To Örebro University

oru.seÖrebro universitets publikasjoner
Endre søk
Begrens søket
3456789 251 - 300 of 4560
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Andersson, Therese
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Eriksson, Michaela
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Fysisk aktivitet: - En kvalitativ studie om pedagogers upplevelser av elevers påverkan av daglig  träning2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie avser till att ta reda på vilka upplevelser pedagoger har av elevers medverkan i ett projekt gällande daglig fysisk aktivitet som genomförs på en skola i mellersta Sverige. Två elevgrupper och fyra pedagoger är eller har varit involverade i projektet. Första gruppen som deltog i projektet genomförde det läsåret 15/16 och den andra gruppen läsåret 16/17. Pedagogen som ansvarar för projektet har arbetat med båda grupperna och i grupperna har det funnits en respektive två klassrumspedagoger. De fyra pedagogerna har intervjuats och det insamlade materialet från intervjuerna har transkriberats och analyserats utifrån en fenomenografisk analysmodell. Resultatet visar att pedagogerna upplever att den dagliga fysiska aktiviteten förbättrar/påverkar elevernas välmående och att sammanhållningen i de båda grupperna har stärkts genom projektet. Pedagogerna upplever även att elevernas koncentrationsförmåga har förbättrats, vilket i sin tur leder till att de kan utföra ett bättre skolarbete.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 252.
  Andersson, Tomas
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  God litteratur och litteraturundervisning: - en diskursteoretisk analys av litteraturkanon och litteraturdidaktik2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 253.
  Andersson, Tony
  et al.
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Malmqvist, Per
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Värför är dom där: En studie om vilka faktorer som motiverar eleverna på idrottslektionerna2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 254.
  Andersson, Yvonne
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Att möta styrkor hos elever med dyslexi: En intervjustudie2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I specialpedagogens uppdrag ingår det att medverka i att stödja och utveckla undervisningens kvalité. Specialpedagogiska insatser påverkas av sin kontext och specialpedagogiken innefattar ett komplext forskningsområde. Den specialpedagogiska kompetensen i elevhälsan ska värna om elevernas extra stöd. Alla samhällsmedborgare i Sverige förväntas kunna läsa och skriva, men elever med dyslexi möter ofta hinder i lärmiljön och för skolan finns det både utmaningar och dilemman i samband med kunskapsutvecklingen för elever med dyslexi. Kan ett ökat fokus på elevens styrkor ge fördelar i kunskapsutvecklingen för elever med dyslexi? Denna studies syfte är att bidra till kunskap om hur de styrkor elever med dyslexi besitter kan tillvaratas i ämnesundervisning och undersökningen är en intervjustudie där halvstrukturerade intervjuer använts. Tre elever med dyslexi, tre ämneslärare i svenska och tre specialpedagoger i grundskolan, deltar i studien. Studiens resultat visar hur specialpedagoger och ämneslärare synliggör de styrkor en elev med dyslexi har, främst genom samtal men även genom observationer och testmaterial. Vidare visar studiens resultat att specialpedagoger och ämneslärare i sitt arbete med att möta elevens styrkor i undervisning och uppgifter, gör det genom att de använder en inkluderande och kompenserande undervisning. Eleverna i undersökningen upplever att de anpassningar som förekommer i undervisningen främst är kopplade till deras intresse och muntlig förmåga, men att anpassningar i övrigt sker utifrån deras behov och inte deras styrkor.

  Fulltekst (pdf)
  Att möta styrkor hos elever med dyslexi - En intervjustudie
 • 255.
  Anderstaf, Susanna
  et al.
  Jönköping University, Förskolepedagogisk-didaktisk forskning.
  Mrak, Lina
  Jönköping University, Förskolepedagogisk-didaktisk forskning.
  Öhman, Charlotte
  Jönköping University, Förskolepedagogisk-didaktisk forskning.
  "Vingar som bär..." – en utbildningsresa från barnskötare till förskollärare2021Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Ur förordet: Denna rapport handlar om en verksamhetsförlagd kurs (VFU) som ingår i en uppdragsutbildning i Göteborgs stad, där yrkesverksamma barnskötare läser till förskollärare. Under våra VFU-besök fick vi ta del av spännande reflektioner och intressanta berättelser som berörde oss på många sätt. Efter att ha tagit del av deltagarnas reflektioner kring ovanstående verksamhetsförlagda kurs kom rapporten att handla om mer än bara en kurs, den handlade om en bildningsresa och om nya perspektiv.

  Fulltekst (pdf)
  "Vingar som bär..." – en utbildningsresa från barnskötare till förskollärare
 • 256.
  Andhill, Sofia
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Musikundervisningens genus2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mitt syfte är att undersöka pedagogens upplevelse av hur musikundervisningen påverkas av genus och hur den påverkar elevernas delaktighet i musikundervisning i fritidshem och grundskola. Tidigare forskning visar på hur konsekvenser av pojkar och flickors vidare val i sin musikväg i hög grad påverkas av ett normativt genustänk. Teorierna är genusperspektivet och symbolisk interaktionism som behandlar det som är centralt för studiens syfte. Under kapitlet metod ger jag en inblick i hur jag har gått tillväga med intervjuerna, urvalet av respondenten, förklaring av analysväg och etiska överväganden som behandlats i min studie. Resultatet visar på hur fyra intervjuer som gett mig en inblick hur dessa pedagoger valt att arbeta med genus och elevers delaktighet. I diskussionen väver jag samman de teorier jag använt mig av, analys av intervjuerna och teorierna och en slutsats kring en större medvetenhet kring genus och delaktighet. Det skulle vara en stor tillgång till musikundervisningen när man pratar om barnets bästa och barnets behov i centrum.

 • 257.
  Andreassén, Helena
  et al.
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Andersson, Josefin
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Överlämnandet från grundskolan till gymnasieskolan för elever i behov av särskilt stöd: en väg mot helhet i utbildningen2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur överlämningen från grundskolan till

  gymnasieskolan fungerar med avseende på dess organisation samt dess informationsinnehåll.

  Uppsatsen belyser även samsynen mellan dessa två skolformer och hur stor insyn de har i

  varandras verksamheter. Eftersom Lpo 94 betonar att samarbete mellan skolformerna är

  speciellt viktigt för att uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd fokuserar denna uppsats

  framför allt på dessa elever.

  Genom att utföra kvalitativa intervjuer med sex stycken verksamma pedagoger på

  grundskolan och gymnasieskolan har vi skapat oss en uppfattning om hur de upplever att

  överlämningen fungerar och i vilken utsträckning de anser att det finns samsyn mellan

  skolformerna.

  Intervjuundersökningen visade att vår undersökningskommun har väl utarbetade riktlinjer för

  informationsöverlämningen och att dessa riktlinjer till stor del följs. Intervjudeltagarna

  upplever att de pedagogiska överlämnandeunderlagen som används i kommunen är tydliga

  och att den information som lämnas över till stor del är relevant och användbar. Alla

  intervjuade är eniga om att det finns brister i organiseringen av informationsöverlämningen

  för de elever som väljer att byta kommun när de påbörjar sina gymnasiestudier.

  Beträffande samsynen upplever alla intervjudeltagare att den brister, de är dock oeniga om det

  skulle behövas ett aktivt arbete för att samsynen ska öka. Intervjudeltagarna uppger även att

  de inte har så stor insyn i den angränsande verksamheten, utan menar att grundskolan och

  gymnasieskolan till stor del är skilda verksamheter.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 258.
  Andrén, Camilla
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Hägerdal, Anna
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  “Det handlar om förutsättningar i lärmiljön för elevens fortsatta lärande” En fallstudie om överlämningsprocessen mellan grundskolan och gymnasiets introduktionsprogram.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 259.
  Andrén, Daniela
  et al.
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Pettersson, Nicklas
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Studying continuously during an university course – with experiences from the impact of the coronavirus COVID-192020Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Online teaching and online learning have been studied for many years with focus on both the inputs and outputs, but seldom on outcomes such as the well-being of the students and/or teachers. Therefore, we already know that good outputs in forms of grades are strongly correlated with a clear and robust instructional design and planning, using a systematic model for design and development, but we still know very little about the well-being of the students and/or teachers. Our paper provides insights on the content and the functionalities of our sustainable educational approach (SEA) designed to both facilitate online learni ng and online collaboration and to motivate students to study and learn continuously,  which proved to facilitate a smooth shift to online teaching and learning to stop the spreading of Coronavirus COVID-19 during Spring 2020. Using a sample of students registered for a course in elementary statistics during 2016-2020, we present empirical evidence for the positive short-term effects of using the SEA on the students’ grades and their individual well-being. 

 • 260.
  Angbrant, Annika
  et al.
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Menchini, Gunilla
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Specialpedagogers val av arbetssätt i mötet med: - utifrån två perspektiv2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet har varit att belysa specialpedagogers val av arbetssätt i mötet med elevers läs - och skrivlärande med utgångspunkt från individualpsykologiskt respektive socialinterauktionistiskt perspektiv på hur vi lär oss läsa och skriva. Går det att särskilja de olika synsätten i det praktiska arbetet?

  Den empiriska studien belyser hur några specialpedagogers beskrev sina didaktiska val beträffande undervisningsinnehåll och arbetsformer samt vad som påverkade deras val. I vår undersökningsbakgrund har vi presenterat två dominerande perspektiv på läs - och skrivlärande – det individualpsykologiska och det socialinterauktionistiska perspektivet. Vi utförde fyra kvalitativa intervjuer med specialpedagoger om hur specialpedagogerna beskrev sina didaktiska val beträffande undervisningsinnehåll och arbetsformer samt vad som påverkade dessa val.

  Resultatet av intervjuerna jämförde vi med aktuell forskning inom samma område. Sammanfattningsvis visade vårt arbete att specialpedagogers arbetssätt varierade och att det såg olika ut på olika skolor. Varierande svårigheter hos eleverna krävde också flexibel organisation av det specialpedagogiska stödet.

 • 261.
  Angeling, August
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Summativ bedömning av elevtexter - En kvalitativ studie ur ett lärarperspektiv2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to examine how teachers in the swedish language subject

  perceive and experience summative assesment of students’ essays. A second purpose is to

  investigate how teachers go about doing summative assessments of students’ texts. This

  qualitative study used semi-structured interviews, ranging from 18 to 48 minutes in length,

  with a total of six teachers of the swedish language subject in upper and secondary school..

  The results indicates that the teachers’ found it difficult and complex to make summative

  assesments of students’ essays for a variety of reasons. For exampel teachers must take into

  consideration numerous factors when converting their assessment into a grade. The teachers

  also replied that summative assessment of students’ texts is a very time-consuming and not so

  inspiring part of their professional practice. The teachers answered that they largely assessed

  the students texts on their own, but if they felt uncertain they could request help from a

  colleague. Most teachers agreed that it would be beneficial if all assessments of writing were

  done collaboratively, but that there is no time to co-evaluate. Several teachers also meant that

  the national exams function as help in their own assessment, as it became something to relate

  to.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 262.
  Angvén, Marie-Anne
  Örebro universitet.
  Pedagogiska perspektiv på barn i socioemotionella svårigheter: en fallstudie av ekonomisk reducering2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att studera en liten undervisningsgrupps nedläggning i samband med en ekonomisk reducering på en skola. Uppsatsen hanterar vilka pedagogiska perspektiv som råder på olika nivåer omkring barnen i den lilla undervisningsgruppen, hur personer på olika nivåer resonerar omkring nedläggningen i relation till skolans uppdrag att vara en skola för alla, liksom vilka konsekvenser reduceringen har fört med sig i den vardagliga verksamheten.

  Den teoretiska bakgrunden är en översikt över de pedagogiska perspektiven, vilka är det kategoriska perspektivet, det relationella perspektivet och dilemmaperspektivet. Därefter följer en genomgång av vilka konskvenser de olika perspektiven kan ge i synsättet och i förlängningen förhållningssättet till barn i socioemotionella svårigheter.

  Undersökningen genomfördes med intervjuer av skolchef, rektor, specialpedagog, lärare i gruppen och tidigare resurspedagog i gruppen. Resultatet blev att samtliga perspektiv är representerade och att reduceringen förmodligen kommer att leda till att barnen från och med hösten segregeras från den undersökta skolan till andra verksamheter. I den vardagliga verksamheten har konsekvensen av reduceringen blivit att undervisningen under vårterminen har utgått från ett kategoriskt perspektiv istället för som tidigare utgå från ett relationellt perspektiv.

  I den avslutande diskussionen reflekterar jag omkring ekonomins betydelse för skolans sätt att organisera undervisningen och huruvida pedagogens perspektiv präglar den dagliga verksamheten i en barngrupp.

 • 263.
  Anmark, Johan
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  1:1 skolans balansgång mellan att lyckas och misslyckas: Fyra lärares erfarenheter och åsikter från ett 1:1 projekt2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 264.
  Annerberg, Anna
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Gymnasielärares skrivpraktiker: skrivande som professionell handling i en digitaliserad skola2016Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to contribute to deeper knowledge about the writing practices of teachers in upper secondary school. Schools are under constant pressure to respond to the needs and expectations of an ever-changing society and political intentions. A major factor in this change which is taking place in schools is digitalization. Another factor is the adoption of new governing principles for schools involving management by goals and results, which brings increased demands for written documentation of teachers' work.

  In order to describe and problematize this development the thesis is based on a combination of Critical Discourse Analysis and New Literacy (Clark and Ivanič, 1997). The theoretical framework rests upon an understanding of writing as social action and the idea that texts both affect and are affected by the social environment. The empirical study focuses on twelve teachers and their writing practices, analyzed during week-long field visits over three years. The teachers' talk about their writing is used together with analyses of texts and images to investigate parts of teachers' writing which, according to the teachers, are considered complex and problematic.

  The findings indicate significant differences between the writing practices of the individual teachers, where each teacher has his or her own system of texts fulfilling different purposes. Despite these differences it is still possible to identify recurrent themes in the discursive conditions for teachers' writing: efficiency, reuse, authority, audit, relationships to addressees, and room to maneuver. The study illustrates possible dilemmas for teachers' writing at the intersection of teachers' professional responsibility and demands for accountability.

  Fulltekst (pdf)
  Gymnasielärares skrivpraktiker: skrivande som professionell handling i en digitaliserad skola
  Download (png)
  Bild
  Download (pdf)
  Omslag
  Download (pdf)
  Spikblad
 • 265.
  Antonsson, Jenny
  et al.
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Karlsson, Ida
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Toresson, Alexandra
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Utomhuspedagogik: kvalitativa forskningsintervjuer med verksamma pedagoger2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 266.
  Anttila, Josefina
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Norberg, Amanda
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Informella situationers kommunikation i förskolan: - Ett lärande tillfälle2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 267.
  Aoger, Mandy
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Carman, Sabina
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Elevers olikheter och relationer2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 268.
  Aramo-Immonen, Heli
  et al.
  Tampere University of Technology, Pori, Finland.
  Ammirato, Salvatore
  Mech Energy & Management Engn, Univ Calabria, Rende, Italy.
  Jussila, Jari J.
  Tampere University of Technology, Tampere, Finland.
  Blogging as a virtual co-learning environment in the international course context2016Inngår i: EduLearn 16: Proceedings: 8th International Conference on Education and New Learning Technologies / [ed] L Gómez Chova; A López Martínez; I Candel Torres, Valencia, Spain: The International Academy of Technology, Education and Development, 2016, s. 1383-1391Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Co-learning, also known as collaborative learning, is a method of learning and teaching in which a team of learners together explore a significant question or create a meaningful project. A group of learners working together over the Internet on a shared assignment of creating a blog is an example of a virtual co-learning environment [1]. According to Jarvenpaa et al. [2], a virtual team member's trust in his/her team operates as a moderator, indirectly affecting the relationships between team communication and perceptual learning outcomes. Therefore, we first executed team-building exercises in virtual teams. Secondly, we instructed students to use blogging tools and create their own blog pages. Thirdly, we carried out a survey among students to assess the learning experiences in such a virtual co-learning environment. We have experimented with blogging as a co-learning environment among university students in the international course context. These experiments were conducted among a group of 39 students enrolled on an international knowledge management graduate course. We observed team building in virtual teams via team-building exercises [2]. We assessed the content of the blog pages and conducted a survey at the end of the course. In the paper, we discuss co-learning in virtual teams, introduce the results from the survey questionnaire and introduce live links to some sample blog pages.

 • 269.
  Aravand, Diana
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Lek, språk och utveckling i förskola: -en kvalitativ intervju studie2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Barn älskar att leka och i leken finns många möjligheter till utveckling. Med detta arbete vill jag belysa lekens betydelse för språkutvecklingen i förskolan, då lek och språk hänger ihop. Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare ser på leken och dess betydelse för barns utveckling, samt hur man arbetar med språkutveckling i förskolan. Undersökningen innehåller en bakgrund kring tidigare forskning om lek och barns språkutveckling.

  Min undersökning utfördes genom kvalitativa intervjuer med tre förskollärare som arbetar på samma förskola. Jag har i intervjuerna utgått ifrån mina frågeställningar som handlar om hur förskollärarna uppfattar begreppen lek och språk, men också hur de uppfattar sitt eget arbete med att främja barns språkutveckling på förskolan. Mitt resultat visar att förskollärarna är väl medvetna om lek och dess betydelse. De har samma uppfattning om leken, den ska vara roligt, lustfylld och den är lärorik.

  Förskollärarna anser att lek har stor betydelse för barns utveckling genom att de lär sig socialt samspel, att ta hänsyn till andra och empati. Utifrån min studie visar det sig att alla förskollärarna är överens om att när man arbetar med yngre barn sker språkutveckling hela tiden i förskolan, eftersom man hela tiden pratar med barn och benämner och sätter ord på saker. Förskollärarna anser också att leken är ett viktigt inslag i barns språkutveckling. Barnen måste kommunicera med andra i leken och i samspel med andra och barn kräver nästan av varandra att de ska kunna kommunicera.

 • 270.
  Ardland, Sanna
  et al.
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Carlsson, Carolina
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Larsson, Jessika
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Lärares didaktiska val vid läs- och skrivundervisning2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 271.
  Areljung, Sofie
  et al.
  Department of science and mathematics education, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Due, Karin
  Department of science and mathematics education, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Ottander, Christina
  Department of science and mathematics education, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Skoog, Marianne
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Sundberg, Bodil
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  The role of children’s drawings in science teaching: A comparison across preschool, preschool class and early primary school2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Particularly since many children in early childhood education (ECE) (education for children from birth to 8 years) do not yet write, teachers and researchers tend to use children’s drawings to assess their developing science learning. Previous studies show that children’s choices on what to include in their drawings are affected by local cultures of what constitutes a good representation. However, there is a lack of studies that focus on the teacher perspective, in terms of why and how they include drawing activities in their science teaching. Further, there are currently no studies that compare the role of drawings in science teaching across ECE sectors. The study is part of a larger study which aims to to advance our understanding of how to bridge science teaching across ECE sectors (preschool, preschool class, early primary school). Here, our specific aim is to examine how educational cultures of different ECE sectors interact with teacher’s objectives for using children’s drawings in science activities. We use Activity Theory to analyse field data (notes, photos, videos) from science activities that include children’s drawings, as well as recordings from group discussions with teachers. First, we focus on the relation between the purpose of the activity, the tools used, the local educational culture, and the outcome of each activity. Second, we compare our results across ECE sectors. Our preliminary results indicate that the purpose of drawing activities vary across sectors. In preschool, children’s drawings may serve to tell stories, while in early primary school, drawings may serve as a part of observation practice or to display children’s understandings of science concepts. The results are discussed in relation to children’s transitions between educational cultures, and whether teachers should explicitly scaffold scientific drawing in ECE.

 • 272.
  Areljung, Sofie
  et al.
  Department of Applied Educational Science, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Due, Karin
  Department of Science and Mathematics Education, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Ottander, Christina
  Department of Science and Mathematics Education, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Skoog, Marianne
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Sundberg, Bodil
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik. Department of Science and Mathematics Education, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Why and how teachers make use of drawing activities in early childhood science education2021Inngår i: International Journal of Science Education, ISSN 0950-0693, E-ISSN 1464-5289, Vol. 43, nr 13, s. 2127-2147Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Researchers have provided many arguments for why drawing may contribute to science learning. However, little is known about how teachers in early childhood education (ECE) make use of drawing for science learning purposes. This article examines how teachers' views and framing of drawing activities influence the science learning opportunities afforded to children in the activities. We use activity theory to analyse teacher interviews and observation data from ten science classrooms (children aged 3-8 years) where drawing activities occurred. The interviews reveal that few of the teachers relate drawing to science learning specifically. Rather, they portray drawing as a component of variation in teaching and learning in general. Looking at what happens in the classrooms, we conclude that drawing has a relatively weak position as means of communicating and learning science. Instead, the teaching emphasis is on writing or on 'making a product'. However, there are examples where teachers explicitly use drawing for science learning purposes. These teachers are the same few who, in interviews, relate drawing to science learning specifically. Based on these findings, we encourage school teachers, teacher educators, and researchers to identify, and overcome,obstacles to realising the pedagogical potentials of drawing in ECE science classrooms.

 • 273.
  Areljung, Sofie
  et al.
  Department of Applied Educational Science, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Skoog, Marianne
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Sundberg, Bodil
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Teaching for Emergent Disciplinary Drawing in Science? Comparing Teachers' and Children's Ways of Representing Science Content in Early Childhood Classrooms2022Inngår i: Research in science education, ISSN 0157-244X, E-ISSN 1573-1898, Vol. 52, nr 3, s. 909-926Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This classroom-based study aims to contribute knowledge about children's opportunities to make use of drawing to make meaning in science. Employing a social semiotic approach to drawing, we examine what ways of representing science content that are (1) made available by the teacher and (2) adopted in children's drawings. We analysed observation data from 11 science lessons in early childhood classrooms (children aged 3 to 8 years), including the drawings that children made during those lessons (129 drawings in total). Our findings suggest that the semiotic resources that teachers provide have a large impact on how children represent science content in their drawings. Moreover, we interpret that teachers strive to support children's 'emergent disciplinary drawing' in science, since they predominantly provided semiotic resources where the science content was generalised and decontextualised. Finally, we propose that 'emergent disciplinary drawing' is incorporated as an element of science pedagogy in ECE practice and ECE teacher education.

 • 274.
  Areljung, Sofie
  et al.
  Umeå University, Umeå, Sweden.
  Sundberg, Bodil
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Potential for multi-dimensional teaching for 'emergent scientific literacy' in pre-school practice2018Inngår i: Journal of Emergent Science, E-ISSN 2046-4754, Vol. 15, s. 20-27Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  How can pre-school teachers form science teaching in a landscape of increasing focus on academically oriented learning outcomes, without losing the unique character of pre-school pedagogies? Seeking to contribute to the discussion of what pre-school science can be, we have analysed data from activities in fourteen Swedish pre-schools (for children aged 1-5 years), to examine if and how multi-dimensional teaching may be combined with teaching for scientific literacy. The overall picture is that elements of ‘emergent scientific literacy' can be combined with a wide range of teaching dimensions, such as empathy, fantasy and storytelling. These results contribute important perspectives to what pre-school science can be and how it can be researched in a way that is suitable for the preschool’s conditions. We suggest our analytical questions, and the dimensions displayed in our results, as a tool for teachers who plan or evaluate science teaching in the early years.

 • 275.
  Arensmeier, Cecilia
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Studiecirklar och socialt kapital2013Inngår i: Nyttan med folklig bildning: En studie av kapitalformer i folkbildande verksamhet / [ed] Gustavsson, Bernt & Wiklund, Matilda, Lund: Nordic Academic Press, 2013, s. 113-147Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 276.
  Arensmeier, Cecilia
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Swedish students’ conceptual knowledge about civics and citizenship: An interview study2015Inngår i: Citizenship Teaching and Learning, ISSN 1751-1917, E-ISSN 1751-1925, Vol. 11, nr 1, s. 9-28Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The background for this study is a model for civics knowledge and teaching that distinguishes conceptual knowledge, ability to identify social and political issues, and civic literacy. The study itself investigates challenges in civics teaching by focusing on students’ difficulties understanding the subject matter. In a think aloud interview, some of the most difficult questions from the IEA International Civic and Citizenship Education Study were presented to 29 eighth-grade students in a municipality fairly representative of average Swedish conditions. There were shortcomings in their conceptual knowledge and also in their understanding of social and democratic principles, highlighting the importance of reading skills for civic ability. The article suggests strategic work with conceptual learning and for civic teaching to include an explicit focus on reading comprehension. It suggests that the ability to reflect on complex civic issues is benefited by asking questions and discussing social and political principles from different perspectives.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 277.
  Argren, Rigmor
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Kollegialt lärande i en rättsvetenskaplig praktikgemenskap – ett pilotprojekt2021Rapport (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This report presents results from a pedagogical project focusing peer-review on teaching within the legal sciences at Örebro University. The model which was explored is based on teachers working in groups of three: This allowed each teacher to receive feedback on their teaching, give feedback to a colleague and to observe the process. The report notes that lack of knowledge about concepts and disagreement about criteria for and indicators of successful teaching in legal science made it harder to provide substantial feedback on the teaching. The report suggests that increased knowledge about a conceptual framework would lead to better quality feedback in similar future projects. At the same time such framework could become a foundational element in a community of practice within the legal sciences. 

  Fulltekst (pdf)
  Fri fulltext
 • 278.
  Argren, Rigmor
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Vaige, Laima
  Uppsala universitet.
  Vi talar om lagar – och med studenterna även om verkligheten2023Inngår i: Texter om våld, ISSN 2004-3775, nr 1, s. 67-72Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Fulltekst (pdf)
  Vi talar om lagar – och med studenterna även om verkligheten
 • 279.
  Argårds, Linnea
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Gäfvert, Ida
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Flerspråkiga elevers skolsituation: en diskursanalytisk studie2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att fördjupa förståelsen för flerspråkiga elevers skolsituation i Sverige. Vi undersöker forskningens tal om flerspråkiga elevers skolsituation och belyser denna problematik utifrån ett lärarperspektiv samt ur ett elevperspektiv. Vår analys utgår ifrån följande forskningsfrågor:

  - Hur framträder sambandet mellan skolprestation och flerspråkighet i forskningens tal om flerspråkiga elevers skolsituation?

  - Hur framträder lärares arbete med och uppfattningar om flerspråkiga elever i forskningens tal om flerspråkiga elevers skolsituation?

  - Hur framträder flerspråkiga elevers identitetsskapande i forskningens tal om flerspråkiga elevers skolsituation?

  Vi använder oss utav en diskursteoretisk ansats och analyserar fem avhandlingar för att söka svar på våra frågor och för att synliggöra de diskurser som finns i texterna kring flerspråkiga elevers skolsituation. De huvuddiskurser som trätt fram kan sammanfattas som att de flerspråkiga eleverna inte presterar på samma nivå som de enspråkiga, svenska eleverna. Lärare uppfattar ofta flerspråkiga elever som ”jobbiga” eller som ”struliga”. De flerspråkiga eleverna ses ofta som elever som är i behov utav särskilt stöd. De flerspråkiga eleverna ges inte samma chans som enspråkiga, svenska elever att skapa sig en egen identitet som elev i den svenska skolan. Istället tillskrivs de ofta en roll på grund utav de förutfattade meningar och föreställningar som lärare, övrig personal på skolan och andra elever har om de flerspråkiga eleverna. Samhället idag ser på flerspråkighet som något positivt. Det anses vara positivt att kunna flera språk, att resa och se sig om i den alltmer globaliserade värld som vi lever i. En slutsats som vi drar är att det är besynnerligt och nedstämmande att flerspråkighet i skolans värld ses som något negativt och som förknippas med lågpresterande elever som är ”jobbiga” att arbeta med. Vårt kunskapsbidrag är alltså tvåfallt; Forskningsfältet flerspråkighet i skolan domineras av ett tal om flerspråkighet som något problematiskt och detta ställer krav på (blivande) lärare inom svensk skola att dels vara medvetna om denna diskurs dels, arbeta aktivt för att förändra den.

  Fulltekst (pdf)
  Flerspråkiga elevers skolsituation
 • 280.
  Arif, Hatixhe
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Fawaz, Randa
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Tvåspråkighet och läs- och skrivsvårigheter2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att sammanställa vad tidigare forskning har visat om de utmaningar som finns med att identifiera och bedöma läs- och skrivsvårigheter och/eller dyslexi hos tvåspråkiga elever. Genom en systematisk litteraturstudie undersöks hur läs- och skrivsvårigheter hos tvåspråkiga elever kan identifieras samt vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till för att göra en tillförlitlig bedömning av läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi hos tvåspråkiga elever. I studien granskas och sammanställs sju vetenskapliga artiklar. Ett av resultaten är att tester som undersöker fonologisk medvetenhet på majoritetsspråket, det vill säga på elevernas andraspråk, kan bidra till att identifiera läs- och skrivsvårigheter hos tvåspråkiga elever. Dock visar det sig att dessa tester endast är tillförlitliga om de tvåspråkiga eleverna har uppnått likvärdiga kunskaper i andraspråket som förstaspråkselever. Ytterligare ett resultat är att det finns flera faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid bedömning av läs- och skrivsvårigheter hos tvåspråkiga elever. Det är viktigt att läraren tar hänsyn till elevens hela sociala och språkliga bakgrund, samt hur nära elevens språk ligger varandra med avseende på språkens skriftsystem. När det gäller tester är det viktigt att ta hänsyn till vilka förutsättningar eleven har för att genomföra testet samt hur elevens exponering för det språk som testet genomförs på ser ut.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 281.
  Arifi, Hatixhe
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Mujnovic, Sabina
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Det mångkulturella klassrummet: En studie om några lärares förhållningssätt till mångkulturalitet i klassrummet2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur en grupp utvalda lärare förhåller sig till mångkulturalitet i klassrummet, samt vilka möjligheter och svårigheter de upplever genom att undervisa i klassrum präglade av mångkulturalitet. Vi använde oss av en kvalitativ metod i form av halvstrukturerade intervjuer, vilka genomfördes på fyra verksamma lärare inom årskurserna F-3. Det framkommer i studien att samtliga lärare visar att begreppet mångkulturalitet är komplext och inrymmer flera olika aspekter. Trots detta associerar de personligen oftast begreppet till etnicitet. Utifrån intervjuerna kunde vi urskilja att när respondenterna talar om hur dem arbetar med mångkulturalitet i klassrummet relaterar samtliga arbetet till elever med utländsk bakgrund. Samtliga lärare är medvetna om att de egna stereotypa uppfattningarna om andra människor kan påverka synen på och bemötandet av eleverna i klassrummet, vilket ger uttryck för ett interkulturellt förhållningssätt. Studien har visat att lärarna till övervägande del talar positivt om mångkulturalitet i klassrummet, där möjligheterna tar mer utrymme än svårigheterna i intervjuerna. De svårigheter som lyfts fram i intervjuerna relaterar mycket till lärarnas arbetssätt, till skillnad från tidigare forskning som relaterar svårigheter till elever och föräldrar med utländsk bakgrund. Möjligheterna som framkommer i intervjuerna handlar om att undervisningen i ett mångkulturellt klassrum skapar möjligheter för lärarna att följa läroplanens skrivningar om att fostra eleverna till framtida demokratiska medborgare.

 • 282.
  Arneback, Emma
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. Orebro Univ, Sch Humanities Educ & Social Siences, Orebro, Sweden..
  Becoming an anti-racist teacher: countering racism in education2022Inngår i: Teachers and Teaching: theory and practice, ISSN 1354-0602, E-ISSN 1470-1278, Vol. 28, nr 3, s. 357-368Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article focuses on the who of anti-racism education by examining who the teachers are that are doing anti-racist work and what experiences influenced them to counter racism in their education practices. Taking a pragmatic approach, I use data on racism and anti-racism in schools from interviews with 27 upper secondary school teachers in Sweden to capture notions of becoming. To that end, I present five types of experiences: 1) personal experiences of racism, 2) personal experiences of other forms of oppression, 3) political socialisation, 4) encounters with anti-racism in education, and 5) experiences of racism in the professional teaching context. This plurality of experiences offers different paths to becoming an anti-racist teacher and emphasises the need to situate questions of anti-racist education in the day-to-day struggle of teachers' lives.

 • 283.
  Arneback, Emma
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Bemötanden av främlingsfientlighet i gymnasieskolan2013Inngår i: ARKIV. Tidskrift för samhällsanalys, ISSN 2000-6225, E-ISSN 2000-6217, nr 2, s. 139-165Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  I den här artikeln analyserar Emma Arneback lagar, styrdokument och likabehandlingsplaner för gymnasieskolan för att undersöka hur uppdraget att bemöta främlingsfientlighet i skolan har förändrats under de senaste 20 åren. Hon undersöker vilka konsekvenser olika bemötanden kan medföra för a) yttrandefrihetens gränser i skolan och b) vem eller vad som ses som främlingsfientlig eller främlingsfientligt. Resultatet visar att uppdraget har gått från att vara ett decentraliserat etiskt ansvar (1994–2006) till att bli ett centraliserat juridiskt ansvar (2006–). Förskjutningen påverkar yttrandefrihetens gränser i skolan och för med sig olika uttolkningar av i vilken mån det är möjligt att tala om det som är svårt och kan såra i skolans värld. Arnebacks analys av likabehandlingsplanerna visar även på att skolorna i hög grad fokuserar på att bemöta främlingsfientliga individer, medan frågan om att motverka de strukturer som skapar förutsättningar för individer att verka förtryckande lämnas därhän.

  Fulltekst (pdf)
  ArkivArneback
 • 284.
  Arneback, Emma
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  How to Respond to Expressions of Racism in Education?: On tensions in Philosophy of Education2013Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In this paper I elaborate on five philosophical perspectives on how teachers can respond to expressions of racism in education. By comparing them I wish to highlight the philosophical discussion on school as a moral and political space. In this research process, two tensions emerged: the first between different perspectives on moral/ethic, and the second between different perspectives on the effect of speech acts. Following John Dewey, I finally argue that these tensions could remind us that we need to reflect on our (choice of) action over and over again.

 • 285.
  Arneback, Emma
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  In the grey zone of free speech: a study of local policy documents against xenophobia in school2008Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The problem of living together gives school a communicative and democratic task – to live democracy. In the Swedish national curriculum (Lpo/Lpf 94) democracy is a central concept, that regulates the values the school should promote, but it also supports the idea of free speech for pupils. The occurrence of xenophobic expressions in schools presents to the democratic task a specific challenge: How can schools respond to xenophobic expressions in relation to free speech and the right not to be violated in school?

  This paper focuses on three local policy-documents that regulate how staff in school should respond to xenophobic expressions. The theoretical approaches are based on the tension between free speech and human inviolability, and philosophy of communication by Jürgen Habermas and Moira von Wright. My purpose related reading focuses on three questions: 1) How do the documents define the content in xenophobia, 2) what or/and who is the xenophobic and the xenon (the foreigner) in the documents, and 3) in which way do the documents prescribe how to respond to xenophobic expressions? Finally, I discuss what possible consequences different way of thinking can have for how to look upon teachers’ assignment and limitations in the grey zone of free speech.

 • 286.
  Arneback, Emma
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Med kränkningen som måttstock: om planerade bemötanden av främlingsfientliga uttryck i gymnasieskolan2012Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The aim of this dissertation is to map and analyse planned responses to expressions of racism in upper secondary schools. Three questions are in focus: (1) What courses of action, in response to expressions of racism, are advocated in philosophical texts and equal treatment plans for upper secondary schools? (2) What consequences have these courses of action for the formation of the mission of schools, the responsibility of teachers, and the limits of free speech? (3) What kinds of expressions of racism are these courses of action intended to be a response to? The study takes its point of departure in two theoretical traditions: Pierre-André Taguieff’s categorisations of racism are used to define the problem in the dissertation, while John Dewey’s moral philosophy provides the methodological base.

  From an analysis of equal treatment plans four temporal phases are identified. In the first phase, preventive measures, the purpose is to prevent students from developing racism. In phase two, limitations in schools, the dominant course of action is to prohibit violations in schools. The third phase, corrective measures, is concerned with how to handle situations that are contrary to the limitations in schools. The final phase, limitations on schools, relates to when schools are required to transfer responsibility for action to the social services, work environment or police authorities.

  The results indicate that the national laws (since 2006) have a strong impact on equal treatment plans, and that ‘non-violation’ becomes a dominant moral principle that displaces or subsumes other views of morality. How the non-violation principle is applied also affects the space for political conversations on topics that can be hurtful. Finally, the analysis indicates that equal treatment plans are mainly concerned with expressions of racism among students, and pay little attention to expressions of racism that occur in the organization of schools. The plans thus describe schools as a force for good that seeks to combat (potential) racism among students.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
  Download (pdf)
  cover
  Download (pdf)
  spikblad
 • 287.
  Arneback, Emma
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Moral imagination in education: a Deweyan proposal for teachers responding to hate speech2014Inngår i: Journal of Moral Education, ISSN 0305-7240, E-ISSN 1465-3877, Vol. 43, nr 3, s. 269-281Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article is about moments when teachers experience hate speech in education and need to act. Based on John Dewey’s work on moral philosophy and examples from teaching practice, I would like to contribute to the discussion about moral education by emphasizing the following: 1) the importance of experience, 2) the problem with prescribed morals, and 3) the need for moral imagination in education. My Deweyan proposal for teachers responding to hate speech in education is to use moral imagination in education and take contextual elements into consideration when deciding how to act. Doing this would facilitate work related to doing morals and help to prevent prescribing morals as something that has already been done and that teachers (and students) have to adjust to in schools without being part of the process.

 • 288.
  Arneback, Emma
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  With 'violations' as a yardstick: policy making against expressions of racism in Swedish education2012Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper focuses on policy making against expressions if racism in Swedish education. Pierre-André Taguieff’s categorisations of racism as exclusionary and exploitative are used to define the problem, while John Dewey’s moral philosophy provides the methodological base. By analysing local policy document from upper secondary schools in Sweden, different courses of action are visualized and how they form schools as a moral and political space. The results indicate that the Swedish national laws (since 2006) have a strong impact on equal treatment plans, and that ‘non-violation’ becomes a dominant moral principle that displaces or subsumes other views of morality. How the non-violation principle is applied also affects the space for political conversations on topics that can be hurtful. It also indicates that equal treatment plans are mainly concerned with expressions of racism among students, and pay little attention to expressions of racism that occur in the organization of schools. The plans thus describe schools as a force for good that seeks to combat (potential) racism among students.

 • 289.
  Arneback, Emma
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Bergh, Andreas
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Redaktionellt U&D 25:1. Tema: Juridifieringen av skolan2016Inngår i: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 25, nr 1, s. 3-9Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Fulltekst (pdf)
  Redaktionellt U&D 25:1. Tema: Juridifieringen av skolan
 • 290.
  Arneback, Emma
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Bergh, Andreas
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Jämte, Jan
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Trumberg, Anders
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  En skola i integration? Lärdomar från Örebro kommuns arbete med styrd skolintegration2021Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Skolsegregationens negativa konsekvenser har på senare år kommit alltmer i fokus. Den här rapporten har studerat Örebro kommuns arbete med integration och måluppfyllelse vid kommunens skolor, och då specifikt nedläggningen av högstadiet på Vivallaskolan och dess omorganisering till fyra anvisningsskolor i kommunen under 2017–2020.

  Forskarna har följt arbetet på de fyra skolorna under två och ett halvt års tid och intervjuat 128 personer: elever, lärare, skolpersonal, skolledning, politiker och tjänstemän – tillsammans bildar de en väv av röster som beskriver från en rad olika perspektiv hur omorganiseringen av Vivallaskolan har uppfattats och vilka effekter det har fått på olika nivåer.

  Rapporten visar på både möjligheter och utmaningar att lära av, och genom det kastar den ljus över vilka processer som har bidragit till minskad segregation, samt ökad integration och måluppfyllelse. I en förlängning kan kunskap om dessa processer komma att gynna alla elevers lärande och utveckling.

  Fulltekst (pdf)
  En skola i integration? Lärdomar från Örebro kommuns arbete med styrd skolintegration
 • 291.
  Arneback, Emma
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Bergh, Andreas
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Tryggvason, Ásgeir
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Help, my colleague expresses racism!: On professional ambivalence and moral responsibility2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This contribution is based on an ongoing study on teachers' anti-racist actions. The project is based on John Dewey's moral philosophy with an interest in teachers' experiences of racism and anti-racism in education. In the 25 teacher interviews conducted so far, teachers express that they have a moral responsibility to counteract racism among the pupils. But what should they do when a colleague expresses racism?

  Our study shows that this is a common experience among the informants, visible in colleagues’ racist jokes, speech and actions. In situation like this, there seems to be an uncertainty about their moral responsibility leading to professional ambivalence. On the one hand, the teachers feel that they are obligated to the values in the curriculum, on the other hand, they are uncertain about whether the moral responsibility could be applied in relation to colleagues.

  The interviewed teachers act in relate to this ambivalence in different ways. Some describe their moral responsibility as general and choose to counteract all kinds of racism in school, even among colleagues. Other states that this is beyond their moral responsibility as a teacher, and choose not to act or to inform the principal. The choice not to act has in previous research also been explained in terms of loyalty between colleagues. The uncertainty that occurs among the informants shows how the boundaries of moral responsibility becomes erased when moving from classroom to staff room.

 • 292.
  Arneback, Emma
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Bergh, Andreas
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. Department of Education, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Tryggvason, Ásgeir
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  On Teachers’ Professionalism When Colleagues Express Racism: Challenges and Choices2023Inngår i: Scandinavian Journal of Educational Research, ISSN 0031-3831, E-ISSN 1470-1170, Vol. 67, nr 1, s. 169-180Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to shed light on teachers’ actions to counter racism expressed by their colleagues. Based on qualitative interviews with teachers in Swedish upper secondary schools, the article presents a narrative analysis of three teachers. The article highlights the complexity of what it means to be a colleague in anti-racist work and argues that this brings different risks and possibilities for White teachers and for teachers of colour. By relating the narratives to research on racism and teacher professionalism, the article contributes to a better understanding of the prevalence and character of racism expressed by colleagues, and points at the need for further research.

  Fulltekst (pdf)
  On Teachers’ Professionalism When Colleagues Express Racism – Challenges and Choices
 • 293.
  Arneback, Emma
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Blåsjö, Mona
  Department of Swedish Language and Multilingualism, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Doing interdisciplinary in teacher education: Resources for learning through writing in two educational programmes2017Inngår i: Education Inquiry, E-ISSN 2000-4508Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Fulltekst (pdf)
  ArnebackBlåsjö
 • 294.
  Arneback, Emma
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Englund, Tomas
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Diskurserna - talet om studenters skrivande i lärarutbildningen2017Inngår i: Kampen om texten: examensarbetet i lärarutbildningen / [ed] Per-Olof Erixon & Olle Josephson, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, 1, s. 211-226Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 295.
  Arneback, Emma
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Englund, Tomas
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  On Teachers' Professional Deliberation and Communicative Potential in Classrooms When Encountering Racism2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This contribution is about situations in classrooms when students express racism, leaving teachers feeling uncertain about how to act. The study is mainly a theoretical contribution inspired by John Dewey’s (1908/1978, 1916/1985, 1922/1983) work on, if, and how deliberation can be used in such situations. It also uses recently carried out interviews with teachers on how to respond to racism in education, to illustrate situations related to the theoretical argumentation in the text. In this presentation “expressions of racism” refers to interpersonal racism where racism is expressed between people, based on race-biological and/or cultural divisions. The aspects highlighted are: 1) the student’s (expected) potential for growth, 2) the class composition and classroom climate, 3) the teacher's own knowledge and experiences.

 • 296.
  Arneback, Emma
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Englund, Tomas
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Teachers’ deliberation on communicative potentials in classrooms when students express racism2020Inngår i: Reflective Practice, ISSN 1462-3943, E-ISSN 1470-1103, Vol. 21, nr 1, s. 28-40Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article focuses on teachers' deliberation on communicative potentials in classrooms when students express racism. More precisely, we are interested in what aspects are of importance when teachers reflect, deliberate on, and decide how to act. To elaborate on these aspects we turn to John Dewey's work on intra- and interpersonal deliberation, and to interviews with 27 Swedish high school teachers. In the results, we present three aspects of importance in teachers' reflections: (1) individual students' potential for growth, (2) classroom climate and violations, and (3) teachers' knowledge and experiences. Based on the results, we argue that if teachers' experiences of these aspects are positive, they are more open to a deliberative communicative approach. From our perspective, the limits of deliberation in classrooms need more attention, since they expose crucial tensions in teachers' work and dealings with issues related to power, politics, and morality in schools.

 • 297.
  Arneback, Emma
  et al.
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Englund, Tomas
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Bergh, Andreas
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. Department of Education, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Lerwall, Lotta
  Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Enacting the Convention on the Rights of the Child - in times of juridification2023Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 298.
  Arneback, Emma
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Englund, Tomas
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Dyrdal Solbrekke, Tone
  Oslo University, Oslo, Norway.
  Formation as Communication?: an outline of analyzing student teachers’ development as writers2013Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  At core will be the responsive interaction with teachers and peer students and what role different forms of responses play; university teachers’ formative feedback and peer assessment play, and how they influence the development of teacher students’ writing and their sense of what matters in writing. By using two different learning and writing environments in teacher education, preschool teacher education and teacher education, we distinguish between different forms of ideals, demands and feedbacks on their writings as they are articulated and practiced in different disciplines. Thereby we analyze ‘academic literacies” and discuss what kind of ‘formation scripts’ that seems to emerge in the interactions in different social practices within teacher education.

   

 • 299.
  Arneback, Emma
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Englund, Tomas
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Solbrekke, Tone Dyrdal
  Oslo University, Department of Education, Oslo, Norway.
  Achieving a professional identity through writing2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 300.
  Arneback, Emma
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Englund, Tomas
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Solbrekke, Tone Dyrdal
  Oslo University, Department of Education, Oslo, Norway.
  Achieving a professional identity through writing2017Inngår i: Education Inquiry, E-ISSN 2000-4508, Vol. 8, nr 4, s. 284-298Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In what way might writing of different kinds contribute to the development of a professional identity? By analytically distinguishing three discourses of communication, everyday, professional and academic, applied to three preschool student teachers’ conceptions of writing during their education and in their initial phase at work as preschool teachers, we attempt to understand the role of writing in their development of professional identities. What we have found is that the professional discourse which all three have achieved is something each of them creates and develops in very different forms. Their independent final projects show that all three have a mastery of academic discourse, but only in exceptional cases do they make use of that discourse in contexts other than this specific piece of work and to some extent earlier papers written as part of their teacher education. However, judging from our interviews and their responses to our questions, it seems as if they have acquired modes of expression quite close to an academic discourse, but have primarily developed and use different variants of a professional discourse. This professional discourse also seems to be an important element in their development of a professional identity.

3456789 251 - 300 of 4560
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf