Till Örebro universitet

oru.seÖrebro universitets publikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 51 - 100 av 2516
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Alarcón, Liz
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Nilsson, Lina
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Förälder inifrån fängelse: En kvalitativ studie om intagna föräldrars upplevelser av kontakt och delaktighet i sina barn under frihetsberövandet2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 52.
  Albertsson, Lizethe
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Karlström, Linda
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Kriminalvårdare eller plikthora?: en studie i de intagnas bemötande mot de kvinnliga kriminalvårdarna på KVA Johannesberg2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 53.
  Albertsson, Sandra
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Fernström, Karin
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  En förlorad barndom - En dokumentstudie om individers konsekvenser och hanteringsstrategier till följd av svåra uppväxtförhållanden2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 54.
  Albihn, Ellen
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Bäckström Östrand, Moa
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Tystnadsplikt och en “professionell sköld”: - En kvalitativ studie om kuratorers och prästers upplevelser av att arbeta under tystnadsplikt.2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka yrkesverksamma kuratorers och prästers upplevelser och erfarenheter av att arbeta under tystnadsplikt. Utgångspunkten är att synliggöra och diskutera prästernas absoluta tystnadsplikt jämfört med kuratorernas tystnadsplikt som har vissa undantag. Empirin har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med sex respondenter, tre från respektive yrkesgrupp. Empirin har sedan analyserats utifrån Hochschilds teori om emotionellt lönearbete samt Lazarus och Folkmans teori om coping. Studiens resultat visar att de olika typerna av tystnadsplikt både har för- och nackdelar och där stor vikt läggs vid de förväntningar som fanns innan de yrkesverksamma tog sig an rollen som kurator respektive präst. Båda yrkesgrupperna är nöjda med hur deras tystnadsplikt är utformad och de har funnit strategier för att hantera problem och känslor som kan uppstå relaterat till deras respektive tystnadsplikt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Tystnadsplikt och en “professionell sköld” - En kvalitativ studie om kuratorers och prästers upplevelser av att arbeta under tystnadsplikt.
 • 55.
  Aldaham, Mariam
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Sandström, Cassandra
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Den paradoxala rollen - En kvalitativ studie om handledarrollen och dess påverkan på maktförhållandet mellan handledare och medlemmar på Fontänhuset2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur handledare från ett Fontänhus upplever sin handledarroll

  samt undersöka om och hur rollen har någon påverkan på maktförhållandet i relationen mellan

  handledare och medlemmar. För att fullfölja studiens syfte har följande tre frågeställningar

  behandlats:

  1. Hur upplever handledarna sitt arbete utifrån sin handledarroll på Fontänhuset?

  2. Hur kan handledarnas upplevelser av handledarrollen förstås utifrån Goffmans rollteori?

  3. På vilket sätt påverkar handledarrollen maktförhållandet mellan handledare och medlem

  på Fontänhuset och hur kan det förstås utifrån Foucaults maktteori?

  Studien baseras på sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer med handledare från ett

  Fontänhus i en mellanstor stad i Sverige som sedan transkriberats, tematiserats,

  meningskoncentrerats och avslutningsvis analyserats utifrån begrepp från Goffmans rollteori och

  Foucaults maktteori. Resultaten i studiens analys visar att handledarrollen är begränsande men

  även flexibel, eftersom handledarna inom ramen för verksamhetens riktlinjer har utrymme att

  utforma rollen. Samtidigt inrymmer handledarrollen paradoxala förväntningar genom att

  handledarna förutsätts dela ansvaret samt arbeta sida vid sida med medlemmarna, parallellt som

  handledarna har det övergripande ansvaret för verksamhetens struktur. Slutsatserna är att

  handledarrollens delade förpliktelser medför att handledarna måste balansera mellan

  verksamhetens, medlemmarnas samt sina egna personliga intressen, vilket ibland leder till

  rollkonflikter som upplevs svårhanterliga. Att handledarna i sitt agerande utifrån rollen försöker

  fullfölja dessa förpliktelser medför att handledarna indirekt får en högre maktposition gentemot

  medlemmarna som påverkar maktförhållandet dem emellan, trots att relationen förutsätts vara

  jämlik och ansvarsfördelad.

 • 56.
  Alderud, Elin
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Falk Lundberg, Berit
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Känslor och roller inom kriminalvårdaryrket2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats/Examensarbete
 • 57.
  Alemirad, Puya
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Aban, Sara
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Att främja en enhetlig personalstyrka: En kvalitativ studie om en behandlingsverksamhets kultur och struktur utifrån ledningen och personalens perspektiv2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det som behövs för att bygga upp en fungerande organisation är av vikt i behandlingsarbete eftersom att uppbyggnaden påverkar kvaliteten på det arbete som bedrivs. För detta krävs främst en fungerande personalstyrka och syftet med denna studie är således att ta reda på huruvida det sker något arbete för att främja förutsättningar för bra behandlingsvård. För att vidare undersöka sådant som kan komma att påverka det dagliga arbetet inom organisationer har en specifik behandlingsverksamhet valts ut där fem anställda intervjuades. Dem framkomna informationen analyserades sedan utifrån olika teorier och begrepp som valts ut och som redogörs för i den teoretiska ramen. Vidare valdes meningskoncentrering som analysmetod då denna metod tillåter en att komprimera utvalda citat som kan användas i analysen. Studiens slutsats berör diskussioner och reflektioner kring hur arbetet med främjandet av en positiv personalkultur och struktur ser ut samt vilka utforskandet av vilka potentiella styrkor och svagheter det kan finnas inom verksamheten. Respondenterna upplever att det råder en kultur och struktur inom verksamheten som ökar förutsättningar för ett enhetligt arbete. Detta har främst skapats utifrån strategier som personalmöten, rapporteringar och dylikt. En av svagheterna som identifierats är brister i att personalstyrkan inte innehar gemensamma utbildningar vad gäller de behandlingsmetoder som används inom verksamheten vilket minskar förutsättningar för ett gemensamt tillvägagångssätt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 58.
  Alenius, Annika
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Popa, Beatrice
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Föräldrautbildningen COPE: uppföljningsstudie om vilken effekt utbildningen har haft på ett mindre urval föräldrar2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 59.
  Alexanderson, Karin
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Vilja, kunna, förstå: om implementering av systematisk dokumentation för verksamhetsutveckling i socialtjänsten2006Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to analyse conditions that either promote or hamper the implementation of methods for systematic documentation, follow-up and evaluation in social-work services with individuals and families. The theoretical framework consists of organization theories. Human Service Organizations (HSO) theory is complemented with concepts from the new institutionalism, domain theory, implementation theory, and theory about interventions.

  A concrete case, a project has been studied. The purpose of project was to implement methods for systematic documentation in public social services. With the notation “integrated” is meant that the methods should be built in and adjusted to the social-work practice. The methods were ASI (Addiction Severity Index) and IUS (a locally based model for integrated evaluation by inspiration from Göran Sandell).

  Data has been captured in a pretest/ posttest design (Marlow 2000). This means that “state of things” has been described before the intervention and after. The methods used were surveys and interviews (individual and group). The process has been documented through research notes proceeding records, protocols and some diaries written by social workers. Four municipalities from the middle of Sweden took part with five working groups. Two groups contained social workers acting with children and families and three groups were working with drug abusers. The population consisted of the social workers, the managers responsible for the individual and family entities, the politicians and the clients who were affected during the time of the project.

  The implementation of ASI and IUS has not occurred in the extent that was stated in the intervention theory. This means that ASI and IUS were not used in all new cases that occurred during the time of the project. The interviews supposed to be done in the beginning of the clients contact with the agency tended to be done more often than the follow-up interviews. After the project ended, three of five working groups decided to continue to use ASI (one group) and IUS (two groups). The overall impression is that the respondents comprehend, they have the willingness but they do not have the capability of using ASI and IUS. The organization does not seem to have the capacity of imposing requirements and giving resources. The outcomes do not seem to be the most important issue for the social services. These conditions are discussed in the study by means of the theoretical concepts. In the end, there is an effort to adjust the implementation theory to human service organizations.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 60.
  Alexandersson, Linn
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Jäglin, Hanna
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Beaktandet av barnets vilja i tvister gällande vårdnad, boende och umgänge: -En kvalitativ analys av domar från Örebro Tingsrätt2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka på vilket sätt Örebro tingsrätt beaktar barnets vilja i sina domar gällande vårdnad, boende och umgänge. Studien grundar sig på en kvalitativ dokumentgenomgång, där 30 domar från år 2016 har studerats. En tematisk innehållsanalys har genomförts, i syfte att tolka och förstå domarna. Av studien framgår att tingsrätten endast beaktar barnets vilja i ett fåtal fall samt att barnets vilja har en påverkan på domslutet i ännu färre fall. Resultatet har analyserats med utgångspunkt i teorier kring begreppen "barn" och "barns rättigheter att komma till tals" som sociala konstruktioner. Av analysen framgår att de sociala konstruktioner som finns av barn, har en påverkan på sättet vilket barnets vilja beaktas av tingsrätten. I de fall där barnets vilja framkommer i domarna, uttrycks viljan med hjälp av ställföreträdare i form av socialsekreterare, föräldrar, andra anhöriga eller umgängesstöd. Barnet har således en sekundär ställning i den familjerättsliga processen. Den här studien ämnar följaktligen att uppmärksamma barns rättigheter i vårdnadstvister, för att på så sätt stärka deras rättsliga ställning. Det kan vidare tänkas vara av intresse för de socialsekreterare som arbetar med dessa frågor, att få en överblick av hur det socialrättsliga läget ser ut.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 61.
  Alexandersson, Pär
  et al.
  Socialstyrelsen, Stockholm, Sweden.
  Andershed, Henrik
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Andershed, Anna-Karin
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Cater, Åsa
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Utsatthet i unga år och psykisk ohälsa i vuxen ålder : sammanfattning av resultat från en intervjustudie av 2 500 unga vuxna2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 62.
  Alfvenhierta, David
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  GENDERQUEERA PERSONERSPSYKOSOCIALA SITUATIONER I SAMBANDMED BIOLOGISKT SKAPAD KRIS: En kvantitativ studie om trans- och ickebinärt definierade personers upplevelserav sin psykosociala situation under Covid-19-pandemin2022Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att i relation till den pågående covid-19-pandemin fördjupa förståelsen av hurgenderqueera personer i Sverige skattar sitt psykiska mående och sin tillgång till socialt stöd underkristider. Vidare är syftet att identifiera och analysera skillnader mellan hur cis- och genderqueerapersoner i Sverige skattar sitt psykiska mående och sin tillgång till socialt stöd under, och irelation till, samma omständigheter som nyss nämnts. Studien utförs kvantitativt och bygger pådatamaterial från ett internationellt forskningsprojekt som undersöker unga vuxnas psykiskamående i samband med covid-19-pandemin. Med hjälp av korstabeller, t-test och linjäraregressionsanalyser undersöks olika samband mellan skattade svar på skalor utifrån MSPSS ochDASS-21. Studiens resultat diskuteras med koppling till teori och tidigare forskning. Vidarediskuteras de brister som finns i studiens konstruktion. De slutsatser som har signifikans är attgenderqueera personer skattar högre än cispersoner avseende alla studerade former av psykisktmående samt att det finns ett samband mellan genderqueer könsidentitet, lägre skattad tillgång tillsocialt stöd och högre skattad grad av såväl stress, ångest som depression. Sammantaget ärstudiens bidrag till det sociala arbetet inom hälso- och sjukvården att det kan konstateras attgenderqueera personer har större sannolikhet att behöva psykosocialt stöd i samband med en krislikt covid-19-pandemin.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 63.
  Alhede, Evelina
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Mohanathas, Thushana
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  “När barnen inte behöver mig längre, tyder det på att det skett en utveckling och målet är uppnått”: - En kvalitativ studie om arbetet på skyddade boenden med fokus på de medföljande barnens behov av kontinuitet i vardagen2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att utifrån kvalitativa intervjuer undersöka hur socialarbetare på skyddadeboenden med barnperspektiv, via rutiner och arbetssätt, tar hänsyn till medföljande barnssociala uppbrott från skola, familj och vänner. Syftet är även att undersöka om rutinerna ocharbetssätten upplevs vara tillräckliga för att bidra till upprätthållning av kontinuitet i demedföljande barnens vardag. Studien baserades på en kvalitativ metod där sju semistruktureradeintervjuer genomfördes med socialarbetare på skyddade boenden. Empirin haranalyserats utifrån teorier och teoretiska begrepp som Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater, Giddens teori om modernitet, självidentitet och ontologisk trygghet samt barndomssociologi.Resultatet visar att socialarbetare försöker upprätthålla de medföljande barnens vardagsrutinergenom att skapa rutiner som inkluderar skola, aktiviteter och samtalsstöd. Det föreliggerdäremot svårigheter att upprätthålla barnens vardagliga rutiner på grund av de skyddadeboendenas säkerhetsaspekter. Socialarbetare har en medvetenhet om att deras arbetssätt medbarn bör utföras med ett barnperspektiv medan deras mål är att familjerna ska flytta till ett nyttsjälvständigt hem för att skapa en ny tillhörighet och vardag.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  “När barnen inte behöver mig längre, tyder det på att det skett en utveckling och målet är uppnått” - En kvalitativ studie om arbetet på skyddade boenden med fokus på de medföljande barnens behov av kontinuitet i vardagen
 • 64.
  Ali, Sadaf
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Abraham, Yodit
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Att vara mor till ett autistiskt barn: En kvalitativ studie om mödrars liv, familj och samhällsstöd i relation till deras autistiska barn2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 65.
  Alivodic Haglund, Amanda
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Isohella, Anu
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Åsberg, Jenny
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  ”DET ÄR JU JÄTTETUFFT”: En kvalitativ studie om före detta fängelsedömdas upplevelser av återanpassning och stämpling2024Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie utforskar återanpassningsprocessen och upplevelsen av stämpling bland före detta fängelsedömda individer i Sverige, med fokus på hur dessa erfarenheter påverkar deras återinträde i samhället. Genom kvalitativ analys av intervjuer från podcasten ”Utanför Murarna”, som innehåller intervjuer med före detta fängelsedömda, visar studien hur stämplingsteorin tar sig uttryck i deras vardagsliv. Studien belyser svårigheterna med att hitta boende och arbete som före detta fängelsedömd, samtidigt som den tar upp den dubbla stämpling som är relaterad till diagnoser som adhd och utmaningar som fängelsedömda mammor möter. Metodologiskt bygger studien på kvalitativ innehållsanalys av transkriberade podcastintervjuer, där fokus ligger på återanpassningsstrategier och påverkan av samhällelig stämpling. Resultaten pekar på strategier som ärlighet och undvikande, samt betydelsen av stöd från familj, vänner och rehabiliteringsprogram. Studien understryker behovet av en mer inkluderande och förstående samhällssyn gentemot före detta fängelsedömda för att understödja en effektiv återanpassning. Slutsatserna betonar vikten av att riktade stödinsatser och individanpassade program tillämpas för att adressera de specifika behov och utmaningar som före detta fängelsedömda individer möter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 66.
  Alkberg, Josefine
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Wärnelöv Wallstål, Jessica
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Vården och omsorgens kvalitet på särskilda boenden ur ett brukarperspektiv2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 67.
  Alke, Marlene
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Khabout, Ili
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Molin, Veronica
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Kvinnors uppbrotts-, läknings- och återhämtningsprocess från en våldsam relation: Utifrån sociologisk-feministisk teori och anknytningsteori2024Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Föreliggande kvalitativa intervjustudie bygger på intervjuer med åtta kvinnor som i förfluten tid levt i en relation med förekomst av våld. Syftet med studien var att belysa heteronormativa kvinnors upplevelser av vad de anser har varit skadligt och/eller hjälpsamt i samband med och efter uppbrottet från en våldsam relation. Studien syftade även till att utröna förekomsten av kunskap, stödinsatser, behov och utmaningar som ställts under läknings- och återhämtningsprocessen. Det krävs större bildning om våld i nära relation på alla samhällsnivåer för att få en förståelse för hur hjälpinsatser och bemötande av kvinnor och barn bäst bör tillämpas. Det råder även brist på studier utifrån kvinnors egna upplevelser och insikter kring våldets mekanismer. Många kvinnor drabbas årligen av våldets konsekvenser, där förekomst och utevaro av kunskap och förmåga till stödjande hjälpinsatser i samhället kommit att påverka alla led av kvinnors uppbrotts-, läknings- och återhämtningsprocess.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 68.
  Allard, Jacob
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Karlsson, Magdalena
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  F å gel,  fisk  eller   mittemellan ?: –  En  kvalitativ  studie  om  butikschefers  upplevelser  att  vara  i   mellanposition2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 69.
  Allard, Julia
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Sellén, Sandra
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Desorganiserad anknytning - finns det möjlighet till förbättring? Faktorer som kan påverka förändringsprocessen2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [ja]

  Sammanfattning

  Syftet med denna studie är att undersöka huruvida desorganiserad anknytning kan

  förbättras till ett organiserat anknytningsmönster samt undersöka vad som kan antas påverka

  processen. Studien vilar på anknytningsteorin som grund och materialet till denna teoretiskt

  integrativa litteraturstudie har insamlats genom ett systematisk tillvägagångssätt. Det förs

  även en diskussion kring diagnosen reaktiv anknytningsstörning (RAD), dess samhörighet

  med anknytningsteorin samt huruvida den kan anses vara användbar för behandling.

  Resultatet visar på att det inte finns tillräckligt empiriskt underlag för att kunna

  säkerställa att det går att förändra en desorganiserad anknytning till organiserad eller vad som

  säkert påverkar en sådan process. Däremot visar studierna starkt på att det kan vara möjligt

  och att det till och med kan gå att uppnå en trygg anknytning. Studierna lyfter fram att det

  som kan antas vara centralt i förbättringsprocessen bland annat är en trygg

  anknytningsrelation, förutsägbarhet samt att barnet får sina behov adekvat tillgodosedda. Det

  som framhävs vara det främsta hindret i förbättringsprocessen är bristande föräldraförmågor.

  Studier visar på att det sociala stödet från omgivning såväl som samhälle är viktigt för

  anknytningen och individens utveckling.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 70.
  Allbrand, Elin
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Gripenberg, Ann-Sofie
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Att som äldre kvinna lämna ett våldsamt förhållande: En systematisk forskningsöversikt om äldre kvinnor som utsatts för partnervåld.2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att, via en forskningsöversikt, besvara frågorna om vilkaförsvårande respektive underlättande faktorer det finns för äldre våldsutsatta kvinnor attlämna ett våldsamt parförhållande. De teoretiska utgångspunkterna är ålderism, makt ochcopingstrategier. Resultaten visar att manipulation, kontroll, begränsning av socialt umgänge,kontroll över ekonomin och begränsning av rörelsefriheten är partnerns sätt för att ökakvinnans eftergivenhet och tillgivenhet. De underlättande faktorerna är familjemedlemmarsom ger stöd till kvinnan, kvinnans egen förmåga att finna copingstrategier och när samhälletger strategier för att kvinnan ska kunna lämna. Ålderismen visas bland annat genom attsamhället har stereotypa föreställningar om äldre och att ålderismen är implementerad i såvälhälso- och sjukvård som i det sociala arbetet. Detta försvårar att äldre kvinnor får den hjälpde skulle behöva. Makt kan ses från flera perspektiv; våldsutövarens makt mot den äldreutsatta kvinnan, samhällets makt och kultur. Copingstrategier kan bidra till att den äldrevåldsutsatta kvinnan lägger gränser eller förklaringar i relationen och samtidigt stärkskvinnan emotionellt. Copingstrategier kan å andra sidan bli en försvårande faktor till att äldrevåldsutsatta kvinnor stannar kvar i parförhållandet.Titel: Att som äldre kvinna lämna ett våldsamt förhållande.Författare: Elin Allbrand och Ann-Sofie Gripenberg

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 71.
  Alm, Anneli
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Haals, Annelie
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Anhörigvårdande makars livssituation och anhörigstödets betydelse2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 72.
  Alm, Fredrika
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Karenus, Therese
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Malmström, Marie
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Barn som upplevt våld mot mamma: Reaktioner utifrån ett genusperspektiv2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats/Examensarbete
 • 73.
  Alm Ivarsson, Gabriella
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Söderholm, Jessica
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Strävan efter jämställdhet: En studie om medvetenhet kring jämställdhet inom Eskilstuna kommun2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att se hur pass medvetna medarbetarna på vuxenförvaltningen inom Eskilstuna kommun var om de jämställdhetsmål som finns i kommunens egna styrdokument om jämställdhet. En webbaserad enkätundersökning har genomförts där 130 enkäter skickades ut. Respondenterna har fått svara på olika frågor runt styrdokumentet och fått ge förslag på förbättringar.  En kvantitativ metod har använts och materialet har analyserats utifrån det teoretiska perspektivet social konstruktivism samt tidigare forskning. Tidigare forskning har visat att det kan vara svårt att implementera en handlingsplan eller styrdokument i stora organisationer på ett tillfredsställande sätt. Resultatet av den genomförda undersökningen visar att få av respondenterna är medvetna om att styrdokumentet finns och bara ett fåtal har läst dokumentet och är medvetna om målen som finns uppsatta.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Strävan efter jämställdhet
 • 74.
  Alm, Karl
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Damgaard, Jens
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  En dubbel utsatthet: En kvalitativ studie om invandrarföräldrar som har barn med funktionsnedsättningar och personlig assistans2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka upplevelser av hur situationen för invandrarföräldrar med funktionsnedsatta barn som har personlig assistans ser ut i Sverige. Studien undersöker även hur det svenska hjälpsystemet upplevs genom att belysa aspekter som synen på funktionsnedsättningar, mötet med myndigheter samt konsekvenser av personlig assistans och assistansbolagens roll. Studien har genomförts genom en kvalitativ metod där intervjuer har gjorts med föräldrar, handläggare och assistansbolagsföreträdare där fokus legat på informanternas upplevelser. Resultatet har genom en intersektionell analys samt begreppen exkludering och inkludering visat att invandrare kan ha svårare att tillvarata sina medborgerliga rättigheter på grund av bristande kunskap om det svenska hjälpsystemet samt bristande språkkunskaper. Studien visar även att det kan innebära en dubbel utsatthet att vara invandrare i kombination med att ha ett eller flera funktionsnedsatta barn, då det kan förstärka varandra och leda till en än mer komplex situation. Resultatet tyder på att det svenska systemet kring personlig assistans är komplicerat. Det kan hjälpa invandrare att ta tillvara sina rättigheter, men kan även riskera att exkludera dem från samhället, exempelvis på grund av anhöriganställningar som kan leda till exkludering från den reguljära arbetsmarknaden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 75.
  Almgren, Jesper
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Bergenbrandt Hoffman, Patrik
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  "Stor skillnad på He-man och Barbie" - En kvalitativ studie om hur behandlingspersonal återskapar genusföreställningar i behandlingsarbetet2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 76.
  Almgren, Moa
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Kriv, Perdaod
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Skolpersonals arbete med Friendsprogrammet En programteoretisk analys 2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Studien syftar till att undersöka hur skolpersonal, på en utvald skola, implementerar och i praktiken förhåller sig till Friendsprogrammet, för att ta del av detta tillämpades en kvalitativ ansats. Empirin samlades in med hjälp av två semistrukturerade gruppintervjuer som genomfördes på en grundskola i en liten kommun. Sekundärempiri har inhämtats från Friendsorganisationen samt från Skolverket. Med hjälp av en programteoretisk analys jämfördes Friendsprogrammets och skolans insatser samt arbetssätt för att identifiera skillnader och likheter dem emellan. Empirin visade att skolan inte hade implementerat alla delar av Friendsprogrammet. Skälen till detta är flera, dels kan det bero på bristande förutsättningar för en hela-skolan-ansats, men det kan också hs grundat sig i att skolan har kontextuella villkor som programmet inte har identifierat tidigare. Andra antaganden som kan ha förorsakat implementeringsproblematiken är att personalen hade svårt att upprätthålla entusiasmen kring användandet och implementeringen av programmet efter den intensiva starten. Dessa slutsatser kan leda till en utveckling av Friendsprogrammet, vilket kan resultera i att antalet barn som utsätts för mobbning reduceras.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 77.
  Almqvist, Kjerstin
  et al.
  Department of Social and Psychological Studies, Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Källström, Åsa
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Appell, Petra
  Department of Social and Psychological Studies, Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Anderzen-Carlsson, Agneta
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper. Region Örebro län. Faculty of Health, Science, and Technology, Department of Health Sciences, Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Mothers’ opinions on being asked about exposure to intimate partner violence in child healthcare centres in Sweden2018Ingår i: Journal of Child Health Care, ISSN 1367-4935, E-ISSN 1741-2889, Vol. 22, nr 2, s. 228-237Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Intimate partner violence (IPV) constitutes a hidden health risk for exposed mothers and children. In Sweden, screening for IPV in healthcare has only been routine during pregnancy, despite an increase in IPV following childbirth. The arguments against routine questions postpartum have concerned a lack of evidence of beneficial effects as well as fear of stigmatizing women or placing abused women at further risk. Increased understanding of women’s attitudes to routine questions may allay these fears. In this study, 198 mothers in 12 child healthcare centres (CHCs) filled in a short questionnaire about their exposure and received information on IPV at a regular baby check-up visit. The mothers’ lifetime prevalence of exposure to IPV was 16%. One hundred and twenty-eight mothers participated in a telephone interview, giving their opinion on the screening experience. The intervention was well-received by most of the mothers who reported that questions and information on IPV are essential for parents, considering the health risks for children, and that the CHC is a natural arena for this. Necessary prerequisites were that questioning be routine to avoid stigmatizing and be offered in privacy without the partner being present.

 • 78.
  Almqvist, Lena
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Patterns of engagement in young children with and without developmental delay2006Ingår i: Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, ISSN 1741-1122, E-ISSN 1741-1130, Vol. 3, nr 1, s. 65-75Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to identify patterns of process characteristics capturing the essence of children's experiences in their natural environment and their possible association with health and well-being operationalized as engagement for young children with and without developmental delay. Data were gathered from 1035 children between 1 and 3 years in community-based preschools. Teachers and parents responded to questionnaires concerning interaction, activity, and engagement, as well as demographic and biopsychosocial information. A cluster analysis was conducted to find homogenous patterns related to engagement. Five distinct patterns were identified, all related to different levels of engagement. Several factors, within both the child and the environment, were associated with high levels of engagement. Interaction skills and availability of activities appear to be strong predictors of high-level engagement, regardless whether or not the child has been identified as developmentally delayed.

 • 79.
  Almqvist, Lena
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Granlund, Mats
  Mälardalens högskola.
  Participation in school environment of children and youth with disabilities: a person-oriented approach2005Ingår i: Scandinavian Journal of Psychology, ISSN 0036-5564, E-ISSN 1467-9450, Vol. 46, nr 3, s. 305-314Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study investigated patterns of interrelated positive subject and environmental factors related to participation in school activities of pupils with different kinds of disabilities. Questionnaires concerning participation were collected from 472 pupils with disabilities and their teachers, parents and special education consultants. A person-oriented approach with the aim to identify patterns of variables related to a high degree of participation of pupils with disabilities was used. Cluster-groups were formed based on scores for individual subjects on factors identified as important for participation. Groups with a high degree of participation were characterized by high scores in autonomy and perceived interaction with peers and teachers and an internal locus of control. Type and degree of disability did not predict cluster group membership. A conclusion is that the outcome participation is better predicted by patterns of interrelated positive subject and environmental factors than by type of disability or any other single factor.

 • 80.
  Almqvist, Lena
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Hellnäs, Petra
  Stefansson, Maria
  Granlund, Mats
  Mälardalens högskola.
  'I can play!': Young children's perceptions of health2006Ingår i: Pediatric Rehabilitation, ISSN 1363-8491, E-ISSN 1464-5270, Vol. 9, nr 3, s. 275-284Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Health is today viewed as a multi-dimensional concept partly conceptualized independent from not being ill. The aim of this study was to gain knowledge of how young children perceive health. Interviews were conducted with 68 children (4–5 years), within their pre-school setting, with the help of a semi-structured interview guide. A multi-dimensional perspective represented by the health dimensions of the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) was used in a manifest deductive content analysis. The children's statements were categorized and placed under one of the four health dimensions, body, activity, participation and environment. A latent content analysis was applied to identify underlying themes in the manifest categories. The results revealed that young children perceive health as a multi-dimensional construct, largely related to being engaged, i.e. to be able to perform wanted activities and participate in a supportive every-day context. This implies that improvements of child engagement should be emphasized in health promotion and to a greater extent be the central focus of health interventions for young children.

 • 81.
  Almström, Erik
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Flyktingbarn i den svenska skolan: En kvalitativ studie om hur flyktingbarn uppfattar skolan som möjliggörare att bli en del av det svenska samhället2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 82.
  Almén, Anna
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Boman Hultberg, Christina
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Socionomprogrammet på distans, en utvärdering2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 83.
  Al-Suhalili, Meys
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Askerlind, Sandra
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Socionomens rehabiliteringsarbete inom den rättspsykiatriska vården2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 84.
  Altun, Lydia
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Tiari Paulus, Nancy
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Fängslad i kulturens seder: - En kvalitativ studie om unga assyriska/syrianska kvinnors subjektiva upplevelser av en hederskultur2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Studiens syfte är att undersöka om och i vilken utsträckning assyriska/syrianska kvinnor

  upplever sin kultur som en hederskultur. En kvalitativ metod har genomförts och sex

  intervjuer med en semistrukturerad utformning utfördes. Intervjuerna genomfördes med

  assyriska/syrianska kvinnor mellan 19-28 år gamla som är bosatta i Sverige. Dessa kvalitativa

  intervjuer tog cirka 45 minuter och fokus låg på att dels undersöka ryktets betydelse och

  eventuella konsekvenser som det kan medföra, men också eventuella skillnader som

  uppkommer mellan de olika könen i den assyriska/syrianska kulturen. Resultaten visar att

  ryktesspridning har en stor betydelse och är ett vardagligt fenomen. Det är vanligast att ryktet

  uppfattas ha en negativ klang inom den assyriska/syrianska kulturen. De konsekvenser som

  ett rykte kan medföra skulle kunna vara utfrysning, skambeläggning, kontroll, undandragen

  kärlek, fysisk- och psykisk misshandel. Detta för att individen inte bara förstör sin egen heder,

  utan även hela kollektivets heder. Kvinnorna möter krav och begränsningar dagligen i den

  assyriska/syrianska kulturen och dessa skiljer sig mellan de olika könen, vilket innebär att

  kvinnans handlingsutrymme är betydligt mer begränsad än mannens.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 85.
  Alukíc, Kanita
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Causevíc, Belma
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Våga prata genus Socionomstudenters erfarenheter av kön och genus på utbildningen och socialtjänsten2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka vilka förutsättningar socionomutbildningen ger studenter att utveckla ett kritiskt perspektiv på kön och genus. Detta görs genom att undersöka socionomstudenternas upplevelser av kön och genus på utbildningen men även på socialtjänsten. För att uppnå syftet med studien har två fokusgruppsintervjuer genomförts med socionomstudenter som har eller har haft verksamhetsförlagd utbildning på socialtjänsten samt en enskild intervju med läraren med ansvar för kursutvecklingsfrågor inom socionomprogrammet. Det har även inhämtats empiri i form av kursplaner, kursutvärderingar samt en självvärdering av socionomprogrammet för Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

  Av studiens resultat framgår det att de intervjuade studenterna anser att genusperspektivet berörs till viss del, men att de önskar mer kunskap kring kön och genus i syfte att känna sig mer trygga inför deras framtida arbete. Samtidigt menar både de intervjuade studenterna och läraren att socionomutbildningen är en generalistutbildning. Kunskapsnivån samt omfattning av genus kan däremot påverkas av studenternas egna erfarenheter och intresse av ämnet. Något som visat sig vara av betydelse är vikten av reflektion och att det är ett verktyg som skapar och utvecklar kunskaper. Detta urskiljs i både studenternas utsagor om deras kunskaper samt det faktum att socionomprogrammet ständigt arbetar med för att utveckla programmet inom områden som exempelvis genus. Det vill säga att reflektion och diskussion är ett sätt att få nya eller fördjupade kunskaper om genus, och därmed bör alla våga prata om genus.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 86.
  Alverås, Sara
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Dunder, Miriam
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Med hedern i behåll: en kvalitativ studie på verksamheter som arbetar mot hedersförtryck i Sverige år 20062007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 87.
  Alvås, Jenny
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Back, Erling
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Hög tid för Kuratorer att inkluderas inom primärvården2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 88.
  Amar Pettersson, Fatima
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Olsson, Amanda
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Boys will be boys (and girls will be girls)? En innehållsanalys av biståndsutredningar utifrån kön och genus2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte: Att undersöka om språket i skriftliga biståndsutredningar som lett till avslag, skapar och återskapar samhälleliga föreställningar om kön och genus. Vetenskapsteoretisk utgångspunkt: Studien har utgått från kontextuell socialkonstruktivism, det vill säga att den sociala verkligheten är i stor utsträckning konstruerad, med ett fåtal undantag. Metod: En innehållsanalys har gjorts av de första 16 utredningarna från 2015 och framåt som resulterat i avslag, gällande biståndet "boende med särskild service". Av dessa gällde 8 utredningar kvinnliga klienter och 8 utredningar gällde manliga klienter. Efter att empirin bearbetats analyseras texten utifrån teorier om genus, språk och makt. Resultat: Skrivna utredningar gällande ansökan om biståndet "boende med särskild service för vuxna" innehåller ord och formuleringar som kan förstås som könade. Det fanns också en tendens att fokusera på hushållssysslor, mathållning och relationer då den sökande var kvinna och fokuserade mer på sysselsättning då den som sökte biståndet var man. Intressen, personlig omvårdnad och ekonomi var områden som fokuserades på i liknande utsträckning i samtliga utredningar. Slutsatser: Skrivna biståndsutredningar för "boende med särskild service för vuxna" kan anses skapa och återskapa normativa förställningar om kön och genus, genom det språkbruk som används och vad som fokuseras på i texten. Konsekvenserna av detta diskuteras avslutningsvis i uppsatsen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 89.
  Amiri, Sirva
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Afrim, Isabelle
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Kunskap och förståelse för hederskulturen: En kvalitativ studie baserad på socialsekreterares erfarenheter av hedersrelaterade ärenden i Huddinge kommun.2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 90.
  Amjadi, Golala
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Djalali, Nazli
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Moderskap och våld: En kvalitativ studie om våldsutsatta kvinnors uppfattningar om sitt moderskap samt sin relation till barnen2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 91.
  Amlakie, Hermella
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Förtroendet för socialtjänsten i marginaliserade områden: – en kvalitativ intervjustudie om förtroendet för socialtjänsten utifrån lokalinvånares och socialarbetares perspektiv.2022Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Forskning visar att klientens förtroende för den professionella är avgörande för ett gynnsamt socialt arbete. Trots betydelsen av förtroende i det sociala arbetets praktik, visar undersökningar att socialtjänsten tenderar att ha ett lägre förtroende jämfört med andra samhällsaktörer. Det verkar dock existera en kunskapslucka vad gäller forskning som undersöker förtroendet för socialtjänsten i marginaliserade områden. Eftersom personer från marginaliserade områden tenderar att ha ett lägre förtroende för politiska institutioner generellt i jämförelse med majoritetsbefolkningen, är det av särskild relevans att undersöka hur förtroendet för socialtjänsten ser ut i marginaliserade områden. Följande studie syftar därmed till att undersöka förtroendet för socialtjänsten i marginaliserade områden ur lokalinvånares och socialarbetares perspektiv. För att besvara studiens syfte har en kvalitativ metod tillämpats. Studiens datamaterial utgörs av sex intervjuer med socialarbetare och fem fokusgruppsintervjuer med lokalinvånare från Angered och Vivalla. Studiens teoretiska ramverk utgör av en postkolonial teori och begreppet ”den Andra” samt teorier om stigma och territoriell stigmatisering. Studiens resultat visar att lokalinvånare i marginaliserande område har ett bristande förtroende för socialtjänsten, vilket kommer till uttryck i form av en stor rädsla och misstro mot myndigheten. Av resultatet framkommer att lokalinvånarnas bristande förtroende för socialtjänsten kan förklaras utifrån faktorer som diskriminering och stigmatisering av personer från marginaliserade områden, bristande information om socialtjänsten, socialttjänstens bristande tillgänglighet i områdena, skam, ryktesspridning samt begränsningar i socialtjänstens verksamhet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Förtroendet för socialtjänsten i marginaliserade områden
 • 92.
  Amlakie, Hermella
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Förtroendet för socialtjänsten i marginaliserade områden: en kvalitativ intervjustudie om förtroendet för socialtjänsten utifrån lokalinvånares och socialarbetares perspektiv.2022Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Forskning visar att klientens förtroende för den professionella är avgörande för ett gynnsamt socialt arbete. Trots betydelsen av förtroende i det sociala arbetets praktik, visar undersökningar att socialtjänsten tenderar att ha ett lägre förtroende jämfört med andra samhällsaktörer. Det verkar dock existera en kunskapslucka vad gäller forskning som undersöker förtroendet för socialtjänsten i marginaliserade områden. Eftersom personer från marginaliserade områden tenderar att ha ett lägre förtroende för politiska institutioner generellt i jämförelse med majoritetsbefolkningen, är det av särskild relevans att undersöka hur förtroendet för socialtjänsten ser ut i marginaliserade områden. Följande studie syftar därmed till att undersöka förtroendet för socialtjänsten i marginaliserade områden ur lokalinvånares och socialarbetares perspektiv. För att besvara studiens syfte har en kvalitativ metod tillämpats. Studiens datamaterial utgörs av sex intervjuer med socialarbetare och fem fokusgruppsintervjuer med lokalinvånare från Angered och Vivalla. Studiens teoretiska ramverk utgör av en postkolonial teori och begreppet ”den Andra” samt teorier om stigma och territoriell stigmatisering. Studiens resultat visar att lokalinvånare i marginaliserande område har ett bristande förtroende för socialtjänsten, vilket kommer till uttryck i form av en stor rädsla och misstro mot myndigheten. Av resultatet framkommer att lokalinvånarnas bristande förtroende för socialtjänsten kan förklaras utifrån faktorer som diskriminering och stigmatisering av personer från marginaliserade områden, bristande information om socialtjänsten, socialttjänstens bristande tillgänglighet i områdena, skam, ryktesspridning samt begränsningar i socialtjänstens verksamhet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Förtroendet för socialtjänsten i marginaliserade områden
 • 93.
  Ammouri, Anneli
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Gorgis, Ilona
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  För vem och under vilka villkor visar kriminalitetsprogrammet Enchanced Thinking Skills effekt? En integrativ litteraturöversikt 2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den genomförda litteraturstudien är av integrativ ansats med syfte att granska eventuella effekter av kriminalitetsprogrammet Enhanced Thinking Skills (ETS). Studien har genomförts genom en granskning av 14 internationella studier, utvärderingar och metaanalyser av ETS. En systematisk metod har tillämpats för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. I analysförfarandet har det skett en syntetisering för att sammanställa och jämföra de olika artiklarna. Vidare har analysen stärkts genom tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkterna kognitiv teori, återfall i brott samt utvärderingsproblematik. Resultatet tyder på att ETS programmet har positiv effekt för de intagna. Främst för programfullföljare och lämpliga deltagare (medelriskintagna). Varaktigheten av ETS effektivitet kan dock inte garanteras på grund av brist på uppföljningar. Genom litteraturöversikten har det belysts problem som kan uppstå vid utvärderingar. Dessa problem är matchningen av ETS-gruppen och kontrollgruppen, tidsperioden för utvärderingar, om de intagna är lämpade att delta i programmet, olika kontrollvariabler samt behandlingstroheten. De brister som urskilts i slutsatsen har föranlett förslag till vidare forskning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 94.
  Amnå, Erik
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Zetterberg, Pär
  Department of Government at Uppsala University.
  A political science perspective on socialization research: young Nordic citizens in a comparative light2009Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Political scientists characterize Scandinavian adults as politically active citizens in voting and party membership, and also in associational involvement. Scandinavians are said to be more politically motivated, have more political resources and have stronger participatory norms than others. Some scholars explain this in relation to a substantial amount of social capital. Others focus on the quality of political institutions, and strong civic education. Still others point at cultural factors, such as strong emancipative values resulting from socio-economic modernization.

  Remarkably, political scientists have made few theoretical contributions to comparative political socialization research. This chapter aims at filling this gap. By drawing on theories that are able to account for adults, four hypotheses are elaborated that might account for cross-national differences in attitudes towards civic engagement among youth; the civic hypothesis, the social capital hypothesis, the public-institutional hypothesis, and the modernization hypothesis. The explanatory power of each hypothesis is tested by reviewing political socialization research as well as analyses of the IEA civic education data on 14-year-olds in 24 European and North American countries. Somewhat surprisingly, Southern European youth, not Scandinavians, are found to demonstrate the widest range of expected participatory modes. Self-predictions of active involvement seem to be explained mainly by political resources and motivation (the civic hypothesis), as well as by school experiences (the public-institutional hypothesis). However, research on the same cohort some years later indicates that experiences from a multitude of socialization arenas in late adolescence and early adulthood partly alter the cross-country pattern. Adult Scandinavians are in a world-leading position in political action.

  Finally, in the light of recent Scandinavian “Democratic Audits’” claiming that mixed social, political and cultural conditions challenge Nordic stereotypes, the concept of the “Stand-by Citizen” is suggested to be useful in research on contemporary youth’s civic engagement, mainly due to its sensitivity towards not only manifest, but also latent dimensions of attitudes and behavior.

 • 95.
  Amouri, Hasnaa
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  A Bridge Between Home and School: A qualitative study about promoting parental school involvement of immigrant parents, for enhancing children’s academic success2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med denna uppsats är att utforska programmet "Bredsands Brobyggare" vars syfte är att öka utrikesfödda föräldrars engagemang och delaktighet i sina barns skolgång. Detta genom att studera hur yrkesutövarna, de så kallade "brobyggarna", upplever relationsbyggandet med föräldrarna och vilka strategier de använder i arbetet med målgruppen, samt hur dessa strategier anses påverka föräldrarnas delaktighet i skolan. I uppsatsen genomförs fyra semistrukturerade intervjuer med yrkesutövare som arbetar inom den undersökta verksamheten. Resultatet analyserades utifrån en hermeneutisk abduktiv ansats, genom en tematisk innehållsanalys. Den teoretiska ramen som ligger till grund för analysen är Dempsey and Sandlers teoretiska modell om motivationskällor för föräldrars delaktighet i barnets skolgång. Resultatet visar att yrkesutövarna använder sig av relationsskapande och andra förhållningssätt vid arbete med föräldrar som har en invandrarbakgrund. Specifikt indikerar resultatet att brobyggarna använder sig av sin kulturell-förståelse förmåga, både för att bygga en relation med föräldrarna samt för att öka övrig personals medvetenhet och förståelse av föräldrarnas svårigheter och behov. Efter etablering av relation med föräldrarna, använder brobyggarna andra förhållningssätt till exempel som ett styrkebaserat förhållningssätt samt implementering av individualiserat stöd enligt föräldrars behov, detta i syfte att skapa en stabil linje av kommunikation mellan skolan och hemmet som i sin tur kan tänkas utveckla föräldrars delaktighet i sina barns skolgång.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 96.
  Amouri, Layan
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Evaluation of the Pilot Test of PIA Youth Program: A Dissonance-based Program to Promote Recently Arrived Immigrant Youth’s Motivation and Potential to Overcome Possible Challenges2023Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Availability of evidence-based intervention for recently arrived immigrant youth that does not have a medical approach is limited. Not responding to these youth with adequate support can lead to major psychosocial consequences during adolescence and in the future. The current study focuses on the evaluation of the pilot test of the PIA Youth Program. The PIA Youth Program was developed on the bases of newly arrived youth's own description of needs in a series of interviews and the research on the risk and protective factors in relation to migration and resettlement process. Therefore, the aim was to determine whether the intervention effectively promoted refugee youth’s motivation, feelings of efficacy, and view of their potential to overcome their challenges such as learning a new language, academic tasks, seeking help from others, developing a career path and sense of belongingness in the new host society. METHOD: The pilot test used a single group pre- and post-test design. Pre-and post-test outcome measures were compared to examine improvements after enrolment in the program. Paired samples t-test was used to estimate the changes. Due to the small sample size, the adjusted Cohens d effect size was used to determine the program's impact on different measures based on the commonly recommended cut-off values. A total of 29 youth enrolled in the program in Swedish, Kurdish, Somalian and Arabic, and 24 of the youth who started completed the program. RESULTS: The results suggested that the youth who participated in the program showed improvements relative to their baseline level in several of the measures. Specifically, their internal motivation to learn Swedish (d = .47), confidence in achieving academic goals (d = .28), and persistence in dealing with school difficulties (d =.22) showed a trend of increase. On the other hand, the youth who participated in their home language showed a decrease in societal belonging, which slightly increased with other youth who participated in Swedish. CONCLUSION: The results suggested that the PIA Youth Program is generally an effective dissonance-based intervention that could promote motivation to overcome challenges and maintain hope for the future for recently arrived youth. Due to the small sample size, the findings are not conclusive. However, the pilot test results could be seen as a basis for mapping, refinement, and improvement of the program before it can be tested on a larger scale using RCT design.

 • 97.
  Amouri, Layan
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Yasin Abamosa, Juhar
  Inland Norway University of Applied Sciences, Faculty of education, Department of Pedagogy, Norway.
  Turning the tide: Resisting racism against non-European refugees in Nordic countries through counter-narratives of lived experiences2024Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Racism against non-European refugees and migrants is rampant in Nordic countries, contradicting their purported image of tolerance as being free from the widespread prejudice and racism non-whites face in other countries (e.g., Masoud et al., 2023; Groglopo & Suárez-Krabbe, 2023; Palmberg, 2009). Combating racism is crucial for fostering inclusivity, but challenges persist. Some refugees and migrants do not confront when experiencing racism, fearing repercussions or ostracism (PROBA, 2023). Leaders may also fail to address the root causes of racism, resorting to nonperformativity (Ahmed, 2006), silence, or indifference (Abamosa, 2023; Spiller et al., 2021). Finally, there might be genuine unawareness of the intricate nature of racism among the leadership and other people who would have resisted racism. These are just a few examples. To further understand the racism refugees encounter, we pose two research questions: How can we better grasp systemic racism to propose viable solutions? How can refugees be empowered to resist embedded racist structures and practices? To this end, we employ collaborative autoethnography (Chang et al., 2013) to share counter-narratives of our lived experiences (Lueg & Lundholt, 2021). This is pertinent to Nordic societies and the idea of Nordic exceptionalism, where racism against refugees and other minorities is often denied (Abamosa, 2024). We will propose the “Ecology of Hate” to elucidate racism’s dynamics and complexities in further marginalization of refugees. Moreover, we recommend some ways of tackling racism in institutions. 

 • 98.
  Andersen, Gina
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Edlund, Elisabet
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Chefer inom särskilda boenden: Hur utövar de ledarskap vid omorganisation och i vardagen?2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 99.
  Andersen, Gina
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Edlund, Elisabet
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Hur utövar chefer sitt ledarskap för personliga assistenter2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 100.
  Andersen, Jon Aarum
  Växjö University, Växjö, Sweden.
  Ny tränare - bättre lag?2006Ingår i: Inkast: idrottsforskning vid Växjö universitet / [ed] Fahlström, PG; Forslund, M; Stark, F, Växjö: Växjö University Press , 2006Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
1234567 51 - 100 av 2516
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf