oru.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
10111213 601 - 619 av 619
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 601.
  Zachrisson, Martin
  Örebro universitet, Humanistiska institutionen.
  Hörs vi på MSN eller ringer du mig på mobilen?: En intervjustudie om hur studenter interagerar med varandra och vad som inverkar på valet medium2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur studenter använder sig av olika interaktionsmedier i sin vardag och vad som inverkar på valet av medium. De aktuella medierna för studien var; fast telefon, mobiltelefon, e-mail samt Instant messaging. Frågeställningen som utformades önskade ge svar åt frågorna: Vilka motiv kan urskiljas? Vilka faktorer påverkar valet av medium? Hur uppfattas medierna av studenterna?

  Uppsatsen var av en explorativ karaktär och bestod av en intervjustudie av fyra studenter samt en kompletterande loggboksundersökning. Loggboksundersökningen ämnade undersöka hur användningen av de olika medierna såg ut bland en grupp studenter. Ur denna grupp valdes sedan fyra studenter ut för intervjustudien baserat på deras användande. Intervjustudien hade formen av en halvstrukturerad intervju för att ge respondenterna möjlighet till öppna svar.

  Studien tog avstamp i de tre teorierna om Uses & Gratification, Social presence samt Affordances. En handling anses triggas av ett drivande motiv och därför kommer studien använda sig av en förväntan-värdemodell inom U&G, vilken ser motiv som dels ett sökt behov och ett tillfredsställt behov. De faktorer som inverkar på valet och även ses vara kopplade till motiven söks förklaras med hjälp av Social presence theroy, där nyckelbegreppen är social närvarokänsla och närhet. Den sociala närvarokänslan innebär att man upplever att den man konverserar med finns närvarande trots samtalet är medierat. Teorier om ett mediums möjligheter och begränsningar, affordances, söker förklara hur ett medium kan erbjuda möjligheter till handling beroende på hur användaren uppfattar mediet. Samma medium kan uppfattas olika av olika användare och därför kan mediets egenskaper uppfattas som både möjligheter och begränsningar.

  Resultatet av studien kunde urskilja tre motiv för användning av olika medier för interaktion. Dessa var social kontakt, trygghet och planering. Social kontakt var kanske det främsta motivet och för att tillfredsställa detta behov användes främst IM-tjänsten MSN Messenger(MSN) och mobiltelefon. Mobiltelefonen var även det medium som studenterna i undersökningen upplevde det som bäst kunde tillfredsställa behovet av trygghet och även det medium de helst inte ville vara utan. Planering som motiv för att interagera med andra skedde ofta via telefon eller mobiltelefon. Rösten spelade en viktig roll för hur personligt ett medium uppfattades vara av studenterna. Mobiltelefon och telefon var därför det medium som bäst kunde förmedla en känsla av närvaro och en närhet, vilka antyddes vara viktiga faktorer i valet av medium. Dock upplevdes, av några studenter, även MSN kunna förmedla en närvaro under vissa omständigheter. E-mail var för övrigt det medium som användes minst av gruppen och även det som uppfattades som minst personligt. Studien visade att e-mail hade en mer funktionell uppgift snarare än att vara ett medium för social kontakt.

 • 602.
  Zachrisson, Martin
  Örebro universitet, Humanistiska institutionen.
  2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 603.
  Zens, Christina
  et al.
  Örebro universitet, Humanistiska institutionen.
  Eklund, Caroline
  Örebro universitet, Humanistiska institutionen.
  Politiska bloggar: En enkätundersökning och fokusgruppsintervjuer om människors deltagande i den politiska debatten2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to survey the participation in the political debate on political blogs. In comparing a group of politicians with a group of non politicians we search to answer which group is more likely to: A) write comments on political blogs, B) have their own political blog, and C) read political blogs. To gain a deeper understanding we also study the attitudes towards blogs as a political forum. To answer these questions a survey questionnaire method and two focus group interviews has been combined. The theories of the paper concern the definition of democracy, the deliberative discussion on the internet and the public sphere. The results show that the political debate on blogs is executed mainly by the politicians. The non-readers of political blogs state that political blogs fail to attract their attention and therefore they have no acknowledgment of these blogs. Both groups have similar attitudes towards blogs as a forum for political debate, hence that a development of the blog away from its present form is seen as necessary. As expected, the non politicians have a more critical attitude towards political blogs than the politicians.

 • 604.
  Åberg, Ingrid
  et al.
  Örebro universitet, Humanistiska institutionen.
  Björk, GunnelaÖrebro universitet, Humanistiska institutionen.Berglund, LouiseÖrebro universitet, Humanistiska institutionen.Strömberg, ThordÖrebro universitet, Humanistiska institutionen.Nybom, ThorstenÖrebro universitet, Humanistiska institutionen.
  Att se det osedda: vänbok till Ann-Sofie Ohlander2006Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 605.
  Åberg, Mikael
  et al.
  Örebro universitet, Humanistiska institutionen.
  Redbark, Martin
  Örebro universitet, Humanistiska institutionen.
  Företagsprofilering, en jämförande studie: En semiotisk undersökning av Porsches internationella och Saabs svenska profilprogram2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  TITEL: Företagsprofilering, en jämförande studie – En semiotisk undersökning av Porsches internationella och Saabs svenska profilprogram

  FÖRFATTARE: Martin Redbark och Mikael Åberg

  INSTITUTION: Humanistiska Institutionen, Örebro Universitet

  HANDLEDARE: Ulla Moberg och Larsåke Larsson

  SYFTE: Syftet med denna studie är att undersöka hur ett företag med ett internationellt profilprogram (Porsche) samt ett företag med ett svenskt profilprogram (Saab) har valt att profilera sig genom att analysera och jämföra deras marknadsföring. Detta för att vi vill se om det finns några likheter och/eller skillnader i hur företagen väljer att profilera sig och vilken identitet och profil som de olika profilprogrammen förmedlar.

  Frågeställningar:

  På vilket sätt har företagen valt att profilera sig?

  Vilken visuell identitet förmedlar företagen genom deras profilprogram?

  Finns det några likheter/skillnader i företagens profilering?

  METOD: När vi hade kommit fram till att vi ville undersöka Porsche och Saabs profilprogram kändes en kvalitativ undersökningsmetod som det bästa valet. När vi sedan jobbade med att finna rätt kvalitativ metod föll valet på semiotisk bildanalys. En semiotisk bildanalys görs grundligt och analyserar såväl denotativa som konnotativa betydelser. För att få en större förståelse om företagens identiteter använder vi oss av multimodalitet som behandlar bild och text i en större kontext.

  SLUTSATS: Vår undersökning visar att Saab och Porsches profilprogram i Sverige skiljer sig markant från varandra men att det även finns likheter dem emellan. Porsche som riktar sig till höginkomsttagare, till skillnad från Saab som är mer nischade åt medelinkomsttagare, använder överlag en kaxigare attityd än Saab. Känslor som Porsche förmedlar är exklusivitet, fart, spänning, maskulinitet samt kvalitet. Några av de mest förekommande konnotationerna i Saabs profilprogram är logik, svenskhet, enkelhet, och miljöansvarstagande. Saab framställs som en praktisk bil medan Porsche snarare framstår som en hedonistisk produkt. De båda företagen förmedlar konnotationer till natur men Saabs naturkonnotationer uppfattas lugnare än Porsches vilda svårkontrollerade konnotationer.

 • 606.
  Åbrink, Håkan
  Örebro universitet, Humanistiska institutionen.
  Röstkontroll och exakt artikkulation: om teatersvenskan och rikstalspråket2007Ingår i: Studier i svensk språkhistoria. 9: Det moderna genombrottet - också en språkfråga? : föredrag vid nionde sammankomsten för svenska språkets historia, i Åbo 19-20 maj 2006 / [ed] Lars Wollin, Anna Saarukka, Ulla Stroh-Wollin, Åbo: Åbo akademi , 2007, s. 278-284Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 607.
  Åhlgren, Kristina
  Örebro universitet, Humanistiska institutionen.
  Vår neutralitet: En undersökning av ledare från tre tidningar under andra världskriget2005Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats
 • 608.
  Åkeson, Lisa
  Örebro universitet, Humanistiska institutionen.
  Evighet som tema i Eyvind Johnsons novell 'Karlsson och evigheten': En tematisk och narratologisk analys2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 609.
  Åsbacka, Lucas
  Örebro universitet, Humanistiska institutionen.
  Det är en illusion: En studie i filmmusik och -ljud i Mulholland Drive2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  I denna uppsats analyseras filmmusik och filmljud i David Lynch film Mulholland Drive (2001). Teoridelen består av två delar; en snabb inblick i David Lynchs tidigare filmer och en musikteoridel som baseras främst på Michel Chions teorier. Filmen har inte analyserats till fullo utan fyra viktiga delar av filmen har handplockats för analys; Inledning, Winkie’s, No hay banda och Twisten. Dessa scener har valts ut och får stå för en generalisering av filmen i helhet. I de specifika scenerna har ljudbilden analyserats och även jämförts med bild.

 • 610.
  Öhman, Johan
  et al.
  Örebro universitet, Humanistiska institutionen.
  Östman, Leif
  Clarifying the ethical tendency in education for sustainable development practice: a Wittgenstein-inspired approach2008Ingår i: Canadian Journal of Environmental Education, ISSN 1205-5352, Vol. 13, nr 1, s. 57-72Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article aims to contribute to the debate about the moral and ethical aspects of education for sustainable development by suggesting a clarification of ethics and morals through an investigation of how these aspects appear in educational practice. The ambition is both to point to the normative dangers of education for sustainable development and the possibilities to enhance pluralism. The Wittgenstein-inspired approach used means that ethics and morals are regarded as expressions of a particular human tendency--the ethical tendency--that is observable in communication. The findings suggest that the ethical tendency appears in three different kinds of situations: "personal moral reactions," "norms for correct behaviour," and "ethical reflections." We discuss the diverse learning conditions of these situations and take specific notice of the risk of indoctrination. (Contains 12 notes.)

 • 611.
  Öhman, Johan
  et al.
  Örebro universitet, Humanistiska institutionen.
  Östman, Leif
  Continuity and change in moral meaning-making – a transactional approach2007Ingår i: Journal of Moral Education, ISSN 0305-7240, E-ISSN 1465-3877, Vol. 36, nr 2, s. 151-168Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In recent years, research within the sociocultural perspective on moral learning has contributed important knowledge about how individuals develop their moral ability by participating in sociocultural activities. To a lesser extent, sociocultural research has focused on the role of individual continuity in these processes. The purpose of this article is to contribute to the progress of the sociocultural perspective by suggesting an approach that allows for an in situ analysis of how individuals' prior experiences take part in the processes of moral meaning-making, which also takes sociocultural activity into consideration. The philosophical and methodological basis for this approach consists of a combination of Dewey's transactional perspective on meaning-making and Wittgenstein's first-person perspective on language use. The article contains an empirical example that illustrates this approach. This analysis shows how prior experiences are re-actualised in an event and thus participate in the process of moral meaning-making, as well as contributing to the substance of the meanings made.

 • 612.
  Öhman, Marie
  Örebro universitet, Humanistiska institutionen.
  "Här kan jag äntligen tala": tematik och litterär gestaltning i Åsa Nelvins författarskap2007Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The subject of this thesis is Swedish author Åsa Nelvin’s writings. Five books are at the center of attention: The children’s books De vita björnarna (“The White Bears”) (1969) and Det lilla landet (“The Little Country”) (1971), the two novels Tillflyktens hus (“The House of Refuge”) (1975) and Kvinnan som lekte med dockor (“The Woman who played with dolls”) (1977), and the cycle of poems Gattet (“The Inlet”) (1981). The overriding aim of the the thesis is to characterize Nelvin’s literary works and her over-all literary enterprise.

  A major part of the thesis is devoted to textual analyses, the purpose of which is to identify fundamental themes and literary strategies in Nelvin’s works. Also treated is the author’s development from being a prose writer to becoming a lyric poet. In addition, the thesis examines how Nelvin’s writings relate to the cultural climate of the 1960s and 1970s; it deals with the reception of her works, and the question whether literary ideals and conventions have had any impact on her writings.

  Nelvin is generally associated with the emancipatory tradition of female autobiographers in the 1970s. Her works are considered to engage in psychological and/or gender issues and to be openly autobiographical. This thesis partly argues against that view by asserting that that the fundamental concern of Nelvin’s works is the experience of being and the creation of meaning. The textual analyses show that Nelvin’s writings in the main deal with existential matters such as time and death, art and eternity. They also show that the autobiographical elements in her works are not primarily directed towards the construction of womanhood or therapeutic confession. They rather serve as an aesthetic and meta-literary function, drawing attention to questions concerning the construction of the text (and life), and differences or correspondences between phenomena like fiction and reality.

 • 613.
  Öhnell, Emelie
  Örebro universitet, Humanistiska institutionen.
  Funktion och läsbarhetsindex: En studie av läromedel för grundskolans senare årskurser2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 614.
  Önander, Hannes
  Örebro universitet, Humanistiska institutionen.
  Örebro Stad. Barnavårdsmämnds omhändertagande av barn för skyddsuppfostran: "[...] Hans två senaste förseelser är dock av sådan art att reaktionen denna gång måste bli betydligt skarpare. Jag för därför föreslå att nämnden omhändertager honom för skyddsuppfostran"2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 615.
  Örtegren, Alex
  Örebro universitet, Humanistiska institutionen.
  A Study of Aldous Huxley's Satire in Antic Hay and Those Berren Leaves2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats/Examensarbete
 • 616. Österberg, Eva
  et al.
  Carlsson Wetterberg, ChristinaÖrebro universitet, Humanistiska institutionen.
  Rummet vidgas: kvinnor på väg ut i offentligheten 1880-19402002Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 617.
  Österholm, Johan
  Örebro universitet, Humanistiska institutionen.
  Civiliserade nordbor och primitiva främlingar: En kritisk diskursanalys av journal- och förfilm i folkhemmets Sverige2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  This essay examines a small selection of Swedish newsreel and documentary short films, primarily travelogues, produced shortly before and after the second world war. The general aim is to expose differences in the representation of “The Other” and the “ethnic Swede” by applying a critical discourse analysis. The purpose is to illuminate how the material positions the latter as the norm and then contextualize this with xenophobic currents that had developed up until the middle of the twentieth century. Theoretical and methodological framework is drawn from the field of cultural studies as well as the nonfiction film. The analysis shows that the Swedish newsreel and travelogue indeed, to a high degree, possessed these currents even though part of them, mainly the anti-Semitic ideas, seems to relapse after the Holocaust.

 • 618.
  Östman, Johan
  Örebro universitet, Humanistiska institutionen.
  Border journalism and the articulation of national horizons2007Ingår i: Ideological horizons in media and citizen discourses: theoretical and methodological approaches / [ed] Birgitta Höijer, Göteborg: Nordicom , 2007, s. 75-93Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 619.
  Östman, Staffan
  Örebro universitet, Humanistiska institutionen.
  Skriver städaren?: En städares skriftbruk under en arbetsdag2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
10111213 601 - 619 av 619
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf