To Örebro University

oru.seÖrebro universitets publikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234567 51 - 100 of 4560
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Al-Ansari, Hoda
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Aho, Mari
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Effekten av biologilaborationer på elevers lärande, engagemang och intresse samt uppnående av lärandemål: En utforskande studie2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 52.
  Alatalo, Tarja
  et al.
  Educational Work, School of Teacher Education, Dalarna University, Falun, Sweden.
  Norling, Martina
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. Education and Preschool Education.
  Magnusson, Maria
  Department of Education and Teachers’ Practice, Linnaeus University, Kalmar, Sweden.
  Tjäru, Sofie
  Faculty of Education and Welfare Studies, Åbo Akademi University, Turku, Finland.
  Hjetland, Hanne Næss
  Department of Early Childhood Education, Head of Studies, Oslo Metropolitan University, Oslo, Norway.
  Hofslundsengen, Hilde
  Education, Department of Language, Literature, Mathematics and Interpreting, Western Norway University of Applied Sciences, Sogndal, Norway.
  Read-aloud and writing practices in Nordic preschools2023Inngår i: Scandinavian Journal of Educational Research, ISSN 0031-3831, E-ISSN 1470-1170Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Preschool teachers' read-aloud and writing practices were investigated using a questionnaire about how activities were planned and organized, and what their purpose was. The results indicate that early literacy practices were not planned systematically. Most of the preschool teachers (77%) reported having storybook read-alouds at least three times per week. A large minority (45.5%) reported never or seldom using writing activities, and rarely in play. The main aims of read-alouds were to promote learning and development, create a sense of community, and regulate group activities. The main aims of writing practices were to learn about letters, understand the function of print, and arouse interest in writing. We discuss the implications of these findings in relation to a need for a didactic approach, where play is the core of early literacy practices.

 • 53.
  Alatalo, Tarja
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work, Borlänge, Sweden.
  Norling, Martina
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Magnusson, Maria
  Linnaeus University, Växjö, Sweden.
  Tjäru, Sofie
  Åbo Akademi, Vasa, Finland.
  Hjetland Naess, Hanne
  Oslo University, Oslo, Sweden.
  Hofslundsengen, Hilde
  Western Norway University of Applied Sciences, Norway.
  Høgtlesing og tidlig skriving i svenske og norske barnehager2020Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [no]

  Bakgrunn: Tidlig skriftspråkutvikling har vist sammenheng med senere lese- og skriveferdigheter i skolen. I barnehagen er det behov for en didaktikk der lek er kjernen, og hvor alle barn får mulighet til å kommunisere, utforske og leke med skrift. For å få til dette har det betydning hvordan et innhold som skrift representeres og behandles i barnehagen. Hensikten med denne studien er å bidra med kunnskap om hvordan nordiske barnehagelærere tilrettelegger for skriftspråklæring i nordiske barnehager. Følgende forskningsspørsmålet er sentralt: Hvilken oppfatning, praksis og erfaringer beskriver barnehagelærere at de har med høytlesing og skriving?

  Metode: 76 barnehagelærer i Sverige og 92 barnehagelærer i Norge besvarte et spørreskjema med åpne og lukket spørsmål om høytlesing og skriving. Resultatene ble analysert med frekvensanalyse i SPSS og med kvalitativ innholdsanalyse av åpne spørsmål.

  Resultater: Preliminære funn viser at det er mindre skriving på småbarnsavdeling og stor variasjon i tekstmiljøet knytt til skriving for eldre barn. Høytlesing er en sentral del av barnehagens virksomhet, men det er stor variasjon i vilkårene for høytlesning, hva som leses, hvorfor og hvor ofte det leses.

  Implikasjoner for praksis: Studien kan styrke barnehagelærers didaktikk innenfor språk og kommunikasjon gjennom å løfte frem eksempel på hvordan barnehagelærer legger til rette for høytlesing og skriving. Barnehagelærer trenger kunnskap om høytlesing som en didaktikk hvor skriftspråket er i sentrum og hvordan man tilrettelegger for skriving om funksjon, og ikke først og fremst som form, for de yngste barna.

 • 54.
  Al-Baghdadi, Ahmed
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Problemlösning i matematik: Inom gymnasieskola2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Jag har i denna uppsats valt att belysa uppfattningar om problemlösningen i matematik och dess vikt för lärandet. Det löses alltid problem under matematiklektionerna men ur nyfikenhet tänker jag i mitt arbete bland annat skaffa mig en uppfattning om hur viktigt lösningarna av matematiska uppgifter är för att utveckla matematiska kunskaper.

  Syftet med uppsatsen är att från lärarnas perspektiv försöka belysa problemlösningens roll i matematikundervisningen på gymnasieskolorna. Dessutom tänker jag skaffa mig en uppfatt-ning om många av de faktorer som eleverna brister i när de löser matematiska problem och de orsaker som ligger bakom denna brist.

  I min undersökning använde jag mig av en kvalitativ forskningsintervju som ägde rum på en gymnasieskola. Jag intervjuade fem matematiklärare, tre män och två kvinnor, både erfarna och oerfarna och de undervisar i olika program på gymnasienivån.

  Undersökningen visade att nästan samtliga lärare var eniga om att problemlösningen utgör ryggraden i matematikundervisningen. De menade att den finns överallt och spelar en stor roll för lärandet. De flesta lärare tyckte att textförståelse är en svårighet som ofta förekommer under lösningar av matematiska problem d.v.s. eleverna har svårt att skaffa sig en riktig bild av uppgiftens kärna. Samtliga var övertygade om att det dåliga självförtroendet och matema-tikångest är de främsta orsakerna som ligger bakom matematiksvårigheter rörande problem-lösning.

 • 55.
  Albertsson, Clara
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Johansson, Sandra
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Alla barn har rätt till stöd: En systematisk litteraturstudie om barns stöd i förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Barn i behov av stöd är ett aktuellt ämne i dagens samhälle. Stödet kopplas ofta till specialpedagogik och barn med diagnoser men rätten till stöd bör istället ses som en rättighet för alla barn för att tillgodogöra sig utbildningen i förskolan. Syftet med denna studie är att utifrån forskningsstudier skapa kunskap kring viktiga aspekter som kan härröras till alla barns rätt till stöd i förskolan. Litteraturstudien är gjord utifrån en systematisk metod. Underlaget för resultatet utgjordes av 26 artiklar och avhandlingar och analyserades med hjälp av tematisering. I resultatet går det att urskilja fem teman i forskning som härrör till alla barns rätt till stöd - barnsyn, kategoriseringar av barn, relationer, normer och pedagogens kunskap. Slutsatsen av studien visar på att alla aspekter är beroende av varandra. Normer, relationer och kategoriseringar är sammanvävda och utgår alla ifrån vilken barnsyn pedagogen har, det går även att se att allt är beroende av pedagogens kunskap om hur stödet ska ges och av de egna värderingarna. Studien kan utifrån rubriken till detta arbete "alla barn har rätt till stöd" problematiseras i och med att barn erhålls stöd beroende på pedagogen. Att hantera alla barns olikheter och ge alla stöd är en komplex uppgift, men kan underlättas genom att vara medveten om de aspekter som härrör till alla barns rätt till stöd.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 56.
  Albertsson Tidestedt, Victor
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Jämställdhet – aldrig ett färdigt arbete: En studie av yrkeslärares arbete med jämställdhetsuppdraget inom Naturbruksprogrammet2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Sweden has long been lauded for its efforts to promote equality since the 1970s, but there is still work to be done in terms of gender equality in the labor market. Specifically, the Swedish labor market exhibits horizontal gender segregation, with men and women working in professions that are often gender-coded. To shed light on this issue, a study was conducted to examine vocational teachers' experiences with gender equality. The study draws on Connell's concept of gender order and gender regime, as well as the Swedish state's definition of gender equality (Jämställdhet). Results show that experiences with gender equality are varied, with shortcomings within the teaching profession and school organization making it difficult for teachers to uphold the core values of a “jämställd” education. Interestingly, the study also found differences between non-authorized and authorized vocational teachers, with the latter group identifying greater inequality issues within education and taking more active steps to promote gender equality in their classrooms.

  Fulltekst (pdf)
  Jämställdhet – aldrig ett färdigt arbete: En studie av yrkeslärares arbete med jämställdhetsuppdraget inom Naturbruksprogrammet
 • 57.
  Albin, Skillmark
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Diskursivt konstituerande av pojkars identitet som läsare och skrivare2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Huvudsyftet med studien är att undersöka fem svenskundervisande lärares språk- och talhandlingar avseende pojkars läs- och skriftspråkande. Studiens undersökningsfokus är således riktat mot på vilka sätt pojkars läs- och skriftspråkande uppfattas i lärares språk- och talhandlingar. Ambitionen har även varit att säga något om vilket literacyerfarande pojkar erbjuds inom svenskämnet.

  Teoretiskt förankras studien i två perspektiv, ett anglosaxiskt forskningsinriktat gällande literacy (Fast 2007) och ett diskursanalytiskt (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Studiens ansats är kvalitativ och semistrukturerade intervjuer har genomförts (Kvale & Brinkmann 2009). Empirin har i sin tur analyserats genom ett diskursanalytiskt perspektiv (Winther Jørgensen & Phillips 2000).

  Utifrån studiens resultat presenteras en konstruktion av svenskämnet samt två konstruktioner som belyser hur pojkar positioneras som läs- och skriftspråkande individer; Konstituering av ämnet, ”Pojkar är pojkar” samt ”Pojkar har inte tid att läsa”.  Intervjustudiens resultat visar att pojkars läs- och skriftspråkande konstitueras som åtskilt från flickors, vilka i sin tur förväntas göra andra literacyerfarenheter. Pojkar uppfattas befinna sig på olika literacyarenor som medskapare av literacies utanför skolan. Att intressera pojkar för literacyaktiviteter inom svenskämnets undervisningspraktik ser de intervjuade lärarna som en pedagogisk utmaning. Till följd av detta tyder studiens resultat på att en stor del av ansvaret för vilka former av literacies och på vilka sätt pojkar blir literacyutövande individer i klassrumspraktiken förläggs till den enskilde skriftspråkande pojken.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 58.
  Aldegren, Emma
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Att tala är silver, att tiga är guld?: - En kvalitativ studie om interaktion i samband med talad engelska under engelsklektionerna2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 59.
  Alderblad, Charlotta
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Läxan en del av det vardagliga skolarbetet: en fallstudie kring läxans betydelse för elever och lärare2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 60.
  Alem, Nardos
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Bassal, Scherin
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Konflikter och konflikthantering inom äldreomsorgen: -    En kvalitativ studie ur medarbetarnas perspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet  med  denna  studie  har  varit  att  skapa  en  fördjupad  förståelse  och  kunskap  gällande konflikthantering inom äldreomsorgen. Studien har  grundat sig i  medarbetarnas  upplevelser kring konflikthantering på deras arbetsplats. Studien kan möjligtvis användas av chefer/ledare inom äldreomsorgen för att kunna förbättra konflikthanteringen på arbetsplatsen.

  Studien utgår ifrån en kvalitativ metod och data har samlats in genom åtta semistrukturerade intervjuer av medarbetare i form av undersköterskor och vårdbiträden. Studiens respondenter har tidigare varit med om en konflikt eller konflikthantering inom äldreomsorgen. Vidare har en Interpretativ fenomenologisk ansats valts vid analys av intervjuerna.

  Resultatet visar att konflikter orsakas av arbetsuppgifter och arbetsfördelning som kan uppstå av otydliga, ogenomförda och orättvist fördelade arbetsuppgifter. Konflikter orsakas dessutom av  olika  personligheter  och  bakgrunder  hos  arbetskollegorna  på  arbetsplatsen.  Dessa  kan uppstå   då   olika   personligheter,   värderingar,   bakgrunder   och   beteenden   finns   bland arbetskollegorna  inom  äldreomsorgen.  Kommunikationsbrist  visade  sig  vara  den  största orsaken  till  att  konflikter  uppstår.  Det  kan  vara  på  grund  av  att  viktig  information  inte  nås fram    eller    tas    emot.    Samtliga    nämnda    orsaker    påverkar    arbetsmiljön    negativt. Konflikthanteringen    inom    äldreomsorgen    hanteras    destruktivt    enligt    majoriteten    av respondenterna. Detta påverkar medarbetarnas arbetsmiljö i form av minskad arbetslust och hälsa, som i sin tur kan påverka brukarnas tillvaro. Därför bör chefer/ledare ta mer ansvar och finnas   vid   behov   gällande   konflikthanteringen   inom   äldreomsorgen.   Ett   konstruktivt konflikthanteringssätt är av stor betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö, välbefinnande och trygghet.    Den    viktigaste    ledaregenskapen    enligt    medarbetarna    är    ett    pedagogiskt förhållningssätt. Detta leder till att medarbetarna kan utvecklas, lära sig, känna sig delaktiga och sträva mot ett gemensamt mål på arbetsplatsen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 61.
  Alenbrand, Marie
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Bruselius, Cecilia
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Hundassisterad pedagogik som resursför elever i behov av särskilt stöd2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  På senare tid har det blivit allt vanligare att använda djur i pedagogiska sammanhang. Eftersom det är ett nytt fenomen finns det inte särskilt mycket forskning på området. Många av de studier som gjorts har utförts med metoder där resultatet kan ha låg reliabilitet och de slutsatser som dras från resultatet kan ifrågasättas vilket innebär att mer forskning behövs. Vår undersökning har genomförts med kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer. Målet har varit att få djupgående svar från informanterna med syfte att bidra med kunskap om hur hundassisterad pedagogik kan användas som resurs för elever i behov av särskilt stöd. Studiens teoretiska ramverk är den sociokulturella teorin. Empirin har inledningsvis analyserats med utgångspunkt att skönja mönster i informanternas intervjuutsagor. Därefter har vi fördjupat vår analys av empirin med utgångspunkt i den sociokulturella teorin genom begreppen scaffolding och mediering. Scaffoldning betyder att den kunnige bygger stödstrukturer för att underlätta lärande och mediering innebär att människan behöver redskap i samspelet med omgivningen. Resultatet visar att hundens närvaro och interaktion gynnar kommunikation och samspel. Hundassisterad pedagogik bidrar också till ökad motivation och lust hos elever i skolsvårigheter. Vidare visar analysen att hundens närvaro skapar trygghet samt ökar elevens tillit till den egna förmågan. Resultatet visar också att hunden kan användas som resurs för att skapa stödstrukturer, scaffolding, för elever i behov av särskilt stöd. Hunden fungerar även som en medierande resurs, som en länk, mellan omgivning och elev. I resultatdiskussionen relateras resultatet till den proximala utvecklingszonen, vilket är ett begrepp inom den sociokulturella teorin. Inom den proximala utvecklingszonen sker lärande och utveckling hos eleven. Vår slutsats är att de stödstrukturer som byggs med hjälp av hunden och dess medierande funktion i hundassisterad pedagogik leder till ett ökat lärande och till socioemotionell utveckling.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 62.
  Alfredsson, Erika
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Programinriktad problemlösning i matematikundervisningen: en studie om uppfattningar hos elever på yrkesförberedande program2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med denna undersökning är att belysa elevers allmänna uppfattningar om matematik med särskilt fokus på programinriktad problemlösning. Jag redovisar även vad undervisning genom programinriktad problemlösning kan ha för effekter på de faktorer som påverkar elevernas motivation i ämnet. För att undersöka elevernas uppfattningar genomfördes halvstrukturerade kvalitativa intervjuer med sex gymnasieelever på yrkesförberedande program.

  I studiens bakgrund presenteras vad tidigare forskning visat om svenska elevers matematiska kompetens och motivation för att lära sig matematik. Jag tar även upp teorier om motivation och variation i undervisningen. Jag förklarar även vad jag avser med programinriktad problemlösning i matematik, förklaringen bygger på vad tidigare forskare definierar som matematisk problemlösning.

  Resultatet av studien baseras på tolkningarna av elevernas utsagor i intervjuerna. Tolkningarna har resulterat i uppfattningskategorier, dels om elevernas allmänna uppfattningar av matematik men också om elevernas uppfattningar om programinriktad problemlösning.

 • 63.
  Alfredsson, Maria
  et al.
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Rosvall, Lena
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Hur utbildningsplanering påverkas av människo- och kunskapssyn: -en kvalitativ studie av en kommuns föresatser2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen handlar om hur man inom en kommunal verksamhet ser på människor och kunskap samt hur detta påverkar den pedagogiska inriktningen utbildandet har. Genom en ökad förståelse för de olika utbildningsbegreppen och hur de vuxit fram, samt de problem som kan uppstå, kan vi som framtida personalvetare ses som bättre rustade att arbeta med dessa frågor efter uppsatsens färdigställande.   Vi har använt oss av triangulering med en kvalitativ ansats, där de olika delarna 1 samt bestått av textanalys av styrdokument, intervjuer med personal inom HRen observation av ett utbildningstillfälle. Vi har under arbetets gång sett på de symboler och metaforer som används inom organisationen och utifrån dessa dragit paralleller och slutsatser om den människo- och kunskapssyn som representeras.  Det vi har fått fram är att de använder sig av både förmedlande och progressiv pedagogik, vilket i uppsatsen inte värderas utan vi har sett på de faror som eventuellt kan förknippas med respektive ståndpunkt. Vi vill dock poängtera att organisationen använder processer i hög grad, men att det förmedlande till stor del ligger som grund.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 64.
  Al-Hakem, Shatha
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  En studie av lärares utmaningar med nyanlända elever inom engelskämnet2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to shed the light on the challenges that face English teachers in teaching English as a second language to newly arrived refugee students. The teachers interviewed in this study expressed concern about the level of the students’ English and the difficultly the faced adapting teaching to students’ needs. This research focuses on the strategies and methods used by the concerned English language teachers in order to support students’ learning experience. Furthermore, this research shows how the approach used by teachers is based on the students’ individual needs and their personal circumstances. The research discusses the challenges faced by English language teachers in teaching students who have newly arrived to Sweden. The main content of the discussion is based on multiple interviews with English language teachers. Furthermore, the research studies the teaching methods and strategies which teachers use to effectively teach the students. The research method used in this study is a mix of class visits and interviews with five English language teachers. The main challenges facing teachers were the short time frames and lack of resources. In some situations, teachers coped with the additional pressure of accepting new students under such circumstances. The lack of proper planning to manage the new coming students meant that teachers had not received the required resources. They emphasised the importance of such support especially when students have shown a great degree of interest to learn and progress. Most of the teachers stressed their concerns about the issues with time and resources allocated

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 65.
  Al-Hakem, Shatha
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Lundin, Andrea
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Skolan som mångkulturell arena: En intervjustudie om lärares olika undervisningsstrategier och erfarenheter imångkulturella klassrum2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka olika undervisningsstrategier och erfarenheter några grundskollärare har i att arbeta i ett mångkulturellt klassrum. Genom att göra en kvalitativ intervjustudie, har vi tagit del av lärares olika berättelser om vilka olika undervisningsstrategier lärare anser sig tillämpa i mångkulturella klassrum. Vi har också delgivits information om lärarnas erfarenheter av deras lärarutbildning samt om vad som kan vara en utmaning och möjligheter i att arbete med elever som har annan kulturell bakgrund. Lärarna för studien har olika erfarenheter om vad deras lärarutbildning haft för inverkan i deras arbete med elever som har annan kulturell bakgrund. Studien är inriktad på lärare som har en äldre lärarutbildning innan år 2002 samt en senare lärarutbildning genomförd efter år 2010. Genom studien har det visat sig att lärare beroende på lärarutbildning, har olika uppfattning om hur lärarutbildningen varit till nytta i att arbeta i mångkulturella klassrum. Utöver erfarenheter om utbildning har utmaningar för lärarna handlat om elevers olika språkliga förmågor, samt deras begränsade tillgångar till språkliga resurser. För att underlätta för eleverna i undervisningen använder några lärare internetbaserade verktyg som undervisningsstrategi. Genom internetbaserade verktyg kan elevens modersmål föras in i undervisningen. Elever med utländsk och annan kulturell bakgrund har för läraren också medfört möjligheter. Elever har använts som resurs för undervisningen i olika undervisningssituationer, samtidigt finns det lärare som upplever en sådan situation som utmanande. Lärare som använder elevers etnicitet och religiösa samfund i undervisningen kan riskera att trampa på elevens identitet och i det avseendet kan situationen upplevas skrämmande. Fokus för studien har varit att lyfta lärarnas röster för att genom detta delge lärares olika berättelser om att arbeta i ett mångkulturellt klassrum.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 66.
  Alhussien, Heba
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Alsaiyed Ahmad, Mahmoud
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Digitala verktyg i förskolan.: Möjligheter och utmaningar2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka förskollärares uppfattningar om ocherfarenheter av att använda digitala verktyg i förskolan och digitaliseringsprocessen iverksamheten generellt. Den belyser också utmaningar som förskollärare möter när deanvänder digitala verktyg. Vi intervjuade sju förskollärare med varierande långyrkeserfarenhet i förskolan för att få deras syn på användningen av digitala verktyg och hurdessa verktyg hjälper förskollärare i utbildningsprocessen. Vi ville också ta reda påmöjligheter där verktygen kan användas samt utmaningarna som uppstår på grund avanvändningen av de digitala verktygen i förskolan. I denna studie används intervju fördatainsamling för att nå upp till studiens syfte och denna data analyseras med kvalitativanalys.

  Resultatet i vår studie visar att digitala verktyg är mycket viktiga och ses som hjälpmedel förgenomförandet av olika aktiviteter som till exempel de språkliga, matematiska ochnaturvetenskapliga etc. Förskollärarnas digitala kompetens spelar en stor roll i skapandet aven pedagogisk miljö rik på de digitala verktyg. Bristen på digital kompetens hosförskollärarna kan ibland leda till motstånd av vårdnadshavarna, vilket utgör en stor utmaningför förskolläraren att fördjupa sig i det pedagogiska innehållet när det gäller användning avdigitala verktyg. Förskollärarens intresse för digitala verktyg är den viktiga faktorn för attgenomföra aktiviteter som inkluderar användningen av digitala verktyg i förskolan på ettpedagogiskt sätt, vilket inte är beroende av längden på arbetslivserfarenhet. 

  Fulltekst (pdf)
  Digitala verktyg i förskolan. Möjligheter och utmaningar
 • 67.
  Ali Abokar, Muna
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  En forskningsöversikt om digitala spel som läromedel i engelskämnet2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this research review is to explore the effectiveness of using digital games to enhance vocabulary development in the subject of English, as well as to investigate how digital games impact students' motivation and teachers' attitudes toward incorporating digital games in English language instruction. These questions were addressed through a literature review of scholarly articles from various databases. The results of this research review show that digital games positively affect students' vocabulary learning and motivation in English teaching. Digital games promote learning through interactivity, multimedia, and the utilization of specific information. Students who regularly engage with digital games experience increased motivation to study English, influenced by a combination of intrinsic and extrinsic motivation. Teachers' attitudes vary, ranging from viewing games as valuable tools to having concerns and doubts. Additional research indicates that training is necessary to support teachers in meaningfully integrating digital games into the classroom. In summary, this paper highlights the potential of digital games as educational tools in English language instruction. Keyword: English

  Fulltekst (pdf)
  En forskningsöversikt om digitala spel som läromedel i engelskämnet
 • 68.
  Ali, Amran
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Björn, Linus
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Utlandsfödda vårdnadshavares engagemang- ett elevperspektiv2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 69.
  Aljizani, Roshin
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Representationsformer för multiplikation i läroböcker för åk 8: En kvantitativ studie med fokus på multiplikation2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att analysera hur två utvalda läroböcker ger elever möjlighet att utveckla sin förståelse för multiplikation genom att granska representationsformer som används i läroböcker för åk 8.Denna studie är baserad på analysen av två läroböcker: Matte Direkt 8 samt Matematik Y. Studiens analysverktyg utgörs av de representationsformerna som är studiens teoretiska utgångspunkt. De representationsforman är verklighet, konkret modell, bildmodell, språk och symboler. Denna studie utgår från en kvantitativ metod eftersom jag utför en kvantitativ jämförelse av de vanligaste representationsformer för multiplikation i Matte Direkt 8 och Matematik Y.Resultaten visar att alla representationsformer förekommer i olika utsträckning i båda läroböckerna, utom den konkreta modellen. Den språkliga representationsformen är vanligast förekommande i båda läroböckerna. De olika representationsformerna kombineras även i olika utsträckning i varje lärobok. Resultaten visar även att uppgifter som uppmanar eleverna att använda en språklig representationsform för att lösa uppgifter är få i båda läroböckerna. Mångfalden av representationsformer är betydelsefulla i undervisningen. Därför bör lärare använda sig fler komplement utöver dessa läroböcker i undervisningen för att eleverna ska kunna utveckla en god förståelse för multiplikation.

  Fulltekst (pdf)
  Representationsformer för multiplikation i läroböcker för åk 8: En kvantitativ studie med fokus på multiplikation
 • 70.
  Allanson, Maria
  et al.
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Qvarfordt, Susanna
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Hur kan eget arbete bidra till elevers lärande?: En studie av lärares uppfattningar av eget arbete som arbetsform2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 71.
  Allard, Camilla
  et al.
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Liljenhed, Monika
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Klassrummtes fysiska miljö2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Forskning och rekommendationer om hur en bra fysisk klassrumsmiljö i klassrum bör vara för allas trivsel .

 • 72.
  Allard, Karin
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Att stötta och utveckla ämnesspråk2018Annet (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 73.
  Allard, Karin
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Comparison of deaf education in Sweden and the USA from an inclusion perspective2015Konferansepaper (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 74.
  Allard, Karin
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Multilingual Education in a sign language school environment – To analyse language education from human right perspective2015Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Students´ language education in Sweden has become important for many reasons. First for it´s particular value for future studies as for the global labor market but also in time of our increasing globalisation. Therefore has multilingual skills become an important access to be able to develop and master in order to be competitive and employable in the global market. At the same time it can be enriching to know other languages. Related to this development pupils in Swedish primary schools are now opting for modern languages ​​as the language may count merit points for the studies to upper secondary school and for higher education. With this shift, questions of language education for all has therefore become important. Along with this issue there is a strong demand to develop language education both for teaching, education as it is for the Swedish School system in general. The Swedish National Agency has therefore in according to The Common European Framework for Languages  present guidelines based on the Council of Europe´s work which consist of teaching, learning and assessment of language skills. More specifically it present six reference levels of language proficiency in order to make it possible to compare skills in different languges, regardless of the school system or degree.As mentioned here language education has become an important issue to develop in conjunction with our globalisation and in education in general. And for this reason it is interesting to discuss how the opportunity for student to learn foreign language at school is organised. Indeed it is both a pedagogical question as it is for the individual its own right to have an adequate  language education. And from a human perspective this question is for this particular reason highlighted in this paper. Moreover in this paper it is discussed which language training is being offered in school not only for hearing student but specifically for  students that is deaf, hard-of-hearing and have CI.

  Purpose and aims: The pupils in special school for deaf and hard-of- hearing and with CI follow the same curricula as the National Agency of Education provides. But if looking at the difference special schools give special consideration to students' linguistic and cultural backgrounds. More specifically, it means that the school environment is built upon bilingualism as a pedagogical framework , which means that Swedish and Swedish Sign Language is the language instruction. How is then the language training organised when Swedish Sign is the language instruction while foreign langue is the  language subject? This paper examine this particular  Because students in special schools do not reach the course objectives in modern language, this issue of language training received, be a central concern for this study about students' language training in English and Spanish as modern languages in a sign language school environment. The study highlights the way in which teaching is organized and how teachers and students both use and learn the language topic that is the focus of the lesson. In order to examine the frameworks surrounding language teaching in a sign language school environment, this study on the basis of Ethnography as method and Conversational Analysis as conversation tools, studied the communicative practices in different classrooms. In order to clarify what teachers and students do with the different languages ​​as they interact , the key issues in the study is thus : What distinguishes a multilingual interaction in a sign language environment? And what are the opportunities and limitations features when Swedish and Swedish sign language has a function as a mediating tools in the teaching process?

 • 75.
  Allard, Karin
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Newly arrived pupils in Special School for the Deaf and Hard-of-Hearing2015Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 76.
  Allard, Karin
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  VARFÖR GÖR DE PÅ DETTA VISET?: Kommunikativa praktiker i flerspråkig undervisning med svenskt teckenspråk som medierande redskap2013Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Applying a human rights perspective on plurilingualism as a national as well as a transnational concern, with a focus on the interaction taking place in foreign language teaching and learning practices at a Swedish Special Needs School for pupils with deafness or impaired hearing, the overall aim of this study is to describe and discuss this interaction in performative terms, i.e. in terms of what is said by whom, to whom, why, and with what consequences. Although extensive research has already been carried out within the field of plurilingualism, for example from linguistic, sociological and political points of departure, research on plurilingualism with regard to foreign language teaching and learning interaction in Swedish sign language contexts has been largely missing. The ambition of this work, therefore, is to add to the diversity of research on plurilingualism. It is also hoped that this work will contribute to the debate in educational politics concerning a human rights perspective on plurilingualism, especially with regard to modern European languages as a transnational issue.

  Methodologically, an ethnographic approach has been employed to document, by means of two video cameras in combination with field notes, the practices of communication emerging from teacherstudent interaction. Using notions from Conversational Analysis and alongside established conventions of sign language transcription, a model of transcription was designed for the specific purpose of describing, in detail, the plurilingual interaction where Swedish sign language is used as a mediating tool.

  Three lessons in English and four lessons – or lesson extracts – in Spanish, at secondary level in a Special Needs School for pupils with deafness or impaired hearing, have been documented and analysed. The analyses were carried out in two different steps, one describing and one discussing the results of the empirical investigation.

  The institutionally formalised interaction observed appears to have contributed to the heavy dominance of the teacher, and of the IRE sequence used during the lessons, to a much greater extent than students’ deafness or impaired hearing. Although the aims and objectives of the curricular texts intended for these students, as well as for hearing ones, are expressed in communicative terms – for example, learning to read texts of relatively high complexity, or developing writing skills for communication across linguistic boundaries – almost all the lessons that were investigated concerned the translation of isolated words into sign language, often taken out of their English or Spanish context. Nonetheless, the students took part in the classroom interaction when protesting, joking, asking questions and helping each other. Thus, the teacher dominance noted does not imply suppression, but rather a tendency on the part of the teacher to underestimate the students, as well as reflecting a selective tradition within foreign language teaching and learning practices in a general Swedish school context. However, when viewed from a human rights perspective on future plurilingual European citizens, using their language skills to reach out into the world for mutual understanding, the students involved in the language teaching and learning interaction observed in this study may hardly be expected to reach out across linguistic boundaries, at least not as a result of the language education they have experienced.

  Fulltekst (pdf)
  fulltextProt
  Download (pdf)
  spikblad
  Download (pdf)
  cover
 • 77.
  Allard, Karin
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Chen Pichler, Deborah
  Gallaudet University, Washington D.C., USA.
  Greatest challenges to implementing translanguaging practices in Swedish and American deaf contexts2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In Sweden, recent waves of immigration have dramatically altered the linguistic landscape of Swedish schools for the deaf and hard of hearing. Many newly arrived students come with no experience with any sign language, and/or rudimentary skills in one or more spoken languages. Educating such a linguistically diverse population poses vexing challenges. Translanguaging offers exciting potential as a framework to guide teachers in recognizing and utilizing the totality of students’ varied linguistic resources to promote learning, regardless of current proficiency in Swedish and Swedish Sign Language. However, the promises of translanguaging elicit mixed reactions among [Deaf educators]. On the one hand, it affirms that a multilingual repertoire naturally leads to language use that draws from multiple sources, a fact that should be recognized and supported by educational practices. Translanguaging offers a valuable framework for analyzing the dynamic blending of signed and spoken language that educators have long observed from all deaf children. On the other hand, Deaf signers are alarmed by translanguaging practitioners’ calls to abandon the concept of language separation and allow elements of signed and spoken language to mix freely. Such unrestricted mixing calls to mind the long struggle against “SimCom,” the simultaneous mixing of speech and degraded signing that has repeatedly proven inaccessible to deaf signers.

  How can Swedish Deaf schools employ translanguaging in a way that ensures equal access for all students, not just those with greater access to spoken language? The answer depends on teachers with strong competence in both Swedish and Swedish Sign Language, specifically trained to create visual learning environments where sign language skills are actively developed and used to facilitate access to spoken language content. Our talk highlights examples of such practices and identifies specific aspects of teachers’ ability to understand and leverage the multilingualism in their classrooms.

 • 78.
  Allard, Karin
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Hjortgren, Katarina
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Pettersson, Charlotta
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Ett pedagogiskt utvecklingsprojekt om programöverskridande samarbete mellan specialpedagog- och socionomprogrammet vid Örebro universitet kring samverkan, inkludering och elevhälsa2019Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Ett inkluderande arbetssätt inom skolan innebär att lärare och övrig personal tillsammans ska verka för att lärmiljön görs tillgänglig för alla elever. I skollagen (2010:800 kap. 3) anges att elever som behöver extra anpassningar och särskilt stöd har en lagstadgad rätt (Skollagen 2010:800 kap.3), att få ett pedagogiskt stöd, för att kunna nå de nationella målen. Utformningen av elevhälsoarbetet och samverkan mellan olika professioner utgör en central del i skolans verksamhet för att skapa en skolmiljö som kan inkludera alla elever oavsett social och kulturell bakgrund eller funktionsnedsättning. Hälsa och lärande har ett nära samband med elevers skolframgång, därför blir det nödvändigt att se på inkludering och tillgänglig lärmiljö utifrån ett salutogent perspektiv. Ett sådant arbete kräver att alla berörda professioner i skolan samverkar kring elevers skolsituation. Detta för att kunna skapa lösningar som är både främjande och förebyggande för elevens skolgång. Olika professioners kompetens och kunskap (Hjörne & Säljö, 2014) kring hälsa och lärande kan också innebära olika syn och arbetssätt kring elevhälsofrågor. Man behöver utveckla pedagogiska former för hur olika professioner kan samverka för både elevhälsoteam och pedagoger i skolan. Likaså är en samsyn kring innebörden av inkludering och implementering av skollagen nödvändig. Syftet med det pedagogiska utvecklingsprojektet är att skapa olika lärtillfällen där studenter från ämneslärar-, specialpedagogiska och socionomprogrammet kan mötas för att diskutera och lära kring utbildningarnas gemensamma men också olika ingångar i utbildningen kring elever som är i behov stöd. I genomförandet av studien har casestudier varit ett kursinslag i de gemensamma kursmomenten. Utöver kursaktiviteter i de gemensamma programöverskridande momenten har uppföljande semistrukturerade intervjuer genomförts med deltagande studenter från båda programmen. Resultaten visar att följande kursmoment i form av programöverskridande samarbete synliggör studenternas behov att mötas och diskutera gemensamma elevhälsofrågor. Det visar att studenterna behöver kunskap om varandras professionsuppdrag för att kunna skapa samverkansformer i ett kommande gemensamt elevhälsoarbete mellan elevhälsoteamet och skolans pedagoger. 

  Download (pdf)
  Sammanfattning
 • 79.
  Allard, Karin
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Nordmark, Marie
  Dalarna University, Falun, Sweden.
  Takala, Marjatta
  University of Oulu, Faculty of Education, Oulu, Finland.
  The Education of Special Educators in Sweden and Finland2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: The educational policy is inclusive both in Finland and in Sweden. Still special educators are educated. They seem to work both in inclusive and in segregative ways. The more inclusive ways demand co-operation and planning with other teachers. Although the results of such co-operation have been good, there could be even more collaboration at schools. The main questions of our study are: 1) What is the core content of the work of special educators. 2) What is the role of a) inclusion and b) collaboration in their work?

  Method: The data for the study are current main laws and documents in both countries and curriculums of special educators in 5 universities in Finland and in 10 Universities in Sweden.  A content analysis as well as critical discourse analysis are used with these documents and curriculums. 

  Results: The results with regards to the curriculums will show the core areas in both countries as well as the differences in the content of studies. The legal documents will show the similarities and differences in regulations. In a previous study the core areas in curriculum for special education teachers students in Finland were reading, writing, mathematical and behavioral challenges (Hausstätter & Takala 2008). Sweden and special teachers and special pedagogs, Finland just special teachers. Sweden has education on more narrow areas, like mainly just on reading and writing challenges; in Finland special educators are general experts, studying more issues. 

  Conclusions: The results are not ready yet, but we will be able to say about the differences and similarities as well as focus on the demands of inclusion in both countries after we have done the study.

   

 • 80.
  Allard, Karin
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Pettersson, Charlotta
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Team of profession working with student health - a possibility room for collaboration and competence exchange2019Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: The Swedish school is based on an inclusive principle where teachers’ ability to meet and teach all children and student groups with different social backgrounds and disabilities, other ethnic backgrounds, low and high performance is central. This means, for example, that students in need of additional adaptations, special support or challenges of different kinds receive the support they have statutory rights to (Skollagen 2010: 800, chapter 3), which often involves collaboration with student health skills such as SENCO, school social worker and also psychologist ( SOU 2017: 35). Hjörne and Säljö (2014) point to the difficulties encountered in collaborating on student health issues and students in need of adaptations and support. That is an area that addresses key questions for the school, health care and social services. Different social institutions thus work with student health issues but from different perspectives. It also creates different approaches to student health issues, which can complicate the understanding of different professionals’ skills and knowledge (Hjörne & Säljö, 2014). We therefore see the importance of courses where the students have the possibility to meet, understand and discuss with each other, as a way to create bridges between different professions.

  Research question: The purpose of this study is to investigate what kind of knowledge and skills of co-operation future teachers, SENCO and school social workers need in order to qualitatively achieve good results across the professional boundaries with a focus on student health issues?

  Method: University students who have participated in cross-disciplinary learning activities and with active schoolteachers; SENCO and school social workers in professional teams of student health, will be interviewed. Experience and knowledge of difficulties and opportunities for collaboration, as a basis for what kind of knowledge about collaboration and action skills the students need as newly educated teachers, SENCO and school social workers. The empirical collection will start in early 2019 and last throughoutthe year.

  Results and discussion: The intended outcome addresses questions about what is important to develop in terms of professionalism within the multidimensional field. It is also important to get an overall picture of the students’ experiences and reflections of the academic learning activities found in the education and professional experience and knowledge. This applies to knowledge and action competence both in terms of content and collaboration in student health issues. Experience in working in different types of profession-wide teams such as student health, as well as meeting parents.

  We see this as aspects of how to develop collegial interaction and exchange of ideas about the educational activity in the context of students in need of special support. With these educational efforts in the programs, both students and teachers take an active role in the development of students’ career in the context of the multidimensional field, special education and school social work. It identify and problematize ”the gap” and develop opportunities, arenas, for this kind of issues in school’s student health work.

 • 81.
  Allard, Karin
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Pettersson, Charlotta
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  ULF-projekt: Samverkan för en inkluderande elevhälsa2020Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Download (pdf)
  ULF-projekt. Sammanfattning
 • 82.
  Allard, Karin
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Roos, Carin
  Högskolan Kristianstad.
  CODA-gruppen – En bimodal tvåspråkig och ouppmärksammad resurs2023Inngår i: Nordand: nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, ISSN 0809-9227, E-ISSN 2535-3381, Vol. 18, nr 1, s. 34-49Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Denna studie gäller en grupp personer som benämns CODA (Children of Deaf Adults). CODAs1 är för forskare en intressant grupp eftersom de växer upp i familjer med ett visuellt-tecknat språk och ett auditivt-talat språk. De använder sina två modalt olika språk i sin familj. Trots denna speciella tvåspråkighet är forskningsfältet begränsat. 

  Studien är en intervjustudie av tolv hörande vuxna (18–50 år) som växt upp i teckenspråkiga familjer. Huvudsyftet för studien var att utifrån ett translanguagingteoretiskt perspektiv analysera effekter associerade med erfarenheter av svenska och svenskt teckenspråk under uppväxten. I föreliggande artikel fokuseras de positiva flerspråkiga erfarenheterna som denna grupp har, samt hur de beskriver egna upplevda bimodala språkeffekter. Huvudfynden visar att den teckenspråkiga uppväxten upplevs som en styrka för utveckling av svenska och för generell språkkompetens. 

  Fulltekst (pdf)
  CODA-gruppen – En bimodal tvåspråkig och ouppmärksammad resurs
 • 83. Allard, Karin
  et al.
  Wedin, Åsa
  Translanguaging and Social Justice: The Case of Education for Immigrants who are Deaf or Hard of Hearing2017Inngår i: New Perspectives on Translanguaging and Education / [ed] BethAnne Paulsrud, Jenny Rosén, Boglárka Straszer and Åsa Wedin, Bristol, UK: Multilingual Matters, 2017, s. 90-107Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 84. Allodi, Mara
  et al.
  Almgren, Ellen
  Amnå, Erik
  Örebro universitet, Samhällsvetenskapliga institutionen.
  Ekman, Tiina
  Eriksson, Cecilia [ Arensmeier ]
  Örebro universitet, Samhällsvetenskapliga institutionen.
  Johansson, Susanna
  Theodorsson, Niklas
  Munck, Ingrid
  Zetterberg, Pär
  Ungas demokratiskolor i internationell belysning2007Inngår i: Resultatdialog 2007: forskning inom utbildningsvetenskap, Stockholm: Vetenskapsrådet , 2007, s. 7-13Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 85.
  Allvin, Renée
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper. Region Örebro län. Center Skills Center, Örebro University Hospital, Örebro, Sweden.
  Thompson, Carl
  School of Health Care, University of Leeds, Leeds, UK.
  Edelbring, Samuel
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Assessment of interprofessional competence in undergraduate health professions education: protocol for a systematic review of self-report instruments2020Inngår i: Systematic Reviews, E-ISSN 2046-4053, Vol. 9, nr 1, artikkel-id 142Artikkel, forskningsoversikt (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Health practitioners from different professions, and with differing competencies, need to collaborate to provide quality care. Competencies in interprofessional working need developing in undergraduate educational preparation. This paper reports the protocol for a systematic review of self-report instruments to assess interprofessional learning in undergraduate health professionals' education.

  METHODS: We will search PubMed, Web of Science, CINAHL and ERIC from January 2010 onwards. A combination of search terms for interprofessional learning, health professions, psychometric properties, assessment of learning and assessment tools will be used. Two reviewers will independently screen all titles, abstracts and full-texts. Potential conflicts will be resolved through discussion. Quantitative and mixed-methods studies evaluating interprofessional learning in undergraduate health professions education (e.g. medicine, nursing, occupational and physical therapy, pharmacy and psychology) will be included. Methodological quality of each reported instrument, underpinning theoretical frameworks, and the effects of reported interventions will be assessed. The overall outcome will be the effectiveness of instruments used to assess interprofessional competence. Primary outcomes will be the psychometric properties (e.g. reliability, discriminant and internal validity) of instruments used. Secondary outcomes will include time from intervention to assessment, how items relate to specific performance/competencies (or general abstract constructs) and how scores are used (e.g. to grade students, to improve courses or research purposes). Quantitative summaries in tabular format and a narrative synthesis will allow recommendations to be made on the use of self-report instruments in practice.

  DISCUSSION: Many studies use self-report questionnaires as tools for developing meaningful interprofessional education activities and assessing students' interprofessional competence. This systematic review will evaluate both the benefits and limitations of reported instruments and help educators and researchers (i) choose the most appropriate existing self-report instruments to assess interprofessional competence and (ii) inform the design and conduct of interprofessional competency assessment using self-report instruments.

  SYSTEMATIC REVIEW REGISTRATION: Open Science Framework [https://osf.io/vrfjn].

 • 86.
  Allvin, Renée
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper. Region Örebro län. Clinical Skills Centre.
  Thompson, Carl
  School of Healthcare, University of Leeds, Leeds, UK.
  Edelbring, Samuel
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Variations in measurement of interprofessional core competencies: a systematic review of self-report instruments in undergraduate health professions education2024Inngår i: Journal of Interprofessional Care, ISSN 1356-1820, E-ISSN 1469-9567, Vol. 38, nr 3, s. 486-498Artikkel, forskningsoversikt (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Educating health care professionals for working in interprofessional teams is a key preparation for roles in modern healthcare. Interprofessional teams require members who are competent in their roles. Self-assessment instruments measuring interprofessional competence (IPC) are widely used in educational preparation, but their ability to accurately and reliably measure competence is unknown. We conducted a systematic review to identify variations in the characteristics and use of self-report instruments measuring IPC. Following a systematic search of electronic databases and after applying eligibility criteria, 38 articles were included that describe 8 IPC self-report instruments. A large variation was found in the extent of coverage of IPC core competencies as articulated by the Interprofessional Education Collaborative. Each instrument's strength of evidence, psychometric performance and uses varied. Rather than measuring competency as "behaviours", they measured indirect proxies for competence, such as attitudes towards core interprofessional competencies. Educators and researchers should identify the most appropriate and highest-performing IPC instruments according to the context in which they will be used.Systematic review registration: Open Science Framework (https://archive.org/details/osf-registrations-vrfjn-v1).

 • 87.
  Alm, Lisa
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Olofsson, Emelie
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Håller läromedlet skrivet för Lgr11 när Lgr22 träder i kraft?: En studie om överensstämmelsen mellan läromedlet Champ och tilläggen i centralt innehåll för engelska i Lgr222022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study aimed to analyze how the additions in the core content of the course plan for English in Lgr22 are covered in the teaching material Champ from Sanoma Utbildning. To analyze this matter the study contains two research questions. The first one asks which additions in the core content are most and least covered in Champ. The second question asks what type of texts and assignments the students encounter that correlates with the additions. The method for this study is a mix of content analysis and discourse analysis. The result of the study shows that the additions that in some ways were part of the curriculum for English in Lgr11 or that have been implicit before are better covered by Champ than the additions that were not. In the Champ workbooks the students mainly encounter writing and speaking exercises that correlate with the additions. There are only a few listening exercises. The reading is mainly covered by the texts in the textbooks. One of the main conclusions drawn from this study is that Champ is still viable for use but needs to be supplemented with other teaching materials to meet all additions from the core content.

  Fulltekst (pdf)
  Håller läromedlet skrivet för Lgr11 när Lgr22 träder i kraft?: En studie om överensstämmelsen mellan läromedlet Champ och tilläggen i centralt innehåll för engelska i Lgr22
 • 88.
  Almohamad Almehmi, Amal
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Using Fiction in The ESL Classroom in Upper Secondary School: A qualitative study based on five teachers’ experiences of using fictional narratives in Swedish upper secondary school2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 89.
  Almqvist, Elin
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Tallfors, Erika
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Föreställningar om barn i förskolans styrdokument: Föreställningar om barn i förskolans styrdokument2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 90.
  Almqvist, Emma
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Fredriksson, Pennie
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Jag som förskollärare ser barnet, hör barnet och finns förbarnet: En kvalitativ studie om inskolning i förskolan med fokus på anknytning2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 91.
  Almqvist, Jonas
  et al.
  Uppsala universitet.
  Kronlid, David
  Uppsala universitet.
  Quennerstedt, Mikael
  Örebro universitet, Hälsoakademin.
  Öhman, Johan
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Öhman, Marie
  Örebro universitet, Hälsoakademin.
  Östman, Leif
  Uppsala universitet.
  Pragmatiska studier av meningsskapande2008Inngår i: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 17, nr 3, s. 11-24Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The overall aim of the article is to present a pragmatic approach for studies of meaning-making used in the articles of this issue. The approach, which is developed within the SMEDgroup (Studies of Meaning-making in Educational Discourses), mainly builds on the writings of John Dewey, Ludwig Wittgenstein and Michel Foucault. A common ambition for the researchers in SMED is to enable studies and discussions on questions concerning how meanings are made in people’s actions. Another ambition is to carry out these studies beyond assumptions of dualism, essentialism, causality and determinism. In this perspective learning and socialization are viewed in a communicative perspective. We argue in the article that our approach makes it possible, and important, to study meaning-making in action in different kinds of educational practices.

   

 • 92.
  Almqvist, Jonas
  et al.
  Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Meckbach, Jane
  The Swedish School of Sport and Health Sciences (GIH), Stockholm, Sweden.
  Öhman, Marie
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Quennerstedt, Mikael
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin.
  How Wii Teach Physical Education and Health2016Inngår i: SAGE Open, E-ISSN 2158-2440, Vol. 6, nr 4, s. 1-16Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

   The use of educational computer games in physical education (PE) has become more popular in recent years and has attracted research interest. The aim of the article is to investigate how physical activities and images of the human body are offered by the game. The results show how the “teacher” constituted in the games is one who instructs and encourages the players to exercise and think about their bodies, but not a “teacher” who can help students to investigate, argue, or discuss images of health and the human body. We argue that the use of a wide range and variety of ways of teaching would make the teaching richer and offer a deeper understanding about the body and health.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 93.
  Almqvist, Linnea
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Fredriksson, Petter
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  ”Det är ju inget bi-ämne”: Förhållningssätt vid planering och genomförande av SO-undervisning på lågstadiet2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 94.
  Almström Persson, Mona
  et al.
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Wegelius, Marie-Louise
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Vad, hur och varför bedömning?: Lärares uppfattningar om vad i en elevtext de bedömer, hur de bedömer och vad bedömningens syfte är.2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt arbete har varit att undersöka lärares uppfattningar om bedömningar av elevtexter. Våra egna erfarenheter ligger till grund för vårt val av ämne i detta examensarbete. Dessa erfarenheter har vi skaffat oss under vår verksamhets förlagda utbildning (VFU) och vi har förstått att bedömning är en komplicerad del av det uppdrag en lärare har att utföra. Vi har med hjälp av intervjuer med lärare, sökt nå detta syfte. I vår undersökning kunde vi se att ämnet bedömning var angeläget och att lärarnas förståelse av hur elevernas skrivutveckling gick till, hade en betydelse för vad de bedömde i en elevtext. Hur bedömningen gick till skiljde sig från lärare till lärare främst när det gällde att bedöma tillsammans med andra lärare. Varför de bedömde elevtexter hade de också olika uppfattningar om. Att lärarna skulle få underlag till betygsättning och att de ville att eleverna skulle klara de nationella proven var en del av uppfattningarna lärarna hade. Elevernas skrivutveckling var ändå det som stod i fokus även om lärarna gav uttryck för andra syften med sin bedömning. Att denna skrivutveckling ägde rum i ett kommunikativt sammanhang med formella övningar var något vi drog som slutsats efter vår studie.

 • 95.
  Alnervik, Karin
  Högskolan i Jönköping, Förskolepedagogisk didaktisk forskning, Jönköping, Sweden.
  Att utveckla pedagogisk dokumentation med hjälp av handledning2007Inngår i: Handledning i pedagogiskt arbete / [ed] Thomas Kroksmark & Karin Åberg, Lund: Studentlitteratur , 2007, s. 269-290Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 96.
  Alnervik, Karin
  Högskolan i Jönköping, Förskolepedagogisk didaktisk forskning.
  "Men så kan man ju också tänka!": Pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i förskolan2013Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Denna avhandling handlar om pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i förskolan. Syftet har varit att förstå lärande och förändring i förskolans verksamhet när pedagogisk dokumentation har använts som verktyg under en längre period.

  Empirin består av texter av och samtal med personal som arbetar påfyra förskoleenheter som samarbetade kring ett gemensamt projekt som initierats av Reggio Emilia-institutet där pedagogisk dokumentation var ett centralt verktyg. Studien fokuserar frågor kring organisation och förändring då utsagor om detta framstod som viktiga i deltagarnas samtal.

  Analysarbetet har skett i tre steg. I ett första steg gjordes en tematiskanalys. Materialet sammanställdes i tre teman: 1) En förändrad verksamhet. 2) Erfarenheter av dokumentationsarbete 3) Att organisera för utforskande lärande. I ett andra steg analyserades materialet med hjälp av verksamhetsteori, främst Engeströms modeller av verksamhetssystem och expanderat lärande. I det avslutande analysarbetet användes Wartofskys teorier om primära, sekundära och tertiära aspekter av ett verktyg. På så vis belystes pedagogisk dokumentation ur flera olika synvinklar.

  Resultatet visar att arbete med pedagogisk dokumentation innebär att förskolepersonal börjar diskutera epistemologiska och ontologiska frågor. Som en följd av detta förändrar förskollärarna sitt arbetssätt, vilket medför att motsättningar uppstår i verksamhetssystemet. För att lösa dessa motsättningar har verksamheten förändrats både på enhetsnivå och barngruppsnivå. Bland annat har arbetslaget utvidgats vid dokumentationsarbete. Det utvidgade arbetslaget har inneburit att berättelserna i dokumentationsmaterialet kommer i rörelse, genom att de analyseras i flera led. Berättelser som är i rörelse och att pedagogisk dokumentation kan uppfattas ur olika aspekter gör att pedagogisk dokumentation kan beskrivas som ett komplext verktyg.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 97.
  Alnervik, Karin
  School of Education and Communication, Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Pedagogisk dokumentation som mångdimensionellt verktyg i förskolan: En verksamhetsteoretisk studie2013Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 98.
  Alnervik, Karin
  Jönköping University, Sweden.
  Systematic documentation: structures and tools in a practice of communicative documentation2018Inngår i: Contemporary Issues in Early Childhood, ISSN 1463-9491, E-ISSN 1463-9491, Vol. 19, nr 1, s. 72-84Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Swedish preschool teachers must systematically document activities in the preschool in order to evaluate the quality of these activities. Pedagogical documentation is one form of documentation that is proposed. The aim of this article is to discuss and create knowledge of structures and tools based on different communicative aspects of pedagogical documentation. The empirical data consists of statements from preschool teachers with many years of experience of using pedagogical documentation. Their statements have been analyzed based on Wartofsky's concept of primary, secondary and tertiary artifacts. The study points to the importance of various tools of organisation in providing direction and frames for documentation in order to enable structures of communication built on rhizomatic learning.

  Fulltekst (pdf)
  Systematic documentation - structures and tools in a practice of communicative documentation
 • 99.
  Alnervik, Karin
  School of Education and Communication, Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Systematic quality work with Pedagogical documentation: A Bahktinian Polyphonic Analysis2016Inngår i: 26th EECERA Annual Conference: Abstract book, 2016, s. 127-127Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Swedish preschool teachers are obliged to work with systematic documentation and assessment of children’s changing knowledge. The aim of this study is to contribute to research on assessment in preschool, by highlighting multiple voices portrayed in a transformative documentation practice, built on systematic work of pedagogical documentation.

  Pedagogical documentation refers to two related areas: 1) the process, and 2) content in the process (Dahlberg et al, 2006). Pedagogical documentation is primarily about trying to understand what is going on in pedagogical work, to understand what a child knows and learns, without predetermined expectations (Dahlberg et al, 2006).

  Bakhtin’s concept of polyphony is used as a conceptual framework.

  The methodology is qualitative text analysis. Preschool teachers’ voices are analyzed in relation to the concept of transformative assessment (Vallberg Roth, 2014), as well as the Bahktinian concepts of dialogicity, the authoritarian word, and unconditional connections.

  Informed consent was obtained from all the participants in this study: teachers and parents of the children at the preschool.

  The results show a complexity of simultaneously existing polyphonic voices, where the teachers are negotiating their efforts to engage dialogically, in order to connect with the children, and the demands of authoritative voices related to assessment.

  By highlighting the complexities and tensions involved in systematic quality work, this research has implications for the development of teacher’s assessment and evaluation practices.

 • 100.
  Alnervik, Karin
  et al.
  School of Education and Communication, Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Alnervik, Per
  Pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande i förskolan2017 (oppl. 1)Bok (Annet vitenskapelig)
1234567 51 - 100 of 4560
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf