Till Örebro universitet

oru.seÖrebro universitets publikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
4567 301 - 326 av 326
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Thorén, Emma
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Verbal och icke- verbal kommunikation: En studie i åldrarna sju och elva2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För lärare och andra verksamma pedagoger är det viktigt att förstå hur och varför barn kommunicerar som dem gör för att på bästa sätt kunna möta barnen på deras villkor. I denna uppsats genomfördes systematiska observationer i åldrarna sju och elva med syfte att studera hur barn kommunicerar med varandra i klassrumsmiljö. Observationerna genomfördes i två olika klasser på en F-9 skola i en mellansvensk stad. Med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet analyserades och förankrades de resultat som framkom i tidigare forskning.Vygotskijs teorier kring barns utveckling och den proximala utvecklingszonen har en central plats i uppsatsen. En jämförelse mellan barn i åldrarna sju och elva genomfördes med hjälp av resultaten. Det framkom bland annat att barnen i de olika åldrarna i många avseenden kommunicerar på liknande sätt, men att barnen i elvaårsåldern använder sig av fler strategier för att nå fram med sitt budskap. Eleverna i elvaårsåldern har även ett rikare och mer nyanserat språk än eleverna i sjuårsåldern.

 • 302.
  Tiger, Monica
  et al.
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Blomberg, Carina
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Litteraturläsning ur ett elevperspektiv: En studie i hur gymnasieelever ser på litteraturläsning2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  En studie i gymnasieelevers syn på litteraturläsning utifrån intentioner som förmedlas i skolans nationella styrdokument. För att nå syftet har vi intervjuat 9 elever. En enkätundersökning är också gjord innefattande 93 elever. Enkätsvaren visar bl a hur mycket eleverna läser, vad de tycker om att läsa och hur de arbetar med litteraturen i skolan. Med syftet som utgångspunkt vill vi utveckla kunskaper om vad som kan ligga bakom elevers både vilja och ovilja att läsa. Undersökningen visar att läsning för lust och glädje ofta förknippades med elevens möjlighet att styra över bokvalet. Läsning för lust och glädje ansågs också vara en förutsättning för att kunna ta till sig kunskap och för att mogna och utvecklas genom litteraturen. Eleverna kopplade ofta samman den kunskap man får genom litteratur med något konkret, exempelvis språkutveckling. En del elever såg också att litteraturen kan bidra till mer abstrakt kunskap, som i sin tur kan bidra till mognad och personlig utveckling. Under samtalen med eleverna framkom att de endast var vagt insatta i de begrepp samt de intentioner vi lyfte fram från styrdokumenten.

 • 303.
  Timurtas, Kristina
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  ”Ja, visst står vi inför stora utmaningar…”: - En kvalitativ studie om nyanlända elevers integration in i den svenskaskolanKristina Timurtas2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 304.
  Tinnfält, Agneta
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin.
  Det hälsofrämjande samtalet ur elevens perspektiv2012Ingår i: Skolsköterskans hälsofrämjande arbete / [ed] Eva K. Clausson, Siv Morberg, Lund: Studentlitteratur AB, 2012, 1, s. 173-186Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 305.
  Tisjö, Gabriella
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Barnet eller verksamheten?: Analys av handlingsplaner i förskolan2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Förskolan har i uppdrag att erbjuda en verksamhet som främjar en livslång lust till lärande. Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan, vilket innebär att barn i behov av stöd ska få stöd utifrån de behov som framkommer. Det är inte barnet som ska ses som bärare av problemet utan barnets svårigheter ska ses i relation till situationen. För att säkerställa att alla barns behov tillgodoses ska förskolan dokumentera de insatser som görs. För barn i behov av stöd skrivs därför handlingsplaner. Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur barn i behov av stöd beskrivs och kategoriseras i förskolans handlingsplaner. För att ta reda på detta har handlingsplaner samlats in och analyserats. Resultatet visar att övervägande del av handlingsplanerna har fokus på barnet och en mindre del på hur verksamheten anpassas efter barnet. Barnens tillkortakommanden beskrivs i högre grad och de kategoriseras utifrån de svårigheter som uppstår vad gäller språk- och kommunikation, socialt, beteende och medicinska aspekter. I resultatet framkommer även skillnader mellan barnens kön vad gäller kategorisering och beskrivning av barnens styrkor. I diskussionen lyfts resultaten och problematiseras utifrån förskolans uppdrag samt tidigare forskning. Vidare i diskussionen lyfts frågan kring språk och makt och hur pedagogernas sätt att uttrycka sig i handlingsplanerna kan påverka barnens

 • 306.
  Toftling, Johan
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Specialpedagoger i förskolan: En intervjustudie om specialpedagogens uppdrag, organisatoriska position och förskolans utvecklingsarbete2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 307.
  Tolgfors, Björn
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper. IHM.
  Promoting integration through Physical Education2019Ingår i: Promoting integration through Physical Education, 2019Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Background and purpose: Due to migratory movements, many advanced liberal democracies of today are characterised by cultural heterogeneity. A common problem in these societies is segregation, which is also reflected in schools. In Sweden, this challenge is currently tackled through ‘bussing projects’ in order to promote integration and improve performances results. The research interest is directed at one of the schools where ‘the bus for inclusion’ stops every morning. According to Bunar (2015), physical education (PE) is regarded as a school subject of particular importance for integration. However, Barker and Lundvall (2016) note that PE is ‘unprepared for changing societies’. Based on the (high or low) expectations of PE as an integration subject, the study focuses on the promotion of integration through PE.

  The purpose of the study is to explore how the promotion of integration is carried out through the PE teacher’s pedagogical actions and the pupils’ ways of acting on them and also what the consequences of this ‘action upon action’ (Foucault, 1982/1994, p. 340) in the PE practice are likely to be.

  Methods: The study focused on a PE teacher (a forty-year-old white male) and a heterogeneous class of pupils. The purposive sampling strategy was to ask the PE teacher which of his classes he would recommend for the study, based on a broad spectrum of cultural identities. The teacher recommended a class in school year seven, with pupils aged 13. The field work involved observing a total of eighteen lessons throughout the autumn term in 2018. The observations were complemented by two semi-structured interviews with the PE teacher, at the beginning and at the end of the research project. The field notes and transcriptions were analysed from a governmentality perspective (Foucault,1978/1994).

  Results: The PE teacher’s pedagogical actions are promoting intercultural encounters, collaboration and mutual respect. Depending on the pupils’ compliance or resistance to the teacher’s guidance, the consequences are likely to differ. In the case of compliance, subjectivities with intercultural competences and interpersonal skills are constituted. Potentially, this subjectification process benefits integration in a neoliberal society like Sweden. In the case of resistance, a certain degree of segregation will remain as long as the pupils continue to solely identify themselves with those from similar cultural backgrounds and exclude others.

  Conclusion: The study connects the municipality’s ‘government at a distance’ with ‘the microphysics of power’ in the PE practice. As suggested by Walters (2012), the analysis then builds outwards again, which makes it possible to speculate on consequences at the macro level. Thus, this article shows how a PE teacher’s guidance can make a difference, not only in the gym, but in society as a whole. 

 • 308.
  Trankell, Åsa
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Hälsofrämjande och förebyggande arbete med hjälp av extra anpassningar, samverkan och ämnesövergripande arbete: – kvalitativa intervjuer med lärare inom grundskolan2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att utveckla ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt i skolor är något som gynnar alla i verksamheten, framförallt elever som inte når skolans kunskapskrav. Den här studien handlar om lärares uppfattning om arbetet med extra anpassningar både på individnivå och i samverkan på skolorna. Den handlar också om hur lärarna uppfattar att extra anpassningar förändras samt hur lärarna uppfattar att elevernas förståelse av sitt eget lärande förändras av ett ämnesövergripande arbetssätt och om detta kan vara ett bidrag till att arbeta hälsofrämjande och förebyggande.Syftet har varit att undersöka hur skolor med ämnesövergripande inriktning arbetar med extra anpassningar i teoretiska och estetiska ämnen. För att undersöka detta har frågeställningarna handlat om hur lärare uppfattar sitt eget och skolans arbete med extra anpassningar, hur de uppfattar att de extra anpassningarna förändras i ett ämnesövergripande arbetssätt samt hur de uppfattar att arbetssättet förändrar elevernas förståelse av sitt eget lärande.Studien är en kvalitativ studie där empirin består av semistrukturerade intervjuer med lärare på två skolor med ämnesövergripande inriktning. Hermeneutiken har utgjort metodansats utifrån den hermeneutiska spiralens samspel mellan del och helhet för att utveckla ny förståelse och kunskap. Studiens teoretiska utgångspunkt har varit ett relationellt perspektiv. Relationer och relationellt perspektiv är centralt i ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt, alltså att både den psykiska och fysiska miljön hos individ och grupp är av vikt.Resultatet visar att i ämnesövergripande arbete uppfattar lärarna att de extra anpassningarna förändras, men även att elevernas förståelse av kunskapen förändras. Lärarna uttrycker att det är lättare för eleverna att visa sina förmågor och kunskaper när de får använda fler sinnen, men även att det underlättar för lärarna att se deras förmågor.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 309.
  Törnqvist, Sara
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Öhlin, Hanna
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Stress i förskolan: - En enkätstudie om hur stress hos pedagoger kan se ut och hur det kan påverka den pedagogiska verksamheten.2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I detta arbete undersöks pedagogers stress i arbetet och hur det kan påverka den pedagogiska

  verksamheten. Ämnet är aktuellt i många debatter idag och upprorsgrupper visar på att de vill ha en

  förändring av arbetsförhållandet. Kraven från politiker och Skolverket sätter idag stor press på

  pedagogerna och sjukskrivningar ökar allt mer. Vi vill med studien undersöka hur stressen kan se ut i

  förskolan hos pedagoger och vilka faktorer som kan utlösa den. Den fokuserar även på hur barn kan

  bli påverkade i deras utveckling och lärande om pedagogerna utsätts för förhöjd stressnivå.

  Studien utgår från två olika frågeställningarna som lyder: 1. Vad i verksamheten upplever

  pedagogerna som stressande? 2. Hur ser pedagogerna på relationen mellan den upplevda stressen och

  den pedagogiska verksamheten som barnen erbjuds? Resultatet av enkätundersökningen redovisas i

  cirkeldiagram och sammanställs i en sammanfattning.

  Vi har valt att undersöka detta via en kvantitativ enkätundersökning. Den skickades ut till en grupp på

  Facebook som heter Förskoleupproret (u.å.), där medlemmarna till största del är verksamma

  pedagoger. Förskoleupproret behandlar ämnen som berör arbetsförhållandena i förskolan och arbetar

  för bättre villkor till verksamheten. I enkäten har det kommit fram att det inte är arbetsuppgifterna som

  är krävande, utan att den bidragande orsaken till stress är de stora barngrupperna samt tidsbristen.

  Dessa faktorer har också visat sig vara en orsak till att förskolorna inte kan upprätthålla en god kvalité

  och erbjuda barn den pedagogiska verksamhet som de har rätt till.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 310. Varea, Valeria
  Explorando el juego y el jugar: Implicancias de los jugadores en dos situaciones de juego2012Bok (Refereegranskat)
 • 311.
  Varea, Valeria
  National University of La Plata, Buenos Aires, Argentina; The University of Queensland, Brisbane, Australia.
  ‘Había una vez…’: La influencia de la literatura infantil en la construcción social del cuerpo2010Ingår i: Lecturas: Educación Física y Deportes, ISSN 1514-3465, Vol. 15, nr 146, s. 1-6Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 312.
  Varea, Valeria
  The University of Queensland, Brisbane, Australia.
  La influencia de los superhéroes infantiles en la construcción social del cuerpo: Posibles implicancias para la Educación Física2012Ingår i: Lecturas: Educación Física y Deportes, ISSN 1514-3465, Vol. 16, nr 164, s. 1-6Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 313.
  Wagner Nottberg, Heidi
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Wagner, Jenni
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  ”En planering för alla”: - En intervjustudie om planering av inkluderande svenskundervisning i årskurs 7-92018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att tillföra kunskap om vilka uppfattningar svensklärare har om sin

  planering och utvärdering av inkluderande undervisning och huruvida de uppfattar

  dilemman i samband med inkluderande undervisning. Studien är en kvalitativ intervjustudie

  där åtta svensklärare deltar, dessa arbetar i en kommun som de senaste tre åren arbetat aktivt

  och kommunövergripande med inkluderande undervisning. De teoretiska utgångspunkterna

  för studien är Claes Nilholms dilemmaperspektiv och Michael Uljens skoldidaktiska modell.

  Resultatet bekräftar till stor del de slutsatser som framkommer i andra studier inom fältet.

  Lärarna i studien är i grunden positiva till inkluderande svenskundervisning men ser

  dilemman i genomförandet med nuvarande förutsättningar. Mer stöd i form av tid och

  organisation för kollegialt samarbete, planering och utvärdering, fysiska förutsättningar i

  skolbyggnaden, utökat specialpedagogiskt stöd samt specialpedagogisk praktiknära

  kompetensutveckling efterfrågas. När lärare saknar tillräckliga specialpedagogiska

  kunskaper finns risk att de inte kan identifiera elevers behov och anpassa undervisningen så

  att den når alla elever. Det kan leda till exkludering av elever i behov av särskilt stöd. Ett

  återkommande dilemma i studier som undersöker inkludering och som även lärarna i vår

  studie upplever är att de balanserar mellan den enskilde elevens behov och hela klassens

  intresse. Vidare framkommer att inkludering är ett mångfacetterat begrepp, för att utveckla

  undervisningspraktiken behövs en samsyn inom skolan och/eller kommunen vad begreppet

  innefattar. Lärarnas planeringsarbete i svenskundervisningen sker till största delen enskilt

  och de har svårt att benämna ämnesspecifika metoder och arbetssätt vid namn, men uppger

  att de arbetar varierat. Vi uppfattar ett samband mellan enskild planering samt de svårigheter

  lärarna har att benämna ämnesspecifika metoder och arbetssätt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 314.
  Watanabe, Eveline
  et al.
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Birgersson Berger, Johanna
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Lärares tolkningar av läroplanen: - En intervjustudie om att individanpassa undervisningen2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att få en djupare insikt i hur fem lärare arbetar och förhåller sig till ett utdrag ur dagens läroplan. Detta utdrag ur Lpo -94 handlar om lärarens plikt att anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov.

  Den bakgrund som uppsatsen vilar på, tar sin utgångspunkt i läroplansforskningen som i sin tur är uppdelad i tre områden; den normativa läroplanen, den dolda läroplanen och den implementerade. Den metod som valts för att besvara uppsatsens syfte är den kvalitativa intervjun. Fem intervjuer görs där samtliga lärare ger uttryck för sina åsikter och berättar om sina olika arbetssätt i relation till det utdrag som gäller för studien.

  I diskussionen redovisas att de intervjuade lärarna har en positiv och likvärdig inställning till utdraget ur läroplanen. De är måna om att sträva efter att ta hänsyn till varje elevs förutsättningar och behov i undervisningen. Trots detta, känner samtliga att de aldrig riktigt lyckas med uppdraget fullt ut. Detta visar sig bero på bland annat resursbrister inom skolan.

  Studiens resultat visar att den tidigare forskning som gjorts stämmer väl överens med uppsatsens utfall. Det råder ett glapp mellan den normativa läroplanen och den implementerade. Anledningen till detta diskuteras och analyseras i studien.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 315.
  Widén, Ludvig
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Nordlund, Robert
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Vem ska ta konflikten?:  En kvalitativ studie ur ett elevperspektiv 2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka elevers attityder till lärares roll i att hantera interpersonella elevkonflikter. Uppsatsens forskningsfrågor är: Vilken roll anser elever att lärare har i att hantera konflikter mellan elever? Vilket ansvar anser elever medföljer den roll de tillskriver lärare? Studien är utförd mot bakgrund av att forskning inom området främst fokuserar på konflikthanteringsmetoder eller lärarperspektiv. Studien är baserad på kvalitativa intervjuer där fokusgrupper användes. Fokusgrupperna utfördes på en och samma skola där två elevgrupper i år nio intervjuades och grupperna bestod av fyra elever varav två var killar och två var tjejer. Materialet och resultatet som genererades från intervjuerna analyserades utifrån det sociokulturella perspektivet och jämfördes med tidigare forskning på området. För att den sociokulturella teorin skulle vara möjlig att använda i en analys i ämnet konflikt har kopplingar gjorts mellan denna och aktuell litteratur om konflikt. Detta resulterade i fyra grundelement som kan användas för att beskriva hur konflikter kan uppstå eller förebyggas: Mer kompetenta individer, grupp eller organisation, kommunikation samt mentala redskap. Resultatet visar att elever vill hantera konflikter själva så långt det är möjligt men då konflikterna blir allvarliga vill de vända sig till lärare. Eleverna anser att de har ansvar för att hantera sina konflikter då de själva har startat dem och vet vad som ligger bakom konflikten. Eleverna menar att lärares roll som konflikthanterare är att övervaka elever för att de ska känna sig trygga och deras ansvar är att gripa in i konflikter så fort de blir allvarliga.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 316.
  Wigge Lindgren, Ulrica
  et al.
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Romsi Vikström, kristina
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  "... vi kanske inte evs vet att barnet i skolan har särskilt stöd.": En studie av hur fritidshemspersonal uppfattar sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd på fritidshemmet2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att belysa hur fritidshemspersonal uppfattar sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd på fritidshemmet.

  I studien har vi använt oss utav kvalitativa intervjuer med personal på fritidshem.

  Resultatet visar att personalen på fritidshemmet vill få en större kännedom om vilka barn som är i behov av särskilt stöd i skolan för att bättre kunna stödja dem på fritidshemmet. I studien har vi sett att det brister i dialogen mellan fritidshemmet och skolan.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 317.
  Windh, Mikael
  et al.
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Henbjörk, Anna
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Konstruerad verklighet?: En kvalitativ studie av läroböcker i historia med avseende på urval och beskrivningar2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur valda delar av avsnittet Mellankrigstiden, 1918-1939, framställs i läroböcker i historia från två olika årtionden. Detta gjordes med följande frågeställning: Vilka likheter och skillnader finns mellan två läroböcker i historia från 1973 respektive 2003 med avseende på urval och beskrivningar av information beträffande valda delar av avsnittet Mellankrigstiden?

  För att besvara vår frågeställning genomfördes en kvalitativ studie, med fokus på textanalys, där vi analyserade och tolkade läroböckernas texter med avseende på det urval och de beskrivningar som presenterades i dem. Denna tolkning genomfördes enligt hermeneutisk metod, det vill säga vi undersökte möjliga innebörder inom det urval av text och de beskrivningar som tillhandahölls inom det valda avsnittet Mellankrigstiden. Undersökningen fokuserade på följande ämnesområden inom avsnittet: Frederna efter Första världskriget, depressionen, Adolf Hitlers bakgrund och personliga åtaganden som partiledare och rikskansler samt judeförföljelserna i Mellankrigstidens Tyskland.

  Tidigare forskning har kunnat konstatera att läroböcker i historia har förändrats över tid men även att de har följt en lärobokstradition vilket medfört att liknande information återkommer från tidigare läroböcker i historia. Oavsett om läroböcker i historia uppvisar likheter eller skillnader, med avseende på den information som återges och hur den presenteras, är denna information socialt konstruerad genom att det som uppfattas som ”objektivt” i läroboken egentligen är summan av några personers subjektiva uppfattningar om saker och ting. Resultatet av denna undersökning visade att läroböckernas urval och beskrivningar inom de utvalda ämnesområdena uppvisade såväl likheter som skillnader genom att varje ämnesområde presenterade liknande huvuddrag av information med liknande beskrivningar, med andra ord återkommer ett liknande urval av information som beskrivs på liknande sätt. Även om liknande information beträffande huvuddragen inom de olika ämnesområdena presenteras lyfts denna information fram på olika sätt och med fokus på olika information kring huvuddragen. Med andra ord kan man säga att liknande information förekommer samtidigt som den kan variera samt att olika beskrivningar av denna information ges.

 • 318.
  Wistrand, Anna
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Relationell professionalitet: -en studie om läraridentitetens betydelse för närhet och distans irelationer med elever2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 319.
  Wärn, Maria
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Didaktisk förståelse av naturvetenskapliga ämnen: - en kvalitativ studie på KOMVUX2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med den här uppsatsen är att belysa tre lärares didaktiska arbetssätt i naturvetenskapliga ämnen samt elevers förståelse av lektionsinnehållet som problemområde. Undersökningen har gjorts i form av enkätintervjuer på KOMVUX. Både lärare och elever har deltagit. Fokus ligger på lärares planering och reflektioner som rör didaktik och kommunikation samt om eleverna förstår lektionsinnehållet.

  Det problematiserade området har belysts ur en sociokulturell syn på lärande. Undersökningen är i huvudsak kvalitativ, men det finns också element som drar åt det kvantitativa hållet. Frågeställningarna är följande; 1) hur lägger några lärare upp den didaktiska och kommunikativa planeringen inför ett lektionstillfälle?, 2) i vilken utsträckning gör de det?, 3) hur reflekterar lärarna didaktiskt och kommunikativt efter lektionstillfället?, 4) i vilken utsträckning gör de det?, 5) hur väl når lärares centrala budskap fram till eleverna? Samt  6) vad anser de om kommunikationen?

  Resultaten visade att de tre lärarna i ganska stor utsträckning planerar såväl som reflekterar både didaktiskt och kommunikativt. Planeringen framgår genom att lärarna lyfter fram att de strukturerar lektionsinnehållet och håller dialogen öppen för frågor i klassrummet. Majoriteten av eleverna som besvarade enkätintervjuerna kunde helt redogöra för lektionernas centrala budskap. Ett fåtal kunde inte redogöra för detta. Klassrumskommunikationen såg både elever och lärare som god. Eleverna ansåg att lärarna lyssnade på dem och tog deras frågor på allvar. Undersökningen kan också ses som en utgångspunkt för vidare forskning, om vad och hur lärares arbetsinsatser i naturvetenskapliga ämnen ger för resultat när det gäller elevers lärande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 320.
  Wångstedt, Ellinor
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Söderberg, Linn
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  "Ja, men det är ju mycket roligare och enklare än vad det låter": -Förskollärares uppfattningar om samt skapande av ett lekfullt lärande inom naturvetenskap för barn2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 321.
  Ylä-Kojola, Jaana
  et al.
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Gullberg, Carina
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Medarbetarsamtal: en kvalitativ studie av ett antal anställdas föreställningar på ett större industirföretag2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks vilka föreställningar om medarbetarsamtal som finns hos ett antal

  anställda på ett större industriföretag. Avsikten är att ta reda på om det förekommer skillnader

  i föreställningarna om medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare. Uppsatsen innehåller

  två delar, dels en avgränsad textanalys av företagets interndokument och av fackliga avtal

  kring kompetensutveckling och medarbetarsamtal, dels ett antal intervjuer inom ett större industriföretag.

  För att få svar på frågeställningarna har i studien använts den kvalitativa intervjun som metod

  och intervjuerna har tolkats ur ett hermeneutiskt perspektiv. Den empiriska undersökning baseras

  på intervjuer med ett antal anställda på ett företaget.

  Resultaten av vår studie visar att medarbetarsamtal framstår som en möjlighet för utveckling

  av så väl individ, chef som organisation. Det finns höga ambitioner angående medarbetarsamtal

  i både kollektivavtal och interndokument, men vi finner att teorin står en bit ifrån hur

  det praktiskt fungerar på arbetsplatsen. Det framgår av undersökningen att medarbetarna anser

  det förekomma både bra och mindre bra medarbetarsamtal. De intervjuade har alla haft

  medarbetarsamtal hos sin nuvarande arbetsgivare, men alla har inte haft det årligen. Det förekommer

  också skillnader i upplevelsen av samtalen hos de intervjuade. Undersökningen har

  också visat att det finns olika föreställningar om samtalens betydelse mellan chef och medarbetare.

  Det framgår exempelvis av undersökningen att inte alla medarbetare erbjudits möjlighet

  till utveckling den senaste tiden och orsaken tros vara senaste årens besparingar inom

  verksamheten. Resultaten visar tydligt att de intervjuade anser att det är väsentligt med

  medarbetarsamtal och sålunda få enskild tid med chefen årligen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 322.
  Zino, Yvonne
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Mångkulturella klassrum: -En studie utifrån lärares tankar och upplevelser2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare upplever och tänker kring mångkulturella klass- rum samt vilka strategier de använder sig av för att skapa en god mångkulturell klassrumsmiljö.Mot en bakgrund av samhällets utveckling till att bli mer mångkulturell och skolans förändring övertid så presenteras en tidigare forskning kring detta ämne.Uppsatsens är en kvalitativ undersökning med fenomenologisk ansats. Den valda metoden är inter- vjuer med intervjuguide.I den tidigare forskningen presenteras olika vetenskapliga artiklar och avhandlingar som berör äm- nen: Lärarens syn på mångkultur, bemötandet av mångkulturen, lärar-elevrelationer samt lärarens kompetenser och verktyg.I resultatet presenteras 5 intervjuade lärares tankar och erfarenheter kring mångkulturella klassrum samt deras didaktik. Lärarna i studien lyfter fram positiva aspekter av mångkulturella klassrum men även utmaningar de möts av. Lärarna presenterar vidare sina didaktiska val och arbetssätt.

 • 323.
  Åhman, Hanna
  et al.
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Boljang, Sarah
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Lärares didaktiska val i skolans inledande läs- och skrivundervisning2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Syftet med vårt arbete var att belysa lärares didaktiska val utifrån ett individualpsykologiskt och ett socialinteraktionistiskt perspektiv på läs- och skrivlärande. Vi valde kvalitativ intervju med förutbestämda frågor och utrymme för följdfrågor. Intervjupersonerna är tre lärare från olika skolor i olika stora städer i Mellansverige. Alla arbetar med den inledande läs- och skrivundervisningen. Genom att ta del av intervjupersonernas beskrivningar ville vi få en insikt i hur de väljer arbetsformer och innehåll och varför. I vår undersökningsbakgrund har vi presenterat två dominerande perspektiv på läs- och skrivlärande – det individualpsykologiska och det socialinteraktionistiska perspektivet. Beroende på vilket av dessa perspektiv som läraren tar sin utgångspunkt i får det olika konsekvenser för hur undervisningen kommer att se ut. Resultatet av vår studie visar att de lärare vi har intervjuat skiljer sig åt gällande uppfattningarna om hur den inledande läs- och skrivundervisningen bör läggas upp för att på bästa sätt gynna elevernas lärande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 324.
  Öhman, Anna
  Institutionen för pedagogiska studier, Karlstads universitet, Karlstad, Sweden.
  Nyckelkompetenser eller professionellt omdöme?: En kritisk diskussion av nyliberala influenser inom yrkesutbildning2017Ingår i: Kapet (elektronisk), E-ISSN 2002-3979, Vol. 13, nr 1, s. 59-73Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Artikeln, med sitt utbildningssociologiska perspektiv, har sin bakgrund i empiriska studier där intresset är riktat mot klassrumsbaserad bedömning, närmare bestämt återkoppling som en del av den dagliga undervisningen. Data konstruerades genom videoobservationer i frisörklassrummet. Analyserna av återkopplingspraktikerna synliggör lärares professionella yrkeskunnande steg för steg, koordinerade med och i respons till eleverna. Dessa empiriskt baserade resultat ställs i kontrast till neoliberalt färgad utbildningspolitik, som framkommer ur några centrala dokument och artiklar, där professionellt yrkeskunnande reduceras och yrkesutbildning generaliseras till instrumentella nyckelkompetenser och anställningsbarhet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Nyckelkompetenser eller professionellt omdöme? Em kritisk diskussion av nyliberala influenser inom yrkesutbildning
 • 325.
  Öhman, Anna
  et al.
  Karlstad University, Department of Educational Studies, Karlstad, Sweden.
  Tanner, Marie
  Karlstad University, Department of Educational Studies, Karlstad, Sweden.
  Creating space for students' concerns: Embodied feedback practices in hairdressing education2017Ingår i: Learning, Culture and Social Interaction, ISSN 2210-6561, E-ISSN 2210-657X, Vol. 14, s. 79-93Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to explore feedback practices in situated activities and how such actions of assessment emerge from embodied participation in classroom interactions between teachers and students. Using video recordings of teacher and student interactions in hairdressing education, we investigate through conversation analysis how feedback practices such as making loops are initiated and enabled between the participants in situated activities. Feedback in the practice of loops is contingent upon an embodied moment-to-moment monitoring and collaboration between the teacher and student, and is initiated with a concern from the student that is responded to by the teacher, enabling feedback to become a common exploration of professional knowledge. Overall, the findings show how feedback is mutually produced, making visible that salient aspects of the education are emanating from the student’s own concern.

 • 326.
  Österborg Wiklund, Sofia
  et al.
  Umeå University, Umeå, Sweden.
  Bertilsdotter Rosqvist, Hanna
  Social Sciences, Södertörn University, Stockholm, Sweden .
  Bagger, Anette
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Allan, Julie
  School of Education, University of Birmingham, Birmingham, UK.
  Waiting for Discovery and Support? Neurodivergent Subjectivities in the Swedish Educational Landscape2023Ingår i: The European Journal of Inclusive Education, E-ISSN 2794-4417, Vol. 1, nr 1, s. 15-29Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  PURPOSE: In this paper, we explore and contrast the Swedish state and NGO arguments for initiating two changes in national educational degree objectives in Swedish teacher education: one regarding sex and cohabitation education, and the other regarding support for pupils with ʻneuropsychiatric difficultiesʼ such as autism and ADHD (here referred to as neurodivergent pupils).

  APPROACH: Using critical policy analysis, we compare the arguments from the government as well as responding bodies for introducing the two objectives, with a focus on neurodivergent pupils.

  RESULTS: Our findings suggest that discourses concerning sex and cohabitation education for all pupils and support for pupils with ʻneuropsychiatric difficultiesʼ respectively derive from different educational ideologies and reproduce different ideas about pupilsas active citizens versus passive objects of interventions. The objective of sex and cohabitation education is framed within a norm critical discourse putting forward reflexivity and identity, and where pupils are active subjects to be involved in the process. In contrast, neurodivergence is framed within a deficit approach as neurobiological, individual impairment, and a special educational problem that should be managed by professionals. It is seen as a risk for school failure, where neurodivergent pupils are passive objects of professional discovery and support.

  CONCLUSION: In a Swedish educational policy landscape, stressing the importance of educating pupils in line with ideas of children as right-bearers, our exploration illustrates how ʻall pupilsʼ versus neurodivergent pupils, within teacher education ,are positioned as belonging to different categories of citizens: as active subjects of rights, versus passive subjects of care. This perception of neurodivergence, we argue, hampers progress towards embracing neurodivergence as a social category, and neurodivergent pupils as political subjects.  

4567 301 - 326 av 326
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf