatta mål vilket leder till att vem man planerar för i viss mån glöms bort. I efterföljande kapitel diskuteras sedan resultatet utifrån de tidigare presenterade perspektiven. Diskussionen kan sammanfattas i att det finns inslag av både målrationalitet och reflexiv rationalitet i arbetsförmedlingens introduktionsarbete.

 • 276.
  Falkner, Carin
  Örebro University, Department of Education.
  Datorspelande som bildning och kultur: en hermeneutisk studie av datorspelande2007Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of the dissertation is to understand the playing of computer games based on its own conditions, and questions are asked such as what is the meaning constructed around playing and themselves as players, what is the social construction of playing and how can playing computer games be understood from the perspective of youth culture? A basic interest in the thesis is to contribute to the understanding of Bildung in an informal context outside the institutions, activities and genres that traditionally stand for Bildung.

  The empirical investigation that forms the basis of this thesis i in the form of presence at various LANs and interviews with players. The research perspective includes a hermeneutic point of departure and playing computer games is interpreted and understood from three perspectives: playing computer games as a meaning of Bildung (play and mimesis), as social meaning (friendship and community) and as cultural (style).

  The results demonstrates that playing computer games is something the player does to relax, to have fun and it makes the time that passes meaningful. For dedicated players, playing computer games is a longing for community. To be a member of a community provides the opportunity to become someone in relation to the others. To participate in the community of players is a way to achieve understanding about how one is expected to behave in a larger community, that is to say society. The players are not much interested in clothes and fashion. Alcohol and other drugs are disapproved. Not stealing from others in the LAN, helping each other and sharing both knowledge and material things are also ways of expressing style.

  Playing computergames is Bildung and the experiences and insights wich playing can provide should have a place in a vision regarding Bildung in our time. The teachers and the school should make use of the free-time experiences that young people take with them to school.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 277.
  Falkner, Kajsa
  Örebro University, Department of Education.
  Lärare på väg mot den tredje moderniteten?: En studie av LTG-lärares förhållningssätt i relationen teori-praktik under perioden 1979-20012003Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Teachers in the Third Modern Transition? An Inquiry of Teachers in the Interplay between Theory and Practice during the Period of 1979-2001.

  This inquiry has presented an analysis of compulsory school teachers in the interplay between theory and practice during the period 1979- 2001. The purpose of the study is to find conditions of bridging the discrepancy between theory and practice within the school arena in the shift from the second to the third modernity. As a tool of the interpretation of the empirical data I have used the concepts Stephen Toulmin applies in his descriptions of the shift from the first to the second modernity in his book Cosmopolis - the Hidden Agenda of Modernity. According to the result of the analysis the teachers’ attitudes are to a large extent related to characterizations of the so-called second modernity. But there are also characteristic features of the so-called first modernity. A recapture of the first modernity thinking offers a possibility to bridge the discrepancy between theory and practice within the school-arena.

  Download full text (pdf)
  Lärare på väg mot den tredje moderniteten?
  Download (png)
  Framsida
 • 278.
  Fernerud, Kristin
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Nilsson, Anna
  Örebro University, Department of Education.
  Svenska för invandrare: Svenska genom Samhällskunskap2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Begreppet lärande är komplext. Idag måste personalen i skolan kunna tillgodose olika individers behov. Detta kommer särskilt till uttryck inom svenskundervisningen för invandrare. Skillnaderna bland dessa elever skapar ett extra behov av varierande undervisningssätt. Då de skiljande bakgrundskunskaperna och språk är de stora skillnaderna hos eleverna, är det viktigt att ha ett flexibelt undervisningssätt.

  I denna uppsats skildrar vi hur kommunikationen kommer till uttryck under olika lärandesituationer inom undervisningen i svenska för invandrare (sfi). Vi undersöker även vilken "plats" samhällskunskapen har inom sfi. För att få en djupare förståelse kring i vilken mån samhällskunskapsundervisningen förekommer inom sfi har vi valt att göra en etnografiskt inspirerad studie. Den etnografiska studien baseras på intervjuer samt en observationsstudie. Under denna studie har vi även kartlagt kommunikationen under tre olika lärandesituationer inom sfi-verksamheten. Innan vi gjorde vårt fältarbete valde vi först att studera relevant litteratur och på så sätt skapa oss en bild av det område vi valt att studera.

  Vi har genom denna studie kommit fram till att lära sig svenska genom samhällskunskap är ett sätt att kunna arbeta i en sfi-klass. Förutsättningarna att lära sig det svenska språket genom samhällskunskapen borde kunna vara goda. Viktigt att föra fram är att eleverna samtidigt lär sig om det samhälle de lever och verkar i.

 • 279.
  Fernström Winberg, Karin
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Hildingsson, Lisa
  Örebro University, Department of Education.
  Anställningsintervjuns betydelse i rekryteringsprocessen2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I arbetslivet blir det mer och mer viktigt att företag och organisationer rekryterar rätt person. Den nyrekryterade måste ha rätt kompetens och samtidigt vara den person som passar in i företagets kultur. I det här arbetet har vi behandlat rekryteringsprocessen med inriktning mot anställningsintervjun. Uppsatsens syfte är att belysa rekryterares syn på anställningsintervjun och dess betydelse i rekryteringsprocessen. För att kunna besvara vårt syfte har vi valt att göra kvalitativa intervjuer med fem rekryterare. I vår studie beskrivs rekryteringsprocessen och anställningsintervjun ur rekryterarnas perspektiv. I intervjumanualen finns frågor om hela rekryteringsprocessen för att kunna sätta in anställningsintervjun i sitt sammanhang och ge en bild av dess betydelse. Frågeställningar som studien bygger på är: hur genomförs rekryteringsprocessen, hur genomförs anställningsintervjun för att få fram relevant information om den sökande samt vilken typ av information söker rekryteraren i anställningsintervjun och varför är den viktig. I vårt resultat har vi kommit fram till att rekryterarna har i stort sett samma syn på rekryteringsprocessen och anställningsintervjuerna. Samtliga rekryterare genomför alltid någon form av anställningsintervju och intervjun är en viktig del av rekryteringsprocessen. I vår studie har vi sett att rekryteringsprocessen följer i stort sett samma mönster: arbetsanalys, annonsering, urval, intervju, eventuellt olika tester och referenstagande. Anställningsintervjuerna genomförs ofta som panelintervjuer och den sökande får svara på nutids/dåtidsinriktade frågor. Rekryterarna söker information om den sökandes personliga egenskaper, sociala situation och i viss mån kompetens. Rekryterarna vill förvissa sig om att den potentiella medarbetaren ska passa in i arbetsgruppen och organisationen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 280.
  Fiedler, Maria
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Janze, Madelene
  Örebro University, Department of Education.
  Zetterman, Joacim
  Örebro University, Department of Education.
  Lärares syn på elevers delaktighet i utvecklingssamtalet: en kvalitativ intervjustudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 281.
  Finell, Eva
  Örebro University, Department of Education.
  Visuellt buller - störande även för hörande?2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Elever pratar med varandra, väger på stolar, hämtar saker i bänken, går till läraren för att få hjälp, går på toaletten; exemplen är många på aktiviteter som försiggår i ett klassrum under en vanlig lektion.

  För hörande barn med koncentrationssvårigheter kan en livlig och ljudlig klassrumsmiljö vara mycket påfrestande eftersom intrycken påverkar koncentrationen. Även för dem som inte har koncentrationssvårigheter påverkas skolarbetet av allt som händer i klassrummet.

  Nästan 90 % av alla barn födda av döva föräldrar är hörande. Att vara hörande barn till döva föräldrar innebär att man är delaktig i en bilingual och bikulturell värld. Dessa barn har en mycket speciell livssituation där man lever i marginalen av två kulturer men också i centrum av dem. Barnet ärver inte sina föräldrars dövhet men det beteende som är en naturlig del av att föräldrarna inte hör ljud, alltså det sociala mönstret och den dövkultur som föräldrarna är en del av. Att ha döva föräldrar är en del av identitetsutvecklingen och ger barnet en unik kompetens och mognad på grund av livssituationen . I min undersökning har jag velat se om all rörelse i klassrummet som beskrivits ovan kan vara så störande, för barn med döva föräldrar eller syskon, att barnet felaktigt uppfattas ha koncentrationsstörningar, i stället för att det reagerar enligt det språksociala mönster som finns i hemmiljön. Barn till döva/hörselskadade föräldrar eller syskon använder sig av både auditiv och visuell kommunikation och min slutsats är att om undervisande lärare inte har kunskap om detta, ökar risken för missbedömning av barnet interagerande i klassrummet och tolkningen om koncentrationssvårigheter uppstå.

 • 282.
  Finsberg, Ann-Sofie
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Fermby, Katarina
  Örebro University, Department of Education.
  Skola 2000: En jämförande enkätstudie kring dess synlighet i verksamheten2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna C-uppsats var att genom en undersökning jämföra två olika skolor, där den ena var organiserad och arbetar utifrån modell Skola 2000 och där den andra inte följer någon speciell modell utan fungerar och arbetar som en ”vanlig, traditionell skola”. Vi ville i denna undersökning jämföra lärarnas arbetssätt för att se hur, eller om, tankarna från Skola 2000 är synliga i verksamheten och ämnade därför leta efter, och försöka urskilja, skillnader i lärarnas arbetssituation som kan härledas till just denna skolmodell. Slutsatsen vi kom fram till, baserat på hela vårt arbete, var att skillnaderna mellan Skola 1 och Skola 2 egentligen inte är så stora. Den största skillnaden syns främst i skolmiljöns utformning, som även är en av hörnstenarna i modell Skola 2000. De andra två hörnstenarna, arbetslag och individualisering, är idag så självklara termer i skolans värld, tycker vi, att inga tydliga skillnader egentligen gick att skönja i resultaten av vår undersökning när det gäller dessa båda områden. Vi kan till sist bara konstatera att den ”vanliga, kommunala skolan” som den såg ut då modellen Skola 2000 kom till idag inte längre finns.

 • 283.
  Folkesson, Lisa
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Albinsson, Marie
  Örebro University, Department of Education.
  Skagerlind, Stina
  Örebro University, Department of Education.
  ”…det finns en oerhörd potential och en kraft i att man liksom bjussar på sig själv och visar vem man är…”: En intervjustudie av några grundskollärares resonemang kring personligt och privat2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skolans fostrande roll har förändrats genom historien. Relationen mellan lärare och elev har

  intensifierats och präglas idag mer av närhet än distans. Denna utveckling skapar en

  problematik kring lärarens förhållande till att vara personlig och privat eftersom läraren som

  person blir allt viktigare. Läraren bör vara medveten om hur den förhåller sig till sina egna

  ställningstaganden då läraren både på gott och ont har en stor makt att påverka eleverna.

  Syftet med vår c-uppsats är att belysa hur ett antal yrkesverksamma lärare i grundskolans

  tidiga år resonerar i frågan om hur lärare i relation till eleverna bör förhålla sig till det

  personliga och det privata utifrån ambitionen att agera professionellt och därmed etiskt riktigt.

  Med hjälp av intervjufrågor gällande religion, politik och sexualitet vill vi synliggöra lärarnas

  eventuella gräns mellan personligt och privat. Undersökningen grundar sig på en kvalitativ

  intervjustudie med tio yrkesverksamma grundskollärare.

  De intervjuade lärarna menar att det ingår mycket i att vara en professionell lärare såsom att

  få barnen att lära, trivas och må bra i skolan. De ser alla att deras etiska ansvar gentemot

  eleverna är stort. Många av de intervjuade är medvetna om att de har en gräns mellan sitt

  personliga och sitt privata men att det är svårt att konkretisera den. De är förhållandevis öppna

  för frågeställningar som uppkommer men när det kommer för nära in på dem själva och det

  blir för intimt finns det en gräns. Majoriteten av lärarna delade uppfattningen att det är viktigt

  att man som lärare kan bjuda på sig själv även om det finns en gräns för hur mycket. De

  menar att varje lärare själv får bestämma var denna gräns går. Nästan alla lärarna menade att

  de kunde delge eleverna sin trosuppfattning men om eleverna skulle fråga lärarna om var de

  står politiskt blev det känsligare. Många lärare ansåg att deras politiska ställningstagande har

  eleverna inte med att göra. De av lärarna som skulle delge sitt politiska ställningstagande

  påpekade dock att man inte får propagera för det. När det gällde lärarnas egen sexualitet var

  de överens om att det tillhörde privatlivet, men de tyckte att de kunde berätta om sina

  familjeförhållanden och om sexualitet i allmänhet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 284.
  Foo, Sueling
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Hedlund, Linda
  Örebro University, Department of Education.
  Förskolan och könsstereotypa mönster hos barn: En observations- och intervjustudie2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete visar förskolans roll för att återskapa eller motverka könsstereotypiska mönster hos barn. För att kunna visa detta har en fördjupning gjorts i den litteratur som har skrivits om ämnet. Undersökningar som gjorts inom området visar på att pedagoger behandlar barn olika utifrån deras kön. Vilket har en djup förankring i samhället utifrån det rådande genussystem som existerar, vilket ger uttryck för ett patriarkalt maktförhållande som värdesätter mannen som normerande för samhället. Människor socialiseras in i genus där omgivningen har en stor inverkan i hur den utvecklas. Flickor och pojkar uppmuntras till olika saker, Därför har vi olika förväntningar på barn utifrån deras kön. Detta bland annat genom media och leksaker men även utifrån hur vuxna förhåller sig till barnen.

  Vår undersökning består av observation av barns fria lek på förskolan, detta för att granska om könsstereotypa mönster förekommer samt hur de kommer till uttryck. Som komplement till observationerna har vi intervjuat pedagogerna med utgångspunkt ifrån just dessa, detta för att se pedagogernas uppfattning av förskollans roll för återskapandet eller motverkandet av de traditionella könsmönstren.

  Resultatet visar att förskolan vi undersökte reproducerar könsstereotypiska mönster hos barn, vilka kommer till uttryck i barns fria lek. Dessa mönster speglar könsstereotypiska yttringar i samhället. Dock ser vi efter genomförd undersökning att det i slutänden handlar om pedagogers förhållningssätt. Det bidrar i hur stor utsträckning återskapandet upprätthålls på förskolan. Vi ser av vikt att pedagoger har kunskap om och känner till sin egen roll i samhällets genusordning. Pedagoger är själva inskrivna i de värderingar kring vad som är kvinnligt respektive manligt, och behöver därför denna medvetenhet respektive vetskap för att kunna motverka traditionella könsmönster i förskolan.

 • 285.
  Forsberg, Helena
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Gustavsson, Anneli
  Örebro University, Department of Education.
  Svangren, Ketty
  Örebro University, Department of Education.
  Kursplaner och betygskriterier - varför, hur och när?: En studie av hur So-lärare uppfattar och använder sig av grundskolans kursplaner och betygskriterier2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 286.
  Forsberg, Jessica
  et al.
  Örebro University.
  Actins, Katarina
  Örebro University.
  Jonsson, Hanna
  Örebro University, Department of Education.
  Skriftspråkslärande2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi har i vår studie valt att belysa och analysera problematiken kring elevers skriftspråkslärande. Den metod som vi valt att använda oss av är kvalitativa intervjuer. Detta för att belysa och analysera de sex verksamma lärarnas synsätt, erfarenheter och kunskaper inom läs- och skrivområdet. Vi beskriver även två teorier, den kognitiva och den behavioristiska, i vår bakgrund för att sedan beskriva LTG-metoden och Wittingmetoden. Detta för att inleda läsaren på skillnaden mellan det analytiska synsättet och det syntetiska synsättet, samt att LTG-metoden och Wittingmetoden är några av de metoder som återkommer i analysen.

  Skolan har ständigt förändrats och det kan då påverka lärarens synsätt och roll. Förändringar påverkar även lärarens val av undervisnings metoder och vilket/vilka läromedel som används, om de nu använder läromedel. Vi har även belyst och analyserat de verksamma lärarnas arbete med flexibilitet och individualisering i undervisningen, samt lärarnas trygghet när det gäller undervisning i läs- och skrivlärande. Vi har också belyst hur lärarna ser på sin utbildning och om de finner att de har erhållit de kunskaper de anser krävs för att lära eleverna att läsa och skriva. Något vi kommit fram till i vår studie är att antal år i yrket, lärarutbildningstradition och kunskaper avgör om läraren känner sig trygg i sin lärarroll.

 • 287.
  Forsling, Karin
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Fredriksson, Marie
  Örebro University, Department of Education.
  JÄMSTÄLLDHET En del av pedagogens uppdrag: - en studie om pedagogers sätt att tänka kring och sätt att arbeta med jämställdhet2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna intervjustudie undersöker vi, utifrån ett genusperspektiv, vilka tankar pedagoger som arbetar i förskola och förskoleklass har kring jämställdhet och hur dessa genomsyrar arbetet i deras respektive verksamheter.

  I bakgrunden i detta arbete redogör vi för tidigare forskning om genus och jämställdhet, främst med fokus på förskola och skola. Denna forskning ger bilden av en förskola och skola som inte uppfyller de krav på jämställdhet som uttrycks i skollagen och läroplanerna för de olika verksamheterna. En bidragande orsak till detta beskrivs vara pedagogens förhållningssätt och bemötande av barnen, vilket ofta leder till att de traditionella könsrollerna bibehålls och förstärks ytterligare. Med anledning av detta har ett flertal olika projekt påbörjats som alla syftar till att bryta dessa mönster och ge både flickor och pojkar möjlighet att utveckla såväl typiskt kvinnliga som typiskt manliga egenskaper och beteenden.

  I vår studie finner vi att pedagoger, både i förskolan och skolan, i olika hög grad har tankar kring jämställdhet och att de på olika sätt arbetar för att öka jämställdheten. Vi upplever dock att pedagogerna behöver öka sitt medvetande om sina egna värderingar och sitt eget förhållningssätt till och bemötande av barnen, för att på så vis åstadkomma en verklig förändring.

 • 288.
  Forsman, Daniel
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Annette, Johansson
  Örebro University, Department of Education.
  Titeln på vår uppsats: hurra2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vår uppsats.

 • 289.
  Forsström, Maria
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Bergart, Christopher
  Örebro University, Department of Education.
  Datorn som ett pedagogiskt redskap: - en enkätstudie2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att belysa förändrade innebörder av skolans kunskapsuppdrag, genom att undersöka hur lärare använder datorn som ett pedagogiskt redskap i undervisningen. Vi valde att undersöka detta genom en enkätstudie bland gymnasielärare på en mellansvensk skola. Resultatet av studien visade att datoranvändning i undervisningen är vanligt förekommande. Främst använder lärarna datorn till informationssökning i samband med skoluppgifter samt som ett redskap vid informationsutbyten av olika slag, främst lärare emellan. Pedagogisk programvara används i väldigt liten utsträckning.

 • 290. Foster, Susan
  et al.
  Mudgett-DeCaro, Patricia
  Bagga-Gupta, Sangeeta
  Örebro University, Department of Education.
  de Leuw, Lieke
  Domfors, Lars-Åke
  Örebro University, Department of Education.
  Emerton, Greg
  Lampropoulou, Venetta
  Ouellette, Sue
  van Weert, Jan
  Welch, Olga
  Cross-cultural definitions of inclusion for deaf students: a comparative analysis2003In: Deafness and Education International, ISSN 1464-3154, E-ISSN 1557-069X, Vol. 5, no 1, p. 1-19Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Definitions of inclusion, as well as models for how best to implement the agreed-upon definitions, may vary from one country to another, reflecting the unique characteristics of the society and culture. On the other hand, elements of inclusion may be universal, reflecting similar goals, functions, and experiences across countries. The purpose of this paper is to open a dialogue on cross-cultural meanings of educational inclusion for deaf students. The opportunity to explore this topic was the result of participation by the authors in ‘Project Inclusion’, an international course on educational inclusion of deaf students. As course instructors, we met regularly to design the curriculum of the course and have offered the course twice. Using our instructor team discussions of inclusion as a starting place, we discuss how educational inclusion is practised within each of the four partner countries. The paper concludes with reflections about the ways in which inclusion is embedded in the philosophy, values, culture, politics and history of each country.

 • 291. Francia, Guadalupe
  et al.
  Moreno Herrera, Lázaro
  Örebro University, Department of Education.
  Priority education policies in Sweden in times of decentralization and individualization2008Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper discusses policies for priority education target to social and ethnical underprivileged groups in order to reduce school failure in the Swedish School. This study based on text analysis reviews two programs for priority education started by the Swedish National Agency for School Improvements. It argues that these programs tend to reduce question of school failure to ethnic segregation and individualised teacher support. The paper discusses the difficulties to measure the impact these priority education actions have in the goal of all Child rights’ to equitable education. It problematises the lack of an analysis of the impacts of the decentralisation and individualisation ideology for schools in social and ethnical segregated areas. It argues further that educational priority measures based on an organizational and pedagogical separation of the students brings also the risks of increasing the discrimination of the students on the bases of language or ethnic background.

 • 292.
  Francia, Guadalupe
  et al.
  Uppsala University.
  Moreno Herrera, Lázaro
  Örebro University, Department of Education.
  Englund, Tomas
  Örebro University, Department of Education.
  L' équité dans les pays nordiques: une réflexion sur la notion d'équivalence dans le système éducatif suédois2005In: Vers une école juste et efficace: 26 contributions sur les systemes d’ enseignement et de formation / [ed] Marc Demeuse, Ariane Baye, Marie-Hélène Straeten, Julien Nicaise, Anne Matoul, Bruxelles: De Boeck , 2005, p. 171-189Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  This chapter looks at the shift in education politics within the Swedish context and analysis the concept of equivalence in the school practice. The structure and discourses within an educational system has largely been associated to the specific social concerns and cultural particularities of different societies. Today’s discussions within the educational systems in Scandinavia, and in this specific case Sweden, indeed confirm this regularity. For a long period the socio-economic development of Sweden was associated to a “third way” with differences to what was regarded before 1989 as, (a) the patterns of totalitarian society and (b) the capitalist free market model of development. Long periods of social-democratic governance and welfare driven policies shaped specific characteristics of the Swedish educational system which are recognizable even today despite the big changes in the political and social international landscape. Sweden and its educational system could not be, and is not, isolated from the constrains of current international phenomena such as the impacts of globalization, neo-liberal and market driven policies and the discussions about the relationship between collective and general social well-being on the one side, and individuality and freedom of choice on the other side.

  Equivalence is in the Swedish educational context further discussed as (a) the claim of certain equality in results, and (b) a claim of accepting differences and free choice. Finally concluding remarks are derived from the analysis presented where the notion of equivalence in the Swedish educational system is suggested to be a hybrid product. This issue, i.e., equivalence, is currently a subject of research and live debate in the Swedish educational context; there is not intention here to make overall generalizations but rather to present what we perceive as central notions which might underpin present discourses in the Swedish context.

 • 293.
  Fredne, Angelica
  Örebro University, Department of Education.
  Att misslyckas eller lyckas i skolan2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  I dag tillbringar många barn större delen av sin vakna tid i skolan, på fritids och i förskolan. Det är alltså skolan som står för en hel del av barnens fostran, exempelvis hur man skall bete sig och handla mot andra. På så sätt blir etik och moral två begrepp som genomsyrar skolans verksamhet. Etik och moral blir viktiga begrepp, jag redogör utifrån dessa för två moralfilosofiska teorier; liberalismen och Lawrence Kohlbergs kognitiva moralutvecklingsfilosofi samt Charles Taylor och kommunitarismen. Jag jämför dem och ser på likheter och skillnader. Jag undersöker även hur man kan använda begreppen etik och moral i skolan, klassrummet och i den pedagogiska vardagen, eftersom det bland annat på pedagogen ställs ett stort etiskt krav utifrån läroplanerna. Skolan och läroplanernas människosyn är också av stor vikt, dock accepteras inte alla människor trots att de har samma människovärde. Detta blir endast ett ideal, samhället bör sträva efter att uppnå. I uppsatsen tar jag även upp tre inriktningar inom elevuppfattningar, eftersom det är en väsentlig del i mitt arbete och även i Carina Henrikssons avhandling om misslyckanden Tanken är att se hur elever och vuxna uppfattar skolan och lärarens betydelse i skolan. Jag belyser konstruktivismen, fenomenografin och den sociokulturellainriktningen. Jag diskuterar kring Henrikssons slutsatser av sin studie samt några andra relevanta författares forskning och ser på likheter och skillnader med min egen intervjuundersökning. En intention med examensarbetet har varit att undersöka vilken roll läraren har i klassrummet för elevens upplevelse av sin skoltid och vilken betydelse läraren kan ha för elevens skolgång. Det övergripande syftet är att studera vilka normer och värden som skall forma skolans verksamhet och det sätt med vilken lärare och elever skall förhålla sig till varandra och vad dessa normer och värden kan betyda för en elevs fortsatta vistelse i skolan och förutsättningarna för framgång/misslyckande i livet. Metoden jag valt att använda mig av är bandade intervjuer för att få en bild av intervjupersonernas individuella uppfattningar av skolgången. Jag har funnit att läraren har en betydande roll för elevernas skolgång, men också att en misslyckad/ lyckad skolgång kan föras över till resten av livet och påverka val av arbete, utbildning etc. Att lyda läraren, få beröm, alla rätt på prov och få bra betyg är det som värderas högst bland de intervjuade, alltså att prestera något.

  Mina problemformuleringar är:

  Vad kan en misslyckad/ lyckad skolgång kunna innebära för elevernas framtida liv?

  Vilken roll spelar läraren för elevernas skolgång?

 • 294.
  Fredrickson, Jim
  Örebro University, Department of Education.
  Läs- och skrivinlärning: Perspektivmedvetenhet bland lärare2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka om vilken medvetenhet lärare har om vilka forskningsperspektiv de bygger sin pedagogik på. I dagens moderna samhälle ställs stora krav på individens förmåga att ta till sig kunskap. Undersökningens fokus ligger inom fältet läs- och skrivinlärning, där den viktigaste uppgiften för läraren är att se till att alla elever lär sig läsa och skriva.

  I detta arbete visas vilka grundperspektiv som är aktuella i dag och vilka inlärningsmetoder de har renderat i. Hur används dessa metoder i skolan och på vilket sätt är lärarna medvetna om dessa. Detta arbete är dels en litteraturstudie, där relevant litteratur med författare som representerar de olika perspektiv som finns beträffande synen på elevers läs- och skrivinlärning, introduceras. Arbetet omfattar även en kvalitativ intervjustudie för att ta reda på hur lärare ser på elevers läs- och skrivinlärning. Intervjuerna har genomförts med tre verksamma lärare.

  Litteraturstudien visar på två dominerande perspektiv; det socialinteraktionistiska och det individualpsykologiska perspektivet. De dominerande metoderna inom den svenska skolan det senaste decenniet har varit LTG (läsning på talets grund)-, Witting- och den traditionella metoden (ljudmetoden).

  I intervjustudien uppger lärarna att de använder sig av socialinteraktionistisk grundad pedagogik, men i praktiken så använder två av tre lärare sig av de mer traditionella metoderna som i stort är grundade på en individualpsykologisk princip.

 • 295.
  Fredriksson, Hanna
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Fredriksson, Lena
  Örebro University, Department of Education.
  Meyer, Anne
  Örebro University, Department of Education.
  Hur åtgärdsprogram motiveras av lärare i årskurs 7-9 för elever som inte når målen i skolans kärnämnen2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 296.
  Fredriksson, Maria-Sofia
  Örebro University, Department of Education.
  Lekarbete: - En specialpedagogisk metod i särskolan2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Huvudsyftet med arbetet är att undersöka och försöka visa om lekarbete, som en specialpedagogisk metod, är en möjlig och tänkbar stödinsats för funktionshindrade barn inom särskolans verksamhet.

  För att undersöka och få den information jag eftersträva att få inom ämnet använder jag mig av en kvalitativ metod i form av intervjuer. Urvalet för min undersökning är verksamma lekpedagoger och specialpedagoger som besitter en bred och djup kompetens om metoden lekarbete.

  Resultatet visar att det finns ett stort behov av lekarbete inom särskolans verksamhet men att denna metod inte används i högre utsträckning än vad den bör göra i förhållande till behovet av lekarbete, vilket kan bero på att tillgången av lekpedagoger inte är stor, otillräckliga ekonomiska resurser samt att kunskapen om vad lekarbete är, inte är så omfattande.

  Resultatet visar också att lekarbete är en mycket väl genomtänkt metod som har uppvisat mycket positiva resultat i barns utveckling och lärande. Själva arbetssättet utgår ifrån barnets starka och positiva sidor och inbjuder barnet att i leken arbeta med sin utveckling.

  Utgångspunkten för lekarbete är leken. Leken har en stark förankring i tidigare och nutida forskning, bland annat hos forskare som Piaget, Vygotskij och Winnicott. Resultatet visar att barnet genom lekarbete får en möjlighet att uppleva frihet, trygghet och en bekräftelse som bidrar till att barnet ökar sin självkänsla och tilltro till sig själv och sin förmåga.

 • 297.
  Fredriksson, Mats
  Örebro University, Department of Education.
  Make it a Classroom!: Inblick i identiteter och interaktioner2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 298.
  Fredäng, Päivi
  Örebro University, Department of Education.
  Rättfärdigande av tvång i barn- och ungdomspsykiatrin: En studie om personalens etiska reflektioner2007Report (Other academic)
 • 299.
  Frestadius, Anna
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Wikström-Berggren, Linda
  Örebro University, Department of Education.
  Kommunikation i en skola och på en tidningsredaktion: - ur ett genusperspektiv2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med denna uppsats är att belysa eventuelle skillnader i mäns respektive kvinnors sätt att kommunicera. Vi kommer att studera skillnaderna mellan manliga och kvinnliga lärare, samt mellan manliga och kvinnliga anställda under arbetsmöten. Vi kommer även att jämföra hur kommunikationen inom skolan ser ut med hur den ser ut inom en tidningsredaktion

  Vår studie är genomförd med etnografisk ansats, där vi videodokumenterat och observerat elever och anställda. Inom skolan har vi fokuserat på lärarnas sätt att tillrättavisa eleverna. På tidningsredaktionen har vi närvarat vid tre möten, och observerat gruppens kommunikation. Resultatet på vår studie visar att de kvinnliga lärarna tillrättavisar sina elever i större utsträckning än vad de manliga lärarna gör. De manliga lärarna ägnar inte sin undervisning åt att tillrättavisa eleverna, medan kvinnorna lägger mer fokus på den biten. Det vi kommit fram till i delen av undersökningen som är gjord på en tidningsredaktion, är att kvinnorna använde sitt kroppsspråk mer än männen. Kvinnorna framhäver sin röst genom att röra mycket på läpparna och vara tydliga. Vi har kommit fram till att kvinnorna får kämpa mer för att nå fram till de andra deltagarna. Sammanfattningsvis visar vår undersökning att det finns skillnader i män och kvinnors sätt att kommunicera, både inom skolan och arbetslivet. Våra resultat överensstämmer med tidigare forskning.

 • 300.
  Friberg-Sterne, Gunilla
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Westerberg, Marika
  Örebro University, Department of Education.
  Specialpedagogisk verksamhet: en intervjustudie av klasslärare2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med vår studie är att belysa klasslärarnas uppfattningar av den specialpedagogiska verksamheten i grundskolan. För vår studie har vi valt att göra en kvalitativ forskningsintervju med sex klasslärare i grundskolan. Av vår studie framgår det att alla lärare har tillgång till specialpedagogiskt stöd i form av speciallärare/specialpedagog/resurslärare och/eller elevhälsoteam. Stödet till eleverna är främst kunskapsmässigt men lärarna ser att behovet av socialt stöd ökar. Specialpedagogiska insatser ges både till elever och lärare och dokumentation av elevers framsteg sker i form av att åtgärdsprogram skrivs. Lärarna prioriterar elever i behov av särskilt stöd och det överensstämmer med vad som uttrycks i styrdokumenten. Alla elever som behöver stöd får inte alltid det därför att resurserna är begränsade. Vi har kommit fram till att det är det kompensatoriska perspektivet som dominerar men vi kan även se spår av det relationella perspektivet. Lärarna anser sig inte ha den utbildning som krävs för att möta varje elev på sin individuella nivå. För att klara utmaningen att ta hänsyn till elevernas olika behov efterfrågar lärarna i vår studie en specialpedagog/speciallärare eller resurslärare. När vi genomfört vår undersökning kan vi konstatera att det är skolans ekonomiska ramar som bestämmer vilken specialpedagogisk verksamhet skolan erbjuder enligt de lärare som vi intervjuat.

3456789 251 - 300 of 885
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf