To Örebro University

oru.seÖrebro universitets publikasjoner
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
  • Fritekst AX
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
Limit the search further
  • Fulltekst
   Kun dokumenter med fulltekst i DiVA
  • And
   Publiseringsår
   FraTil
  • And
   Organisasjon(id)
   Bla
   Inkluder også tidligere navn
  • And
   Serie
   • -
   • Arbetsrapporter från Högskolepedagogiskt centrum
   • Brutus Östlings Bokförlag Symposion
   • Centrum för urbana och regionala studiers skriftserie: rapport
   • CFS report series
   • Licentiatavhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Örebro universitet
   • Rapporter från Pedagogiska institutionen, Örebro universitet
   • Rapporter i pedagogik
   • Sinnena, konsten och vetenskapen
   • Studier från Örebro i svenska språket
   • Studier i folkhälsovetenskap, Örebro universitet
   • Studies from the Department of Technology at Örebro University
   • Studies from the School of Science and Technology
   • Studies from The Swedish Institute for Disability Research
   • Working Papers, School of Business
   • Working Papers and Reports
   • Working Papers and Reports Social work
   • Örebro studies
   • Örebro Studies in Biology
   • Örebro Studies in Business
   • Örebro Studies in Business - Dissertations
   • Örebro Studies in Care Sciences
   • Örebro Studies in Chemistry
   • Örebro Studies in Computer Sience
   • Örebro Studies in Conditions of Democracy
   • Örebro Studies in Criminology
   • Örebro Studies in Culinary Arts and Meal Science
   • Örebro Studies in Economics
   • Örebro Studies in Education
   • Örebro Studies in Educational Sciences with an Emphasis on Didactics
   • Örebro Studies in Environmental Science (Opphørt 2023-11-27)
   • Örebro Studies in Gender Research
   • Örebro Studies in History
   • Örebro Studies in Human Geography
   • Örebro Studies in Informatics
   • Örebro Studies in Language Studies
   • Örebro Studies in Law
   • Örebro Studies in Life Science
   • Örebro Studies in Literary History and Criticism
   • Örebro Studies in Mathematics
   • Örebro Studies in Media and Communication
   • Örebro Studies in Medicine
   • Örebro studies in Music Education
   • Örebro Studies in Musicology
   • Örebro Studies in Physics
   • Örebro Studies in Political Science
   • Örebro Studies in Psychology
   • Örebro Studies in Rhetoric
   • Örebro Studies in Social work
   • Örebro Studies in Sociology
   • Örebro Studies in Sport Sciences
   • Örebro Studies in Statistics
   • Örebro Studies in Technology
  • And
   Fag / kurs
   • -
   • Arbetslivspedagogik
   • Arbetsterapi
   • Audiology
   • Automation Engineering
   • Bild för lärare III
   • Biologi
   • Biomedicine
   • Biomedicinsk laboratorievetenskap
   • Chemistry
   • Civics
   • Computer Engineering
   • Construction Engineering
   • Disability Science
   • Electronics Engineering
   • Elektronik Avancerad (Magister)
   • Energy Systems Technology
   • English
   • Filosofi
   • Folkhälsovetenskap
   • Franska
   • Fysik
   • Företagsekonomi
   • Genusvetenskap
   • Historia
   • Hälso- och sjukvårdsadm
   • Industrial design
   • Informatik
   • Kriminologi
   • Kulturentreprenörskap
   • Kulturgeografi
   • Litteraturvetenskap
   • Maskinteknik
   • Mathematics
   • Medicine
   • Medie- och kommunikationsvetenskap
   • Medie- och kommunikationsvetenskap inriktning Film
   • Miljövetenskap
   • Musicology
   • Musikalisk gestaltning
   • Musikpedagogik
   • Musikvetenskap med konstnärlig inriktning
   • Måltidskunskap och värdskap
   • Nationalekonomi
   • Naturvetenskaplig omvärldsorientering
   • Occupational Therapist, program
   • Omvårdnadsvetenskap
   • Pedagogik
   • Pedagogik med didaktisk inriktning
   • Pedagogik med inriktning mot utbildningsledning
   • Psykisk hälsa, social service och migration
   • Psykologi
   • Psykologi, (psykologprogrammet)
   • Psykologi, allmän psykologi
   • Psykologi, inriktning arbetspsykologi
   • Radiografi
   • Retorik
   • Rättsvetenskap
   • Rättsvetenskap (juristprogrammet)
   • Rättsvetenskap D
   • Sjukgymnastik
   • Socialt arbete
   • Socialt arbete, (sociala omsorgsprogrammet)
   • Socialt arbete, (socionomutb)
   • Socialt arbete, (socionomutb - distans)
   • Sociologi
   • Specialpedagogik
   • Specialpedagogik som forskningsområde
   • Sports Science
   • Statistik
   • Statskunskap
   • Svenska som andraspråk
   • Svenska språket
   • Teaterpedagogik
   • Tekonomi
   • Toxikologi
   • Tyska
  • And
   Utdanningsprogram
  • And
   Emnekategori(id)
   Bla
  • And
   Type oppgave
   • -
   • Independent thesis Basic level (university diploma)
   • Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)
   • Independent thesis Basic level (professional degree)
   • Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))
   • Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))
   • Independent thesis Advanced level (professional degree)
   • Student paper first term
   • Student paper second term
   • Student paper other
   • Independent thesis Basic level (Higher Education Diploma (Fine Arts))
   • Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts)
   • Independent thesis Advanced level (degree of Master of Fine Arts (One Year))
   • Independent thesis Advanced level (degree of Master of Fine Arts (Two Years))
  • And
   Kunstnerisk arbeiden
   • -
   • Kun kunstnerisk arbeiden
   • Exclude artistic work
  • And
   Eksternt samarbeid
   • -
   • Kun eksternt samarbeid
   • Exclude external cooperation
Velg organisasjon
Vis også opphørte organisasjoner
Velg organisasjon
(*) Marks avviklet organisasjonerVis kun nåværende organisasjoner
Velg kategori
Vis også opphørte emnekategori
Velg forskningsprogram
Vis også opphørte forskningsprogram
Select educational program
Show educational programs that no longer are in use