To Örebro University

oru.seÖrebro University Publications
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 3010
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Aarskog, Eirik
  et al.
  Department of Teacher Education and Outdoor Life Studies, Norwegian School of Sport Sciences, Oslo, Norway.
  Barker, Dean
  Örebro University, School of Health Sciences.
  Spord Borgen, Jorunn
  Department of Sports, Physical Education and Outdoor Studies, University of South-Eastern Norway, Notodden, Norway.
  'When it's something that you want to do.': Exploring curriculum negotiation in Norwegian PE2022In: Physical Education and Sport Pedagogy, ISSN 1740-8989, E-ISSN 1742-5786, Vol. 27, no 6, p. 640-653Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Student participation in curriculum negotiation has been widely regarded as beneficial for student engagement, motivation, and learning. Within the physical education (PE) context however, several scholars claim that these benefits are seldom realized. Interestingly, most investigations into curriculum negotiation in PE focus on teacher actions and behavior. Investigations of students' actions in curriculum negotiation are rare. Further, while much of the literature claims curriculum negotiation is potentially beneficial for student learning, few of the conceptual and analytical frameworks utilized within previous PE literature are based on explicit learning theories.

  Purpose: The purpose of this paper is to explore student participation in curriculum negotiation in Norwegian PE through the lens of an explicit learning theoretical perspective.

  Method: A 10th grade class with 23 students (age 15-16) and an 8th grade class with 30 students (age 13-14) from 2 different schools, and their respective teachers were recruited for the project. Within these classes, participatory observation, video observations, and stimulated recall interviews were conducted to produce empirical material related to curriculum negotiation. The material then underwent qualitative thematic analysis where select parts of John Dewey's educational philosophy were used as the analytical framework.

  Results and discussion: With a basis in the analytical framework developed from Deweyan educational philosophy, the results show that students within the two contexts participate in both explicit and implicit forms of curriculum negotiation. Explicit curriculum negotiations to a large degree appear to be governed by the teachers and are deemed by teachers to be part of strategies for upholding Norwegian legislations and recommendations for including students in curricular decision-making. While not as easily noticeable, implicit forms of negotiations were more prominent within the explored contexts. The analysis also suggests that from a Deweyan perspective, possibilities to increase learning through curriculum negotiations occur when teachers notice, help, and guide students in their own reflective processes surrounding how to act in PE. Such pedagogical action makes implicit negotiations occurring more explicit, and explicit negotiations more intelligent.

 • 2.
  Abdullatif, Zina
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Klassrumspraktikens lärandesituationer och elevers psykiska hälsa/ohälsa: En intervjustudie om elevhälsans roll i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har i sitt syfte att skapa kunskap om vilka utmaningar och möjligheter skolorna har i att etablera ett förebyggande och hälsofrämjande lärande. Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan kommer att undersökas och diskuteras utifrån tre olika perspektiv som påverkar och förutsätter varandra: det organisatoriska perspektivet, det pedagogiska och barns perspektiv. Studien har en induktiv forskningsinsats som är inspirerad av fenomenografi som forskningsmetoden. Empirin för denna studie samlades genom halvstrukturerade intervjuer till pedagoger, personal i elevhälsoteamet och rektorer på högstadiet. De halvstrukturerade intervjuerna har i sitt syfte att undersöka hur skolpersonal beskriver utmaningar och möjligheter i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan. Teorin som låg till grund för denna studie är känslan av sammanhang (KASAM) och variationsteori. Valet av KASAM vilar på att denna teori har i sitt centrala fokus att diskutera hur man bevarar och främjar hälsa. Variationsteori å andra sidan fokuserar på hur man främjar lärande. Både KASAM och variationsteori undersöker psykisk hälsa och lärande utifrån ett salutogent perspektiv vilket stämmer överens med forskningens utgångspunkt för denna studie. Resultatet i denna studie visade att eleverna upplever ”positivstress” i sitt lärande vilket kan glida till att vara ”negativstress” p.g.a. olika anledningar och skapa ohälsa. För att kunna jobba förebyggande och hälsofrämjande behöver huvudmannen/rektorn bygga på utvecklingsplaner inom sin organisation. Dessa utvecklingsplaner bör inrama strukturella och organisatoriska förbättringar i att förverkliga och effektivisera elevhälsoteamets roll. Utvecklingsplaner bör även inrama pedagogiska förbättringar speciellt inom klassrumspraktikens lärandesituationer. Ett förebyggande och hälsofrämjande pedagogiskt klimat i klassrummet bör kretsa kring att få eleven att uppleva en känsla av sammanhang i sitt lärande. Eleven uppnår en känsla av sammanhang när hen vet vad hen kommer att jobba med, hur hen kommer att jobba och varför. Studiens resultat upplyste även om att implementering av elevens perspektiv inom skolans utvecklingsplaner är en essentiell grund för ett fruktbart förebyggande och hälsofrämjande arbete på skolan.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Abelson, Per
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  Dom vill ju spela så då spelar vi!: En belysande studie av faktorer som påverkar läraren vid planeringen av unervisningen i estetisk verksamhet2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här undersökningen är att belysa faktorer som påverkar läraren när den planerar sin undervisning i kursen Estetisk verksamhet med inriktning musik. Av särskilt intresse är vilken påverkan lärarens intressen, utbildning och erfarenhet samt elevernas intressen och färdigheter har. Undersökningen har genomförts genom att fyra stycken verksamma lärare på olika skolor i olika städer intervjuats. Resultatet visar att lärarna till stor del låter eleverna vara med och planera innehållet i kursen och att innehållet mestadels utgörs av praktiskt musicerande. Det som har allra störst påverkan på att kursen utformas åt detta håll är den syn som läraren har på eleven och på ämnet samt elevernas färdigheter och intressen. Resultatet överrensstämmer därmed med tidigare forskning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Abouryya, Manal
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Backey, Midya
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  De flerspråkiga barnen: En intervjustudie om förskollärares förhållningssätt till flerspråkiga barns språkutveckling2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka vilket förhållningssätt förskollärare har till flerspråkiga barns språkutveckling. Studien är inspirerad av ett interkulturellt perspektiv, och de analysbegrepp som använts är monokulturalitet och interkulturalitet. En annan teoretisk utgångspunkt är den utvidgade didaktiska triangeln. Utifrån detta har vi gjort en kvalitativ undersökning, där vi har intervjuat nio förskollärare i två olika kommuner i Sverige. Vi ville undersöka deras inställning till flerspråkighet, strategier de använder för att stimulera flerspråkiga barns språkutveckling samt vilka utmaningar de upplever i arbetet med dessa barn. Resultaten visar på att det finns spår av både monokulturellt och interkulturellt tankesätt i de intervjuade förskollärarnas förhållningssätt till flerspråkiga barns språkutveckling. Minoriteten av de intervjuade förskollärarna hade ett monokulturellt tankesätt vilket visar på en uppdelning mellan ”vi och dem”. Majoriteten av de intervjuade förskollärarna visar dock att de har börjat anamma ett interkulturellt tankessätt. Men även om de intervjuade förskollärarna uttrycker ambition med att arbeta interkulturellt så kan det vara svårt att genomföra i praktiken. Dessutom upplever de flera utmaningar som påverkar förskolans arbetssätt och därmed också förutsättningarna för barns språkutveckling.

 • 5.
  Abrahamsen, Malin
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Melin, Kajsa
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  “Det är inte så lätt, men man får tänka så”: En empirisk studie om förskollärares uppfattning kring gränsdragningen av barn i behov av särskilt stöd2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förskolan är en verksamhet som enligt förskolans läroplan ska utformas efter varje barns behov. Det innebär att mängden stöd olika barn behöver kan variera, och vissa barn kan behöva särskilt stöd för att utifrån sina förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt. Forskning visar dock att det finns en brist på kunskap om vilka som ska definieras som i behov av särskilt stöd. Det är heller inte känt vilka kriterier pedagogerna använder för att ett barn ska få särskilt stöd. Samtidigt kan vilket stöd ett barn ges komma att bli en avgörande faktor för barnets både utveckling och lärande, vilket belyser en problematik. Utifrån detta är studiens syfte att undersöka pedagogers uppfattning av gränsdragningen mellan barn som behöver och inte behöver särskilt stöd. Detta gjordes genom kvalitativa intervjuer med pedagoger i förskolans verksamhet. Resultaten som framträdde var hur gränsdragningen är en komplex praktik med påverkan från ett flertal olika faktorer, och därför svår för pedagogerna att handskas med. Detta har vi sedan försökt förstå genom teorin socialkonstruktivism, vilket medfört att gränsdragningen då uppfattas som en social konstruktion påverkade av andra sociala konstruktion och något “rätt” kring gränsdragningen blir svår att nå.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Abrahamsson, Magnus
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Genberg, Jim
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Ett förtroendefullt samarbete mellan förskola och hem.: Hur förskollärare förstår och förverkligar uppdraget2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats försöker vi visa på hur förskollärare förstår och arbetar med att förverkliga ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen, genom hur de bygger upp relationer med vårdnadshavare. Studiens resultat utgår ifrån åtta kvalitativa, halvstrukturerade, intervjuer med förskollärare från en och samma kommun i Sverige. Resultatet visar på att förskollärare lägger stor vikt vid att försöka utveckla en nära relation med vårdnadshavare för att skapa förutsättningar för ett samarbete som bygger på gemensamt engagemang, inte bara för det enskilda barnet utan även för det övergripande pedagogiska syftet med verksamheten i förskolan. Relationsbyggande pågår hela tiden och leds av förskollärarna. I vår studie kan vi urskilja en form av systematik som förskollärarna tillämpar vilken vi benämner som en trestegsraket där förskollärarna först bjuder in och öppnar upp genom att delge information. Genom olika former för informationsspridning och fysiska möten ser förskollärarna till att upprätthålla en kontinuerlig kontakt med respektive vårdnadshavare för att bibehålla trygghet och tillit. Förskollärarna beskriver detta som avgörande för att vårdnadshavarna i sin tur ska öppna upp och delge kunskap om sitt barn. Övervägande beskrivs vikten av att man har ett stort intresse av vårdnadshavarnas, tankar och idéer kring barnet och dess utveckling. Att initialt skapa en sådan trygg relation för förskolan uppfattas av förskollärarna som avgörande för att få till ett mer ömsesidigt informationsutbyte rörande utbildningens övergripande syfte och inriktning. I vår studie såg vi hur förskollärarna var uppfinningsrika kring vilka informationskanaler, kontaktytor och mötesformer man utvecklade i syfte att komma nära och därmed få till ett gott samarbete med vårdnadshavarna,

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Adam, Eva
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Malek, Michelle
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Stödinsatser: En kvalitativ studie om hur pedagoger upplever sitt arbete i skolan med elever med läs- och skrivsvårigheter2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 8.
  Adeboye, Temitope Ruth
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Mtata, Clara
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Digitala verktyg och barns lärande i förskolan: En systematisk litteraturstudie2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 9.
  Adinolfi, Lina
  et al.
  The Open University, UK.
  Link, HollyUniversity of Pennsylvania, Philadelphia Pennsylvania, USA.St John, OliverÖrebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Translanguaging - researchers and practitioners in dialogue2018Collection (editor) (Refereed)
 • 10.
  Agder, Isabella
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Undervisningens innehåll och elevers lärande - i en skola för alla2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Agder, Isabella
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Undervisningens innehåll och elevers lärande: I en skola för alla2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Aggerholm, Kenneth
  et al.
  Norwegian School of Sport Sciences, Oslo, Norway.
  Standal, Øyvind
  Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Oslo, Norway.
  Barker, Dean
  Örebro University, School of Health Sciences. Department of Food and Nutrition, and Sport Science, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Larsson, Håkan
  The Swedish School of Sport and Health Sciences (GIH), Stockholm, Sweden.
  On Practising in Physical Education: Outline for a pedagogical model2018In: Physical Education and Sport Pedagogy, ISSN 1740-8989, E-ISSN 1742-5786, Vol. 23, no 2, p. 197-208Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Models-based approaches to physical education have inrecent years developed as a way for teachers and students toconcentrate on a manageable number of learning objectives, and alignpedagogical approaches with learning subject matter and context. Thispaper draws on Hannah Arendt’s account of vita activa to map existingapproaches to physical education as oriented towards: (a) health andexercise, (b) sport and games, and (c) experience and exploration.Purpose: The aim of the paper is to outline a new pedagogical model forphysical education: a practising model. We argue that the form of humanactivity related to practising is not well represented in existingorientations and models. To sustain this argument, we highlight themost central aspects of practising, and at the same time describe centralfeatures of the model.Relevance and implications: The paper addresses pedagogicalimplications the practising model has for physical education teachers.Central learning outcomes and teaching strategies related to fouressential and ‘non-negotiable’ features of the practising model arediscussed. These strategies are: (1) acknowledging subjectivity andproviding meaningful challenges, (2) focusing on content and the aimsof practising, (3) specifying and negotiating standards of excellence and(4) providing adequate time to practising.Conclusion: The practising model has the potential to inform newperspectives on pedagogical approaches, and renew and improveworking methods and learning practices, in physical education.

 • 13.
  Agnesdotter, Malin
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Söderlind, Anette
  Örebro University, Department of Education.
  Utomhuspedagogik: pedagogers syn på utomhuspedagogik2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med föreliggande uppsats är att belysa vilken betydelse pedagoger inom förskola och skola anser att utomhuspedagogik har för barns lärande och utveckling.

  Vidare är syftet att orientera om hur och varför pedagoger inom förskola och skola använder utomhuspedagogik. Två olika frågeställningar ligger som till grund för vår uppsats.

  Dessa är:

  Vad anser pedagoger inom förskola och skola om betydelsen av utomhuspedagogik för barns lärande och utveckling?

  Hur använder pedagoger inom förskola och skola utomhuspedagogik och varför?

  För att nå syftet har vi valt att genomföra en kvalitativ intervjustudie. Vi har intervjuat fem olika pedagoger på två olika skolor och två olika förskolor. Dessa förskolor/skolor ligger i Mellansverige och närheten till naturen ser olika ut vid dessa förskolor och skolor.

  Efter genomförda intervjuer kan vi se att pedagogernas syn på utomhuspedagogik är mycket positiv och att de flesta pedagoger använder sig av utomhuspedagogik i någon utsträckning. Pedagogerna anser att utomhuspedagogiken ger barnet en större möjlighet att uppleva med flera sinnen samt att det kan vara bra för barn som är lite oroliga inomhus och behöver röra på sig för att lära. Vi kan även se att förskolorna använder sig av utomhuspedagogik i större utsträckning än vad man gör i skolan.

 • 14.
  Agélii Genlott, Annika
  et al.
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Grönlund, Åke
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Closing the gaps: Improving literacy and mathematics by ict-enhanced collaboration2016In: Computers and education, ISSN 0360-1315, E-ISSN 1873-782X, Vol. 99, p. 68-80Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Literacy and mathematics are necessary skills that for different reasons unfortunately not everybody acquires sufficiently. In OECD countries there is also a gender gap; boys lag behind girls in literacy but often outperform girls in mathematics (OECD, 2012). ICT (Information and communication technologies) may contribute useful tools to address both these problems but in order to effectively create better educational conditions there is yet a need to develop effective methods that combine ICT with key factors for learning. This research contributes to this by measuring effects of the “Write to Learn” (WTL) method. WTL lets children from 1st grade use several ICT tools to write texts and subsequently discuss and refine them together with classmates and teachers using digital real-time formative feedback and assessment. The central learning factor addressed, in mathematics as well as in literacy, is the written communication allowing the learners to interact with peers and teachers. WTL draws on methods from socio-cultural theory, including continuous social interaction and written real-time formative feedback among peers, using shared electronic forums for collaboration, thereby providing social meaning and increased learning of literacy and mathematics, among both boys and girls.

  The study uses quantitative methods and two control groups, one using traditional method (no ICT) and one using technology individually (without integrated social interaction and formative feedback), to compare results from 502 students in grade 3 national tests in mathematics and literacy. WTL yields by far best results; higher average score both in literacy and mathematics, smaller gender gap, and significantly better results for the under-achievers. The ITU method performs worst, which shows that ICT use must be well integrated into the pedagogy to be useful.

 • 15.
  Ahl, Emma
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Konstruktion av könsmönster: -En kvalitativ studie om pedagogers förhållningssätt till barn i förskolan.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien är en kvalitativ studie med syfte att undersöka och analysera pedagogernas förhållningssätt i samspelet med barnen och vilken betydelse det kan ha för hur kön konstrueras i förskolans praktik. Metoderna som har använts är deltagande observationer tillsammans med fältanteckningar. Den teoretiska bakgrunden består av det feministiska poststrukturalistiska perspektivet, där dess centrala begrepp sedan används  som analysverktyg.Resultatet pekar på att pedagogernas förhållningssätt skapar diskurser som bidrar till konstruktionen av stereotypa könsmönster. När pedagogerna antar att diskurserna om pojkar och flickor ser olika ut bidrar det även till att pedagogerna bemöter dem på olika sätt. Under dessa observationer uttrycke sig de flesta pedagoger på ett sätt som visar på att de bemötte barnen på olika sätt beroende på om det var en flicka eller pojke.

 • 16.
  Ahl, Rita
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Dalit, Aldwin
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Flerspråkiga barns språkutveckling genompedagogiskt drama: En kvalitativ studie med sex verksamma förskollärare2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie har vi undersökt hur pedagoger i två förskolor använder pedagogisk dramalek i språkutbildning av barn med svenska som andraspråk. Vi har intervjuat sex förskollärare om hur de arbetar, vilka metoder de använder samt hur de reflekterar över sin planering och övriga didaktiska frågor runt undervisningen. Vi har formulerat två forskningsfrågor och använt dem som utgångspunkt för våra intervjufrågor som vi ställt när vi träffat lärarna: Hur planerar förskollärare ett innehåll och reflekterar över didaktiska frågor kring ökad användning av drama i sin undervisning av barn med svenska som andraspråk? och Hur kan förskollärare arbeta med att utveckla drama som en del av språkutbildningen för barn med svenska som andraspråk? De intervjuade har på ett engagerat sätt beskrivit sitt arbete med barnens språkutbildning. Resultatet visar att användning av pedagogisk dramalek i språkutbildningen, oavsett om barnen har svenska som modersmål eller som andraspråk, är en bra metod. Genom rollspel, gestaltning, teater och kroppsrörelser med mera engagerar sig barnen samtidigt som de hör och uttalar ord och fraser. Då lär de sig svenska. Drama visar sig också främja barnens personlighetsutveckling. De förbättrar också sin kommunikationsförmåga och empatiförmåga. Genom våra insamlade data kan vi också konstatera att pedagoger i förskolorna arbetar med blandade språkgrupper där barnen lär sig av varandra. Förskollärarna ger även barnen stöd och guidning i leken och säkerställer att barn som har det lite svårare kan få extra stöttning i språkundervisningen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Ahlberg, Linn
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Att etablera en relation under inskolning: En studie av pedagogers föreställningar om deras arbete med relationsskapande och anknytning under inskolning i förskolan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This exam is about how preschool teachers establish a relationship with children in age one to five years old, in their reception to Swedish preschool. To limit the area the exam illustrates how preschool teachers describe their work in how to create a meaningful relationship in reception throughout the attachment theory. It also focuses on how their work influence the adjustment with the children into the preschool environment. The main aim with the study is to reach knowledge on how preschool teachers view their work with children in their reception, and its importance to children’s attachment and establishing a relationship with the preschool teacher. With a qualitative method three interviews with preschool teachers have been done to answer the main question of the study. The result of the study shows that preschools teachers value children to feel safe before they establish a relationship. It also demonstrates that parents have to feel secure in leaving their children in the preschool for the child to feel safe, and be able to develop a relationship with the preschool teachers and other children. The study gives us knowledge that preschool teachers have the full responsibility to establish - and keep to establish - a relationship to the children throughout their whole visit in preschool. Through the attachment theory the described work in reception confirms how safeness with the child is important to be able to establish a relationship before and during the reception.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Ahlin, Sandra
  et al.
  Örebro University.
  Gidlöf, Zandra
  Örebro University.
  "Vill du leka?": En intervjustudie om barns sociala lek i förskolan2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Syftet med denna uppsats är att belysa hur pedagoger i förskolan värderar och använder social lek i sin vardagliga verksamhet. Vidare är syftet att undersöka hur pedagoger i förskolan hanterar barn som inte klarar av de strategier som krävs för att delta i lek.

  Uppsatsens forskningsfrågor lyder:

  1a) Vilken betydelse har barns sociala lek, enligt pedagoger i förskolan?

  1b). Vilken roll har den sociala leken för barns utveckling, enligt pedagoger i förskolan?

  1c). Hur förankrar pedagoger i förskolan värdet av social lek i teorier om barns utveckling?

  2. Hur hanterar pedagoger i förskolan barn som blir exkluderade i lek?

  Vår empiriska studie utfördes som kvalitativa intervjuer med fem olika pedagoger på två olika förskolor i Mellansverige. Resultatredovisningen består av en sammanställning av

  intervjusvar från förskolepedagogerna, samt citat från dem.

  Utifrån våra resultat för vi en diskussion där vi jämför pedagogernas intervjusvar med forskning om barns sociala lek i förskolan.

  Av vår studie kan vi dra slutsatsen att social lek i förskolan är av stor betydelse för barns utveckling, både gällande socialt samspel och kunskapande utveckling. Pedagogerna i vår intervjustudie förankrar till viss del värdet av social lek i utvecklingspsykologiska teorier. Pedagogerna har även god kunskap om hur de arbetar med barn som blir exkluderade i lek.

 • 19.
  Ahlin, Susanne
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Specialpedagogens otydliga roll vid krisarbete i skolan: -berättelser om förväntningar, elevhälsan och att vara resurs2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Ahlm, Sandra
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Carlman, Amanda
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Lärar- och elevrelationen: Förskollärares och lärares perspektiv på relationen till barn och elever2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 21.
  Ahlström, Glenn
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Lindkvist, Sofie
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Lärandets akt och objekt under musikstunder i förskolan: Lärandets akt och objekt under musikstunder i förskolan2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 22.
  Ahltun, Marcus
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Tillhörighet – en mångfaldens skatt i lärandet: En fenomenologisk intervjustudie om nyanlända och flerspråkiga elevers upplevelser av sitt lärande2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Ahmad Bouzan, Jehan
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Förskollärares förhållningssätt och arbetssätt för att stödja språkutvecklingen hos flerspråkiga barn: En kvalitativ intervjustudie med fyra förskollärare2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att få kunskap om hur pedagoger arbetar för att främja och utveckla svenska språket hos barn som har svenska som andraspråk. För att uppnå studiens syfte genomfördes halvstrukturerade intervjuer med fyra förskollärare från två olika flerspråkiga och mångkulturella förskolor. Det sociokulturella perspektivet har använts för att diskutera studiens resultat. Resultatet av studien visade att förskollärarna använder sig av liknande arbetsmetoder för att främja och stödja flerspråkiga barns språkutvecklingar. Dessa arbetsmetoder är kroppsspråk, bildstod, TAKK (teckenstöd), aktiviteter vid samling (såsom Polyglutt, bilder, böcker, rim och ramsor och konkret material) samt lek och högläsning. Studiens resultat visar att förskollärarnas förhållningsätt i förskolans verksamhet ses som en central del i språkutvecklingen hos barn som har svenska som andraspråk. Pedagogerna inkluderar föräldrarna i verksamheten genom att uppmuntra dem att vara delaktiga i sina barns språkutveckling. Studiens resultat visar även att trygghet är en förutsättning för att utveckla språket hos barn. Därför att det är viktigt att barn får känna trygghet i sin omgivning genom att pedagogen skapar möjligheter och situationer i vardagen där barnet kan utöva både sitt modersmål och det svenska språket. Detta kan ske genom att skapa små grupper och genom att visa barn intresse för deras modersmål.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Ahmeti, Alberta
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Dahlberg, Linnea
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Förskolans mångkulturella uppdrag: En enkätstudie2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att studera hur förskollärare i svensk förskola arbetar för att främja förskolans som en kulturell mötesplats, genom att kartlägga olika aktiviteter och material de använder sig av i förskolan. Utöver det undersöks även hur förskolor som anses vara mångkulturella och de som inte anser sig vara mångkulturella, skiljer sig åt inom området. Studien utgår ifrån kvantitativ metod, med enkäter som datainsamlingsmetod. Enkäterna var internetbaserade och publicerades på internetforumet Facebook i två stycken grupper avsedda för förskollärare och lärare, där 88 personer valde att delta i studien. Det insamlade materialet analyserades i SPSS Statistics och utifrån ett interkulturellt perspektiv. Resultatet visar att det finns främst är digitala verktyg, såsom iPad, dator och filmer som används i arbetet med att uppnå förskolans mångkulturella uppdrag. Tätt följt av böcker, eller annan digital litteratur såsom ljudböcker. Kartläggningen visar att de två olika kategorierna inte skiljer sig åt speciellt mycket i vilka material de använder sig av, utan skillnaden finns i hur de arbetar med planeringen av aktiviteter.

 • 25.
  Aho, Arja
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Pettersson, Therese
  Örebro University, Department of Education.
  Hellsberg-Storm, Annica
  Örebro University, Department of Education.
  Inkludering-ett sätt att se på den specialpedagogiska verksamheten2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inkludering är ett begrepp som har diskuterats politiskt, ute i skolverksamheterna och även på lärarutbildningarna. Med inkludering menas att ingen elev ska särskiljas från den grupp eleven tillhör, utan eleven ska ha rätt till att få sin utbildning inom klassens ram. Specialpedagoger är den profession som tillsammans med rektor och lärare ansvarar för att elever i behov av särskilt stöd får anpassad undervisning, som utgår från elevens förutsättningar och behov. Syftet med vår studie var att behandla innebörder av en inkluderande lärandemiljö inom den specialpedagogiska verksamheten. För att få svar på vårt syfte anväde vi oss utav en kvalitativ forskningsmetod och reflexiva intervjuer. I studien har fem specialpedagoger från tre kommuner ingått. Resultatet av vår studie visade på att arbetet med inkludering har kommit olika långt på skolorna men att alla informanterna hade en strävan mot att arbeta inkluderat och de arbetade alla med inkludering i någon form. Gemensamt för alla informanterna var att de betonade vikten av en anpassad lärandemiljö för elever i behov utav särskilt stöd. Alla informanter ansåg vidare att en helt inkluderad verksamhet och tanken om en skola för alla inte är genomförbar i sin helhet. Informanterna menade att alla pedagoer så långt det går ska anpassa den ordinarie skolan så att det fungerar för så många elever som möjligt. Det är ett mål att sträva mot.

 • 26.
  Aho Tarkka, Aila
  Örebro University, Department of Education.
  Arbetslagets samarbete för barn i behov av särskilt stöd: faktorer som påverkar2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 27.
  Ahokangas, Mathilda
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Olsson, Felicia
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Digitala verktyg i förskolan. Med inriktning mot språkutveckling2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att, genom intervjuer, ta del av pedagogers uppfattningar och erfarenheter kring digitala verktyg i förskolan med inriktning mot språkutveckling. Sex intervjuer har gjorts, både med enskilda förskollärare och barnskötare samt i par från förskolor i olika kommuner, för att få ta del av deras uppfattningar och erfarenheter kring det aktuella ämnet. Materialet som samlades in under intervjuerna sorterades utifrån liknande mönster och teman. Ordet pedagoger är ett samlingsord när det gäller både förskollärare och barnskötare, vilket kommer vara ett återkommande ord i studien. Likaså ordet paddan är en av flera benämningar av en iPad som kommer återkomma genom studien, då pedagogerna använde sig av det ordet i intervjuerna och är en benämning som är bekant för många inom förskolans verksamhet. Resultatet visar på att det finns en variation av digitala verktyg i förskolan med olika användningsområden kring språkutveckling. Det visar också på hur dessa verktyg används i verksamheten och pedagogernas kunskap kring verktygen. Det kan vara ett sätt att förlänga den befintliga undervisningen genom att använda exempelvis paddan som ett komplement. Den är ett enkelt verktyg att ha med sig överallt. Det är viktigt att pedagogerna är delaktiga i vad barnen gör med verktyget. Dels för att vara närvarande men också kunna lära ut tillsammans med ett eller fler barn så att det blir en stund av lärande och utveckling.  I och med att utvecklingen går framåt i både förskolan och samhället när det kommer till digitala verktyg, behöver det finnas mer utbildning för pedagoger att ta del av för att ge den bästa lämpliga undervisningen till barnen när det kommer till digitala verktyg. Kunskapen behövs för att veta vilka program/appar som är bra för att utveckla språket hos barnen och kunna skapa nyfikenhet för barnen som vill lära sig mer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Ajmea, Soulafa
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Mokbel, Rawaa
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Elevers svårigheter i problemlösning medekvationer: En kvalitativ studie av elevers lösningari att lösa problem med ekvation i årskurs åtta2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att identifiera de svårigheter elever har och de misstag de gör när de individuellt löser ett ekvationsproblem i matematik. Totalt deltog åtta elever i årskurs åtta, samt åtta matematiklärare. Alla elever fick göra en uppgift, som handlade om att lösa en ekvation, sedan intervjuade vi eleverna. Vi intervjuade också åtta matematiklärare. Tidigare forskning identifierade 16 faktorer som påverkar problemlösning i grundskolans matematik, och sex typer av svårigheter relaterade till begreppsfel som påverkar ekvationslösning i grundskolor. Sex av de 16 faktorerna och fyra begreppsfel i ekvationslösning och problemlösning valdes ut och diskuterades i denna artikel som ett ramverk för studien. Vi använde oss av tre olika typer av data: elevernas skriftliga lösningar, intervjuer med eleverna, intervjuer med lärare. Faktorer som påverkar problemlösning klassificerades och visades i en tabell. Våra resultat visar att flera svårigheter som eleverna upplevt dök upp. En del av svårigheterna i problemlösning var gemensamma för alla elever som deltog i studien såsom svårigheter relaterade till bristerna i textförståelse, talförståelse, räkneförmåga och noggrannhet, och de hade flera andra svårigheter relaterade till bristerna i logik och matematiska begrepp. Eleverna som deltog i studien började lösa givna problemet, men de skilde sig åt när det gällde att lösa ekvationen och de hade svårt i förståelse av några begrepp variabel, negativt tecken och likhetstecken, de upplevde svårigheter med räkneoperationen. Fynden som identifierade svårigheter att lösa problem med ekvationer stämmer överens med tidigare forskningsresultat både när det gäller elevernas svårigheter att lösa problem och lösa ekvationer.

  Download full text (pdf)
  Elevers svårigheter i problemlösning medekvationer: En kvalitativ studie av elevers lösningari att lösa problem med ekvation i årskurs åtta
 • 29.
  Al-Ansari, Hoda
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Aho, Mari
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Effekten av biologilaborationer på elevers lärande, engagemang och intresse samt uppnående av lärandemål: En utforskande studie2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 30.
  Alatalo, Tarja
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work, Borlänge, Sweden.
  Norling, Martina
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Magnusson, Maria
  Linnaeus University, Växjö, Sweden.
  Tjäru, Sofie
  Åbo Akademi, Vasa, Finland.
  Hjetland Naess, Hanne
  Oslo University, Oslo, Sweden.
  Hofslundsengen, Hilde
  Western Norway University of Applied Sciences, Norway.
  Høgtlesing og tidlig skriving i svenske og norske barnehager2020Conference paper (Other academic)
  Abstract [no]

  Bakgrunn: Tidlig skriftspråkutvikling har vist sammenheng med senere lese- og skriveferdigheter i skolen. I barnehagen er det behov for en didaktikk der lek er kjernen, og hvor alle barn får mulighet til å kommunisere, utforske og leke med skrift. For å få til dette har det betydning hvordan et innhold som skrift representeres og behandles i barnehagen. Hensikten med denne studien er å bidra med kunnskap om hvordan nordiske barnehagelærere tilrettelegger for skriftspråklæring i nordiske barnehager. Følgende forskningsspørsmålet er sentralt: Hvilken oppfatning, praksis og erfaringer beskriver barnehagelærere at de har med høytlesing og skriving?

  Metode: 76 barnehagelærer i Sverige og 92 barnehagelærer i Norge besvarte et spørreskjema med åpne og lukket spørsmål om høytlesing og skriving. Resultatene ble analysert med frekvensanalyse i SPSS og med kvalitativ innholdsanalyse av åpne spørsmål.

  Resultater: Preliminære funn viser at det er mindre skriving på småbarnsavdeling og stor variasjon i tekstmiljøet knytt til skriving for eldre barn. Høytlesing er en sentral del av barnehagens virksomhet, men det er stor variasjon i vilkårene for høytlesning, hva som leses, hvorfor og hvor ofte det leses.

  Implikasjoner for praksis: Studien kan styrke barnehagelærers didaktikk innenfor språk og kommunikasjon gjennom å løfte frem eksempel på hvordan barnehagelærer legger til rette for høytlesing og skriving. Barnehagelærer trenger kunnskap om høytlesing som en didaktikk hvor skriftspråket er i sentrum og hvordan man tilrettelegger for skriving om funksjon, og ikke først og fremst som form, for de yngste barna.

 • 31.
  Albertsson, Clara
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Johansson, Sandra
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Alla barn har rätt till stöd: En systematisk litteraturstudie om barns stöd i förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Barn i behov av stöd är ett aktuellt ämne i dagens samhälle. Stödet kopplas ofta till specialpedagogik och barn med diagnoser men rätten till stöd bör istället ses som en rättighet för alla barn för att tillgodogöra sig utbildningen i förskolan. Syftet med denna studie är att utifrån forskningsstudier skapa kunskap kring viktiga aspekter som kan härröras till alla barns rätt till stöd i förskolan. Litteraturstudien är gjord utifrån en systematisk metod. Underlaget för resultatet utgjordes av 26 artiklar och avhandlingar och analyserades med hjälp av tematisering. I resultatet går det att urskilja fem teman i forskning som härrör till alla barns rätt till stöd - barnsyn, kategoriseringar av barn, relationer, normer och pedagogens kunskap. Slutsatsen av studien visar på att alla aspekter är beroende av varandra. Normer, relationer och kategoriseringar är sammanvävda och utgår alla ifrån vilken barnsyn pedagogen har, det går även att se att allt är beroende av pedagogens kunskap om hur stödet ska ges och av de egna värderingarna. Studien kan utifrån rubriken till detta arbete "alla barn har rätt till stöd" problematiseras i och med att barn erhålls stöd beroende på pedagogen. Att hantera alla barns olikheter och ge alla stöd är en komplex uppgift, men kan underlättas genom att vara medveten om de aspekter som härrör till alla barns rätt till stöd.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Aldegren, Emma
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Att tala är silver, att tiga är guld?: - En kvalitativ studie om interaktion i samband med talad engelska under engelsklektionerna2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Alderblad, Charlotta
  Örebro University, Department of Education.
  Läxan en del av det vardagliga skolarbetet: en fallstudie kring läxans betydelse för elever och lärare2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 34.
  Alem, Nardos
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Bassal, Scherin
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Konflikter och konflikthantering inom äldreomsorgen: -    En kvalitativ studie ur medarbetarnas perspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet  med  denna  studie  har  varit  att  skapa  en  fördjupad  förståelse  och  kunskap  gällande konflikthantering inom äldreomsorgen. Studien har  grundat sig i  medarbetarnas  upplevelser kring konflikthantering på deras arbetsplats. Studien kan möjligtvis användas av chefer/ledare inom äldreomsorgen för att kunna förbättra konflikthanteringen på arbetsplatsen.

  Studien utgår ifrån en kvalitativ metod och data har samlats in genom åtta semistrukturerade intervjuer av medarbetare i form av undersköterskor och vårdbiträden. Studiens respondenter har tidigare varit med om en konflikt eller konflikthantering inom äldreomsorgen. Vidare har en Interpretativ fenomenologisk ansats valts vid analys av intervjuerna.

  Resultatet visar att konflikter orsakas av arbetsuppgifter och arbetsfördelning som kan uppstå av otydliga, ogenomförda och orättvist fördelade arbetsuppgifter. Konflikter orsakas dessutom av  olika  personligheter  och  bakgrunder  hos  arbetskollegorna  på  arbetsplatsen.  Dessa  kan uppstå   då   olika   personligheter,   värderingar,   bakgrunder   och   beteenden   finns   bland arbetskollegorna  inom  äldreomsorgen.  Kommunikationsbrist  visade  sig  vara  den  största orsaken  till  att  konflikter  uppstår.  Det  kan  vara  på  grund  av  att  viktig  information  inte  nås fram    eller    tas    emot.    Samtliga    nämnda    orsaker    påverkar    arbetsmiljön    negativt. Konflikthanteringen    inom    äldreomsorgen    hanteras    destruktivt    enligt    majoriteten    av respondenterna. Detta påverkar medarbetarnas arbetsmiljö i form av minskad arbetslust och hälsa, som i sin tur kan påverka brukarnas tillvaro. Därför bör chefer/ledare ta mer ansvar och finnas   vid   behov   gällande   konflikthanteringen   inom   äldreomsorgen.   Ett   konstruktivt konflikthanteringssätt är av stor betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö, välbefinnande och trygghet.    Den    viktigaste    ledaregenskapen    enligt    medarbetarna    är    ett    pedagogiskt förhållningssätt. Detta leder till att medarbetarna kan utvecklas, lära sig, känna sig delaktiga och sträva mot ett gemensamt mål på arbetsplatsen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Alenbrand, Marie
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Bruselius, Cecilia
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Hundassisterad pedagogik som resursför elever i behov av särskilt stöd2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  På senare tid har det blivit allt vanligare att använda djur i pedagogiska sammanhang. Eftersom det är ett nytt fenomen finns det inte särskilt mycket forskning på området. Många av de studier som gjorts har utförts med metoder där resultatet kan ha låg reliabilitet och de slutsatser som dras från resultatet kan ifrågasättas vilket innebär att mer forskning behövs. Vår undersökning har genomförts med kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer. Målet har varit att få djupgående svar från informanterna med syfte att bidra med kunskap om hur hundassisterad pedagogik kan användas som resurs för elever i behov av särskilt stöd. Studiens teoretiska ramverk är den sociokulturella teorin. Empirin har inledningsvis analyserats med utgångspunkt att skönja mönster i informanternas intervjuutsagor. Därefter har vi fördjupat vår analys av empirin med utgångspunkt i den sociokulturella teorin genom begreppen scaffolding och mediering. Scaffoldning betyder att den kunnige bygger stödstrukturer för att underlätta lärande och mediering innebär att människan behöver redskap i samspelet med omgivningen. Resultatet visar att hundens närvaro och interaktion gynnar kommunikation och samspel. Hundassisterad pedagogik bidrar också till ökad motivation och lust hos elever i skolsvårigheter. Vidare visar analysen att hundens närvaro skapar trygghet samt ökar elevens tillit till den egna förmågan. Resultatet visar också att hunden kan användas som resurs för att skapa stödstrukturer, scaffolding, för elever i behov av särskilt stöd. Hunden fungerar även som en medierande resurs, som en länk, mellan omgivning och elev. I resultatdiskussionen relateras resultatet till den proximala utvecklingszonen, vilket är ett begrepp inom den sociokulturella teorin. Inom den proximala utvecklingszonen sker lärande och utveckling hos eleven. Vår slutsats är att de stödstrukturer som byggs med hjälp av hunden och dess medierande funktion i hundassisterad pedagogik leder till ett ökat lärande och till socioemotionell utveckling.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Alfredsson, Erika
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Programinriktad problemlösning i matematikundervisningen: en studie om uppfattningar hos elever på yrkesförberedande program2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med denna undersökning är att belysa elevers allmänna uppfattningar om matematik med särskilt fokus på programinriktad problemlösning. Jag redovisar även vad undervisning genom programinriktad problemlösning kan ha för effekter på de faktorer som påverkar elevernas motivation i ämnet. För att undersöka elevernas uppfattningar genomfördes halvstrukturerade kvalitativa intervjuer med sex gymnasieelever på yrkesförberedande program.

  I studiens bakgrund presenteras vad tidigare forskning visat om svenska elevers matematiska kompetens och motivation för att lära sig matematik. Jag tar även upp teorier om motivation och variation i undervisningen. Jag förklarar även vad jag avser med programinriktad problemlösning i matematik, förklaringen bygger på vad tidigare forskare definierar som matematisk problemlösning.

  Resultatet av studien baseras på tolkningarna av elevernas utsagor i intervjuerna. Tolkningarna har resulterat i uppfattningskategorier, dels om elevernas allmänna uppfattningar av matematik men också om elevernas uppfattningar om programinriktad problemlösning.

 • 37.
  Alhussien, Heba
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Alsaiyed Ahmad, Mahmoud
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Digitala verktyg i förskolan.: Möjligheter och utmaningar2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka förskollärares uppfattningar om ocherfarenheter av att använda digitala verktyg i förskolan och digitaliseringsprocessen iverksamheten generellt. Den belyser också utmaningar som förskollärare möter när deanvänder digitala verktyg. Vi intervjuade sju förskollärare med varierande långyrkeserfarenhet i förskolan för att få deras syn på användningen av digitala verktyg och hurdessa verktyg hjälper förskollärare i utbildningsprocessen. Vi ville också ta reda påmöjligheter där verktygen kan användas samt utmaningarna som uppstår på grund avanvändningen av de digitala verktygen i förskolan. I denna studie används intervju fördatainsamling för att nå upp till studiens syfte och denna data analyseras med kvalitativanalys.

  Resultatet i vår studie visar att digitala verktyg är mycket viktiga och ses som hjälpmedel förgenomförandet av olika aktiviteter som till exempel de språkliga, matematiska ochnaturvetenskapliga etc. Förskollärarnas digitala kompetens spelar en stor roll i skapandet aven pedagogisk miljö rik på de digitala verktyg. Bristen på digital kompetens hosförskollärarna kan ibland leda till motstånd av vårdnadshavarna, vilket utgör en stor utmaningför förskolläraren att fördjupa sig i det pedagogiska innehållet när det gäller användning avdigitala verktyg. Förskollärarens intresse för digitala verktyg är den viktiga faktorn för attgenomföra aktiviteter som inkluderar användningen av digitala verktyg i förskolan på ettpedagogiskt sätt, vilket inte är beroende av längden på arbetslivserfarenhet. 

  Download full text (pdf)
  Digitala verktyg i förskolan. Möjligheter och utmaningar
 • 38.
  Aljizani, Roshin
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Representationsformer för multiplikation i läroböcker för åk 8: En kvantitativ studie med fokus på multiplikation2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att analysera hur två utvalda läroböcker ger elever möjlighet att utveckla sin förståelse för multiplikation genom att granska representationsformer som används i läroböcker för åk 8.Denna studie är baserad på analysen av två läroböcker: Matte Direkt 8 samt Matematik Y. Studiens analysverktyg utgörs av de representationsformerna som är studiens teoretiska utgångspunkt. De representationsforman är verklighet, konkret modell, bildmodell, språk och symboler. Denna studie utgår från en kvantitativ metod eftersom jag utför en kvantitativ jämförelse av de vanligaste representationsformer för multiplikation i Matte Direkt 8 och Matematik Y.Resultaten visar att alla representationsformer förekommer i olika utsträckning i båda läroböckerna, utom den konkreta modellen. Den språkliga representationsformen är vanligast förekommande i båda läroböckerna. De olika representationsformerna kombineras även i olika utsträckning i varje lärobok. Resultaten visar även att uppgifter som uppmanar eleverna att använda en språklig representationsform för att lösa uppgifter är få i båda läroböckerna. Mångfalden av representationsformer är betydelsefulla i undervisningen. Därför bör lärare använda sig fler komplement utöver dessa läroböcker i undervisningen för att eleverna ska kunna utveckla en god förståelse för multiplikation.

  Download full text (pdf)
  Representationsformer för multiplikation i läroböcker för åk 8: En kvantitativ studie med fokus på multiplikation
 • 39.
  Allanson, Maria
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Qvarfordt, Susanna
  Örebro University, Department of Education.
  Hur kan eget arbete bidra till elevers lärande?: En studie av lärares uppfattningar av eget arbete som arbetsform2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 40.
  Allard, Camilla
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Liljenhed, Monika
  Örebro University, Department of Education.
  Klassrummtes fysiska miljö2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning och rekommendationer om hur en bra fysisk klassrumsmiljö i klassrum bör vara för allas trivsel .

 • 41.
  Allard, Karin
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Att stötta och utveckla ämnesspråk2018Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 42.
  Allard, Karin
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Comparison of deaf education in Sweden and the USA from an inclusion perspective2015Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 43.
  Allard, Karin
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Multilingual Education in a sign language school environment – To analyse language education from human right perspective2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Students´ language education in Sweden has become important for many reasons. First for it´s particular value for future studies as for the global labor market but also in time of our increasing globalisation. Therefore has multilingual skills become an important access to be able to develop and master in order to be competitive and employable in the global market. At the same time it can be enriching to know other languages. Related to this development pupils in Swedish primary schools are now opting for modern languages ​​as the language may count merit points for the studies to upper secondary school and for higher education. With this shift, questions of language education for all has therefore become important. Along with this issue there is a strong demand to develop language education both for teaching, education as it is for the Swedish School system in general. The Swedish National Agency has therefore in according to The Common European Framework for Languages  present guidelines based on the Council of Europe´s work which consist of teaching, learning and assessment of language skills. More specifically it present six reference levels of language proficiency in order to make it possible to compare skills in different languges, regardless of the school system or degree.As mentioned here language education has become an important issue to develop in conjunction with our globalisation and in education in general. And for this reason it is interesting to discuss how the opportunity for student to learn foreign language at school is organised. Indeed it is both a pedagogical question as it is for the individual its own right to have an adequate  language education. And from a human perspective this question is for this particular reason highlighted in this paper. Moreover in this paper it is discussed which language training is being offered in school not only for hearing student but specifically for  students that is deaf, hard-of-hearing and have CI.

  Purpose and aims: The pupils in special school for deaf and hard-of- hearing and with CI follow the same curricula as the National Agency of Education provides. But if looking at the difference special schools give special consideration to students' linguistic and cultural backgrounds. More specifically, it means that the school environment is built upon bilingualism as a pedagogical framework , which means that Swedish and Swedish Sign Language is the language instruction. How is then the language training organised when Swedish Sign is the language instruction while foreign langue is the  language subject? This paper examine this particular  Because students in special schools do not reach the course objectives in modern language, this issue of language training received, be a central concern for this study about students' language training in English and Spanish as modern languages in a sign language school environment. The study highlights the way in which teaching is organized and how teachers and students both use and learn the language topic that is the focus of the lesson. In order to examine the frameworks surrounding language teaching in a sign language school environment, this study on the basis of Ethnography as method and Conversational Analysis as conversation tools, studied the communicative practices in different classrooms. In order to clarify what teachers and students do with the different languages ​​as they interact , the key issues in the study is thus : What distinguishes a multilingual interaction in a sign language environment? And what are the opportunities and limitations features when Swedish and Swedish sign language has a function as a mediating tools in the teaching process?

 • 44.
  Allard, Karin
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Newly arrived pupils in Special School for the Deaf and Hard-of-Hearing2015Conference paper (Refereed)
 • 45.
  Allard, Karin
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  VARFÖR GÖR DE PÅ DETTA VISET?: Kommunikativa praktiker i flerspråkig undervisning med svenskt teckenspråk som medierande redskap2013Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Applying a human rights perspective on plurilingualism as a national as well as a transnational concern, with a focus on the interaction taking place in foreign language teaching and learning practices at a Swedish Special Needs School for pupils with deafness or impaired hearing, the overall aim of this study is to describe and discuss this interaction in performative terms, i.e. in terms of what is said by whom, to whom, why, and with what consequences. Although extensive research has already been carried out within the field of plurilingualism, for example from linguistic, sociological and political points of departure, research on plurilingualism with regard to foreign language teaching and learning interaction in Swedish sign language contexts has been largely missing. The ambition of this work, therefore, is to add to the diversity of research on plurilingualism. It is also hoped that this work will contribute to the debate in educational politics concerning a human rights perspective on plurilingualism, especially with regard to modern European languages as a transnational issue.

  Methodologically, an ethnographic approach has been employed to document, by means of two video cameras in combination with field notes, the practices of communication emerging from teacherstudent interaction. Using notions from Conversational Analysis and alongside established conventions of sign language transcription, a model of transcription was designed for the specific purpose of describing, in detail, the plurilingual interaction where Swedish sign language is used as a mediating tool.

  Three lessons in English and four lessons – or lesson extracts – in Spanish, at secondary level in a Special Needs School for pupils with deafness or impaired hearing, have been documented and analysed. The analyses were carried out in two different steps, one describing and one discussing the results of the empirical investigation.

  The institutionally formalised interaction observed appears to have contributed to the heavy dominance of the teacher, and of the IRE sequence used during the lessons, to a much greater extent than students’ deafness or impaired hearing. Although the aims and objectives of the curricular texts intended for these students, as well as for hearing ones, are expressed in communicative terms – for example, learning to read texts of relatively high complexity, or developing writing skills for communication across linguistic boundaries – almost all the lessons that were investigated concerned the translation of isolated words into sign language, often taken out of their English or Spanish context. Nonetheless, the students took part in the classroom interaction when protesting, joking, asking questions and helping each other. Thus, the teacher dominance noted does not imply suppression, but rather a tendency on the part of the teacher to underestimate the students, as well as reflecting a selective tradition within foreign language teaching and learning practices in a general Swedish school context. However, when viewed from a human rights perspective on future plurilingual European citizens, using their language skills to reach out into the world for mutual understanding, the students involved in the language teaching and learning interaction observed in this study may hardly be expected to reach out across linguistic boundaries, at least not as a result of the language education they have experienced.

  Download full text (pdf)
  fulltextProt
  Download (pdf)
  spikblad
  Download (pdf)
  cover
 • 46.
  Allard, Karin
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Chen Pichler, Deborah
  Gallaudet University, Washington D.C., USA.
  Greatest challenges to implementing translanguaging practices in Swedish and American deaf contexts2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In Sweden, recent waves of immigration have dramatically altered the linguistic landscape of Swedish schools for the deaf and hard of hearing. Many newly arrived students come with no experience with any sign language, and/or rudimentary skills in one or more spoken languages. Educating such a linguistically diverse population poses vexing challenges. Translanguaging offers exciting potential as a framework to guide teachers in recognizing and utilizing the totality of students’ varied linguistic resources to promote learning, regardless of current proficiency in Swedish and Swedish Sign Language. However, the promises of translanguaging elicit mixed reactions among [Deaf educators]. On the one hand, it affirms that a multilingual repertoire naturally leads to language use that draws from multiple sources, a fact that should be recognized and supported by educational practices. Translanguaging offers a valuable framework for analyzing the dynamic blending of signed and spoken language that educators have long observed from all deaf children. On the other hand, Deaf signers are alarmed by translanguaging practitioners’ calls to abandon the concept of language separation and allow elements of signed and spoken language to mix freely. Such unrestricted mixing calls to mind the long struggle against “SimCom,” the simultaneous mixing of speech and degraded signing that has repeatedly proven inaccessible to deaf signers.

  How can Swedish Deaf schools employ translanguaging in a way that ensures equal access for all students, not just those with greater access to spoken language? The answer depends on teachers with strong competence in both Swedish and Swedish Sign Language, specifically trained to create visual learning environments where sign language skills are actively developed and used to facilitate access to spoken language content. Our talk highlights examples of such practices and identifies specific aspects of teachers’ ability to understand and leverage the multilingualism in their classrooms.

 • 47.
  Allard, Karin
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Hjortgren, Katarina
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Pettersson, Charlotta
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Ett pedagogiskt utvecklingsprojekt om programöverskridande samarbete mellan specialpedagog- och socionomprogrammet vid Örebro universitet kring samverkan, inkludering och elevhälsa2019Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ett inkluderande arbetssätt inom skolan innebär att lärare och övrig personal tillsammans ska verka för att lärmiljön görs tillgänglig för alla elever. I skollagen (2010:800 kap. 3) anges att elever som behöver extra anpassningar och särskilt stöd har en lagstadgad rätt (Skollagen 2010:800 kap.3), att få ett pedagogiskt stöd, för att kunna nå de nationella målen. Utformningen av elevhälsoarbetet och samverkan mellan olika professioner utgör en central del i skolans verksamhet för att skapa en skolmiljö som kan inkludera alla elever oavsett social och kulturell bakgrund eller funktionsnedsättning. Hälsa och lärande har ett nära samband med elevers skolframgång, därför blir det nödvändigt att se på inkludering och tillgänglig lärmiljö utifrån ett salutogent perspektiv. Ett sådant arbete kräver att alla berörda professioner i skolan samverkar kring elevers skolsituation. Detta för att kunna skapa lösningar som är både främjande och förebyggande för elevens skolgång. Olika professioners kompetens och kunskap (Hjörne & Säljö, 2014) kring hälsa och lärande kan också innebära olika syn och arbetssätt kring elevhälsofrågor. Man behöver utveckla pedagogiska former för hur olika professioner kan samverka för både elevhälsoteam och pedagoger i skolan. Likaså är en samsyn kring innebörden av inkludering och implementering av skollagen nödvändig. Syftet med det pedagogiska utvecklingsprojektet är att skapa olika lärtillfällen där studenter från ämneslärar-, specialpedagogiska och socionomprogrammet kan mötas för att diskutera och lära kring utbildningarnas gemensamma men också olika ingångar i utbildningen kring elever som är i behov stöd. I genomförandet av studien har casestudier varit ett kursinslag i de gemensamma kursmomenten. Utöver kursaktiviteter i de gemensamma programöverskridande momenten har uppföljande semistrukturerade intervjuer genomförts med deltagande studenter från båda programmen. Resultaten visar att följande kursmoment i form av programöverskridande samarbete synliggör studenternas behov att mötas och diskutera gemensamma elevhälsofrågor. Det visar att studenterna behöver kunskap om varandras professionsuppdrag för att kunna skapa samverkansformer i ett kommande gemensamt elevhälsoarbete mellan elevhälsoteamet och skolans pedagoger. 

  Download (pdf)
  Sammanfattning
 • 48.
  Allard, Karin
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Nordmark, Marie
  Dalarna University, Falun, Sweden.
  Takala, Marjatta
  University of Oulu, Faculty of Education, Oulu, Finland.
  The Education of Special Educators in Sweden and Finland2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: The educational policy is inclusive both in Finland and in Sweden. Still special educators are educated. They seem to work both in inclusive and in segregative ways. The more inclusive ways demand co-operation and planning with other teachers. Although the results of such co-operation have been good, there could be even more collaboration at schools. The main questions of our study are: 1) What is the core content of the work of special educators. 2) What is the role of a) inclusion and b) collaboration in their work?

  Method: The data for the study are current main laws and documents in both countries and curriculums of special educators in 5 universities in Finland and in 10 Universities in Sweden.  A content analysis as well as critical discourse analysis are used with these documents and curriculums. 

  Results: The results with regards to the curriculums will show the core areas in both countries as well as the differences in the content of studies. The legal documents will show the similarities and differences in regulations. In a previous study the core areas in curriculum for special education teachers students in Finland were reading, writing, mathematical and behavioral challenges (Hausstätter & Takala 2008). Sweden and special teachers and special pedagogs, Finland just special teachers. Sweden has education on more narrow areas, like mainly just on reading and writing challenges; in Finland special educators are general experts, studying more issues. 

  Conclusions: The results are not ready yet, but we will be able to say about the differences and similarities as well as focus on the demands of inclusion in both countries after we have done the study.

   

 • 49.
  Allard, Karin
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Pettersson, Charlotta
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Team of profession working with student health - a possibility room for collaboration and competence exchange2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: The Swedish school is based on an inclusive principle where teachers’ ability to meet and teach all children and student groups with different social backgrounds and disabilities, other ethnic backgrounds, low and high performance is central. This means, for example, that students in need of additional adaptations, special support or challenges of different kinds receive the support they have statutory rights to (Skollagen 2010: 800, chapter 3), which often involves collaboration with student health skills such as SENCO, school social worker and also psychologist ( SOU 2017: 35). Hjörne and Säljö (2014) point to the difficulties encountered in collaborating on student health issues and students in need of adaptations and support. That is an area that addresses key questions for the school, health care and social services. Different social institutions thus work with student health issues but from different perspectives. It also creates different approaches to student health issues, which can complicate the understanding of different professionals’ skills and knowledge (Hjörne & Säljö, 2014). We therefore see the importance of courses where the students have the possibility to meet, understand and discuss with each other, as a way to create bridges between different professions.

  Research question: The purpose of this study is to investigate what kind of knowledge and skills of co-operation future teachers, SENCO and school social workers need in order to qualitatively achieve good results across the professional boundaries with a focus on student health issues?

  Method: University students who have participated in cross-disciplinary learning activities and with active schoolteachers; SENCO and school social workers in professional teams of student health, will be interviewed. Experience and knowledge of difficulties and opportunities for collaboration, as a basis for what kind of knowledge about collaboration and action skills the students need as newly educated teachers, SENCO and school social workers. The empirical collection will start in early 2019 and last throughoutthe year.

  Results and discussion: The intended outcome addresses questions about what is important to develop in terms of professionalism within the multidimensional field. It is also important to get an overall picture of the students’ experiences and reflections of the academic learning activities found in the education and professional experience and knowledge. This applies to knowledge and action competence both in terms of content and collaboration in student health issues. Experience in working in different types of profession-wide teams such as student health, as well as meeting parents.

  We see this as aspects of how to develop collegial interaction and exchange of ideas about the educational activity in the context of students in need of special support. With these educational efforts in the programs, both students and teachers take an active role in the development of students’ career in the context of the multidimensional field, special education and school social work. It identify and problematize ”the gap” and develop opportunities, arenas, for this kind of issues in school’s student health work.

 • 50.
  Allard, Karin
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Pettersson, Charlotta
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  ULF-projekt: Samverkan för en inkluderande elevhälsa2020Conference paper (Other academic)
  Download (pdf)
  ULF-projekt. Sammanfattning
1234567 1 - 50 of 3010
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf