Till Örebro universitet

oru.seÖrebro universitets publikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 51 - 100 av 326
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Björkander, Anita
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Vägen till språket: en studie om språkfrämjande arbete med döva kortutbildade elever2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 52.
  Björklund, Amanda
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Emma Ramulic, Emma Ramulic
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Matematik i förskolan: - förskollärares syn på och användning av vardagsmatematik2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien handlar om förskollärares syn och inställning till att arbeta med vardagsmatematik i förskolan. Syftet med studien är att skapa kunskap om matematik i förskolans vardagliga situationer då det i tidigare forskning har indikerats att matematik i förskolan består av mer än enbart räkning tillsammans med barn i styrda aktiviteter.

  Studien har använt sig av kvalitativa intervjuer med förskollärare på olika förskolor i en och samma kommun. Våra intervjuer visade att förskollärarna var positivt inställda till att arbeta med matematik i förskolan och var medvetna om att matematiken gick att finna i vardagliga situationer. De var även medvetna om att deras förhållningssätt påverkade barnen och deras inställning i en stor utsträckning vid lärande av matematik. De intervjuade förskollärarna såg att barnen var aktiva i sitt lärande och att matematik inte bara behöver ske endast i styrda aktiviteter utan också via barnens lek och sociala samspel. En slutsats som går att dra är att förskollärare behöver få möjlighet till kompetensutveckling för att kunna fortsätta utvecklas i sin yrkesroll. Men även för att kunna se till att barnen får goda erfarenheter av matematik.

 • 53.
  Blom, Åsa
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Rosvall, Maria
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Alla elever till skolan: Specialpedagogers uppfattningar om orsaker och insatser kring elever i oroväckande frånvaro i gymnasiet2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  På senare år har skolfrånvaro blivit en allt större problematik som uppmärksammats genom olika rapporter. Vår studies syfte är att bidra med ökade kunskaper utifrån åtta specialpedagogers syn på orsaker och insatser när det gäller oroväckande frånvaro samt utveckling för att främja närvaro. Våra frågeställningar lyder: Hur beskriver specialpedagogerna orsakerna till oroväckande frånvaro? Hur beskriver specialpedagoger insatser kring elever i oroväckande frånvaro på sina respektive gymnasieskolor? Vilka insatser är enligt specialpedagogerna önskvärda för att utveckla verksamheten kring att främja närvaro? I vår intervjustudie framkommer att orsaker till oroväckande frånvaro främst ses ur ett kompensatoriskt perspektiv, vilket gör att eleven blir bärare av problematiken. Vi utläser två huvudsakliga kategorier som kompensatoriska förklaringsmodeller, nämligen bristförklaringar och psykologiska förklaringar. Studien pekar på vikten av att fånga upp oroväckande frånvaro tidigt. Tidigare insatser, kontaktpersoner och samverkan är exempel på hur specialpedagoger vill utveckla verksamheten för att främja närvaro. Det är ur ett dilemmaperspektiv vi relaterar problematiken som är komplex. Det finns inte någon enkel generell lösning utan insatser är unika och krävs på både på individ-, grupp- och organisationsnivå. Skolans verksamhet behöver arbeta främjande genom att skapa en lärmiljö som bygger på framgångsfaktorer och innefattar det som behövs för att alla ska må bra och utvecklas mot målen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 54.
  Boman, Miriam
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Lärares och förskollärares uppfattningar om arbetet med barn i svårigheter i lässituationer2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Läsning har varit föremål för Skolverkets uppmärksamhet de senaste åren. Bland annat genom Läslyftet har Skolverket arbetat för att lyfta läsresultaten i Sverige. Den här uppsatsen fokuserar på förskollärares och lärares uppfattningar om vad som är viktigt i arbetet med barn med svårigheter i lässituationer. Kopplat till barn i svårigheter finns styrdokument med begrepp som rör barn i behov av stöd. Förskollärarnas uppfattning om begreppet barn i behov av särskilt stöd och lärarnas uppfattning om begreppet extra anpassningar är föremål för analys i den här uppsatsen. Syftet är att skapa större kunskap om hur några förskollärare och lärare uppfattar sitt arbete med barn i svårigheter i lässituationer i förskola, förskoleklass och grundskolan år 1-2. Att skapa kunskap om hur förskollärare och lärare uppfattar begrepp som handlar om anpassningar och stöd kan ge speciallärare en förståelse för hur uppfattningarna som formar barns tidiga läsutveckling kan se ut. En sådan kunskap kan hjälpa speciallärare att samarbeta med lärare i yngre år samt att skapa goda förutsättningar för elever i grundskolans senare år.

  Uppsatsen utgår från en fenomenografisk forskningsansats vilket innebär att det är förskollärarnas och lärarnas uppfattningar som analyseras. Fyra förskollärare och fyra lärare har intervjuats. Dessa förskollärares och lärares utsagor har förts in kategorier som utgör resultatet.

  Resultatet visar två huvudsakliga kategorier i vad förskollärarna och lärarna uppfattar som viktigt i arbetet med barn i svårigheter i lässituationer. Kategorierna är förskollärarens och lärarens roll samt framgångsrika metoder. Angående extra anpassningar är slutsatsen att lärarna är av uppfattningen att det är svårt att dra en gräns mellan extra anpassningar och den dagliga verksamheten. De definierar extra anpassningar som något utöver den ordinarie undervisningen. Förskollärarna ansåg att alla barn är i behov av stöd, men att särskilt stöd är mer än det allmänna stödet. Resultatet visar att förskollärare och lärare har svårt att uttrycka sig om vad som skiljer sig mellan särskilt stöd, extra anpassningar och allmänt stöd till alla barn. De uttryckte även osäkerhet när det gäller att uttrycka sig om barn i svårigheter i lässituationer. Troligtvis beror denna osäkerhet om specialpedagogiska insatser och begrepp för barn i svårigheter i lässituationer på en vilja att inkludera samtliga barn i arbetet med läsning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 55.
  Bonde, Louise
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Särskilda undervisningsgrupper: En studie om hur särskilda undervisningsgrupper kan påverka den ordinarie klassrumsundervisningen.2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka huruvida existensen av en särskild undervisningsgrupp kan påverka den ordinarie klassrumsundervisingen på en skola. Vidare är syftet att undersöka vilka kriterier som lärarna anser att en elev bör uppfylla för att omplaceras till en särskild undervisningsgrupp och vilka konsekvenser det får för verksamheten.

 • 56.
  Bonnevier, Jenny
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Borgström, Eric
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Yassin, Daroon
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Normers roll i ett mål- och kriterierelaterat bedömningssystem2017Ingår i: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 26, nr 2, s. 21-47Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Relating to norms in a criterion-referenced system of evaluation.

  Since the 1990s, the Swedish system of evaluation is criterion-referenced. In this system, one of the main purposes of national tests is to promote equity in assessment. This article explores how teachers in the subject fields of English and Swedish in compulsory school (grades 6 and 9), understand the relationship between the act of grading and the national test results. We find that the teachers we have interviewed typically dismiss quantitative data and comparisons at aggregated levels and we argue that this dismissal has its root cause in an erroneous understanding of criterion-referenced assessment as completely independent of norms. A better, more nuanced understanding of the role of norms in criterion-referenced assessment would, we suggest, allow teachers to make better use of the potential of national tests in promoting equity.

 • 57.
  Borgestig, Maria
  et al.
  Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV), Linköpings universitet, Linköping, Sweden.
  Hemmingsson, Helena
  Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV), Linköpings universitet, Linköping, Sweden.
  Dator i skolarbetet: För elever med funktionsnedsättning2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Elever med rörelsehinder kan ha stor nytta av dator i skolarbetet, när datorn är integrerad i skolarbetet och får fungera som ett kompensatoriskt hjälpmedel för eleven. En del elever med rörelsehinder anser att de inte får möjlighet att använda dator i skolarbetet i den utsträckning de behöver. Den här skriften handlar om de eleverna.

  Bakgrunden är ett projekt som pågick läsåret 2008 - 2009. Den övergripande målsättningen var att öka möjligheterna för elever med rörelsehinder att använda dator på det sätt de önskar. Projektet utgick från elevernas önskemål och deras behov stod i centrum. Samarbetet mellan elev och lärare var en annan viktig utgångspunkt för projektets genomförande. I projektet deltog en grupp elever med rörelsehinder som huvudsakligen gick på högstadiet och gymnasiet.

  Projektet började med att 15 elever som önskade delta valde en lärare på sin skola som de ville skulle delta tillsammans med dem. Därefter erbjöds lärarna tillsammans med elevernas assistenter en kursdag om datorns möjligheter i skolarbetet. Kursdagen genomfördes i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Efter kursdagen genomfördes planeringsmöten för varje elev. Mål formulerades för hur datorn skulle användas i skolarbetet. Efter två och fyra månader utvärderade eleverna sina mål.

  Innan projektstart ansåg en majoritet av lärarna att de inte fått tillräckligt med kompetensutveckling kring den aktuella eleven. Lärarna behövde stöd för att utnyttja datorn på bästa sätt för eleverna. De ansåg att datorn var ett viktigt pedagogiskt verktyg för eleven.

  Resultatet/utvärderingen visade att en majoritet av de uppsatta målen var uppfyllda vid elevernas utvärderingar och eleverna med uppfyllda mål tyckte att målen hade underlättat skolarbetet. Eleverna upplevde sig mindre beroende av andra när de använde dator. Samtidigt upplevde de sig mindre kompetenta efter projektets insatser jämfört med vid projektstart. Lärarna var överlag positiva till att sätta mål och nästan alla lärare ansåg att målformulering är en bra metod. De ansåg att målen underlättade skolarbetet för eleverna och kunde bidra till att eleven upptäcker nyttan med dator. Samtidigt ansåg lärarna att de saknade kunskap för att sätta mål själva och att de behövde stöd utifrån för att uppnå målen. De flesta lärarna kunde tänka sig att använda arbetssättet igen till andra elever som komplement till andra åtgärder.

  Med den här skriften vill vi försöka ge inspiration till lärare när det gäller datorns möjligheter för elever med funktionsnedsättning. Vi vill också visa på olika samarbetspartner som lärare kan ta hjälp av. Slutligen vill vi visa hur arbetet kan formaliseras och utvärderas genom att sätta mål. Skriften består av två delar, i första delen beskrivs projektets resultat och i andra delen beskrivs arbetssättet, som vi valt att kalla för Inspiration – Samarbete – Mål.

  Vår slutsats är att det beskrivna arbetssättet kan ge elever bättre möjligheter att använda dator i skolarbetet och att både elev och lärare behöver stöd för att lyckas. Det blev tydligt i projektet att eleverna var beroende av lärarnas engagemang i genomförandet av målen. Det blev också tydligt att lärare kan behöva stöd av andra med kunskap om elevens funktionsnedsättning och alternativa verktyg för att sätta mål. Arbetssättet kan behöva utvärderas för fler elever.

 • 58.
  Borgström, Tatiana
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  "Det där???!!!? Det är väl ingen t-j-e-j precis. Det är ju… Milla!": En diskursanalys av populär barnlitteratur utifrån ett genusperspektiv2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I detta självständiga arbete undersöks nio barnböckers framställning av pojkar, flickor och icke-binära samt vilka effekter könsnormer i barnlitteratur kan ha på barns identitetsskapande. Studien utgår från en kvalitativ metodansats i form av en diskursanalys. Böckerna har analyserats utifrån ett genusperspektiv med fokus på normaliseringsprocesser. Syftet med studien är att bidra till en ökad förståelse för vilka budskap om könsnormer som framträder i barnlitteratur på förskolor och hur de kan påverka förskolebarn. För att analysera vilka egenskaper karaktärer tillskrivs i de valda böckerna har Nikolajevas (2004) genusschema använts som analysverktyg. Schemat ger en tydlig överblick på stereotypiska maskulina respektive feminina attribut som Nikolajeva (2004) menar ofta tilldelas pojkar och flickor i barnlitteratur. I resultatet framkommer en reproduktion av stereotypiska könsnormer i övervägande delen av böckerna. I böcker som visar sig inneha andra könsnormer än det heteronormativa finns mer könsneutrala karaktärer men det skymtas fortfarande en stor andel maskulina egenskaper och vissa stereotypiska inslag. Ett av studiens centrala resultat visar att äldre barnböcker visar sig ha starkare stereotypiska könsnormer än nya barnböcker. Dock visar tidigare forskning att det kan behövas barnlitteratur med en variation av könsnormer så att alla förskolebarn får möjligheten att finna meningsskapande i sitt läsande av barnböcker.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 59.
  Boström, Magnus
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Lundahl, ChristianÖrebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.Öhman, JohanÖrebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på bildning och hållbar utveckling2020Samlingsverk (redaktörskap) (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på bildning och hållbar utveckling
 • 60.
  Boström, Magnus
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Lundahl, Christian
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Öhman, Johan
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Inledning: Humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på bildning och hållbar utveckling2020Ingår i: Humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på bildning och hållbar utveckling. / [ed] Magnus Boström, Christian Lundahl, Johan Öhman, Örebro: Örebro Universitet , 2020, s. 7-19Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 61.
  Bratthall, Liva
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Några lärares uppfattning om undervisning: -av elever med språkstörning på mellan- och högstadiet i en skola för alla2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 62.
  Bravell, Daniel
  et al.
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Jackson, Mattias
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Den motoriska träningens betydelse för koncentrationsförmågan: med fokus på lärandesituationen i skolan2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur skolor som arbetar med medveten motorisk träning bedriver denna verksamhet. Vidare ville vi undersöka hur pedagoger beskriver och motiverar sambandet mellan motorik och koncentrationsförmåga samt hur medveten motorisk träning påverkar elevernas lärandesituation i skolan.

  Genom att intervjua fem pedagoger har vi tagit reda på deras tankar och erfarenheter kring den motoriska träningens betydelse för koncentrationsförmågan med fokus på inlärningssituationen i skolan. Undersökningens resultat tyder på att rörelseträning har effekt vid lärande för barn med motoriska problem och/eller koncentrationssvårigheter samt att det finns ett samband mellan motorik och koncentrationsförmåga. Pedagogerna är eniga om att motorisk träning är positiv för elevens hela lärandesituation.

  Samtliga barn är enligt pedagogerna i undersökningen i behov av daglig fysisk aktivitet för att utveckla de motoriska färdigheterna. Samtidigt hävdar de att den medvetna motoriska träningen för barn med motoriska svårigheter bör vara individanpassad med en tydlig progression där de grundmotoriska övningarna anpassas till elevernas utveckling.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 63.
  Brink, Julia
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Nuhic, Emina
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Pedagogisk dokumentation i förskolans verksamhet2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 64.
  Broman, Filip
  et al.
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Dahlström, Sebastian
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Wendt, Rikard
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Idrott och Hälsa i särskolan: en studie om idrottslärare i grundsärskolan2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att belysa villkoren för idrott och hälsa i grundsärskolan. Fokus ligger då på hur och om de mål som finns i kursplanen i idrott och hälsa för grundsärskolan uppfylldes i idrottsundervisningen. Vidare är ett delsyfte att belysa hur idrottslärare inom grundsärskolan ser på inkludering i grundskola och grundsärskola.

  Vi har genomfört åtta intervjuer med idrottslärare som är verksamma i grundsärskolan. Vår intervjuguide är uppbyggd kring sex teman med ett antal underfrågor. Dessa teman är: mål med undervisning, medel för att uppnå en god idrottsundervisning, elevers deltagande i idrottsundervisning, uppfylla kursplanens obligatoriska mål, inkludering i grundskola och grundsärskola samt särskolans framtid.

  Resultatet visar att samtliga lärare uppfyller kursplanens mål mer eller mindre. Att kursplanen ses som tolkningsbar är för vissa lärare räddningen för att uppfylla målen. Ett problemområde är simundervisningen, vilket oftast relateras till begränsad tillgång till simhall. Att utgå från elevens starka sidor och försöka finna alternativa lösningar i idrottsundervisningen beskrivs som viktiga komponenter för att utveckla eleverna på ett optimalt sätt. Assistentens roll i idrottsundervisningen är av stor betydelse både för att underlätta för läraren och eleven. Vidare visar resultatet att inkludering är något som samtliga lärare ställer sig positiva till. Inkludering ses även som en möjlig framtida utveckling för särskolan.

 • 65.
  Brunnberg, Elinor
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Fredriksson, Jennie
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Kattungen - en ´förskola för alla` med teckenspråket som grund: utvärdering efter att hörande barn inkluderats i verksamheten hösten 2006 : ett uppdrag från Örebro kommun2007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Den tvåspråkiga förskolan Kattungen i Örebro är en förskola där verksamheten bygger på svenskt teckenspråk och svenska. Men det har inte alltid varit så. Kattungen startade 1990 och var då en förskola för döva och gravt hörselskadade barn där miljön var enbart teckenspråkig. År 1998 etablerades för första gången en talspråkig grupp som förskoleklass. Hösten 2006 fick förskolan ett förändrat uppdrag och började ta emot även hörande barn. Våren 2007 när utvärderingen genomfördes fanns sammanlagt 27 barn på Kattungen och av dem var det 17 barn döva/hörselskadade och 10 hörande. Syftet med utvärderingen är att beskriva och analysera förändringen som skett på Kattungen hösten 2006 utifrån föräldrars och pedagogers perspektiv. Studien granskar en verksamhet där barn utan funktionshinder integrerats i en grupp av barn med funktionshinder, alltså det omvända mot vad som brukar förekomma. Underlaget till utvärderingen är dels en enkätstudie med föräldrar och dels fokusgrupper med pedagoger respektive föräldrar. Resultatet visar att Kattungen är en komplex verksamhet där de kommunikativa och språkliga behoven kan vara mycket olika för olika barn men också för olika föräldrar. Att hörande barn inkluderats i förskolans verksamhet uppfattas som positivt av alla grupper. Det har lett till ökade möjligheter för barnen till samspel med jämnåriga samtidigt menar framförallt döva föräldrar att den teckenspråkiga miljön försvagats något. De hörande barnen som Vt 2007 fanns på Kattungen var barn med döva eller hörselskadade föräldrar, syskon eller andra släktingar. De hörande barnen hade alltså en anknytning till teckenspråket i sin hemmiljö även om det inte finns ett sådant krav för att få börja på förskolan.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 66.
  Brunnberg, Elinor
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Fredriksson, Jennie
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Kattungen: en förskola för alla med teckenspråket som grund2008Ingår i: DHB-dialog, ISSN 0281-3106, Vol. 35, nr 1, s. 10-11Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  Hösten 2006 började den tvåspråkiga förskolan Kattungen i Örebro att ta emot inte bara döva och hörselskadade barn utan även hörande barn. Kattungen är en förskola där verksamheten bygger på svenskt teckenspråk och svenska. Barnen placeras på förskolan just för att utveckla en tvåspråkighet eller för att kunna kommunicera på teckenspråk. Att hörande barn har börjat på förskolan uppfattas både av föräldrar och pedagoger som positivt även om det också lett till att den teckenspråkiga miljön försvagats något. Det har också lett till att barnen fått fler jämnåriga att leka med.

 • 67.
  Brunzell, Frida
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  "När jag första tiden såg vad stod på skyltar, jag aldrig kommer glömma.": En etnografiskt inspirerad studie om vuxna elevers första läs- och skrivundervisning2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 68.
  Bryngelson, Jennie
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Karlsson, Jenny
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Pedagogers tankar om konflikthantering2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  SammanfattningAtt arbeta som pedagog i dagens skolsystem innebär såväl ett ansvar för barnens kunskapsinhämtande, som att vara en trygg och inspirerande förebild för eleverna. Dagligen uppstår situationer då elever hamnar i konflikter med varandra, vilket kan röra allt ifrån triviala händelser till större motsättningar gällande exempelvis etnicitet eller könsfrågor. Syftet med denna kvalitativa studie är att med hjälp av en hermeneutisk ansats undersöka hur pedagoger ser på sin roll som handledare för barnens sociala utveckling. För att få en samlad kollegial bild över pedagogernas tankar kring konflikthanering baseras uppsatsen på gruppintervjuer på två skolor av helt olika storleksgrad i mellersta Sverige. Intervjuerna har varit av semistrukturerad karaktär med utgångspunkt i tre fiktiva fall, skapade utifrån kategorierna genus, makt och etnicitet. En intressant ingång till ämnet har varit om pedagogernas handlingsstrategier skiljer sig beroende av konfliktens karaktär. Informanternas svar har sedan analyserats utifrån olika teoretiska begrepp och med utgångspunkt från följande frågeställningar:• Hur hanteras konflikter inom skolan?• Skiljer sig hanteringen av dessa utifrån vilken typ av konflikt det gäller, i så fall hur och varför? Går det att urskilja en strategisk medvetenhet?Resultatet visar att pedagogernas handlingsstrategier ej skiljer sig nämnvärt mellan de olika fallen. De båda skolorna följer generella riktlinjer oavsett konfliktens art, där såväl medlingssamtal och föräldrakontakt som förebyggande arbete är vanligt förekommande. Även handlingsplanernas vikt betonas vid konflikthantering, liksom ett fullgott samarbete inom det kollegiala arbetslaget.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Pedagogers tankar om konflikthantering
 • 69.
  Bäckstedt, Sanna
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Persson, Viktoria
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Förhandlingar om när, var och hur läxor ska göras - inte om de ska göras: En diskursanalys om elevers uppfattningar om läxan2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag är debatten om läxor vanligt förekommande i såväl skolans sfär som i media och inom politiken. Dessa debatter kan ses som ett sätt att skapa en normalitet, och en strävan efter att få fler att ansluta sig till de olika parternas uttalade uppfattningar om läxans förekomst. Tillsammans med denna debatt utgör läroplanen några av de normer som skolans aktörer ska förhålla sig till gällande läxorna. Trots att läxan inte nämns i läroplanen så lever läxan vidare och vi väljer därför att betrakta läxan som en norm, som följs av inte bara skolans aktörer och eleverna utan även av föräldrar. Även fast läxan i huvudsak berör eleven anser vi att elevernas talan om läxor inte representeras i de debatter som förs, och vi undrar därför; var är elevernas talan om läxor?

  Vi har därför valt att anta ett elevperspektiv och använder oss av en diskursanalytisk ansats för att förmedla deras uppfattningar om läxor. Eftersom vi anser att läxan är en norm som konkurrerar med andra normer väljer vi att ta ett förhandlingsperspektiv och då studera; Vilka förhandlingar deltar eleverna i om läxor, och hur påverkas dessa förhandlingar av normer och diskurser?

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 70.
  Carlquist, Carina
  et al.
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Hervidson, Caroline
  Örebro universitet.
  Modersmålets betydelse för elever med annat språk än svenska2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 71.
  Carlsson, Elin
  et al.
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Jerngren, Emma
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Lärares syn på hur stress påverkar elevers hälsa: - en intervjustudie2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med denna C-uppsats är att belysa hur lärare ser på hur stress påverkar elevers hälsa. I en kvalitativ intervju undersöks det hur lärarna ser på hälsa och stress. Det undersöks även om lärare arbetar kring elevers upplevelser av stress. Området undersöks med en hermeneutisk ansats med hjälp av tre kvalitativa intervjuer. Valen av lärare grundar sig på att det ska förekomma olikheter på invidnivå. De frågeställningar undersökningen utgår från är:

  • Hur ser lärare på elevers stress i skolan i relation till hälsa?

  • Hur arbetar lärare med stress i skolan?

  I uppsatsen belyses stress relaterat till hälsa. Inledningsvis tar uppsatsen upp hur barns livssituation ser ut, i förhållande till hälsa och stress. Sedan belyses olika aspekter på hälsa och stress, för att beskriva begreppens komplexitet. Hälsa och stress beskrivs utifrån patogent och salutogent synsätt. Dessa har i sin tur samband med fyra olika perspektiv som det går att se hälsa och stress utifrån. I delen som behandlar aspekter på hälsa och stress tas också begreppet stressorer upp, det vill säga de orsaker som kan leda till stress. Fortsättningsvis presenteras elevers synvinkel av vad som är stressande för dem, utifrån vad andra undersökningar visar. Även åtgärder i skolan berörs och begreppet förebyggande arbete och stresshantering utreds. I analysen åskådliggörs resultaten och dessa sammanförs med vad den tidigare forskningen visar.

  De generella slutsatserna av resultatet är att lärare inte är medvetna om att elever kan uppleva mycket stress i skolan. I undersökningen kommer lärarna fram till faktorer som kan orsaka stress, exempelvis relationer och hemsituationen. Dessa kopplas dock inte direkt till stress. Lärarna anser att stress påverkar lärandet, men då handlar det om stress som uppstår i lärandesituationen och inte vad i elevens livssituation som påverkar. Ytterligare visar resultatet att lärare arbetar hälsofrämjande men inte med stress som syfte. Därmed blir kontentan att lärarna främst arbetar förebyggande mot stress, men inte med hanteringen av den.

 • 72.
  Carlsson, Jill
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Wennerström, Eva
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  ”Det här är en tillgång och det är … wow!”En kvalitativ studie av flerspråkighetens möjligheter i specialskolan2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 73.
  Carlsson, Johanna
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Olofsgård, Charlotta
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Nyanlända elever med dövhet eller hörselnedsättning: - en fallstudie om mottagande och kommunikativt bemötande på en skola inom Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 74.
  Carlsson, Sofia
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Hildingsson, Pauline
  Kompetens och rekrytering: En kvalitativ intervjustudie om hur kompetens värderas vid anställning2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 75.
  Chatzipetrou, Panagiota
  et al.
  Software Engineering Research Lab Sweden, Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Sweden.
  Ouriques, Raquel
  Software Engineering Research Lab Sweden, Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Sweden.
  Gonzalez-Huerta, Javier
  Software Engineering Research Lab Sweden, Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Sweden.
  Approaching the Relative Estimation Concept with Planning Poker2018Ingår i: CSERC '18 The 7th Computer Science Education Research Conference, Saint Petersburg, Russian Federation, October 10 - 12, 2018: The 7th Computer Science Education Research Conference, Saint Petersburg, Russian Federation, October 10 - 12, 2018, ACM Digital Library, 2018, s. 21-25Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Simulation is a powerful instrument in the education process that can help students experience a reality context and understand complex concepts required to accomplish practitioners’ tasks. The present study aims to investigate the software engineering students’ perception about the usefulness of the Planning Poker technique in relation to their understanding of the relative estimation concept. We conducted a simulation exercise where students first estimated tasks applying the concepts of relative estimation based on the concepts explained in the lecture, and then to estimate tasks applying the Agile Planning Poker technique. To investigate the students’ perception, we used a survey at the end of each exercise. The preliminary results did not show statistical significance on the students’ confidence to estimate relatively the user stories. However, from the students’ comments and feedback, there are indications that students are more confident in using Agile Planning Poker when they are asked to estimate user stories. The study will be replicated in the near future to a different group of students with a different background, to have a better understanding and also identify possible flaws of the exercise.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Approaching the Relative Estimation Concept with Planning Poker
 • 76.
  Chmaj, Helena
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Friman, Therese
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Lärares beskrivningar av språkutvecklande undervisning i specialskolan för elever med dövhet eller hörselnedsättning.2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet i denna studie är att belysa hur lärare upplever den språkutvecklande undervisningen av teckenspråkiga elever i specialskolan. Studien belyser den utmaning lärare möter då de undervisar flerspråkiga elever med dövhet eller hörselnedsättning där språkutveckling och kunskapsutveckling sker parallellt. Språk är grunden för all kunskapsinhämtning och elever med dövhet eller hörselnedsättning har en språklig nivå som är lägre än jämnåriga hörande barns. Lärarna i specialskolan behöver ge eleverna rika möjligheter i undervisningen att utveckla språk. De behöver också ha en undervisning som är meningsfull för eleverna och där eleverna får tänka och reflektera över hur språk är konstruerade och hänger ihop. För att besvara syfte och frågeställningar i denna kvalitativa studie har åtta lärare intervjuats. Insamlat material har bearbetats och analyserats utifrån ett hermeneutiskt perspektiv samt med hjälp av Easterbrooks och Beal-Alvarez (2013) HOTS & CoVES modell.

  Resultaten visar att lärarna i vår studie är överens om att språkutvecklande undervisning är något som genomsyrar hela verksamheten. Dock visar deras utsagor att de arbetar på olika sätt med språkutvecklande undervisning och att de använder sig av mer eller mindre planerade metoder. Utifrån vårt analysverktyg HOTS & CoVES (Easterbrooks och Beal-Alvarez, 2013) ser vi att samtliga framgångsfaktorer (metakognitivt tänkande, tillgänglig kommunikation, visuell support, explicit instruktion och stöttning och mediering) finns representerade i lärarnas utsagor. Lärarens breda kompetens, speciellt inom lingvistik, upplevs som en central faktor för att eleven ska utvecklas optimalt utifrån sina förmågor.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 77.
  Claesson, Mathilda
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  En systematisk litteraturstudie: -om förhållandet mellan ett definierat lärandeinnehåll och barns inflytande i förskolans verksamhet2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 78.
  Dahlin, Maria
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Roman, Jenny
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Att läsa för att lära: En fenomenologiskt inspirerad studie om elevers och lärares upplevelser av läsproblem på gymnasiet Maria Dahlin Jenny Roman Pedagogik, avancerad2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 79.
  Danielsson, Maria
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Anpassningar i skolvardagen för elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi: En fenomenologiskt inspirerad studie om elevers och lärares upplevelser avextra anpassningar i undervisningen.2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 80.
  Dernestam, Eva
  et al.
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Blom, Linda
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Wilsson, Satu
  Örebro universitet.
  Pedagogers roll för barns språk: En studie om pedagogers kommunikation med barn i förskolan2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete handlar om barns tillägnande av språk i förskoleåldern och med fokus på pedagogers roll i denna språkutveckling. Syftet med vår uppsats har varit att undersöka kommunikationen mellan pedagoger och barn och även se vilka konsekvenser som denna kommunikation får för barnens språkliga interaktion. Vår studie är baserad på observationsundersökningar som vi gjort genom att videofilma olika situationer under dagen och en intervju med en pedagog på en förskoleavdelning med barn i åldrarna ett till fyra år.

  Vi har kommit fram till att det visserligen förekommer språklig kommunikation mellan pedagogerna och barnen, men att det oftast är de vuxna som talar. Den mesta språkliga kommunikationen där barnen och pedagogerna är involverade förekommer i de planerade aktiviteterna medan den är mindre förekommande i den fria leken och i matsituationen. På den avdelning där vi gjorde vår studie var det många små barn. Kanske bidrog detta till att det inte förekom så många tillfällen där det blev en dialogisk interaktion mellan pedagogerna och barnen.

 • 81.
  Deutschmann, Mats
  et al.
  Department of Humanities, Mid Sweden University, Härnösand, Sweden.
  Nykvist, Bengt
  Department of Humanities, Mid Sweden University, Härnösand, Sweden.
  Enhancement of In-Service Teachers Training Programme through Mobile Phones in Tanzania2009Ingår i: E-learning Africa, 4th International Conference on ICT for Development, Education and Training / [ed] Rebecca Stromeyer, 2009, s. 17-19Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Spurred on by the development of ICT technologies, learning and teaching practices are changing in Africa as well as in the rest of the world. This change is particularly evident in distance learning, where computers, but also other technical devices, are opening up for new modes of distributing learning materials and also for enabling communication between course participants. In an ongoing project in Tanzania for in-service education of secondary school teachers, the use of mobile phones for teaching and learning, both for communication and as media players, is tested.

   In Tanzania the greater number of primary school leavers has created a shortage of secondary school teachers with adequate capacity. At the same time, the Ministry of Education and Vocational Training in Tanzania (MoEVT) has developed an ICT Policy for Basic Education. The MoEVT believes that the use of ICT in teaching and learning as well as administration and management provides a powerful tool to achieve educational and national development objectives. The project "ICT-Based In-Service Teacher Education for Secondary School Teacher in Tanzania" (ICT BITES) is one such initiative. It was set up to deal with the above mentioned shortage of qualified teachers. The project was initiated by MoEVT and is funded by SPIDER, The Swedish Program for ICT in Developing Regions.  

  There is a special focus in the project on in-service education of "licensed teachers", teachers with only a few weeks of formal teacher education. A number of these licensed teachers are enrolled in an education program run by the Open University of Tanzania. It is planned that 50 students in this group shall participate in a project pilot, using ICT, including mobile phones, to increase their capacity as teachers. 

 • 82.
  Duberg, Emma
  et al.
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Andersson, Sandra
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Nordberg, Henrik
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Värdegrundsarbete: SO-lärares uppfattningar om och arbete med skolans värdegrund2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete syftar till att undersöka SO-lärares uppfattningar om värdegrunden och hur de arbetar med värdegrundsundervisningen i grundskolans senare år.

  I vår studie har vi intervjuat fyra SO-lärare som är verksamma på olika skolor. Deras värdegrundsundervisning är upplagd på olika sätt, värdegrundsundervisning som är integrerad i all undervisning eller schemalagd undervisning som ett fristående ämne, livskunskap. Vi har intervjuat dessa lärare med avsikten att få en förståelse för deras uppfattningar om och arbete med värdegrundsuppdraget utifrån styrdokumenten och relatera detta till tidigare forskning gällande värdegrundsarbetet.

  Resultatet visar att lärare är väl insatta i värdegrunden, men att de tolkar den på olika sätt. Detta yttrar sig på olika sätt i deras undervisning. Trots denna variation i sättet att se på värdegrunden kan alla hitta stöd i styrdokumenten. De menar vidare att värdegrundsdimensionen är en central del i deras uppdrag som lärare.

  Studien visar att de intervjuade lärarnas uppfattningar har samband med hur värdegrundsundervisningen är organiserad på respektive skola. De menar också att de är tillfredställda med det arbetssätt som skolan har valt.

  Nyckelord: värdegrundsarbete, livskunskap, SO-lärare, grundskolans senare år

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 83.
  Dunge, Stina
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  ”De viktigaste proven någonsin!” För vem?: Elever med AST diagnos och de nationella proven i svenska för åk 92017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om hur elever i åk 9 med AST-diagnos upplever genomförandet av nationella prov i svenska och i vad mån de har likvärdiga förutsättningar att lyckas som kamraterna i samma årskurs. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med nio elever, vilka har spelats in på ljudband och transkriberats.Studiens teoretiska utgångspunkt utgörs av Michel Foucaults maktteori, där begrepp som disciplin, norm, panoptikon och sanningsregim har använts som analytiska redskap.Resultatet visar att alla intervjuade elever upplevde oro och stress i samband med genomförandet av de nationella proven i svenska åk 9, främst knuten till den ovana situationen som gällde. Inga samtal hade förekommit med kamraterna innan proven och endast i några fall hade ämnet berörts i hemmet. Förberedelser förekom i helklass genom obligatoriska övningar av typexempel som tillhörde de olika delmomenten.Kommunikationen mellan lärare och elev i detta sammanhang visade på brister då det gällde att säkerställa om informationen gått fram. De särskilda stödinsatser för elevgruppen som tillgodosågs i andra sammanhang uppfylldes inte här. Istället tenderade lärarna att agera som kontrollanter i en testsituation under hela proceduren före, under och efter genomförandet.Instruktionerna både inför och vid genomförandet av de nationella proven är strikta och detaljrika. För gruppen med AST-diagnos finns inga specifika instruktioner utan eleverna förväntas genomföra testet som kamraterna utan funktionsnedsättning. I Skolverkets medsända information finns beskrivning av svenskaprovets uppbyggnad. Här anges de olika svårighetsgraderna att ta hänsyn till vid bedömningen. Att kunna dra slutsatser och tillämpa fakta i nya sammanhang utanför givna fakta i den givna texten ger högre poäng. Dessa mål finns även upptagna i ämnets kursplan och ska ha tränats under hela skoltiden. Aktuell forskning kring AST-gruppens funktionsnedsättning har visat på svårigheter att lösa uppgifter då underlaget inte finns direkt angivet i texten. Då de intervjuade eleverna inte har möjlighet att klara sådana frågeställningar påverkas deras provresultat negativt och även betyget i ämnet. Ett sätt att kompensera denna nackdel kan vara att under hela grundskoletiden träna modeller för strukturering av material. Speciallärarna och specialpedagogerna kan uppmärksamma kollegorna på skolan kring AST-elevernas speciella behov för att utveckla den didaktiska diskussionen.

 • 84.
  Dunnett, Emma
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Johansson, Josefine
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Elever med diagnosen autism i grundskolan? -En studie kring lärares resonemang om inkludering av elever med autism enligt skollagens nya bestämmelser.2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 85.
  Edberger, Karolina
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Mallalieu, Felicia
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  "Dom säger med såhär hög röst" - En intervjustudie om barns uppfattningar om och upplevelser av pedagogers agerande i konfliktfyllda situationer i förskolan2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine how children perceive teachers attitudes and perceive how they act around conflicted situations in preschool. In order to examine children’s perceptions, the methodology were focused around interviews with children. Children spend a lot of time in preschool and their relationships with both other children and their teachers affect their social and emotional ability and also their future years of school. Childhood Sociology is a new research theory which is out to approach children’s perspective. Doing research with children instead of about children gives us an opportunity to see the world as children see and experience it. Children are social human beings from birth and they are constructed within the social environment they live in. Research have come to the conclusion that children’s perceptions and experiences of teachers differ based on the relationship they have developed towards them. Children who have developed a close relationship to their teachers tend to have a more positive perception of them than children with a more inferior relationship to their teachers. Researchers also states that teachers often have a picture of the ideal child and based on the children’s behavior the teacher tend to treat them differently. Girls’ and boys’ perceptions differ, were girls usually have a more positive picture of their teachers than the boys do. According to the girls the reason is because they accept the teachers rules more than the boys do. The result of this study agrees in many ways with what earlier research say. Based on the children’s perceptions and experiences of their teachers in this study, we can conclude that their teachers don’t take children’s perspective in mind. Teachers who are kind, listen to the children and treat them fairly are not by surprise more liked by the children than teachers who are angry, shouts and blames the wrong person.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 86.
  Edelbring, Samuel
  et al.
  Department of Learning, Informatics, Management and Ethics, Karolinska Institutet, Sweden.
  Broström, Olle
  Department of Clinical Science and Education, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, Sweden.
  Henriksson, Peter
  Department of Clinical Sciences, Danderyd Hospital, Karolinska Institutet, Sweden.
  Vassiliou, Daphne
  Department of Clinical Science and Education, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, Sweden.
  Spaak, Jonas
  Department of Clinical Sciences, Danderyd Hospital, Karolinska Institutet, Sweden.
  Dahlgren, Lars Owe
  Department of Behavioural Sciences and Learning, Faculty of Educational Sciences, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Fors, Uno
  Department of Computer and Systems Sciences, Faculty of Social Sciences, Stockholm University, Sweden.
  Zary, Nabil
  Department of Learning, Informatics, Management and Ethics, Karolinska Institutet, Sweden.
  Integrating virtual patients into courses: follow-up seminars and perceived benefit2012Ingår i: Medical Education, ISSN 0308-0110, E-ISSN 1365-2923, Vol. 46, nr 4, s. 417-425Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Context: The use of virtual patients (VPs) suggests promising effects on student learning. However, currently empirical data on how best to use VPs in practice are scarce. More knowledge is needed regarding aspects of integrating VPs into a course, of which student acceptance is one key issue. Several authors call for looking beyond technology to see VPs in relation to the course context. The follow-up seminar is proposed as an important aspect of integration that warrants investigation.

  Methods: A cross-sectional explanatory study was performed in a clinical clerkship introduction course at four teaching hospitals affiliated to the same medical faculty. The VP-related activities were planned collaboratively by teachers from all four settings. However, each setting employed a different strategy to follow up the activity in the course. Sixteen questionnaire items were grouped into three scales pertaining to: perceived benefit of VPs; wish for more guidance on using VPs, and wish for assessment and feedback on VPs. Scale scores were compared across the four settings, which were ranked according to the level of intensity of students processing of cases during VP follow- up activities.

  Results: The perceived benefit of VPs and their usage were higher in the two intense-use settings compared with the moderate-and lowintensity settings. The wish for more guidance was high in the low-and one of the highintensity settings. Students in all settings displayed little interest in more assessment and feedback regarding VPs.

  Conclusions: High case processing intensity was related to positive perceptions of the benefit of VPs. However, the low interest in more assessment and feedback on the use of VPs indicates the need to clearly communicate the added value of the follow-up seminar. The findings suggest that a more intense follow-up pays off in terms of the benefit perceived by students. This study illustrates the need to consider VPs from the perspective of a holistic course design and not as isolated add‐ons.

 • 87.
  Efthymios, Thanasoulelis
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Religionslärares demokratiuppdrag: -en studie om religionslärares uppfattningar om samtal som didaktisk metod2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I den nuvarande läroplanen för gymnasieskolan (2011) sätts särskilt mycket fokus på elevernas demokratiska kompetens. Främlingsfientlighet och intolerans ska bemötas med kunskap och öppen diskussion. Samtal lyfts fram som en av lärarens främsta verktyg i arbete med demokrati- och värdegrund. Dock upplever många lärare samtal som svårhanterliga och inte sällan reduceras religionsundervisningen till förmedling av fakta, vilket motstrider skolverkets direktiv. Syftet med uppsatsen är att undersöka lärares uppfattningar om samtal som didaktisk metod i arbetet med demokrati inom religionskunskap. Metoden bestod av semistrukturerade intervjuer och fokus har legat på lärarnas tolkningar av begreppet demokratisk kompetens samt de didaktiska överväganden kring samtal. Studiens resultat visar att tidspress, fördomar, elevernas (o)intresse, klassrumsklimat, klasstorlek, elevernas förkunskaper, tysta/blyga elever och bedömning utgör faktorer som kan försvåra samtal i religionskunskapsundervisningen. Undersökningen visar även att det råder en brist på kunskap kring samtal som arbetsmetod.

 • 88.
  Eikeland Husebø, Sissel
  et al.
  University of Stavanger, Stavanger, Norway.
  Abrandt Dahlgren, Madeleine
  Linköping University, Linköping, Sweden.
  Edelbring, Samuel
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Nordenström, Elin
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Nordahl Amorøe, Torben
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Rystedt, Hans
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Dieckmann, Peter
  Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES), Center for Human Resources, Capital Region of Denmark, Copenhagen, Denmark; Department for Clinical Medicine, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Department for Quality and Health Technology, University of Stavanger, Stavanger, Norway.
  Reflecting on Interprofessional Simulation2019Ingår i: Interprofessional Simulation in Health Care: Materiality, Embodiment, Interaction / [ed] Madeleine Abrandt Dahlgren, Hans Rystedt, Li Felländer-Tsai and Sofia Nyström, Cham: Springer Publishing Company , 2019, s. 139-171Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This chapter explores and discusses how models of debriefing can support interprofessional learning in simulation-based education activities. The role of video as a tool for feedback and reflection is described and the ways video can be integrated in the learning environment to optimize opportunities for learning.

 • 89.
  Ek, Fanny
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Eskilsson, Elin
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Samlingen som normaliseringsprocess: En kvalitativ studie i förskolan2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 90.
  Ekdahl, My
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Glavå, Julia
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Förskollärarens föreställningar om barns lek2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka vilka förställningar det finns hos förskollärare om barns lek. Syftet är även att ta reda på vilka typer av lek som utövas av barnen och i vilka situationer förskolläraren väljer att korrigera eller styra barns lek. För att kunna besvara våra frågeställningar och syfte har vi gjort en intervjustudie med fokus på förskollärarens syn på barns lek. Materialet i denna studie är insamlat från två förskolor i olika kommuner med två skilda pedagogiska inriktningar. Intervjufrågorna var öppna frågor som gav förskolläraren möjlighet att svara helt utifrån dennes erfarenheter och åsikter om barns lek.

  Vi har använt oss av verktyget grundad teori när vi bearbetat det insamlade materialet. Utifrån detta teoretiska verktyg har vi kunnat hantera vårt insamlade material med hjälp av substantiv kodning som innefattar selektiv och öppen kodning. Det har i sin tur gjort att vi kunnat förstå hur och varför förskolläraren agerar i vissa situationer i barns lek. Resultatet i studien visar att förskolläraren tillrättavisar barns lek när det förekommer våld eller hot eller när ett barn riskerar att skadas. Samtliga förskollärare tycker att all typ av lek har ett pedagogiskt värde och är utvecklande för barnen. Det är därför viktigt att som förskollärare vara medveten om barns tidigare erfarenheter och ha en förståelse för varför vissa situationer uppstår och kunna vara en vägledande vuxen som hjälper barnen att komma till ett samlärande för att empati, normer och värden ska skapas tillsammans i barngruppen.

 • 91.
  Ekfalk, Sofia
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Grossfurtner, Ida
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  ”Föräldrarna måste ju lita på att vi gör vårt jobb”: -   En studie om förskolepedagogers uppfattningar om föräldrasamverkan2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 92.
  Eklund, Björn
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Samspel mellan barn och pedagoger ur ett specialpedagogiskt perspektiv: En kvalitativ studie ur förskolans vardag med etnografisk ansats och deltagandeobservationer.2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar samspelet mellan pedagoger och barn på en förskoleavdelning. För att nå syftet, som är att öka kunskapen om förskolans vardag och interaktionen mellan pedagoger och barn samt hur specialpedagoger kan arbeta främjande och förebyggande i detta, används deltagande observationer, fältanteckningar och etnografisk ansats.De teoretiska utgångspunkterna i uppsatsen är Sociokulturellt perspektiv och Nilholms specialpedagogiska perspektiv. Det vill säga kompensatoriskt perspektiv, kritiskt perspektiv och dilemmaperspektivet.Resultatet i uppsatsen visar på att verksamheten är vuxencentrerad och att pedagogerna reagerar i efterhand på händelser i vardagen, i motsats till att vara närvarande i barnens lekar och aktiviteter. Resultatet visar även på att verksamheten håller låg kvalité och att pedagogerna framförallt har ett kompensatoriskt specialpedagogiskt perspektiv i verksamheten. Det blir synligt att specialpedagoger kan stötta pedagogerna i att involvera barnen mer i verksamhetens planer och beslut. I vardagen behöver pedagogerna stöd i att arbeta i nära relation till barnen, och inte skapa ett avstånd både ur ett platsmässigt och innehållsmässigt perspektiv.

 • 93.
  Eklund, Henrik
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Olika språk, olika lösningar?: En studie i problemlösning i matematik med döva ochhörselskadade elever2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 94.
  Ellvåg, Ann-Sofie
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Andersson, Jessica
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  "Kroppen minns vad huvudet glömt": - En studie av fyra pedagogers syn på Rytmik i förskolan2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT03
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT04
 • 95.
  Elovsson, Tina
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Garcia Sanchez, Marilu
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Barns relationsskapande processer i fritidshem: Utifrån pedagogers synsätt2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 96.
  Eng, Agnes
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Skeppstedt, Clara
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Att förbereda barn inför ett mångkulturellt samhälle: Pedagogers upplevelser av mångkultur i förskolan2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om pedagogers tankar kring förberedelsen av barn inför ett mångkulturellt samhälle. Enligt strävansmålen i läroplanen för förskolan ska barnen förstå de värden som finns i en kulturell mångfald och förberedas inför livet i ett internationaliserat samhälle. Barngruppernas sammansättning varierar mellan olika förskolor, områden och städer. Det finns förskolor med såväl kulturellt homogena som kulturellt heterogena barngrupper. Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur pedagoger kan arbeta för att förbereda barn inför ett liv i ett mångkulturellt samhälle oavsett hur barngruppens sammansättning ser ut. Genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer undersöktes följande frågeställningar, vilket förhållningssätt har pedagogerna till mångkultur i förskolan? Hur upplever pedagogerna att de arbetar med mångkultur? Urvalet för intervjuerna baserades på förskolans socioekonomiska område för att ge variationer i pedagogernas uppfattningar och förskolans kontext. Intervjuerna har analyserats utifrån ett interkulturellt perspektiv med hjälp av en begreppsmodell konstruerad efter teorin. Resultatet visar att pedagogerna i studien inom vissa aspekter arbetar interkulturellt oavsett barngrupp men barngruppens sammansättning kan försvåra möjligheterna till ett genomgående interkulturellt arbete i förskolan. Slutsatsen är att ett interkulturellt förhållningssätt är möjligt oavsett förskola men det interkulturella arbetssättet kan försvåras av områdets socioekonomiska status samt barngruppens sammansättning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 97.
  Engberg, Sofia
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Eriksson, Frida
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  "Det är ju ett inflytande att jag får finnas, jag ska få ta plats och jag ska få vara den jag är i förskolan": En etnografisk studie av barns inflytande i samlingen.2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 98.
  Ericson, Emma
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Filmberg, Disa
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  De bilder barn möter i populärkultur: En kvalitativ studie om genus och populärkultur i förskolans verksamhet2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta arbete syftar på att bidra med kunskap om de genusbilder barn möter genom populärkultur ochförskollärares synsätt på genus genom populärkultur i förskolan. För att kunna besvara arbetets frågeställningar har två kvalitativa intervjuer gjorts med två förskollärare samt en bildanalys av en populär barnbok. Det insamlade empiriska materialet har analyserats utifrån fyra perspektiv, normer, makt, jämställdhet och genus. Vår analysmetod för de kvalitativa intervjuerna är meningskodning och analysmetoden för bildanalysen är semiotik.Vårt resultat visade att samhället består av traditionella könsmönster som påverkar barn och vuxna, strukturerna upprätthålls även av barnens populärkultur. Därför är en genusmedvetenhet och en öppen blick för mönster och strukturer viktigt i arbetet som förskollärare. Studien ger oss en förståelse om förskollärares ansvar i vad barn möter för slags populärkulturistiska bilder och andra medier i förskolan samt förskollärares kunskap om- och vikten av genusmedvetenhet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 99.
  Ericsson, Helene
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Språkutvecklande arbetssätt: en kvalitativ studie om hur lärare arbetar språkutvecklande i en mångkulturell skola2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 100.
  Ericsson Hesse, Linnéa
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Individuella svårigheter och stödjande lärandemiljöer: - Synen på läs- och skrivsvårigheter bland klass- och ämneslärare i grundskolan2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
1234567 51 - 100 av 326
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf