oru.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
103104105106107108109 5251 - 5300 av 5602
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 5251.
  Wahlbeck, Karolina
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Varför är vi otrygga?: En studie om människors rädsla för att utsättas för brott och känslan av otrygghet i staden.2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Människors rädsla för att utsättas för brott och känslan av otrygghet i staden har i dag blivit ett viktigt område inom stadsplanering och i brottsförebyggande arbeten. För att kunna förebygga människors rädsla och otrygghet är det viktigt att en kunskap finns inom området och en förståelse över vad det är som orsakar denna rädsla och otrygghet.

  Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka faktorer det är som påverkar människans rädsla för att utsättas för brott och känslan av otrygghet i staden. Syftet är även att undersöka om det finns vissa kategorier av platser som ofta uppfattas som otrygga och om kön och ålder har en betydelse för hur människor upplever otrygghet. För att kunna besvara detta syfte har tre gruppdiskussioner utförts. Första gruppen var ett rugbylag med endast yngre män, andra gruppen var medelålders män och kvinnor och sista gruppen var genusmedvetna unga kvinnor.

  Faktorer som påverkar människors rädsla och otrygghet är bland annat stadens och platsers utformning. En stad där det finns människor i rörelse under både dagtid och nattetid är en stad som för många skulle vara en trygg stad. Den sociala kontrollen, alltså att människor har uppsikt över varandra, är ett viktigt moment för att staden ska upplevas som trygg. Platsers utformning kan påverka upplevelsen av otrygghet. Är platser utformade på ett sätt där det ej går att få en ordentlig överblick över platsen, är obefolkade, förfallna, finns ej några flyktvägar och en dålig insyn, upplevs de som otrygga. Att inte få en överblick och att det inte finns några flyktvägar minskar känslan av att ha kontroll vilket är viktigt för många människor. Platser som kan anses vara otrygga, för både män och kvinnor, är tunnlar och parker.

  Utformningen av städer och platser är inte de enda faktorerna som påverkar otryggheten utan tid på dygnet och vilka människor som befinner sig på platsen är även de faktorer som spelar in. Under natten och kvällen anses många platser som otrygga att vistas på. Detta bland annat av anledningen att platser är betydligt mer avfolkade under denna tid på dygnet och på grund av att mörkret försämrar överblicken. För att få en trygg stad behövdes det människor i rörelse, men vissa människor i staden kan skapa ett obehag eller otrygghet. Både män och kvinnor är oftast rädda för andra män. Män upplever obehag när de träffar på andra män i grupp och kvinnor är oftast rädda för en ensam man, eller en till tre män som togs upp i intervjustudien. Situationen har en stor betydelse över om människor upplever otrygghet eller ej. Plats eller tidpunkt har inte lika stor betydelse, även om det har en påverkan, utan det är själva situationen som oftast skapar upplevelsen av otrygghet eller obehag.

  Massmedia är även det en faktor som kan påverka människors rädsla, detta framför allt under perioder som det skett exempelvis mycket våldtäkter. Massmedia skapar och reproducerar människors rädsla och oro, detta genom att de ofta överdriver i antalet rapporteringar kring brott. De statistiska brottsrapporteringarna som finns stämmer inte överens med massmedias rapporteringar. Massmedia har även en tendens att påverka människors världsbild och vad som är rätt och fel, är det otryggt så ska man känna sig rädd.

 • 5252.
  Wahlbeck, Simon
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  En vacker död stad - en fältstudie av Ladugårdsängen2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5253.
  Wahlborg, Emma
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Gnaget i magen: En analys av barns skuld och skuldkänslor som motiv i bilderboken2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I uppsatsen analyseras bilderböckerna Malte modig och Glitterhästen (2015) av Karin Jacov,

  Kriget (2014) av Gro Dahle, Alfons och odjuret (2007) av Gunilla Bergström, Oj då! Men det

  var inte jag (2007) av Lauren Child, samt Tjuv-Solvej (2003) av Åsa Karsin. Syftet med

  uppsatsen är att undersöka hur barns skuld och skuldkänslor skildras som motiv i

  bilderböckerna. Syftet är även att diskutera hur bilderböcker kan användas som utgångspunkt

  för samtal om känslor och etiska frågor i undervisningen. I analysen undersöks

  bilderböckernas ikonotext med fokus på miljö- och personskildring, samt litterära och

  konstnärliga uttryck av relevans för skildringen av motivet skuld och skuldkänslor. Resultatet

  tyder på att det finns centrala aspekter i skildringen av motivet, vilka benämns harmoni och

  disharmoni, barnet och skulden, att be om förlåtelse och det moraliska barnet. Resultatet tyder

  även på att motivet skildras genom en kombination av visuella och verbala uttryck, och att

  läsaren måste dra slutsatser utifrån dessa för att urskilja motivet i bilderböckerna. Resultatet

  av analysen diskuteras med utgångspunkt i bilderbokens möjligheter i undervisningen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5254.
  Wahlin, Huan
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  The Opportunities and Challenges of the Digital Classroom: -A study of using digital technology in English oral presentation2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5255.
  Wahlquist, Albin
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Komma i skolan: Om hanteringen av kommatecken hos elever i årskurs 6 och 92013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar hanteringen av kommatecken hos elever i årskurs 6 och 9. Syftet är att se huruvida kommateckenhanteringen skiljer sig mellan elever i de olika respondentgrupperna, utifrån olika variabler. Underlaget till detta bygger på en enkätundersökning med 47 enkäter, där eleverna fått ta ställning till kommateringen i 18 givna meningar.Resultatet visar att eleverna i årskurs 9 generellt har en mer korrekt kommateringsfrekvens, men vissa kommateringstyper hanterar årkurs 6 mer korrekt än årskurs 9. Variablerna kön och föräldrars språkliga bakgrund påverkar, i detta resultat, inte nämnvärt.Identifieringen av felkommateringarna visar också att typen ”utebliven kommatering” är den mest frekventa felkommateringstypen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5256.
  Wahlstedt, Helene
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Ask! – and answer: En jämförande analys av uppgiftermed muntlig interaktion i läroböcker i engelska2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine in which way and to which extent textbooks/workbooks for teaching English as a foreign language support oral interaction. The study compares oral exercises in two sets of primary school textbooks/workbooks, Magic and Good Stuff Gold, and is performed with quantitative content analysis and a qualitative description of exercises. The results show that in both sets of books the main speech acts promoted in exercises are asking questions and giving information about oneself. Other speech acts, such as expressing opinions or feelings, demanding actions and using typical features of social interaction, are much less frequent, which might lead to a limited repertoire of how to use the language. The study also shows that even though the books offer a fair amount of oral interaction exercises, many of the exercises do not give the pupils an opportunity to speak English based on their own interests and experiences, or a need to express meaning, contrary to what is known to support pupils developing their language skills. Both sets of books, however, also offer exercises that provide this opportunity, the more recently published Good Stuff Gold to a greater extent.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5257.
  Wahlström, Anders
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Den nya kärnan i en levande stad. -En studie kring stadslivets utmaningar och framtidsutsikter i relation till detaljhandelns utveckling2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Externa handelsområden har varit ett hot mot stadskärnans handel under lång tid. På senare tid

  har däremot teknologins utveckling skapat e-handeln som snabbt tagit marknadsandelar hos

  konsumenterna. Utvecklingen antas fortsätta vilket skapar lönsamhetsproblem och butiksdöd

  för den fysiska detaljhandeln i stadskärnan. Det aktiva stadslivet och den levande staden som

  mötesplats är hotad precis som handeln i stadskärnan.

  Syftet med uppsatsen är att undersöka utvecklingen och förändringen av handeln i stadskärnan

  och hur utvecklingen påverkar det aktiva stadslivet. Vidare undersöks även hur utvecklingen

  påverkar stadskärna som mittpunkt för möten och hur stadskärnan kan fortsätta vara levande

  oavsett handelns utveckling. Örebro används som fallstudie. Frågeställningarna besvaras

  genom en litteraturstudie kombinerad med två intervjuer, varav den ena med en representant

  från stadens handelsorganisation, City Örebro, och den andra med en representant från Örebro

  kommuns stadsbyggnadskontor.

  Trots den negativa utvecklingen av handeln i staden finns en hoppfull bild av stadskärnan och

  stadslivet. Den fysiska handeln antas finnas kvar i någon form, men istället för att stadskärnan

  lockar med handel kommer den i framtiden locka som en social mötesplats. Unika evenemang,

  varierade mötesplatser och fysiska upplevelser som den digitala utvecklingen inte kan erbjuda

  kommer pryda stadskärnan tillsammans med verksamheter ur tjänstesektorn.

  Handeln har haft en historisk betydelse för stadslivet och kommer fortsätta vara av betydelse så

  länge handeln i stadskärnan finns kvar. Det aktiva stadslivet kan fortsatt vara en mittpunkt för

  möten även om huvudingrediensen i staden byts ut från handeln till upplevelsen och det sociala.

  För att bevara ett aktivt stadsliv finns dock flera utmaningar, bland annat att bevara tryggheten

  trots minskad handel, skapa förutsättningar för ett mer socialt fokus och investera i attraktiva

  miljöer, för att inte mista sin dragningskraft.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5258.
  Wahlström, Anna
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Lika villkor för lika arbete?: En undersökning om lärare och lärarinnors arbetsförhållanden vid Örebrosfolkskolor under årtalen 1907,1913 och 19232016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5259.
  Wahlström, Ninni
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  A communicative understanding of educational cosmopolitanism2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The methodology in this paper is mainly a conceptual exploration of the concept of cosmopolitanism in a time of globalization. In the first part of my paper I will discuss cosmopolitanism in relation to curriculum theory. This has previously been done by for example Camicia and Franklin (2010). There is already a strong policy research in education, which often analyzes globalization in terms with economical connotations, as marketization, privatization, global competition etc (c.f. Ball 2007; Ozga 2009; Lundahl 2007). In this paper I will instead explore globalization in terms of the more philosophically influenced concept of cosmopolitanism, with its (also more) didactic implications. I draw on Kwame Anthony Appiah’s (2003, 2005, 2007, 2008) ethical perspective on cosmopolitanism and David Hansen’s (2008a, 2008b, 2009, 2011) concept of educational cosmopolitanism. In the discussion from which point of reference communication with ‘strangers’ becomes possible, Donald Davidson’s (1991/2001) notion of a shared world and a triangulation between one's own thoughts, others' thoughts and a common object is fruitful.  It is suggested that sharing a language of values is the essential common frame of reference for meaning-making (Appiah 2007). However, as Parker (2006) observes, listening, as an important part of conversation, requires itself special attention. We must, as Garrison (1996) puts it, put our own ideas at risk in listening with openness to others if we understand educational cosmopolitanism as reflective conversations.  

 • 5260.
  Wahlström, Ninni
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Creating cosmopolitan meaning through conversation2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this paper, I have tried to examine classroom conversations as a site for expressions of cosmopolitization. The concept allows for an understanding of cosmopolitanism as an ongoing and dynamic interaction between different societies at the same place and time. Thus, cosmopolitanism is not a goal or a distant ideal, but something societies and individuals must relate to; creating situations that they handle - of course - in different ways (Beck & Grande 2010). With the notion of ‘critical cosmopolitanism’, self-understanding and self-reflexivity are highlighted (Delanty 2006), and with the displacement from ‘translation’ to ‘transaction’ as the process for cosmopolitization, I want to emphasize the inter-subjective and transactional character of the reflexivity in a cosmopolitan perspective.

   

  I take my starting point from a cosmopolitan view that we are inhabitants of the same world (albeit in very different ways) rather than being citizens of the world (c.f. Hansen 2011). To understand the process of people coordinating their lives across personal and cultural differences, communication and imagination become crucial notions. With reference to Appiah (2006), cosmopolitanism is possible because humans have a capacity to imagine other ways of life and to learn from one another, through listening to each others’ stories. Thus, the language of values is placed at the center of communication, and conversations on values are, in this case, conversations across different boundaries. What I have tried to do in this paper is to capture these moments of learning, by listening to conversations on values in local educational arenas. This implies some methodological considerations. First, I distinguish between ‘cosmopolitan orientation’ (Hansen 2011) and ‘cosmopolitan resistance’. Secondly, I use the term ‘critical cosmopolitanism’ as an expression of self-understanding and self-reflexivity in the space in between the global and local, and between the universal and particular.  For example, I interpret the tension between ‘the global’ and the local as encounters between ‘different societies’, between different particularities, in the one and same educational setting.  Thirdly, I use Dewey's concept of transaction, to emphasize the intersubjective condition of self-understanding and self-reflexivity, and I distinguish between efferent and aesthetic-reflective experiences, to be able to capture expressions of cosmopolitization in classroom conversations in terms of cosmopolitan encounters.

   

  What I found was vivid conversations going on, not so much in general conversations on different values, but rather in 'snapshots'; a conversation that is interrupted by individual reflections and questions, the exchange of quick comments and debate, and then a continuation of the conversation in line with its original purpose. Or, put another way, the shift between efferent and aesthetic-reflective experiences which, in this examination, turned out to take the form of temporal shifts in terms of an ongoing efferent communication and its aesthetic-reflective interruptions. But even from these rapidly conducted ‘micro-conversations’ of reflections on values crossing borders, however unforeseeable and improvised they are, I suggest that these “ordinary” conversations in education contribute to reflections on cosmopolitan perspectives through their aesthetic-reflective potential. So, rather, the question is if the classrooms will remain a site for cross-border conversations in a time of increasing diversifying on the local level.

   

   

   

 • 5261.
  Wahlström, Ninni
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Den effektiva läraren: om konstruktionen av den goda läraren på en internationell utbildningsarena2012Ingår i: Föreställningar om den goda läraren / [ed] Tomas Englund, Göteborg: Daidalos, 2012, s. 247-270Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Intresset för läraren som företeelse och begrepp inom internationell utbildningspolicy grundar sig på antagandet att lärarens yrkesutövning är av avgörande betydelse för att eleverna ska nå de internationellt och nationellt formulerade målen. Flera internationella arenor pekar således ut den enskilde läraren som grundbulten i ett lands utbildningssystem. Intresset för lärarprofessionen är en följd av grundantagandet att en ökande internationalisering leder till snabba förändringar och ständigt ny teknikanvändning. Det kräver i sin tur att medborgarna har tillägnat sig en allmän kompetens som gör det möjligt för dem att hantera ständigt nya villkor, såväl inom arbetsmarknaden som i samhällslivet i övrigt. Läraren, konstrueras diskursivt som kontextoberoende, internationell och generell. Eftersom de kompetenser som eleverna ska uppnå är desamma i den industrialiserade världen, krävs det också samma kompetenser hos alla lärare vilket öppnar för standarder för lärarutbildning och kompetensprofiler för lärare som utformas gemensamt och samordnat inom organisationer som OECD och EU. Det är lärarens undervisningsförmåga som ska borga för effektiviteten i ett lands utbildningssystem. Med en sådan utgångspunkt är den effektiva lärare som beskrivs som ett ideal i de internationella policyinriktade utbildningstexter som har refererats till i detta kapitel att betrakta som en leverantör av utbildningstjänster.

 • 5262.
  Wahlström, Ninni
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Educational cosmopolitanism: making meaning through reflective conversations2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In the theoretical framework, I draw on Kwame Anthony Appiah’s (2005, 2007) ethical perspective on cosmopolitanism and David Hansen’s (2008a, 2008b) concept of educational cosmopolitanism. In the discussion from which point of reference communication with ‘strangers’ becomes possible, Donald Davidson’s (2001) notion of a shared world and a triangulation between one's own thoughts, others' thoughts and a common object are fruitful (Wahlström 2010). Davidson’s emphasis on a shared world is in accordance with Appiah’s (2005) claim that human beings can learn from each other’s stories only if they understand that they share a single world.  According to Appiah (2007), one of the central ways to coordinate our lives with others is through language of values. Thus, conversation means to be engaged in others and others' ideas, rather than coming to a common agreement. Hansen (2008a) examines curriculum as a ‘cosmopolitan inheritance’ and pays attention to which issues the world puts forth to students today. Rizvi (2009), on the other hand, inquires into cosmopolitan learning, with an emphasis on the identity and the connectivity with the rest of the world. I will use the concept of educational cosmopolitanism in this broader meaning of global interconnectedness and actual intercultural meetings in classrooms.

  In understanding educational cosmopolitanism as conversations on values, listening becomes the crucial point.  We must, as Garrison (1996) puts it, put our own ideas at risk in listening with openness to others. A reason to take such a risk, is, according to Garrison, that we already always are vulnerable, and at risk, since we are all already members of different cultures and groups, and are already in dialogues with others, even if we perhaps are not always fully aware of it. However, in a cosmopolitan view of education, the importance of listening needs to be emphasized, and the role of the listener needs to be recognized. 

   

   

 • 5263.
  Wahlström, Ninni
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Från olikhet till valfrihet2012Ingår i: Uppdrag lärare: en antologi om status, yrkesskicklighet och framtidsdrömmar / [ed] Leif Mathiasson, Stockholm: Lärarförbundets Förlag , 2012Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 5264.
  Wahlström, Ninni
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  National and transnational conceptions of knowledge in Swedish curricula2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  If one accepts Ulrich Beck’s (2006) argument that modern societies are characterized by a state of ’cosmopolitanization’, the nation as a unit for research cannot be taken as a given. Transactional interactions, whose boundaries are not clearly defined, do not replace – but incorporate – the nation-state in transnational systems of regulation, not least in education policy; and an important task is to examine national education documents, like curriculum, embedded within transnational policy forces (‘methodological cosmopolitanism’, c.f. Beck & Grande 2010). In the paper, I take this transnational ‘reality’ in consideration and analyze the curricula, specifically Swedish and Civics, in curriculum 2011 in relation to these subjects in curricula from 2000, as well as to the PISA 2009 Reading Framework and national and transnational policy texts.       

   

  In this case, the nations-state is an adequate unit of analysis; however, the analysis also needs to go beyond this unit to provide a full picture (Lawn & Grek 2012). Methodologically, I draw on critical discourse analysis based in the following features; distinguishing relations between discourse and other elements of the social process, analyzing texts in a systematic way, observing recontextualisation of discourses and recognizing the normative elements by discussing different consequences for social transformation  (Fairclough 2010). I also discuss my analytical results in relation to two main pedagogic models: competence models and performance models, in relation to discourse, space, evaluation, control and pedagogic text (Bernstein 2000). These models are in turn pointing at different orientations of curricula (Ross 2000).   

   

  A broad and preliminary conclusion is that the curricula for the subjects in the version of 2000 and the Pisa framework is mostly emphasizing the competence model, while the curriculum 2011 are mostly emphasizing the performance model (Sundberg & Wahlström 2012). Through the analysis it is possible to nuance and distinguish the characteristics within these broader models in problematizing the tensions between traditional and essential curricula. Exploring different (transnational) methodological approaches to curriculum studies is highly relevant to the Nordic countries considering their respectively relation to EU.  

   

 • 5265.
  Wahlström, Ninni
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Om kommunikation som grunden för mening och kunskap - i en värld som vi delar med andra2012Ingår i: Vad räknas som kunskap?: Läroplansteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning och skola / [ed] Tomas Englund, Eva Forsberg, Daniel Sundberg, Stockholm: Liber, 2012, s. 162-178Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Kapitlet är ett bidrag till hur kunskapsfrågan kan förstås utifrån en kommunikativ utgångspunkt. I kapitlet diskuteras vilka villkor för förvärvandet av kunskap som en sådan utgångspunkt ställer. Kapitlet ger svar, utifrån Dewey och Davidson, på hur man kan förstå meningsskapande och kunskap som läroplansteoretiska begrepp utifrån en kommunikativ och relationell kunskapssyn. 

 • 5266.
  Wahlström, Ninni
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Utbildningens villkor: globalisering och lokal mångfald2011Ingår i: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 20, nr 3, s. 29-49Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The conditions of education - globalization and local plurality. Taking some of my previous research as a point of departure, in this inaugural lecture I want to formulate a conception of education that reflects some principles that are specific for the period starting with the Educational Reform 1991. With gradual displacements this reform is still going on. Through an analysis of three different arenas within a framework of curriculum theory; the society arena, the governing- and curricula arena, and the arena of the local school and classroom, it is possible to characterize these arenas in terms of internationalization, management by demand and control, and individual choice. It may be argued that this is a new conception of education; a denationalized – instrumental conception. The national education arena becomes denationalized in two ways: globally there is an increasing influence by transnational organizations (and corporations); and locally, the privatization of schools has been extensive. The conception is instrumental in its basic assumption that there is a fairly simple connection between clearly expressed demands and the productivity of school.  

 • 5267.
  Wahlström, Ninni
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Who is the 'dreamteacher'?: teacher education policy from a critical cosmopolitan perspective2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose

  Phelan & Sumsion (2008) raised the question about what is, and what is not, perceived in teacher education, from the premise that until we can address what is absent, it will be difficult to catch sight of an alternative teacher education. In this paper I examine policy texts on teacher education, as authoritative and discursive influential texts, through a cosmopolitan lens. The purpose of the study is to contrast a (perceived) internationalized perspective on teacher education with economical overtones, and a (not perceived) perspective on teacher education from a 'capabilities approach', developed by Amartya Sen and Martha Nussbaum, to examine how ‘new’ questions can generate new discourses concerning teacher competences. The question posed here is: How can the ‘capabilities approach’ contribute to develop a deepened understanding of teacher education policy as an important factor in the struggle for reducing inequalities and poverty?  

  Introduction

  From the perspective of education as a basic need and a fundamental right for all (Nussbaum 2000, Sen 1999); and with Nussbaum’s words “the key to all the human capabilities” (Nussbaum 2007, p. 322), teacher education concerns all nations, and we can ask, from a cosmopolitan perspective, which 'sets of capabilities' does a specific teacher education promote? For example, does this specific teacher education pay attention to a range of perspectives, global as well as national and local, or does it narrow the scope of educational questions to themes of skills and basic knowledge?  As Sen (1999, p. 19) notes, a capability is based on the freedom and power to do something and this power also can make room for demands of duty. Hence, the analytical question can be formulated as: what professional duties are emphasized in transnational policy texts on teacher education?  

   

  Background

  There is an increasing income inequality in OECD countries. It first started in the United Kingdom and the United States in the late 1970s and early 1980s, but from the late 1980s the increase in income inequality became more widespread. In the beginning of the 2000s, there is a widening gap between the rich and the poor, both in high-inequality countries and in traditionally low-inequality countries. Examples of the latter are Germany, Denmark and Sweden, where inequality grew more than in other OECD countries in the 2000s (OECD 2011a). When it comes to inequality patterns for the seven largest emerging economies, they all have levels of income inequality significantly higher than the OECD average (OECD 2011b). The concept of poverty in these findings is perceived as a relative measure: as the difference between the group who have the lowest income and the group who have the highest income (OECD 2011a). The European Union Member States, who also are Member States in the OECD, have as one of their targets for “Europe 2020” to reduce the number of Europeans living below the national poverty lines with 25 % (or 20 million people). So poverty, or inequality, is a current problem also in ‘rich’ countries. As part of the efforts to tackle poverty, EU has formulated another, interrelated, target: to reduce early school leavers from 15% to 10 % in 2020 (European Commission 2010). On the African continent the conditions are different, and poverty is here measured in more absolute terms. According to the African Union Commission (2009, p. 14), a third of the people in much of the Continent are underfed and more than 40 per cent live in conditions of poverty. The conclusion that can be drawn from policy documents and reports from these three international policy organizations are that though the underlying forces of inequality are different between the OECD countries, the emerging economy nations and the countries on the African continent, education are on the list of proposed policy solutions for all three organizations. The policy recommendations claims that access to basic education and higher educational attainment are important; however, to serve as effective tools against poverty these opportunities also must be spread more widely between different social groups (OECD 2011a,b, European Commission 2010, African Union Commission 2009). As shown above, there is no absolute definition of poverty. In the paper I use the poverty definition formulated by the OECD: “An income level that is considered minimally sufficient to sustain a family in terms of food, housing, clothing, medical needs and so on” (OECD glossary), and contrast it with Sen’s (1999, p. 75) definition of capability as “the freedom to achieve alternative functioning combinations.”

   

  Theoretical framework

  The new global knowledge economy is based in an understanding of the economic importance of education. Michael Peters distinguishes between a view of a knowledge economy which posits the economy as subordinate to the state and as providing grounds for ‘education as a welfare right and the recognition of knowledge rights as a basis for social inclusion and informed citizenship’, and a view that sees the knowledge economy only in the service of trade and industry (Peters 2001, p. 13). In the international arena, organizations like the OECD and the European Union have increased their efforts in the field of educational policy (e.g. Grek et al. 2009; Grek & Ozga 2010; Dale & Robertson 2009). A ‘global education policy’, circulating, transformed and ‘borrowed’ between international education policy arenas and nations, has emphasised concepts such as ‘quality assurance’ and ‘teacher quality’ which has had the effect that teacher training has become a focal point for policy interest. In research on international educational policy, exemplified by the references above, the research results are centered around concepts as ‘globalization’ and ‘marketization’. Intergovernmental organizations (IGOs) have also marked an increased interest in the nongovernmental organizations (NGOs) concerning education during the last two decades, and the collaboration between the two forms of organizations has been intensified, exemplified by the Education for All movement (EFA ) and the Global Campaign for Education (GCE); where in the latter, Oxfam International has played a leading role (Munday & Murphy 2001). In the paper, I complement the current research on international policy of education with a cosmopolitan perspective; and more specifically, with the perspective of ‘capablities approach’. According to Amartya Sen (1999), there is a strong case for seeing poverty as deprivation of basic capabilities and not only, which is the most commonly used in international comparisons, as lack of income and wealth. “The shift in perspective is important in giving us a different – and more directly relevant – view on poverty not only in the developing countries, but also in the more affluent societies” (Sen 1999, p. 20).     

  The relation between cosmopolitanism and the 'capabilities approach', with Amartya Sen and Martha Nussbaum as its proponents, is ambiguous. Hansen (2011) understands the capabilities approach as part of an economic cosmopolitanism, influenced by values from political and moral cosmopolitanism, in its arguing for a bottom-up perspective on human capabilities, while acknowledging the need for institutional support. There are both similarities and differences in Nussbaum’s and Sen’s concepts of capabilities. Both agree on Sen’s attempt to create a space for understanding quality of life as what people are actually able to do or to be. Nussbaum, however, more explicitly relates the capabilities approach to rights for each person (Nussbaum 2000, p. 13). Further, while Nussbaum emphasizes the notion of “human dignity”, Sen stresses the notion of “public reasoning”, i.e. a person’s capacity to read, communicate, participate, argue, being listened to, being able to make informed choices and decisions and to participate in democratic deliberations (Nussbaum 2000, Sen 1999). The link that can be drawn between the capabilities approach and cosmopolitanism is that the scope of the capability approach (as a philosophical work) applies “to all human beings independently of their country of birth or residence, and not only to social institutions but also to the social ethos and to social practices” (Robeyns 2011, p. 18).  Thus, I place the capabilities approach in the strand of cosmopolitanism that primarily understands cosmopolitanism as a principle of justice; in contrast to the other main strand that understands cosmopolitanism as culture (Scheffler 2001). An additional clarification can be made by contrasting institutional and moral cosmopolitanism, and thereby placing cosmopolitan global justice as premised on moral cosmopolitanism. The moral cosmopolitan view is based on the assumption that individuals are entitled to equal concern regardless of their nationality; but the focus is not on global institution building (Tan 2002). In sum, I view the capabilities approach as a moral claim on justice in a moderate version; that is, recognizing the distinction between social justice within a society, and norms of global justice as an addition to, but not as a replacement of, national principles of justice (c.f. Scheffler 2001). As Robeyns (2011) notes, the capability approach can serve, not only as analysis of inequality in developing countries, but also as a framework for policy evaluations in economically developed communities (c.f. Sen above).

  Method

  The questions raised in this proposal will be answered by analyses of international policy texts on teacher education, read through the lens of four key concepts developed from an analysis of the capabilities approach: 1) having a capacity to consider oneself as a citizen both in a nation and in the world; 2) having a capacity for critical examination of one’s own life as well as of others'; 3) having a capacity to develop an imaginative understanding for other people’s lives (Nussbaum 2006; 2007, p. 323); and 4) having a capacity to act as a member of a public, influencing the rest of the world (Sen 1999, p. 18). The analysis of the policy documents draws on a critical discourse-analytical approach by which I examine how policy texts on teacher education are legitimized by the use of concepts and arguments understood as specific social practices. A special focus in the analysis is the comparative strategy of identifying shifts and discontinuities in the vocabularies between different policy documents for teacher education, and in the naming and framing of teacher quality (c.f. Fairclough 2010 Bernstein 2000).

  Data sources, evidence, objects or materials

  In order to grasp the role of the teacher and its implications for teacher education expressed in different international policy documents, the discourse analysis is based on three main documents, and a number of follow up documents linked to each of these key documents. The key documents are: Teachers Matter. Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers (OECD 2005); Improving the Quality of Teacher Education (European Commission 2007) and Second Decade of Education for Africa 2006-2015 (African Union 2006).

   

  Results

  The preliminary results show that teacher education in international policy documents is mainly discussed in terms of a ‘human capital’- discourse, based on economical concepts of promoting basic learning, teaching efficiency, resources for teaching; and, specifically concerning OECD, the acknowledgement of diversity. At the same time, each of the three organizations' key texts has its own specific emphasis. By examining the policy of teacher education through a perspective of ‘capabilities’, it also becomes possible to make an alternative approach to teacher education and programs for anti-poverty visible. The key factor in this latter perspective is the individual freedom as a two-way relationship - to be able to act and to be able to bring about change. In sum, in the first of the two discourses, the teacher’s task in relation to inequality is understood in terms of being an effective instructor; and in the second discourse, where poverty is related to a more inclusive idea of capability deprivation, the teacher's task is understood in terms of communication and self-reflection, emphasizing an awareness of power relations, reflectivity, deliberations and a cosmopolitan orientation.

   

 • 5268.
  Wahlström, Ninni
  et al.
  Linnéuniversitetet, Växjö, Sweden.
  Bergh, Andreas
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet, Uppsala, Sweden.
  Teacher agency from a perspective of transactional realism2014Ingår i: Teachers matter - But how?, 2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 5269. Wahlström, Ninni
  et al.
  Skillmark, Albin
  Skoog, Marianne
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Contextualizing critical literacy2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper concerns critical literacy and its relation to society. The microanalytic focus on texts, methods and learners in critical literacy studies needs to be supplemented by addressing how local text practices are shaped in relation to larger social forces and global changes, as Luke & Freebody (1997) argue, when they emphasize that these larger perspectives “can form the very bases and objects of study of a critical literacy curriculum”. They ask for a stronger social imagination in guiding literacy education, acknowledging globalized political and environmental challenges as well as new communication patterns. To capture these wider social conditions, we take our starting point in the concept of cosmopolitanism.

  Drawing on a growing interest for empirical studies in critical literacy and literacy content in early literacy education (e.g. Bergöö & Jönsson 2012, Schmidt & Gustavsson 2011), we will in this paper more clearly address the question: ‘critical literacy in relation to what?’ when conducting empirical studies. Thus, the aim of this paper is to answer the following two interrelated research questions: With what concepts can the ambiguous term ‘critical literacy’ be characterized? How can critical literacy be related to the wider society through the concept of cosmopolitanism?

  This study is a conceptual analysis in the border zone between empirical literacy studies and studies in sociology/philosophy, where we examine the possibilities of establishing a link between the concepts of critical literacy and cosmopolitanism. Thus we examine connections between basic assumptions in critical literacy through the lens of three scholars within the genre: Anne Haas Dyson (1997), Vivian Maria Vasques (2004) and Hilary Janks (2010), in relation to three perspectives on cosmopolitanism: as cosmopolitan orientation, as cosmopolitanization and as a communicative cosmopolitanism.

  The analysis shows that critical literacy can be understood as a socio-political approach to literacy, framed by a critical social theory of cosmopolitanism, in its focus on deconstructing and reconstruction of texts and images.

  Relevance: The paper elaborate on the relation between two topical international research concepts, critical literacy and cosmopolitanism, which represent an interest for Nordic researchers

 • 5270.
  Wahlström, Ninni
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Skoog, Marianne
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  A 'pluralistic literacy' - is there a need for such a didactic concept?2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  With the concept of pluralistic literacy, we base the term literacy as a critical notion in an education characterized by pluralism (c.f. Kalantzis & Cope 2000), and transaction (c.f. Dewey 1949/1991). Pluralistic literacy is critical because it starts from the assumption that literacy is about “social power” and that a critical literacy education needs to go beyond literacy as a skill, “to engage students in the analysis and reconstruction of social fields” (Luke 2000, p. 451). Luke starts from the presupposition that reading and writing are about social power (ibid.). The critical aspect opens a reflective gap for the students to what is well-known as well as to what has earlier been unknown; a gap in which students reach a necessary distance to understand others, and others point of view (c.f. Haas Dyson 1997). Besides “which offer of meaning”, or “which story” the teacher choose to teach from, the didactic questions will be:  What sort of literacy do I invite my students to be (new) members of?  Is it possible for my students to ‘carry over’ some of their earlier experiences from other literacies into this literacy?  How to analyze the didactic questions of the what and the how is discussed in relation to an ethnographic two-years study of “written language learning” (and teaching), from preschool class through the first school year (Skoog 2012).

 • 5271.
  Wahlström, Ninni
  et al.
  Linné University, Växjö, Sweden.
  Sundström Sjödin, Elin
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  What counts as reality in teachers’ experiences: Bringing materialism into pragmatism2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  General description and purpose: In this paper we explore the ‘realist’ dimension in Dewey’s version of pragmatism and especially in his concept of experience. Inspired by Actor-Network Theory (ANT), we suggest that moving Dewey’s ideas towards notions of the significance of material realities would contribute to a more complex understanding of teachers’ experiences of power and constraints that might have a potential influence on their actions in institutional settings, which is also the purpose of this paper. In this, mostly conceptual, inquiry we illustrate our argument with a narrative from an interview in a daily newspaper, where a teacher give her view of the different forms of forces and influences she encounters in her task of grading the students. Our research questions are: How can the concept of transactional realism contribute to a ‘renewed’ understanding of pragmatism that also includes material aspects? How can material aspects contribute to and shed light on teachers' room for action?

  Theoretical and methodological framework: In recent years, there has been a revivification of interest in pragmatist philosophy among social science and a renewed interest of pragmatism, as a “post-postmodern” approach (Hickman 2007), resolving around two turns: the realist version of reflexivity inherent in pragmatic philosophy and the temporal frame of social inquiry that places reflexive realism in a future-oriented ontology (Rosiek 2013). In the paper we explore the relations between transactional realism and the notion of time, space and a more intersubjective interpretation of meaning, consistent with some of the ideas developed in ANT. In the inquiry, we trace the factors, human and non-human, that enact a teacher’s work with grading.

  Expected conclusions: We suggest that the concept of experience is the bridge that links ‘the linguistic turn’ with realism, and that the allowance of transactional agency for non-humans, develop Dewey’s transactional realism, and provide for a more sensitive exploration of the complexities that make up teachers’ realities. In our empirical example, the teacher’s work with grading is enacted in the relational network she finds herself in, a network in which several different actors cooperate: economic, political and material. 

 • 5272.
  Walby, Sylvia
  et al.
  NESCO Chair in Gender Research, Sociology, Lancaster University, Lancaster, UK.
  Olive, Philipa
  Lancaster University, Lancaster, UK.
  Towers, Jude
  Lancaster University, Lancaster, UK.
  Francis, Brian
  Lancaster University, Lancaster, UK.
  Strid, Sofia
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Krizsán, Andrea
  Centre for Policy Studies, Central European University, Budapest, Hungary.
  Lombardo, Emanuela
  Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Spain.
  May-Chahal, Corinne
  Lancaster University, Lancaster, UK.
  Franzway, Suzanne
  Sociology & Gender Studies, University of South Australia, Adelaide, Australia.
  Sugarman, David
  Lancaster University, Lancaster, UK.
  Agarwal, Bina
  University of Delhi, Delhi, India; University of Manchester, Manchester, UK.
  Overview of the worldwide best practices for rape prevention and for assisting women victims of rape2013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 5273.
  Walby, Sylvia
  et al.
  Lancaster University, Lancaster, UK.
  Olive, Philippa
  Lancaster University, Lancaster, UK.
  Towers, Jude
  Lancaster University, Lancaster, UK.
  Francis, Brian
  Lancaster Univertsity, Lancaster, UK.
  Strid, Sofia
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Krizsan, Andrea
  Central European University, Budapest, Slovakia.
  Lombardo, Emanuela
  Universidad Complutense, Madrid, Spain.
  May-Chahal, Corinne
  Lancaster University, Lancaster, UK.
  Franzway, Suzanne
  University of South Australia, Adelaide, Australia.
  Sugarman, David
  Lancaster University, Lancaster, UK.
  Agarwal, Bina
  University of Dehli, Dehli, India.
  Stopping rape: towards a comprehensive policy2015Bok (Refereegranskat)
 • 5274.
  Walby, Sylvia
  et al.
  Lancaster University, Lancaster, UK.
  Towers, Jude
  Lancaster University, Lancaster, UK.
  Balderston, Susie
  Lancaster University, Lancaster, UK.
  Corradi, Consuelo
  Lumsa University, Rome, Italy.
  Francis, Brian
  Lancaster University, Lancaster, UK.
  Heiskanen, Markku
  University of Helsinki, Helsinki, Finland.
  Helweg-Larsen, Karin
  University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark.
  Mergaert, Lut
  Yellow Window, Antwerp, Belgium.
  Olive, Philippa
  University of Central Lancashire, Preston, UK.
  Palmer, Emma
  Lancaster University, Lancaster, UK.
  Stöckl, Heidi
  London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, UK.
  Strid, Sofia
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  The concept and measurement of violence against women and men2017Bok (Refereegranskat)
 • 5275.
  Walday, Amelia
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Pettersson, Johanna
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Who made you a star?: En socialsemiotisk analys av konstruktionen av Gunilla Persson i Svenska Hollywoodfruar2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5276.
  Walfridsson, Martina
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Now You See It, Now You Don’t.: The Interplay Between Cinematography and Creature-Subject in 1980’s American and British Horror Films.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5277.
  Wali, Mursal
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Allan, Sardonia
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Vision om jämställdhet - en illusion?: En kvalitativ studie om jämställdhet inom samboförhållanden2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5278.
  Wali, Mursal
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Allan, Sardonia
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Vision om jämställdhet - en illusion?: En kvalitativ studie om jämställdhet inom samboförhållanden2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5279.
  Wallberg, Erika
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Attityden som påverkansmedel i en kris: En studie av de kritiserade och de hyllade aktörerna under tsunamikatastrofen 2004 med fokus på attityder. 2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5280.
  Wallberg, Lina
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Mästerdetektiven i två versioner – En komparativ analys av Astrid Lindgrens Mästerdetektiven Blomkvist och en lättläst version med samma titel2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I uppsatsen undersöks Astrid Lindgrens Mästerdetektiven Blomkvist (1947) med en lättläst

  version med samma titel som är utgiven 2011. Syftet med analysen är att jämföra

  originalversionen av Mästerdetektiven Blomkvist med en lättläst version med samma titel för

  att få syn på skillnader gällande karaktärs- och miljöbeskrivningar. I min analys utgår jag från

  det Maria Nikolajeva (2017) skriver om karaktärsbeskrivningar samt Vivi Edströms (1982)

  tankar kring vikten av miljöbeskrivningar i barnlitteratur. Analysen visar att i den lättlästa

  versionen är mycket av både karaktärs- och miljöbeskrivningarna förkortade och i vissa fall

  även borttagna helt. Trots detta är många av bokens händelser och stora delar av

  händelseförloppet är densamma.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5281.
  Wallin, Emma
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Nilsson, Ewa
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Läslustombudet-spindeln i förskolans litteraturnät: En kvalitativ intervjustudie2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5282.
  Wallin, Louise
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Henriksson, Jenny
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Med Facebook som slutdestination: En studie om SJ:s och SAS budskap på Facebook2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5283.
  Wallin, Therese
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  "Reading is a creative adventure": How listening to an audiobook can help students develop depth of understanding, as well as interest and engagement in fiction2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5284.
  Wallinder, Sara
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Okontrollerad och omoralisk eller omvårdande och skötsam?: En kvalitativ studie om kvinnornapå Västra Mark 1967-19812017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Västra Mark Hospital in Örebro was one of many mental institutions in Sweden until the mid eighties. Västra Mark Hospital apprehended women who in different ways were considered to deviate from the rest of the society. This study aims to examine how the women were constructed in the psychiatric charts with focus on how the women are described by Beverley Skeggs theory of a respectable femininity. Furthermore the study aims to examine how the women  describe  themselves as inmates. This study is based on psychiatric charts and letters that was written to the doctor at the hospital. The key questions in this study is focus on how the women and the respectable femininity are produced in the charts, and how the women describe themselves as inmates in letters to the doctor. Previous research on mental institutions, has revealed that social class was an important factor of how the female patients were described as deviant and sick in the psychiatric charts. Furthermore, the female patients’ sexuality was a main focus in the depiction of the inmates. This qualitative study shows that the depiction of respectable femininity in the charts may have had significance for the women's discharge from the institution. The study also shows  that the women's descriptions of themselves in the letters gave them space to negotiate and obtain redress in different ways.

 • 5285.
  Wallner, Lovisa
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  RELATIONEN MELLAN MEDIALT OCH POLITISKT FÖRTROENDE -En kvantitativ studie om det mediala förtroendets påverkan på politiska attityder2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The actualization of fake news in the media has led to a widespread debate concerning the trust and mistrust of different news medias and their content. What differences in individual trust can be traced when analyzing the Swedish people’s attitudes regarding media? Lots of researchers have presented different theories to explain why political trust differ. This study on the other hand has the ambition to analyze whether media trust has a significant effect on political trust. Regarding the upcoming general election in Sweden the autumn of 2018, the connection between media trust and political trust is a current and interesting subject. Especially concidering the knowledge that democracy and how it works is dependent on political trust. This study analyses the relationship between media trust and political trust and concludes that the phenomena has a strong positive correlation that is also growing stronger over time. Additionally, the study brings out media trust as a strong factor for political trust in comparison to other established theories about how political trust can be explained.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5286.
  Wamme, Ellinor
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  News consumption on Social Media A qualitative research about a sample of young individual’s engagement with news and awareness of algorithms on social media platforms in Eskilstuna, Västerås and Örebro, Sweden. 2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5287.
  Wanders, Frank H. K.
  et al.
  Sociology, University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands.
  Dijkstra, Anne Bert
  Educational Sciences, University of Amsterdam ,Amsterdam, The Netherlands.
  Maslowski, Ralf
  Education and Educational Research, University of Groningen, Groningen, The Netherlands.
  van der Veen, Ingrid
  Kohnstamm Institute, University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands.
  Amnå, Erik
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  The Role of Teachers, Parents, and Friends in Developing Adolescents´ Societal Interest2020Ingår i: Scandinavian Journal of Educational Research, ISSN 0031-3831, E-ISSN 1470-1170Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article examines the role of teachers, parents, and friends in stimulating the development of societal interest among adolescents. It assesses the extent teachers can compensate for societal interest differences among adolescents that arise due to socioeconomic differences. The YeS panel study is used, with 587 students aged 13–18 assessed annually over a six- year period (2010–2015) and uses latent growth curve modeling (LGCM). Our findings indicate that awareness-raising by each of the three groups contributes to the development of societal interest among adolescents, with teachers being the most influential socializing agent. Teachers were more influential societal interest development among adolescents from less privileged homes, confirming our hypothesis that schools can compensate for societal interest differences.

 • 5288.
  Wanli, Yara
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Barnböcker utifrån ett genusperspektiv: En analys med fokus på Astrid Lindgrens verk2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5289.
  WARSAME MOHAMUD, Samiya
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Yttrandefrihetens gränser. En idéanalys av fallet Åke Green2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5290.
  Warsame, Sundus
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Det ideella engagemanget: En kvalitativ studie om personalvetarstudenters motivation till det ideella engagemanget2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Many university students are aware of the tough labor competition that prevails today, therefore many students place great importance on looking employable in the labor market. This study aims  at  finding out  what  motives  are  behind  the non-profit  engagement  of  human  resource students, meaning a job done without compensation. The purpose is to investigate and create a deeper understanding of the underlying motives of why human resource students are involved in  non-profit  engagement  and  if  they  feel  more  employable  because  of  their  involvement. Previous research on the subject shows that many students choose to be non-profit engaged because of merit and more career opportunities.To  study  the  area,  semistructured  interviews  have  been  used  as  a  method.  Seven  human resource students who are involved in non-profit work have been interviewed and formed the basis of the empirical material. In order to gain an understanding of the underlying motives of human resource students, the theories of Weber and Bauman have been used as a starting point and Bernsons definition of the word employable.The study results show that human resource students are motivated by the merits and networks that  the  non-profit  engagement  contributes  to.  Finally,  it  can  be  found  that  the  underlying motivation of human resource students are many, but the need to distinguish themselves for their future manager is great.

 • 5291.
  Wedin, Åsa
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Letters, authority and secrecy: the case of Karagwe in Tanzania2013Ingår i: Language and Education, ISSN 0950-0782, E-ISSN 1747-7581, Vol. 27, nr 1, s. 44-58Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper aims to show how letters, as a genre of literacy, are used in Karagwe in Tanzania, in relation to authority and secrecy. It is shown that literacy, in the form of letters, plays an important role in the negotiation of authority. Authorities as well as ordinary people use letters according to official norms to claim or manifest authority, while grassroots forms of literacy, dominated forms, are used to resist authorities. Through secret messages and letters people find opportunities to resist that are less dangerous than open rebellion, although the effects may be limited because of the secrecy. It is also shown how children are socialized into this pattern of secrecies through literacy as they are used as messengers. When delivering secret letters and messages, they may be said to exercise a passive voice through literacy.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5292.
  Wedin, Åsa
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Literacy in negotiating, constructing and manifesting identities: the case of migrant unaccompanied asylum-seeking children in Sweden2012Ingår i: Literacy practices in transition: perspectives from the Nordic countries / [ed] Anne Pitkänen-Huhta, Lars Holm, Bristol: Multilingual Matters, 2012, s. 54-74Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 5293.
  Weghammar, Louise
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Skillstedt, Johan
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Den sociala interaktionen i arbetsintervjuer: En studie om intrycksstyrning bland rekryterare och arbetssökande2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5294.
  Weiss, David
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Under the Skin: Komplexiteten i en ständigt förändrande interioritet2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen har undersökt hur huvudkaraktärens ständigt förändrade interioritet gestaltas genom tekniskestetiska val i filmen Under the Skin. Hennes inre liv är från filmens början icke-mänskligt, för att under filmens gång förändras mot ett mindre binärt och mer flytande förhållande till icke-mänsklighet och mänsklighet. Undersökningen har gjorts med en neoformalistisk approach för att lyfta fram de tekniskestetiska val som framstår som mest betydande i gestaltningen av huvudkaraktärens förändrade interioritet. Dessa tekniskestetiska val har sedan tolkas i relation till alien infestation-narrativ, David Bordwells definition av Art Cinema och den tidigare forskningen i ämnet. Forskningsfrågan som undersöktes var hur huvudkaraktärens komplexa interioritet gestaltas, trots att den icke-mänskliga sidan till viss del är ogenomtränglig och ogreppbar, utan att använda exposition eller för den delen utseendemässigt anspela på att karaktären är en icke-mänsklig varelse. Under analyserna framkom det att hennes inre resa gestaltas över ett brett spektra av tekniskestetiska val, genom bland annat klippning, kinematografi, mise-en-scène och musik. Analysen fokuserade främst på användande av klippning och kinematografi då det framstod som att dessa aspekter påverkade gestaltningen i störst utsträckning. Analysen visade på att filmskaparna använder kontraster i att framhäva skillnaden i hur karaktären upplever världen på ett icke-mänskligt och mänskligt sätt. Kontraster i klippning, så som att använda smidiga övergångar för att understryka huvudkaraktärens mänskliga sida och abrupta övergångar för att understryka hennes icke-mänskliga sida. Ur ett kinematografiskt plan genom bland annat hur man visar närbilder på Johanssons karaktärs öga i tre olika stadier för att påvisa hur hennes interioritet förändras. Kontrasterna är komplexa i och med att karaktärens relation till icke- mänsklighet/mänsklighet blir mer flytande desto längre filmen går.Studien har lyft fram hur ett schematisk användande av specifika tekniskestetiska val kan gestalta en säregen interioritet utan att förlita sig på exposition. Likaså hur denna ständigt förändrade interioritet gestaltas i förhållande till Elana Gomels alien infestation-narrativ på ett tvetydigt och komplext sätt. Det har lyft fram hur viktig och väsentlig dessa tekniskestetiska val är för filmens uttryck och hur valen samspelar med varandra för att skapa en komplex och mångbottnad film.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5295.
  Weiwegg, Matilda
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Reciprocal teaching: En systematisk litteraturstudie gällande läsförståelsestrategins betydelse för lässvaga elever2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Forskningen som ingår i den här studien undersöker effekten av att använda reciprocal teaching för, i huvudsak, lässvaga elever för att utveckla deras läsförståelse. I den tidigare forskningen som ingår i studien jämförs olika elevgrupper som arbetar utifrån fyra olika arbetssätt. Dessa arbetssätt innefattar reciprocal teaching, en annan läsförståelsemetod, enbart samma material eller att eleverna endast deltar i den ordinarie läsundervisningen. Syftet med analysen är att undersöka hur reciprocal teaching kan utveckla lässvaga elevers läsförståelse. Metoden som används till den här studien är en systematisk litteraturstudie. Olika sökord och kriterier har formats utifrån den gällande frågeställningen, som sedan har använts för att systematiskt söka efter relevant tidigare forskning.

  Genom analysen av de forskningsartiklar som ingår i studien, kan man se att reciprocal teaching är en gynnsam metod för att utveckla lässvaga elevers läsförståelse oavsett ålder, geografiskt område, intellektuella svårigheter eller kulturell bakgrund. Eleverna får under de olika studiernas gång göra olika tester på bland annat sin läsförståelse, för att se hur och om den utvecklas. De får även göra tester några veckor efter studiernas slut vilka visar på att eleverna bibehåller sina kunskaper samt att de även fortsätter utvecklas och förbättrar sina resultat. Något som är betydelsefullt att tänka på när metoden reciprocal teaching används i de lägre åldrarna, är att den behöver anpassas efter elevernas tidigare kunskaper. Anpassas den inte bidrar det till att eleverna inte kan använda metoden på ett fördelaktigt sätt och stjälper mer än vad den hjälper deras läsförståelseutveckling. I arbetet med metoden är lärarens roll otroligt betydelsefull. Får inte eleverna den vägledning av läraren i början som de behöver, kan de heller inte använda metoden på det sätt som gynnar deras läsförståelseutveckling på det sätt som metoden är skapad för.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5296.
  Welander, Julia
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Madicken ur ett genusperspektiv -En analys av könsroller och relationer i Astrid Lindgrens Madicken2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to analyze Astrid Lindgren's work Madicken (1960) from a

  gender perspective. The analysis is based on analyzing how the characters are presented and

  what role the characters' relationship plays. The presentation is based on the characters'

  appearance, personality and in relation to each other. At the end of the essay, it is also

  discussed how the book can be used in Swedish teaching to highlight gender. The end result

  of analysis and discussion shows, in particular, how the main character Madicken deviates

  from the girl ideal and how the side characters both follow and do not follow the stereotypical

  norms for how girls and boys should look and behave. The characters possess both female and

  male characteristics, which contributes to certain characters deviating from the norm. In the

  analysis it appears that the book can be used in Swedish teaching to highlight gender.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5297.
  Welander, Julia
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Mångkulturalitet En studie om elevers syn på det mångkulturella perspektivet i historie- undervisningen på gymnasiet2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of the following essay is to study students with non-European backgrounds view of the multicultural perspective in history teaching at the upper secondary school in Sweden. To study this, student interviews have been made and the study has also answered how the students perceive the concept of multiculturalism and how they consider their teachers to take into account the students' ethnic backgrounds in the history teaching. The study results show that multiculturalism is a concept that can be defined in different ways, and that students believe that the history teaching has a European and Western perspective. Students want teachers to take more account of different ethnicities in teaching, and that history teaching not should be so generalizing as it is.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5298.
  Welander, Mia
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  JAG TROR MÄN OFTA ÄR MER KORTFATTADE: Gymnasieelevers föreställningar om sexolekter2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5299.
  Welander, Mia
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Kodväxling med #swag: Ungdomars språkanpassningsförmåga mellan sociala medier och standardiserad svenska2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5300.
  Welin, Alex
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  När King blir film En adaptionsanalys av Gerald’s game2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
103104105106107108109 5251 - 5300 av 5602
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf