oru.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 2063
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Alexandersson, Pär
  et al.
  Socialstyrelsen, Stockholm, Sweden.
  Andershed, Henrik
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Andershed, Anna-Karin
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Cater, Åsa
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Utsatthet i unga år och psykisk ohälsa i vuxen ålder : sammanfattning av resultat från en intervjustudie av 2 500 unga vuxna2015Report (Other academic)
 • 52.
  Ali, Sadaf
  et al.
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Abraham, Yodit
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Att vara mor till ett autistiskt barn: En kvalitativ studie om mödrars liv, familj och samhällsstöd i relation till deras autistiska barn2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 53.
  Alkberg, Josefine
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Wärnelöv Wallstål, Jessica
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Vården och omsorgens kvalitet på särskilda boenden ur ett brukarperspektiv2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 54.
  Allard, Jacob
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Karlsson, Magdalena
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  F å gel,  fisk  eller   mittemellan ?: –  En  kvalitativ  studie  om  butikschefers  upplevelser  att  vara  i   mellanposition2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 55.
  Allard, Julia
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Sellén, Sandra
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Desorganiserad anknytning - finns det möjlighet till förbättring? Faktorer som kan påverka förändringsprocessen2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [ja]

  Sammanfattning

  Syftet med denna studie är att undersöka huruvida desorganiserad anknytning kan

  förbättras till ett organiserat anknytningsmönster samt undersöka vad som kan antas påverka

  processen. Studien vilar på anknytningsteorin som grund och materialet till denna teoretiskt

  integrativa litteraturstudie har insamlats genom ett systematisk tillvägagångssätt. Det förs

  även en diskussion kring diagnosen reaktiv anknytningsstörning (RAD), dess samhörighet

  med anknytningsteorin samt huruvida den kan anses vara användbar för behandling.

  Resultatet visar på att det inte finns tillräckligt empiriskt underlag för att kunna

  säkerställa att det går att förändra en desorganiserad anknytning till organiserad eller vad som

  säkert påverkar en sådan process. Däremot visar studierna starkt på att det kan vara möjligt

  och att det till och med kan gå att uppnå en trygg anknytning. Studierna lyfter fram att det

  som kan antas vara centralt i förbättringsprocessen bland annat är en trygg

  anknytningsrelation, förutsägbarhet samt att barnet får sina behov adekvat tillgodosedda. Det

  som framhävs vara det främsta hindret i förbättringsprocessen är bristande föräldraförmågor.

  Studier visar på att det sociala stödet från omgivning såväl som samhälle är viktigt för

  anknytningen och individens utveckling.

 • 56.
  Alm, Anneli
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Haals, Annelie
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Anhörigvårdande makars livssituation och anhörigstödets betydelse2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 57.
  Alm, Fredrika
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Karenus, Therese
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Malmström, Marie
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Barn som upplevt våld mot mamma: Reaktioner utifrån ett genusperspektiv2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 58.
  Alm Ivarsson, Gabriella
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Söderholm, Jessica
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Strävan efter jämställdhet: En studie om medvetenhet kring jämställdhet inom Eskilstuna kommun2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to see how aware employees in a management in Eskilstuna municipality was about the gender equality targets in the city's own policy document on gender equality. A Web-based survey was implemented in which 130 questionnaires were sent out. Respondents have been responding to various queries around the policy document and they have given suggestions for improvement. A quantitative method has been chosen and analyzed the material from the theoretical perspective around social constructivism and previous research. Previous research has shown that it can be difficult to implement a plan of action or a policy document in large organizations in a satisfactory way. The result of the survey shows that few of the respondents are aware of the document and only a few have read it and are aware of the goals that are posted.

 • 59.
  Alm, Karl
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Damgaard, Jens
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  En dubbel utsatthet: En kvalitativ studie om invandrarföräldrar som har barn med funktionsnedsättningar och personlig assistans2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate the experience regarding the situation of immigrant parents to disabled children with personal assistance in Sweden. This study is based on a qualitative method in which interviews have been carried out with parents, administrators of the act on support and service to certain impaired persons (LSS) and representatives of personal assistance providers. This study also aims to investigate the experiences of the Swedish welfare system, by examining different perspectives regarding disability, the encounter with authorities, the consequences of personal assistance and the role of personal assistance providers. The data obtained by the interviews have been analyzed by using an intersectional method and theoretical concepts of social exclusion and inclusion. The results show that immigrant parents experience more difficulties in obtaining the social support that they are entitled to, because of language barriers and insufficient knowledge about the welfare system. The study also shows that immigrant parents to disabled children risk an increased vulnerability in society, in which the vulnerabilities of being an immigrant but also being a parent to a disabled child, strengthen each other and increase the complexity of their situation. The result suggests that the system regarding personal assistance is complicated. On one hand the system can help parents to obtain help for their children but on the other hand creates a risk of excluding them from society, for example by having family members to care for their children which can lead towards exclusion from the regular labour market.

 • 60.
  Almgren, Jesper
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Bergenbrandt Hoffman, Patrik
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  "Stor skillnad på He-man och Barbie" - En kvalitativ studie om hur behandlingspersonal återskapar genusföreställningar i behandlingsarbetet2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 61.
  Almgren, Moa
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Kriv, Perdaod
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Skolpersonals arbete med Friendsprogrammet En programteoretisk analys 2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Studien syftar till att undersöka hur skolpersonal, på en utvald skola, implementerar och i praktiken förhåller sig till Friendsprogrammet, för att ta del av detta tillämpades en kvalitativ ansats. Empirin samlades in med hjälp av två semistrukturerade gruppintervjuer som genomfördes på en grundskola i en liten kommun. Sekundärempiri har inhämtats från Friendsorganisationen samt från Skolverket. Med hjälp av en programteoretisk analys jämfördes Friendsprogrammets och skolans insatser samt arbetssätt för att identifiera skillnader och likheter dem emellan. Empirin visade att skolan inte hade implementerat alla delar av Friendsprogrammet. Skälen till detta är flera, dels kan det bero på bristande förutsättningar för en hela-skolan-ansats, men det kan också hs grundat sig i att skolan har kontextuella villkor som programmet inte har identifierat tidigare. Andra antaganden som kan ha förorsakat implementeringsproblematiken är att personalen hade svårt att upprätthålla entusiasmen kring användandet och implementeringen av programmet efter den intensiva starten. Dessa slutsatser kan leda till en utveckling av Friendsprogrammet, vilket kan resultera i att antalet barn som utsätts för mobbning reduceras.

 • 62.
  Almqvist, Kjerstin
  et al.
  Department of Social and Psychological Studies, Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Källström, Åsa
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Appell, Petra
  Department of Social and Psychological Studies, Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Anderzen-Carlsson, Agneta
  Örebro University, School of Health Sciences. Örebro University Hospital. Faculty of Health, Science, and Technology, Department of Health Sciences, Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Mothers’ opinions on being asked about exposure to intimate partner violence in child healthcare centres in Sweden2018In: Journal of Child Health Care, ISSN 1367-4935, E-ISSN 1741-2889, Vol. 22, no 2, p. 228-237Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Intimate partner violence (IPV) constitutes a hidden health risk for exposed mothers and children. In Sweden, screening for IPV in healthcare has only been routine during pregnancy, despite an increase in IPV following childbirth. The arguments against routine questions postpartum have concerned a lack of evidence of beneficial effects as well as fear of stigmatizing women or placing abused women at further risk. Increased understanding of women’s attitudes to routine questions may allay these fears. In this study, 198 mothers in 12 child healthcare centres (CHCs) filled in a short questionnaire about their exposure and received information on IPV at a regular baby check-up visit. The mothers’ lifetime prevalence of exposure to IPV was 16%. One hundred and twenty-eight mothers participated in a telephone interview, giving their opinion on the screening experience. The intervention was well-received by most of the mothers who reported that questions and information on IPV are essential for parents, considering the health risks for children, and that the CHC is a natural arena for this. Necessary prerequisites were that questioning be routine to avoid stigmatizing and be offered in privacy without the partner being present.

 • 63.
  Almqvist, Lena
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Patterns of engagement in young children with and without developmental delay2006In: Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, ISSN 1741-1122, E-ISSN 1741-1130, Vol. 3, no 1, p. 65-75Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to identify patterns of process characteristics capturing the essence of children's experiences in their natural environment and their possible association with health and well-being operationalized as engagement for young children with and without developmental delay. Data were gathered from 1035 children between 1 and 3 years in community-based preschools. Teachers and parents responded to questionnaires concerning interaction, activity, and engagement, as well as demographic and biopsychosocial information. A cluster analysis was conducted to find homogenous patterns related to engagement. Five distinct patterns were identified, all related to different levels of engagement. Several factors, within both the child and the environment, were associated with high levels of engagement. Interaction skills and availability of activities appear to be strong predictors of high-level engagement, regardless whether or not the child has been identified as developmentally delayed.

 • 64.
  Almqvist, Lena
  et al.
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Granlund, Mats
  Mälardalens högskola.
  Participation in school environment of children and youth with disabilities: a person-oriented approach2005In: Scandinavian Journal of Psychology, ISSN 0036-5564, E-ISSN 1467-9450, Vol. 46, no 3, p. 305-314Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study investigated patterns of interrelated positive subject and environmental factors related to participation in school activities of pupils with different kinds of disabilities. Questionnaires concerning participation were collected from 472 pupils with disabilities and their teachers, parents and special education consultants. A person-oriented approach with the aim to identify patterns of variables related to a high degree of participation of pupils with disabilities was used. Cluster-groups were formed based on scores for individual subjects on factors identified as important for participation. Groups with a high degree of participation were characterized by high scores in autonomy and perceived interaction with peers and teachers and an internal locus of control. Type and degree of disability did not predict cluster group membership. A conclusion is that the outcome participation is better predicted by patterns of interrelated positive subject and environmental factors than by type of disability or any other single factor.

 • 65.
  Almqvist, Lena
  et al.
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Hellnäs, Petra
  Stefansson, Maria
  Granlund, Mats
  Mälardalens högskola.
  'I can play!': Young children's perceptions of health2006In: Pediatric Rehabilitation, ISSN 1363-8491, E-ISSN 1464-5270, Vol. 9, no 3, p. 275-284Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Health is today viewed as a multi-dimensional concept partly conceptualized independent from not being ill. The aim of this study was to gain knowledge of how young children perceive health. Interviews were conducted with 68 children (4–5 years), within their pre-school setting, with the help of a semi-structured interview guide. A multi-dimensional perspective represented by the health dimensions of the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) was used in a manifest deductive content analysis. The children's statements were categorized and placed under one of the four health dimensions, body, activity, participation and environment. A latent content analysis was applied to identify underlying themes in the manifest categories. The results revealed that young children perceive health as a multi-dimensional construct, largely related to being engaged, i.e. to be able to perform wanted activities and participate in a supportive every-day context. This implies that improvements of child engagement should be emphasized in health promotion and to a greater extent be the central focus of health interventions for young children.

 • 66.
  Almström, Erik
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Flyktingbarn i den svenska skolan: En kvalitativ studie om hur flyktingbarn uppfattar skolan som möjliggörare att bli en del av det svenska samhället2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 67.
  Almén, Anna
  et al.
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Boman Hultberg, Christina
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Socionomprogrammet på distans, en utvärdering2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 68.
  Al-Suhalili, Meys
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Askerlind, Sandra
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Socionomens rehabiliteringsarbete inom den rättspsykiatriska vården2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 69.
  Altun, Lydia
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Tiari Paulus, Nancy
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Fängslad i kulturens seder: - En kvalitativ studie om unga assyriska/syrianska kvinnors subjektiva upplevelser av en hederskultur2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Studiens syfte är att undersöka om och i vilken utsträckning assyriska/syrianska kvinnor

  upplever sin kultur som en hederskultur. En kvalitativ metod har genomförts och sex

  intervjuer med en semistrukturerad utformning utfördes. Intervjuerna genomfördes med

  assyriska/syrianska kvinnor mellan 19-28 år gamla som är bosatta i Sverige. Dessa kvalitativa

  intervjuer tog cirka 45 minuter och fokus låg på att dels undersöka ryktets betydelse och

  eventuella konsekvenser som det kan medföra, men också eventuella skillnader som

  uppkommer mellan de olika könen i den assyriska/syrianska kulturen. Resultaten visar att

  ryktesspridning har en stor betydelse och är ett vardagligt fenomen. Det är vanligast att ryktet

  uppfattas ha en negativ klang inom den assyriska/syrianska kulturen. De konsekvenser som

  ett rykte kan medföra skulle kunna vara utfrysning, skambeläggning, kontroll, undandragen

  kärlek, fysisk- och psykisk misshandel. Detta för att individen inte bara förstör sin egen heder,

  utan även hela kollektivets heder. Kvinnorna möter krav och begränsningar dagligen i den

  assyriska/syrianska kulturen och dessa skiljer sig mellan de olika könen, vilket innebär att

  kvinnans handlingsutrymme är betydligt mer begränsad än mannens.

 • 70.
  Alukíc, Kanita
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Causevíc, Belma
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Våga prata genus Socionomstudenters erfarenheter av kön och genus på utbildningen och socialtjänsten2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka vilka förutsättningar socionomutbildningen ger studenter att utveckla ett kritiskt perspektiv på kön och genus. Detta görs genom att undersöka socionomstudenternas upplevelser av kön och genus på utbildningen men även på socialtjänsten. För att uppnå syftet med studien har två fokusgruppsintervjuer genomförts med socionomstudenter som har eller har haft verksamhetsförlagd utbildning på socialtjänsten samt en enskild intervju med läraren med ansvar för kursutvecklingsfrågor inom socionomprogrammet. Det har även inhämtats empiri i form av kursplaner, kursutvärderingar samt en självvärdering av socionomprogrammet för Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

  Av studiens resultat framgår det att de intervjuade studenterna anser att genusperspektivet berörs till viss del, men att de önskar mer kunskap kring kön och genus i syfte att känna sig mer trygga inför deras framtida arbete. Samtidigt menar både de intervjuade studenterna och läraren att socionomutbildningen är en generalistutbildning. Kunskapsnivån samt omfattning av genus kan däremot påverkas av studenternas egna erfarenheter och intresse av ämnet. Något som visat sig vara av betydelse är vikten av reflektion och att det är ett verktyg som skapar och utvecklar kunskaper. Detta urskiljs i både studenternas utsagor om deras kunskaper samt det faktum att socionomprogrammet ständigt arbetar med för att utveckla programmet inom områden som exempelvis genus. Det vill säga att reflektion och diskussion är ett sätt att få nya eller fördjupade kunskaper om genus, och därmed bör alla våga prata om genus.

 • 71.
  Alverås, Sara
  et al.
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Dunder, Miriam
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Med hedern i behåll: en kvalitativ studie på verksamheter som arbetar mot hedersförtryck i Sverige år 20062007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 72.
  Alvås, Jenny
  et al.
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Back, Erling
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Hög tid för Kuratorer att inkluderas inom primärvården2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 73.
  Amar Pettersson, Fatima
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Olsson, Amanda
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Boys will be boys (and girls will be girls)? En innehållsanalys av biståndsutredningar utifrån kön och genus2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte: Att undersöka om språket i skriftliga biståndsutredningar som lett till avslag, skapar och återskapar samhälleliga föreställningar om kön och genus. Vetenskapsteoretisk utgångspunkt: Studien har utgått från kontextuell socialkonstruktivism, det vill säga att den sociala verkligheten är i stor utsträckning konstruerad, med ett fåtal undantag. Metod: En innehållsanalys har gjorts av de första 16 utredningarna från 2015 och framåt som resulterat i avslag, gällande biståndet "boende med särskild service". Av dessa gällde 8 utredningar kvinnliga klienter och 8 utredningar gällde manliga klienter. Efter att empirin bearbetats analyseras texten utifrån teorier om genus, språk och makt. Resultat: Skrivna utredningar gällande ansökan om biståndet "boende med särskild service för vuxna" innehåller ord och formuleringar som kan förstås som könade. Det fanns också en tendens att fokusera på hushållssysslor, mathållning och relationer då den sökande var kvinna och fokuserade mer på sysselsättning då den som sökte biståndet var man. Intressen, personlig omvårdnad och ekonomi var områden som fokuserades på i liknande utsträckning i samtliga utredningar. Slutsatser: Skrivna biståndsutredningar för "boende med särskild service för vuxna" kan anses skapa och återskapa normativa förställningar om kön och genus, genom det språkbruk som används och vad som fokuseras på i texten. Konsekvenserna av detta diskuteras avslutningsvis i uppsatsen.

 • 74.
  Amiri, Sirva
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Afrim, Isabelle
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Kunskap och förståelse för hederskulturen: En kvalitativ studie baserad på socialsekreterares erfarenheter av hedersrelaterade ärenden i Huddinge kommun.2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 75.
  Amjadi, Golala
  et al.
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Djalali, Nazli
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Moderskap och våld: En kvalitativ studie om våldsutsatta kvinnors uppfattningar om sitt moderskap samt sin relation till barnen2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 76.
  Ammouri, Anneli
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Gorgis, Ilona
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  För vem och under vilka villkor visar kriminalitetsprogrammet Enchanced Thinking Skills effekt? En integrativ litteraturöversikt 2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den genomförda litteraturstudien är av integrativ ansats med syfte att granska eventuella effekter av kriminalitetsprogrammet Enhanced Thinking Skills (ETS). Studien har genomförts genom en granskning av 14 internationella studier, utvärderingar och metaanalyser av ETS. En systematisk metod har tillämpats för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. I analysförfarandet har det skett en syntetisering för att sammanställa och jämföra de olika artiklarna. Vidare har analysen stärkts genom tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkterna kognitiv teori, återfall i brott samt utvärderingsproblematik. Resultatet tyder på att ETS programmet har positiv effekt för de intagna. Främst för programfullföljare och lämpliga deltagare (medelriskintagna). Varaktigheten av ETS effektivitet kan dock inte garanteras på grund av brist på uppföljningar. Genom litteraturöversikten har det belysts problem som kan uppstå vid utvärderingar. Dessa problem är matchningen av ETS-gruppen och kontrollgruppen, tidsperioden för utvärderingar, om de intagna är lämpade att delta i programmet, olika kontrollvariabler samt behandlingstroheten. De brister som urskilts i slutsatsen har föranlett förslag till vidare forskning.

 • 77.
  Amnå, Erik
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Zetterberg, Pär
  Department of Government at Uppsala University.
  A political science perspective on socialization research: young Nordic citizens in a comparative light2009Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Political scientists characterize Scandinavian adults as politically active citizens in voting and party membership, and also in associational involvement. Scandinavians are said to be more politically motivated, have more political resources and have stronger participatory norms than others. Some scholars explain this in relation to a substantial amount of social capital. Others focus on the quality of political institutions, and strong civic education. Still others point at cultural factors, such as strong emancipative values resulting from socio-economic modernization.

  Remarkably, political scientists have made few theoretical contributions to comparative political socialization research. This chapter aims at filling this gap. By drawing on theories that are able to account for adults, four hypotheses are elaborated that might account for cross-national differences in attitudes towards civic engagement among youth; the civic hypothesis, the social capital hypothesis, the public-institutional hypothesis, and the modernization hypothesis. The explanatory power of each hypothesis is tested by reviewing political socialization research as well as analyses of the IEA civic education data on 14-year-olds in 24 European and North American countries. Somewhat surprisingly, Southern European youth, not Scandinavians, are found to demonstrate the widest range of expected participatory modes. Self-predictions of active involvement seem to be explained mainly by political resources and motivation (the civic hypothesis), as well as by school experiences (the public-institutional hypothesis). However, research on the same cohort some years later indicates that experiences from a multitude of socialization arenas in late adolescence and early adulthood partly alter the cross-country pattern. Adult Scandinavians are in a world-leading position in political action.

  Finally, in the light of recent Scandinavian “Democratic Audits’” claiming that mixed social, political and cultural conditions challenge Nordic stereotypes, the concept of the “Stand-by Citizen” is suggested to be useful in research on contemporary youth’s civic engagement, mainly due to its sensitivity towards not only manifest, but also latent dimensions of attitudes and behavior.

 • 78.
  Andersen, Gina
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Edlund, Elisabet
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Chefer inom särskilda boenden: Hur utövar de ledarskap vid omorganisation och i vardagen?2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 79.
  Andersen, Gina
  et al.
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Edlund, Elisabet
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Hur utövar chefer sitt ledarskap för personliga assistenter2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 80.
  Andersen, Jon Aarum
  Växjö University, Växjö, Sweden.
  Ny tränare - bättre lag?2006In: Inkast: idrottsforskning vid Växjö universitet / [ed] Fahlström, PG; Forslund, M; Stark, F, Växjö: Växjö University Press , 2006Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 81.
  Andershed, Anna-Karin
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Andershed, Henrik
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Improving evidence-based social work practice with youths exhibiting conduct problems through structured assessment2016In: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, Vol. 19, no 6, p. 887-900Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A key task in evidence-based case management of youth is the assessment of research-based risk and protective factors. In the present study we compare assessments of social workers using a structured assessment instrument with assessments of social workers not using such an instrument. Assessments of the exact same case—a vignette about a 14-year-old boy—conducted by 30 social workers using a structured assessment instrument and 30 social workers not using such an instrument were compared. The 60 assessments were also rated by independent researchers and senior social services managers, blind to whether an instrument had been used in the assessments or not. As hypothesized, using a structured assessment instrument resulted in the identification of a greater number of research-based risk and protective factors, and the assessments were rated as better in terms of general adequacy, quality, accuracy and potential treatment effectiveness, than when an instrument was not used. The present study demonstrates that social workers’ assessments of youth become more evidence-based, adequate and potentially more treatment effective when a structured assessment instrument is used as compared to when it is not.

 • 82.
  Andershed, Anna-Karin
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Andershed, Henrik
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Risk and protective factors among preschool children: integrating research and practice2015In: Journal of Evidence-Informed Social Work, ISSN 2376-1407, E-ISSN 2376-1415, Vol. 12, no 4, p. 412-424Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article the authors present a review of previous reviews and meta-analyses, identifying and summarizing the empirical research base on risk and protective factors for future psychosocial problems-specifically externalizing and internalizing problems-among preschool children. The authors also discuss risk and protective factors in the framework of concepts such as evidence-based practice, risk-focused prevention and treatment, and the Risk, Need, and Responsivity principles. They conclude that there is an extensive amount of research on risk and protective factors for preschool children that could and should be used by well educated professionals to help children to a better life.

 • 83.
  Andershed, Anna-Karin
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Andershed, Henrik
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Risk- och skyddsfaktorer förnormbrytande beteende bland unga: Att använda teori och forskning i praktiken2019Report (Refereed)
 • 84.
  Andershed, Henrik
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Salekin, Randall T
  University of Alabama, Dept Psychol, Tuscaloosa AL, USA.
  Clark, Abby P
  Psychopathy in children and adolescents: Assessment and critical questions regarding conceptualization2018In: Handbook of psychopathy / [ed] Christopher J. Patrick, New York: Guilford Publications, 2018, 2, p. 479-508Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this chapter is to review what is currently known about the conceptualization and assessment of psychopathy in childhood, and to offer perspective on where investigative work in this area can proceed from here using the aforementioned questions as a guide. In the service of this broad goal, the chapter is organized around five specific aims. First, we consider how psychopathy relates to conditions listed in the “Disruptive Behavior Disorders” section of DSM-5, devoting special attention to the diagnosis of conduct disorder with limited prosocial emotions (CD+LPE) as a means to capture child psychopathy. Second, we review findings from developmental studies testing the extent to which psychopathic tendencies can be identified reliably and effectively, in terms of predicting meaningful outcomes, at early ages. Third, to further address the question of how applicable the diagnosis is to youth, we summarize existing evidence regarding the structural properties and criterion-related validity of differing established measures of child/adolescent psychopathy. Fourth, we review etiological theories and relevant research findings, including data from neuroscience. Fifth, we outline directions for future research, with an emphasis on ways to improve investigative approaches and interpretability of findings in this crucial area of study. In this latter section of the chapter, we also address issues such as the need for continuing research directed at clarifying relations between child psychopathy and the childhood diagnoses in the DSM.

 • 85.
  Andersson, Andreas
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Johansson, Sara
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  ”Jag önskar att jag inte behövde det men samtidigt så känner jag att jag måste”: En kvalitativ studie rörande unga vuxnas reflektioner om Facebook och Facebookanvändande2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  The aim of this study has been to present the percieved influence of Facebook usage among

  young adults. Five subjects, two men and three women aged 20-25, was the respondents of

  qualitative, semistructured, interviews with an emphesis on social phenomenons that might

  affect psychosocial health. After applying coding and thematc analasis to the collected data,

  the findings were analyzed using socialpsychological theory and theory of identity and earlier

  findings on the subject. The results show that the interviewed young adults tend to express

  that Facebook usage is affecting their health in different ways, that Facebook as such has both

  positive and negative sides and lastly that the individuals’ usage and represenatation on

  Facebook can be linked to different roles and that the process of representation on Facebook

  can affect the identification process.

   

 • 86.
  Andersson, Ann
  et al.
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Andersson, Malin
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Uppföljning av Familjehemsplacerade Barn: - Socialsekreterarens arbete med enskilda samtal med barn och kontakten med vårdnadshavare2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med uppsatsen var att skapa en förståelse och en ökad kunskap kring socialsekreterarnas arbete med uppföljningen av det familjehemsplacerade barnet. För att besvara undersökningens syfte användes en kvalitativ metod. Studien grundar sig på sex intervjuer med socialsekreterare. Intervjuerna bygger på fyra olika delar: enskilda samtal med barn, barns bästa i enskilda samtal, kontakten med vårdnadshavare och hinder i kontakten med vårdnadshavare. Litteraturen som användes redogör för de olika delarna i studien. Studiens tolkningsram består av teori och tidigare forskning inom området som undersöktes. Socialtjänsten har ett ansvar för att se till att familjehemsplacerade barn får en trygg och bra uppväxt men enligt tidigare forskning finns en del brister i uppföljningen av de placerade barnen. Några resultat som framkom var att socialsekreterarna följer upp placeringarna och då har enskilda samtal med barnen. Ytterligare resultat som framkom var att det är viktigt med kontakten med vårdnadshavare men att det inte alltid fungerar på grund av olika hinder. Dessa resultat har sedan analyserats utifrån teori och tidigare forskning.

 • 87.
  Andersson, Ann
  et al.
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Medborg, Pia
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Det goda boendet: En kvalitativ studie av anhörigas upplevelse av kontaktmannaskap och individuell målplan2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I den här studien undersöks ett särskilt boende som satsat på att bland annat få anhöriga att känna sig delaktiga i omsorgen om den äldre genom dels något som kallas kontaktmannaskap, dels genom individuell vårdplan för den äldre. De har kallat projektet för ”Det goda boendet.”

  Syftet med denna studie har varit att undersöka hur projektet har lyckats vad gäller de anhörigas situation. Våra frågor har rört de anhörigas situation före, och efter att den närstående flyttade till det särskilda boendet, hur de anhöriga upplevde kontaktmannaskap och om de hade delaktighet i den individuella vårdplanen. Vi ville också undersöka om de anhöriga upplevde sig vara i behov av stöd och i så fall vilket stöd som efterfrågades.

  Resultaten bygger på intervjuer med sex anhöriga och den teoretiska anknytningen är kommunikationsteori och rollteorin

 • 88.
  Andersson, Anna
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Ryberg, Matilda
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Boendestöd för personer med psykiska funktionshinder: En intervjustudie om upplevelser, relation och delaktighet2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 89.
  Andersson, Anneli
  et al.
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Bäckström, Elin
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Ivarsson, Maria
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Kvinnors och mäns beskrivningar av bemötande av ungdomar på en institution2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 90.
  Andersson, Anne-Marie
  et al.
  Högskolan i Örebro, socionomutbildningen.
  Eriksson, Ewa
  Högskolan i Örebro, socionomutbildningen.
  Pettersson, Inger
  Högskolan i Örebro, socionomutbildningen.
  Edvardsson, Bo
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work. Högskolan i Örebro, Institutionen för psykologi och pedagogik.
  LvU-utredningar: kritisk granskning och utveckling1984Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose is to develop a problemfocused work model for child protection investigations. Eight investigations are critically examined and five well informed persons are interviewed. The investigations were judged to have defects. A problemfocused work model is presented. 

 • 91.
  Andersson Bruck, Kjerstin
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Cater, Åsa
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Men for Gender Equality: promising projects for preventing men’s violence against women2016In: Preventie van intergenerationeel geweld in Nederland en EU: Verkenning van wat werkt. Bijlagen / [ed] Majone Steketee, Reneé Römkens, Eliane Smits van Waesberghe, Trees Pels, Katinka Lünnemann, Jodi Mak, Jamila Mejdoubi, Hanna Harthoorn, Atria & Verwey-Jonker Instituut , 2016, , p. 13p. 51-63Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Män för jämställdhet (eng: Men for Gender Equality - MfGE) is a non-government Swedish organisation with a vision for “a gender equal society without violence”. Critical gender theory serves as the platform for the organisation and its projects. Two of MfGE’s projects: Jämt föräldraskap (eng: Equal Parenthood - EP) and Frihet från våld (eng: Freedom From Violence - FFV) are particularly good examples of how MfGE is working to prevent men’s violence against women. EP promotes equal parenting by developing and offering activities directed at new and expectant parents, with special focus on fathers. Half of their activities are directed at local parental and father groups across the country. FFV offers early violence prevention aimed at children and young people in order to limit the incidence and consequences of violence in young people’s intimate relationships by adopting methods that highlight the importance of bystanders. This programme is an adaptation of the American Mentors in Violence Prevention (MVP). Although the programmes in their Swedish versions need further evaluation to establish their evidence base, their firm correspondence to what the literature identifies as important aspects for succeeding in preventing men’s violence qualifies them as promising projects.

 • 92.
  Andersson Bruck, Kjerstin
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Lindström, Helene
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Barnavårdsutredningen som relationell praktik2018In: Relationer i socialt arbete: I gränslandet mellan profession och person / [ed] Bruhn, Anders & Källström, Åsa, Stockholm: Liber AB , 2018, 1, p. 92-106Chapter in book (Other academic)
 • 93.
  Andersson, Carolina
  et al.
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Modig, Cecilia
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Rolf, Emma
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  En kvalitativ studie om integration samt attityder kring heder, könsroller och sexualitet hos sex unga män med rötter i Mellanöstern2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 94.
  Andersson, Caroline
  et al.
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Johansson, Erika
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Karlsson, Therése
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Multifunktionell behandling på institution: En studie om vägledande behandlingsprinciper och behandlingsintegritet utifrån ett personalperspektiv2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 95.
  Andersson, Dan
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  En studie av en kommuns dilemma när ett barn till föräldrar med lindrig utvecklingsstörning omhändertas2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 96.
  Andersson, Elisabeth
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Arhursson, Ellen
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Nilsson, Maria
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Polyviktimisering i Sverige: Vad vet vi och vad behöver vi veta? En kunskapsöversikt2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 97.
  Andersson, Emelie
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Anna, Axén
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Makkonen, Katariina
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  FAmiljehemsvård-: Hur arbetar socialtjänsten med familjehemsplaceringar?2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 98.
  Andersson, Emilia
  et al.
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Föllinger, Erika
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Wallenlöv, Ulrica
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Vägar till kvalitetssäkring inom socionomutbildningen: en kvalitativ studie om lämplighetsprövning för blivande socionomer2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 99.
  Andersson, Eva
  et al.
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Engström, Maria
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Barn till yngre personer med demenssjukdom2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 100.
  Andersson, Eva-Marie
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Ungdomars delaktighet i ett förändringsprojekt2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to describe the participation of youth in a community change project that Nerikes international association, NIF, has carried through . NIF is an umbrella organisation for different immigrant associations in Närke. The purpose of their project was to engage youth and adults so they could work for change together with the focus on youths participation. Out of the purpose with my study I wanted to find out to which degree the youth had participated during the process and what difficulties and facilitating factors had occurred. I was also interested in what consequences the youths participation had had for them personally and for the local area.

  As theoretical starting points in the study has different aspects of participation been discussed as well as social mobilisation, empowerment and the conscious making pedagogy how explains different strategies of how to make people participate and strengthen their action capacity. A qualitative method has been used and two youths has been interviewed, a male and a female. The project leader has also been interviewed.

  The result showed that the youth has had the opportunity to participate during the whole process. From the making of the project plan to the conduction of the different activities. The youth has had the responsible to bring the work forward. The fact that the youth has worked together and with support from adults has shown to have positive effects because it has given the youth strength to express their opinions. At the same time it turns out that the adults hasn’t participated so much and that they could have had an more active role. Even the motivation among many of the youth was bigger in the beginning of the project. The youth that’s been interviewed has also gotten new knowledge and capacities and social training through their participation in the project.

1234567 51 - 100 of 2063
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf