Till Örebro universitet

oru.seÖrebro universitets publikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
45678910 301 - 350 av 2519
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Bennich, Maria
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Jönköping, Sweden.
  Zanderin, Lars
  Institutionen för sociologi, Linnéuniversitet, Växjö, Sweden.
  Sammanfattande diskussioner om upphandling och valfrihet i socialtjänsten2015Ingår i: Upphandling, valfrihet, styrprinciper: i socialtjänsten / [ed] Maria Bennich; Lars Zanderin, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2015, s. 113-123Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 302.
  Bennich, Maria
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Jönköping, Sweden.
  Zanderin, Lars
  Institutionen för sociologi, Linnéuniversitet, Växjö, Sweden.
  Sammanfattning och diskussion av centrala områden och problem2016Ingår i: Omsorger om funktionshindrade / [ed] Maria Bennich; Lars Zanderin, Lund: Studentlitteratur AB, 2016, 1, s. 215-222Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 303.
  Bennich, Maria
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Jönköping, Sweden.
  Zanderin, Lars
  Upphandling, valfrihet, styrprinciper: i socialtjänsten2015Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 304.
  Bennich, Maria
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Zanderin, Lars
  Äldre- och funktionshindersomsorg: regelsystem, organisering, ledning och personal2017Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 305.
  Bennis, Sophia
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Persson, Ingela
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Män i en värld där kvinnan är norm2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 306.
  Berg, Iren
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Bergquist, Rose-Marie
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Edvardsson, Bo
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  BUP-utredningar: En kritisk granskning2002Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Femton BUP-utredningar, flertalet riktade till socialtjänsten, granskas kritiskt utifrån saklighetsaspekter. Omfattande saklighetsbrister och tankefel förekommer. Brist på etik föreligger. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  BUPdiva.pdf
 • 307.
  Berg, Louise
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Klockar, Emma
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  KOGNITIV INTEGRERAD BEHANDLING VID BARNMISSHANDEL: - EN KVALITATIV UNDERSÖKNING OM FAMILJEBEHANDLARESUPPLEVELSER AV INSATSEN2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Barn som blir utsatta för våld i hemmet är en utbredd problematik i Sverige. Trots stärktjuridisk position till följd av implementeringen av Barnkonventionen i svensk lagstiftning2020 är det ett stort antal barn som utsätts för våld i hemmet. I denna studie har fokus riktatsmot insatsen Kognitiv Integrerad Behandling Vid Barnmisshandel (KIBB) som används ifamiljebehandling där föräldrar brukar våld mot sina barn. Syftet med studien är att viaintervjuer med sju familjebehandlare få deras upplevelser av insatsen KIBB. Studien utförsmed en hermeneutisk ansats. Respondenternas utsagor analyseras tematiskt utifrån deteoretiska begreppen handlingsutrymme, motivation, normer samt risk- och skyddsfaktorer.Studiens resultat visar en positiv uppfattning om insatsen och i arbetet med familjer därföräldrar brukar våld mot sina barn.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 308.
  Berg, Pontus
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Feil-metoden - En deltagande observation2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 309.
  Berggren, Annelie
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Lilja, Malin
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Familjeringen: En programutvärdering av en samverkansmodell i Ljusnarsbergs kommun2010Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ljusnarsbergs kommun har löst den lagstadgade uppgiften om samverkan, när det gäller barn som far illa, med arbetsmodellen Familjeringen - ett nätverksarbete där skola och socialtjänst samarbetar. Kommunen har efterfrågat en utvärdering av Familjeringen. Syftet med utvärderingen är att belysa Familjeringen som samverkansmodell och hur den uppfattas av användarna, det vill säga familjerna, skolan och socialtjänsten. Ett annat syfte är att ge eventuella förslag till förbättringar för Familjeringens fortsatta verksamhet. Nätverksarbete och samverkan utgör den teoretiska referensramen för utvärderingen.

  Programteori användes som utvärderingsmodell med stöd av kvalitativ innehållsanalys där intervjumaterialet från deltagare och tjänstemän kategoriserats.

  Resultat och analys visar att det finns skilda förväntningar på Familjeringen som gav tankar om målsättningen är rimligt ställd i förhållande till modellens storlek och process. Slutsatsen kan dras att ledningsfrågan inte är klarlagd. Bland deltagarna finns en upplevelse av att de känt sig delaktiga i processen och att fördelar med nätverket och dess resurser tydliggjorts. 

  Deltagarna anser att Familjeringen är en användbar modell som dock behöver anpassas till varje familj och följas upp bättre. Samverkan fungerar, men behöver mer tydlighet bland annat vad gäller ansvarsfördelningen. Förslag till förbättringar diskuterades, som exempelvis en uppdatering av Familjeringens styrdokument, för att anpassas till existerande verksamhet. 

 • 310.
  Berglund, Anna
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Larsson, Helena
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Wärn, Cecilia
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Kriminalitet, missbruk och sociala band: Hur sociala band korrelerar med en positiv utvecklingstendens gällande missbruk och kriminalitet hos tidigare SiS-institutionsplacerade pojkar2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 311.
  Berglund Bogges, Joline
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Friis, Johanna
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  ”Det är återigen ett dagligt arbete”: En kvalitativ studie om hur skolan arbetar mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Författare:2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Svenska skolor är ålagda enligt lag att förhindra att elever utsätts för diskriminering, trakasserier

  och kränkande behandling. Hur detta arbete bedrivs kan ta sig olika uttryck i olika skolor.

  Tidigare forskning på området bygger mestadels på kvantitativa undersökningar, vilket

  motiverade valet av att genomföra en studie med kvalitativ ansats. För att undersöka hur skolor

  arbetar med dessa frågor har en skola i Mellansverige legat till grund för denna studie. Syftet med

  föreliggande studie var att undersöka hur skolpersonalen på skolan arbetade beträffande

  diskriminering, trakasserier och kränkande behandling samt hur deras arbete stod i relation till

  skolans styrdokument, Friendsprogrammet och skolans upprättade plan mot kränkande

  behandling. Studien bygger på en kvalitativ undersökning med två gruppintervjuer där fem

  deltagare genom ett snöbollsurval utgör empirin för studiens resultat. Studien visar att

  skolpersonalen upplever ett antal dilemman vid implementering och tillämpning av arbetssätten.

  Slutsatsen är att det finns en variation i hur skolans arbetssätt står i relation till skolans

  styrdokument, Friendsprogrammet och/eller skolans plan mot kränkande behandling.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 312.
  Berglund, Lena
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Calderón, Maria
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Chiriac, Karin
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Ledarskap inom den offentliga sektorn: -En studie gjord i Örebro kommun2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 313.
  Berglund, Magnus
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Fritioff, Johan
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Allianser och interventioner: En studie av hur familjer upplevt en öppenvårdsinsats och hur behandlingseffekt kvarstår2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Allianser och interventioner

  En studie av hur familjer upplevt en öppenvårdsinsats

  och hur behandlingseffekt kvarstår

  Sammanfattning

  I Sverige utreds årligen uppskattningsvis 100 000 barn av socialtjänstens individ- och famil-jeomsorg och antalet strukturerade öppenvårdprogram har i det närmaste fördubblats sedan 1999. Många av dessa insatser har kommit att ersätta den traditionella institutionsvården. I och med ökningen av att antalet unga som numera hamnar i strukturerade öppenvårdsprogram behövs mer kunskap om såväl innehåll som resultat. Denna studies syfte är att undersöka och belysa en öppenvårdsverksamhets, i en mellansvensk kommun, innehåll d.v.s. vilka föränd-ringar som familjerna kan beskriva har skett samt om positiva förändringar kvarstår efter be-handling. Studien är av kvalitativ karaktär och resultaten bygger på intervjuer med familjer som deltagit i den aktuella behandlingen. Studiens tolkningsram belyser förutsättningar vilka ligger till grund för framgångsrik behandling. Viktiga inslag såsom terapeutisk allians och generella behandlingsprinciper vilka tar upp interventioner riktade mot avgörande risk- och skyddsfaktorer belyses. Resultatet visar att öppenvårdsverksamhetens behandlingsfaktorer intensitet och tillgänglighet har varit verksamma för att uppnå förändringar. Flertalet positiva förändringar har bestått efter behandlingens avslut. Resultatet antyder på att verksamheten skulle vinna på att bättre informera om behandlingens innehåll innan familjer tar ställning till att delta i behandling eller ej. Resultatet visar att arbetsplaner och målbeskrivningar skulle kunna göras tydligare för att bättre nå behandlingsresultat. Studiens resultat indikerar också betydelsen av att interventioner inom skolsituationen har betydelse för positiva förändringar. Ytterligare visar resultatet att flertalet familjer beskriver en mycket god terapeutisk allians och dess betydelse för uppnådd förändring.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 314.
  Berglund Salomon, Jack
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Linde, David
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Risk- och skyddsfaktorer vid depression hos barn, ungdomar och unga vuxna En integrativ forskningsöversikt2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Studien består av en integrativ forskningsöversikt om risk- och skyddsfaktorer, där vetenskapliga artiklar analyseras tematiskt i kombination med socialekologisk systemteori, copingstrategier och anknytningsteori. Forskningsöversikten ämnar till att undersöka vilka risk- och skyddsfaktorer som ökar risken respektive verkar förebyggande för utvecklandet av depression. Den tematiska analysen genomfördes genom att göra ett diagram över de vetenskapliga artiklarna och sedan strukturera risk- och skyddsfaktorerna under teman från de teoretiska utgångspunkterna. I forskningsöversiktens resultat framkommer riskfaktorer som bristande copingstrategier i form av stress över skolbetyg. Låg självkänsla, lågt självförtroende och dålig självbild framkommer också som bidragande riskfaktorer till att utveckla depression. Andra riskfaktorer är bristande hemförhållanden, vilket kan bottna i bristande engagemang från föräldrar, vilket påverkar ungdomar och barn negativt. Skyddsfaktorerna visade sig vara god sömn och kost, men även motsatsen till riskfaktorerna i form av god självkänsla, gott självförtroende, goda hemförhållanden. Goda hemförhållanden som skyddsfaktorer är trygg anknytning, goda relationer till föräldrar och stöd från närstående. Andra skyddsfaktorer som anges i resultatet tillhör skolvärlden och utgörs av utbildning samt goda relationer till klasskamrater.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 315.
  Berglund, Tobias
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Transdiagnostik: Ett nödvändigt perspektiv för att motverka negativa effekter av medikalisering av individer med beteendeproblem.2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 316.
  Berglöw, Jenny
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Ylitolva, Henna
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Social kompetens: En sociologisk studie om den sociala kompetensens betydelse vid rekrytering av civilingenjörer2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 317.
  Bergman, Jannicka
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Niva, Maria
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Boendepersonalens arbete med ensamkommande barn på HVB-hem: En kvalitativ studie av den psykosociala hälsan hos ensamkommande barn i ändamålet att främja integreringen2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Ensamkommande barn är en utsatt grupp som ofta tvingats fly från sitt hemland och har

  separerats från familjen. Barnen kan ha varit med om traumatiska händelser och haft svåra

  livsförhållanden.

  Studiens syfte var att undersöka hur boendepersonal på HVB-hem för ensamkommande

  barn arbetar med gruppens psykosociala hälsa med målet att främja barnens integrering i

  samhället. Datainsamlingen har skett genom kvalitativa intervjuer och analyserats genom en

  kvalitativ innehållsanalys utifrån Layders domänteori.

  Ensamkommande barn riskerar att få en försämrad psykosocial hälsa. De barn som får en

  placering i ett HVB-hem befinner sig ofta i en akut situation och boendepersonal har en

  betydande roll som ett stöd för barnens integrering.

  Slutsatserna är att ensamkommande barn är en heterogen grupp som varit med om

  traumatiska upplevelser som kan påverka deras psykosociala hälsa negativt. Viktiga aspekter i

  boendepersonalens arbete är trygghet och struktur. De möjligheter som finns är att

  boendepersonalen kan skapa tillförlitliga relationer med barnen. Begränsningar är den långa

  asylprocessen som kan ha en negativ inverkan på integreringsarbetet samt på barnens

  psykosociala hälsa.

  Sveriges höga flyktingmottagande är en integreringsutmaning. Det är ett aktuellt problem

  och det behövs mer forskning kring boendepersonalens arbete med ensamkommande barns

  psykosociala hälsa och även barnens egna integreringsupplevelser.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 318.
  Bergman Laurila, Johanna
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Frimodig, Linda
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Diakonicentrum och församlingarna2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 319.
  Bergman, Linn
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Carlsson, Kristin
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  De förbisedda barnen - En litteraturstudie om vilken betydelse förälderns schizofreni har för barnen2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 320.
  Bergman, Melina
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Garcia, Angie
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Den psykosociala arbetsmiljöns betydelse för det sociala arbetet: En kvalitativ studie av socialsekreterares upplevelser2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The study aims to gain insight into how social workers perceive their psychosocial work environment and examine whether this effects the performance of their duties. The study mainly addresses the shortcomings of the psychosocial work environment of Social Services and the implications it entails for social workers health and wellbeing. The psychosocial work environment includes physical and psychological factors therefore the study's interpretive framework consists of organizational theoretical and social psychological concepts and previous research on the subject. We examined the organizational and social psychological connections to social workers perception of their work environment with a qualitative approach. The empirical data was collected through interviews with four social workers in a municipality in central Sweden using a semi-structured interview guide. The results led to the conclusions that challenge our preconceptions and gave us a nuanced perspective on social workers working conditions. The result of the study indicates that social service officials may not always be affected by adverse workplace conditions. Exceptions exist.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 321.
  Bergqvist, Cajsa
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Lindholm, Petra
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Socialarbetares status inom psykiatrisk vård - ett konstrueratfenomen?En diskursanalys2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studie syftar till att undersöka hur socialarbetare inom psykiatrisk vårdframställs i forskning avseende status, anspråk och kompetens. Elva vetenskapliga artiklar harinsamlats med hjälp av systematisk litteratursökning. Dessa har sedan analyserats med hjälpav diskursanalys med fokus på konstruerandet av fenomen och sanningsanspråk. Dessutomkommer maktaspekter avseende vilka som har status och den legitima kunskapen att användaspråk, likaså att vara en analytisk utgångspunkt. Studiens slutsatser är att det råder en likartaddiskurs i forskning kring fenomenet med att socialarbetare inom psykiatriska vården inteanses ha status eller få erkännande för sin kompetens. Vidare kan vi konstatera att forskareinom socialt arbete som disciplin för denna likartade diskurs på grund av både tidigare ochaktuella socialpolitiska kontexter. Forskare står högt upp i en hierarkisk statusordning samthar legitim kunskap vilket ger dem möjligheten att konstruera sanningar i texter. Studien visardärmed vikten av att analysera forskning inom socialt arbete genom diskursanalys för attsocialt arbete som akademisk disciplin ska kunna utvecklas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 322.
  Bergqvist, Olof
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Shamhi, Sirwan
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Hur enhetschefer verksamma i särskilt boende för äldre agerar för att förebygga suicid hos de boende En kvalitativ studie2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 323.
  Bergström, Anna
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Surminen, Tina
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Axelsson, Maria
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Ekonomiskt bistånd och socialsekreterares bedömningar: -en komparativ studie om socialsekreterares skilda biståndsbedömningar ur ett genusperspektiv2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  ÖREBRO UNIVERSITET

  Institutionen för beteende-, social- och rättskunskap

  2005

  Ekonomiskt bistånd och socialsekreterares bedömningar

  - en komparativ studie om socialsekreterares skilda biståndsbedömningar ur ett genusperspektiv

  Författare: Maria Axelsson, Anna Bergström & Tina Surminen

  Handledare: Christian Kullberg

  Sammanfattning

  Syftet med denna studie är att fördjupa kunskaperna om socialsekreterares skilda bedömningar av manliga och kvinnliga klienters biståndsbehov. Frågeställningarna är: (i) vilka faktorer påverkar socialsekreterares skilda bedömningar av bistånd utifrån kön (ii) finns det skillnader i hur socialsekreterare värderar socialt nätverk och arbetsliv beroende på klientens kön, (iii) utreder och arbetar socialsekreterare i samma utsträckning med klientens arbets- och familjesituation oavsett kön? Studien har ett komparativt angreppssätt och bygger på kvalitativa intervjuer med socialsekreterare. De teoretiska utgångspunkterna utgörs av teorier om genus och attribution. Forskningsavsnittet utgörs av genusprocesser i samhälleliga institutioner. Resultatet i studien pekar mot att de faktorer som påverkar socialsekreterares skilda bedömningar, är att manliga och kvinnliga klienters bakgrund skiljer sig åt, exempelvis i förankring till arbetsmarknaden och psykisk ohälsa. Klienters sätt att framställa sina behov skiljer sig inte åt mellan män och kvinnor, utan det är sättet att kommunicera behovet som skiljer sig åt mellan könen. Klientens skilda sätt att kommunicera sina behov tycks bidra till skilda bedömningar. Resultatet visar att det finns skillnader i hur enskilda socialsekreterare värderar socialt nätverk och arbetsliv. Enskilda socialsekreterare anser att det sociala nätverket har större betydelse för kvinnor än för män. Överlag anser socialsekreterarna att de ej värderar arbetslivet olika oavsett kön. Resultatet visar att enskilda socialsekreterare utreder och arbetar olika med manliga och kvinnliga klienters arbetssituation. Män tycks bli ifrågasatta och kontrollerade i högre utsträckning än kvinnor. Respondenterna visar en större förståelse för kvinnor som befinner sig i en utsatt situation. Respondenterna anser sig utreda och arbeta likvärdigt med klienternas familjesituation. Faktorer som även kan påverka socialsekreterares utredningar och arbetssätt är avsaknad av könsspecifik forskning och teori som grund att stödja bedömningar på. Avsaknaden av ovanstående, tyder på att respondenterna är omedvetna om att deras bedömningar kan utgå från traditionella könsmönster.

  Nyckelord: kön, genus, socialsekreterare, socialt arbete, ekonomiskt bistånd och ensamstående föräldrar

 • 324.
  Bergström, Jennie
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Det sociala arbetet inom folkbildningen: en fallstudie i Örebro kommun.2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The case study investigates study association representatives’ perspectives on the activities of the popular education within the social sector in Örebro and why they are organized. It further investigates the cooperation and dialogue between the study associations and the municipality of Örebro regarding this activity. The study is based on critical realism. A questionnaire survey was conducted among all ten study associations in Örebro, combined with qualitative interviews with representatives from six of the active associations. Responses from both studies proofs that all of the study associations are active within the social sector. A significant part of the popular education activities organized by the associations can thus be referred to as social work. These activities are funded by governmental mains in accordance with “The regulation on state aid for popular education”. According to the association representatives there are gaps in the dialogue with the municipality of Örebro, which may be related to occurring changes at the structural level, between the civil society and the public sector. Society, earlier characterized by corporative structures, moves towards a more pluralistic state which changes the conditions for cooperation and dialogue between the public sector and organizations active in the civil society. At the same time, in a neo-liberal spirit, there is a market adjustment of the popular education, which changes the conditions for the study associations, the necessity and demand for social work-like activities at within popular education increases.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 325.
  Bergström, Linda
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Eriksson, Kristina
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Sedelius, Caroline
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Mobbning och trakasserier vi@ digitala medier: Dess konsekvenser och innebörd- En litteraturstudie2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 326.
  Bergström, Linn
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Pezzoni, Teresa
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Pappa på avbytarbänken - En diskursanalys av Förvaltningsrättens konstruktion  av mamma- och pappaskap2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 327.
  Bergvall, Anna
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Ståhlfors, Sara
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Att blir förälder till ett barn som redan finns: En kvalitativ studie om föräldrar som adopterat och deras upplevelse av sitt föräldraskap2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

   

  Becoming an adoptive parent is not always easy. There are positive and negative factors affecting the parent’s experience. The aim of this study is to examine being an adoptive parent to an internationally adopted child based on association, parenthood and ethnic belonging. Frame of interpretation consists of attachment and separations, parenthood and family and ethnic origin and belonging. In order to fulfil the purpose of the study qualitative interviews were made. The selection consisted of six adoptive families that were separately interviewed, one occasion each. The result indicated that some families did not experience any specific difficulties in their parenting whereas other families did. The experiences differed between those who had adopted an older child and those who had adopted a younger child. Association was considered a long and time consuming process. The parents did not consider it to be anything special about being and adoptive parent but they mentioned that the child at the homecoming displayed symptoms from having gone through an adoption. The reaction from the surroundings had not affected the families to any extent worth mentioning but they still expressed that the child’s appearance was important as they wished the child to be similar looking. The conclusion is therefore that it is something special about being an adoptive parent.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 328.
  Bergvall, Ida
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Lindfors, Hanna
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Kuratorers perspektiv på nyblivna mammors förlossningsdepression2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning:

  En nybliven mamma med förlossningsdepression missar den glädje som vanligtvis brukar

  upplevas vid barnafödsel och fylls istället utav känslor av oro, otillräcklighet och

  nedstämdhet. Det finns begränsat med forskning om förlossningsdepression utifrån sociala

  arbetets disciplin samt de professionellas perspektiv på fenomenet. En profession som

  kommer i kontakt med förlossningsdepression är kuratorer, därför syftade studien till att

  undersöka kuratorers, i Region Örebro Län, arbete med nyblivna mammor med

  förlossningsdepression samt att undersöka vilka erfarenheter kuratorerna har av fenomenet.

  För att besvara syftet utfördes sex stycken semistrukturerade intervjuer med kuratorer i

  Region Örebro Län. Därefter transkriberades och analyserades materialet med inspiration av

  den hermeneutiska analys- och tolkningsprocessen. Slutsatsen visar att orsakerna till en

  förlossningsdepression går att förstås som olika faktorer som ger en ökad sårbarhet för

  psykiska påfrestningar, vilka tillsammans ökar risken för en förlossningsdepression. Vidare

  visar slutsatsen att kuratorernas beskrivelse om mammans tankegångar, känslor och symptom

  kan förstås som en rollkonflikt, del av sjukdomsbilden och som en konsekvens av den

  förträngda skammen som skapas av hennes symptom. Slutligen kan tillfriskningsprocessen

  förstås som två delar, kuratorernas behandling och andra faktorer såsom nätverket eller att

  kvinnans sociala problem upphör eller förmildras.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 329.
  Bergwall, Sofia
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Jansson, Nickolina
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Ekonomiskt våld i nära relation2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem som påverkar kvinnors livssituation långsiktigt och kortsiktigt. Bland kvinnor som är utsatta för våld i nära relation är ekonomiskt våld vanligt förekommande och kommer till uttryck genom att mannen kontrollerar kvinnans ekonomi. Syftet med studien var att undersöka vilka erfarenheter verksamma inom brottsofferstödjande verksamheter i Sverige har gällande mäns ekonomiska våld mot kvinnor och vilken roll ekonomin kan spela i nära relationer där det förekommer våld. I studien har en kvalitativ metod används. Empirin samlades in genom semistrukturerade intervjuer där åtta informanter på sex verksamheter intervjuades. Resultatet presenterades i teman och har analyserats med hjälp av genusteorier, maktteorier och den teoretiska modellen normaliseringsprocessen. Resultatet visade att ekonomiskt våld kommer till uttryck på två olika sätt. Dels kommer det till uttryck när kvinnan är i förhållandet, dels när hon lämnat det. I förhållanden där det förekommer ekonomiskt våld förfogar mannen över kvinnans ekonomi och tillgångar. Alla kvinnor kan utsättas för ekonomiskt våld men det är i högre utsträckning kvinnor med få resurser som söker hjälp. Ekonomisk orolighet och beroende är två kvarhållande faktorer för kvinnan men inte avgörande när hon ska lämna ett våldsamt förhållande. Istället är det andra omständigheter som påverkar hennes beslut.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 330.
  Berlemo, Beatrice
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  ”Penningtvätt följer alltid vill jag hävda, teknisk utveckling”: - En kvalitativ studie om fyra respondenters erfarenheter av penningtvätt i Sverige2021Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka hur fyra respondenter beskriver att pengar tvättas i Sverige. Vidare syftar studien till att undersöka vilka möjligheter och svårigheter respondenterna upplever i deras arbete mot penningtvätt. En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer har använts där fyra respondenter har intervjuats. Respondenterna var vid intervjutillfällena verksamma vid Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket samt inom banksektorn. Intervjuerna har analyserats med analysmetoden tematisering. Studiens empiri tolkas med rutinaktivitetsteorin som utgår från att tre element behövs för att ett brott ska vara möjligt att begå. Studiens empiri antyder att penningtvätt i Sverige har påverkats av internetanvändningen och samhällets tekniska utveckling. Användningen av internet och annan teknik i penningtvättsprocessen har bidragit till möjligheten att spåra digitala transaktioner, vilket är viktigt i arbetet mot penningtvätt. Internet och teknikanvändningen har även bidragit till att det är enklare att överföra pengar, inte minst till andra länder, vilket kan försvåra respondenternas arbete mot penningtvätt. Utifrån den teoretiska tolkningen av empirin tvättas pengar då möjligheten finns. Den teoretiska tolkningen antyder även att pengar kan tvättas med hjälp av internet då det saknas kapabla väktare som hörhindrar att brottet begås.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 331.
  Bernau, Sara
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Pejic, Victoria
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Rylander, Jenny
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Barnperspektivet- Hur man arbetar med barnperspektivet inom kriminalvården2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 332.
  Bernberg, Lovisa
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Lidman, Linn
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Exemplet Romer En studie av kultur och familj i lagtext och socialtjänstSjälvständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 333.
  Bernström, Johanna
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Nybro, Karin
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Barn tror inte på det man säger - de tror på det man gör2009Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 334.
  Bernström, Matilda
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Persson, Christine
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Gymnasiet, den bästa tiden i livet! - Eller? Gymnasieflickors och gymnasielärares upplevelser av krav på unga flickor2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning I Sverige är den psykiska ohälsan bland unga flickor skrämmande hög, en av orsakerna är att höga och många krav ställs på flickor. Det finns en del studier som på olika sätt behandlar krav och unga flickor, men det saknas studier som inger en förståelse för kravens komplexa inverkan i sin helhet. Denna studie ämnar därmed att få en förståelse för gymnasieflickors och gymnasielärares upplevelser av krav på flickor i gymnasieåldern. För att kunna besvara syftet har semistrukturerade intervjuer genomförts, fyra med gymnasielärare och fyra med gymnasieflickor. En kvalitativ innehållsanalys har använts för att bearbeta empirin och komma fram till centrala teman. För att analysera resultatet har Bronfenbrenners ekologiska modell, det dramaturgiska perspektivet samt teorier om genus använts. Studien har kommit fram till flera viktiga slutsatser, dels att flickorna har många och höga krav riktade mot sig, inom områden som skola, media, beteende samt utseende, och dels att det är sammansättningen av flertalet krav som påverkar dem mest, i negativ riktning. En medvetenhet kring hur flickorna påverkas och vad det är som påverkar dem är nödvändig för det sociala arbetet. Inte förrän det finns en medvetenhet om det bakomliggande problemet kan en adekvat hjälp ges eller ett förebyggande arbete ske

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 335.
  Bersán, Erica
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Örnstedt, Johanna
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Skyddade boenden för flickor utsatta för hedersvåld2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 336.
  Bertling, Petra
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Barns trygghet i umgängesstöd: Erfarenheter från professionella inom området2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  När föräldrar inte kommer överrens om när deras barn ska ha umgänge med sin förälder kan domstol besluta om detta. Barn har rätt att ha umgänge med båda sina föräldrar men ibland är barns umgänge med sin förälder inte i enlighet med barnets bästa då kan domstol besluta att en tredje person ska vara med och övervaka umgänget, så kallat umgängesstöd. Syftet med studien var att undersöka hur personer som arbetar med umgängesstöd definierar trygga och otrygga barn samt deras uppfattning om vad föräldrar och umgängesstödjare kan göra för att barn ska känna sig trygga. En kvalitativ metodansats användes och intervjuer tillsammans med personer som arbetar med umgängesstöd genomfördes. Anknytningsteori och systemteori användes vid analys av det empiriska materialet. Studiens resultat visar att bedöma barns trygghet är svårt speciellt under umgängesstöd som sker i en speciell situation under en kort tid. Barn blir trygga när deras föräldrar är tillgängliga och lyhörda för barnets behov. Intervjupersonerna uppger att gemensamt för alla umgängesstöds ärenden är konflikten mellan föräldrarna. Föräldrarnas konflikt och känslor mot varandra kan påverka att föräldrarnas fokus ligger på dem själva än på barnen. För att umgänget ska bli bra för barnet behöver barnet lära känna umgängesstödjaren innan umgänge tillsammans med förälder äger rum. Det kan även vara viktigt att inte skynda på umgänget samt att barnet vet vad som kommer att hända. Intervjupersonerna uppger att domstolsbeslut som är skyndsamma ofta hindrar dem från att hinna träffa barnen innan. Umgänget behöver vara roligt för barnet men ibland kan umgänget behöva avbrytas. Intervjupersonerna menar att det är viktigt att som umgängesstödjare vara lugn och trevlig mot båda föräldrar. Umgängesstödjare vill helst inte säga till föräldrarna vad de ska göra, däremot kan umgängesstödjaren öppna upp för diskussion och eftertanke hos föräldrarna.

 • 337.
  Beuwertz, Johan
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Tillämpning av feministisk teori och ideologi inom socialt arbete2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 338.
  Bilker, Oscar
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Freij, Josefine
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Familjebehandling och hedersrelaterat våld och förtryck - en möjlig kombination?: - En kvalitativ studie om socialsekreterares tankar kring familjebehandling i ärenden med hedersrelaterat våld och förtryck2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här kvalitativa studien har varit att undersöka hur socialsekreterare upplevermöjligheten till familjebehandling i familjer där hedersrelaterat våld och förtryck (HRV)förekommer. Halvstrukturerade intervjuer genomfördes med yrkesverksammasocialsekreterare eller socionomer, som under de fem senaste åren arbetat somsocialsekreterare. Studiens teoretiska ram bestod av begreppen orientalism, essentialism,konstruktivism och ett intersektionellt perspektiv. Resultatet visar att socialsekreterarnaupplever möjligheten till familjebehandling, i dessa kontexter, som begränsad.Intervjupersonerna beskriver arbetet som komplext där ett förändringsarbete sällan är möjligt,då hedersnormer och kultur beskrivs vara djupt rotade och svåra att förändra.Familjebehandling beskrivs även som en kompletterande insats till mer omfattande insatsersåsom placering utanför hemmet, och anses därför i de flesta fall inte fungera som en isoleradinsats. Utifrån intervjupersonernas beskrivningar kan det tolkas som att synen består av attdet ofta handlar om grovt våld och förtryck, vilket motiverar omfattande och ingripandeåtgärder. En annan faktor till den begränsade möjligheten att bevilja familjebehandling kanutifrån intervjuerna, förstås vara en brist på kunskap och insatser riktade mot dessa familjer.För att motverka HRV kan det utifrån intervjupersonernas utsagor, förstås viktigt att arbetamed förebyggande insatser för att bryta den isolering många familjer upplever.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Familjebehandling och hedersrelaterat våld och förtryck - en möjlig kombination?
 • 339.
  Billevik, Joakim
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Hägglund, Sandra
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Ideologiernas kamp om välfärden -Om den sociala marknadens politiska polarisering2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka diskurser inom det sociala välfärdsarbetet utifrån ideologiskt politiska aspekter. Studien grundar sig på artiklar och publikationer från ideologiskt förankrade tidskrifter och organisationer. I arbetet har vi inspirerats av Faircloughs (2003) kritiska diskursanalys, då den inte enbart fokuserar på diskurs utan även strukturerna som påverkar den. I studien kan vi se hur liberala och socialistiska ideal är dominerande inom välfärdsdebatten. Dessa har kommit att bilda två olika diskurser som konkurrerar med varandra om att bli dominerande gällande hur välfärden ska bedrivas. Idag kan vi se hur den marknadsekonomiska diskursen är den som vunnit mest mark, men det finns vissa indikationer på en eventuell diskursiv förändring. Arbetet tar sin utgångspunkt i två idag etablerade begrepp; New Public Management och Evidensbaserad praktik och de diskursiva svängningar begreppen vållat.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 340.
  Billing, Cecilia
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Klintenberg, Linn
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Ledstam, Hanna
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Upplevelser och hanterande av moralisk stress: - en studie bland socialsekreterare på socialkontor väster, Örebro2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Örebro universitet

  Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Socialt arbete

  C-uppsats 41-60 p

  Titel: Upplevelser och hanterande av moralisk stress – en undersökning bland socialsekreterare på socialkontor väster, Örebro

  Författare: Cecilia Billing, Linn Klintenberg & Hanna Ledstam

  Handledare: Erik Flygare

  Sammanfattning

  Huvudsyftet med denna studie är att undersöka om moralisk stress förekommer på socialkontor väster i Örebro. Mer precist vill vi undersöka om socialsekreterarna upplever några hinder i arbetet för att utföra sina uppgifter på ett sätt som de anser är moraliskt rätt, hur man i så fall reagerar på dem och vilka strategier man använder för att hantera detta. Vidare är vi intresserade av att undersöka om det finns några mönster mellan hinder, moralisk stress och strategier.

  Vi har använt en kvalitativ forskningsmetod. Detta genom att vi har intervjuat nio socialsekreterare som har utredningsansvar i barn- och ungdomsgruppen, socialkontor väster i Örebro. Intervjufrågorna ställdes utifrån en intervjuguide som omfattar tre teman (hinder, reaktion och strategier). Intervjuguiden utformades med hjälp av uppsatsens syfte och tolkningsram. Vår tidigare forskning består av studier angående moralisk stress. De flesta studier som gjorts kring moralisk stress har fokuserats på arbetsmoralisk stress hos sjuksköterskor. I vår tolkningsram presenteras teorier om hinder för en god etisk arbetsmiljö, definitioner av moralisk stress samt olika strategier för att hantera moralisk stress.

  Av resultatet framkom att socialsekreterarna mest upplever tidsbrist och/eller arbetsbelastning samt ekonomin som hinder för att utföra sitt arbete på ett sätt som de anser moraliskt rätt. Jag hinner inte, jag orkar inte, jag kan inte, är återkommande budskap hos socialsekreterarna som respons på tidsmässiga och ekonomiska hinder. Resultatet av undersökningen visade också att upplevelser av moralisk stress förekommer i stor utsträckning på socialkontor väster. De symtom som uttrycktes mest av respondenterna var traditionellt negativa stressymtom, frustration, ilska och irritation. Vidare uppvisade resultatet att samtliga respondenter, för att hantera sin moraliska stress, använder sig av protestformen väckning, det vill säga att de för en dialog med kollegor och gruppledare. Dessutom förekommer strategin lojalitet hos en klar majoritet. Man handlar i lojalitet med överordnade mot sin moraliska inställning. Som en följd av detta visar även resultatet att socialsekreterarna hanterar denna motsättning genom etisk klyvning. Här skiljer man tydligt på sin privatroll och på sin yrkesroll och lägger ansvar för sitt handlande på sin överordnad. Majoriteten har även anpassat sin etik (rationaliserats) till socialkontorets. I analysen av vårt material har vi kunnat urskilja olika mönster mellan hinder, reaktion och strategier. Slutligen har vi i våra slutsatser funnit flera likheter med vad som framkommit i tidigare forskning.

  Nyckelord: Moralisk stress, socialsekreterare, etisk arbetsmiljö

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 341.
  Birgersdotter, Caroline
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Från behandlingshem till eget boende: En kvalitativ studie om några ungdomars tid efter avslutad institutionsvistelse - ur ett salutogent perspektiv2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Studien handlar om hur några ungdomar har upplevt tiden efter utskrivning från en behandlingsinstitution. Ungdomarna har under denna tid fått öppenvårds- och/eller boendeinsatser av Ungdoms- och Familjeenheten (UFE) som är en del av socialtjänsten i Örebro kommun. Syftet har varit att undersöka om det finns någon relation mellan hur det har gått för ungdomarna, och i vilken utsträckning de upplevt tillvaron som begriplig, hanterbar och meningsfull. Dessa begrepp är hämtade från Antonovskys (1987) KASAM-modell (”Känslan Av SAMmanhang”), som även har använts som utgångspunkt för analysen. KASAM-modellen har sedan integrerats med Hollins (1995, se Andreassen 2003, s. 317ff) beskrivning av övergången från institutionsmiljö till ett liv i vardagsmiljö, samt Lindbergs (1998) resonemang om sociala band. Undersökningens frågeställningar har varit: (1) Hur ungdomarna anser att det har gått för dem sedan institutionsvistelsen med avseende på boende, sociala relationer, sysselsättning, försörjning, brottslighet samt användning av alkohol och/eller narkotika, (2) hur ungdomarna bedömer och beskriver UFE:s insatser (3) Om resultaten kan kopplas till hur ungdomarna bedömer och beskriver sin situation utifrån begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (känslan av sammanhang), och (4)om resultaten visar på några skillnader mellan flickor och pojkar.

   

  Som metod har använts kvalitativa intervjuer utifrån en halvstrukturerad intervjuguide. Fem ungdomar har intervjuats, tre flickor och två pojkar. En manlig respondent föll bort under studiens gång vilket försvårade analys utifrån könsperspektiv. Undersökningens resultat stöder tolkningsramens integrerade KASAM-modell. Stabila och trygga sociala band tycks spela en viktig roll för att tillvaron ska upplevas som begriplig såväl som hanterbar och meningsfull, och resurser som självbestämmande och frihet har stor betydelse. Alla ungdomarna visade på en stark KASAM och verkade även må förhållandevis bra även om vissa kommit längre på vägen mot självständighet än andra. De största hindren för ungdomarna att komma vidare har bland annat varit droger och psykiska problem. De uppgav att de såg mening med de svårigheter som de hade gått igenom, att de hade socialt stöd runtomkring sig i högre eller lägre utsträckning, och att de kände motivation och engagemang inför framtiden. Alla vittnade om ett tillstånd av mognad som hade infunnit sig på senare tid som gjort att de kunde se tillbaka på tidigare händelser med ett mer vuxet synsätt. UFE verkar ha lyckats ge det stöd som behövdes för de flesta av ungdomarna i övergången från institution till eget boende.

   

 • 342.
  Birgerson, Therese
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Wall, Andrea
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Nedläggning av Johannesberg: -Samhällsförändringen som gav utvecklingsstörda rätten till ett värdigt liv2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 343.
  Biswas, Animesh
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper. Reproductive and Child Health Unit, Centre for Injury Prevention and Research, Bangladesh (CIPRB), Dhaka, Bangladesh.
  Halim, M. A.
  Reproductive and Child Health Unit, Centre for Injury Prevention and Research, Bangladesh (CIPRB), Dhaka, Bangladesh.
  Dalal, Koustuv
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Rahman, Fazlur
  Reproductive and Child Health Unit, Centre for Injury Prevention and Research, Bangladesh (CIPRB), Dhaka, Bangladesh.
  Exploration of social factors associated to maternal deaths due to haemorrhage and convulsions: Analysis of 28 social autopsies in rural Bangladesh2016Ingår i: BMC Health Services Research, E-ISSN 1472-6963, Vol. 16, nr 1, artikel-id 659Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Social autopsy is an innovative approach to explore social barriers and factors associated to a death in the community. The process also sensitize the community people to avert future deaths. Social autopsy has been introduced in maternal deaths in Bangladesh first time in 2010. This study is to identify the social factors in the rural community associated to maternal deaths. It also looks at how the community responses in social autopsy intervention to prevent future maternal deaths.

  Methods: The study was conducted in the Thakurgaon district of Bangladesh in 2010. We have purposively selected 28 social autopsy cases of which maternal deaths occurred due to either haemorrhage or due to convulsions. The autopsy was conducted by the Government health and family planning first line field supervisors in rural community. Family members and neighbours of the deceased participated in each autopsy and provided their comments and responses.

  Results: A number of social factors including delivery conducted by the untrained birth attendant or family members, delays in understanding about maternal complications, delays in decision making to transfer the mother, lack of proper knowledge, education and traditional myth influences the maternal deaths. The community identified their own problems, shared within them and decide upon rectify themselves for future death prevention.

  Conclusions: Social autopsy is a useful tools to identify social community within the community by discussing the factors that took place during a maternal death. The process supports villagers to think and change their behavioural patterns and commit towards preventing such deaths in the future.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Exploration of social factors associated to maternal deaths due to haemorrhage and convulsions: Analysis of 28 social autopsies in rural Bangladesh
 • 344.
  Bjelke, Hannah
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Att migrera till ett mångkulturellt land En studie baserad på sex personers unika upplevelser av migration och integrationsprocessen 2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  SammanfattningSyftet med studien är att genom sex kvalitativa intervjuer undersöka hur immigranter upplever migration till ett nytt land och deras erfarenheter av integrationsprocessen, främst medfokuspå vilka faktorer som upplevs som hinder respektive möjligheter. Studien bygger på en kvalitativ forskningsstrategi där sex individer intervjuats, och alla migrerade till Sverige i vuxen ålder för minst fem år sedan. Individernas unika berättelser har analyserat utifrån Antonovskys teoriom känslan av sammanhang, samt genom flertalet begrepp kopplade till kulturell mångfald och integrationsprocessen.

  Av studiens resultat framkommer att immigranters första tid i ett nytt land påverkas i stor utsträckning av anledningen till migration, där traumatiska händelser som föranlett flyktharen negativ inverkan. Respondenterna framhåller att svårigheter i fråga om språkkunskap, deltagande på arbetsmarknaden och skapa relationer till svenskar under deras första tid i Sverige. Resultatet visar dock på att när respondenterna levt i Sverige ett antal år och förvärvat språkkunskaper, arbete och sociala relationer till svenskar upplevs dessa faktorer som mest betydelsefulla i fråga livstillfredsställelse och integration i det svenska samhället. Studien kan bidra med kunskap om vilka faktorer som är betydelsefulla för immigranters integrationsprocess, vilket också kan skapa en djupare förståelse för hur socialarbetare i sin yrkesroll ska bemöta immigranter.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 345.
  Bjernefeldt Sjöstedt, Karolina
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Prasertsri, Karin
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  ”Hela-skolan-ansats” mot mobbning och kränkningar – men fungerar det? En programteoretisk analys av en skolas praktiska tillämpning av Friendsprogrammet 2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Friendsprogrammet är ett anti-mobbningsprogram utformat för att förebygga och motverka

  mobbning och kränkningar. Stiftelsen Friends lyfter i och med programmet att fenomenet

  mobbning drabbar omkring 60 000 elever om året och därför bör ses ett socialt problem. Syftet

  med föreliggande studie var därför att undersöka huruvida personal vid en skola i en storstad

  inkluderas i arbetet mot mobbing och kränkningar, samt om arbetet präglas av ett demokratiskt

  och gemensamt förhållningssätt i enlighet med Friendsprogrammets “hela-skolan-ansats”. En

  kvalitativ fallstudie genomfördes och det empiriska materialet samlades in genom

  semistrukturerade intervjuer under tre tillfällen, urvalet bestod av en skolledare och tre lärare

  vid en mellan- och högstadieskola i en storstad. En programteoretisk utvärderingsmetod

  användes för att analysera det empiriska materialet tillsammans med teoretiska begrepp utifrån

  organisationsteorier. Slutligen resulterade utvärderingen i att all skolpersonal vid

  Storstadsskolan på ett eller annat sätt inkluderas i skolans arbete mot mobbning och

  kränkningar, samt att de har ett demokratiskt förhållningssätt. Skolan uppvisar dock brister i ett

  gemensamt förhållningssätt och av den anledningen kan det antas att skolan inte till fullo uppnår

  Friendsprogrammets “hela-skolan-ansats”.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 346.
  Bjurman, Ally
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Olsson, Freja
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  “Hur förberedd kan man bli?”: VFU–studenters upplevelser av det kunskapsbaserade sociala arbetet under ansträngda arbetsförhållanden2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sveriges socialtjänst har i dagsläget hög arbetsbelastning och personalomsättning. Detta påverkar direkt instansens anställda och organisationernas klienter. Anställda förklarar att den rådande situationen inom socialtjänsten försvårar möjligheten att utföra ett professionellt arbete. Nyutexaminerade verksamma inom socialtjänsten får bristande introduktion på arbetsplatserna som följd av socialtjänstens arbetsvillkor och -miljö. De upplever sig som “inkastade” och ensamma i arbetet. Tidigare forskning visar att nyutexaminerade och socionomstudenter identifierat en kunskapslucka i de praktiska färdigheterna inom socialt arbete och önskar att utbildningen givit dem mer av detta. Syftet med denna uppsats är att undersöka om socionomstudenter som genomfört sin VFU inom socialtjänsten upplever att de via grundutbildningen fått tillräckliga verktyg för att handskas med det avstånd som ofta råder mellan de kunskaper som lärs ut om vad som är välfungerande socialt arbete och de arbetsvillkor de möter på arbetsplatsen. Studien är kvalitativ där semistrukturerade intervjuer genomförts med fyra respondenter och två informanter. Datamaterialet har analyserats utifrån tematisk analys och genom de teoretiska utgångspunkterna “learning by doing” och krav-kontrollmodellen. Resultatet indikerar att respondenterna har en generell kunskap om det sociala arbetet och dess insatser samt att socialtjänstens rådande situation kan begränsa möjligheten till att utföra ett välfungerande socialt arbete

  Ladda ner fulltext (pdf)
  “Hur förberedd kan man bli?”: VFU–studenters upplevelser av det kunskapsbaserade sociala arbetet under ansträngda arbetsförhållanden
 • 347.
  Björk, Elsie-Marie
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Stark, Maria
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Det ordnar sig: En kvalitativ studie av ungdomar som uppburit långvarigt försörjningsstöd2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med studien är att studera ungdomar som långvarigt har uppburit försörjningsstöd. Frågeställningarna är; (i) Hur uppfattar ungdomarna möjligheterna att ta sig in på arbetsmarknaden, (ii) hur ser ungdomarna på att de är beroende av försörjningsstöd från socialtjänsten, (iii) finns det riskfaktorer för socialbidragsberoende i ungdomarnas bakgrund?

  Studien har genomförts genom kvalitativa intervjuer med sex ungdomar i åldersgruppen 18-24 år. Resultaten av intervjuerna har presenterats i olika områden utifrån frågeställningarna. Dessa områden har analyserats ur ett strukturalistiskt perspektiv och utifrån tidigare forskningsresultat.

  Undersökningens resultat visar att ungdomarna för närvarande bedömer sina möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden som små. De flesta förlitar sig dock till att "det ordnar sig" och de räknar med att ha arbete i framtiden. Vidare är socialbidraget förenat med skamkänslor och de flesta hade föredragit att få sin försörjning från något annat håll än socialtjänsten. Tidigare forskning har utöver arbetslöshet identifierat olika riskfaktorer som anses ha samband med socialbidragsberoende. Resultatet visar att en ungdom hade tydliga kopplingar till studiens utvalda riskfaktorer, svag ekonomi i familjen under uppväxten, sträng uppfostran och svaga skolresultat. Utöver problem i skolan kan samband med studiens övriga riskfaktorer för socialbidragsberoende ej påvisas i undersökningens resultat gällande majoriteten av ungdomarna.

  I uppsatsens diskussionsavsnitt ger författarna synpunkter på undersökningens resultat och förslag till vidare forskning.

 • 348.
  Björk, Linda
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Vaske, Annelie
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  " Vuxen som alla andra"  : Unga mammors upplevelser av myndigheters bemötande2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 349.
  Björk, Sofia
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  ”You have to be financially stable to open your mouth”. En kvalitativ studie av lesbiska och bisexuella kvinnors livserfarenheter i Indien.2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Syftet med studien var att undersöka hur lesbiska och bisexuella kvinnor i Indien beskriver

  sina livserfarenheter utifrån sociala normer om kön och sexualitet, samt att söka förstå vad

  som påverkar deras möjligheter att leva det liv de vill. Den tidigare forskningen på området

  har varit knapp och visat på många luckor, men visat att denna grupp kvinnor både är

  marginaliserad och våldsdrabbad. Studiens empiri bestod av fem semistrukturerade intervjuer

  som genomfördes på plats, per telefon och e-post. Resultatet analyserades med hjälp av

  begreppen genussystem, heteronormativitet och social kontroll. Resultatet tyder på att sociala

  normer kopplade till kön och sexualitet påverkar kvinnorna i hög grad, bland annat när det

  kommer till klädsel och övrigt socialt beteende, och att deras möjlighet till ett fritt liv är

  begränsat i jämförelse med mäns. Vidare tyder resultatet på att ekonomisk självständighet kan

  vara en förutsättning för att kunna leva öppet med den sexuella läggningen, eftersom en

  lesbisk kvinna riskerar att förvisas av sin familj. Resultatet tyder på att familjen är den som

  har svårast att acceptera kvinnorna, och flera av kvinnorna menar att det handlar om att

  familjen är rädd att förlora sitt sociala anseende. Avslutningsvis menar merparten av

  kvinnorna att det krävs en personlig styrka att ”komma ut ur garderoben” och vara öppen med

  sin sexualitet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 350.
  Björklund, Catharina
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Olsson, Pernilla
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Lindberg, Kirsten
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Flickor med AD/HD - Hittar man dem?2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
45678910 301 - 350 av 2519
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf