Till Örebro universitet

oru.seÖrebro universitets publikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
34567 251 - 300 av 326
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Pettersson, Emma
  et al.
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Hambre, Charlotta
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  "Jag har också...": Elevers möte med skönlitterära texter2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Abstract

  Vårt examensarbete belyser hur barn möter och samtalar kring läsning av skönlitterära texter, samt hur deras egna erfarenheter kommer till uttryck genom samtal vid skönlitterär läsning. Vi tar vår utgångspunkt ur John Deweys (1859-1952) teorier om kunskap och lärande och Louise M. Rosenblatts (1904-2005) tankar kring läsning som transaktion. Tidigare forskning har visat på vikten av att ta del av och bygga kring elevers erfarenheter för att vidga deras förståelse vid skönlitterär läsning. Vår studie har behandlats genom en etnografisk ansats med observation som metod där vi utgått från barnets möte med skönlitterära texter. Genom våra observationer har vi kunnat urskilja olika sätt som elever möter och samtalar kring den lästa texten, där vi funnit att erfarenheter har en betydelsefull roll.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 252.
  Pettersson, Linda
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Wahlstedt, Caroline
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Pedagogers arbete med förskolans demokratiuppdrag: En studie från en 1-2 års avdelning2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 253.
  Pleva, Dagmar
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Ovesen Ericsson, Johanna
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Språkutvecklande undervisning för teckenspråkiga nyanlända elever: -  en fallstudie kring användning av olika former av språkstöd2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 254.
  Rantoft, Malin
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Österlund, Malin
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Barns inflytande i förskolan: - I didaktiskt organiserade aktiviteter2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 255.
  Riddarlo, Emelie
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Förskolepedagogers didaktiska möjligheter och svårigheter i mötet med digital teknik2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Förskolan är en plats som historiskt påverkats av samhällets rådande normer och syn på lärande. Utvecklingen av samhället har resulterat i en utveckling av förskolan och i dag genomgår samhället en pågående digitalisering. I och med denna digitalisering har Skolverket (2017) tagit fram ett remissförslag för en revidering av förskolans läroplan där digitaliseringen fått en större roll. Denna systematiska litteraturstudie syftar därför till att skapa en översikt över hur digitaliseringen av samhället har påverkat läroplanens innehåll och förskolans verksamhet. Vidare är syftet att urskilja vilka möjligheter och begränsningar digitaliseringen kan ha på pedagogernas didaktiska arbetssätt som framkommer inom forskning som publicerats de senaste åtta åren. Samt vilken påverkan förskolepedagogers syn på och erfarenheter av digital teknik kan ha hur den används i lärandesyfte. Detta görs med utgångspunkt i John Deweys begrepp experience och de processer som begreppet innefattar samt de didaktiska frågorna hur? och med hjälp av vad?

  I forskningen framkommer att förskolepedagogers syn på digital teknik är direkt kopplad till deras erfarenheter av den. De förskolepedagoger som inte har erfarenhet eller kunskap om digital teknik har oftare en kritisk syn och inte förstår syftet med att använda den i lärandeaktiviteter. Men förskolepedagoger som fått erfarenheter genom utbildning har en positivare inställning till att integrera digital teknik och yngre barns egna erfarenheter av denna i lärandesyfte.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 256.
  Robrandt, Carina
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Eriksson, Maria
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Nationella prov i svenska i årskurs 3: Ett stöd för utformning av insatser för elever i läs- och skrivsvårigheter?2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 257.
  Rolek Nilsson, Margareta
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Lärarens stöttande för elevernas skriv- och läslärande med hjälp av digitala verktyg: En etnografisk studie2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Skolverket (2016) har tagit fram riktlinjerna för en nationell strategi för IT. Målsättningen är att den skall vara i kraft år 2022. Man betonar att den digitala kompetensen skall vara en del av det livslånga lärandet. I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011) skall skolan förmedla beständiga kunskaper och lustfyllt lärande. Eftersom vi idag lever i ett alltmer digitalt och globalt samhälle skall lärarna integrera digitala verktyg i undervisningen. Detta medför högre krav på lärare att följa med i den digitala utvecklingen.

  Uppsatsens syfte är att utforska hur lärare med hjälp av digitala verktyg stöttar eleverna i deras skriv- och läslärande1 i de tidiga skolåren och även undersöka hur de med hjälp av co-teaching inkluderar eleverna. Metoden för insamling och analys är inspirerad av en etnografisk ansats med en metodisk triangulering såsom deltagande observationer och semistrukturerade intervjuer.

  Resultatet presenteras i två huvuddelar. Den första avser stöttning i skriv- och läslärandet med hjälp av digitala redskap såsom lärplatta och Activeboard och dessutom samtalsgenre. Den andra hur lärare inkluderar alla elever i deras skriv- och läslärande och lärande med hjälp av co-teaching som ett inkluderande arbetssätt.

  Resultatet visar att lärarna integrerar digitala redskap i det dagliga skriv- och läslärandet. Varje elev har tillgång till en lärplatta där allas mål finns sparade. De arbetar med olika appar och det är vanligt att de arbetar i team. Efter varje träning på appen så utvärderas målet av läraren och ett nytt mål sätts upp. Activeboard är centralt i undervisningen. Den integreras i det dagliga läs- och skrivlärandet och används under alla lektioner.

  Co-teaching utgår från ett individanpassat och inkluderande perspektiv. Lärarna använder co-teaching2, t.ex. där en leder undervisningen med hjälp av digitala redskap medan den andra läraren individuellt stöttar eleverna i skriv- och läslärandet.

  En slutsats man kan se är att man har satsat på inköp av digitala redskap till skolan men att det behövs mer systematiserad utbildning i co-teaching.

 • 258.
  Rytterström, Patrik
  et al.
  Division of Nursing Science, Department of Social and Welfare Studies, Faculty of Health Sciences, Linköping University, Norrköping, Sweden.
  Borgestig, Maria
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Hemmingsson, Helena
  Department of Special Education, Stockholm University, Stockholm, Sweden; Division of Occupational Department of Social and Welfare Studies, Faculty of Health Sciences, Linköping University, Norrköping, Sweden.
  Hope and Technology: Other-Oriented Hope Related to Eye Gaze Technology for Children with Severe Disabilities2019Ingår i: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 16, nr 10, artikel-id E1667Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Introducing advanced assistive technology such as eye gaze controlled computers can improve a person's quality of life and awaken hope for a child's future inclusion and opportunities in society. This article explores the meanings of parents' and teachers' other-oriented hope related to eye gaze technology for children with severe disabilities. A secondary analysis of six parents' and five teachers' interview transcripts was conducted in accordance with a phenomenological-hermeneutic research method. The eye gaze controlled computer creates new imaginations of a brighter future for the child, but also becomes a source for motivation and action in the present. The other-oriented hope occurs not just in the future; it is already there in the present and opens up new alternatives and possibilities to overcome the difficulties the child is encountering today. Both the present situation and the hope for the future influence each other, and both affect the motivation for using the technology. This emphasises the importance of clinicians giving people opportunities to express how they see the future and how technology could realise this hope.

 • 259.
  Rönnborg, Anna
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  ”Den stora aha-upplevelsen”: Engelskundervisning för elever i läs- och skrivsvårigheterEn kvalitativ intervjustudie av lärare och speciallärare2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Elever i skolan ska få det stöd de är i behov av för att utvecklas och nå så långt som möjligt enligt skollagen. Trots detta ser vi sjunkande resultat i ämnet engelska i skolan där drygt 7 % av eleverna 2016 inte nådde betyget E när de lämnade grundskolan. I denna uppsats vill jag bidra med kunskap om engelskundervisning för elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.Mina frågeställningar har utgått från vilka möjligheter och hinder ämneslärare och speciallä- rare beskriver i arbetet med att stödja språkinlärningen i engelska för elever i läs- och skriv- svårigheter. Skapas goda relationer med eleverna och påverkar detta undervisningen samt vilka insatser skolan erbjuder elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Teoretiska utgångs- punkter har varit det relationella och det kategoriska perspektivet samt Aaron Antonovskys teori om känsla av sammanhang (KASAM) där begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är viktiga komponenter för att individen inte ska ge upp när den utsätts för svårigheter. Jag har intervjuat ämneslärare och speciallärare som undervisar i ämnet engelska. Speciallärare har intervjuats utifrån att de arbetar med materialet HELP start som är multisensoriskt och speci- ellt framtaget för elever med fonologiska svårigheter. Resultatet visar att ämneslärare upple- ver att de inte alltid har tillräckliga kunskaper och känner sig rådvilla hur de ska stödja elever med läs- och skrivsvårighet/dyslexi. Undervisningen anpassas men att det inte alltid räcker ef- tersom eleverna inte kommer vidare i sin språkinlärning utan istället är uppgivna inför eng- elskundervisningens svårigheter. Speciallärarna upplever att HELP start ger eleverna struktur och begriplighet och ger dem ökat självförtroende och motivation till att utveckla sin språkin- lärning. Fortsatt forskning om elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och undervisning i engelska är angelägen och behöver utvecklas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 260.
  Saadi Brolin, Sofia
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Mottagande av nyanlända elever i den svenska skolan2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  De senaste åren har en stor ström av flyktingar kommit som nyanlända till Sverige. Enligt Skollagen (8 §) ska alla elever ska ha tillgång till en likvärdig utbildning oavsett geografisk hemvist eller sociala och ekonomiska förhållanden, därför har syftet med denna uppsats varit att göra en fallstudie över hur en svensk skolas mottagande av nyanlända elever ser ut och eventuellt kan förbättras. Genom kvalitativa intervjuer med fyra lärare på en skola i en medelstor svensk stad studeras här hur mottagandet av nyanlända elever ser ut, samt vilka rutiner som finns och vilka förbättringar som eventuellt kan göras i detta arbete. De områden som lyfts i studien är: Kartläggning; Skolgången; Inkludering, exkludering, integrering och segregation; Lärarens roll; och, Området som skolan ligger i. Resultaten som har framkommit i studien gäller bland annat lärarnas samarbete kring kartläggningen, bemötandet som nyanlända elever får av de övriga eleverna, språkstöd och vilka som bär störst ansvar för detta - lärarna, skolan eller de jämnåriga klasskamraterna. Lärarnas attityder gentemot mottagande av nyanlända elever, och även mot elevernas framgång eller icke- framgång, är också något som har visat sig vara av vikt i mottagningsprocessen. Inkluderingen sätts även i ett större perspektiv när det uppkommer frågor om huruvida man lyckas följa det som skollagen säger om likvärdig utbildning eller ej när det gäller nyanlända elever, när skolan i fråga ligger i ett socioekonomiskt utsatt område med hög invandrartäthet. Uppsatsen utgår från det sociokulturella perspektivet, som handlar om hur människor lär och under vilka omständigheter de utvecklar kompetenser och färdigheter av olika slag.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 261.
  Saari, Mika
  et al.
  Tampere University of Technology, Tampere, Finland.
  Turunen, Jari
  Tampere University of Technology, Tampere, Finland.
  Linna, Petri
  Tampere University of Technology, Tampere, Finland.
  Aramo-Immonen, Heli
  Tampere University of Technology, Tampere, Finland.
  Huhtala, Mikko
  WinNova Länsirannikon Koulutus Oy Ltd, Tampere, Finland.
  Joel-Edgar, Sian
  Exeter University, Exeter, England.
  Explorative Study Of Teaching Programming To Vocational Teachers In Finland2015Ingår i: Edulearn 15: 7th International Conference on Education and New Learning Technologies / [ed] L Gómez Chova; A López Martínez; I Candel Torres, Valencia, Spain: The International Academy of Technology, Education and Development, 2015, s. 2860-2869Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this study we explore the possibility of organizing and structuring an information technology training day for upper secondary vocational teacher training in automotive and transport engineering. The objective is to show the development process of the three training sessions in response to survey data completed by teachers. Information technology has widely penetrated into the car industry during the last few decades but some teachers have difficulty in adapting and teaching new technologies to their students. This paper presents one approach to break the ice between 'old school' teachers and information technology, through the use of an 8-hour training day consisting of programming, electronic technology and data bus technology.

  The aim of this study is to discover how to structure training of new technology for experienced vocational teachers. In this paper we describe how we developed, organized and assessed information technology training for vocational teachers within the case study. The training day was organized in three locations in Finland: Pori, Jyvaskyla and Vantaa. After the first surveys were completed by the vocational teachers, the arrangement of the next training day was adjusted in response to the outcome of the initial surveys. After the first lecture session, the training feedback indicated that there should be more 'learning-by-doing' type of action. The next sessions included Arduino board [1], electronic components and a laptop software development environment.

  In this study we found that the attitudes of the training attendees were different in three locations around Finland. This is an interesting finding. When comparing the results obtained from Jyvaskyla and Vantaa the outcomes were slightly more negative in Jyvaskyla than in Vantaa. However the training was identical in both cases. The results also showed a difference in attitude between teachers of different age groups.

  One of the biggest problems in this type of training was the limitation of time. Most of the teachers were familiar with the automotive based digital testing equipment, but they were also aware that their students were far more advanced in information technology than they were. This may have generated tensions and resistance from the older generation of teacher when adopting any new technology.

  The overall outcome was positive. Teachers were pleased with this training in an automotive context, because it was first time they had received generic technological training. The attendees felt it was important because the training sessions were targeted directly to them. The collected survey results provided information about what vocational teachers are actually missing in practice. In the conceptual part of this paper we discuss motivation to learn [2,3] and adult education. In the empirical part of this paper we introduce the training method utilized and finally discuss the presented outcomes and conclusions of the survey data.

 • 262.
  Sachs, Hanna-Maria
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Andersson, Madlen
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Allas rätt till språk: Hörselnedsättning och intellektuell funktionsnedsättningHinder eller möjligheter ur ett språkutvecklande perspektiv2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie att undersöka hur elever med intellektuell funktionsnedsättning i kombination med sin dövhet/hörselnedsättning tillägnar sig en kommunikativ och språklig kompetens för att utvecklas och nå skolans kunskapsmål likt övriga elever. För att få svar på hur det ser ut har studien utgått från språk i undervisningen, språk som kommunikation och språk som socialt samspel.Vi har utgått från elev - och lärarobservationer samt intervjuer med lärare. Då vi analyserat resultatet har vi utgått från det sociokulturella perspektivet och Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell.Studien visar att det finns två diagnoser att ta hänsyn till, nämligen hörselnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning. Det innebär att det finns svårigheter att bedöma språkutvecklingen. Är det den intellektuella funktionsnedsättningen som är orsaken eller beror svårigheterna på hörselnedsättningen. Ett hinder är att läraren har begränsade kunskaper om de bägge funktionsnedsättningarna och hur dessa påverkar varandra och att stödet som finns kring eleven ser olika ut beroende på vilken skolform eleven finns i.Vi vill med denna studie bidra till ökad kunskap kring språkets betydelse för kommunikation kring elevgruppen som har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning.

 • 263.
  Sadikovic, Majda
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Levin, Yvette
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Läs- och skrivinlärning: en kvalitativ intervjustudie om lärarnas undervisningsupplägg i år ett2008Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 264.
  Salemark, Matilda
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation i förskolan: - En kvalitativ intervjustudie2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Alla barn har rätt till att kunna kommunicera med sin omgivning. För de barn som inte har det

  verbala språket kan tecken som alternativ och kompletterande kommunikation vara en möjlig

  metod att använda. På så vis underlättas kommunikationen och minskar frustationen. Syftet

  med undersökningen är att undersöka förskolornas förutsättningar samt pedagogers syn på

  TAKK och hur det används som metod i förskolans verksamhet. Jag har också ett intresse av

  att få pedagogernas syn på fördelar samt nackdelar med TAKK.

  Jag använder mig av en kvalitativ metod där halvstrukturerade intervjuer genomförs.

  Intervjuerna omfattar fyra pedagoger och en resurs från tre olika förskolor i tre olika

  kommuner. Genom denna intervjustudien har jag sökt svar på följande tre frågor: Vilka olika

  förutsättningar finns det för TAKK i förskolan? Hur arbetar pedagoger med TAKK i

  förskolans verksamhet? Vilka för- och nackdelar ser pedagogerna i användandet av TAKK?

  Intervjupersoner har valts utifrån deras erfarenheter samt kompetens inom TAKK. Min studie

  har visat att pedagogerna arbetar på olika sätt samt att de har olika erfarenheter av TAKK. En

  del pedagoger arbetar med TAKK under hela dagen och en del arbetar med det vid vissa

  situationer och övergångar. Det beror på hur stort behov barnen har av tecken. TAKK

  används framförallt för att förtydliga det verbala språket samt att barnen kan göra sig

  förstådda. Utifrån resultatet har jag förstått att TAKK lett till fler möjligheter än hinder.

  Sammanfattningsvis är TAKK gynnsamt för alla barn, både de som har

  kommunikationssvårigheter och en normal utvecklad språkutveckling. Vilket både forskning

  och litteratur visar på. Däremot finns det inte lika mycket forskning om TAKK för barn med

  normal språkutveckling som det finns för barn med kommunikationssvårigheter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 265.
  Schornack, Gulla
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Specialpedagogers bidrag i skolanskompetenshöjande insatser: en fenomenografiskt inspirerad studie2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna fenomenografiskt inspirerade studie har som syfte att öka kunskapen om variationen i specialpedagogers uppfattningar av sina bidrag i skolans kompetenshöjande insatser. Syftet är även att försöka fördjupa förståelsen för specialpedagogers inflytande på lärares kompetensutveckling. I studien intervjuas åtta utbildade specialpedagoger från sammanlagt fyra kommuner i södra och norra Sverige. Tillsammans representerar de samtliga stadier på grundskolan och även gymnasieskolan. I den fenomenografiska analysen kartlades specialpedagogernas uppfattningar, varvid sex kategorier framkom. Dessa är Planering av kompetensutveckling, Samarbete skolledningen, Informationsöverlämnande, Experten – inspiratör och stöd, Handledning samt Mentorsroll. Inom handledningskategorin utkristalliserade sig tre undergrupper, Enskild handledning, Grupphandledning och Handledning i kurser.

  Bilden som framträdde i studien visar att specialpedagogers bidrag till kompetenshöjande insatser och lärares kompetensutveckling är omfångsrik. Handledning i olika former utgör en stor del av specialpedagogernas inflytande på lärares kompetensutveckling. Men specialpedagogens handledningsinsatser är beroende av respektive verksamhets sociokulturella kontext, av specialpedagogernas kompetens och dessutom av deras personlighet. Specialpedagogens arbetsuppgifter behöver ständigt diskuteras så att inga begränsande ramar uppstår som hindrar specialpedagogen från att bidra till skolans kompetenshöjande insatser och därmed lärares kompetensutveckling.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 266.
  Seger, Karin
  et al.
  The School of Business, Society and Engineering, Mälardalens Universitet, Västerås, Sweden.
  Englund, Hans
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Härström, Malin
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Researchers' hate-love relationship to performance measurement systems in academia - a Foucauldian perspective2023Ingår i: Qualitative Research in Accounting & Management/Emerald, ISSN 1176-6093, E-ISSN 1758-7654, Vol. 20, nr 1, s. 38-71Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose The purpose of this paper is to describe and theorize the type of hate-love relationship to performance measurement systems (PMSs) that individual researchers tend to develop in academia. To this end, the paper draws upon Foucault's writings on neoliberalism to analyse PMSs as neoliberal technologies holding certain qualities that can be expected to elicit such ambivalent views. Design/methodology/approach The paper is based on a qualitative interview study of researchers from three Swedish universities, who were asked to reflect upon questions related to three overall themes, namely, what it means to be a researcher in contemporary academia, the existence and use of PMSs at their universities and if/how such PMSs affected them and their work as researchers. Findings The empirical findings show that the hate-love relationship can be understood in terms of how PMSs are involved in three central moments of governmentality, where each such moment of governmentality tends to elicit feelings of ambivalence among researchers due to how PMSs rely on: a restricted centrifugal mechanism, normalization rather than normation and a view of individual academics as entrepreneurs of themselves. Originality/value Existing literature has provided several important insights into how the introduction and use of PMSs in academia tend to result in both negative and positive experiences and reactions. The current paper adds to this literature through theorizing how and why PMSs may be expected to elicit such ambivalent experiences and reactions among individual researchers.

 • 267. Shaw, William S.
  et al.
  Pransky, Glenn
  Patterson, William
  Linton, Steven J.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Winters, Thomas
  Patient clusters in acute, work-related back pain based on patterns of disability risk factors2007Ingår i: Journal of Occupational and Environmental Medicine, ISSN 1076-2752, E-ISSN 1536-5948, Vol. 49, nr 2, s. 185-193Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: To identify subgroups of patients with work-related back pain based on disability risk factors.

  METHODS: Patients with work-related back pain (N = 528) completed a 16-item questionnaire of potential disability risk factors before their initial medical evaluation. Outcomes of pain, functional limitation, and work disability were assessed 1 and 3 months later.

  RESULTS: A K-Means cluster analysis of 5 disability risk factors (pain, depressed mood, fear avoidant beliefs, work inflexibility, and poor expectations for recovery) resulted in 4 sub-groups: low risk (n = 182); emotional distress (n = 103); severe pain/fear avoidant (n = 102); and concerns about job accommodation (n = 141). Pain and disability outcomes at follow-up were superior in the low-risk group and poorest in the severe pain/fear avoidant group.

  CONCLUSIONS: Patients with acute back pain can be discriminated into subgroups depending on whether disability is related to pain beliefs, emotional distress, or workplace concerns

 • 268.
  Siegel, Joseph
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Assessment of Note Quality in TESOL2019Ingår i: The TESOL Encyclopedia of English Language Teaching / [ed] John Liontas, Hoboken, New Jersey, USA: John Wiley & Sons, 2019Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Assessing the quality of student notes in TESOL can take many forms, including total number of notations, content words, and information units. Such evaluative methods emphasize the quality of student notes and eliminate the complex issue of information transfer from notes to postlistening activities. Measures of note quality provide instructors with valuable information on student ability that can feed into subsequent pedagogy for notetaking as well as offering students a routine for receiving objective feedback on the completeness and efficiency of their notes. The following entry reviews previous research on the topic, summarizes several methods for assessment of note quality in TESOL, and discusses pedagogical implications.

 • 269.
  Siegel, Joseph
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Collaborative action research on notetaking: Simultaneous cycles2019Ingår i: The European Journal of Applied Linguistics and TEFL, ISSN 2192-1032, Vol. 8, nr 2, s. 77-100Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 270.
  Siegel, Joseph
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Identifying priorities for Action Research in Swedish EFL classrooms2019Ingår i: Klassrumsforskning och språk(ande) (Classroom research and language/languaging): Rapport från ASLA-symposiet i Karlstad, 12–13 april, 2018 (Papers from the ASLA symposium in Karlstad, 12–13 April, 2018) / [ed] Birgitta Ljung Egeland, Tim Roberts, Erica Sandlund, Pia Sundqvist, Karlstad: Karlstad University Press, 2019, Vol. 27, s. 259-278Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper reports on a study of teachers of English as a foreign language (EFL) in Sweden that aimed to generate a list of potential ideas for a research agenda in the English subject for upper primary school(grades 4−6), lower secondary school (grades 7−9) and upper secondary school (English 5, 6 and 7). Participating teachers responded to survey items that were based on the current National Curriculum for the English subject for grades 4−9 (i.e., LGR 11) and upper secondary school (i.e., LGY 11), which aim to stipulate content but not methods for teaching. As such, teachers are often left to interpret the curriculum themselves, with some support from complementary documents, which can lead to a range of learning outcomes and teacher ability. The survey focused both on teacher perceptions of student performance and the teachers’own confidence in teaching various aspects of the English subject as described in the curriculum. This paper reports the results from the survey, identifying specific aspects of thefour main language skills (i.e., listening, speaking, reading, writing) about which teachers expressed concern in terms of student performance, their own teaching ability, or both. Findings from this study can be used as a tentative agenda for implementing classroom research projects to investigate interpretations of the current steering documents and methods being used in EFL classrooms and the effects of any potential pedagogic innovations.

 • 271.
  Siegel, Joseph
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Researching Listening Through Action Research2018Ingår i: The TESOL Encyclopedia of English Language Teaching, Hoboken, New Jersey, USA: John Wiley & Sons, 2018Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Although the capacity of action research in the TESOL field has been both supported and criticized, this practical and flexible research orientation has potential as a framework for researching listening. The entry considers theoretical and functional issues related to action research and discusses how this cyclical and iterative research orientation can contribute to the advancement of listening instruction in the language teaching field. It shares strategies and ideas for investigating listening through action research, which can be applied to various contexts and ability levels.

 • 272.
  Siegel, Joseph
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Teaching lecture notetaking with authentic materials2019Ingår i: ELT Journal, ISSN 0951-0893, E-ISSN 1477-4526, Vol. 73, nr 2, s. 124-133Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Authentic materials such as TED Talks have become an everyday presence in the ELT classroom, often for practice listening and taking notes. However, teachers can struggle to teach the sub-skills that are involved in notetaking, and instead often simply tell students to ‘take notes’. This approach lacks the scaffolding required for the complex activity. When unpredictable and loosely structured authentic materials are used for notetaking, students can be overwhelmed and teachers left with few pedagogic ideas. To address the need for pedagogy for teaching notetaking with authentic materials, this paper reports a project that introduced a four-step pedagogic sequence in conjunction with TED Talks to upper secondary school students in Sweden. Analysis of pre- and post-intervention comprehension tests and samples of notes suggests that the sequence has positive effects, particularly regarding the quantity of notes recorded. The paper describes and provides justification for each step of the approach and discusses the pedagogic implications.

 • 273.
  Siegel, Joseph
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Crawford, Michael
  Dokkyo University, Japan.
  Ducker, Nathan
  Faculty of Humanities, Miyazaki Municipal University, Miyazaki City, Japan.
  Madarbakus-Ring, Naheen
  Victoria University of Wellington, Wellington, New Zealand.
  Lawson, Andrew
  NIC International College, Japan.
  Measuring the importance of information in student notes: An initial venture2020Ingår i: Journal of English for Academic Purposes, ISSN 1475-1585, E-ISSN 1878-1497, Vol. 43, artikel-id 100811Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  With the growth of English as a medium of instruction (EMI) in many contexts around the world, instructors of English for academic purposes (EAP) are tasked with preparing their learners to succeed in English-speaking academic environments. As the lecture continues to be a core component of academic learning, effective notetaking is critical to success. Although there is a growing body of research regarding notetaking skills in second language (L2) contexts, little of this research focuses on note quality. This situation is problematic for teachers, as there is no consensus on what constitutes “good” notes, making evaluation difficult. The purpose of the current study is to take a first step towards exploring this problem by examining the feasibility of using information units (IUs) as a measurement of note quality. Five teacher-researchers (TRs) rated IUs in two TED Talk transcripts using a three-point scale, based on perceived importance of information. The ratings were compared, and the TRs’ accounts of how they approached and completed the task were compiled. The results revealed a number of issues, in particular the lack of consistency in ratings among the TRs. Potential reasons for these inconsistencies are examined, and possible avenues for future research are outlined.

 • 274.
  Silfver, Eva
  et al.
  Department of Education, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Sjöberg, Gunnar
  Science and Mathematics Education, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Bagger, Anette
  Science and Mathematics Education, Umeå University, Umeå, Sweden.
  An 'appropriate' test taker: the everyday classroom during the national testing period in school year three in Sweden2016Ingår i: Ethnography and Education, ISSN 1745-7823, E-ISSN 1745-7831, Vol. 11, nr 3, s. 237-252Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article draws on data from a bigger project where we explore what is taking place in the daily life of classrooms during the national testing period in mathematics for nine- to ten-year-old children in Sweden. Data was produced by observations, video-recordings, and interviews with children. The article shows on a micro level how assessment trends, on a macro level, affect children. It further focuses how children through different repertoires of time position themselves as 'appropriate' test takers.

 • 275.
  Sjögren, Catarina
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Språkliga lärmiljöer för nyanlända i samhällsorientering: Språkliga lärmiljöer för nyanlända i samhällsorientering2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 276.
  Skyllkvist, Susanne
  et al.
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Israelsson, Anna
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Språkstimuleringens betydelse i förskolan för senare läs- och skrivinlärning2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Examensarbetets syfte är att belysa och analysera hur pedagoger arbetar med språkstimulering i förskolan. Vi presenterar vad tidigare forskning inom området språkstimulering belyser som viktigt vid barnens tidiga språk och skriftmöte. Om barnen får chansen att på ett utvecklande sätt delta i rim och ramsor samt samtala om texter har de, enligt forskningen, en större chans att lära sig läsa och skriva. Genom att genomföra kvalitativa intervjuer med fyra pedagoger har vi undersökt hur förskolan förhåller sig gentemot rådande forskning kring språk-stimulering. Vi kommer att redovisa hur respondenterna redogör för hur de arbetar med språkstimulering i verksamheten och vilka metoder pedagogerna berättar att de arbetar utifrån. Resultatet av våra intervjuer är att tre av de fyra pedagogerna i förskolan inte utformar verksamheten utifrån forskningsresultat. Intervjuerna visar också att pedagogerna arbetar mycket kring rim och ramsor, men att någon speciell metodmedvetenhet inte finns hos tre av pedagogerna. I analysen plockar vi fram de likheter och skillnader mellan forskningen och respondenternas utsagor som vi anser är av betydelse för studien. Pedagogernas arbetssätt placerar vi in i utvecklingsnivåer för att visa om och hur arbetssätten följer och främjar barnens språkliga utveckling. I diskussionen tar vi upp hur det tidiga skriftspråksmötet ser ut i verksamheten. Vi diskuterar även varför högläsning och bearbetning av texter inte har så stor del i verksamheten, trots att det enligt flera forskare har en avgörande betydelse när barnen ska lära sig läsa och skriva. I diskussionen kommer vi fram till att de flesta pedagogerna arbetar utifrån en ”tyst kunskap”.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 277.
  Skånberg, Lotta
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  De har ju inget språk, eller?: Hur kan skolverkets kartläggningsmaterial för nyanlända elever användas inom specialskolan– en fallstudie2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 278.
  Spånbo, Cecilia
  et al.
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Reidmar, Fredrik
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att undersöka vilka yttre och inre motivationsfaktorer som är skolår 4-6 elevers drivkraft till att arbeta i skolan samt elevernas uppfattningar om lärarens betydelse i processen. Vi fann inte några tidigare undersökningar ur ett elevperspektiv och detta blev en av anledningarna till att vi valde att utgå ifrån eleverna.

  För att besvara vårt syfte valde vi att genomföra en enkätundersökning med öppna frågeställningar. Undersökningsgruppen utgjordes av 43 år 4-6 elever på en mindre skola i Mellansverige.

  I vår studie har vi kommit fram till att de inre motivationsfaktorer som driver elever att arbeta i skolan är: trygghet, att de känner glädje och tillhörighet till klassen samt att många elever vill lära sig saker (kognitiva behov). De yttre motivationsfaktorerna är: framtida bra jobb, bra betyg samt att det finns något att se fram emot under skoldagen t.ex en idrottslektion sist på dagen. Läraren har också en stor inverkan på elevernas motivation i skolarbetet. En god ledare med förmågan att "fånga" elevernas intresse är av stor vikt.

  Sist i studien presenterar vi tankar inför fortsatt forskning. Detta då många nya tankar och frågor väckts hos oss under studiens gång.

 • 279.
  St John, Oliver
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Bilingual speech and identity work in language education2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 280.
  St John, Oliver
  University of Gävle, Gävle, Sweden.
  Intercultural Competence2003Ingår i: A Framework for Freedom: Learner Autonomy in Foreign Language Teacher Education / [ed] Kees van Esch and Oliver St John, Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group, 2003, s. 31-52Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 281.
  St John, Oliver
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen. University of Gävle, Gävle, Sweden.
  Interkulturell kommunikativ kompetens i lärarutbildningen i främmande språk2006Ingår i: Mångkulturella aspekter på språkundervisningens kommunikativa praktiker: En konferensrapport / [ed] Ulrika Tornberg, Örebro, Sweden: Örebro universitet, Pedagogiska institutionen , 2006, s. 145-166Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 282.
  St John, Oliver
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Newly arrived pupils and translanguaging2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Title: Newly arrived pupils and translanguaging

   

  General abstract of the presentation (English) (max. 150 words)

  including the aims/objectives of the research, the methodology, the results, and the main conclusions and/or implications for practice

  The urgency to include immigrant children in schools is currently one of Europe’s most critical challenges. This presentation reports on a project designed to promote the language development and school subject knowledge of newly arrived pupils so that they can qualify for upper secondary schooling. Project aims include exploring school inclusion policy and practices and developing and implementing effective pedagogical approaches and provision.

  Methodologically, Bakhtinian dialogism in joint operation with conversation analysis provide the analytical tools. The project design combines focused observation, focus group interviews, stimulated recall and focus group dialogues.

  Preliminary results indicate the need to think beyond the traditional either language induction classes or direct integration scheme, the importance of cultural knowledge about pupils’ ways of reasoning for meaningful instruction and the advantages of engaging parents actively in their children’s schooling. Conclusions highlight solutions which are sensitive to local conditions and the human needs of newly arrived children.

   

   

  Detailed abstract

   

  1. How is this study founded by theory and/or how does it originate from practice? (max. 200 words)

   In Europe today, the learning conditions for newly arrived pupils gives cause for deep concern (Bunar, 2015). In Sweden, migrant children have the right to mother tongue instruction, but in Europe this is the exception rather than the rule (Siarova & Essomba, 2014). Despite report recommendations to value and make pedagogical use of newly arrived pupils’ language resources (e.g. Skolverket, 2014), multilingual education in Europe is still largely dominated by monolinguals norms and practices. Content and language integrated teaching has gained considerable educational support, but teachers in multicultural classroom lack ways of working with the language that builds up the subject they teach. Without the strategic pedagogical use of pupils’ current linguistic knowledge in learning a new language and without a focus on the language challenges of teaching school subjects, newly arrived pupils are likely to fall well below their potential levels of development and national curricular goals. 

   Despite pockets of innovative practice and success, knowledge about how newly arrived pupils can best be received and included is currently limited. This study is rooted in practice; it is a response to the struggle of newly arrived pupils to be included.

    

    

  2. What are the central research goal(s), problem(s) and/or question(s) in this study? (max. 150 words)

   The central research goals of this project are to:

    

   1.                         Explore the views and practices prevalent in schools and local educational authorities regarding the inclusion of newly arrived children’s language resources in order to learn about the ways in which these institutions provide for newly arrived children in their vicinities and identify potential areas of further development.

    

   2.                         Investigate the communicative practices characterizing interaction between newly-arrived pupils with teachers and peers with the goal of gaining understanding about the way pupils’ current linguistic repertoires and communicative competences relate to their additional and academic school language learning processes.

    

   3.                         In cooperation with the partner schools, develop and implement effective school-based policy and classroom practice for including such pupils in instructional activity and school life.

    

   4.             Explore and possibly strengthen the pedagogical usefulness of translanguaging for supporting newly arrived pupils in their efforts to master additional and academic languages in schools. 

  3. Which research design  did you use in this study and which methods did you use to analyse the data (i.e. subjects, instruments/intervention and procedure)? (max. 200 words)

   The methodology of this project is framed by an educational research design (McKenney & Reeves, 2012) in that researcher and practitioners innovate pedagogical approaches collaboratively. There is an aspiration to bring both external analyst and school participants into research cooperation in order to critically evaluate the current programme and elaborate creative thinking and approaches informed by the project learning experiences. The data generating methods include overlapping phases of focused observation, focus group interviews and stimulated recall.   The purpose of the observation is to generate key issues and questions for the focus group interviews and critical incidents for stimulated recall analysis. Focus group interviews and stimulated recall are, in turn, intended to guide the development of thinking and strategy for language development and inclusion work alongside newly arrived pupils. With regard to such development, focus group dialogues are envisaged as joint forums for reasoning together and decision making geared to strengthening the educational provisions for newly arrived pupils.

   With regard to data analysis, Bakhtinian concepts (appropriation, addressivity, multivoicedness, interillumination) proceduralized by conversation analysis make possible analysis of both situated interactional meaning making and the significance of the surrounding spheres permeating the lives and competences of newly arrived children.

    

    

  4. What are the results of this study? (max. 150 words)

   Orientation interviews are currently yielding insights into the local reception processes and provision for newly arrived children. Interviewees highlight the need to think beyond the traditional policy of either language induction classes or direct integration provision, the importance of cultural knowledge about pupils’ ways of reasoning for meaningful instruction, the advantages of engaging parents actively in their children’s schooling, the priority to profile newly arrived pupils on teacher education agendas.

   Preliminary results from a pilot study demonstrate the potential of translanguaging for talking inventively and understanding in two languages. At the same time, there is a need to maintain a balance between the affordances of multilingual communication practices without diminishing the systematic constraints that make possible the context-transcendent meanings of language. The study also attests to the importance of attending to the interactional work between multilinguals and recognizing that doing multilingual language is always configured into a larger multimodal framework.   

  5. What are the main conclusions of this study? (max. 100 words)

   Conclusions so far, point to the need for nuanced solutions. For example, school personnel are challenged to ride the tensions between treating newly arrived children like everyone else and making special organization and pedagogical provisions for their education. With regard to translanguaging as communicative performance and pedagogy, the crucial question appears to be not whether to translanguage or not, but rather when to translanguage and when to maintain target language use and support. Translanguage as linguistic facilitation can involve simplifying the (linguistic) task which may be counterproductive to the learning challenges teachers through tasks invite learners to engage with.

    

    

  6. Who (should) use the results of this study and how do the results contribute to the improvement of educational practice?  (max. 150 words)

   The results of the study should be used by the partner schools to develop meaningful ways of supporting the language and subject learning of the newly arrived pupils in their care. The knowledge gained from investigating partner schools is expected to impact the attitudes of educators, school policy and classroom methods towards enabling newly arrived children to succeed at school.

   Teacher education is seen as a key target. To make a long-term difference to the inclusion of newly arrived children, it is vital to find ways of transferring project findings to pre-service and in-service courses so that teachers become aware of the complex educational conditions newly arrived pupils introduce and are able to create opportunities to enable them to succeed.

   The results of the study should contribute internationally. There is a tremendous need to share experiences across national borders of what policy and practices may be context-specific and what context-transferable.    

  7. How are you planning to make your session interactive?  (max. 100 words)

   The following methods could be considered as ways of increasing interactivity in your sessions: Ask delegates to predict answers or results to the research questions; before elaborating your central concept, ask delegates for their ideas and/or experience with the concept; 'demonstrate' your research or treatment by distributing the questionnaires you used or by including video clips of the study set-up; ask delegates to offer explanations for your findings; ask delegates to think about any implications for practice; invite some participants in your study to take part in the sessions, for example, by Skype; give out tasks to delegates, for example, let them brainstorm the topic or research question; organise a small pair discussion about your results; use Twitter with a hashtag; present statements or polls to delegates and ask them to vote ‘for/against’; ‘yes/no’; ‘green/red’.

   Besides seeking to maintain a high level of eye contact, I will also begin by showing five engaging statements about newly arrived pupils which delegates should respond to and discuss in various configurations (e.g. by moving to 'agree'/'disagree' sides of the room and finding ‘opposite’ partners). The presentation will then address each statement. Delegates will be invited to brainstorm around key terms such as newly arrived pupils and inclusion before definitions and issues are offered. Furthermore, delegates will form focus groups to decide on an action plan of provisions which are congruent with the project’s findings and conclusions.

    

    

  8. Which question or general statement related to your study would you like to present to the conference delegates for discussion? (max. 20 words) 

   (e.g. related to your concept, your findings, the implications of your findings, future research plans, how to deal with limitations of your study, etc.)?

   What are the greatest challenges as well as the prospects of enabling newly arrived children to succeed at school?

    

  9. List of references 

   Bunar N. (Ed.). (2015). Nyanlända och lärande – mottagande och inkludering [Newly arrived pupils and learning – reception and inclusion]. Stockholm: Natur & Kultur.

   McKenney, S., & Reeves, T. C. (2012). Conducting Educational Design Research. Abington:Routledge.

   Siarova, H., & Essomba, M. A. (2014). Language Support for Youth with a Migrant Background. Policies that effectively promote inclusion. Sirius Network Policy Brief Series. No. 4.

   Skolverket (2014). PM. Dnr: 2014:00254. Slutbetyg i grundskolan [Final grade in secondary school], våren 2014.

    

    

    

 • 283.
  St John, Oliver
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Newly arrived pupils: Voices in counterpart and threshold experiences2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Research aims, etc.

  Newly arrived pupils (NAPs) are a heterogeneous group with multiple needs which span learning, social and emotional dimensions. The challenge to include these pupils is particularly pressing because existing programmes of support are not proving adequate to enable newly arrived pupils to overcome the difficulties they face and succeed at school. NAPs comprise the school group that have the greatest difficulties attaining curricular goals and gaining qualification entries to upper secondary school. This presentation reports on a project geared to investigating the organizational and pedagogical provisions offered NAPs by a good practice school and to developing a school-based approach and classroom practice for including such pupils.

  This school’s model creates conditions for NAPs to continue their school education in relation to age-appropriate curricular goals. The model entails a dual-track programme of same-language NAP-only classes in which core curricular subject instruction is bilingual and integrated classes in which the NAPs join the regular teaching of other subjects in Swedish. This presentation focuses on one of the project aims which is to explore the usefulness of translanguaging for understanding the multilingual interaction in the classrooms where the NAPs are placed and supporting them in their language and subject learning efforts.

  Theoretical and methodological framework

  This study takes its point of departure from learning theories which explain the importance of both support and challenge for physical and intellectual development. For example, Vygotsky underscores that assistance from capable others without an element of personal exertion will not be sufficient to realize proximal potential and independent performance. A further aspect of the theoretical framework is theory and research which examine the learning conditions of segregated, ‘withdrawal’ and ‘immersion’ environments respectively. This because discourses circulating around educational responses to NAPs have centred on either language induction (segregated) programmes or direct integration into regular teaching settings. Generally, research has pointed to the logics of both surrounds and emphasized the need for targeted support such as tailored grammar instruction within a framework which requires personal exploration, meaningful engagement and efforts to cope with the situation. In view of the above, the framework also includes a survey of the various kinds of educational provision and support considered appropriate for NAPs and what studies indicate about their strengths and drawbacks.

  These perspectives are considered necessary to investigate and illuminate data for the purpose of evaluating the relevance of translanguaging for describing and supporting learning activity among NAPs.

  Research design, methods and data analysis

  The project has an emergent educational research design. Each of the three project phases has been informed by the former phase. Initially, orientation interviews with persons at various levels of NAP involvement in the municipality focused issues and provided perspectives which framed fieldwork at the partner school. Participant observation was conducted to generate both research data and key questions for the focus groups of teachers and pupils as well as the class tutor. These interviews provided answers related to the project aims and stimulated new perspectives on current practice and possible ways of improving it.

  Observation and interviews were chosen in order to gain data of both what participants think and what they do with respect to focal issues. Audio recordings are necessary for detailed analysis of participants’ interaction. Focus group interviews not only generate meaning making processes but, for the NAPs, allowed for interaction in their mother tongue as groundswell for their voices to be heard clearly in Swedish.

  With regard to data analysis, Bakhtinian concepts (appropriation, addressivity, multivoicedness and interillumination) proceduralized by conversation analysis make possible analysis of both situated interactional meaning making and the significance of the surrounding contexts permeating the lives of newly arrived children.

  Results

  Results related to translanguaging are enmeshed in tensions spanning the model. First, the tension between the different pedagogical approaches in the two learning environments. Language-focused content teaching and translanguaging in the segregated class contrasts to teaching approaches in integrated classes. Pupils’ struggle to follow instruction in the immersion environment underscores that commitment to language-focused and translingual support must be shared across the curriculum.

  Another tension inheres in the trilateral language learning task NAPs face. Everyday Swedish is as much a communicative challenge as the specialized language of school subjects. At the same time, NAPs in Sweden are engaged in maintaining and developing skills in their mother tongue. Translanguaging can bring these discourses into communicative play, align them, and make manageable what might otherwise be overwhelming.

  A further tension invades mother tongue use in each learning context. While mother tongue use in the NAP-only class affords extensive learning opportunities, it tends to be avoided in the integrated classes for fear being marginalized. In this context, pupils’ translingual practices interfere with their social need to fit in and belong to the class. Translanguaging needs to be promoted sensitively and related to both pupils’ need of cultural support and wider school inclusion.

 • 284.
  St John, Oliver
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  "Not teacher, not interpreter. I am a language assistant": Enabling newly arrived students to learn Swedish through bilingual language assistants (BLAs)2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  General description

  The use of a learner’s mother tongue during additional language acquisition is widely heralded as a crucially important learning asset (Cummins, 2017; Hyltenstam & Milani, 2012). Despite research and report recommendations to value and make pedagogical use of newly arrived pupils’ indigenous language resources (e.g. Cummins, 2017; Skolverket, 2016), multilingual education in Sweden is still largely dominated by monolingual norms and practices (Jalali-Moghadam & Hedman, 2016). This paper presentation reports the findings of a project geared to the introduction of mother tongue language mentors (LMs) into the initial levels of the regular Swedish for immigrants (SFI) teaching programme of an adult education institute in Sweden. The language mentor project is the vision of an SFI teacher team whose concern over the low number of students who manage to reach minimum requirement levels to pass the first study path spurred them to bring about organizational change. In August, 2017, eight mother tongue language mentors were recruited for the autumn term and a 6-month pilot project was launched. Their mother tongues included several Arabic varieties, Dari and Somali. In cooperation with the participating teachers, this study aims to document and investigate the development and learning processes among participants of the project in order to gauge the effect of mentor intervention on the pedagogical environment in which students strive to learn additional language. Research questions include:

  1. What indicators can be extrapolated from project data and second language acquisition research to serve as a basis for an evaluation of the kind of learning conditions mediated by teacher-mentor pedagogical cooperation for the development of students’ language skills?

  2. In what ways does the work of the language mentors alongside teachers in the first study path effect students’ opportunities to participate in instructional activity and learn Swedish as an additional language?

  3. In the light of project results, what changes need to be made to the mentor programme and their classroom practice in order to further improve conditions for students to achieve higher success rates on the first SFI study course?

  Theoretically, this research project is inspired by both Bakhtin’s (1981; 1986) concepts and translanguaging as an account of multilingual communication practice. Bakhtin’s concepts of voice, understanding as responsive and heteroglossia have proved particularly apt in illuminating the phenomena of interest. For example, data points to the way the mentors make student voices accessible to the teachers.  

  Translanguaging creates novel analytical and pedagogical prospects in multilingual education. The concept highlights the capacity of bi- and multilinguals to make themselves understood and produce nuanced meanings by gliding between languages so that they use a variety of features and practices from their whole linguistic repertoires (Creese & Blackledge, 2010; García & Wei, 2014). Such communicative mobility on the basis of all a speaker’s linguistic resources has significant promise for doing language which is a necessary condition for knowing it (Dewey, 1938).

   

  Methodology

  The first methodological objective was to devise a viable research design. To meet project objectives, indicators were extrapolated from participants’ responses, qualitative observation and second language acquisition research which would allow for analysis and evaluation of the quality of the conditions created by LMs and teachers for student language learning. Twelve indicators were discerned from project data highlighting, for example, mentor performance which insured that students have sufficient chance to make sense of Swedish input and to engage with teacher questions independently before the occurrence of mother tongue explanations.

  The two main methods of generating data within the project were direct classroom observation and series of interviews with students, mentors and teachers spread across the project period at initial, middle and final stages. Direct observations were seen as essential to gain an inside understanding of the context within which teachers, mentors and student were interacting as well as to capture a more comprehensive view of the focal setting than might be gleaned from the selective perceptions of the participants through interviews (Patton, 2002). Interview series were chosen as a way of tracking changes in participant experiences and perceptions which may cast light on significant development and learning dimensions within the scope of the project.

  Expected results

  Preliminary results point to significant positive effects of mentor participation in the first SFI study course. The middle and final student interviews provide evidence of advantageous learning experiences and a strong sense of personal and pedagogical support from the mother tongue mentors. Both students and mentors emphasize the critical role mentors play in building up students’ self-esteem and giving them hope as a necessary condition for motivated language learning. All the participants agreed that, given the mentors’ understanding of the students’ cultural differences and linguistic vulnerability, they are able to explain language and cultural difficulties in a way which the teachers simply cannot.

  The mentors’ interview responses coupled to observations of their classroom performance show a strong learning curve connected to an evolving realization of the role they need to play. From simply providing ongoing translation of teacher instruction, the mentors have developed practices characterized by strategic intervention and scaffolding techniques. According to the teachers, mentor work had shifted from an initial teacher-student relationship to a well-coordinated co-teaching scenario. A significant pedagogical result was a general appreciation of the need to make a clear distinction between helping (doing the work for the students) and supporting (enabling students to do the work themselves) students in their language learning and the significant benefits of achieving the latter. While there may be potential disadvantages connected to the inclusion of language mentors into SFI education such as a dependency on the intervention of mentor support and an incongruity of methods used by teachers and mentors, the evidence is overwhelming that the advantages of language mentorship at this level of language learning far outweighs possible disadvantages.

  Intent of publication

  At least two publications are being planned as joint. The first, designed to target a Nordic audience, gives special place to the voices and vision of the participating teachers whose initiative launched the mentorship venture. The second article will profile the project work and its results and target an international journal such as International Journal of Inclusive Education.

  References

  Bakhtin, M. M. (1981). The Dialogic Imagination: Four Essays. Austin: The University of Texas Press.

  Bakhtin M. M.  (1986). Speech Genres & Other Late Essays. Austin: University of Texas Press.

  Creese, A., & Blackledge, A. (2010). Translanguaging in the bilingual classroom: A pedagogy for learning and teaching? The Modern Language Journal, 94, 1, 103-115.

  Cummins, J. (2017). Flerspråkiga elever: Effektiv undervisning i en utmanande tid. [Mulilingual pupils: Effective teaching in a challenging era]. Stockholm: Natur & Kultur.

  Dewey, J. (1938). Experience and education. New York: Touchstone.

  García, O., & Wei, L. (2014). Translanguaging: Language, bilingualism and education. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

  Jalali-Moghadam, N. & Hedman, C. (2016). Special Education Teachers’ Narratives on Literacy Support for Bilingual Students with Dyslexia in Swedish Compulsory Schools. Nordic Journal of Literacy Research, 2, 1-18.

  Hyltenstam, K. & Milani, T. (2012). Flerspråkighetens sociopolitiska och sociokutruella ramar [The Sociopolitical and the Sociocultural Frames of Multilingualism]. In K. Hyltenstam, M. Axelsson & I. Lindberg (Eds.), Flerspråkighet: en forskningsöversikt [Multilingualism: A research overview] (pp. 17-152). Vetenskapsrådets rapportserie 5. Stockholm: The Swedish Research Council.

  Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods (3rd Ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.

  Skolverket (2016). Utbildning för nyanlända elever [Education for newly-arrived pupils], Stockholm: Skolverket [The Swedish National Agency for Education].

  Vygotsky, L. S. (1986). Thought and Language (A. Kozulin, Ed. & Trans.). Cambridge. MA: MIT Press. (Original work published 1934).

 • 285.
  St John, Oliver
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Practice and Presence: Bilingual interaction and identities in an 'international' school setting [LISA 21 and pilot study findings]2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Advanced Study Colloquium Proposal Abstract

  LISA 21 and Pilot Study Findings

  Oliver St John has worked within the field of foreign language pedagogy both as a teacher and teacher educator in the UK and Sweden. He is currently starting his second year of a five-year PhD programme within the LISA 21 project at the Department of Education, Örebro University, Sweden.

  LISA 21 is a new project which focuses on plurilingualism, identities and learning in culturally-diverse secondary schools. Taking sociocultural, postcolonial and pragmatist theoretical frameworks as points of departure and seeking to build on classroom interaction studies, the project aims to maintain multiple perspectives on these issues and to create new analytical and empirical intersections.

  The first section of this paper sketches some of the theoretical perspectives guiding this project by seeking to clarify the way the terms ‘language’, ‘identities’ and ‘culture’ are understood. Language is a primary means of mediating human action, but is itself constantly being tailored to serve individual purposes. It is argued that identities need to be understood as both social positionings and as having some kind of cross-contextual coherence. Culture, it is suggested, needs to be conceived as both differentiated and dynamic. This section also highlights the way both languages and identities are implicated when individuals learn. Multiple perspectives on these issues and maintaining balance between micro and macro approaches are considered vital to a more penetrating analysis of these issues.

  The second section of this paper presents the preliminary findings of a pilot study undertaken in the spring of 2007. Ethnographic fieldwork was carried out in a school for the Deaf and Hearing-impaired and an ‘international’ school with a view to gaining orientation and finer focus on areas of potential significance within the project’s ‘language and identities’ research questions. Three educational tensions are outlined as a way of communicating some preliminary results: suspending and resourcing dialogue in the classroom; transferring versus transforming understanding and identity affordances and restraints in plurilingual learning environments. The first of these seeks to convey the way a teacher’s orchestration of student participation in the classroom has important repercussions for students’ learning opportunities and the generation of certain kinds of knowledge. The significant contribution of student contributions to understanding in the classroom was also noted. With regard to the second, teacher practices suggested a view of knowledge as ‘packing’ brains whereas students’ behaviour demonstrated that their needs would be better satisfied with a transforming rather than a transferring of understanding. Thirdly, observations pointed to the need for pedagogical sensitivity where both identity affordances and restraints on student learning are created in plurilingual settings.

  Finally, the capacity to be comfortable alongside cultural differences and to appreciate them is highlighted as a ‘core’ life skill – one which needs to be fostered in school settings. Teachers need much support for this task and intercultural competence must be focused on in teacher education programmes if sustained opportunities for this kind of learning are to be an ongoing part of classroom priorities and practice.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  LISA 21 and pilot study findings
 • 286.
  St John, Oliver
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Study guidance as translanguaging response to newly arrived pupils2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Newly arrived students and translanguaging – epistemological challenges  

  A central aim of the paper is to explore methodological and theoretical challenges of translanguaging in education for newly arrived immigrants in Sweden. The concept of translanguaging has emerged from a growing interest in multilingualism and multilingual education during the last two decades, especially in the Global North, which was previously — and to a large extent still is — dominated by monolingual norms. Translanguaging offers a challenging and expansive conceptual lens for understanding the linguistically hybrid yet fluid meaning-making practices of multilinguals (Garcia & Wei 2014; Creese & Blackledge 2010; 2015). It highlights the capacity of bi- and multilinguals to make themselves understood and produce nuanced meanings by gliding between languages so that they use a variety of features and practices from their whole linguistic repertoires. Such communicative mobility on the basis of all a speaker’s linguistic resources has significant promise for gaining opportunity to contribute to instructional processes and collaborate with other students so that (language) learning is maximized (Creese & Blackledge, 2010). . At the same time, tendencies in research on translanguaging stand in need of critical assessment. Translinguists insistence on a single integrated linguistic system supporting multilingual communication and the deconstruction of named languages (Otheguy, García & Reid, 2015) raises the question of the role of grammatical systematicity in language learning and how language retains coherent meanings or determinable meaning potentials across different contexts. Rather than accounting for translanguagers’ interaction in terms of individual repertoires and competence, participants collaborative interactional work also has to be inspected to understand aspects of translanguaging. By drawing on empirical examples from two ethnographic studies of language support for newly arrived students in subject learning from Swedish schools, we critically explore the potential of translanguaging.  

 • 287.
  St John, Oliver
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. University of Gävle, Gävle, Sweden.
  Towards a Pedagogy for FL Intercultural Competence2004Ingår i: Cultures in Contact: A Festschrift for Ingrid Westin / [ed] Marko Modiano, Gävle, Sweden: Högskolan i Gävle , 2004, s. 51-79Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 288.
  St John, Oliver
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Towards dialogic analysis of classroom interaction: Operationalizing Bakhtin in empirically-driven study of human interaction2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This presentation outlines and illustrates some of the opportunities and challenges of operationalizing Bakhtinian dialogism in empirically-driven study of (classroom) interaction. In support of harnessing Bakhtinian concepts and conversation analysis (CA) in methodological partnership, some affinities between them are highlighted. Resonance between Bakhtin and CA inheres in, for example, a common perception and explication of social order in human speech as well as an insistence that language can only sensibly and seriously be studied in its situated communicative realization. Dissonance between Bakhtin and CA also exists particularly with regard to emic-etic approaches and interpretive stances. It is suggested that common orientations make a basis for productive partnership possible while divergent interests can complement each’s distinctive contribution.

  To illustrate a Bakhtin-CA methodology, examples are taken from a study which uses the Bakhtinian concept of addressivity as lens for inspecting some of the mutual orientations between participants and intricate instructor addressivity work in classroom task instructions. In this environment, student questions set up tensions between the demand to respond to the individual and responsibility to uphold the general instructional agenda. To meet both individual and collective accountabilities, dual addressivity – targeting two or more addressees in response to a student question – proves instructionally crucial.

 • 289.
  St John, Oliver
  et al.
  University of Gävle, Gävle, Sweden.
  Elsen, Adri
  Profiling for progress2003Ingår i: A framework for freedom: learner autonomy in foreign language teacher education / [ed] Kees van Esch and Oliver St John, Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group, 2003, s. 181-199Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 290.
  St John, Oliver
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Liubinienė, Vilmantė
  Kaunas University of Technology, Lithuania .
  “This is not my world”: Essential support strategies for newly arrived adult migrants learning Swedish2021Ingår i: Sustainable Multilingualism, ISSN 2335-2027, Vol. 18, s. 85-110Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In Sweden, the state-sponsored language education, Swedish for immigrants (Sfi), provides language and cultural knowledge for the integration of newly arrived adult migrants in Swedish society. Sfi’s educational quality has sustained severe criticism. Through qualitative investigation of Sfi teacher work, this study aims to find out what pedagogical priorities guide the teachers’ classroom practices with linguistically and culturally diverse students. Furthermore, it aims to compare the contributions to Sfi learning environments of ethnically diverse teachers whose language experiences are different. Research into second language acquisition and native and non-native second language teachers contextualize the research aims. Bakhtin’s (1986) conception of human understanding as the meeting of two consciousnesses and García’s ideas about translanguaging in language education for adult migrants provide theoretical perspectives. Classroom observation alongside teacher focus groups generated data. Content analysis condensed the data into five essential support strategies that foreground students’ existential needs, their home languages as a learning resource, integration, learning challenge and instructional partnership between ethnically diverse teachers. Findings do not support the view that non-native language teachers are better equipped to teach second language students than their native counterparts but illuminate the unequivocal advantage of harnessing the pedagogical strengths of both teacher groups cooperatively. 

 • 291.
  Steen, Annelie
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Österling, Anna-Karin
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Specialpedagogers och speciallärares erfarenheter av elever med språkstörning: – en kvalitativ intervjustudie2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Alla elever i skolan  har rätt till  en likvärdig  utbildning, vilket  gör att undervisningen  kan se olika ut beroende på elevens specifika behov och förutsättningar. Språket är centralt i undervisningen   och  diagnosen  språkstörning   kan visa  sig  på  olika   sätt över  tid.  Detta ger konsekvenser  i den dagliga  undervisningen   i skolan.

  Studiens syfte är att öka kunskapen  om specialpedagogers  och speciallärares erfarenheter av att möta elever med språkstörning i deras lärmiljö. Det görs ur tre specialpedagogiska perspektiv, kategoriskt perspektiv, kritiskt perspektiv och dilemma perspektivet.

  • Hur beskriver specialpedagogerna och speciallärarna själva sin kunskap och sitt arbete kring  elever med språkstörning?

  • Vilka framgångsfaktorer och utmaningar i det didaktiska arbetet kring läs- och skrivundervisning för elever med språkstörning, talar specialpedagogerna och speciallärarna  om?

  Som teoretisk ram har de specialpedagogiska  perspektiven  i Nilholm  (2007)  och Ahlberg (2013) använts. Anledningen är att det kompensatoriska, det kritiska och dilemmaperspektivet leder till avgörande konsekvenser för eleven, och täcker hela det specialpedagogiska fältet.  En kvalitativ intervjustudie genomfördes  med specialpedagoger  och speciallärare. Slutsatserna  av resultatet tyder på  att det råder stor osäkerhet både bland specialpedagoger,  speciallärare  och  inom  forskningen   gällande  elever  med språkstörning. Begreppet likvärdig  skola  blir  svårt att förhålla  sig  till  utifrån informanternas  olika   förutsättningar.  Informanternas  beskrivningar   kring  sitt  arbete visar en önskan att arbeta utifrån ett kritiskt perspektiv där eleven med språkstörning är inkluderad i den ordinarie undervisningen. Det som också framkommer  är att det inte går att hålla sig till endast ett specialpedagogiskt perspektiv om elevens behov ska vara i centrum.

 • 292.
  Steen, Petra
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Strömberg, Jenny
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Långt borta men ändå nära: Hur två elever med hörselnedsättning upplever sin identitet och tvåspråkiga kompetens före och efter en tids distansundervisning i teckenspråk2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 293.
  Storsveden, Charlotta
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  "Det handlar mer om glädje kanske än att vara duktig": – En fenomenografisk studie om pedagogers uppfattningar av musik i förskolan2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 294.
  Strömberg, Emil
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Frisk, Emma
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Isärhållande strategier: en studie om samverkan mellan hemmet och skolan ur ett elevperspektiv2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa intervjustudie har som syfte att, ur ett elevperspektiv, undersöka hur äldre elever i grundskolan förhandlar om sin integritet och autonomi vid samverkan mellan hemmet och skolan. Att hemmet och skolan ska ha en nära och god relation har, under de senaste decennierna, blivit ett normativt förgivettagande. Den forskning som hittills gjort på området där de två sfärerna samverkar har mestadels utgått ifrån antingen ett lärarperspektiv eller ett föräldraperspektiv. Forskning ur ett elevperspektiv på samverkan mellan dessa sfärer är, i jämförelse med de andra två nämnda perspektiven, sällsynt. Studier som är gjorda ur ett elevperspektiv visar att när dessa sfärer närmar sig varandra och samverkar, utvecklas strategier hos eleverna för att värna om sin integritet och för att stärka sin autonomi. Den frågeställning vi använde oss av för att studera detta område ur ett elevperspektiv var; Vilka strategier använder elever i år 7, då de isärhåller sfärerna hemmet och skolan för att förhandla om integritet och autonomi i de situationer dessa sfärer samverkar?

   

  Vi inleder med att beskriva det nuvarande forskningsläget samt att tillskriva oss en utgångspunkt för studien i isärhållandets princip. Därefter förankrar vi vår studie i den tidigare forskningen genom att ingående beskriva elevperspektivet samt genom att visa på hur och i vilka situationer som elever vill isärhålla hemmet och skolan. För att hitta strategier för isärhållande, genomförde vi kvalitativa intervjuer med elever i år 7. De strategier vi konstruerade är; den identitetsförhandlande strategin, den orosdämpande strategin, den informationsgallrande strategin och den konsultväljande strategin. I den avslutande diskussionen ger vi förslag på hur en medvetenhet om dessa strategier, hos i första hand lärare men även föräldrar, kan öka möjligheten för elever att värna om och stärka sin integritet samt utöka sin autonomi.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 295.
  Sundberg, Bodil
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Areljung, Sofie
  Department of Science and Mathematics Education, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Due, Karin
  Department of Science and Mathematics Education, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Ottander, Christina
  Department of Science and Mathematics Education, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Tellgren, Britt
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Förskolans naturvetenskap i praktiken2016 (uppl. 1)Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Enligt förskolans läroplan ska varje barn ges möjlighet att utveckla förståelse för naturvetenskap. Barnen ska stimuleras att aktivt undersöka sin omvärld och tänka själva kring naturvetenskap. De ska också ges möjlighet att dela sina tankar och uttrycka dem på ett kreativt sätt. Men hur gör man det i praktiken? Hur kan man som pedagog stötta ett barn så att det utvecklas i sin förmåga att ställa frågor och undersöka? Hur stöttar man barns reflektioner kring de erfarenheter de får via undersökande verksamhet? Och hur gör man det på ett sätt som stämmer med förskolans värdegrund och övriga uppdrag?

  I den här boken ger författarna en mängd konkreta och inspirerande exempel på hur några förskolor har valt att arbeta med naturvetenskap. Den forskning som boken bygger på visar att pedagogernas förhållningssätt till naturvetenskap, snarare än valet av innehåll, är avgörande för om barnen verkligen erbjuds en möjlighet att utveckla förståelse för naturvetenskap. Bokens exempel utgår därför från olika förhållningssätt som man kan ha i samband med naturvetenskapliga aktiviteter. Till varje kapitel hör en eller flera faktarutor där det naturvetenskapliga innehållet förklaras och knyts till generella bärande idéer inom naturvetenskapen.

  Boken spänner över stora delar av det naturvetenskapliga fältet, och visar att det finns många olika sätt att låta barn möta naturvetenskap på. Exemplen i boken vidgar gränserna för hur man kan arbeta med naturvetenskap i förskolan och öppnar för möjligheter till många lustfyllda, engagerande och lärande stunder med barnen.

 • 296.
  Sundqvist, Arvid
  et al.
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Sundberg, Kristoffer
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Konsekvenser av en diagnos: En studie om lärares uppfattningar om diagnosen ADHD2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att belysa konsekvenserna av att ha diagnosen ADHD, hos elever i skolår 7-9. Vidare är syftet att få inblick i diagnosens pedagogiska konsekvenser.

  Genom intervjuer har av oss valda lärare fått ge sin syn på diagnostisering och dess konsekvenser. Vi valde att använda en kvalitativ intervjumetod, då vår mening var att ha en mer öppen intervju med våra informanter.

  Efter genomförda intervjuer och genom den litteratur vi läst framkommer det tydligt att informanterna och forskarna belyser kunskapen om diagnosen som en viktig del, för att främja de positiva konsekvenserna av en ADHD diagnos. Vidare framkommer det att diagnosens konsekvenser är till stor del beroende av olika faktorer som till exempel; skolans utformning, lärarnas kompetens i ämnet, skolans resurser samt undervisningsgruppernas storlek.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 297.
  Sundström, Beatrice
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Andersson, Martina
  Konstruktioner och konsekvenser av Vägledande samspel: En kvalitativ studie om pedagogers uppfattningar2010Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Samspelets betydelse mellan pedagog och barn är något som framhävs som viktigt inom förskolan. Det finns ett antal metoder och förhållningssätt i förskolan som anses gynna detta samspel. Vår studie startade med en nyfikenhet om programmet Vägledande samspel. Programmet Vägledande samspel har initierats av stiftelsen ICDP. Vi har uppmärksammat att många pedagoger i förskolan blir vidareutbildade i programmet och vi ville undersöka pedagogers uppfattningar om Vägledande samspel. Vi har därför genomfört en studie, där vi dels tagit del av det material som ICDP distribuerar och dels en kvalitativ intervjustudie med pedagoger i förskolan. Syftet med studien är att undersöka och föra en diskussion om relationen mellan Vägledande samspel och pedagogernas uppfattningar. Resultatet har vi diskuterat utifrån en postmodern teori, där diskursbegreppet är centralt. I samband med våra intervjuer framkom det att pedagogerna tyckte att Vägledande samspel medvetengjorde dem om deras roll i samspelet. I vår bearbetning av det empiriska materialet fann vi att pedagogernas språk legitimerade en viss typ av syn på samspel, barn och pedagogroll. I vår analys har vi valt att lyfta tre diskursiva regimer, en utvecklingspsykologisk diskurs och en metodologisk diskurs samt den bortträngda, meningsskapande diskursen.    

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 298.
  Svensson, Elisabeth
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Experiencing the complexity of reality before graduation2009Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The curriculum for undergraduate students offers not only basic statistics courses but also optional courses regarding statistical methods for times series, modelling, epidemiology,econometrics and other topics potentially useful in a statistician’s career. This means that the students believe that they will get a comprehensive statistical toolbox for solving a variety of reallife problems after graduation. But can they use the tools in a complex reality? The aim is to present the use of inter-disciplinary statistical problem solving courses for introducing the complexity of reality to statistics students before graduation. Experiences of the discordance between students’ theoretical and practical skills regarding statistical description, analysis and understanding will be given.

 • 299.
  Svensson, Elisabeth
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Teaching: a way of implementing novel statistical methods for ordinal data to researchers2010Ingår i: Data and context in statistical education: Towards an evidence-based society / [ed] Chris Reading, International Association for Statistical Education , 2010Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The use of questionnaires, rating scales and other kinds of ordered classifications is unlimited and inter-disciplinary, so it can take long time before novel statistical methods presented in statistical journals reach researchers of applied sciences. Therefore, teaching is an effective way of introducing novel methods to researchers at an early stage. Assessments on scales produce ordinal data having rank-invariant properties only, which means that suitable statistical methods are nonparametric and often rank-based. These limited mathematical properties have been taken into account in my research regarding development of statistical methods for paired ordinal data. The aim is to present a statistical method for paired ordinal data that has been successfully implemented to researchers from various disciplines together with statisticians attending interactive problem solving courses of biostatistics.

 • 300.
  Svärdh, Karin
  et al.
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Gelinder, Gabriella
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Elevers uppfattningar om arbetet med individuella utvecklingsplaner2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar elevers uppfattningar om hur det är att arbeta med individuella utvecklingsplaner. En individuell utvecklingsplan är tänkt att syfta framåt och bör ge eleven insikt i det egna lärandet. Den ska också vara ett hjälpverktyg för såväl elev, lärare som vårdnadshavare i strävan mot elevens utveckling i riktning mot de nationella och lokala målen.

  För att kunna beskriva elevernas uppfattningar har kvalitativa gruppintervjuer med elever i årskurs 4 genomförts.

  Studien har ett elevperspektiv och utgår från tre teman, varav det första handlar om samspel eleverna emellan och hur arbetet med individuella utvecklingsplaner kan påverka det. Den övergripande slutsatsen, rörande detta tema, är att eleverna uppfattar att arbetet med en individuell utvecklingsplan betonar det enskilda arbetet framför arbetet i grupp. Det andra temat behandlar elevernas målmedvetenhet och hur denna påverkas av användandet av utvecklingsplanerna. När det gäller detta tema är slutsatserna att eleverna inte ser det nära sambandet mellan den individuella utvecklingsplanen och det målstyrda arbetet i undervisningen. Eleverna vacklar även mellan, å ena sidan, att se målen som mer övergripande, något som man slutligen ska nå till, å andra sidan, att se dem som läxor som de inte har uppnått i slutet av veckan. Även elevernas medvetenhet gällande den egna utvecklingen i förhållande till målen varierade. Det tredje och sista temat tar upp elevernas upplevelser kring den individuella utvecklingsplanen och en slutsats är att alla intervjudeltagare har en positiv känsla till den individuella utvecklingsplanen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
34567 251 - 300 av 326
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf