oru.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
456789 301 - 350 of 443
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Laitila, Thomas
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Isaksson, Annica
  Design-based inference from on-site samples2007Inngår i: Statistics in Transition, ISSN 1234-7655, Vol. 8, nr 3, s. 459-474Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 302.
  Lanner, Claes
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Olsson, Björn
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Revenue Management: "Vägen till ökade intäkter"2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 303.
  Larson, Martin
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Nyhage, Joakim
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Framgång i samverkande företag: en undersökning av samverkansaspekter, framgångsfaktorer och livscykel2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 304.
  Larsson, Jenni
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Alfredsson, Annafrida
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  De internationella redovisningsstandarderna IFRS/IAS: hur de tillämpas avseende verkligt värde2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Från och med 1 januari 2005 skall alla noterade företag på Stockholmsbörsen upprätta sin årsredovisning enligt IFRS/IAS, till skillnad från det tidigare tillämpade svenska regelverket RR. En skillnad mot det tidigare svenska regelverket är att IFRS/IAS tillåter i vissa fall och kräver i andra fall värdering till verkligt värde, vilket innebär att tillgången värderas till balansdagens marknadsvärde.

  I denna studie är syftet att ge en redogörelse om vad konverteringen från RR till IFRS/IAS har inneburit för de noterade företagen samt vad denna har betytt avseende värdering till verkligt värde och hur företagen har redovisat denna omställning i sina noter.

  För att besvara studiens ändamål genomfördes ett stratifierat urval från samtliga företag noterade vid Stockholmsbörsen. Årsredovisningar från företagen undersöktes för att se i vilken omfattning värdering till verkligt värde har använts samt hur konverteringen till IFRS/IAS har påverkat företagens finansiella rapportering. En auktoriserad revisor intervjuades för att säkerställa slutsatserna av studien samt förklara identifierade problem som uppkommit under studiens gång.

  I studien framkom det att jämförbarheten i de finansiella rapporterna, mellan företag, internationellt sätt har ökat. I de fallen där värdering till verkligt värde används innebär det att företagets resultat och balansräkning kommer att i en högre grad följa marknadens fluktuationer. Det har även framkommit att där företag fritt kan välja värdering till verkligt värde har de ibland valt olika värdering. Företag med innehav av förvaltningsfastigheter har valt värdering till verkligt värde. Medan de flesta företagen fortfarande har valt att värdera materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar till anskaffningsvärde. Där värdering till verkligt värde är tvingande har företagen valt att följa IFRS/IAS rekommendationer.

 • 305.
  Larsson, Jenni
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Alfredsson, Annafrida
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Utvecklingen och tillämpning av den svenska koden för bolagsstyrning: ur ett institutionellt perspektiv2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Under början av 2000-talet inträffade bolagsskandaler som har fått stor uppmärksamhet världen över. Detta ledde till att många länder tog fram koder och riktlinjer i syfte att stärka förtroendet för bolagsstyrning. I Sverige utarbetades den svenska koden för bolagsstyrning (koden) som en form av självreglerande system, där bolagen antingen ska ”följa eller förklara” hur de tillämpar koden. Koden antogs den 1 juli 2005 av Stockholmsbörsen och tillämpas idag av de största noterade bolagen. För att förklara utvecklingen av koden används den institutionella teorin som teoretisk referensram. I vilken utsträckning efterlevs den svenska koden för bolagsstyrning avseende ”följ eller förklara”? Hur bidrar den svenska koden för bolagsstyrning till förbättrad styrning av svenska bolag?

  Syfte: Syftet är att beskriva koden för bolagsstyrning samt att förklara dess utveckling genom ett institutionellt angreppssätt. Syftet är även att undersöka i vilken

  utsträckning som den svenska koden efterlevs i bolagen, samt hur den bidrar till förbättrad styrning av svenska bolag.

  Metod: Kvantitativ undersökning (dokumentundersökning) av 99 svenska noterade bolags årsredovisningar som tillämpar koden. Komplettering med kvalitativa undersökningar, i form av telefonintervjuer samt sammanställning av publicerade artiklar.

  Resultat: Det institutionella angreppssättet som är använt i studien, påvisar att det adderar och underbygger förståelsen för utvecklingen och användningen av koden. Studien visar även att koden till stora delar följs, vilket tyder på att bolagen anser att det är av betydelse att tillämpa den. Det främsta bidraget som koden ger är att den belyser och visar vad som är god bolagsstyrning, vilket gör att öppenheten ökar och det i sin tur främjar förtroendet för bolagen som tillämpar den.

 • 306.
  Larsson, Josefina
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Åkerberg, Anna
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Persson, Malin
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Motstånd vid förändring av ekonomisystem - utifrån institutionell teori2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is, on the basis of institutional theory, to contribute with more

  understanding about resistance to management accounting change and also to survey reasons

  for the resistance and how to cope with the resistance.

  The study is a qualitative case study and semi-structured interviews have been used to

  complement the study’s theoretical area, consisting of scientific articles.

  The conclusion from the study is that resistance to management accounting change can be

  understood and explained by the institutions of each organisation and its underlying structures. A

  further conclusion is, with the structures in mind there are many reasons for resistance and also

  many ways to cope with the resistance. A model has been produced in purpose to create

  understanding and to survey the resistance to management accounting change.

 • 307.
  Larsson, Linda
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Nilsson, Sara
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Svensk kod för bolagsstyrning: Ur ett revisorsperspektiv2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 308.
  Larsson, Sara
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Nordling, Ann-Sofie
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Kunskapsdelning med en wiki: Undersökning på en IT-avdelning2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bevarande av kunskap är viktig på företag. På olika sätt dokumenteras denna kunskap, ofta med hjälp av olika IT-systemslösningar. Mycket kunskap finns också lagrade inom de människor som finns på ett företag. Ett problem är att få denna kunskap tillgänglig för andra människor.Hur denna lagrade kunskap delas mellan människor har vi undersökt. Vi har i vår undersökning tagit reda på hur kunskapsdelning går till mellan människor på företag. Vi har genomfört en intervju och delat ut enkäter på ett företag som använder en wiki. Till vår hjälp för att utforma frågorna i undersökningen har vi använt oss av Nonaka och Takeuchis SECI- modell som förklarar hur kunskapsdelning sker.Ett sätt att samla kunskap inom företag är att använda sig av en wiki. En wiki är en webbsida där flera personer kan vara delaktiga i att forma dess innehåll. Fördelar med att samla kunskap med en wiki är att de anställdas kunskaper blir tillgänglig för alla, wikin är lätt att uppdatera och sökfunktioner finns. Nackdelar med en wiki är att informationen inte säkert är korrekt eftersom informationen inte kontrolleras. Det kan också vara svårt att veta om det som söks finns på wikin och hur informationen hittas. Ett problem med en wiki är att människor inte alltid bidrar med sin kunskap till den. I resultatet av undersökningen visade det sig att det finns flera olika anledningar för om en person bidrar/ej bidrar med information till wikin. En anledning till att personer bidrar med information till en wiki är att de vill hjälpa sina kollegor. De känner att wikin hjälper dem i deras arbete och vill därför bidra till den. En anledning till att personer inte bidrar är att de inte tycker sig ha någon kunskap att dela med sig av. Andra anledningar är att användarna anser att de inte har tid och tycker det är krångligt att bidra till wikin.

 • 309.
  Leivo, Emma
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Granlund, Johanna
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Karlsson, Caroline
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Redovisningens problematik: En studie av koncerner med utländska dotterföretag2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  I och med att internationaliseringen har ökat och människor investerar allt mer i andra länder har kravet växt på redovisningen. Därmed har ett större behov av att förstå information uppstått och detta har bidragit till att olika länders redovisningar skall ha en mer likartad form för att öka jämförbarheten. Jämförbarheten är en faktor som skapat behovet av denna harmonisering, det vill säga att redovisningsreglerna i olika länder närmar sig varandra och blir allt mer lika. År 2002 antog Europeiska Unionen lagstiftning om att börsnoterade bolag skall tillämpa internationella redovisningsstandarder, IFRS, i sin redovisning.1 januari, 2005 trädde denna lag ikraft i Sverige. I och med harmoniseringsprocessen samt införandet av IFRS kan man tro att problemen som funnits inom koncernredovisningen har eliminerats. Dock finns det problem kvar och nya problem kan också ha uppkommit med hänsyn till de ökade kraven som standardiseringen fört med sig. Utifrån detta vill vi ta reda på vilka skillnader mellan olika länder som kan skapa problem för koncerner samt vad IFRS och harmoniseringsprocessen har haft för inverkan på dessa problem. Syftet med studien är att genom intervjuer med personer som har erfarenhet inom koncernredovisning undersöka, beskriva och få en förståelse för de skillnader och problem som respondenterna anser finns i deras koncern. Vidare tar vi reda på hur dessa problem och skillnader hanteras.

  Den slutsats vi kommit fram till är att de väsentligaste skillnaderna och problemen som tillkommit på grund av införandet av IFRS är redovisningen av goodwill och finansiella instrument. Förutom detta påverkar även länders kultur och nationella regler systemen och kan förhindra ett effektivt förhållande mellan dotterföretag och moderföretag i en koncern. De skillnader som uppkommit och som kvarstår i och med övergången till IFRS påverkar de kvalitativa egenskaperna relevans negativt och tillförlitlighet positivt genom att redovisningssystemen blivit mer komplicerade men även mer jämförbara.

 • 310.
  Levin, Jörgen
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Adjustment to external shocks: Kenya 1986-952002Inngår i: African Development Review, ISSN 1017-6772, E-ISSN 1467-8268, Vol. 12, nr 1, s. 78-88Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper analyses the process of stabilization and adjustment in Kenya during the period 1986–95, using a variant of the dependent economy model. The country’s adjustment experience has not been smooth, with terms of trade shocks, unfavourable movements in aid flows and policy reversals contributing to an uneven performance. It is argued that the tight monetary policy regime succeeded to stabilize the economy although the process was prolonged as fiscal adjustment was delayed. Finally, when the budget deficit was reduced the choice of higher protection as a means of raising revenue had a negative impact on export performance.

  L’article analyse le processus de stabilisation et d’ajustement au Kenya sur la période 1986–95. Les résultats de l’ajustement ont connu des mouvements en dents de scie, sous l’effet de la détérioration des termes de l’échange, à l’évolution heurtée des apports d’aide et aux dérapages des politiques. En utilisant une variante du modèle de l’économie dépendante, nous analysons le processus de stabilisation et d’ajustement durant cette période. Nous avançons que l’austérité monétaire a permis de stabiliser l’économie, même si cela a pris beaucoup de temps à cause de l’ajustement budgétaire tardif. Enfin, lorsque le déficit budgétaire a été réduit, le renforcement des mesures de protection institué en vue d’augmenter les recettes a eu une incidence négative sur la tenue des exportations.

 • 311.
  Levin, Jörgen
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Bigsten, Arne
  Handelshögskolan, Göteborgs universitet.
  Growth, income distribution, and poverty: a review2004Inngår i: Growth, inequality, and poverty: prospects for pro-poor economic development / [ed] Anthony Shorrocks, Rolph van der Hoeven, Oxford: Oxford University Press, 2004, s. 251-276Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 312.
  Levin, Jörgen
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Bigsten, Arne
  Handelshögskolan, Göteborgs universitet.
  Tillväxt, inkomstfördelning och fattigdom i u-länderna2001Inngår i: Ekonomisk debatt, ISSN 0345-2646, nr 2, s. 105-116Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Denna artikel presenterar en översikt över aktuell litteratur om sambanden mellan ekonomisk tillväxt, inkomstfördelning och fattigdom. Dessutom diskuteras inverkan av ekonomisk politik på dessa tre faktorer. Slutligen dras några slutsatser om strategier för fattigdomsminskning. En viktig slutsats är att länder som är framgångsrika när det gäller ekonomisk tillväxt oftast är framgångsrika i att minska fattigdomen. Hur stor effekt tillväxten har på fattigdomen beror på vad som händer med inkomstfördelningen. Den ekonomiska politiken bör stimulera en uppbyggnad av de fattigas tillgångar och även öka efterfrågan på dem. Åtgärder för att säkra en långsiktig tillväxt av de fattigas inkomster bör dessutom kompletteras med direkta åtgärder för att hjälpa fattiga hushåll att handskas med risk. Det är dock ofta svårt att reformera den ekonomisk-politiska miljön och politiska makthavare kan vara ovilliga till att genomföra nödvändiga reformer.

 • 313.
  Levin, Jörgen
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Bigsten, Arne
  Handelshögskolan, Göteborgs universitet.
  Abebe, Shimeles
  Handelshögskolan, Göteborgs universitet.
  Growth, income distribution and poverty: a review2004Inngår i: Attacking poverty: what makes growth pro-poor? / [ed] Michael Krakowski, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2004Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 314.
  Lidner, Mattias
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Aronsson, Linus
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  PPM:s räntefonder: finns något samband mellan Totalkostnadsandel och respektive fonds Sharpe- och avkastningsnivå?2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att med hjälp av statistiska beräkningar jämföra olika räntefonder med varandra. Med hjälp av statistisk regressionsanalys har vi med utgångspunkt från en fondsparares perspektiv undersökt om det finns något samband mellan Totalkostnadsandel (TKA) och respektive fonds Sharpe- och avkastningsnivå. Slutligen har vi gjort en jämförelse av vårt resultat med ett avgiftsfritt obligationssparande.

  Sammanlagt har fyra olika urval gjorts utifrån PPM:s fondkatalog, två med 30 observationer och två med 15 olika observationer. Utifrån räntefondernas data och vår analys har vi kommit fram till att en ökad TKA-nivå visar tendenser till en ökad avkastningsnivå, men det har även medfört en ökad förvaltningsavgift vilken reducerat fondens avkastning så den totala avkastningen i princip blir lika hög som andra placeringsalternativ med låg risk.

 • 315.
  Lidner, Mattias
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Folke, Fredrik
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Carry Trade: Vad säger teorin och hur ter sig verkligheten?2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I nära tio år har främst amerikanska placerare utnyttjat strategin carry trade för att skapa positiva avkastningar. Strategin innebär att lån tas på en marknad med låga räntor för att sedan placeras på en annan marknad med högre räntor. Det är främst de japanska och amerikanska räntemarknaderna som har använts.

  Syftet med uppsatsen är att utreda om det går att få en positiv avkastning vid carry trade-affärer. Vi kommer även att belysa vilka risker som uppstår vid dessa investeringar, samt undersöka vad som kan göras för att minimera de risker som uppstår. Genom att studera andra länder med betydande räntedifferenser vill vi även utreda om denna strategi går att tillämpa på andra ränte- och valutamarknader än Japan och USA.

  För att uppfylla syftet har en kvantitativ studie genomförts baserad på sekundärdata, där vi skapat olika fiktiva affärer över tre tidsperioder för att kunna räkna ut och jämföra avkastningar. Vi har även undersökt olika hedgingstrategier för att se om det är något som en aktör kan använda sig av på ett effektivt sätt vid nämnda affärer.

  I teorikapitlet tar vi upp två relevanta teorier för arbetet, uncovered interest rate parity och covered interest rate parity. Den första teorin säger att om två länders räntor skiljer sig åt förväntas växelkursen mellan ländernas valutor att på sikt helt och hållet ta ut ränteskillnaden. Den andra teorin säger att en riskfri investering, oavsett land, alltid ska ge samma avkastning.

  Resultatet från undersökningen visar att teorin uncovered interest rate parity stämmer dåligt överens med vår empiri. I studien har vi funnit att det är möjligt att skapa positiva avkastningar om affärerna är riskfyllda. Covered interest rate parity motsvarar däremot empirin i mycket hög grad. Undersökningen har inte resulterat i några lämpliga metoder att använda för att hedga carry trade-affärer mot valutarisken. Studien visar även på att det går att göra lyckade carry trade-affärer på andra marknader än Japan och USA.

 • 316.
  Lidén, Gunnar
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Avdic, Anders
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Democracy functions of information technology2003Inngår i: / [ed] Sprague, Ralph H, Hawaii, 2003Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 317.
  Lind, Elena
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Andersson, Olga
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Svenska företag i Ryssland: en studie av små-och medelstora företag2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den ryska marknaden intresserar många svenska företag för att etableras och starta sin verksamhet där. Vad påverkar företagets utvecklingen och vilka etableringsprocesser som är viktiga för de svenska företag som jobbar på den ryska marknaden. Genom att studera några svenska företag kommer författarna fram till några viktiga synpunkter som kan hjälpa att förstå hur den ryska markanden ser ut från de svenska företag perspektiv.

 • 318.
  Lindberg, Gunnar
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Benevolence and the value of statistical life: safety of children relatives and friendsManuskript (Annet vitenskapelig)
 • 319.
  Lindberg, Gunnar
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  External accident cost of heavy goods vehiclesManuskript (Annet vitenskapelig)
 • 320.
  Lindberg, Gunnar
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  The marginal cost of road/rail level crossing accidents on Swedish railwaysManuskript (Annet vitenskapelig)
 • 321.
  Lindberg, Gunnar
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Traffic insurance and accident externality charges2001Inngår i: Journal of Transport Economics and Policy, ISSN 0022-5258, E-ISSN 1754-5951, Vol. 35, nr 3, s. 399-416Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The external costs of road transport have been on the top of the transport policy agenda for almost a decade. While the discussion has been centred around the environmental costs, it emerges that the external accident cost is often the main component. Here the theory of accident externality charges is developed and the price-relevant accident cost for Sweden is estimated. Furthermore, a system to internalise the external cost through an adjustment of the current Swedish insurance system is proposed. It is found that an additional accident externality charge in urban areas is necessary to supplement a reformed traffic insurance.

 • 322.
  Lindberg, Gunnar
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Valuation and pricing of traffic safety2006Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This thesis consists of six essays covering the topic of valuation and pricing of accidents. In the first essay a theory of the external marginal cost of accidents is presented. The external cost is dependent on the value of statistical life, the proportion internal cost and the so called risk elasticity, i.e. the relationship between traffic flow and accident risk. The two following essays present CV-studies on value of statistical life. Both CV-studies are based on the community approach built on the Swedish Vision Zero and ask respondents about their willingness-to-pay for absolute safety from fatal and severe accidents in one city.

  The first study focuses on the problem of scope and hypothetical bias and shows that ex post calibration based on respondents’ certainty in answering the WTP question reduces the willingness-to-pay with up to 30% for a public good. Based on these certain responses a lower bound VSL value is presented of SEK 53 million for a private good and 20 million for a public good. The second essay discusses the topic of nonselfish preferences and willingness-to-pay for children’s safety as well as for relatives and friends. The essay suggests that WTP for children safety is higher than private safety and that a WTP for the safety of relatives and friends is prevailing. Also this essay shows a big difference between the WTP for a private good and for a public good. The two following essays estimate the risk elasticity for railway level crossing accidents as well as for heavy goods vehicles in Sweden. Both essays find that the risk decreases with increased traffic i.e. negative risk elasticity. The last essay presents the result from a field experiment with speed related charges and bonuses. The experiment shows that internalisation of the external accident cost through speed related economic incentives strongly will affect drivers choice of speed. It is proposed that this can be achieved on a voluntary basis.

  Delarbeid
  1. Traffic insurance and accident externality charges
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Traffic insurance and accident externality charges
  2001 (engelsk)Inngår i: Journal of Transport Economics and Policy, ISSN 0022-5258, E-ISSN 1754-5951, Vol. 35, nr 3, s. 399-416Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
  Abstract [en]

  The external costs of road transport have been on the top of the transport policy agenda for almost a decade. While the discussion has been centred around the environmental costs, it emerges that the external accident cost is often the main component. Here the theory of accident externality charges is developed and the price-relevant accident cost for Sweden is estimated. Furthermore, a system to internalise the external cost through an adjustment of the current Swedish insurance system is proposed. It is found that an additional accident externality charge in urban areas is necessary to supplement a reformed traffic insurance.

  HSV kategori
  Forskningsprogram
  Nationalekonomi
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:oru:diva-3181 (URN)
  Tilgjengelig fra: 2006-11-17 Laget: 2006-11-17 Sist oppdatert: 2017-12-14bibliografisk kontrollert
  2. The value of improved road safety
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>The value of improved road safety
  2006 (engelsk)Inngår i: Journal of Risk and Uncertainty, ISSN 0895-5646, E-ISSN 1573-0476, Vol. 32, nr 2, s. 151-170Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
  Abstract [en]

  We report the results of a contingent valuation study for finding a conservative estimate of the value-of-statistical-life in an urban road safety context in Sweden. We estimate the value of both a private-good device and a public-good safety program. The reduction of risk is communicated with a “community analogy” representation of the “Vision Zero” target of the national traffic-safety policy. According to this target, the road-traffic system should be designed so as to prevent accidents when they happen to lead to fatalities or severe injuries. We use the “certainty approach” for ex-post correction of results to remove or mitigate hypothetical bias of responses. As expected we find insensitivity of responses in the full sample to the size of the risk reduction being valued. By our approach we can compute a conservative estimate, based on answers from fully confident respondents, of the value of the largest possible safety enhancement (i.e. fulfilment of the “Vision Zero”). This lower bound estimate indicates a higher average willingness-to-pay for public safety-improving measures than currently assumed in benefit-cost assessments. We also find that the willingness to pay is considerably lower within a public-good than a private-good framework and a weak indication of sensitivity to scale among the most confident respondents.

  HSV kategori
  Forskningsprogram
  Nationalekonomi
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:oru:diva-3182 (URN)10.1007/s11166-006-8291-z (DOI)000237503400004 ()2-s2.0-33646696193 (Scopus ID)
  Tilgjengelig fra: 2006-11-17 Laget: 2006-11-17 Sist oppdatert: 2017-10-06bibliografisk kontrollert
  3. Benevolence and the value of statistical life: safety of children relatives and friends
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Benevolence and the value of statistical life: safety of children relatives and friends
  (engelsk)Manuskript (Annet vitenskapelig)
  HSV kategori
  Forskningsprogram
  Nationalekonomi
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:oru:diva-3183 (URN)
  Tilgjengelig fra: 2006-11-17 Laget: 2006-11-17 Sist oppdatert: 2017-10-18bibliografisk kontrollert
  4. The marginal cost of road/rail level crossing accidents on Swedish railways
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>The marginal cost of road/rail level crossing accidents on Swedish railways
  (engelsk)Manuskript (Annet vitenskapelig)
  HSV kategori
  Forskningsprogram
  Nationalekonomi
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:oru:diva-3184 (URN)
  Tilgjengelig fra: 2006-11-17 Laget: 2006-11-17 Sist oppdatert: 2017-10-18bibliografisk kontrollert
  5. External accident cost of heavy goods vehicles
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>External accident cost of heavy goods vehicles
  (engelsk)Manuskript (Annet vitenskapelig)
  HSV kategori
  Forskningsprogram
  Nationalekonomi
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:oru:diva-3185 (URN)
  Tilgjengelig fra: 2006-11-17 Laget: 2006-11-17 Sist oppdatert: 2017-10-18bibliografisk kontrollert
  6. Intelligent economic speed adaptation
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Intelligent economic speed adaptation
  2003 (engelsk)Inngår i: 10th International Conference on Travel Behaviour Research (IATBR), 2003, s. 1-20Konferansepaper, Publicerat paper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Internalisation of external costs of transport has hitherto been focused on distance-based charges. While this may affect driven distance, it has no influence on driving behaviour. We demonstrate in this economic field experiment that it today is possible to observe drivers actual behaviour with GPS technology and thus possible to refine the economic incentives. To ensure participation, we give drivers a monthly bonus, which is reduced according to the speed behaviour. We make the experiment with two different bonus levels and two different price levels. Our pricing scheme significantly reduces the proportion speed violations of the participants and we conclude that this is a possible way to improve car drivers speed behaviour.

  HSV kategori
  Forskningsprogram
  Nationalekonomi
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:oru:diva-3186 (URN)
  Konferanse
  10th International Conference on Travel Behaviour Research (IATBR), 10-15 August 2003, Luzern
  Tilgjengelig fra: 2006-11-17 Laget: 2006-11-17 Sist oppdatert: 2017-10-18bibliografisk kontrollert
 • 323.
  Lindström, Anders
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Lopez, Victor
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Sivertsson, Daniel
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Risky Business: En studie i avkastning och risk2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Denna uppsats undersöker möjligheterna att bedöma en akties framtida risk och avkastning med hjälp av nyckeltalen soliditet och marknadstillväxt. För att göra detta undersöks företag noterade på Stockholmsbörsen under perioden 2004-12-31 till 2006-06-30. Analysen görs med hjälp av linjär regression och visar att nyckeltalen inte har något signifikant samband med risk och avkastning med reservation för ett lågt men signifikant samband mellan marknadstillväxt och beta på 5%-nivå.

 • 324.
  Littler, Craig
  et al.
  University of St. Andrews, School of Management.
  Hansson, Magnus
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Closures and downsizing: integrating overlapping literatures2007Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  One of the perennial puzzles of academic work is why comparable literatures, even when they address overlapping issues, remain insulated from each other. This review addresses just such a case. We provide an overview of two literatures – that on closure and that on organizational downsizing. The comparison and contrast of these two literatures indicates an unrecognized performance paradox. Workplace behaviour post-closure announcement frequently results in high productivity, quality output, worker cooperation and commitment. In contrast, downsizing is, typically, associated with negative performance outcomes, low worker commitment, and the so called ‘dirty dozen’ (Cameron, Freeman & Mishra, 1993; Zatzick & Iverson, 2004). For example, many of the downsizing studies focused on ‘survivor syndrome’ as a cluster of negative workforce outcomes (Brockner et al, 1985, 1986a, b, 1987, 1988a, b). This performance paradox could be artifactual – the product of limited data and skewed samples. However, mounting evidence suggests otherwise. We seek to explore the theoretical explanations and implications of a paradox which has not been identified in the literature to date. The review ends by illustrating the need for integrating these literatures and focusing more clearly on the unit of analysis.

 • 325.
  Lodefalk, Magnus
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Storey, Mark
  Naturvårdsverket.
  Climate measures and WTO rules on subsidies2005Inngår i: Journal of World Trade, ISSN 1011-6702, E-ISSN 2210-2795, Vol. 39, nr 1, s. 23-44Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 326.
  Lodefalk, Magnus
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Whalley, John
  University of Western Ontario.
  Reviewing proposals for a world environmental organisation2002Inngår i: The World Economy, ISSN 0378-5920, E-ISSN 1467-9701, Vol. 25, nr 5, s. 601-617Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Since the Earth Summit in Rio 1992, several calls have been made for a world environmental organisation (WEO), and only during the last year, in the run-up to Rio+10, five more have been added. In total, we have found 17 proposals for a WEO. We review, compare, and briefly discuss rationales, models, tasks, organisational set-up, relations to multilateral environmental agreements (MEAs) and organisations such as UNEP and the WTO, as well as the role of principles, compliance and the interest of developing countries. We conclude that a majority of proposers is in favour of an autonomous coordinating agency, that is, a medium level of integration. Frequently the WTO is mentioned as a precursor agency on which a WEO should be based. We question the effectiveness of a 'WTO for the environment' and suggest that other models ought to be considered.

 • 327.
  Lundberg, Jenny
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Bengtson, Daniel
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Mentorskap: ett sätt att stimulera företagande?2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Nästintill hälften av alla nya företag går under inom loppet av tre år, men det går att rädda många företag från undergång till att istället visa tillväxt. Receptet för detta är mentorskap, enligt ALMI Företagspartner i Örebro, som dragit igång ett mentorprogram genom vilket de hoppas kunna reducera dessa siffror men också bidra till ökad tillväxt i de företag som faktiskt överlever. Mentorskap ger tillgång till bland annat erfarenhet och kunskap, att få ta del av detta kan vara avgörande för nystartade och växande företags fortsatta utveckling. Mentorskap kan således vara ett sätt att främja lärande och tillväxt i små och medelstora entreprenöriella företag och därigenom bidra till dess överlevnad. Uppsatsens syfte är att utifrån ALMI Örebros mentorprogram undersöka huruvida mentorskap är ett bra sätt att stimulera företagande på. Vi ämnar också studera vilken påverkan mentorskap har på mentorn, adepten och dennes företag samt vilket lärande som sker inom ramen för mentorskap.

  För att uppnå syftet med uppsatsen utförde vi en enkätundersökning via Internet samt sex kvalitativa intervjuer med tre adepter respektive tre mentorer från ALMI´s mentorprogram, vilket gör att både en kvantitativ och en kvalitativ inriktning anammats. Därefter har vi sammanställt och analyserat materialet som samlats in i förhållande till den teoretiska referensramen som består av teori över de fyra områdena, entreprenörskap, mentorskap, lärande och tillväxt. Resultatet visar främst att genom mentorskap erhåller en adept en större sannolikhet att lyckas, genom att slippa begå vissa misstag som både kostar tid och pengar som annars troligtvis skulle ha begåtts. Genom ett lärande inom ramen för mentorskapet utvecklar också adepten entreprenöriella förmågor. Det som framstår som det mest kritiska för att nå framgångsrika resultat med hjälp av mentorskapet är kvaliteten i relationen mellan mentor och adept, dock kan vi konstatera att mentorskap som syftar till att överföra kunskaper och erfarenheter från en äldre företagsam person till en ny företagare, är ett bra sätt att stimulera nya företagare på.

 • 328.
  Lundin, Nannan
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Has import disciplined Swedish manufacuring firms in the 1990s?2004Inngår i: Journal of Industry, Competition and Trade, ISSN 1566-1679, E-ISSN 1573-7012, Vol. 4, nr 2, s. 109-133Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper analyses how increased integration and the ongoing enlargement of the EU's internal market affected the performance of Swedish manufacturing firms. The pro-competitive effect of international trade, in term of intensified import competition on domestic firms' market power, has been investigated extensively at the industry-level. In contrast to previous studies, this analysis is based on detailed firm-level information and import data divided into both an EU member group and a group of recently approved EU member candidates. It focuses on how imports from these groups, together with imports from other non-European trading partners, impact on firm-level profitability, while taking firm-specific efficiency effects into account. The findings are that imports from the new EU-candidates, Japan and Asian newly industrialized countries seem to have a disciplinary effect on firm-level profits, whereas imports from EU-member countries only appear to have an impact on firms with large market shares and in highly concentrated industries.

 • 329.
  Lundin, Nannan
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Impact of international competition on Swedish manufacturing: individual and firm-level evidence from the 1990s2004Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This thesis consists of four papers examining the impact of international competition on Swedish manufacturing and labor market during the 1990s. By using detailed individual and firm-level information I aim to investigate how increased exposure to international trade, in terms of both export orientation and import penetration, affects technology development, profitability and wage structure.

  Paper [1] (co-authored with Pär Hansson) is a study on links between exporting behavior and productivity. We find support for the self-selection effect of firms, i.e. more productive firms are more likely to enter into the export market. In addition, we obtain evidence indicating that export enhances firm-level productivity.

  By recognizing the intra-industry heterogeneity in terms of exporting behavior and difference in productivity level among firms, we quantify both within-firm and reallocation effects that contribute to overall manufacturing productivity growth. The decomposition shows that the within-firm effect dominates, but intra-industry reallocation towards more productive firms has also taken place. A further breakdown of these two effects into domestic and export components shows that productivity growth appears to be more rapid for large exporting firms.

  Paper [2] analyzes the impact of import penetration on firm-level market power, measured by (average) price-cost margin. The total imports are divided into five country groups to investigate the differential strengths of the pro-competitive effects depending on the countries of origin. The EU-members and the EU-candidate countries (the recent EU members) are of special interest in the context of increased economic integration.

  The results indicate that imports from the EU-candidate countries have substantial disciplinary effects on firm-level market power, while imports from the EU-member countries only appear to have an impact in firms with large market shares in highly concentrated industries.

  Paper [3] examines how import competition from different origins and the presence of product differentiation affect market power of Swedish manufacturing firms during the 1990s. Applying Roeger’s method (1995), I perform the empirical analysis based on detailed firm-level data and estimate an average mark-up level of Swedish manufacturing firms.

  The general finding is that imports from both European countries and other high-income countries outside Europe impose disciplinary effects on price-cost margins of Swedish manufacturing firms. The strongest effect is from EU candidate countries (the recent EU members). However, the competitive pressure associated with import is relaxed in the presence of product differentiation.

  Paper [4] (co-authored with Lihong Yun) examines the inter-industry wage structure in Swedish manufacturing sectors using matched employer-employee data for the period 1996 to 2000. First, we use detailed individual and job characteristics to estimate industry-specific and time-varying wage premiums. Second, we examine the impact of international trade on the wage premiums, after controlling for effects of domestic competition and technical progress.

  Our results indicate that industries that face intensive import competition from low-income countries have lower wage premiums. Surprisingly, the wage premiums are not related to export intensities. Furthermore, technical progress, measured by investment in R&D activity, appears to enhance inter-industry wage premiums.

  Delarbeid
  1. Exports as an indicator on or promoter of successful Swedish manufacturing firms in the 1990s
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Exports as an indicator on or promoter of successful Swedish manufacturing firms in the 1990s
  2004 (engelsk)Inngår i: Review of World Economics, ISSN 1610-2878, E-ISSN 1610-2886, Vol. 140, nr 3, s. 415-445Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
  Abstract [en]

  We study the link between exports and productivity at the firm level. Like in previous studies we get support for the hypothesis that more productive firms self-select into the export market. In addition, and contrary to many of the former studies, we also obtain evidence that exporting further increases firm productivity. Exporting firms appear to have significantly higher productivity than nonexporting. Moreover, exporters—mainly firms that increase their export intensities—have higher output growth than nonexporters. Reallocation of resources between firms may then have contributed to overall manufacturing productivity growth. Hence, we try to quantify the importance of reallocation.

  HSV kategori
  Forskningsprogram
  Nationalekonomi
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:oru:diva-3173 (URN)10.1007/BF02665983 (DOI)
  Tilgjengelig fra: 2004-09-02 Laget: 2004-09-02 Sist oppdatert: 2017-12-14bibliografisk kontrollert
  2. Has import disciplined Swedish manufacuring firms in the 1990s?
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Has import disciplined Swedish manufacuring firms in the 1990s?
  2004 (engelsk)Inngår i: Journal of Industry, Competition and Trade, ISSN 1566-1679, E-ISSN 1573-7012, Vol. 4, nr 2, s. 109-133Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
  Abstract [en]

  This paper analyses how increased integration and the ongoing enlargement of the EU's internal market affected the performance of Swedish manufacturing firms. The pro-competitive effect of international trade, in term of intensified import competition on domestic firms' market power, has been investigated extensively at the industry-level. In contrast to previous studies, this analysis is based on detailed firm-level information and import data divided into both an EU member group and a group of recently approved EU member candidates. It focuses on how imports from these groups, together with imports from other non-European trading partners, impact on firm-level profitability, while taking firm-specific efficiency effects into account. The findings are that imports from the new EU-candidates, Japan and Asian newly industrialized countries seem to have a disciplinary effect on firm-level profits, whereas imports from EU-member countries only appear to have an impact on firms with large market shares and in highly concentrated industries.

  HSV kategori
  Forskningsprogram
  Nationalekonomi
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:oru:diva-3174 (URN)10.1023/B:JICT.0000037357.99142.40 (DOI)
  Tilgjengelig fra: 2004-09-02 Laget: 2004-09-02 Sist oppdatert: 2017-12-14bibliografisk kontrollert
  3. Import competition, product differentiation and mark-ups: microeconomic evidence from Swedish manufacturing in the 1990s
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Import competition, product differentiation and mark-ups: microeconomic evidence from Swedish manufacturing in the 1990s
  2004 (engelsk)Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This paper examines how import competition from different origins and the presence of product differentiation affect market power of Swedish manufacturing firms during the 1990s. Applying Roeger’s method (1995), I perform the empirical analysis based on detailed firm-level data and estimate an average mark-up level of Swedish manufacturing firms. The general finding is that imports from both European countries and other highincome countries outside Europe impose disciplinary effects on price-cost margin of Swedish manufacturing firms. The strongest effect is from the recent EU member countries. However, the competitive pressure associated with import is relaxed in the presence of product differentiation.

  sted, utgiver, år, opplag, sider
  Stockholm: Stiftelsen Fackföreningsrörelsens institut för ekonomisk forskning, 2004. s. 33
  Serie
  FIEF working paper series, ISSN 1404-9201 ; 195
  HSV kategori
  Forskningsprogram
  Nationalekonomi
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:oru:diva-3175 (URN)
  Tilgjengelig fra: 2004-09-02 Laget: 2004-09-02 Sist oppdatert: 2017-10-18bibliografisk kontrollert
  4. International trade and inter-industry wage structure in Swedish manufacuring: evidence from matched employer-employee data
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>International trade and inter-industry wage structure in Swedish manufacuring: evidence from matched employer-employee data
  (engelsk)Manuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This study examines the inter-industry wage structure in Swedish manufacturing by using matched employer–employee data for the period 1996 to 2000. First, we used detailed individual and job characteristics to estimate industry-specific and time-varying wage premiums. Second, we investigated the impact of international trade on wage premiums, after controlling for effects of domestic competition and technical progress. Our results indicate that industries that face intensive import competition from low-income countries have lower wage premiums. Surprisingly, the wage premiums are not related to export intensities. Furthermore, technical progress, measured by investment in R&D activity, appears to enhance inter-industry wage premiums.

  HSV kategori
  Forskningsprogram
  Nationalekonomi
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:oru:diva-3176 (URN)
  Tilgjengelig fra: 2004-09-02 Laget: 2004-09-02 Sist oppdatert: 2017-10-18bibliografisk kontrollert
 • 330.
  Lundin, Nannan
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Import competition, product differentiation and mark-ups: microeconomic evidence from Swedish manufacturing in the 1990s2004Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This paper examines how import competition from different origins and the presence of product differentiation affect market power of Swedish manufacturing firms during the 1990s. Applying Roeger’s method (1995), I perform the empirical analysis based on detailed firm-level data and estimate an average mark-up level of Swedish manufacturing firms. The general finding is that imports from both European countries and other highincome countries outside Europe impose disciplinary effects on price-cost margin of Swedish manufacturing firms. The strongest effect is from the recent EU member countries. However, the competitive pressure associated with import is relaxed in the presence of product differentiation.

 • 331.
  Lundin, Nannan
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Yun, Lihong
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  International trade and inter-industry wage structure in Swedish manufacuring: evidence from matched employer-employee dataManuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This study examines the inter-industry wage structure in Swedish manufacturing by using matched employer–employee data for the period 1996 to 2000. First, we used detailed individual and job characteristics to estimate industry-specific and time-varying wage premiums. Second, we investigated the impact of international trade on wage premiums, after controlling for effects of domestic competition and technical progress. Our results indicate that industries that face intensive import competition from low-income countries have lower wage premiums. Surprisingly, the wage premiums are not related to export intensities. Furthermore, technical progress, measured by investment in R&D activity, appears to enhance inter-industry wage premiums.

 • 332.
  Lundkvist, Magnus
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Karlsson, Sofie
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Karlsson, Daniel
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  En studie av de fyra storbankernas belöningssystem2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen behandlas belöningssystemen i de fyra svenska storbankerna Handelsbanken, Nordea, SE-banken och Swedbank. I och med näringslivets förändring mot att bli mer kunskapsbaserat och en ständig förändring av företagens omgivning har kompetenta medarbetare som kan hantera detta kommit att betyda mer för företagen än tidigare. Det har lett till att konkurrensen om dessa medarbetare har ökat. För att attrahera sådana medarbetare använder sig företagen idag av belöningssystem. Bankmarknaden är intressant då den de senaste åren har genomgått stora förändringar bland annat vad gäller regler och harmonisering. Idag finns det två olika tendenser i utvecklingen på marknaden, de fyra ovan nämnda storbankerna blir allt större och allt fler utländska banker och nischbanker tillkommer. Syftet med uppsatsen är att beskriva de fyra bankernas belöningssystem och klarlägga likheter och skillnader mellan dessa samt att undersöka om, och i så fall hur, bankernas strategi och struktur kan ha påverkat utformningen av belöningssystemet.

  Insamlandet av information om respektive banks belöningssystem, strategi och struktur hämtades i huvudsak från bankernas hemsidor och årsredovisningar, men även via tidningsartiklar som behandlade bankernas belöningssystem.

  Resultatet av studien visar att de fyra bankerna belönar alla anställda genom antingen vinstandelsstiftelse eller rörlig lön och att vissa av dem även har andra program till högre befattningshavare. Det har framkommit att det finns skillnader mellan programmen till exempel avseende vilka som deltar i dem, hur stor ersättning medarbetarna kan erhålla och när bankerna betalar ut belöningen. I resultatet framgick det också att en strategi där tyngdpunkten läggs på befattningshavare verkar leda till att dessa också belönas mer, medan en strategi där alla medarbetare är i centrum leder till ett mer jämställt belöningssystem. Resultatet i undersökningen vad gäller samband mellan bankernas struktur och belöningssystem tyder på att centralisering samt hög grad av komplexitet och formalisering leder till att befattningshavare belönas i större utsträckning. Decentralisering samt låg grad av komplexitet och formalisering leder till ett mer jämställt belöningssystem.

 • 333.
  Malm, Lisa
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Hedström, Carolina
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Investerare och kreditgivare: - användningen av informationskällor i det praktiska arbetet2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att redogöra för investerares och kreditgivares tillämpning av informationskällor i deras praktiska arbete och på så vis öka förståelsen för användningen. Vidare är syftet att undersöka vad urvalet beror på. Syftet har uppnåtts genom en kvalitativ forskningsstrategi där en kvalitativ fallstudie utfördes med induktiv inriktning. Studien bygger på två intervjuer med vardera av de två intressentgrupperna, investerare och kreditgivare. Två större företag intervjuades där det ena köper upp företag för expansion och det andra går in som aktiva ägare för att sedan sälja investeringsobjektet. Kreditgivarna arbetar på två av de större bankerna i Sverige med långivning mot företag.

  De intervjuade skiljer sig inte märkbart ifrån varandra i användandet då de utgår från den kvantitativa informationen. Kompletterande information som används till redovisningen är bland annat intervjuer med företagsledning, branschinformation och nyckeltal. Investerarna framhäver att det är helheten som måste beaktas i ärendet och kreditgivarna påpekar att ett förtroende för kredittagaren är det som är viktigt.

 • 334.
  Malm, Malin
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Eriksson-Wase, Lina
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Mellanchefens dilemma: En fallstudie gjord på Skattekontoret i Örebro2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In large organizations one can often find middle managers at several different levels within a company. Middle managers regularly experience their positions as complicated as they have both superiors as well as subordinates’ to please. We have chosen to refer to this problem as “the middle-management dilemma”. This problem has been well researched over the years; however the theories differ in many ways. Therefore, the purpose of this dissertation has been to find out to what degree “the middle-management dilemma” exists among the division managers at the local tax office (Skattekontoret) in Örebro. We have also chosen to look closer at how some factors actually affect this dilemma. The factors we have selected are; the organization’s hierarchy, the company’s way of spreading information, communication- and relation abilities within the divisions as well as between the different divisions.

  To research this problem we have chosen to use a single-case study using semi-structured interviews. We have conducted interviews with two division managers, two employees, and an interview with the head of the tax office in Örebro. The findings we have been able to conclude are; all respondents agreed that “the middle management dilemma” does exist at the tax office in Örebro. The division managers did not consider it a major problem; however the employees did on the other hand. The company’s hierarchy also has an effect on “the dilemma” as it is the division managers’ obligation to reach the targets set by the organization’s top-level management. This constrains the division managers from making many decisions on their own. The structure of the organization also effects the spreading of the information, however the information flow is considered satisfactory by the employees in many ways. The three main ways used to spread information are through meetings, “the cascade model” and via the company’s Intranet. Communication- and relation abilities within- and between divisions work well too, this could be considered a sign that the organization takes the contentment of their employees seriously.

 • 335.
  Melander, Josefine
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Ahl, Mattias
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Eriksson Kjellberg, Linnea
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Revision: Revisionsberättelsens roll i bekämpandet av ekonomisk brottslighet2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Since 1983 Sweden has a general audit obligation for joint-stock companies. At this moment the Government has issued an investigation concerning the subject. The purpose of this paper is to examine what effects an abolition of the audit obligation for small joint-stock companies can have on the Swedish tax department regarding economic crime. An angel on the report is to examine how the tax department uses adverse auditor’s reports. The paper’s method is a qualitative study, consisting of two semi-structured interviews with personnel at the tax department in Örebro. The first interview took place at the tax department’s crime division and the second one at the fiscal division. Secondary sources as books, articles and web pages have also been used. Our investigation shows that the adverse auditor’s report has no higher importance in the fight against economic crime. The adverse auditor’s report is only a parameter amongst many and it only serves as a confirmation on suspected crime. Therefore will the tax department’s procedures not be affected.

 • 336.
  Mertoglu, Tulay
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Ward, Lina
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Småföretagare och deras finansiering: en falstudie2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Här kommer sammanfattning av vår uppsatts "Småföretagare och deras finansiering"

  Sammanfattning

  Det finns många faktorer, både yttre och inre, som påverkar en småföretagare vid dennes val av finansieringsform. Det finns även många olika former av finansiering att välja bland t ex banklån, leasing och riskkapital och de olika finansiärerna ställer skiftande krav på småföretagen och företagarna. Ett problem som nämns i teorin är det finansiella gapet som bygger på en asymmetrisk information mellan företagaren och finansiären. Småföretagare föredrar enligt pecking order modellen eget genererat kapital och är negativt inställda till att förlora kontroll över företaget samt självständighet. Den form av finansiering som företagarna enligt denna teori undviker därav så långt som möjligt är riskkapital då detta kortfattat innebär att företaget ”betalar” genom att ge bort ägande. Dock kan inte alla småföretag överleva samt finansiera sin verksamhet med egna vinster, speciellt inte i början och det kan vara svårt att erhålla extern finansiering då företagen kanske inte har så mycket att lämna i säkerhet för t ex ett banklån. Denna uppsats är en fallstudie över hur olika faktorer påverkat/påverkar tre företags kapitalförsörjning. En form av finansiering som de undersökta företagen alla anser vara bra är leasing och anledningen till detta är att räntorna idag är så låga. Företagen är inte helt negativt inställda till riskkapital som teorin framhåller, trots att de helst försörjer sig på eget kapital. De undersökta företagen har haft olika förutsättningar vad gäller anskaffning av kapital och de har även till viss del valt olika former. Trots detta kan deras agerande i stora drag sägas följa de teorier som finns angående små företags kapitalförsörjning.

 • 337.
  Mohamed, Abdullahi
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Refai, Sebastian
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Den islamiska transaktionsmarknadsföringen: En studie av marknadsföringsmixen sett ur ett islamiskt perspektiv2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 338.
  Momats Friman, Anna Karin
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Skrba, Marie
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  IMPLEMENTERING AV HÄLSOBOKSLUT: en studie om hur fyra fallföretag hanterat hindrande faktorer2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar problematiken kring implementering av personalekonomisk redovisning, i form av hälsobokslut.

 • 339. Mölhave, L.
  et al.
  Kjaergaard, S. K.
  Sigsgaard, T.
  Stridh, Göran
  Örebro universitet, Institutionen för teknik.
  Andersson, K.
  Bodin, Lennart
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Sensitization of occupants of water damaged buildings: does house dust from water damaged buildings cause stronger responses among occupants than dus tfrom buildings without water damage?2006Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 340. Mölhave, L.
  et al.
  Sigsgaard, T.
  Kjaergaard, S. K.
  Juto, J. E.
  Andersson, K.
  Stridh, Göran
  Örebro universitet, Institutionen för teknik.
  Bönlökke, J.
  Bonefeld-Jörgensen, E.
  Löfstedt, H.
  Karlsson, T.
  Pan, Z.
  Bodin, Lennart
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Changes in airway mucosal membranes after experimental exposures to dust containing glucan and volatile organic compounds: exposure characterization : final summary report to Formas2006Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 341.
  Nilsson, Emil
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Hotel Örebro: En Investeringsbedömning2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Choice Hotel Scandinavia är en av de största hotellkedjorna i Norden. Hotel Örebro är ett av de hotell som ingår i Choice Hotels Scandinavia och ligger lokaliserat invid E18/20 i Örebro. Hotellet byggdes 1991 i samband med att Eurostop byggnaden konstruerades. Under första delen av 1990-talet drevs de fyra Eurostop i Sverige som en liten hotellkedja med fokus på affärsresenärer och konferensgäster. 1996 ingicks avtal med Choice Hotel Scandinavia och hotellen drivs nu separat från Eurostop.

  Hotel Örebro renoverades 2001, men den dåvarande budgeten tillät inte att alla rum renoverades och endast 64 av de 111 hotellrummen kunde slutföras. Det återstår således 47 rum att renovera. På uppdrag av Inger Salomonsson (Hotellchef Hotel Örebro) kommer denna uppsats därmed att utreda hur mycket det skulle kosta att renovera de återstående hotellrummen samt vilken snittprishöjning eller beläggningsökning som krävs för att renoveringen ska återbetala sig. Dessa beräkningar ska sedan, i kombination men en marknadsanalys, fungera som ett underlag till om investeringen bör genomföras.

  För att utreda kostnaden för renoveringen har en offert från XXXX Bygg och Inrednings AB mottagits. I denna offert specificeras kostnaden att renovera ett rum som uppgår till 3 207 kr. Kostnader för en del inventarier tillkommer vilket gör att den totala kostnaden per rum uppgår till 5 247 kr. Den totala kostnaden för renovering av samtliga rum kommer därmed att uppgå till 246 609 kr.

  Den snittprishöjning och beläggningsökning som krävs för att renoveringen ska återbetala sig har beräknats genom att uppskatta framtida betalningsflöden i en kassaflödestabell. Renoveringens värde har sedan beräknats vid olika utfall av dessa betalningsflöden för att se vid vilken punkt den är lönsam. Renoveringen värderas med hjälp av nuvärde, internränta och payoff-tid. Beräkning av nuvärde och internränta visade att det krävs en höjning av snittpriset med cirka 1.5 procent över prognos eller att genomsnittsbeläggningen från och med år 2008 måste vara cirka 3.8 procent över prognos. Payoff-tiden uppgick till fem år med en snittpris höjning på ca två procent över prognos eller en beläggning på drygt fyra procent över prognos.

  En SWOT-analys och en gruppkarta över Hotel Örebro konkurrenter konstruerades också varvid det framkom att hotellet skulle bli mer konkurrenskraftigt gentemot de närmsta konkurrenterna vid en renovering men också att den är mer eller mindre nödvändig för att också förbli konkurrenskraftig på marknaden. Slutsatsen blir därmed att Hotel Örebro bör genomföra renoveringen med motiveringen att den snittprishöjning eller beläggningsökning som krävs är ett realistiskt mål att uppnå med hänvisning till de rådande marknadsförhållandena.

 • 342.
  Nilsson, Emma
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Online shopping for women's apparel: A study extending generalization possibilities for problematic heuristics in online shopping2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  As an increasing number of people are logging on to the internet to do their shopping, it is imperative for a site to be accessible and usable. Nielsen’s heuristic method is one esteemed method that many web site developers use in their design work. One study suggests that online shopping needs most improvement with the heuristics “User control and freedom” where an undo button often is lacking and in ‘Help and Documentation’ where the user may not easily switch between their work and the help. The study, however, has been made on grocery shops alone.

  The following study adopts the results of the past study as hypotheses and investigates if they hold true for another type of online shopping site – women’s apparel. The results of the study confirm that these two heuristics indeed are the two most troublesome. However, for the biggest usability disaster under each, the results are either inapplicable or only lend weak support. The following results lend more support to a possible generalization for all online sites and better awareness among software developers of online shopping sites. Yet a more consistent base of common usability disasters under these two specific heuristics needs to be developed.

 • 343.
  Nilsson, Emma
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  SMS marketing for mainland China: A study on the preferences in push and pull ads2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  As an increasing number of people are logging on to the internet to do their shopping, it is imperative for a site to be accessible and usable. Nielsen’s heuristic method is one esteemed method that many web site developers use in their design work. One study suggests that online shopping needs most improvement with the heuristics “User control and freedom” where an undo button often is lacking and in ‘Help and Documentation’ where the user may not easily switch between their work and the help. The study, however, has been made on grocery shops alone.

  The following study adopts the results of the past study as hypotheses and investigates if they hold true for another type of online shopping site – women’s apparel. The results of the study confirm that these two heuristics indeed are the two most troublesome. However, for the biggest usability disaster under each, the results are either inapplicable or only lend weak support. The following results lend more support to a possible generalization for all online sites and better awareness among software developers of online shopping sites. Yet a more consistent base of common usability disasters under these two specific heuristics needs to be developed.

 • 344.
  Nilsson, Fredrik
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Open Source Intrusion Detection System: ur ett användbarhetsperspektiv2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 345.
  Nilsson, Joakim
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Hasslert, Johan
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  En djupdykning bland blaskorna: En fallstudie av den föränderliga tidningsbranschen2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 346.
  Nilsson, Karin
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  De anställdas arbetsmotivation: - En fallstudie av företaget Attendo Care2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 347.
  Norgren, Sara
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Sylvén, Frida
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Häggberg, Malin
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Förväntningsgapets uppkomst och åtgärder för att minska det2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Revisionen är en nödvändig funktion för att näringslivet ska fungera, eftersom en av revisorns viktigaste uppgifter är att kvalitetssäkra den information som företagen lämnar i årsredovisningen. När det uppstår missförstånd mellan revisor och kund kan kritik riktas mot revisorn och detta kan leda till att allmänheten inte längre litar på revisorns granskning. Detta kan skapa stora problem, då tillförlitlig information är nödvändig vid till exempel investeringsbeslut. När missförstånd uppstår mellan revisor och kund, om revisorns uppgifter, kan ett förväntningsgap uppstå. Detta är ett omdiskuterat ämne inom revisionsbranschen och det är ett problem som har förekommit sedan en lång tid tillbaka. Ett förväntningsgap uppstår då företagens förväntningar på revisorn inte stämmer överens med vad revisorn gör och får göra. Det finns de som tror att revisorn gör mer än vad dennes egentliga arbetsuppgifter är. Författarna har under studien utgått ifrån att ett förväntningsgap existerar, då ett flertal tidigare studier kunnat påvisa detta. Någon tidigare gjord uppsats om vad som kan göras för att minska förväntningsgapet kunde dock inte hittas och det ledde in på uppsatsens ämne. För att kunna undersöka detta ansåg författarna sig även behöva studera förväntningsgapets uppkomst och utifrån detta formulerades syftet, vilket fick en deskriptiv och normativ karaktär:

  ”Syftet med denna uppsats är att undersöka varför ett förväntningsgap existerar i revisionsbranschen och vad som kan göras för att minska det.”

  I studien har en deduktiv forskningsansats använts som utförts med en kvalitativ undersökningsmetod. Den användes för att samla in primärdata genom semistrukturerade intervjuer i form av besöks- och telefonintervjuer. I studien intervjuades kvalificerade revisorer på fyra av Sveriges största revisionsbyråer för att undersöka hur de ser på förväntningsgapet, dess uppkomst och vad som kan göras för att minska det. Intervjuer genomfördes även med fyra ägare till aktiebolag för att få deras synvinkel på problemet, eftersom de är en av användarna av revisorns tjänster.

  Under studiens genomförande har det framkommit att förväntningsgapet till stor del uppkommer på grund av att företagen har orealistiska förväntningar på revisorn. Det råder missförstånd mellan revisorn och kunden om revisorns egentliga roll och hur långt dennes ansvar går. Företagen tror ofta att revisorerna ska hitta alla de eventuella fel som kan finnas i deras årsredovisning. Vissa företag har även svårt att se skillnad mellan redovisning och revision, att den revisor som utför revisionen inte får hjälpa till med företagets redovisning. Studien har visat att det finns olika åtgärder som skulle kunna minska förväntningsgapet. En av de viktigaste åtgärderna har visat sig vara god kommunikation mellan revisor och kund. Även ett avskaffande av revisionsplikten tror många kunna minska förväntningsgapet.

 • 348.
  Norén, Julia
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Emanuelsson, Christer
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Att mäta nyttan i insamlingsorganisationer: en fallstudie av Cancerfonden och Amnesty2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 349.
  Näslund, Sofia
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Theodorsson, Martina
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Persson, Camilla
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Motstånd till förändring: En fallstudie om ett företags implementering av ett nytt affärssystem2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I samhällsdebatten idag talas det mycket om teknologins snabba utveckling. Detta skapar ett generellt behov av förändring i organisationer. Individer och grupper kan reagera helt olika på förändring, alltifrån passivt motstånd till aktiva försök att motarbeta förändringsarbetet. Andra tar istället emot förändringen med öppna armar. Byte av affärssystem är en av de tyngsta förändringar ett företag kan göra eftersom det påverkar hela organisationen. Detta väcker för oss en intressant fråga om det är så att en så stor förändring som att byta affärssystem leder till ett väldigt starkt motstånd. För att kunna förutse vilken form förändringsmotståndet kommer att ta kan det vara bra att känna till orsaker till varför människor motsätter sig förändringar i arbetslivet. Vi vill undersöka förekomsten av motstånd i samband med en större förändring utifrån tre olika aktörsperspektiv; ledning, mellanchefer och övriga anställda.

  Syftet med denna uppsats är att utforska förekomsten av motstånd i samband med en implementering av ett nytt affärssystem. Vi vill påvisa om ledning och mellanchefer har upplevt att det fanns ett motstånd under förändringen och hur det i så fall uttrycktes. Syftet är också att tydliggöra bakomliggande orsaker till ett eventuellt motstånd. För att uppfylla vårt syfte har vi i denna undersökning gjort tre personliga intervjuer samt en enkätundersökning.

  Vi hade inledningsvis en uppfattning om att en så stor förändring som att implementera ett nytt affärssystem också skulle innebära ett stort motstånd. Det har visat sig att detta inte stämmer helt i vår undersökning. Vi kan dra slutsatsen att det fanns få orsaker till att mellanchefsnivån skulle ha utgjort ett motstånd. De har samarbetat entusiastiskt och utgjort ett stöd till övriga anställda, vilket är ett uttryck för accept. Bland de kollektivanställda drar vi slutsatsen att det fanns följande orsaker till att de skulle ha motsatt sig implementeringen av det nya affärssystemet; rutinmässigt arbetssätt och institutionaliseringar, misslyckande att helt uppnå signifikans och legitimitet, för lite utbildning och dålig kvalitet på utbildningen, för mycket förändringar på en gång samt en osäkerhet över att inte kunna leva upp till de nya kraven. Vi drar också slutsatsen att motstånd har förekommit i större utsträckning bland medarbetarna än mellancheferna.

 • 350.
  Odencrants, Martin
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Rahm, Fredrik
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Säsongsrensning: En komparativ studie av TRAMO/SEATS och X-12 ARIMA2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ett syfte med tidserieteori är att dekomponera en observerad tidsserie i en summa icke observerbara komponenter. Dessa komponenter är Trend, Cykel, Säsong, Kalendereffekter, Extremvärden samt Irreguljära effekter.

  Det finns två olika teorier för dekomponering av tidsserier, modellbaserad dekomponering och icke modellbaserad dekomponering. De två olika teorierna skiljer sig åt i grunden. Den här uppsatsen syftar till att utvärdera de två säsongsrensningsmetoderna TRAMO/SEATS och X-12 ARIMA samt att säsongsrensa tidsserien över den totala lönesumman, vilken är en del av statistikprodukten Lönesummor arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) producerad av SCB.

456789 301 - 350 of 443
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf